53784

Конспекти уроків з української літератури

Книга

Педагогика и дидактика

Той хто перший виконав завдання намагається здобути більшу кількість балів. Урок гра âПерших 12 балівâ Відбіркове питання: записати залежно від обсягу починаючи з найменшого: новела роман вірш оповідання романепопея. 5 балів:: âКамяний хрестâ В. 6 балів: До інтимної лірики належить така поезія: Хто автор а âЯк я люблю оті години праціâ; б âГімнâ; в âІ всетаки до тебе думка линеâ; г âТричі являлась мені лю ...

Украинкский

2014-08-23

117 KB

4 чел.

  Конспекти уроків з української літератури

 

1.Експерт – семінар.

Мета: Вчити учнів самостійно аналізувати вивчені літературні твори за заданою темою, робити самостійні узагальнюючі висновки. Сприяти розвитку мислительної діяльності учнів. Виховувати прагнення до самовдосконалення.

Обладнання: План уроку, епіграф, тексти художніх творів, ілюстрація.

Хід уроку

1.Вступне слово вчителя.

2.Робота учнів за планом уроку. На кожне питання учні – експерти підготували свої питання за творами українських письменників і поетів:

  а) Кохання – духовне материнство (за творами П.Мирного “ Хіба ревуть воли, як ясла повні?”, М.Старицького “ Не судилося “, П.Тичини “Ви знаєте, як липа шелестить”, О.Гончара “ Собор”, Л.Костенко “ Маруся Чурай”, І.Самчук “ Марія”).

/ Експерти задають питання учням, доповнюють відповіді, якщо виникає така потреба і дають оцінку відповіді. /

Із самостійних висновків учні складають остаточний висновок до першого питання  та записують його в зошити.

   б) “... через тисячу літ лиш проходить подібне кохання”.

В.Сюсюра.

Пізнання радості людського буття через почуття кохання. ( За творами М.Коцюбинського “ Тіні забутих предків “, В.Сюсюри “ Так ніхто не кохав ”,    У.Самчука “ Марія ”, О.Гончара “ Прапороносці”, І Багряного “ Тигролови ”, В.Симоненка   “ Задивлююсь у твої зіниці “, “ Вона прийшла ”).

/ Самостійна робота учнів під керівництвом вчителя. Учні опираються на цитати з текстів, ілюстарації до творів /.

  в) “... твої листи пахнуть зов’ялими трояндами...”, І Самчук “ Марія “.

/ Самостійна робота учнів /

  г) “ Нерівня душ – це гірше ніж майна ”.

Л.Костенко.

Протиріччя духовного злету та примітивного обмеженого існування.      ( За творами М.Коцюбинського “ Тіні забутих предків “, Л.Українки “Лісова пісня “, Л.Костенко “ Маруся Чурай “, П.Тичини “ Коли в твої очі дивлюся “, Д.Павличка “ Коли ми йшли удвох з тобою “).

/ Самостійна робота учнів під керівництвом вчителя /.

3.Вчитель підводить учнів до загального висновку за темою уроку, який учні записують в зошити:

Кохання – це складова людського життя, без якого не може існувати людство, це прояв найвищого злету людської душі, що сприяє духовному росту людини, надихає її на творчість і є могутнім важелем, що сприяє розвитку всього людства.

4.Вчитель оцінює роботу експертів і підводить підсумок роботи учнів на уроці.

 

Епіграф уроку.

“ Сказати – я тебе      кохаю, означає сказати:

“Ти не вмреш”.

 

 ПЛАН:

1.Кохання – духовне материнство.

2.”Через тисячу літ лиш приходить подібне кохання...”

В.Сосюра.

Пізнання радості людського життя через почуття кохання.

3.”Твої листи пахнуть зов’ялими трояндами...”

Л.Українка.

Біль нерозділеного кохання.

4.”Нерівня душ – це гірше, ніж майна.”

Л.Костенко.

Протиріччя духовного злету та примітивного обмеженого існування.

  2.Урок – дослідження.

Тема: Проблема добра і зла в українській літературі 19 століття.

Мета: Вчити учнів глибоко досліджувати художній текст, робити самостійні висновки і узагальнення. Спонукати учнів працювати над самовдосконаленням. Виховувати доброзичливість, уміння співпереживати чужому горю.

Обладнання: художні тексти, репродукції картин П Пікассо та В Ван Гога, учнівські реферати. Методичний посібник “ Технологія розвиваючого навчання на уроках української літератури ”.

Хід уроку

Оголошення мети уроку. Ознайомлення з планом роботи:

План

І. Споконвічна боротьба добра і зла в людському суспільстві і в самій людині.

ІІ. Реалізм – метод відображення людського життя і внутрішнього світу людини.

ІІІ. Взаємозв’язок між соціальними та морально – етичними проблемами.

ІV. Вплив літератури на вибір людиною свого місця в житті.

 

І. 1. Слово вчителя.

Світ, в якому ми живемо надзвичайно складний і багатогранний. Ми є мізерними частинами макрокосмосу, але також надзвичайно складними. Відколи існує людство і здатне осмислювати своє існування, людина намагається збагнути саму себе. Від давніх філософів і до сучасних як філософів, так і психологів. Письменники є філософами і психологами, які намагаються формувати кращу людину, вказуючи на її сутність, що проявляється в ній, чи іншій ситуації по – різному.

Звернувшись до Біблії, ми бачимо Каїна і Авеля, як два символи зла і добра, що властиве людині. Чому ж людина іде на злочин, зраду і підлість?

Розглядаючи художні твори на уроках української літератури, ми з вами також є і філософами, і психологами, адже ми досліджуємо літературні образи як зразки людської особистості, щоб паралельно розібратись в самих собі і вчитися боротися проти тих негативних рис характеру, які властиві кожному.

Чи може існувати добро і зло незалежно одне від одного? Яка ж роль кожної людини на землі?

Спробуємо дати відповіді на ці запитання.

2. Двоє учнів зачитують свої реферати, підготовлені самостійно на задану тему “ Добро і зло в українській літературі 19 століття “. Обговорення рефератів.

ІІ. В 19 ст. як в літературі, так і в живописі панує метод реалізму. Зверніть увагу на твір Ван Гога “ Портрет старого селянина “. Що можна сказати про зображену тут людину?

!! А тепер знайдіть у тексті повісті І Нечуя – Левицького “ Кайдашева сім’я “  портрет О.Кайдаша  та Мотрі з роману “ Хіба ревуть воли, як ясла повні? “ П. Мирного. Що об’єднує ці описи? Які однакові деталі висвітлюють і письменники і художник для відображення соціального положення  і умов життя цих персонажів?

Але для реалістів властиве не тільки зовнішнє зображення життя людини, але і відтворення внутрішнього стану героя.

Які настрої відображає П.Пікассо на картині “ Жебрак і хлопчик “?

А тепер зачитайте внутрішній монолог Чіпки ( ст. 143 )

Отже, метод реалізму передбачає:

( учні самостійно спочатку усно формулюють висновок і потім записують в зошити ) правдиве, всебічне відображення дійсності, відтворення внутрішнього світу героїв, їх поведінки, яка зумовлюється конкретними обставинами.

ІІІ. Які соціальні проблеми піднімають літератори 19 ст.? В яких творах ви простежуєте ці проблеми? Чи можна сказати, що вони породжують зло?

Розгляньте і опрацюйте схему “ Формування характеру Чіпки “ у посібнику “ Технологія розвиваючого навчання на уроках української літератури “. Що ж зробило Чіпку пропащою силою? Він є носієм добра чи зла?

Пригадайте вивчені художні твори і запишіть в дві колонки: ті прояви добра і зла, які відображені в літературі 19 ст.

То як на вашу думку, які проблеми породжують зло: соціальні чи морально – етичні? А може вони взаємозв’язані? Підвести учнів до висновку і записати його в зошит.

Людина існує в суспільстві і підкоряється законам суспільства, в якому живе. Коли особисті уявлення людини про добро і зло вступають в конфлікт з суспільними нормами, людина протестує, а цей протест може виражатися як добрими, так і злими, жорстокими вчинками. Соціально і морально – етичні проблеми взаємопов’язані.

ІV. Зверніть увагу на епіграф нашого уроку: “ Ти повинна зробити добро із зла, тому що його більше немає з чого зробити “ Р.Уоррен.

Досліджуючи окремі твори письменників 19 ст., ми можемо зробити висновок, що вони акцентують увагу на центральній проблемі – якій саме?  (соціальна нерівність ). Ця проблема приводить до зіткнення добра і зла і множить зло.

Вона існує і сьогодні. Але пам’ятаймо, що ніщо в житті не вічне, окрім духовності людини. Мистецтво в цілому і література зокрема сприяють нашому духовному зростанню, а значить і перемозі добра над злом.

Давайте творити добро – в цьому призначення людини!

Оцінка роботи учнів на уроці.

Ярмарок знань.

Тема. Тематична атестація учнів.

Мета: повторити і систематизувати вивчений матеріал в ігровій формі, розвивати прагнення до знань, виховувати любов до рідної літератури.

Обладнання: підбірка запитань, заготовлених учнями, символічна валюта, таблички з прізвищами та назвами творів таких письменників: Л.Костенко “ Маруся Чурай “, О.Гончар “ За мить щастя “, “ Собор “, Г.Тютюнник “ Три зозулі з поклоном “, “ Оддавали Катрю “, В.Стус.

Хід уроку

Всі учні мають підбірку питань різної складності, які вони підготували самостійно. Це репродуктивні питання та розвиваючі. Відповідь на репродуктивне питання оплачується синім кружечком, а на розвиваюче – червоним.

Після організаційного моменту “ учні – продавці “  за вибором учителя займають місце за столами, на яких стоять таблички, які вказують на те, знання про творчість якого письменника має “ продавати “ учень.

“ Покупці “ – учні за власним бажанням або вибором учителя задають підготовлені питання і “ платять “ відповідним кружечком тільки тоді, коли відповідь вичерпна і не допущено мовленнєвих помилок.

“ Касири “ підраховують зароблені “ гроші “ і разом з учителем визначають зароблений бал.

Протягом уроку “ продавців “ можна міняти.

Підсумком уроку буде визначення призових місць найкращим учасникам ярмарку і вручення символічних медалей.

Такий урок можна провести з будь – якого предмету.

 

Урок повторення вивченого матеріалу можна провести у формі гри, підготувавши тестові запитання різної складності.

Відбіркове питання задається для всіх учнів. Той, хто перший виконав завдання, намагається здобути більшу кількість балів. Якщо учень не може відповісти, роботу продовжує наступний учень.

Учителю потрібно мати кілька варіантів запитань.

І варіант

Повторення вивченого матеріалу (1 курс).

Урок – гра “Перших 12 балів”

Відбіркове питання: записати залежно від обсягу, починаючи з найменшого: новела, роман, вірш, оповідання, роман-епопея.

2 бали: Який з творів написала Леся Українка?

           а) “Боярин”; б) “Перехресні стежки”;

           в) “Микола Джеря”; г) “Новина”

3 бали: Хто є головним героєм роману П.Мирного “Хіба ревуть воли...?”

            а) Іван; б) Чіпка;

            в) Пузир; г) Лушня.

4 бали: Якій героїні належать слова: “Ні! Я жива! Я буду вічно жити! Я в серці маю те, що не вмирає.”

             а) Палагні; б) Мавці; в) Катрі; г) Явдосі.

5 балів:: ”Кам’яний хрест” В.Стефаника за жанром:

             а) новела; б) повість;

             в) драма; г) роман.

6 балів: До інтимної лірики належить така поезія:

Хто автор?

              а) “Як я люблю оті години праці”; б) “Гімн”;

              в) “І все-таки до тебе думка лине”; г) “Тричі являлась мені лю-    

                   бов”.

7 балів: В якому з творів показані звичаї й традиції гуцулів?

              а) “Страчене життя”; б) “Доки сонце зійде, роса очі виїсть”;

              в) “Тіні забутих предків”; г) “Талант”.

8 балів: Яка з цих поезій стала романсом?

Хто автор?

              а) “Стояла я і слухала весну”; б) “Каменярі”;

              в) “Напис в руїні”; г) “Трудівниця”.

9 балів: Хто був засновником нового українського театру?

              а) М.Садавський; б) П.Саксаганський;

              б) М.Кропивницький; г) М.Старицький.

10 балів: Хто з українських письменників є представником імпресіонізму?

               а) П.Мирний; б) І Франко;

               в) М.Коцюбинський; г) С.Васильченко.

11 балів: Який творчий метод на перший план ставить внутрішні переживання людини?

                а) реалізм; б) сюрреалізм;

               в) романтизм; г) імпресіонізм.

12 балів: Розгадати кросворд “Заповни всі клітинки”.

      

КРОСВОРД

1.     Художнє  означення.

2.     Протиставлення.

3.     Витончене відтворення суб’єктивних вражень та спостережень, мінливих почуттів та переживань.

4.     Як називають М.Коцюбинського за його неперевершені пейзажі та часте звертання до сонця?

5.     В якому творі спілкування з природою зміцнює душевні сили героя?

6.     Автор поезії “Стояла я і слухала весну”.

7.     Перше слово поезії П.Тичини, де оспівується прихід весни?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ІІ варіант

Повторення вивченого варіанту (! Курс).

Урок-гра “Перших 12 балів”.

Відбіркове питання: Записати залежно від обсягу, починаючи з найменшого, такі твори: “Мойсей”, “Хіба ревуть воли...?”, “Кайдашева сім’я”, “Микола Джеря”, “Чого являєшся мені у сні?”.

2 бали: Який з цих творів написав І Франко?

           а) “Кайдашева сім’я”; б) “Перехресні шляхи”

           в) “Бояриня”; г) “Новина”.

3 бали:  Хто є головним героєм комедії І.Карпенка-Карого “Хазяїн”?

           а) “Матня; б) Іван;

           в) Лушня; г) Пузир.

4 бали: Яка героїня втілює в собі найкращі риси людського характеру?

           а) Явдоха; б) Палагна;

           в) Мавка;   г) Лукашева мати.

5 балів: До інтимної лірики належить така поезія:

           а) “Трудівниця”; б) “І все-таки до тебе...”;

           в) “Чого являєшся мені у сні?”; г) “Напис в руїні”.

6 балів: “Intermezzo” М.Коцюбинського:

            а) роман; б) новела;

            в) кіноповість; г) повість.

7 балів: В якому з творів показано кохання молодих людей, що походять з ворогуючих родин?

            а) “Лісова пісня”; б) “Страчене життя”;

            в) “Доки сонце зійде, роса очі виїсть”; г) “Тіні забутих предків”.

8 балів: Яка з цих поезій стала романсом?

Хто автор?

            а) “Ой, ти, дівчино з горіха зерня”; б) “Тричі мені являлась лю-     

бов”; в) “Contra spem spero”; г) “До Руси – України”.

9 балів: Хто очолив театральну трупу у 1883р.?

             а) М.Садовський; б) П.Саксаганський;

             в) М.Старицький; г) П.Грабовький.

10 балів: Хто з українських письменників є представником імпресіонізму?

              а) І.Франко; б) М.Коцюбинський;

              в) А.Тесленко; г) Л.Українка.

11 балів: Який творчих метод на перший план ставить внутрішні переживання героя, подає кольорове зображення дійсності?

              а) реалізм; б) футуризм;

              в) романтизм; г) імпресіонізм.

12 балів: Розгадати кросворд.    

      

          КРОСВОРД

Розгадавши кросворд, по діагоналі прочитаєте, до якого жанрі належить п’єса “Хазяїн”.

1.     Представник ліберальної інтелігенції в п’єсі “Хазяїн”.

2.     Ім’я дочки головного героя п’єси.

3.     Робітник, що протестує проти сваволі Пузиря.

4.     Ім’я головного героя п’єси.

5.     Риса характеру Пузиря.

6.     Ім’я дружини Пузиря.

7.     Помічник Ліхтаренка, що покінчив життя самогубством.

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок з української ділової мови.

Ділова гра.

Один день в офісі “ Соломія “.

Тема уроку: Диференційні ознаки офіційно-ділового стилю.

Мета: Навчити учнів застосовувати на практиці раніше

набуті знання та уміння.

Тип уроку: ділова гра “ Сьогодні в офісі фірми “Соломія”.

Обладнання: формуляр-зразок оформлення документів, план аналізу відповіді учнів, план-схема торгівельних зв’язків фірми “Соломія”, телефонні апарати.

Хід уроку:

1.Оголошення теми уроку.

1.1 Завдання на урок: повторити особливості написання розписки, заяви, доповідної записки, резюме, доручення; укладання договору; ведення ділової розмови, ділового етикету; особливості написання протоколу та витяг з протоколу.

2.Актуалізація опорних знань учнів.

2.1 Назвати реквізити заяви, розписки, доповідної записки, доручення, резюме, протоколу, договору.  2.2 Які особливості ведення ділової телефонної розмови?

3.Розподіл ролей.

               - директор фірми “Соломія”;

               - секретар-референт;

               - секретар;

               - менеджер;

               - кур’єр;

               - працівник фірми;

               - рекламний агент;

               - зав. складом;

               - директор фірми “Солодкий рай”;

               - директор фірми “Золотий ключик”;

               - юрист і секретар фірми “Золотий ключик”;

               - ревізійна комісія (усі останні учні).

4.Хід гри:

4.1 Нарада у директора фірми “Соломія” (присутні: директор, секретарі, менеджер, зав. складом). План роботи на день. Розглядають план-схему, відзначають недоліки. Доповідна записка зав. складом.

4.2 Займають свої “робочі” місця.

4.3 Відвідувач влаштовується на роботу бухгалтером. Редагує запропонований зразок і пише свою заяву з додатком.

4.4 Секретар-референт викликає кур’єра. Обговорюють текст офіційного доручення з пропозицією укласти договір про співпрацю з фірмою “Золотий ключик”.

4.5 Другий відвідувач влаштовується менеджером. Зачитує принесене резюме.

4.6 Телефонна розмова з директором фірми “Солодкий рай” – претензії про недопоставку товару. Розірвання раніше укладеного договору.

4.7 Працівник фірми просить видати на складі в рахунок зарплати 5 тортів і пише розписку.

4.8 Укладання договору з представником фірми “Золотий ключик”.

4.9 Кожен учень, що є членом ревізійної комісії готує матеріали для протоколу. Протокол і витяг з протоколу пишуть дома і здають учителеві на наступному уроці.

Оцінювання роботи учнів буде проводитися на основі поданих документів на наступному уроці.

Мовні шаради.

    1)¬ + ∩+□ → документ?             

Розвідник

 

  Написав

 

Шифровку

 

Вчора

_________________________________________________

 

    2)¬ + ∩ + □ ? → документ?

 

Наспіх

 

   Сказане

    Будить сміх

 

         Нота + синонім до слова  

 

       діалект → документ?

 

       Нота + синонім → діалект? →

 

      → документ?

 

      3) ¬+∩^ ^  ь^+^+□

      

 ¬ + ∩+ ^ +□ → документ

 

 Поспіхом

 Прояснювалась

 

              Сутінь -

 

              Сонячна

 

              Доріжка

 

              Заграла,

 

              Розписалась

 

              Чаклунка

 

               Золотопера

____________________________________________________________

 

        4)¬ + ∩+ ^ + □ → документ?

   Задовольняла

   Прохання

  Сьогодення

   Пісня

 

Варіанти використання мовних шарад на уроках.

1. Розгадати шараду. Написати документ, назву якого прочитали. Дати йому повну характеристику.

2. Розгадати шараду. Написати документ, назву якого прочитали. З’ясувати особливості офіційно-ділового стилю.

3. Розгадати шараду. Написати документи, назву якого прочитали. З’ясувати відмінності між офіційно-діловим та художнім стилями.

4. Домашне завдання:розгадати шараду. Написати документ, назву якого прочитали. Які способи словотвору наявні в ключовому реченні. Дати характеристику написаного документа.

 

Список опрацьованої літератури:

       1. А.Гин. "Приемы педагогической техники". Гомель: ИПП "Сож" , 1999.

       2. Журнал “ Відкритий урок “, 15 –16, 2002.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

29780. Цепь прохождения разговора между двумя абонентами П-194М по принципиальной схеме 474 KB
  2: При работе станции в поддиапазоне А частоты возбудителя лежат в пределах 60120 мГц а в поддиапазонах Б и В в пределах 6011199 мГц. В сменных блоках передатчиков обеспечивается или только усиление А или усиление и умножение частоты колебаний возбудителя Б В. Отличие заключается лишь в том что в приемниках поддиапазонов Б и В дополнительно применено соответственно удвоение и учетверение частоты первого гетеродина блока Б2 общего для трех поддиапазонов станции. Как видно из рисунков в приемниках применено двойное...
29781. Цепь посылки вызова абонента АТС по СЛ с коммутатора П-194М по принципиальной схеме 354 KB
  Для обеспечения диапазонной кварцевой стабилизации частоты в возбудителе применена частотная автоматическая подстройка частоты генератора плавного диапазона по эталонному кварцевому калибратору источнику сетки опорных частот. Структурная схема возбудителя по назначению и принципу работы может быть разделена на три части: Тракт высокой частоты состоящий из генератора плавного диапазона частотного модулятора с компенсирующим усилителем и усилителя высокой частоты т. устройств обеспечивающих генерирование усиление и частотную...
29782. Цепь дистанционного управления радиостанцией П-194М по принципиальной схеме 77.5 KB
  После ответа требуемого абонента телефонист переводит ключ ОВ в среднее положение. При этом абоненты остаются соединенными шнуровой парой коммутатора, а приборы рабочего места от цепи разговора отключаются. Разговорные токи между абонентскими телефонными аппаратами пройдут по цепи
29783. Назначение и принцип работы источников вызова П-194М по принципиальной схеме 82 KB
  Назначение и принцип работы источников вызова П194М по принципиальной схеме. Источники вызова их назначение и принцип работы. Вызывные приборы рабочего места телефониста предназначены для посылки вызова абоненту. Вызывной трансформатор служит для понижения напряжения сети переменного тока 127 220 В до напряжения 80В используемого для посылки вызова абоненту.
29784. Назначение и ТТХ линейного телеграфного коммутатора П-190(192) 63.5 KB
  Назначение и ТТХ линейного телеграфного коммутатора П190192. Назначение состав и основные тактикотехнические характеристики коммутатора П190. НАЗНАЧЕНИЕ Комплект линейнотелеграфного коммутатора П190 предназначен для оборудования линейнотелеграфных кроссов и аппаратных а также для каблирования вводов узлов связи. Комплект коммутатора предназначен для работы в диапазоне температур окружающего воздуха от 0 до f50C также при относительной влажности воздуха не выше 95 о и температуре 25С.
29785. Классификация полевых кабелей связи. Конструкция и маркировка кабелей 63.5 KB
  Полевые кабели связи. Современные кабели связи классифицируются по ряду признаков в зависимости от назначения и области применения условий прокладки и эксплуатации спектра передаваемых частот конструкции материала и формы изоляции системы скрутки рода защитных покровов. В первую очередь кабели связи подразделяются на две основные группы: полевые и стационарные. Стационарные кабели предназначены для продолжительной службы; они обладают высокими и стабильными электрическими характеристиками и большой дальностью связи.
29786. Назначение, конструкция и ТТХ легкого полевого кабеля П-274М (внутриузлового кабеля ПТРК-5х2, кабеля дальней связи П-296М) 647 KB
  Назначение конструкция и ТТХ легкого полевого кабеля П274М внутриузлового кабеля ПТРК5х2 кабеля дальней связи П296М. Стальные проволоки выполняют роль грузонесущего элемента и обеспечивают необходимую прочность кабеля на разрыве. № п п Характеристика Кабель П274М П2 П268 П4 1 Емкость кабеля число пар 1 1 1 2 2 Наружный диаметр изолированной ТПЖ не более мм 23 17 34 22 3 Наружный диаметр оболочки кабеля мм 40 1 73 4 Прочность на разрыв кг 80 80 130 150 5 Строительная длина м на ТК2 П280М1 барабане типа Б...
29787. Принцип формирования линейного спектра сигналов аппаратуры П-327-2 по структурной схеме 72 KB
  Эксплуатационные измерения основных параметров кабелей. Измерение параметров полевых линий связи по постоянному и переменному току Эксплуатационные измерения линий связи проводятся с целью установления соответствия их параметров нормам а так же определения характера и места повреждения в случае аварии на линии. Эксплуатационные измерения производятся при:...
29788. Назначение и ТТХ основных средств механизации прокладки полевых кабелей связи 250.5 KB
  К ним относятся катушки кабельные барабаны станки комплект П280 для намотки кабеля шесты для подвески кабеля шанцевый инструмент.8 предназначены для прокладки кабелей дальней связи П296 и П270 а также кабеля П272 по поверхности земли и в грунт с барабанов; заглубления в грунт кабеля предварительно проложенного по поверхности земли; извлечения кабеля из грунта или снятия кабеля проложенного по поверхности земли. Глубина прокладки кабеля до 50 см от поверхности земли.; скорость прокладки кабеля 4 6 км ч; скорость снятия...