53532

Політична карта світу

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Методична розробка відкритого позакласного заходу гразмагання з предмету Соціальноекономічна географія світу Підготувала Фаустова Г. Викладено методику проведення гризмагання спрямованої на узагальнення знань студентів про політичну карту світу; розвиток вміння працювати в групах опрацьовувати додаткову літературу та використовувати набуті знання; виховування...

Украинкский

2014-02-28

75 KB

2 чел.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ХАРЦИЗЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ТЕХНІКУМ

ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
«ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

відкритого позанавчального заходу

з теми: «Політична карта світу»

Предмет: «Соціально-економічна географія світу»

         Спеціальність 5.05050205 «Обслуговування та ремонт                

                                  обладнання металургійних підприємств»

2012


Методична розробка відкритого позакласного заходу – гра-змагання з предмету «Соціально-економічна географія світу»

Підготувала Фаустова Г.В. – викладач географії Харцизького металургійного технікуму ДВНЗ «ДонНТУ» - 2012.

Викладено методику проведення гри-змагання, спрямованої на узагальнення знань студентів про політичну карту світу; розвиток вміння працювати в групах, опрацьовувати додаткову літературу та використовувати набуті знання; виховування інтересу до знань, до географії.

Для викладачів предмету «Соціально-економічна географія світу» вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації.

Розглянуто та затверджено на засіданні циклової комісії природничих дисциплін

Протокол №___від «__»______________2012 р.

Голова ц/к ___________ С. В. Плахтій                      

ЗМІСТ

Обґрунтування теми ………………………………………………………..4

План заходу………………………………………………………………….5

Структура заходу……………………………………………………………6

Хід заходу……………………………………………………………………7

Література…………………………………………………………………...13


ОБГРУНТУВАННЯ ТЕМИ

Тема «Політична карта світу» є досить великою за обсягом, і за кілька годин практично неможливо вивчити весь матеріал на уроках. Значну частину інформації студенти повинні засвоїти самостійно, а щоб вони серйозно поставились до завдання, їх потрібно зацікавити. В цьому мені допомогла гра — змагання між командами двох груп на краще засвоєння теми. Кожна команда прагне перемогти, тому студенти активно готуються до змагання, використовуючи додаткову літературу по темі, яку надає викладач.

Мета позакласного заходу: узагальнити знання студентів про політичну карту світу; за допомогою гри розвивати вміння працювати в групах, опрацьовувати додаткову літературу та використовувати набуті знання; виховувати інтерес до знань, до географії.

Позакласний захід проводиться у формі гри-змагання, в якій  беруть участь дві команди по шість студентів на чолі з капітаном. На початку гри проходить презентація команд. Гра складається з п'яти раундів. Виграє та команда, яка переможе у трьох з них. В ході гри студенти повторюють поняття і терміни з поданої теми. Розкривають такі питання як: етапи формування політичної карти світу, типологія країн, форми правління та форми територіального устрою.

Під час заходу заплановано формування таких компетенцій: студенти у команді застосовують набуті знання щодо основних форм державного устрою та правління країн, характеризують особливості сучасної соціально-економічної типології та регіонального поділу країн світу, формуються уміння логічно і послідовно викладати свою думку.


ПЛАН ЗАХОДУ

Спеціальність: 5.05050205 «Обслуговування та ремонт обладнання    

                                                металургійних підприємств»

Тема заходу: «Політична карта світу»

Мета заняття:

Методична  удосконалити методику проведення позакласних виховних

                         заходів з предмету «Соціально-економічна географія світу».

Дидактична узагальнити знання студентів про політичну карту світу; за  

                         допомогою гри розвивати вміння працювати в групах,  

                         опрацьовувати додаткову літературу та використовувати  

                         набуті знання

Виховна        підтримувати зацікавленість студентів у навчанні,

                        формувати у студентів відчуття професійної компетентності

Вид заходу: позакласний.

Форма та методи проведення заходу: гра-змагання

Міжпредметні зв’язки:

Забезпечуючі: історія, право

Забезпечувані: економіка, англійська мова

Методичне забезпечення: методична розробка позакласного заходу,

                                              картки із завданням.

Література:

Основна 

1.Тарасенко Н.Г. Экономическая и социальная география мира

2. Кобернік С.Г., Коваленко Р.Р. Соціально-економічна географія світу: Підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закладів. – Х: Оберіг, 2010 стор 8-35

3. Под ред. Яценко Б.П. Экономическая и социальная география мира: Учебник для 10 кл. общ. уч. зав. – К: «Форум», 2004 – 351 с., стр 5-21

Додаткова 

1. Пестушко В.Ю., Уварова Г.Ш. Соціально-економічна географія світу: Підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закладів (академічний рівень, рівень стандарту) – К: Генеза, 2010. стор. 14-26

Структура позакласного заходу

  1.  Організаційна частина.

Підготовка аудиторії до заняття, перевірка наявності команд

  1.  Хід гри

       Вступне слово викладача.

       Представлення членів журі.

Презентація команд

Раунд І «Поняття і терміни»

Визначення географічних понять, їх ознаки і властивості.

Раунд II «Ерудит»

Раунд III «Що зайве?»

Раунд IV «Головоломка»

Командири команд отримують по конверту з завданням: за фрагментом контурної карти визначити назву материка, історико-географічного регіону.         

Раунд V «Далі, далі...»

  1.  Підведення підсумків, нагородження переможців.


ХІД ЗАХОДУ

  1.  Організаційна частина.

Підготовка аудиторії до заняття, перевірка наявності команд

  1.  Хід ігри

Вступне слово вчителя

Доброго дня, дорогі друзі. Сьогодні у цьому залі зібрались справжні шанувальники географії. Ми з вами визначали велике значення цього курсу, без відповідної освітньої бази людям дуже важко зрозуміти сутність подій у світі, і де вони відбуваються. Курс економічної та соціальної географії світу має також значний виховний потенціал. Пізнаючи світ у всьому його розмаїтті, студенти вчаться з розумінням ставитися до проблем розвитку інших країн і народів, відчувати себе часткою великої родини світу. І сьогодні ми з вами постараємося закріпити знання з теми: «Політична карта світу» та проведемо гру-змагання.

У грі беруть участь дві команди по шість студентів на чолі з капітаном.

Гра складається з п'яти раундів. Виграє та команда, яка переможе у трьох з них. На обговорення кожного запитання виділяється 1 хв, але для деяких завдань більш складного рівня цей час можна продовжити до 2 хв. За кожні три неправильні відповіді з команди буде знято 1 бал. Сигналом до відповіді буде піднята рука капітана. Відповідь має бути чітко обґрунтована. За неповну і нечітку відповідь бал не зараховується. Якщо дві команди не зможуть дати відповіді на питання, або дадуть неправильні, то їм можуть допомагати глядачі. Хто першим підніме руку і дасть правильну відповідь, той зможе заробити 0,5 бала для команди за яку вболіває.

Представлення членів журі.

А визначати переможців сьогоднішнього змагання будуть викладачі нашого технікуму.

Шановні команди, за кожну з вас вболівають ваші друзі-одногрупники, ваші болільники.

Презентація команд

Командам заздалегідь дається завдання підготувати невеличку презентацію команди – назва команди та знайомство з членами цієї команди.

Журі оцінює цей конкурс за 5 бальною системою.

Раунд І «Поняття і терміни»

Ведучий дає визначення географічних понять, їх ознаки і властивості, а гравці повинні їх назвати. Правильна відповідь — 1 бал.

Запитання

1. Наука, яка вивчає вплив географічних чинників на політичну і соціально — економічну ситуацію в країнах і регіонах світу. (Геополітика)

2. Морська смуга завширшки 12 морських миль, що безпосередньо прилягає до берега. (Територіальні води)

3. Територія, що має кордони, користується державним суверенітетом, або перебуває під владою іншої держави. (Країна)

4. Союз незалежних держав. (Конфедерація)                                          

5.  Впливова міжнародна організація, до складу якої входить більш ніж 180 держав світу. (ООН)

6. Країни, які доручають свої зовнішньо — політичні справи суверенній державі. (Протекторати)

7. Форма правління, яка характеризується поєднанням в особі президента функцій глави держави та уряду. (Президентська республіка)

8.  Найвідоміший і найпотужніший у світі військово-політичний, союз.    (НАТО)

9. Особлива і єдина у світі форма правління, в якій ліквідовано політичні партії та уряд, парламент в його класичній формі. (Джамахірія (народовладдя))

10.  Регіональне європейське інтеграційне угрупування, метою якого є розвиток економічної інтеграції, проведення єдиної політики у відносинах з іншими країнами та створення єдиного внутрішнього ринку. (Євросоюз)

11.  Розміщення країни відносно інших об'єктів і територій на поверхні Землі. (Географічне положення)

Раунд II «Ерудит»

Правильна відповідь на питання принесе команді 2 бала.

Запитання

1. Наведіть приклади змін, що відбулися на політичній карті світу на третьому етапі новітнього періоду. (1989р. — наш час. Об’єднання  Німеччини, розпад СРСР, розпад Югославії, Чехословаччини, Гонконг перейменували на Сянган, Макао — на Аоминь)

2.  Зазвичай колишні монархії перетворюються на республіки. Але протягом останньої чверті XX ст. були два випадки проголошення нових монархій. Назвіть ці випадки. (1975 р. після смерті генерала Франка, що правив Іспанією, ця країна стала монархією на чолі з королем Хуаном Карлосом І. 1993 р.— у Камбоджі відновили монархію після 23 років республіки)

3.  Яка ознака для економічної типології країн є основною, та які групи країн виділяють за цим показником? (Рівень соціально-економічного розвитку, який найчастіше характеризує ВВП. Як правило, виділяють групи країн високорозвинених, середньорозвинених і тих, що розвиваються)

5.  Які зміни відбудуться на політичній карті світу за прогнозами незалежних експертів держдепартаменту США? (Шотландія відокремиться від Великої Британії, Італія розпадеться на Північну Італію та Південну Італію, Австралія розпадеться на чотири держави, Україна виокремить Крим у фактично незалежну автономну зону тощо)

6.  На початку XX ст. багато вчених вважали, що з ростом добробуту населення країн світу, залишаться в минулому міжнаціональні чвари в середині держав. Чи виправдались їхні припущення? (Події XX ст. спростували ці припущення. Багато розвинених країн стикаються з такими проблемами: Канада, Франція, Іспанія)

7.  Найдавніша у світі республіка існує ще з 301 року н. є. Назвіть цю державу та її сучасну форму правління. (Сан-Марино, республіка)

8.  Хто і коли запропонував назву «Об'єднані Нації»? (Рузвельт, під час II світової війни)

Раунд III «Що зайве?»

1.  Велика Британія, Непал, Бельгія, Китай. (Не монархія)

2.  Індія, Японія, Італія, Китай. (Країна Європи)

3.  Стародавній, Новий, Середній, Новітній. (Не є етапом формування політичної карти світу)

4.  Німеччина, США, Росія, Україна. (Не федерація)

5.  Шрі-Ланка, Ґібралтар, Нова Каледонія, о. Св. Єлени. (Не є залежною територією)

6.  Македонія, Угорщина, Словенія, Сербія і Чорногорія. (Усі країни, крім Угорщини, утворились після розпаду Югославії)

7.  Генеральна Асамблея, Рада Безпеки, Секретаріат, Європарламент. (Керівний орган ЄС, а інші — головні організації ООН)

8. Абсолютна, парламентська, теократична, конституційна. (Не є різновидом монархії)

9.  СНД, ЮНЕСКО, МАГАТЕ, ФАО. (Є не спеціальною установою ООН, а окремою організацією)

10.  Колонія, незалежна держава, протекторат, підопічна територія. (Самостійно проводить свою зовнішню і внутрішню політику)

11.  США, Велика Британія, Білорусія, Франція. (Не є високорозвиненою країною)

Раунд IV «Головоломка»

Командири команд отримують по конверту.

Завдання: за фрагментом контурної карти визначте назву материка, історико-географічного регіону. Час — 2 хв. Перемагає команда, яка швидше і правильно назве свій материк.

Раунд V «Далі, далі...»

За 1 хв команда повинна дати якнайбільше правильних відповідей. Одна відповідь — 1 бал.

Запитання команді І

1.  Споруда — символ Франції. (Ейфелева вежа)

2.  Яка країна має найбільшу кількість сухопутних кордонів? (Китай)

3.  В якому році відбулось об'єднання Німеччини? (У 1990р.)

4.  Який субрегіон Європи найрозвинутіший? (Західна Європа)

5.  На прапорі якої країни зображений кленовий листок? (Канада)

6.  Чи можна сказати що політична карта світу (ПКС) вже сформувалась? (Ні)

7.  Назва якої країни в перекладі означає «північна дорога»? (Норвегія)

8.  Які країни почали захоплювати перші колонії в Південній Америці? (Іспанія, Португалія)

9.  Спеціалізована організація ООН з питань науки, освіти, культури. (ЮНЕСКО)

10.  Скільки океанів на планеті? (Чотири)

11.  В якій частині світу найбільше монархій? (В Азії)

12.  В якому році утворився Ізраїль? (У 1948р.)

13.  Яка форма територіального устрою в Україні? (Унітарна)

14.  Назва якої країни в перекладі означає «житло біля підніжжя гір»? (Непалу)

15.  Назвіть найвідоміші держави давнього періоду. (Греція, Персія, Рим)

16.  Країна з найбільшою кількістю населення. (Китай)

17.  Теократична монархія в Європі. (Ватикан)

18.  Яка європейська країна має найбільше залежних територій? (Велика Британія)

19.  Чи належить Росія до «Великої сімки»? (Ні)

20.  З якою країною Україна має найкоротший кордон? (З Угорщиною)

21.  Грошова одиниця США. (Долар)

22.  Яка кількість країн світу є монархіями? (Близько 30 країн)

23.  Назвіть автора підручника з географії 10-го класу, за яким ви навчаєтесь.

24.  Скільки міжнародних організацій нараховується в світі? (4 тисячі)

25.  Офіційна назва Великої Британії. (Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії)

Запитання команді II

1. Де знаходиться піраміда Хеопса? (В Єгипті)

2.  Статуя — символ США? (Статуя Свободи)

3.  В якому році відбувся розпад СРСР? (У 1990р.)

4.  Який континент має найбільшу кількість державних кордонів? (Африка, 108)

5.  На ПКС відбуваються кількісні зміни та... (Якісні)

6.  Чи належить Японія до країн «Великої сімки»? (Так)

7.  Назвіть одну з військово-політичних організацій. (НАТО)

8.  Назвіть другий етап формування ПКС. (Середньовіччя)

9.  Наймолодша незалежна держава світу. (Східний Тимор)

10.  Як розшифровується «СНД»? (Співдружність Незалежних Держав)

11.  Що означає дослівний переклад слова теократія? (Влада Бога)

12.  Який рік називають роком Африки? (1960рік)

13.  Яку кількість залежних територій має Велика Британія? (Вісім)

14.  Скільки монархій існує в Північній Америці? (Жодної)

15.  Яка країна має найбільшу площу? (Росія)

16.  Які кольори державного прапору України? (Жовтий, блакитний)

17.  Яка країна є світовим центром моди? (Франція)

18.  На якому материку найбільше країн, що розвиваються? (Африка)

19. Скільки країн існує на ПКС? (Близько 226)

20. Країна, яка займає цілий материк. (Австралія)

21. День незалежності України. (24 серпня)

22. Назвіть країну, яка лежить в двох частинах світу. (Туреччина)

23. Скільки існує частин світу? (Шість)

24.  В якому році Сянган перетворився на спеціальний адміністративний район Китаю? (У 1997р.)

25.  В якому році виникла наймолодша незалежна держава? (У 2002р.)

3. Підведення підсумків, нагородження переможців.


Використана література

  1.  Андреева В. М. Політична карта. Населення світу. 10 клас / В. М. Андреева, Г. Д. Довгань.— X.: Вид. група. «Основа», 2004.— 160 с.
  2.  Дахно І. І. Країни світу: Енциклопедичний довідник.— К.: МАЛА, 2004.— 608 с.
  3.  Країни світу. Довідник для ерудитів і мандрівників.— X.: Книжковий клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2005.— 384 с: іл.
  4.  Масляк П. О., Дахно 1.1. Економічна і соціальна географія світу: Підручник для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. / За ред. П. О. Масляка.— К.: Вежа, 2003.— 280 С: іл.
  5.  Масляк П. О., Олійник Я. Б., Степаненко А. В. Словник-довідник учня з економічної і соціальної географії світу.— К.: Лібра, 1996.— 328 с


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

38485. Особливості обліку і аудиту витрат і виходу ріпаку в сільськогосподарських підприємствах 813 KB
  Економічний зміст витрат на виробництво та завдання їх обліку 1.Класифікація виробничих витрат та їх значення для обліку Розділ 2. Документальне забезпечення витрат та виходу продукції ріпаку 3. Синтетичний та аналітичний облік витрат та виходу продукції ріпаку 3.
38486. Творческие и педагогические аспекты деятельности концертмейстера в классе по дирижированию 147.5 KB
  Историческая обусловленность возникновения специальности концертмейстера. Творческие и педагогические аспекты деятельности концертмейстера в классе по дирижированию.Специфика работы концертмейстера в классе по дирижированию. Без концертмейстера не обойдутся музыкальные и общеобразовательные школы дворцы творчества эстетические центры музыкальные и педагогические училища и ВУЗы.
38487. Фольклор українського народу, як глибой та незалежний жанр музичного мистецтва 106 KB
  Календарнопостановочний план 20 ст. Ефект плавного переходу Середній план Ну что это со мной ты скажи что это со мной С обложкой весеннего цвета куплю тебе модный журнал прочтешь три четыре совета сошьешь себе платье на лето. СХ Добрый день а я жду вас Это для вас Не красна изба углами а красна пирогами Інтершум співає головна героїня Загальний план Життєвий шлях Віри Осадчої з перших кроків був наповнений народними співами. Закадровий текст; грає...
38488. Организация бухгалтерского учета и анализ деятельности предприятия малого бизнеса на примере ООО «РТ Сервис» 1.69 MB
  1 Нормативноправовые основы организации бухгалтерского учета на предприятиях малого бизнеса .3 Проблемы и основные перспективы развития малого предпринимательства в России 2 Организация бухгалтерского учета на предприятиях малого бизнеса на примере ООО РТ Сервис 2.2 Организация бухгалтерского учета имущества ООО РТ Сервис 2.
38489. Облік і аудит 576 KB
  Вона є кваліфікаційним документом на підставі якого Державна екзаменаційна комісія визначає рівень теоретичної і практичної підготовки випускника його готовність до самостійної роботи за магістерською програмою âОблік і оцінка майна підприємстваâ та приймає рішення про присвоєння кваліфікації âмагістрâ. Підготовка та захист дипломної роботи є одним із завершальних етапів навчального процесу. Метою ДР є систематизація закріплення розширення теоретичних і практичних знань зі спеціальності âОблік і аудитâ магістерської програми...
38490. КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ ОГНЯ В СОВРЕМЕННОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА НА МАТЕРИАЛЕ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА 280.5 KB
  Понятийная составляющая концепта ‘Feuer. Образная составляющая концепта ‘Feuer. Актуальность темы обусловлена задачами исследования концепта ‘Feuer в рамках когнитивного подхода. выявить лексические единицы репрезентирующие концепт ‘Feuerи обеспечивающие первичную концептуализацию огня; 2.
38491. Прогресивний технологічний процес механічної обробки деталі Голка 988 KB
  Особлива увага приділяється на прискорений розвиток автоматичного обладнання з ЧПК, ріжучого інструменту із застосуванням природних та синтетичних алмазів та інших надзвичайно міцних металів. Перспективи науково – технічного прогресу впливають на характер та зміст труда робітника, збільшують вимоги до росту його культурно – технічного рівня.
38493. Общая организация работ и проектная мощность шахты 1.31 MB
  = 0809 при блоковой отработке шахтного поля панельной погоризонтной схеме подготовки вертикальном подъеме; = 075085 при индивидуальной не блоковой отработке шахтного поля панельной схеме подготовки вертикальном подъёме; = 0708 при индивидуальной отработке шахтного поля панельной схеме подготовки наклонном подъёме фланговой схеме вентиляции; = 06075 при индивидуальной отработке шахтного поля этажной схеме подготовки вертикальном подъёме. глубина верхней границы шахтного поля м глубина нижней границы...