53552

Показатели оценки рыночной активности

Доклад

Менеджмент, консалтинг и предпринимательство

Этот раздел анализа выполняется участниками фондового рынка. Показатели рыночной привлекательности позволяют оценить ожидания рынка относительно доходности и риска ценных бумаг эмитента. Для проведения анализа рыночной привлекательности используется как данные бухгалтерской отчетности...

Русский

2014-04-01

25 KB

7 чел.

Показатели оценки рыночной активности.

Этот раздел анализа выполняется участниками фондового рынка. Показатели рыночной привлекательности позволяют оценить ожидания рынка относительно доходности и риска ценных бумаг эмитента. Для проведения анализа рыночной привлекательности используется как данные бухгалтерской отчетности, так внешнюю информацию о положении предприятия на рынке ценных бумаг. Рассмотрим основные показатели, используемые для оценки рыночной привлекательности.

Одним из наиболее часто используемых является показатель соотношения цены акции и прибыли (ценность акции).

Ценность акции (P/E Price /Earning) = Рыночная цена акции / Чистая прибыль на акцию

Этот коэффициент служит индикатором спроса на акции данного предприятия и показывает, сколько согласны платить инвесторы в данный момент за один рубль прибыли на акцию. Данный показатель во многом характеризует степень уверенности инвесторов в перспективах эмитента. Чем большее значение имеет данный показатель, тем большую доходность ценной бумаги прогнозируют инвесторы в будущем.

Широкое применение находит также показатель прибыли на акцию (EPS Earning Per Share). Он показывает величину чистой прибыли, приходящуюся на одну обыкновенную акцию в обращении.

Прибыль (доход) на акцию = (Чистая прибыль — Дивиденды по привилегированным акциям) / Число обыкновенных акций

Этот показатель в значительной степени влияет на рыночную цену акции. Его рост способствует увеличению операций с ценными бумагами данного предприятия, повышению его инвестиционной привлекательности.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

55155. Форми колективного обговорення професійних проблем 34 KB
  Які існують підходи до перемовин Як класифікують перемовини Які розрізняють стратегії ведення перемовин З яких стадій складаються перемовини Що таке збори Які є види зборів З яких етапів складаються збори Як треба виступати на зборах аби привернути увагу присутніх до змісту виступу та переконати їх...
55156. Поняття господарського обліку. Мета, завдання, та види обліку. Користувачі облікової інформації. Об’єкти обліку 118.5 KB
  Закон визначає право на його ведення, однак не визначає жодних правил його організації. Інформація є доступною для зовнішніх користувачів
55157. Основи роботи з Windows 1.01 MB
  Постановка загальної проблеми: Як знайти потрібну інформацію по роботі з операційною системою Windows використовуючи довідкову систему І. Знайти та ознайомитись з можливістю пошуку...
55158. Педагогічне спілкування як провідна складова професійно-педагогічної комунікації 57.5 KB
  МЕТА: Схарактеризувати педагогічне спілкування за функціями; з’ясувати що є запорукою продуктивного педагогічного спілкування; визначити бар’єри спілкування та оптимальні способи їх подолання.
55161. Вікові та індивідуальні особливості розвитку школярів та їх врахування в навчально-виховному процесільні особливості розвитку школярів та їх врахування в навчально-виховному процесі 71 KB
  Мета: розкрити необхідність врахування вікових та індивідуальних особливостей учнів у вихованні і навчанні. Знати: визначення виховання освіта навчання розвиток формування теорії розвитку особистості чинники рушійні сили розвитку і виховання особистості. Періодизація розвитку особистості у педагогіці. Нерівномірність розвитку.
55162. Социальная политика. Политика доходов и занятости 23.34 KB
  Цели социальной политики: повышение качества жизни населения, обеспечение приоритета социальных критериев создания и расширения производства, укрепление трудовой мотивации, обеспечение занятости, обеспечение благосостояния и социальной справедливости, полная реализация личных свобод и прав граждан, регулирование доходов, смягчение социальной напряженности.
55163. Робота з об'єктами в ОС Windows 2.11 MB
  Мета: Формування умінь та навичок по створенню, копіюванню, перейменуванню, знищенню та відновленню обєктів в операційній системі Windows. Постановка загальної проблеми: Як створювати, копіювати, перейменовувати, знищувати та відновлювати об'єктів в операційній системі Windows?