53579

Стратегии финансирования оборотных средств

Доклад

Менеджмент, консалтинг и предпринимательство

В теории финансового менеджмента выделяются следующие стратегии финансирования оборотных активов: идеальная, агрессивная, консервативная и компромиссная.

Русский

2014-04-01

26 KB

6 чел.

Стратегии финансирования оборотных средств.

В теории финансового менеджмента выделяются следующие стратегии финансирования оборотных активов: идеальная, агрессивная, консервативная и компромиссная.

В рамках идеальной модели краткосрочные активы финансируются полностью за счет краткосрочных обязательств. Финансирование внеоборотных активов осуществляется за счет долгосрочных обязательств, которые складываются из капитала и резервов и долгосрочных кредитов, а краткосрочных (текущих) активов за счет краткосрочных обязательств. Чистый оборотный капитал, который определяется как разность текущих активов и текущих обязательств, в данном случае равен нулю.

Агрессивная модель финансирования оборотных активов соответствует ситуации, при которой за счет собственного и долгосрочного заемного капитала финансируется лишь небольшая доля оборотных активов – примерно половина их постоянной части. В рамках агрессивной модели вся переменная часть и примерна половина постоянной части оборотных активов финансируется за счет краткосрочного заемного капитала.

Чистый оборотный капитал в данном случае равен половине постоянной части оборотных активов.

Консервативная модель предполагает, что за счет собственного и долгосрочного заемного капитала финансируется постоянная часть оборотных активов и примерно половина их переменной части. Вторая половина переменной части оборотных активов при этом финансируется за счет краткосрочного заемного капитала. Чистый оборотный капитал равен по величине сумме постоянной части оборотных активов и половине их переменной части.

Компромиссная модель считается наиболее реальной. В этом случае внеоборотные активы а также системная (постоянная) часть оборотных активов финансируется за счет долгосрочных источников. Краткосрочные источники финансирования используются для финансирования переменной части оборотных активов. При использовании компромиссной модели чистый оборотный капитал равен по величине системной (постоянной) части текущих активов.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

7405. Система органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні 210 KB
  Система органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні Вступ На сьогодні питання про систему органів державної влади та місцевого самоврядування, їх взаємодії є актуальним. Принцип місцевого самоврядування є однією з найважливіших озн...
7406. Державне управління. Відповіді на іспит 737 KB
  Екзаменаційні питання ДУ Управління як суспільне явище, еволюція його змісту та багатогранність. Сутність, зміст і специфіка державного управління. Державне управління як наука та навчальна дисципліна...
7407. Аналіз практичного застосування Закону України Про боротьбу з корупцією 50 KB
  Аналіз практичного застосування Закону України Про боротьбу з корупцією Корупція - це глобальна проблема, але різні країни піддаються корупції різною мірою. Рівень корумпованості країни залежить від її політичної, економічної, та соціальної сит...
7408. Стан і перспективи організаційно-правового забезпечення протидії та запобігання корупції в Україні 81.5 KB
  Стан і перспективи організаційно-правового забезпечення протидії та запобігання корупції в Україні Однією з найгостріших проблем українського суспільства за роки проведення соціально-економічних реформ у напрямі подальшої демократизації суспільного ...
7409. Чи дійсно потрібен новий закон про протидію корупції 62.5 KB
  Чи дійсно потрібен новий закон про протидію корупції? Обставина, що чинне вітчизняне антикорупційне законодавство потребує свого вдосконалення, не викликає сумніву. Хоча, зауважимо, що в системі складових ефективної протидії корупції законодавча баз...
7410. Корупція. Корупційні злочини та стан хабарництва в Україні 264.5 KB
  ПЛАН: Вступ. Розділ 1. Загальна характеристика поняття корупція. Етимологія слова корупція. Наукове розуміння поняття корупція. Нормативно-правове розуміння корупції. Розділ 2. Корупцій...
7411. Відставка державного службовця в Україні та порядок її здійснення 235 KB
  Вступ Реалізація положень Конституції України і успішне здійснення завдань держави, пов’язаних із її розвитком, соціально-економічними і ринковими перетвореннями, значною мірою залежить від професійного та сумлінного виконання державними ...
7412. Юридична відповідальність державних службовців 82.5 KB
  Юридична відповідальність державних службовців. Дисциплінарна відповідальність. Кримінальна відповідальність. Адміністративна відповідальність. Відповідальність за заподіяну шкоду. Відповідальність за корупційні діяння та інші...
7413. Відповідальність державних службовців за інші правопорушення, повязані з корупцією 301.5 KB
  Мета даної роботи - розкрити поняття, зміст, основні характеристики та властивості інших правопорушень, пов’язаних з корупцією в галузі державної служби, а також по можливості визначити місце цих понять в системі українського законодавства.