53547

Система показателей оценки имущественного положения организации

Доклад

Менеджмент, консалтинг и предпринимательство

Основными характеристиками имущественного положения компании являются: сумма хозяйственных средств, доля внеоборотных активов в валюте баланса, доля активной части основных средств, коэффициент износа, коэффициент выбытия, коэффициент обновления.

Русский

2014-04-01

13.86 KB

8 чел.

Система показателей оценки имущественного положения организации.

Основными характеристиками имущественного положения компании являются: сумма хозяйственных средств, доля внеоборотных активов в валюте баланса, доля активной части основных средств, коэффициент износа, коэффициент выбытия, коэффициент обновления.

Сумма хозяйственных средств, находящихся в собственности распоряжении предприятия определяется как разность итога активов по балансу и таких статей как убытки, собственные акции в портфеле и задолженность учредителей по взносам в уставный капитал.

Доля активной части основных средств. Этот коэффициент показывает, какую часть основных средств составляют активы, непосредственно участвующие в производственно-технологическом процессе.

Коэффициент износа. Показатель характеризует долю стоимости основных средств, списанную на затраты в предшествующих периодах, в первоначальной (восстановительной) стоимости.

Коэффициент выбытия. Коэффициент характеризует долю основных средств в анализируемом периоде, выбывшую по различным причинам.

Коэффициент обновления. Он показывает, какую часть имеющихся на конец анализируемого периода основных средств составляют новые основные средства.

Стоимость чистых активов предприятия. Под чистыми активами (Net Assets) понимается стоимость оценки имущества организации после формального или фактического удовлетворения всех требований третьих лиц. В первом случае расчет ведется по балансовым оценкам, т.е. по данным отчетного баланса, во вторых – по рыночным оценкам. ЧА = [ВА+(ОА-ЗУ)] - [ДО+(КО-ДБП)], где ВА – внеоборотные активы, ОА – оборотные активы, ЗУ – задолженность учредителей по взносам в уставный капитал, ДО – долгосрочные обязательства, КО – краткосрочные обязательства, ДБП – доходы будущих периодов.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

60469. Моя Батьківщина - Україна 120.5 KB
  Обладнання: картини рідної природи; карта України; символи України; вишиваний рушник колосся і калина; назви народних символів; картки з прислівями назви сторінок усного журналу.
60470. «Україно, квіте любий, сонячная руто…» (Україна у житті та творчості зарубіжних поетів) 101.5 KB
  Володимир Маяковський про Україну 13 січня 1924 року в газеті Пролетарська правда що виходила у Києві було надруковано оголошення: Товаришу Маяковський Робітничі кореспонденти чекають на вас у своєму клубі 13 січня о 1 годині дня. 21 квітня 1845 року він пішов на військову службу.
60472. Усний журнал «Краса в імені твоїм» 95.5 KB
  Мета: ознайомити присутніх із тим, як виникли імена, пояснити значення й походження найпоширеніших жіночих і чоловічих імен; розвивати у студентів артистичні здібності, дикцію, правильність вимови; виховувати повагу до рідкісних імен.
60473. У світі цікавої інформатики (усний журнал) 387 KB
  Мета: підвищити інтерес студентів до вивчення основ інформатики; формування навичок використання засобів сучасних інформаційно комунікаційних технологій; розвинути навички самостійної роботи за компютером...
60474. Сценарій свята зустрічі птахів 66 KB
  Шановне зібрання Ми присутні з вами на святі зустрічі птахів. Сьогодні на святі ви почуєте багато цікавої інформації красивих віршів і висловів про птахів. Зустрічайте юних поетів з віршами про птахів.
60476. Країна Добра і Тепла 42.5 KB
  Які добрі слова і привітання ви знаєте Діточки сіли всі гарненько і послухайте казку Країна теплого пуху. Казка Країна Теплого Пуху. Колись давно існувала така собі Країна Теплого Пуху. Пуху було дуже багато його вистачало на всіх.
60477. Ранкові зустрічі для першокласників 68 KB
  Рослини це великий світ. Вам сподобалось А що ще вам сподобалось Середа Рослини мандрівники I. Сьогодні ми поговоримо про рослини які приїхали здалеку. Бокарьов відкрив людям нову властивість цієї рослини виявивши в ній джерело смачної олії.