53525

Соціально-економічний розвиток Канади наприкінці ХХ – на початку ХХІ століть

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Вчитель інформатики: Сьогодні у нас незвичайний урок на якому ми будемо застосовувати набуті на інформатиці знання до розвязування питань які виникли з іншого предмета а саме історії. Вчитель історії; Перевірку домашнього завдання ми пропонуємо здійснити через розгадування кросворду. Вчитель інформатики: Для цього на робочому столі відкрийте папку Історія та інформатика і файл ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ. Вчитель історіїї; Ви отримали слово Харпер.

Украинкский

2014-02-27

3.92 MB

1 чел.

Тема:

 « Соціально-економічний розвиток Канади

наприкінці ХХ – на початку ХХІ століть»

Мета:

 •  навчаюча  з історії - охарактеризувати період соціально-економічного розвитку Канади у 19990-ті роки – на початку ХХІ століть, намагаючись довести, що країна вважається найкращою для проживання; закріпити навички аналізу й зіставляння історичного матеріалу; уміння розглядати явища в конкретно-історичних умовах, виховувати учнів в дусі патріотизму, національної свідомості та гідності.
 •  навчаюча  з інформатикизакріпити вміння і навички роботи з програмами Microsoft Word, Power Point, Paint.
 •  загальна навчаюча – показати зв’язок інформатики з географією, повторити і узагальнити знання учнів, показати зручність використання сучасних технологій
 •  розвиваюча розвивати розумові здібності, пізнавальний інтерес, застосовувати набуті знання до розв’язання конкретних завдань
 •  виховна виховувати інтерес до предметів, почуття задоволення від колективної праці

Обладнання: комп’ютери, готові презентації, листки роботи, картки оцінювання уроку

ХІД УРОКУ:

І. Організаційний момент.  (3 хв.)

Вчитель інформатики:

 Сьогодні у нас незвичайний урок, на якому ми будемо застосовувати набуті на інформатиці знання до розв’язування питань, які виникли з іншого предмета, а саме історії. Ми продовжуємо  вивчати тему « Канада», використовуючи інформацію, яку ви отримували на уроках  економіки, географіїї, літератури, естетики. План роботи на урок ви отримаєте в вигляді листку роботи. Підпишіть його. Всі письмові завдання заносьте в робочий лист.

ІІ. Актуалізація знань. ( 5 хв.)

Вчитель історії;

Перевірку домашнього завдання ми пропонуємо здійснити через розгадування кросворду.  Дайте відповіді на питання і отримайте ключове слово. В результаті виконання завдання  ви повинні отримати прізвище нинішнього прем’єр-міністра Канади. На це завдання вам дається 5 хв.  

Вчитель інформатики:

Для цього на робочому столі відкрийте  папку Історія та інформатика і файл ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ.

     При роботі на комп’ютері дотримуйтесь техніки безпеки.

    1

6

2

              3

   

          5

    4


ПИТАННЯ:

 1.  Державний устрій Канади.
 2.  Назвіть територію, яка в 1949 р. була приєднана до Канадської Конфедерації, як десята провінція Канади.
 3.  Назвіть прізвище прем’єр – міністра, який тричі був обраний на цю посаду.
 4.  Хто очолив ліберальний уряд, який в 1965 р. прийняв новий канадський прапор з червоним кленовим листом на вільному тлі.
 5.  До якої проблеми канадців можна віднести гасло « Дві нації в одній державі».
 6.  Одна з провідних партій Канади.  

Вчитель історіїї;

Ви отримали слово –  Харпер. 

Вчитель інформатики;

Давайте відкриємо файл  ХАРПЕР, який знаходиться в папці ІСТОРІЯ та ІНФОРМАТИКА

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.

      РОБОТА НА КОМП’ЮТЕРАХ ( 12 хв.)

Вчитель історії:  Ми спробуємо довести або спростувати твердження, що Канада належить до країн, які вважаються найкращими у   світі для проживання.

Вчитель інформатики:  Для вирішення цієї проблеми клас поділимо на 4 групи: ЕКОНОМІЧНА СФЕРА, СОЦІАЛЬНА СФЕРА, ЕКОЛОГІЧНА СФЕРА, СФЕРА КУЛЬТУРИНа робочому столі в папці Історія і Інформатика  знаходяться завдання до вашої групи і матеріали  ( карти, схеми, діаграми) і література для  успішного виконання.

Час роботи – 10 хв.

          Ви повинні відкрити папку вашої групи, зробити дослідження і дати відповідь на запитання з висновком, який логічно підведе до вирішення нашої проблеми.

            

  І група: відповідаючи на запитання, користуйтеся підручником на сторінці 80.

І група          ЕКОНОМІЧНА СФЕРА

 1.  Які чинники вплинули на створення єфективної ринкової економіки?

Виберіть ті, які підходять:

Скудні природні ресурси                   Заохочувальна еміграційна політика

Велика кількість населення               Ефективне використання іноземних інвестицій

Багаті природні ресурси                    НТР і розвиток сучасних виробництв

 1.  Які корисні копалини мають промислове значення?

 1.  Назвіть основні джерела енергії?

 1.  Укажіть, де знаходяться поклади нафти та газу.

 1.  Які види сировини та продукції експортує Канада?

Роблять висновки.

ІІ  група  СОЦІАЛЬНА СФЕРА

Учні працюють з таблицею « Державні витрати країн світу на основні соціальні програми» і дають відповіді на запитання:

- Порівняти державні витрати на основні соціальні програми ( охорона здоров’я, освіта, пенсії за віком, допомога працездатним громадянам) таких країн як Канада та США

Країни

Допомоги працездатним громадянам

Пенсії

за віком

Охорона

здоров’я

Інші

соціальні

послуги

Освіта

Всього

Швеція

7,0

7,4

7,4

6,6

7,3

37,1

Франція

6,0

11,9

7,2

2,0

6,0

34,5

Німеччина

4,5

11,2

8,0

2,6

4,5

31,9

Австрія

6,0

12,9

5,2

1,2

5,3

31,3

Бельгія

5,0

11,2

6,4

2,0

4,9

29,6

Італія

3,3

13,8

6,3

1,0

5,0

29,4

Великобританія

5,9

8,3

6,1

1,2

5,0

27,3

Іспанія

4,1

8,7

5,4

1,4

3,9

23,5

Канада

2,8

5,3

6,7

2,7

5,9

23,8

Японія

1,5

7,6

6,3

1,3

4,2

20,9

США

1,8

6,1

6,2

0,5

6,2

20,9

Додатковий матеріал:

В 2005 р. валовий внутрішній продукт Канади з розрахунку на душу населення складав 34,6 тис.$. За даним показником  Канада перемістилась на 7 позицію у світовому рейтингу, але зберегла своє 2 місце після США у групі 7 провідних ринкових країн.

В 1990 роки державні асигнації на охорону здоров’я, освіту і соціальне забезпечення складало 22 -28 % ВВП, а к середині першого десятиріччя ХХІ століття збільшилось до 24 – 25 %. Витрати на освіту складають в останні декілька років порядка 7 % ВВП та більше. Такий показник і в США. За рівнем освіти Канада входить в трійку лідерів наряду з США та Японією.

США має найдорожчу систему охорони здоров’я, на ці цілі в середині першого десятиріччя ХХІ ст. витрачалось 15 % ВВП, Канада біля 7 % ВВП. Вона уступає по рівню державної підтримки медицини тільки таким країнам, як Німеччина, Швеція, Норвегія і Франція.

США виділяється серед розвинених країн низькою долею державних затрат на грошові допомоги громадянам працездатного віку: США – 1,8% ВВП, в Канаді – 2,8%  ВВП.

Канада відрізняється високим рівнем асигнувань на соціальні послуги, здійснюється в рамках програми малозабезпеченим громадянам і сім’ям з дітьми. Абсолютний лідер – Швеція, де на фінансування таких послуг припадає 6,6 % ВВП. За лідером іде Канада – 2,7% ВВП

На комп’ютерах знаходяться завдання і матеріали ( карти, схеми, діаграми) і література для  успішного виконання.

Роблять висновки.

ІІІ група. ЕКОЛОГІЧНА СФЕРА.

Учні досліджують екологічну сферу країни в зазначений період.

1. Яким чином уряд Канади намагається захистити та зберегти навколишнє середовище?

2. Назвіть природні об’єкти Канади?   

Додатковий матеріал:

В Канаді високий рівень тривалості життя ( середня тривалість життя – 77 років), що багато в чому злежить від екологічних обставин. Канада одна з самих чистих країн світу. Третину всіх доходів канадців приносить діяльність, пов’язана з оточуючим середовищем. Екологічно-педантична Канада не шкодує коштів на природозберігаючі технології. Крупні канадські корпорації складають екологічні об’єктивні доповіді, намагаючись викласти свою позицію по питаннях природо-користування і даюь поясненню випадків неповного дотримання відповідних норм та правил. Постійно удосконалюються і доповнюються діючий закон про захист оточуючого середовища. Уряд Канади направляє усі зусилля на зниження промислових викидів в воду та атмосферу. Держава перша підписала Кіотський протокол – домовленість про регулювання викидів в атмосферу парникових газів.

Постійно зростає розмір та кількість національних парків, заповідників.

1950 р. – землі під охороною держави складали всього 2% території Канади.

1993 р. – 3 тис. парків і заповідників нараховують 8,9% території.

Роблять висновки.

ІV група. СФЕРА КУЛЬТУРИ.

Пояснити вислів: « Чому Канаду більше не розглядають як додаток до американської культури?»

Додатковий матеріал:

Канадці намагаються зберегти культуру корінних жителів – індіанців та ескімосов, переселенців з Європи та США.

Вони є одними з самих активних споживачів культурних продуктів у світі. Але на більшій частині канадськог культурного ринку вже давно домінують зразки американського виробництва. Так, наприклад, іноземні зарубіжні компанії контролюють 45% книгопродажу в країні, 81% продажу англомовних журналів, 79 % дрібної торгівлі відео- та аудіокасет і компакт-дисків.

Американський вплив особливо великий у фільмовиробництві- Голлівуд традиційно розглядає канадський ринок, яу частину власного.

Застосування різних методів, які Канада виробила для проведення культурної політики на протязі останніх десятиліть сприяло тому, що канадська культура зайняла достойні позиції не лише у себе на батьківщині, а й отримала широке міжнародне визнання. Ще 20 років потому канадські діячі культури були мало відомі на міжнародному рівні. З тих пір ситуація змінилася. Театральний поставщик Робер Лепаж ставить спектаклі в найкращих театрах Європи. Письменниця Маргарет Етвуд відома далеко за межами Канади, роботи кінорежисера Етома Егояна стримують визнання не лише на євровпейських кінофестивалях, а і в Голлівуде. Рок-зірки Брайан Адамс, Селін Діон, Аланіс Морізет виступають з аншлагом у кращих залах Європи й Америки. « Канаду більше не розглядають як додаток до американської культури».

За минуле десятилітя Канада вийшла на ІІ місце в світі по ексорту телевізійних програм, особливо в області драматичних і дитячих програм, художніх фільмів і програм комп’ютерної графіки.

Експор книг канадських авторів за цей період збільшився втричі, канадськицй літературний стиль став дуже популярним на міжнародному ринку.

Бестселлер Керол Шилдс « Кам’яні щоденники» розійшовся мільйонним тиражем у Канаді і США.

Особливий канадський стиль став з’являтися і в виробництві фільмів. Цьому в більшості сприяє сучасна високорозвинута інфраструктура. Канада – єдина краєна в світі, яка має договора з 54 країнами про спільне виробництво художніх фільмів.

Дуг Гібсон, представник Торонського видавничого дому, говорить: « Канада зараз постіно присутня в уяві людей від Стокгольма до Мельбурна».

Канадська культурна продукція зайняла одне з кращих місць на міжнародному ринку і стало однією з важливих статей канадського експорту.

Роблять висновки.

 1.  Відповідь на проблемне запитання.

Вчитель інформатики: Давайте зараз заслухаємо висновки, які ви отримали, які ви отримали,  відповідаючи на запитання.

Вчитель історії:  Будь-ласка, І група.( відповіді дітей)

Група справилася з завданням, ми вдячні вам.

Вчитель інформатики: ІІ група, який ви зробили висновок?( відповіді дітей)

Учні цієї групи переконали нас, що Канада  - благонадійна держава.

Вчитель історії:  Будь-ласка, ІІІ група.( відповіді дітей)

Слухаючи вас, ми дізналися, що уряд Канади проводить велику роботу по захисту та збереженню навколишнього середовища.

Вчитель інформатики: ІV група, який ви зробили висновок?( відповіді дітей)

З цією групою ми з’ясували, що Канада має самобутній культурний розвиток.

Вчитель історії:  Використовуючи висновки кожної групи, вислухаємо ваші думки на проблемне запитання.( відповіді дітей )

Ви всі гарно попрацювали, відповіді вносили в листки роботи, оцінки ви отримаєте по цих листках, але учні, які захищали вашу групу, заслуговують високого рівня оцінювання.

Вчитель інформатики: Ви зараз закінчуєте школу. В майбутньому будете політиками, економістами, підприємцями, будете вирішувати долю нашої країни. Ви використаєте досвід по вирішенню проблем у високорозвинених країнах, а саме Канади.

Хотілося б дізнатися, ЧИ ЗАЛИШИЛИ Б ВИ СВОЮ ДЕРЖАВУ, КОЛИ Б УВАС БУЛА ТАКА НАГОДА?           ( учні висловлюють свої думки  ) 

Застосування метода мікрофона.

IV. Домашнє завдання.

Вчитель історії:  Нам цікаво почути думку всіх вас, тому завдання додому: зробити письмово творче завдання « Чи бажали б ви відвідати Канаду і чому?»( до 100 слів)

 1.  

Відповідь на випереджальне завдання.

Вчитель історії: У 2000-2003 рр. щорічно до Канади переїжджають 200 тис. осіб. українці розселялися на. Зараз вони  утворюють одну з найчисленніших діаспор в світі ( близько 1 млн. чол.).

Переходимо до випереджального завдання « Українці в Канаді»

 Вчитель історії:   Зв’язок меценатів з Україною.

  Вчитель інформатики: Давайте звернемо увагу на портрет Петра Яцека, він знаходиться в папці ІСТОРІЯ та Інформатика під назвою УКРАЇНЦІ В КАНАДІ.

     Учні розповідають про представника   української діаспори в КАНАДІ, відомого мецената

VІ.   Демонстрація презентації КАНАДА.

Звучить пісня відомої канадської співачки Селін Діон.

Вчитель інформатики:

      На уроках інформатики ми вивчали програму « Power Point». Учні готували презентації про Канаду, подивимось одну з них, яка і буде підсумком нашого  уроку.

Відкрийте презентацію ПІДСУМОК в вашій папці і давайте  разом подивимось.

VII. Оцінювання уроку. 

Вчитель інформатики:

Будь ласка оцініть самі свою роботу. Для цього заповніть картку оцінювання.

Картка оцінювання уроку.

Відповіді на питання  записуйте так: відповідь « так» або «добре» ставте в вигляді « +», « ні» або «погано» в вигляді «-», « не знаю» або « ніяк» в вигляді « 0»

 •  Чи вдалося нам досягти мети урок?

Чи сподобались вам запропоновані завдання?

Як ви оцінюєте роботу класу?

Як ви оцінюєте свою роботу на уроці?

Вчитель історії:

Для оцінювання результатів вашої роботи здайте листки роботи.

Вчитель інформатики: На цьому наша зустріч закінчується. Було приємно з вами поспілкуватись. До побачення.

 

Листок роботи учня________класу

ПІБ________________________________________________ на уроці.

План уроку:

 1.  Перевірка домашнього завдання шляхом розгадування кросворду. ПИСЬМОВО

    1

6

2

              3

   

          5

    4

 1.  Робота в групах.

Дати відповіді на запитання і зробити висновок. ПИСЬМОВО

 1.  Індивідуальна робота.

Дати відповідь на проблемне запитання. УСНО

 1.  Індивідуальна робота та в групах.

Повідомлення на випереджальне завдання на тему: « Українці в Канаді». УСНО

Застосування методу мікрофону.

 1.  Демонстрація презентації на тему «КАНАДА»
 2.  Оцінювання уроку.

Використана література:

 •   Атлас “ Економічна і соціальна географія світу”
 •  Журнал “ США-Канада” №7, 2007, стаття “ Канадська модель соціальної політики”
 •  Книга “Мистецтво країн та народів світу”
 •  Журнал “США – Канада”№9.2007, стаття    “ Політика Канади в галузі культури”


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

80719. Глагол. Общая характеристика глаголов в английском языке. Категория вида и времени 42.6 KB
  Категория вида и времени Определение. Морфологическая по способу образования форм прошедшего времени причастия правильные неправильные нестандартные неизменяемые ed plyed styed смешанная подгруппа чередование корневой гласной keep kept kept супплетивные формы be ws were been go went gone put put put Функциональная по способности глагола выступать в том или ином типе сказуемого вытекающей из степени лексической полнозначимости глагола знаменательные служебные модальные лексически полноценные глаголы самостоятельно...
80720. Категория наклонения 33.94 KB
  Категория наклонения Наклонение это глагольная категория выражающая определенную модальность высказывания т. Традиционная грамматика выделяет три наклонения: изъявительное Indictive повелительное Impertive сослагательное Subjunctive. Изъявительное наклонение передает действие рассматриваемое говорящим как реальный факт что предполагает соотнесенность с временной сферой остальные наклонения не предполагают четкого соотношения с временной сферой. Существование изъявительного наклонения не оспаривается повелительное и...
80721. Категория залога 33.63 KB
  Категория залога Категория залога это глагольная категория в которой выражено в грамматической форме отношение действия к его субъекту. Существует два залога: действительный и страдательный пассивный. Некоторые исследователи считают правомерным выделение 3 залога возвратного глагол возвратное местоимение. В современных европейских языках форма страдательного залога свойственна переходным глаголам т.
80722. Синтаксис. Теория словосочетания 38.17 KB
  Теория словосочетания Отечественные лингвисты 18 19 начала 20 веков понимают словосочетание широко. словосочетания понимаются как сочетания слов. Теория словосочетания в зарубежной лингвистике возникла позже с появлением книги Л. В соответствии с его теорией словосочетания в любом языке делятся на два типа: эндоцентрические и экзоцентрические.
80723. Синтаксические отношение и способы их выражения в английском языке 39.54 KB
  В английском языке имеются иные средства выявления статуса подчиняющего и подчиненного элементов через синтаксическую функцию. Подчиненный элемент это синтаксический элемент раскрывающий свою синтаксическую функцию на уровне анализируемого словосочетания. to prk crefully crefully подчиненный элемент выполняющий функцию обстоятельства; обстоятельственный тип связи; to prk подчиняющий элемент не выявляющий свою синтаксическую функцию. Useful informtion Useful подчиненный элемент выполняющий функцию определения; атрибутивный тип...
80724. Семантический аспект 31.45 KB
  Семантическая роль - семантическая единица, получившая выражение в языке на основании «глубинных падежей» Ч.Филмора. Филмор выделил 6 функциональных отношений, которые могут быть между предикатом и аргументом, указывающих на 6 глубинных (семантических) падежей.
80726. Предмет, цели, задачи курса теоретической грамматики 34.33 KB
  Отличие теоретической грамматики от практической. Практическая грамматика предписывает определенные правила употребления, учит как надо говорить или писать, а теоретическая грамматика, анализируя факты языка, излагает их, не давая никаких предписаний. В отличие от практической грамматики, теоретическая грамматика не во всех случаях дает готовое решение. В языке существует ряд явлений, интерпретируемых по-разному разными лингвистами.
80727. Теория классификации частей речи. Проблема частей речи в зарубежной и отечественной лингвистике 38.55 KB
  Теория классификации частей речи. Проблема частей речи в зарубежной и отечественной лингвистике Весь словарный состав английского языка как и всех индоевропейских языков подразделяется на определенные лексико-грамматические классы называемые частями речи. Самые первые перечни частей речи приводившиеся в ранних трудах по философии и логике и являвшиеся первыми классификациями частей речи едва ли основывались на каких либо четких критериях. Многие другие разряды слов приобретшие впоследствии статус частей речи были выделены из сферы имени...