53566

Класне керівництво - це не робота, це спосіб життя

Научная статья

Педагогика и дидактика

Організатором діяльності учнів у класі координатором впливів був і залишається класний керівник як автор і як скульптор. Будучи класним керівником вважаю що метою виховного процесу є виховання вільної талановитої фізично здорової особистості збагаченої науковими знаннями естетичними смаками готової до творчої трудової діяльності яка досягається через формування в учнів морального ставлення до оточуючих людей і усвідомлення цінності людського життя через формування культури інтелектуального розвитку і...

Украинкский

2014-04-01

100 KB

1 чел.

Класне керівництво - це не робота, це спосіб життя

(з досвіду роботи)

Осьмак Олена Станіславівна, класний керівник 5-А кл.

середньої загальноосвітньої школи №158 м. Києва

 «Якби в кабінеті у лікаря, юриста або дантиста 

одночасно зібралися 30 чоловік з різними бажаннями і потребами,

а деякі, не маючи бажання там перебувати, постійно заважали б йому працювати, а лікар, юрист або дантист (без асистента),

мав би протягом 9 місяців, застосовуючи всю свою майстерність, досягати високих професійних результатів, ось тоді, можливо,

він би отримав деяке уявлення про роботу шкільного вчителя»
(Дональд Д. Куїнн, переклад з англійської)

У педагога є важка, але дуже важлива місія - бути класним керівником. Одні вважають її доповненням до своєї викладацької роботи, інші - навпаки, найголовнішою. Як би не була важка ця діяльність, вона, безсумнівно, потрібна дітям, оскільки основна структурна ланка в школі - це клас. Саме в ньому зароджується інтерес до навчання, формуються соціальні відносини між дітьми. Клас являє собою систему, яка допомагає реалізувати турботу про соціальне благополуччя дітей, вирішувати проблему їхнього дозвілля, згуртовувати колектив, формувати відповідну емоційну атмосферу. Організатором діяльності учнів у класі, координатором впливів був і залишається класний керівник, як автор і як скульптор.

                                                    5 клас

                                                    6 клас

 

                                                    7 клас

 

                                                      

                                                      8 клас

                                                      

                                                     9 клас

 

                                                     10 клас

11 клас

 

В процесі моєї роботи виробився певний стиль відносин з дітьми:

• Не забороняти, а направляти;

• Не керувати, а співкерувати;

• Не примушувати, а переконувати;

• Не командувати, а організовувати;

• Не обмежувати, а надавати свободу вибору.

Будучи класним керівником, вважаю, що метою виховного процесу є виховання вільної, талановитої, фізично здорової особистості, збагаченої науковими знаннями, естетичними смаками, готової до творчої трудової діяльності, яка досягається через формування в учнів морального ставлення до оточуючих людей і усвідомлення цінності людського життя, через формування культури інтелектуального розвитку і вдосконалення учнів, а також культури збереження власного здоров'я.

Класні виховні години, що проводяться мною («Час, події, люди», «Планета за один тиждень», «Проступок. Правопорушення. Злочин», «Розкажи мені про мене» та ін.); ситуативні практикуми («Умій спілкуватися з усіма і завжди», «Слухати і чути»), диспути («Дружба починається з посмішки»,«Мої «можна» і мої «не можна»), сократівські бесіди («Ми і наше здоров‘я», «Мій внутрішній світ») сприяють розвитку самооцінки учнів, виробленню вміння бачити сильні і слабкі сторони своєї особистості, свого характеру.

Для вивчення результатів виховного впливу використовую наступні методики: моніторинг, діагностика, анкетування.

Проводячи анкетування учнів («Рівень вихованості учнів», «Вивчення рівня згуртованості учнів», «Вивчення рівня тривожності учнів» та ін), а також діагностику моральної вихованості, виявляю здібності дітей, їх позитивні та негативні риси характеру для подальшого коригування.

Аналізуючи проведену роботу, помічаю, що динаміка показників може бути неоднаковою, більше того, деякі показники можуть майже не змінюватися, а іноді можуть бути гірше, ніж на попередньому етапі. Загальний висновок робиться на основі зіставлення всіх отриманих даних, що характеризують виконану роботу.

Де згуртованість характеризує силу взаємного притягання учнів у групі, стійкість  характеризує яка мінімальна частина групи повинна покинути її, щоб ця група розпалася на підгрупи, не пов'язані між собою, напруженість  характеризує ступінь незадоволеності учнів емоційними відносинами в групі, а щільність  характеризує щільність взаємозв'язків у групі.

Аналіз результатів дослідження вивчення тривожності унчів:

 В учнів 5-А класу загальна тривожність у школі знаходиться на середньому рівні, тобто > 50 % - < 60 % досліджуваних учнів з 5-го класу  переживають трохи тривожний емоційний стан, що пов’язаний з деякими формами діяльності в школі: переживання соціального стресу, фрустрація потреби в досягненні успіху. Це зайвий раз підтверджує те, що велике значення у розвитку підростаючої особистості мають мотиви діяльності та поведінки, в яких виражається характер ставлення до себе, інших людей; рівень самоусвідомлення та соціальної відповідальності. Порівнюючи рівні шкільної тривожності, ми виявили, що серед усіх чинників переважає фрустрація потреби в досягненні успіху, що пов’язане з емоційним переживанням при саморозкритті, пред’явленні себе іншим та демонстрації своїх можливостей, тобто знань навчальних предметів.

 Також слід зазначити що в наслідок системної роботи педагогічного колективу з учнями 5 класів знижені показники за шкалами: страх самовираження, страх  ситуації перевірки  знань, страх не відповідати очікуванням дорослих.

Психолог школи Костяна Н.Б. мені допомогла зробити узагальнені висновки щодо створення сприятливих умов для гармонізації особистості у моєму класі.

Узагальнені висновки щодо створення сприятливих умов для гармонізації особистості у 5-А класі

 Спостерігається прагнення до активної діяльності. Монотонна, нецікава діяльність провокує прояви таких дезадаптивних якостей, як легковажність і відсутність почуття відповідальності. Необхідно створювати умови для прояву ініціативи. Чітко аргументувати обов‘язки і межі у поведінці Доброзичлива, підтримуюча взаємодія з учнем, інтенсивна навчальна робота на 2-3 уроках, на початку тижня, початку та середині чверті. Складання плану діяльності. Складні завдання краще ділити на частини з аналізом та підтримкою на кожному етапі. Необхідно уникати негативного порівняння з більш успішними однокласниками. Оцінку діяльності краще давати індивідуально, аргументовано з акцентом на позитивних моментах. Підтримувати високий рівень працездатності під час уроку і при виконанні однотипних операцій, направляти учнів на пошук інших способів вирішення завдань, використовувати різні види діяльності, давати завдання для самостійної роботи. Чітка, аргументована, спокійна оцінка результатів діяльності. Включення більш активних учнів у виконання організаційних з рисами лідерства ролей на уроці

 Навіювання: хороший товариш, цікавий співрозмовник, людина здатна досягти успіху.

 Навчання: раціональному плануванню діяльності (не накопичувати не виконані справи), самоконтролю поведінки, саморегуляції психофізичного стану, вмінню спілкуватися.

 Виховні впливи: натяк, ласкаві докори, прояви уваги, турботи, заохочення до успіху. Ефективні приховані впливи.

Намагаюся залучити до активної участі в різних шкільних і класних заходах ВСІХ учнів класу.

У своїй роботі використовую інноваційні методики, творчо підходжу до виховної та соціально-педагогічної роботи. Прагну створити умови для розвитку у дітей творчої ініціативи, громадянської позиції, відповідальності та всіх якостей, які затребувані суспільством.

Намагаюся домогтися найкращого результату і граничної ефективності будь-якої виховної справи. Результатом моєї роботи є: 

- результативна участь у загальношкільних заходах (робота з моїми вихованцями над творчим музей-проектом «Дорогами тисячоліть», «День Перемоги», «Міс школи», організація і проведення творчих конкурсів для учнів початкових класів тощо); 

- тематичні класні години та бесіди («Дороги, які ми вибираємо»; «Як використати свої права», «Екологія слова»,« Край рідний», «Життя без шкідливих звичок» та ін); 

- батьківські збори («Процес адаптації учнів 5 класу до навчання в середній школі», «Заохочення і покарання дітей в сім'ї», «Права та обов‘язки дітей» та ін.);

- збільшення кількості призових місць, отриманих колективом моїх вихованців: у 2011 - 2012 навчальному році – близько 8 призових місць на шкільному рівні та 4 місця на районному рівні (мої вихованці є учасниками шкільної команди КВК «Золота молодь» - Вашировська Маргарита, танцювальної групи «Київський вальс», переможцями конкурсу дослідницьких робіт МАН – Вашировська Маргарита і Коваленко Мілана, конкурсу юних поетів «Діамантові зерна» - Коваленко Мілана);

- використання музейної педагогіки – силами моїх вихованців створено музей «Світова духовна культура».

Музейна педагогіка – це засіб громадянського виховання учнів, відновлення історичної пам’яті молодого покоління.

- застосування арт-терапії.

   Музей допомагає встановленню міжпредметних зв’язків між навчальною і позакласною роботою. Музей повинен бути не просто зібранням матеріалів, «мертвою виставкою» фотографій і документів, а живою, дієвою силою.

Для формування в учнів духовно-моральних цінностей організую для дітей пізнавальні екскурсії, на яких учні знайомляться з визначними пам'ятками міст України, відвідуємо музеї, виставки, а також зустрічаємося з цікавими людьми.

Підтримую тісний контакт з батьками своїх учнів, організовую педагогічні консультації, проводжу анкетування з метою діагностики та регулювання своєї навчально-виховної діяльності.

Я вважаю, що саме класний керівник здатний показати учневі та його батькам, що вони є в житті один у одного, так як більша частина про це забуває. Намагаюся створити умови для реального самостійного вирішення учнем його особистих проблем, розуміння себе та інших, особистісного і професійного самовизначення.

У роботі з батьками використовую наступні форми роботи:

Рис. Форми роботи з батьками

Немає легких учнів, всі вони вимагають багато сил і енергії. Педагог повинен бути щиро переконаний, що кожна дитина талановита, а значить цікава. Якщо дитина «сіра», і «непомітна», отже, її талант поки не виявлений і не розвинений. А в цьому винна не дитина, тут винні педагоги і батьки.

Термін діти «групи ризику» найчастіше згадуються в якості синонімів термінів «запущений учень» або «учень з відхиленнями в навчанні і поведінці», «важкі діти», «важкий учень». Зазвичай ми називаємо «важкими» тих учнів, які не тільки погано вчаться, але і при цьому вони також грубо порушують вимоги шкільної дисципліни, правила поведінки на вулиці і в громадських місцях. Щоб вести роботу з такими дітьми, треба знати причини, що призводять до відхилення в навчанні і поведінці.

Не описати відчуття майже фізичного болю, коли стикаєшся з озлобленою дитячою душею. Як багато недоотримала вона від своїх близьких, якщо вовченям дивиться на світ. Скільки добра, тепла і любові обійшли її стороною.

У таких випадках в моїй роботі на перший план виходить просто людське відношення: допомогти, зрозуміти, приголубити, поспівчувати, поговорити по душах. Допомогти дитині знайти себе, заявити про себе, знайти впевненість, в кожному бачити хороше, дати кожному шанс - ось ті завдання, які я поставила перед собою. Природно, по-новому звучить сьогодні і завдання класного керівника - вміти бути готовим взяти на себе відповідальність за долю дитини - бо, як писав Антуан де Сент-Екзюпері: «Ти назавжди у відповіді за тих, кого приручив».

Цим учням приділяю особливу увагу, залучаючи їх до участі в класних та загальношкільних заходах, відвідуючи їх сім'ї і проводячи індивідуальні бесіди з учнями та їх батьками. Контролюючи зайнятість учнів «групи ризику» у позаурочний час, залучаю їх до відвідування спортивних секцій і гуртків.

До категорії дітей «групи ризику» з упевненістю можна віднести і обдарованих, талановитих учнів, які не вміють реалізувати свої можливості в навчальній чи позаурочної діяльності і ця робота, безумовно, є важливою ланкою моніторингу роботи з дітьми «групи ризику». І я, як класний керівник, намагаюся допомогти дитині у вирішенні труднощів, з якими та з причини свого віку або відсутності відповідних умінь та досвіду ще не здатна впоратися самостійно.

При реалізації будь виховної концепції дуже важливо бачити і знати її результати. Хотілося б відзначити, що будучи посередником між зростаючою особистістю і навколишнім світом у формуванні духовно-моральних цінностей колективно - творчі справи дуже згуртовують дитячий колектив. В моєму багажі наступні КТС: «Молодь проти насильства», «Толерантність – це… обговоримо?» та ін.

Основними формами моєї роботи з дітьми є:

Рис. Основні форми роботи з дітьми

Робота класного керівника непроста: всі педагоги знають, що класний керівник відповідає "за все" і в ідеалі повинен уміти виконувати безліч справ одночасно. Тому постійно підвищую свій професійний рівень, відвідуючи курси підвищення кваліфікації, приділяючи велику увагу самоосвіті. Маю невеличку бібліотеку власних методичних розробок з виховної роботи (див. далі), беру активну участь в методичному об'єднанні класних керівників школи, де виступаю з повідомленнями («Позитивне виховання» «Створення доброзичливого психологічного клімату в класі», «Арт-терапія: лікування мистецтвом»  - див. Додаток тощо), ділюся з колегами своїм накопиченим досвідом, надаю педагогічну допомогу з питань виховної, організаційної та творчої роботи іншим класним керівникам.

На даний момент знаходиться в розробці мій сайт як вчителя і класного керівника 5-А класу, який надалі буде розвиватися при переході дітей з класу в клас.

І на останок, кілька думок про сучасного класного керівника.

Серед безлічі інших достоїнств, якими повинен володіти класний керівник, я відзначила б захопленість і вміння повести за собою інших. Це може бути творча справа, особисте хобі і т.д. Важливо, щоб педагог міг в діяльності проявити себе як особистість.

З сучасними дітьми не можна бути вчителем «вчорашніх знань», світ швидко йде вперед і нам необхідно за ним встигати, цікавитися усіма проблемами дитини, щоб керувати процесом виховання учнів, а не підганяти дітей.

На мій погляд, професія класного керівника схожа з професією мінера. Оскільки варто раз "оступитися" і контакт з дитиною буде втрачено. Тому, звичайно ж, потрібно бути психологом, хоча б на інтуїтивному рівні. Що ж стосується знань, умінь і навичок, то класний керівник повинен знати і вміти ВСЕ.

Класний керівник повинен володіти всіма якостями хорошої, розумної, цікавої людини.

МОЇ ПОБАЖАННЯ ВСІМ КЛАСНИМ КЕРІВНИКАМ

Пам'ятайте:

   Батько дитини не Ваш учень, не Ваш ворог, а друг, порадник, однодумець.

Майте на увазі:

    Краща форма взаємин з батьками: діти - батьки - вчитель - сім'я.

Майте на увазі:

   Головне - не чекати подяки: тоді не буде розчарувань.

Пам'ятайте:

   Діти в класі - Ваше відображення: старайтеся постійно працювати над собою.

Майте на увазі:

   Головне - зберігати молодість душі на довгі роки, тоді легше буде зрозуміти юних, поряд з якими має відбутися Ваша щаслива професійна кар'єра.

Запам'ятайте: Ваша установка повинна бути такою:

     «БЕЗ МЕНЕ СВІТ не повний!»

«Вчаться у тих, кого люблять» (Гете).


Відгук читача

Оцінка майстра

Розв'язка

Довершеність

Кульмінація

Удосконалення

Розвиток подій

Самовизначення

Логічний

наголос

Особливе

призначення

Робота над

сюжетом

Пошук

витонченості

Нотатки

Вивчення

особистості

Як автор

Як скульптор

Класний керівник

Телефонні дзвінки

Форми роботи з батьками

Класні батьківські збори

Загальношкільні батьківські збори

Індивідуальні консультації «Тет-а-тет»

Спільні

свята

Спільні акції, екскурсії, справи

обота батьків в загально-шкільному б/к

Робота з батьківським комітетом

класу

Відвідування на дому

Круглий стіл

Форми роботи

з дітьми

Групова справа «Чарівний стілець»

«Сократівська бесіда», «Філософський стіл»

«Театр-експромт», «5 хв з мистецтвом»

Диспути,

дискусії, КТС

Класні 

години, години спілкування, «Запрошення

до чаю»

Конкурсно-дозвільні програми

Екскурсії, спортивні змагання

Профілактична робота з дітьми «групи ризику»,

«Арт-терапія»

Довірлива розмова «Кошик волоських горіхів»

Захист проекту, «Діалог з століттям»


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

1142. Создание базы данных Автосалона 282 KB
  Анализ информационных задач и круга пользователей системы. Определение требований к операционной обстановке. Выбор СУБД и других программных средств. Анализ информационных задач и круга пользователей системы. Преобразование ER–диаграммы в схему базы данных.
1143. Применение экранных форм для ввода и редактирования данных в зависимых связанных объектах базы данных 482 KB
  Приобретение навыков построения системы меню приложений баз данных при помощи средств разработки меню графического интерфейса пакета FoxPro.
1144. Зависимость электропроводности полупроводников от напряженности электрического поля 447.5 KB
  Исследование влияния сильных электрических полей на электропроводность материала варистора. Зависимость проводимости от внешнего электрического поля (экстраполяция по первым и последним четырем точкам).
1145. Управление преобразователем частоты Altivar 58 с помощью интеллектуального реле Zelio Logic 111.5 KB
  Ознакомится с описанием ПЧ Altivar 58 и интеллектуальным реле Zelio Logic используя инструкции фирмы изготовителя. Выполнить настройку параметров ПЧ согласно заданию, сохранить настройки в файле. Проверить работу системы электропривода во всех режимах, при необходимости внести изменения в программу.
1146. Проектирование водопровода и канализация пятиэтажного двухсекционного жилого дома 292 KB
  Характеристика пятиэтажного двухсекционного жилого дома. Определение расхода воды на участках водопроводной сети. Гидравлический расчет сети холодного водопровода. Выбор системы и схемы канализации. Определение начального заглубления сети дворовой канализации...
1147. Реализация программного продукта Система покупки билетов онлайн 460.5 KB
  Описание состава команды, и выполненные работы по ролям. ER-диаграмма базы данных с подробным описанием. Блок-схема одного из алгоритма данного программного продукта. Описание процесса тестирования: сценарий тестирования, входные данные тестов, выходные данные тестов.
1148. Разработка информационно аналитической системы Театр с использованием технологии объектно-ориентированного программирования 451.5 KB
  Данная программа реализует режимы учета спектаклей и участвующих в них актеров в зависимости от вида, стоимости билетов, количества оставшихся и проданных билетов, даты, анализа спектаклей и концертов по популярности.
1149. Выявление особенностей финансово-экономического развития ЗАО Аргументы и факты 348 KB
  Общая информация об организации и анализ внутренней среды ЗАО Аргументы и факты. Анализ внешней макросреды. Конъюнктура рынка. Анализ финансово-экономического положения ЗАО Аргументы и факты Анализ внешнего микроокружения ЗАО Аргументы и факты
1150. Табулирование трансцендентных функций 460 KB
  Изучение и сравнение различных способов приближенного вычисления заданной функции. Вычисление погрешности интерполирования. Корни полинома Чебышева. Построение графиков погрешностей. Вычисление интегралов с помощью формулы трапеций.