53605

Оценка облигаций

Доклад

Менеджмент, консалтинг и предпринимательство

Номинальная цена напечатана на бланке облигации и обозначает сумму, которая берется взаймы и подлежит возврату по истечении срока облигационного займа.

Русский

2014-04-01

23 KB

0 чел.

Оценка облигаций.

Облигация имеет нарицательную (номинальную), рыночную цены.

Номинальная цена напечатана на бланке облигации и обозначает сумму, которая берется взаймы и подлежит возврату по истечении срока облигационного займа.

Рыночная цена — это цена, по которой облигация продается и покупается на рынке.

Курс облигации — это значение рыночной цены, выраженное в процентах к ее номиналу.

Облигация с нулевым купоном (с дисконтом) — это облигация, по которой текущий доход не выплачивается; облигация продается по цене ниже номинала, а погашается по номиналу. Текущая цена такой облигации определяется по формуле:

P = N/(1+R)n , где Р — текущая стоимость облигации, у. е.; N — сумма, выплачиваемая при погашении облигации; R — требуемая инвестором ставка дохода в долях единицы; n — число лет, по истечении которых произойдет погашение облигации.

Купонной называется облигация, по которой текущий (купонный) доход выплачивается с определенной периодичностью (по кварталам, полугодиям, раз в год). Текущая стоимость купонной облигации рассчитывается по формуле:

P = I/(1+R)1+ I/(1+R)2+ … +I/(1+R)n+ N/(1+R)n = i + N/(1+R)n

где Р — цена облигации; Iпроцентный (купонный) доход в денежных единицах, Rтребуемая норма прибыли (ставка дисконтирования).


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

58022. Греко-персидские войны 76.5 KB
  Цели урока: изучить причины ход и сформулировать итоги греко-персидских войн рассмотреть ход основных битв; формировать умения: заполнения хронологических таблиц исторических событий изучения событий в логике причины ход следствие описания и анализа хода исторических событий...
58023. Загальна характеристика грибів 54.5 KB
  МЕТА: Сформувати поняття про гриби як особливе царство живих організмів пояснити відмінності і спільні риси грибів з рослинами і тваринами. УЧИТЕЛЬ: Ми з вами починаємо подорож яка буде тривати протягом 3х уроків вивчаючи царство Гриби і допоможе нам в цьому Пізнайко.
58024. Типи грошей Функції грошей колекція грошей картки з завданням гри політична карта світу мультимеді 1.06 MB
  Мета: Познайомити учнів з тим як виникли гроші розглянути їх властивості сутність та функції. Пояснення вчителя Хочу розпочати своє пояснення із відомого вислову англійського філософа матеріаліста Френсіса Бекона: Гроші дуже лихий пан але вельми хороший слуга.
58025. Was feiern wir im Herbst 95.5 KB
  Цілі уроку: Практична: активізувати лексико-граматичний матеріал в усному і писемному мовленні, навчити учнів говорити про осінню природу і свята восени, розвивати навички читання. Освітня: розширити знання учнів про свята в Німеччині і у світі.
58026. Мова програмування HTML. Теги для роботи з фоном. Теги для задання кольору 52 KB
  Мета уроку: Навчальна: закріпити знання учнів про команди мови теги HTMLтехнологію створення HTMLфайлу ознайомити учнів з тегами для роботи з фоном та тегами для задання кольору навчити створювати найпростіші вебсторінки...
58027. Створення форм у HTML-сторінках 794.5 KB
  Навчальна: опанувати технологію і методи створення форм в HTML-документах Розвивальна: розвивати логічне мислення, пізнавальний інтерес до дисципліни та обраної спеціальності; Виховна: виховувати акуратність у веденні електронної документації...
58028. Іменники середнього роду 94 KB
  Мета: Активізувати вивчену лексику. Вчити ознаки іменників середнього роду. Познайомитися зі зменшувальними суфіксами виконувати тренувальні вправи. Розвивати навички письма, граматичні навички.
58029. Завершение формирования мировых колониальных империй. Международные отношения в последней трети XIX века 122 KB
  Цели: Сформировать представление об Индии во второй половине XIX века; ознакомить с принципами колониальной политики Британии в Индии; раскрыть причины ход и результаты восстание сипаев; формировать собственные суждения об идеологии бремени белого человека...
58030. Индия. Культурно — исторические особенности. Экономико-географическая характеристика 118 KB
  Цель: сформировать у учащихся общие представления о культуре и экономических особенностях Индии; совершенствовать навыки учащихся самостоятельно отбирать и анализировать материал; продолжить формирование умений обобщать и делать выводы; воспитывать ответственность...