53669

Baby Elephant and his new clothes

Конспект урока

Педагогика и дидактика

All children like to play games. Now I want you to divide into two teams. Each team will have the cards with the words. You must put the words in the logical order to make a chain.

Английский

2014-03-02

56.5 KB

3 чел.

Класс: 4 «Б»

Тема: «Baby Elephant and his new clothes»  

Цель: Обобщение полученных знаний (тема «СLOTHES»)

Задачи урока:

1.Общеобразовательные: обобщить лексико-грамматический материал по теме, проконтролировать знание учащимися лексики по данной теме и умение употреблять её в речи; ввести новое грамматическое правило (употребление определённых существительных только во множественном числе); развивать умения и навыки устной (диалогической) речи, аудирования и чтения.

2.Воспитательные: воспитывать познавательную деятельность учащихся; воспитывать  умение работать в паре или команде.

3.Развивающие: развивать коммуникативные умения,  интеллектуальную, эмоциональную и мотивационные сферы личности учащегося (развитие языковых, интеллектуальных и познавательных способностей, чувств и эмоций, готовности к коммуникации), развивать умения и навыки самостоятельной работы.

Оборудование: учебник Биболетовой М.З. «Enjoy English», доска, набор карточек для игры.

Этап урока

Ход урока

Примечания

1. Орг.момент           

2. Речевая разминка

3. Фонетическая зарядка

- Good morning, children. I`m glad to see you.

(Дети приветствуют)

Thank you. Take your seats, please.

- Sing the song «What do you wear?» together.

(дети повторяют за учителем слова песенки)

       

        WHAT DO YOU WEAR?

                           III

What do you wear on your hands?

                                         Gloves.

What do you wear on your hands?

                                         Mittens.

Gloves and mittens,       2 раза                                     

Mittens and gloves.   

                            IV

What do you wear when it`s cold?

                                        A sweater.

What do you wear when it`s cold?

                                        A jacket.

A sweater and a jacket.      2 раза

A jacket and a sweater.

                             V

What do you wear when it`s hot?

                                         Shorts.

What do you wear when it`s hot?

                                         A shirt.

Shorts and a shirt.     2 раза

A shirt and shorts.

- Now read and translate the following

words.

Дети  читают хором, несколько раз.

На доске записаны дата, «ClassWork»,

слова для фонетической зарядки; новое грамматическое правило.

  

Запись на доске.

4. Основной этап урока

(активизация лексики по теме)

- All children like to play games. Now I want you to divide into two teams. Each team will have the cards with the words. You must put the words in the logical order to make a chain.

Слова на карточках:

A coat/ шарф, a scarf/ брюки, trousers/ варежки, mittens/ ботинки, boots/ блузка, a blouse/ кроссовки, trainers/ футболка, a T-shirt/ свитер, a sweater/ платье, a dress/ плащ, a raincoat/ пальто

- Well done!

Игра «Цепочка слов»

Учащиеся делятся на две команды. Каждая команда получает набор карточек для игры. На каждой из них написаны два слова: одно на русском, другое на английском языке. Задание: расположить карточки таким образом, чтобы получилась цепочка слов. После выполнения задания команды по очереди зачитывают цепочки.

5. Введение нового правила.

 

6. Физ-минутка.

                    Remember!

Head and shoulders, knees and toes,

                              knees and toes,

Head and shoulders, knees and toes,

                              knees and toes,

Two ears, two eyes, one month and a nose,

Head and shoulders, knees and toes,

                              knees and toes.

-Ok, sit down.

Учитель обращает внимание учащихся на правило, записанное на доске.

Дети выполняют физические упражнения.

Повторяют за учителем.

7. Самостоятельная работа

- Now read and act out a talk between Father Elephant and Baby Elephant and between Father Elephant and Mrs. Lion.

(дети разыгрывают)

- Well done!

8. Задание на обобщение.

9. Домашнее задание и подведение итогов

- Ex. 15 p. 90. Look at the picture and help Mrs. Lion to describe the clothes in her shop.

For example: «Welcome to my shop! I`ve got a blue sweater, a red scarf, a brown hat, a green cap, an orange scarf, red socks.

And now make up a dialogue «Mrs. Lion`s shop». You would like to buy warm clothes.

(дети разыгрывают)

Now write down your homework:

SB  ex. 19 p. 31

What did we learn in class today?

(Дети делятся усвоенными знаниями)

Учитель подводит итог урока, благодарит за работу, выставляет  оценки.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65324. ОБГРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПРОТИГАЗОТЕПЛОВОГО ЗАХИСТУ ГІРНИКІВ 341.5 KB
  Тому розробка і створення індивідуальних засобів протигазотеплового захисту гірників членів ДГК є актуальним науковотехнічним завданням вирішення якого дозволить підвищити безпеку та ефективність ведення робіт в умовах нагрівального мікроклімату.
65325. ПЕРЕТРАВНІСТЬ КОРМУ, ОБМІН РЕЧОВИН І ПРОДУКТИВНІСТЬ КУРЕЙ-НЕСУЧОК ЗА РІЗНОГО РІВНЯ ТА СПІВВІДНОШЕННЯ СІРКИ І СЕЛЕНУ В КОМБІКОРМІ 283 KB
  Доведена доцільність використання в якості джерела сірки сульфату натрію оптимальна кількість якого в комбікормах для курчатбройлерів та ремонтного молодняку курей становить 03 від маси корму для каченят і гусенят − 10 а для курейнесучок − 05 від маси комбікорму.
65326. НЕЙРОМЕРЕЖНА ОБРОБКА БАГАТОВИМІРНИХ СИГНАЛІВ 457 KB
  Обрана тема дисертаційної роботи є актуальною тому що штучні нейронні мережі ШНМ протягом останнього часу переконливо довели свою ефективність при вирішенні різноманітних задач адаптивної обробки інформації таких як апроксимація нелінійних функцій класифікація управління...
65327. ОРГАНІЗАЦІЯ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ ТА ЇЇ МІСЦЕ У СТРУКТУРІ КРИМІНАЛІСТИКИ 147.5 KB
  Чільне місце серед функцій держави займає правоохоронна яка реалізується зокрема за допомогою організації розслідування злочинів. Організаційна діяльність дозволяє підвищувати ефективність розслідування сприяє його всебічності повноті та обєктивності...
65328. МІСТОБУДІВНІ ПРИНЦИПИ КОМПЛЕКСНОГО РОЗВИТКУ ПРИМОРСЬКИХ МІСТ (В УМОВАХ АЗОВО-ЧОРНОМОРСЬКОГО РЕГІОНУ) 182.5 KB
  Активізація урбанізаційних процесів суттєві зміни в соціальноекономічних відносинах посилення антропогенних навантажень на природні системи порушення екологічної рівноваги на територіях прибережної смуги...
65329. НАУКОВІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНАЛЬНО-СТРУКТУРНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ МОДЕЛЕЙ МЕРЕЖ ГІРНИЧИХ ВИРОБОК ВУГІЛЬНИХ ШАХТ 544 KB
  Мережа гірничих виробок вугільної шахти є важливим її елементом який визначає надійність функціонування й технікоекономічні показники роботи. Питома вага витрат пов'язаних зі спорудженням гірничих виробок під час будівництва...
65330. Визначення контрольованих параметрів арматури експлуатованих залізобетонних конструкцій методом локального руйнування 7.43 MB
  Завдання досліджень: узагальнити результати досліджень в області визначення контрольованих параметрів матеріалів конструкцій при різних впливах неруйнівними методами обґрунтувати необхідність проведення досліджень у цій області сформулювати передумови і припущення...
65331. ДІАГНОСТУВАННЯ РУЙНУВАННЯ КРИХКИХ ВКЛЮЧЕНЬ МЕТОДОМ АКУСТИЧНОЇ ЕМІСІЇ 5.45 MB
  Таким чином за початок руйнування матеріалу втрату його міцності можна вважати розтріскування у ньому крихких включень. Особливо актуальними вони є у випадку діагностування руйнування крихких включень оскільки останні...
65332. ОДНОФАЗНI ПЕРЕТВОРЮВАЧI ЗМIННОЇ НАПРУГИ НА ПОСТIЙНУ З КОРЕКЦIЄЮ КОЕФIЦIЄНТА ПОТУЖНОСТI ТА ГАЛЬВАНІЧНИМ ЗВ’ЯЗКОМ ВХОДУ З ВИХОДОМ 346 KB
  Останнім часом все більше електроенергії споживається за допомогою систем електроживлення СЕЖ з ланкою постійної напруги. Перспективним вирішенням зазначеної проблеми при якому також покращується комплекс техніко-економічних показників...