53536

Технологія формування та обробки лінійних списків в Excel з використанням електронного робочого зошита

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Актуальність теми: при роботі з великими обємами даних важливе значення відіграє їх наглядність та наочність. І навіть наша приймальна комісія використовує електронні таблиці для сортування абітурієнтів та створення бази даних та ведення документації по прийому технікуму. Навчальні цілі заняття : знати команди фільтрації розширеного фільтру автофільтру та сортування даних ІІ рівень абстракції; Оволодіти навичками сортування списків за умовою навчитися проводити фільтрацію даних за автофільтром та розширеним фільтром ІІІ рівень...

Украинкский

2014-02-28

416 KB

2 чел.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ПОЛТАВСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ ТЕХНІКУМ

Цикл природничо – математичних дисциплін

МАТЕРІАЛИ  МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ВІДКРИТОГО ПРАКТИЧНОГО  ЗАНЯТТЯ З

ІНФОРМАТИКИ ТА КОМП′ЮТЕРНОЇ ТЕХНІКИ

ПО ТЕМІ : « Технологія формування та обробки лінійних списків в  Excel з використанням електронного робочого зошита»

Полтава – 2010

ЗМІСТ.

 1.  ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНА КАРТА ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ №21.
 2.  ІНСТРУКЦІЦНА КАРТА  ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ

    ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ №21.

 1.  ЕЛЕКТРОННИЙ ВАРІАНТ СЛАЙДІВ ДЛЯ МУЛЬТИМЕДІЙНОГО ПРОЕКТОРА.
 2.  ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНА СХЕМА ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЗААУДИТОРНОЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ.
 3.  КРОСВОРД: « Електронні таблиці ЕхсеL» . МАТЕРІАЛИ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКЛЮЧНОГО ЕТАПУ ЗАНЯТТЯ.
 4.  Оціночна карта діяльності студента на практичному занятті.


ІНСТРУКТИВНО –МЕТОДИЧНА КАРТА

ПРАКТИЧНОГО   ЗАНЯТТЯ   № 21

Тема : Технологія формування та обробки лінійних списків в  Excel 

Курс :                                     другий  

Кількість навчальних годин:   2 г.

1.Актуальність теми  : при роботі з великими об’ємами даних важливе значення відіграє їх наглядність та наочність. Тому досить часто дані представляються у вигляді таблиць. Дані в таблицях можна не тільки зберігати, а й обробляти. Мати справу з великими таблицями, які містять як основні так  і проміжні дані, приходиться у різних сферах людської діяльності. Автоматизація табличних розрахунків в багато разів підвищує ефективність і якість роботи. Можливість електронних таблиць швидко і точно проводити автоматичні обчислення використовують не тільки бухгалтери, без електронних таблиць не можуть обійтися і керівники брокерських фірм, банків, фінансові меденжери та інші. І навіть наша приймальна комісія використовує електронні таблиці для сортування абітурієнтів та створення бази даних та ведення документації по прийому технікуму.

2.Навчальні цілі заняття : знати команди фільтрації, розширеного фільтру, автофільтру та сортування даних (ІІ рівень абстракції);

   Оволодіти навичками сортування списків за умовою, навчитися проводити фільтрацію даних за автофільтром та розширеним фільтром (ІІІ рівень абстракції);

  Вміти досліджувати теоретично за вхідними та вихідними таблицями за якими умовами проводилася фільтрація даних (ІV рівень абстракції).

 3. Виховна ціль : виховувати почуття відповідальності за необхідність і якість знань, які необхідні в майбутній професійній діяльності студентів, відповідальність за бережне ставлення до персонального компютера; розвивати теорію : “Компютер  - наше майбутнє”.


4.
Міждисциплінарна інтеграція :

Дисципліна

Знати

Уміти

 1.  Попередні (забезпечуючі)

Основи інформатики

Наступні (забезпечувані)

1) Інформатика та комп′ютерна техніка

2) Економіка торговельного підприємства. Аналіз фінансової діяльності підприємства за рік.

3) Комерційна діяльність. Додатки документів по технологічній практиці.

4) Маркетинг. Додатки по  проведенню практичних робіт.

3.Внутрішньопредмет-на інтеграція.

Системи управління базами даних. Технологія формування та редагування структури бази даних. Імпорт/Експорт баз даних Excel/Access.

Склад головного вікна програми, призначення команд системного меню, команди кнопок панелей інструментів.

Основні команди для створення таблиць, їх редагування та занесення формул Порядок створення діаграм, основні команди для їх створення.

Інтерфейс вікна програми СУБД Access. Формування баз даних засобами Excel. Імпорт/Експорт баз даних Excel/Access.

Створювати найпростіші таблиці, проводити Обрамление и заливку, заливку стовпчиків, розрахунки по простим формулам, зберігати книгу.

Користуватися табличним процесором Microsoft Excel для створення таблиць.

За даними таблиць будувати графіки та діаграми використовуючи Мастер діаграм.

Здійснювати зв′язок між Excel і Access, зв′язувати і передавати дані з Excel в Access.

5. Зміст теми заняття :

Технологія формування та обробки

лінійних списків в  Excel.

план.

 1.  Формування та обробка лінійних списків.
 2.  Введення та редагування формул.

1.Формування та обробка лінійних списків.

 Процедура сортування даних таблиці застосовується для впорядкування розміщення записів за одним або кількома критеріями.

При сортуванні рядків таблиці (списку) в заданій послідовності потрібно виділити стовпці діапазону сортування або розмістити курсор у будь-якій клітинці списку (при сортуванні всього списку) та подати команду Сортировка... з меню Данные. При цьому підсумкові рядки таблиці мають бути відокремлені або відсутні.

Включення заголовків стовпців у область виділення полегшує налагодження сортування, оскільки ці імена використовуються як ключі сортування. Інакше ключами сортування будуть стандартні імена стовпців таблиці Ехсеl.

Команда Сортировка... відкриває діалогове вікно, в якому можна задати до трьох ключів сортування з визначенням послідовності сортування даних (за зростанням або за спаданням). Сортування відбувається спочатку за першим ключем, потім у рядках, де значення першого ключа збігаються, — за другим, а далі в рядках, де збігаються значення першого і другого ключів, — за третім. Щоб відсортувати список за чотирма або більше ключами, спочатку сортується список за трьома найменш важливими ключами, а потім повторюється сортування за іншими ключами в послідовності їх значущості.

Зауваження. Приховані рядки та стовпці не переміщуються під час сортування, наявність пропусків перед текстом спотворює результати сортування (ці записи розміщуються наприкінці таблиці при сортуванні за зростанням).

Ідентифікація полів при сортуванні може здійснюватися за рядками заголовків стовпців таблиці (якщо їх виділено) чи за іменем стовпців робочого листка. Перемикання режимів ідентифікації полів здійснюється на нижньому полі діалогового вікна Сортировка диапазона.

Фільтрація даних застосовується тоді, коли треба відобразити лише рядки, дані яких відповідають певним критеріям, а всі інші приховати.

Критерії фільтрації можна поділити на два типи:

критерії порівняння — відображаються записи, дані яких точно відповідають заданим критеріям або потрапляють у певний, визначений критеріями, діапазон;

обчислювальні критерії — значення критерію відображається заданою формулою.

Критерії порівняння поділяються на три категорії: точний збіг, знаки підстановки та оператори порівняння. Розглянемо ці критерії.

Точний збіг. Ехсеl шукає у списку елементи, що повністю відповідають заданому критерію, — текст, числа, дати.

Зауваження:

редактор не розрізняє літери верхнього і нижнього регістрів;

наявність пропусків на початку або різна їх кількість усередині тексту призводять до одержання різних елементів у клітинках.

Автофільтр

Щоб задати режим автофільтра для всього списку, досить розмістити курсор у будь-якій клітинці списку або виділити діапазон фільтрації (перший рядок діапазону виділення — рядок заголовка стовпця). Виділивши один або кілька стовпців, можна задати режим фільтрації лише для певного діапазону стовпців таблиці.

Зауваження. На одному робочому листку можна задати лише один рядок автофільтра.

Після подачі команди Фильтр/Автофильтр із меню Данные у клітинках заголовка стовпців діапазону з'явиться сіра кнопка (стрілка фільтра буде чорного кольору). При активізації цієї кнопки на екран монітора виводиться список із трьома доступними опціями (Все, Первьіе 10..., Условие...) і переліком унікальних значень стовпця. Якщо стовпець включає порожні клітинки, то додаються ще дві опції (Пустые, Непустые). Розглянемо всі опції фільтрації.

Все — скасовує фільтрацію та відображає всі записи діапазону.

Первые 10... — відображає перші 10 записів з найбільшими (найменшими) значеннями. Можна задати будь-яку кількість записів або відсоток усієї кількості записів у списку. Ця опція застосовується тільки для стовпців, що містять числа або дати, час.

Условие... — слугує для введення умов фільтрації за Допомогою операторів порівняння, логічних операторів И та ИЛИ і знаків підстановки.

Пустые — відображає записи, які містять порожні клітинки.

Непустые — відображає записи, які містять заповнені клітинки.

При заданні критерію точного збігу його значення просто вибирається із списку.

Після задання критеріїв автофільтра (крім критерію Все) стрілка фільтра змінює свій колір з чорного на синій.

Для скасування режиму автофільтра слід повторно подати команду Фільтр/Автофильтр із меню Данньїе.

Розширений фільтр

Цей фільтр застосовується для фільтрації списку за складними критеріями, включаючи обчислювальні, а також одержання результату фільтрації в іншому місці робочого листка.

Перед виконанням команди Фильтр/Расширенньш фильтр... із меню Данные потрібно сформувати діапазон умов, який можна розмістити в будь-якому місці робочого листка. Найкраще його розмістити вище або нижче вхідного списку. Діапазон умов має включати заголовки стовпців вхідного списку (копіюється для точного їх збігу) і хоча б один рядок критеріїв відбору (без порожніх рядків).

Зауваження:

якщо значення умов фільтрації розміщено в одному рядку діапазону умов, то діє логічна функція И, а якщо в різних — ИЛИ;

діапазон умов має відокремлюватись від вхідного списку хоча б одним порожнім рядком;

заголовки стовпців мають включати лише унікальні записи.

Після створення діапазону умов користувач розміщує курсор у будь-якій клітинці списку і подає команду Расширенньїй фильтр.... У результаті на екрані монітора з'явиться діалогове вікно , що включає:

поле Исходньш диапазон — автоматично відтворюється діапазон клітинок вхідного списку;

поле Диапазон условий — вводиться посилання на клітинки області критеріїв.

Якщо задати режим Скопировать результат в другое место, то активним буде також третє поле Поместить результат в диапазон, в якому вказується діапазон клітинок виведення результату фільтрації. При першому режимі фільтрації результат буде одержаний на основі вхідного списку.

 1.  Введення формул до електронної таблиці.

Створення формул завжди починається зі знака “=”. Формули набираються англійськими літерами.

За допомогою кнопки Σ (Автосума) автоматично розраховується сума значень у виділеному стовпці чи рядку. Для цього активізують вільну комірку під стовпцем (чи праворуч від рядка) та кнопку Автосума. В комірці автоматично створюється функція СУММ із зазначеним аргументом – відповідним діапазоном стовпця (або рядка). Натискають клавішу Enter.

Для роботи з іншими функціями натискають кнопку fx (вставка функцій). При цьому активізується Майстер функцій, за допомогою якого значно полегшується створення функцій.


6. План та організаційна структура заняття.

№ п\п

Основні етапи заняття, їх функції та зміст

Навчальні цілі в рівнях засвоєння

Методи контролю та навчання

Матеріали методичного забезпечення : контроль, наочність, ТЗН, інструкції, обладнання

Час в хв ,

в (%)

1

2

3

4

5

6

1.

1.1.

1.2.

1.3.

Підготовчий етап.

Організація заняття.

Техніка безпеки, екологія.

Визначення навчальних цілей, мотивація.

У різних сферах людської діяльності досить часто інформацію доводиться подавати та обробляти у вигляді таблиць. Таблична форма подання інформації застосовується при створенні та веденні бухгалтерських книг, планів, звітів підприємств. Дуже зручно працювати з великими об’ємами інформації у вигляді таблиць Ехсеl, адже ця програма має безліч можливостей для сортування списків за зростанням, спаданням та умовою.

Мультимедійний проектор, презентація

Сортування за умовою, фільтрацію даних використовують для аналізу і порівняння інформації. Напиклад, наша приймальна комісія технікуму працює з великими списками і для швидкого виведення даних про абітурієнтів використовує фільтрацію даних.

1.4.

Контроль вихідного рівня знань, вмінь та навичок.

ІІ,ІІІ

Фронтальне опитування; елементи бесіди

Питання методичного забезпечення початкового етапу заняття(додаються)

1.5.

Презентація електронного робочого зошиту для практичних занять з Інформатики та комп’ютерної техніки

Мультимедійний проектор. Електронний зошит.

2.

2.1.

Основний етап.

Формування професійних вмінь і навичок.

Викликати табличний процесор.

ІІ,ІІІ

Використання професійних алгоритмів.

Відкриття програми Excel.

2.2.

Виконати індивідуальне завдання.

1)На аркуші Вхідний створити структуру вхідного списку-Реалізація телевізорів фірмою ВЕГА. Для створення структури списку використати список Перелік назв полів для формування списку Реалізація телевізорів фірмою ВЕГА.

ІІ,ІІІ

Елементи проблемного навчання.

Інструкція до практичної роботи.

Електронний зошит на ПК

Проблемні питання:

- поясніть алгоритм створення нового списку Реалізація телевізорів фірмою ВЕГА.

- поясніть як здійснюється перехід між листами в електронній таблиці

2)На аркуші Вхідний заповнити список записами значень даних

Для формування списку виконати копіювання фрагменту вхідного списку Реалізація телевізорів фірмою ВЕГА із аркушу Зразок до аркушу Вхідний

ІІ,ІІІ

ТЗН, наочність.

Метод проблемного навчання.

Мультимедійний проектор.

Електронний зош.

Проблемні питання:

-обгрунтуйте в чому помилка студента – при копіювання даних із аркушу Зразок до аркушу Вхідний список сформувався не з початку, а в кінці. Які  на вашу думку будуть дії студента

3)На аркуші Вхідний доповнити список новими записами значень даних Для доповнення списку використати записи зі списку Зразок2.

Доповнити список новими даними за допомогою: Форми та Списку-підстановки

ІІ,ІІІ

Елементи проблемного навчання

Мультимедійний проектор.

Електронний зош.

Проблемні питання:

- обґрунтуйте в чому помилка студента: при запису формули для обрахунку невідомих рядків при натисненні клавіші Enter в таблиці замість числа вийшло повідомлення про помилку. Які будуть дії студента.

4)На аркуші Сортування виконати упорядкування списку за ознаками. Створити копію вхідного вписку з аркушу вхідний та виконати сортування за групою ознак:

А) кожної фірми – назва фірми виробника;

Б) філії Центральна-ціна;

В) філії Електролюкс –кількість.

ІІ,ІІІ

ТЗН

Елементи проблемного навчання.

Мультимедійний проектор: електронний зошит.

Проблемні питання:

- поясніть чому після вибору команди сортування із меню Дані, на екрані не з’явилося вікно вибору умов сортування. В чому помилка студента і які будуть його дії для випралення цієї помилки.

5) На аркуші Автофільтр виконати фільтрацію даних списку за допомогою функції Автоільтр.

Створити копію вхідного списку з аркушу Вхідний.

Виконати сортування списку за абеткою.

Створити автофільтри за умовами:

А)назва фірмиSony;

Б) розмір екрану >37$

В)1100<ціна>1800

ІІ,ІІІ

Елементи проблемного навчання

Мультимедійний проектор: електронний зошит.

Проблемні питання:

- поясніть чому після вибору команди Дані, фільтр, автофільтр кнопка фільтрації (сіра з стрілкою вниз) з’явилася не над стовпчиком фірма.В чому помилка студента

6)На аркуші Розширений фільтр виконати фільтрацію даних списку за допомогою функції Розширений фільтр. Створити копію вхідного списку з аркушу Вхідний.

Створити розширений фільтр за критеріями:

А)розмір екрану> 37 і одночасно Ціна < 1500;

б) розмір екрану - > 37 або Ціна < 1500

в) назва фірми: S, H, P  і ціна < 1500

ІІ,ІІІ

7) Оформити звіт по практичній роботі

ІІ,ІІІ

Перевірка звітів по виконаній роботі

Індивідуальний контроль складання звіту.

3.

3.1.

Заключний етап.

Контроль і корекція рівня професійних вмінь та навичок.

Кросворд

Рішення кросворду

Аналіз діяльності студентів на занятті.

3.2.

Резюме:

В майбутній професійній діяльності студентів важливе значення має знання персонального комп’ютера, адже у всіх сферах людської діяльності для оформлення ділової документації, звітів, бізнес-планів ми застосовуємо ПК і хороші знання предмету та застосування практичних навичок приведуть до виконання якісного аналізу діяльності підприємства, правильного, точного і графічного його представлення

3.3.

Підведення підсумків заняття.

Виставлення оцінок

3.4.

4. Домашне завдання

1) конспект лекції

2) [1] с. 120 – 152,

    [2] c.197-211.


7. МАТЕРІАЛИ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАНЯТТЯ.

1). МАТЕРІАЛИ КОНТРОЛЮ ДЛЯ ПІДГОТОВЧОГО ЕТАПУ ЗАНЯТТЯ.

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ.

1. Поміркуйте чим відрізняється інтерфейс програми Word від інтерфейсу Excel. Що спільного і що відмінного Ви знайшли. Поясніть відповідь.

2. Поміркуйте чим відрізняється команда Сохранить від команди Сохранить как…

3. Поясніть які дані можна заносити до електронних таблиць.

4. Поміркуйте, чому при занесенні числових даних до таблиці у студента замість числа висвітилось у комірці таблиці місяць. Які дії потрібно виконати студенту для правильного занесення даних.

5. Поясніть як в Excel називають файли, що сворюються.

6. Поміркуйте скільки типів листів може містити в собі книга.

2) МАТЕРІАЛИ КОНТРОЛЮ ДЛЯ ОСНОВНОГО ЕТАПУ ЗАНЯТТЯ :

 •  ЗБІРНИК ДЛЯ ПОЗААУДИТОРНОЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА З ПРЕДМЕТУ: “ІНФОРМАТИКА ТА КОМП′ЮТЕРНА ТЕХНІКА”.
 •  ІНСТРУКЦІЯ ДО ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ №23.
 •  ПРАКТИКУМ З ПРЕДМЕТУ : “ІНФОРМАТИКА ТА КОМП′ЮТЕРНА ТЕХНІКА”
 •  Проблемні питання та ситуації
 1.  МАТЕРІАЛИ КОНТРОЛЮ ДЛЯ ЗАКЛЮЧНОГО ЕТАПУ ЗАНЯТТЯ.

Електронні таблиці ЕхсеL      По горизонталі:

 1.  Формат даних.
 2.  Категорія функцій, до якої відноситься функція МАХ.
 3.  Математична функція, що обчислює середнє арифметичне.

6. її запис починається зі знаку =.

9. Елемент діаграми.

10. Перетин стовпця та рядка таблиці.

13. Адреса комірки, в якій є знак $.

14. Категорія функцій, до якої відноситься функція ПРОЦПЛАТ.

 1.  Вісь X - вісь ...
 2.  Кнопка .
 3.  Незалежна величина.

18. Внесення змін, доповнень у таблицю.

По вертикалі:

 1.  Категорія функцій, до якої відноситься функція СУММ.
 2.  Стовпчикова діаграма.
 3.  Елемент таблиці, що позначається латинською літерою.

5. Адреса комірки, що змінюється при копіюванні.

7. Категорія функцій, до якої відноситься функція ЕСЛИ.

8. Маленький квадрат у нижньому правому куті рамки виділеної комірки.

11. Блок комірок, наприклад,ВЗ:Е8.

12. Упорядкування даних за зростанням або спаданням.

14.  Для пошуку даних у таблиці за певним критерієм використовують...

 1.  МАТЕРІАЛИ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ:
 •  ІНСТРУКТИВНО - МЕТОДИЧНА СХЕМА ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЗААУДИТОРНОЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ.
 •  Програма тестового контролю знань ТЕСТ, Excel 1.
 •  Програма тестового контролю знань ОІ, 4-ОІ.
 1.  СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ :
 2.  Дибкова Л.М. Інформатика та комп′ютерна техніка: Посібник для студентів вищих навчальних закладів.-К.: Видавничий центр “Академія”, 2002.-320с.
 3.  Лук’янова В.В. Комп’ютерний аналіз даних: Посібник.-К.:Видавничий центр „Академія”, 2003.-344с
 4.  Руденко В.Д., Макарчук О.М., Патланжоглу М.О. Практичний курс інформатики / За ред. Мадзігона В.М.-К.:Фенікс,2000.-304с.
 5.   Фігурнов В.Э. ІВМ РС для пользователя. Изд. 6-е, перераб. И доп.-М.:ИНФРА-М, 1996.-432с
 6.  Морзе Н.В., Лисенко Н.П. Посібник з основ алгоритмізації та програмування мовами BASIC  та PASCAL. К.: УДПУ ім.Драгоманова, 1995.
 7.  Збірник для позааудиторної самостійної роботи студента з предмету : «Інформатика та комп′ютерна техніка»
 8.   Періодична література.
 9.   Конспект лекції.

ВИКЛАДАЧ :                 ФЕДІЙ О.Г.


Предмет : Інформатика та комп
ютерна техніка.

Інструкційна карта для проведення заняття.

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 21.

Тема заняття : Технологія формування та обробки лінійних списків в Excel.

Мета  заняття : Навчити студентів працювати з даними робочої книги.

Тривалість заняття : 90 хвилин.

Забезпеченість заняття : ПЕОМ.

Зміст та послідовність виконання завдання :

 1.  Викликати табличний процесор  Excel.
 2.  Виконати індивідуальне завдання.
 3.  Оформити звіт по роботі в електронному варіанті.
 4.  Звіт перенести на ГМД і здати викладачеві.

ІНДИВІДУАЛЬНЕ   ЗАВДАННЯ.

У робочій книзі:

1). На аркуші Вхідний:

Створити  структуру вхідного списку - "Реалізація телевізорів фірмою "ВЕГА"
Умова. Для створення структури списку використати список “Перелік  назв полів для формування списку "Реалізація телевізорів фірмою"ВЕГА" і виконати його транспонування

2).На аркуші Вхідний:

Заповнити список записами значень даних
Умова. Для формування списку виконати копіювання фрагменту вхідного списку "Реалізація телевізорів фірмою "ВЕГА" із аркушу Зразок до аркушу Вхідний

3).На аркуші Вхідний:

Доповнити список новими записами значень даних
Умова 1. Для доповнення списку використати записи зі списку Зразок2
Умова 2
. Доповнити список новими даними  за допомогою: Форми та Списку  - підстановки

4). На аркуші Сортування :

 

1. Виконати упорядкування списку за ознаками

Умова 1.Створити копію вхідного списку з аркушу Вхідний

 

Умова 2. Виконати сортування за групою ознак:

 

а) кожної фірми - назва фірми виробника;

б) філії "Центральна" - ціна;

в) філії "Електролюкс" - кількість

5). На аркуші Автофільтр:

 

Виконати фільтрацію даних списку за допомогою функції Автофільтр.

Умова 1. Створити копію вхідного списку з аркушу Вхідний

 

Умова 2. Виконати сортування списку за абеткою

 

Умова 3. Створити атофільтри за умовами:

 

а) назва фірми - Sony;

б) розмір екрану - > 37;

в)1100<Ціна>1800

6). На аркуші Розширений фільтр :

 

Виконати фільтрацію даних списку за допомогою функції Розширений фільтр.

Умова 1. Створити копію вхідного списку з аркушу Вхідний

 

Умова 2. Створити розширений фільтр за критеріями:

а) розмір екрану - > 37 і одночасно Ціна < 1500

б) розмір екрану - > 37 або Ціна < 1500

в) назва фірми: S, H, P  і ціна < 1500

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ.

1. Для сортування та фільтрації даних перед командою Дані обов’язково потрібно виділити стовпчик таблиці, в якому вона буде здійснена .

2. Дані, Фільтр, Автофільтр.

3. Вибрати потрібну умову.

ПІСЛЯ РОБОТИ СТУДЕНТ ПОВИНЕН :

Вміти: користуватися табличним процесором “Microsoft Excel”.

Знати : основні команди для роботи з робочою книгою та її аркушами.


ІНСТРУКТИВНО – МЕТОДИЧНА  СХЕМА  ОРГАНІЗАЦІЇ  ПОЗААУДИТОРНОЇ САМОСТІЙНОЇ  РОБОТИ  СТУДЕНТІВ
.

ТЕМА: Системи табличної обробки даних  - як засоби рішення фахових

             задач.

КУРС:  ІІ

І. Актуальність теми: За останні роки технологія компютерної обробки економічної інформації зазнала докорінних змін. Для фахівців споживчої кооперації практичні навички роботи на сучасних ЕОМ стали необхідними реаліями. В свою чергу виникло питання про використання сучасного програмного забезпечення.

Вітчизняний і зарубіжний досвід вказує на необхідність впровадження в практичну діяльність економістів, бухгалтерів і фінансистів табличних процесорів, які розвязують багато економічних задач.

Для зручного аналізу цих даних їх подають у вигляді графіка, діаграм. Правильно побудований графік подає аналітичну та статистичну інформацію більш виразно, завдяки чому вона краще запам′ятовується. Графіки дають змогу виявити тенденції зміни показника є обов′язковими при  створенні презентацій, аналітичних документів, бізнеспланів.

ІІ. Навчальні цілі:

знати: основні команди системного меню програми Ms.Excel для створення таблиць, команди панелі інструментів Стандартная та Форматирования для редагування таблиць. знати основні типи діаграм, вміти розрізняти їх та давати характеристику по зображенню; знати алгоритм побудови діаграми, основні кроки мастера діаграм, вміти задавати діапазон даних для визначення залежності між елементами діаграми, знати основні параметри діаграм, вміти задавати легенду, таблицю даних, підписи значень, осі даних, розміщати створені діаграми на листі ; Оволодіти навичками побудови діаграм і графіків за даними таблиці ; 

вміти: застосовувати основні команди програми Ms.Excel для розвязку  задач з спеціальності , створювати та заносити формули до таблиці. Вміти досліджувати теоретично за готовими діаграмами тип і вид діаграм чи графіка.

ІІІ. Матеріали позааудиторної самостійної роботи.

 1.  Збірник для поза аудиторної самостійної роботи студента з предмету: «Інформатика та комп′ютерна техніка»
 2.  Практикум з предмету: «Інформатика та комп′ютерна техніка».
 3.  Програми тестового контролю знань по темам:
  •  “Основи технології використання сучасних програмних засобів.” 1_ОІ.
  •  “Системи обробки текстової та графічної інформації – як засоби оформлення ділової документації”. 3_ОІ.
  •  “Системи табличної обробки даних – як засоби рішення фахових задач ”.4_ОІ
  •  “Системи управління базами даних”.5_ОІ
  •  Залік 6_ОІ.

IV Міжпредметна інтеграція навчання.

Дисципліна

Знати

Уміти

Попередні (забезпечуючі)

Основи інформатики

Наступні (забезпечувані)

1) Інформатика та комп′ютерна техніка

2) Економіка торговельного підприємства. Аналіз фінансової діяльності підприємства за рік.

3) Комерційна діяльність. Додатки документів по технологічній практиці.

4) Маркетинг. Додатки по  проведенню практичних робіт.

3.Внутрішньопредмет-на інтеграція.

Системи управління базами даних. Технологія формування та редагування структури бази даних. Імпорт/Експорт баз даних Excel/Access.

Склад головного вікна програми, призначення команд системного меню, команди кнопок панелей інструментів.

Основні команди для створення таблиць, їх редагування та занесення формул Порядок створення діаграм, основні команди для їх створення.

Інтерфейс вікна програми СУБД Access. Формування баз даних засобами Excel. Імпорт/Експорт баз даних Excel/Access.

Створювати найпростіші таблиці, проводити Обрамление и заливку, заливку стовпчиків, розрахунки по простим формулам, зберігати книгу.

Користуватися табличним процесором Microsoft Excel для створення таблиць.

Здійснювати зв′язок між Excel і Access, зв′язувати і передавати дані з Excel в Access.

 1.  Зміст теми: “Системи табличної обробки даних – як засоби рішення фахових задач”

План  самостійної  роботи.

 1.  Сучасні програмні засоби для формування та обробки документів.
 2.  Додаткові можливості Excel.
 3.  Занесення формул до електронної таблиці.
 4.  Графічне подання даних. Типи діаграм.

VI. Рекомендована література.

 1.  Дибкова Л.М. Інформатика та комп′ютерна техніка: Посібник для студентів вищих навчальних закладів.-К.: Видавничий центр “Академія”, 2002.-320с.
 2.  Руденко В.Д., Макарчук О.М., Патланжоглу М.О. Практичний курс інформатики / За ред. Мадзігона В.М.-К.:Фенікс,2000.-304с.
 3.  Лук’янова В.В. Комп’ютерний аналіз даних: Посібник.-К.:Видавничий центр „Академія”, 2003.-344с


VII       Карта схема для самостійних робіт з літературою.

 

Основні завдання

Вказівки

Відповіді

Графічний метод аналізу даних

Для зручності аналізу статистичних даних їх подають у вигляді графіка.

Статистичний графік — креслення, на якому за допомогою умовних геометричних фігур (ліній, точок або інших символічних знаків) зображено статистичні дані.

Правильно побудований графік подає аналітичну та статистичну інформацію більш виразно завдяки чому вона краще запам'ятовується. Графіки, даючи змогу виявити тенденції зміни показника, є обов'язковими при створенні презентацій, аналітичних документів, бізнес-планів тощо.

Можна виділити кілька видів графіків залежно від мети їх використання: порівняння, структурні, динамічні,  зв'язку, контролю тощо.                      і

Графічний метод подання та аналізу інформації є продовженням і доповненням табличного методу.

В ЕхсеІ як загальну назву різних графіків, прийнято використовувати термін діаграма Ехсеl

Кожна така діаграма складається з об'єктів, що виконують певні функції

• вісь категорій — вісь, на якій показано заголовки категорій даних із таблиці;

• вісь значень — вісь, на якій розміщуються значення даних із  таблиці;

• точка даних — елемент ряду даних, що відповідає значенню однієї клітинки в таблиці;

• мітка даних — додається в діаграму для відображення конкретного значення точки даних;

 •  «ряд даних — рядок або стовпець даних із таблиці;

• таблиця даних — таблиця, що розміщується нижче діаграми і містить вхідні дані для побудови діаграми;

• шкала — цифрові поділки на осі значень Як правило, мінімальне значення відповідає числу нуль, а максимальне —- найбільшому округленому з чисел, що зображуються;

• лінії сітки — лінії, що починаються з поділок шкали;

•область побудови діаграми — прямокутна область, обмежена осями;

• легенда — текстове доле з описом, рядів даних і їх маркером;

• маркери виділення — з'являються на екрані монітора у вигляді чорних квадратиків при клацанні лівою клавішею миші по об'єкту під час вибору певного елемента діаграми;

• мітки поділок — маленькі лінії, що показують поділ шкали за категоріями та значеннями;

• заголовки — назва діаграми, заголовки осей значень і категорій;

• напис — текст, доданий до діаграми, який не залежить від даних;

• стрілка — графічний об'єкт, створений за допомогою панелі Рисоваиие, який звертає увагу на певний елемент діаграми.

Використовують два види розміщення діаграм залежно від подальшого їх застосування:

• вміщені — діаграми поруч із табличними даними на одному робочому листку, що зручно, коли вони аналізуються разом;

• діаграмні листки — зручні при роздільному використанні їх і табличних даних. При цьому редактором автоматично формується стандартний листок заданого формату альбомної орієнтації.

Незалежно від того, яким способом створюватиметься діаграма, вона завжди динамічно пов'язана з даними листка й автоматично перебудовується при редагуванні даних.


8. Матеріали для самоконтролю: тестові питання , задачі.

 1.  Тестовий контроль знань програми:  TEST, TEST-W, EXCEL та програма ОІ, 4_ОІ.
 2.  Розв′язати засобами Excel.

Задача 1.

Нарахувати заробітну плату працівникам бригади за даними таблиці 1. Побудувати порівняльну гістограму по стовпчикам 1, 3, 6.

Таблиця  1.

 

Умова

Розв’язування

1

2

3

4

5

6

П і б

посада

Погодинна тарифна ставка коп.

Відпрацьовані години

Заробіток по тарифу грн-коп

Загальний заробіток грн-коп

Васильєв

Головний повар

0.86

180

?

?

Мулько

Кухар

0.55

175

?

?

Омелюта

кухар

0.49

174

?

?

Всього

?

?

Задача 2.

Побудувати лінійний графік  за даними таблиці 2.

Сводка остатков готовых изделий на конец планируемого периода

№ п\п

Вид изделия

Остаток на начало

Расход

Приход

Остаток на конец

 

 

шт

грн

шт

грн

шт

грн

шт

грн

1

Ручка

140

2,5

75

3

125

3

?

?

2

Карандаш

120

1,5

56

2

130

2,5

?

?

3

Пенал

200

15

45

15,5

145

18

?

?

4

Клей

150

2

50

2,3

130

3

?

?

5

Линейка

100

1

65

1,45

135

2

?

?

итого

 

 

 

 

 

 

 

?

?

Викладач:                                                        Федій О. Г.


Електронні таблиці Ехсе
L      По горизонталі:

 1.  Формат даних.
 2.  Категорія функцій, до якої відноситься функція МАХ.
 3.  Математична функція, що обчислює середнє арифметичне.

6. її запис починається зі знаку =.

9. Елемент діаграми.

10. Перетин стовпця та рядка таблиці.

13. Адреса комірки, в якій є знак $.

14. Категорія функцій, до якої відноситься функція ПРОЦПЛАТ.

 1.  Вісь X - вісь ...
 2.  Кнопка .
 3.  Незалежна величина.

18. Внесення змін, доповнень у таблицю.

По вертикалі:

 1.  Категорія функцій, до якої відноситься функція СУММ.
 2.  Стовпчикова діаграма.
 3.  Елемент таблиці, що позначається латинською літерою.

5. Адреса комірки, що змінюється при копіюванні.

7. Категорія функцій, до якої відноситься функція ЕСЛИ.

8. Маленький квадрат у нижньому правому куті рамки виділеної комірки.

11. Блок комірок, наприклад,ВЗ:Е8.

12. Упорядкування даних за зростанням або спаданням.

14.  Для пошуку даних у таблиці за певним критерієм використовують... 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

64217. Ранний опыт (благоприобретённые компоненты поведения) 32 KB
  Преобладание облигатного научения в раннем постнатальном онтогенезе объясняется тем что в это время происходит достройка врождёных пусковых механизмов ряда важнейших инстинктивных действий путём включения в них индивидуально приобретаемых компонентов.
64218. Запечатление (импринтинг) 31.5 KB
  В связи с этим запечатление квалифицируют и как перцептивное научение направленное на распознавание незнакомого в дополнение к знакомому то есть как дополнение к врождённому узнаванию.
64219. Раннее формирование общения 27.5 KB
  При постнатальном формировании акустического общения между птенцами и их родителями возможность индивидуального опознавания обеспечивается за счет раннего облигатного научения. У рыб присутствие особей того же вида не является столь необходимым для формирования общения как у высших животных.
64220. Познавательные аспекты раннего постнатального поведения 35 KB
  Так щенята лисята и детёныши других хищных млекопитающих уже с первого дня жизни совершают поисковые маятникообразные движения головой прекращающиеся после нахождения соска матери. В дальнейшем ориентировочные реакции усложняются детёныши развивают способности узнавать предметы...
64221. Игровой (ювенильный) период онтогенеза. Концепции игры. Значение игры для формирования поведения животных 33 KB
  Как было сказано выше ювенильный игровой период развития поведения наблюдается только у детёнышей высших животных у которых развитие поведения совершается перед половым созреванием в форме игровой активности.
64222. Формирование общения в играх животных 33.5 KB
  Такие игры встречаются только у животных которым свойственны развитые формы группового поведения. У детёнышей нехищных животных совместная игра состоит из общеподвижных игр совместных прыжков игрового бегства и так далее Игровая борьба если она встречается у данных видов...
64223. Познавательная функция игровой активности животных 29 KB
  В последнем случае имеет место активное воздействие на объект игры особенно деструктивного порядка позволяющее изучить внутреннее строение объекта а не только его внешние признаки. Важно что в ходе игры животное относится практически к каждому незнакомому предмету как к потенциально значимому и пытается найти ему применение.
64224. Общая характеристика эволюции психики 29.5 KB
  Исходя из этого следует что движение являлось решающим фактором эволюции психики. Леонтьев рассматривая эволюцию психики анализировал наиболее глубокие и качественные изменения которые претерпела психика в процессе эволюции животного мира.
64225. Элементарная сенсорная психика. Низший уровень психического развития. Характеристика сенсомоторной активности простейших 30 KB
  На низшем уровне психического развития находится довольно большая группа животных. Движения простейших отличаются большим разнообразием. Локомоция простейших осуществляется в виде кинезов элементарных инстинктивных движений.