53680

КОНСПЕКТ УРОКА ПО ГАНДБОЛУ

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Победитель - команда определяется по наименьше затраченному времени на пятнание игроков и индивидуально выявляет...

Русский

2014-03-02

41 KB

23 чел.

                                  КОНСПЕКТ  УРОКА  ПО  ГАНДБОЛУ

                                               для  5 класса

                                 студента(ки)  12 группы   ___Ф.И.О._______

                  Задачи  урока:

  1.  Совершенствовать передвижения гандболиста.
  2.  Совершенствовать передачи  мяча одной рукой  сверху, сбоку, снизу.
  3.  Способствовать развитию координации движений и точности при выполнении передвижений и передачи мяча одной рукой различными способами.

Место проведения: спорт.зал «Метрострой»

Инвентарь: гандбольные мячи, скамейки, фишки.

Время проведения: 9час.00мин.

ч/у

             Содержание

Дозировка

Организационно-методические      указания

П

О

Д

Г

О

Т

В

И

Т

Е

Л

Ь

Н

А

Я

Ч

А

С

Т

Ь

10-15

М

И

Н

У

Т

О

С

Н

О

В

Н

А

Я

20-25мин.

З

А

К

Л

Ю

Ч.

часть

  1.   Сообщение задач урока.
  2.  Ходьба
  3.  О.Р.У. в ходьбе
  4.  Бег:

- лицом, спиной вперед; правым, левым боком приставными шагами; с прыжками на левой и правой ноге

 5. Игра «Пятнашки» 

на совершенствование передвижений гандболиста

Каждая команда  бегает на своей половине зала.

Водящим назначается каждый член команды поочереди.

Цель каждой команды:

как можно быстрее  пятнать  водящему игроку - игроков из противоположной команды

6.Игра «Пятнашки с мячом»

на совершенствование передачи мяча  одной рукой различными способами

Водящая команда владеет мячом. Игроки водящей команды передавая друг другу мяч – пятнают мячом игроков противоположной команды. Запятнанный игрок(которого коснулись мячом) покидает площадку

7.Эстафета на совершенствование передачи мяча одной рукой различными способами

(написать  три варианта )

8. Двухсторнняя учебная игра

1.Игра на восстановление пульса

2.Подведение итогов урока

3.Высставление оценок в журнал

4.Домашнее задание

       

 1мин.

1мин.

3-4мин.

3-4мин.

5-6мин.

3-4мин.

 

5-6мин.

10-15мин.

3-4мин.

Построение в шеренгу по одному.

«В обход налево, шагом марш!»

Дистанция 3-4 метра

Перестроение в две колонны

Одна колонна – первая команда

Вторая колонна – вторая команда

Штрафные очки:

-убегающие игроки забежали за ограничительную линию

- запятнанный игрок не ушел с площадки

Победитель- команда определяется по наименьше затраченному времени на пятнание игроков и индивидуально выявляется самый быстрый ловкий водящий.

Игра проводится на половине площадке

Штрафные очки:

- запятнанный игрок не покинул площадку

- игроки забегают за ограничительную линию

- запятнал ударом мяча по убегающему, а надо только коснуться мячом убегающего.

Победитель-команда определяется по наименьшему времени на пятнание игроков противоположной команды.

Перестроение в три колонны.

«В обход налево  по три – марш!»

Кроме штрафных очков нужно сделать рисунки как к играм так и к эстафете.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

83568. Заходи зміцнення довіри. Міжнародний контроль 36.51 KB
  Заходи зміцнення довіри порівняно новий елемент системи міжнародної безпеки. Першими міжнародноправовими актами з даного питання можна вважати Угоди між СРСР і США про заходи щодо зменшення небезпеки виникнення ядерної війни 1971 р. Саме поняття заходи зміцнення довіри було введено в обіг Заключним актом НБСЄ 1975 р. Заходи довіри розроблялися і Генеральною Асамблеєю ООН.
83569. Роззброєння. Договір ПРО 39.94 KB
  Вона припускає розпуск збройних сил ліквідацію військових споруд і озброєнь; знищення і припинення виробництва зброї масового знищення а також засобів її доставки; скасування органів військового керівництва і припинення військового навчання; припинення витрачання коштів на військові цілі. І Особливе значення має запобігання вживанню ядерної зброї і інших видів зброї масового враження хімічної бактеріологічної радіологічної екологічної. Генеральна Асамблея ООН прийняла ряд резолюцій що забороняють застосування ядерної зброї. був...
83570. Поняття та джерела права збройних конфліктів 38.01 KB
  Право збройних конфліктів являє собою самостійну галузь міжнародного права принципи і норми якої регулюють допустимість засобів і методів ведення війни забезпечують захист жертв збройних конфліктів встановлюють взаємостосунки між воюючими і невоюючими державами. Ми можемо знайти правила ведення війни у правових памятниках старовини та у практиці держав. Так ще Закони Ману містили норми про заборону деяких засобів ведення війни зокрема отруйних стріл. Або загальновідоме Іду на Ви князя Святослава як звичай оголошення війни.
83571. Поняття та види збройних конфліктів 36.34 KB
  Розрізняють міжнародні збройні конфлікти і збройні конфлікти неміжнародного характеру. міжнародними збройними конфліктами визнаються такі конфлікти коли один суб’єкт міжнародного права застосовує збройну силу проти іншого суб’єкта. міжнародними є також збройні конфлікти в яких народи ведуть боротьбу проти колоніального панування і іноземної окупації та проти расистських режимів в здійснення свого права на самовизначення. Збройні конфлікти неміжнародного характеру це збройні конфлікти що не підпадають під дію ст.
83572. Початок війни і його правові наслідки. Цілі війни. Театр війни 37.66 KB
  Цілі війни. Театр війни Відповідно до Гаазької конвенції про відкриття військових дій 1907 р. держави визнають що військові дії між ними не повинні починатися без попереднього і недвозначного попередженняяке матиме або форму мотивованого оголошення війни або форму ультиматуму з умовним оголошенням війни.
83573. Нейтралітет під час війни 37.1 KB
  Права і обов’язки нейтральних держав під час війни воюючих сторін відносно нейтральних держав а також фізичних осіб як нейтральних так і воюючих держав регламентуються V Гаазькою конвенцією про права і обов’язки нейтральних держав та осіб у разі сухопутної війни 1907 р. Нейтральна держава не повинна забезпечувати воюючих зброєю військовими та іншими засобами. Разом з тим вона не зобов’язана перешкоджати вивозу або транзиту з місць бойових дій за рахунок того або іншого з воюючих зброї боєприпасів на умовах взаємності і однакового...
83574. Захист поранених і хворих під час війни 36.94 KB
  Норми про захист поранених і хворих у сухопутній війні містяться у І Женевській конвенції про поліпшення долі поранених і хворих у діючих арміях 1949 р. Перший Додатковий протокол поширив цей режим на всіх поранених і хворих військових або цивільних які потребують негайної медичної допомоги. Воюючі зобов\'язані вживати негайних заходів для пошуку і збору поранених і хворих.
83575. Поняття окупації та її дія в часі. Режим військової окупації 40.73 KB
  Стосовно населення окупованої території повинні виконуватися основні права людини а також права зафіксовані в нормах права збройних конфліктів. Забороняються з будьяких мотивів викрадення а також депортування населення окупованої території на територію держави що окупує або третьої держави. Проте для забезпечення безпеки населення або з особливо вагомих військових міркувань можлива повна або часткова евакуація певного окупованого району. Окупаційна влада не може примушувати населення окупованих територій служити у своїх збройних силах...
83576. Військовополонені. Найманці 37.85 KB
  Полонені мають свого представника що спостерігає за умовами їх життя і підтримує звязок із адміністрацією табору. Полонені забезпечуються необхідним одягом харчуванням медичним обслуговуванням. Рядові полонені можуть притягуватися до роботи з урахуванням їх фізичного стану.