53525

Соціально-економічний розвиток Канади наприкінці ХХ – на початку ХХІ століть

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Вчитель інформатики: Сьогодні у нас незвичайний урок на якому ми будемо застосовувати набуті на інформатиці знання до розвязування питань які виникли з іншого предмета а саме історії. Вчитель історії; Перевірку домашнього завдання ми пропонуємо здійснити через розгадування кросворду. Вчитель інформатики: Для цього на робочому столі відкрийте папку Історія та інформатика і файл ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ. Вчитель історіїї; Ви отримали слово Харпер.

Украинкский

2014-02-27

3.92 MB

1 чел.

Тема:

 « Соціально-економічний розвиток Канади

наприкінці ХХ – на початку ХХІ століть»

Мета:

 •  навчаюча  з історії - охарактеризувати період соціально-економічного розвитку Канади у 19990-ті роки – на початку ХХІ століть, намагаючись довести, що країна вважається найкращою для проживання; закріпити навички аналізу й зіставляння історичного матеріалу; уміння розглядати явища в конкретно-історичних умовах, виховувати учнів в дусі патріотизму, національної свідомості та гідності.
 •  навчаюча  з інформатикизакріпити вміння і навички роботи з програмами Microsoft Word, Power Point, Paint.
 •  загальна навчаюча – показати зв’язок інформатики з географією, повторити і узагальнити знання учнів, показати зручність використання сучасних технологій
 •  розвиваюча розвивати розумові здібності, пізнавальний інтерес, застосовувати набуті знання до розв’язання конкретних завдань
 •  виховна виховувати інтерес до предметів, почуття задоволення від колективної праці

Обладнання: комп’ютери, готові презентації, листки роботи, картки оцінювання уроку

ХІД УРОКУ:

І. Організаційний момент.  (3 хв.)

Вчитель інформатики:

 Сьогодні у нас незвичайний урок, на якому ми будемо застосовувати набуті на інформатиці знання до розв’язування питань, які виникли з іншого предмета, а саме історії. Ми продовжуємо  вивчати тему « Канада», використовуючи інформацію, яку ви отримували на уроках  економіки, географіїї, літератури, естетики. План роботи на урок ви отримаєте в вигляді листку роботи. Підпишіть його. Всі письмові завдання заносьте в робочий лист.

ІІ. Актуалізація знань. ( 5 хв.)

Вчитель історії;

Перевірку домашнього завдання ми пропонуємо здійснити через розгадування кросворду.  Дайте відповіді на питання і отримайте ключове слово. В результаті виконання завдання  ви повинні отримати прізвище нинішнього прем’єр-міністра Канади. На це завдання вам дається 5 хв.  

Вчитель інформатики:

Для цього на робочому столі відкрийте  папку Історія та інформатика і файл ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ.

     При роботі на комп’ютері дотримуйтесь техніки безпеки.

    1

6

2

              3

   

          5

    4


ПИТАННЯ:

 1.  Державний устрій Канади.
 2.  Назвіть територію, яка в 1949 р. була приєднана до Канадської Конфедерації, як десята провінція Канади.
 3.  Назвіть прізвище прем’єр – міністра, який тричі був обраний на цю посаду.
 4.  Хто очолив ліберальний уряд, який в 1965 р. прийняв новий канадський прапор з червоним кленовим листом на вільному тлі.
 5.  До якої проблеми канадців можна віднести гасло « Дві нації в одній державі».
 6.  Одна з провідних партій Канади.  

Вчитель історіїї;

Ви отримали слово –  Харпер. 

Вчитель інформатики;

Давайте відкриємо файл  ХАРПЕР, який знаходиться в папці ІСТОРІЯ та ІНФОРМАТИКА

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.

      РОБОТА НА КОМП’ЮТЕРАХ ( 12 хв.)

Вчитель історії:  Ми спробуємо довести або спростувати твердження, що Канада належить до країн, які вважаються найкращими у   світі для проживання.

Вчитель інформатики:  Для вирішення цієї проблеми клас поділимо на 4 групи: ЕКОНОМІЧНА СФЕРА, СОЦІАЛЬНА СФЕРА, ЕКОЛОГІЧНА СФЕРА, СФЕРА КУЛЬТУРИНа робочому столі в папці Історія і Інформатика  знаходяться завдання до вашої групи і матеріали  ( карти, схеми, діаграми) і література для  успішного виконання.

Час роботи – 10 хв.

          Ви повинні відкрити папку вашої групи, зробити дослідження і дати відповідь на запитання з висновком, який логічно підведе до вирішення нашої проблеми.

            

  І група: відповідаючи на запитання, користуйтеся підручником на сторінці 80.

І група          ЕКОНОМІЧНА СФЕРА

 1.  Які чинники вплинули на створення єфективної ринкової економіки?

Виберіть ті, які підходять:

Скудні природні ресурси                   Заохочувальна еміграційна політика

Велика кількість населення               Ефективне використання іноземних інвестицій

Багаті природні ресурси                    НТР і розвиток сучасних виробництв

 1.  Які корисні копалини мають промислове значення?

 1.  Назвіть основні джерела енергії?

 1.  Укажіть, де знаходяться поклади нафти та газу.

 1.  Які види сировини та продукції експортує Канада?

Роблять висновки.

ІІ  група  СОЦІАЛЬНА СФЕРА

Учні працюють з таблицею « Державні витрати країн світу на основні соціальні програми» і дають відповіді на запитання:

- Порівняти державні витрати на основні соціальні програми ( охорона здоров’я, освіта, пенсії за віком, допомога працездатним громадянам) таких країн як Канада та США

Країни

Допомоги працездатним громадянам

Пенсії

за віком

Охорона

здоров’я

Інші

соціальні

послуги

Освіта

Всього

Швеція

7,0

7,4

7,4

6,6

7,3

37,1

Франція

6,0

11,9

7,2

2,0

6,0

34,5

Німеччина

4,5

11,2

8,0

2,6

4,5

31,9

Австрія

6,0

12,9

5,2

1,2

5,3

31,3

Бельгія

5,0

11,2

6,4

2,0

4,9

29,6

Італія

3,3

13,8

6,3

1,0

5,0

29,4

Великобританія

5,9

8,3

6,1

1,2

5,0

27,3

Іспанія

4,1

8,7

5,4

1,4

3,9

23,5

Канада

2,8

5,3

6,7

2,7

5,9

23,8

Японія

1,5

7,6

6,3

1,3

4,2

20,9

США

1,8

6,1

6,2

0,5

6,2

20,9

Додатковий матеріал:

В 2005 р. валовий внутрішній продукт Канади з розрахунку на душу населення складав 34,6 тис.$. За даним показником  Канада перемістилась на 7 позицію у світовому рейтингу, але зберегла своє 2 місце після США у групі 7 провідних ринкових країн.

В 1990 роки державні асигнації на охорону здоров’я, освіту і соціальне забезпечення складало 22 -28 % ВВП, а к середині першого десятиріччя ХХІ століття збільшилось до 24 – 25 %. Витрати на освіту складають в останні декілька років порядка 7 % ВВП та більше. Такий показник і в США. За рівнем освіти Канада входить в трійку лідерів наряду з США та Японією.

США має найдорожчу систему охорони здоров’я, на ці цілі в середині першого десятиріччя ХХІ ст. витрачалось 15 % ВВП, Канада біля 7 % ВВП. Вона уступає по рівню державної підтримки медицини тільки таким країнам, як Німеччина, Швеція, Норвегія і Франція.

США виділяється серед розвинених країн низькою долею державних затрат на грошові допомоги громадянам працездатного віку: США – 1,8% ВВП, в Канаді – 2,8%  ВВП.

Канада відрізняється високим рівнем асигнувань на соціальні послуги, здійснюється в рамках програми малозабезпеченим громадянам і сім’ям з дітьми. Абсолютний лідер – Швеція, де на фінансування таких послуг припадає 6,6 % ВВП. За лідером іде Канада – 2,7% ВВП

На комп’ютерах знаходяться завдання і матеріали ( карти, схеми, діаграми) і література для  успішного виконання.

Роблять висновки.

ІІІ група. ЕКОЛОГІЧНА СФЕРА.

Учні досліджують екологічну сферу країни в зазначений період.

1. Яким чином уряд Канади намагається захистити та зберегти навколишнє середовище?

2. Назвіть природні об’єкти Канади?   

Додатковий матеріал:

В Канаді високий рівень тривалості життя ( середня тривалість життя – 77 років), що багато в чому злежить від екологічних обставин. Канада одна з самих чистих країн світу. Третину всіх доходів канадців приносить діяльність, пов’язана з оточуючим середовищем. Екологічно-педантична Канада не шкодує коштів на природозберігаючі технології. Крупні канадські корпорації складають екологічні об’єктивні доповіді, намагаючись викласти свою позицію по питаннях природо-користування і даюь поясненню випадків неповного дотримання відповідних норм та правил. Постійно удосконалюються і доповнюються діючий закон про захист оточуючого середовища. Уряд Канади направляє усі зусилля на зниження промислових викидів в воду та атмосферу. Держава перша підписала Кіотський протокол – домовленість про регулювання викидів в атмосферу парникових газів.

Постійно зростає розмір та кількість національних парків, заповідників.

1950 р. – землі під охороною держави складали всього 2% території Канади.

1993 р. – 3 тис. парків і заповідників нараховують 8,9% території.

Роблять висновки.

ІV група. СФЕРА КУЛЬТУРИ.

Пояснити вислів: « Чому Канаду більше не розглядають як додаток до американської культури?»

Додатковий матеріал:

Канадці намагаються зберегти культуру корінних жителів – індіанців та ескімосов, переселенців з Європи та США.

Вони є одними з самих активних споживачів культурних продуктів у світі. Але на більшій частині канадськог культурного ринку вже давно домінують зразки американського виробництва. Так, наприклад, іноземні зарубіжні компанії контролюють 45% книгопродажу в країні, 81% продажу англомовних журналів, 79 % дрібної торгівлі відео- та аудіокасет і компакт-дисків.

Американський вплив особливо великий у фільмовиробництві- Голлівуд традиційно розглядає канадський ринок, яу частину власного.

Застосування різних методів, які Канада виробила для проведення культурної політики на протязі останніх десятиліть сприяло тому, що канадська культура зайняла достойні позиції не лише у себе на батьківщині, а й отримала широке міжнародне визнання. Ще 20 років потому канадські діячі культури були мало відомі на міжнародному рівні. З тих пір ситуація змінилася. Театральний поставщик Робер Лепаж ставить спектаклі в найкращих театрах Європи. Письменниця Маргарет Етвуд відома далеко за межами Канади, роботи кінорежисера Етома Егояна стримують визнання не лише на євровпейських кінофестивалях, а і в Голлівуде. Рок-зірки Брайан Адамс, Селін Діон, Аланіс Морізет виступають з аншлагом у кращих залах Європи й Америки. « Канаду більше не розглядають як додаток до американської культури».

За минуле десятилітя Канада вийшла на ІІ місце в світі по ексорту телевізійних програм, особливо в області драматичних і дитячих програм, художніх фільмів і програм комп’ютерної графіки.

Експор книг канадських авторів за цей період збільшився втричі, канадськицй літературний стиль став дуже популярним на міжнародному ринку.

Бестселлер Керол Шилдс « Кам’яні щоденники» розійшовся мільйонним тиражем у Канаді і США.

Особливий канадський стиль став з’являтися і в виробництві фільмів. Цьому в більшості сприяє сучасна високорозвинута інфраструктура. Канада – єдина краєна в світі, яка має договора з 54 країнами про спільне виробництво художніх фільмів.

Дуг Гібсон, представник Торонського видавничого дому, говорить: « Канада зараз постіно присутня в уяві людей від Стокгольма до Мельбурна».

Канадська культурна продукція зайняла одне з кращих місць на міжнародному ринку і стало однією з важливих статей канадського експорту.

Роблять висновки.

 1.  Відповідь на проблемне запитання.

Вчитель інформатики: Давайте зараз заслухаємо висновки, які ви отримали, які ви отримали,  відповідаючи на запитання.

Вчитель історії:  Будь-ласка, І група.( відповіді дітей)

Група справилася з завданням, ми вдячні вам.

Вчитель інформатики: ІІ група, який ви зробили висновок?( відповіді дітей)

Учні цієї групи переконали нас, що Канада  - благонадійна держава.

Вчитель історії:  Будь-ласка, ІІІ група.( відповіді дітей)

Слухаючи вас, ми дізналися, що уряд Канади проводить велику роботу по захисту та збереженню навколишнього середовища.

Вчитель інформатики: ІV група, який ви зробили висновок?( відповіді дітей)

З цією групою ми з’ясували, що Канада має самобутній культурний розвиток.

Вчитель історії:  Використовуючи висновки кожної групи, вислухаємо ваші думки на проблемне запитання.( відповіді дітей )

Ви всі гарно попрацювали, відповіді вносили в листки роботи, оцінки ви отримаєте по цих листках, але учні, які захищали вашу групу, заслуговують високого рівня оцінювання.

Вчитель інформатики: Ви зараз закінчуєте школу. В майбутньому будете політиками, економістами, підприємцями, будете вирішувати долю нашої країни. Ви використаєте досвід по вирішенню проблем у високорозвинених країнах, а саме Канади.

Хотілося б дізнатися, ЧИ ЗАЛИШИЛИ Б ВИ СВОЮ ДЕРЖАВУ, КОЛИ Б УВАС БУЛА ТАКА НАГОДА?           ( учні висловлюють свої думки  ) 

Застосування метода мікрофона.

IV. Домашнє завдання.

Вчитель історії:  Нам цікаво почути думку всіх вас, тому завдання додому: зробити письмово творче завдання « Чи бажали б ви відвідати Канаду і чому?»( до 100 слів)

 1.  

Відповідь на випереджальне завдання.

Вчитель історії: У 2000-2003 рр. щорічно до Канади переїжджають 200 тис. осіб. українці розселялися на. Зараз вони  утворюють одну з найчисленніших діаспор в світі ( близько 1 млн. чол.).

Переходимо до випереджального завдання « Українці в Канаді»

 Вчитель історії:   Зв’язок меценатів з Україною.

  Вчитель інформатики: Давайте звернемо увагу на портрет Петра Яцека, він знаходиться в папці ІСТОРІЯ та Інформатика під назвою УКРАЇНЦІ В КАНАДІ.

     Учні розповідають про представника   української діаспори в КАНАДІ, відомого мецената

VІ.   Демонстрація презентації КАНАДА.

Звучить пісня відомої канадської співачки Селін Діон.

Вчитель інформатики:

      На уроках інформатики ми вивчали програму « Power Point». Учні готували презентації про Канаду, подивимось одну з них, яка і буде підсумком нашого  уроку.

Відкрийте презентацію ПІДСУМОК в вашій папці і давайте  разом подивимось.

VII. Оцінювання уроку. 

Вчитель інформатики:

Будь ласка оцініть самі свою роботу. Для цього заповніть картку оцінювання.

Картка оцінювання уроку.

Відповіді на питання  записуйте так: відповідь « так» або «добре» ставте в вигляді « +», « ні» або «погано» в вигляді «-», « не знаю» або « ніяк» в вигляді « 0»

 •  Чи вдалося нам досягти мети урок?

Чи сподобались вам запропоновані завдання?

Як ви оцінюєте роботу класу?

Як ви оцінюєте свою роботу на уроці?

Вчитель історії:

Для оцінювання результатів вашої роботи здайте листки роботи.

Вчитель інформатики: На цьому наша зустріч закінчується. Було приємно з вами поспілкуватись. До побачення.

 

Листок роботи учня________класу

ПІБ________________________________________________ на уроці.

План уроку:

 1.  Перевірка домашнього завдання шляхом розгадування кросворду. ПИСЬМОВО

    1

6

2

              3

   

          5

    4

 1.  Робота в групах.

Дати відповіді на запитання і зробити висновок. ПИСЬМОВО

 1.  Індивідуальна робота.

Дати відповідь на проблемне запитання. УСНО

 1.  Індивідуальна робота та в групах.

Повідомлення на випереджальне завдання на тему: « Українці в Канаді». УСНО

Застосування методу мікрофону.

 1.  Демонстрація презентації на тему «КАНАДА»
 2.  Оцінювання уроку.

Використана література:

 •   Атлас “ Економічна і соціальна географія світу”
 •  Журнал “ США-Канада” №7, 2007, стаття “ Канадська модель соціальної політики”
 •  Книга “Мистецтво країн та народів світу”
 •  Журнал “США – Канада”№9.2007, стаття    “ Політика Канади в галузі культури”


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

36168. Магнитные головки для записи информации на жесткий диск 112 KB
  Вначале это были монолитные головки. Композитные головки выполнены из феррита на подложке из стекла или твердой керамики и имеют меньшие размеры в сравнении с монолитными. Дальнейшим развитием технологии композитных головок стали так называемые головки MIGтипа MIG Metal In Gap.
36169. Технологии записи на магнитные диски 206 KB
  Домены магнитных материалов используемых в продольной записи располагаются параллельно поверхности носителя. Этот эффект и используется при записи цифровых данных магнитным полем головки изменяющимся в соответствии с сигналом информации. Попытки увеличить поверхностную плотность записи путем уменьшения размеров частиц будут увеличивать отношение размера зоны неопределенности к размеру полезной зоны не в пользу последней и в конце концов неизбежно приведут к так называемому суперпарамагнитному эффекту когда частицы перейдут в однодоменное...
36170. ОПТИЧЕСКИЕ ГОЛОВКИ 260 KB
  Задача эта непростая поскольку большинство оптических элементов адаптировано как правило для работы с излучением только одной длины волны. Вопервых необходимо было обеспечить приемлемое рабочее расстояние объектива при любой длине волны излучения. Вовторых обеспечить компенсацию сферических аберраций также при любой длине волны излучения. Втретьих обеспечить изменение числовой апертуры объектива в зависимости от длины волны проходящего через него света.
36171. SuperAudioCD 87 KB
  Следует заметить что технология одноразрядного квантования используется сейчас и для преобразования звука в других форматах однако там полученный одноразрядный поток в конце концов всетаки приводится к последовательности многоразрядных отсчетов 16 20 24разрядных и в дальнейшем все операции по формированию потока данных перед записью на носитель производятся уже с ними. Этот слой является носителем данных DSD и считывается оптической головкой с числовой апертурой 06 лучом лазера с длиной волны излучения 650 нм. В процессе...
36172. Варианты формата CD 133 KB
  Такая версия компактдиска появилась в 1985 году и получила название CDROM Read Only Memory память только для чтения. Поскольку диск CDROM предстояло использовать в составе вычислительных комплексов различной сложности то для него был разработан специальный дисковод легко вписывающийся в архитектуру компьютера. Дополнительное кодирование в CDROM производится до того как данные поступают на кодер CIRC точно такой же как в системе защиты от ошибок формата CDAudio. В формате CDROM эти 24 символа являются обезличенными и могут нести...
36173. ИЗГОТОВЛЕНИЕ BD-ДИСКОВ 401 KB
  Мастеринг BDдисков Существует три основные технологии мастеринга BDдисков: метод PTM иммерсионный метод и метод записи пучком электронов. Системы EBR Electron Beam Recorder использующие для записи пучок электронов наиболее дороги но позволяют получить очень высокое разрешение.1 иллюстрирует процесс формирования дорожки записи. Такая длина волны близка к длине волны излучения газовых лазеров которые применяются для записи оптических дисков в форматах CD и DVD.
36174. Структура минидиска 56.5 KB
  Частота сигнала вобуляции равна 2205 кГц. Эту частоту легко получить путем деления пополам частоты дискретизации звукового сигнала fд = 441 кГц. Кодирование данных DIP производится перед изготовлением диска путем частотной модуляции несущей fн = 2205 кГц бифазным кодом. Модуляция осуществляется с помощью тактовой частоты fт = 6300 Гц которая получается путем деления частоты дискретизации 441 кГц на 7 см.
36175. Записываемые диски 215.5 KB
  Длина волны вобуляции в общем случае равна 5 мкм рис. ФОРМАТ КОДИРОВАНИЯ АДРЕСНЫХ ДАННЫХ ВОБУЛЯЦИЕЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ДОРОЖКИ Записываемый диск BDR и перезаписываемый диск BDRE имеют один и тот же формат данных которые содержатся в законе вобуляции направляющей дорожки и формируются еще при изготовлении диска. Кроме того модулируя закон вобуляции можно заносить на диск дополнительные данные необходимые как для идентификации фрагментов записываемого материала так и для идентификации самого диска. Поскольку запись данных всегда выполняется...
36176. КОНСТРУКЦИЯ ДИСКА BD-ROM 50 KB
  Однако регистрирующий слой у BDдиска находится гораздо ближе к внешней поверхности той через которую осуществляется считывание чем у CD и DVD на расстоянии всего 100 мкм от нее у CD это расстояние равно 11 мм у DVD 06 мм. Если диск является двухслойным то второй информационный слой L1 располагается на расстоянии 25 мкм от первого слоя L0 ближе к внешней поверхности рис. Между этими двумя информационными слоями также находится разделительный слой поликарбоната. Диск BDROM Если диск является диском BDROM тиражированный...