53800

Стратегии управление оборотными активами

Доклад

Менеджмент, консалтинг и предпринимательство

Осторожная стратегия предусматривает наличие большого объёма оборотных средств для обеспечения производственной деятельности фирмы. Такая стратегия является безопасной для фирмы, но в этом случае фирма теряет часть доходов

Украинкский

2014-04-01

27 KB

0 чел.

Стратегии управление оборотными активами.

Можно выделить три стратегии управления оборотными активами: осторожная, ограничительная и умеренная.

Осторожная стратегия предусматривает наличие большого объёма оборотных средств для обеспечения производственной деятельности фирмы. Такая стратегия является безопасной для фирмы, но в этом случае фирма теряет часть доходов, которые она могла бы получить, используя альтернативные возможности свободных денежных средств.

Ограничительная стратегия предусматривает минимальный объём оборотных средств, и показатели эффективности их использования будут в этом случае наилучшими. Для использования данной стратегии, однако, необходимы стабильные условия деятельности фирмы – поставщики должны обеспечивать поставку сырья и материалов точно в срок, покупатели также должны вовремя оплачивать отгруженную продукцию.

Умеренная стратегия представляет собой нечто среднее между осторожной и ограничительной стратегиями.

Потребность фирмы в оборотных средствах определяется при составлении финансового плана. Существуют следующие основные методы определения потребности в оборотных средствах: прямого счета, аналитический и коэффициентный.

Метод прямого счёта предусматривает расчёт норматива оборотных средств на основе имеющихся заказов продукции, прогнозов сбыта, норм расходов и планов по инвестициям.

Аналитический метод основан на данных по величине оборотного капитала предшествующего периода.

Коэффициентный метод является разновидностью аналитического метода. В этом случае норматив определяется на базе предыдущего норматива с учетом изменений в планах фирмы. Аналитический и коэффициентный методы являются наименее трудоемкими и применяются в основном в задачах перспективного планирования.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

4115. Розрахунок з пожежної безпеки 150.5 KB
  Теоретичні відомості Протипожежний режим – Комплекс встановлених норм та правил поведінки людей, правил виконання робіт і експлуатації обєкта, направлених на забезпечення його пожежної безпеки. Протипожежна профілактика – Комп...
4116. Розрахунок з пожежної безпеки. Лабораторна робота 73.5 KB
  Горіння поділяють за швидкістю розповсюдження полум’я й в залежності від цього воно буває дефлаграційним ( швидкість кілька м/с), вибухом (десятки м/с), і детонаційним (тисячі м/с).
4117. Поняття літературної мови та мовної норми. Поняття стилів мовлення 44.69 KB
  Поняття літературної мови та мовної норми. Мова є однією з найістотніших ознак нації і реально існує як мовна діяльність членів відповідної етнічної спільноти. Мова — це найважливіший, універсальний засіб спілкування, організації та коорд...
4118. Аналіз і проектування програмного забезпечення з використанням структурного підходу. Методичні рекомендації 878.42 KB
  Аналіз і проектування програмного забезпечення з використанням структурного підходу Вступ Розробка прикладних систем штучного інтелекту є однією з найбільш фундаментальних практичних проблем інтелектуальних систем. МЕТА: формування системи теоретичн...
4119. Аналіз і проектування програмного забезпечення з використанням структурного підходу 480.75 KB
  Аналіз і проектування програмного забезпечення з використанням структурного підходу Мета роботи: отримання практичних навичок у використанні структурного підходу для аналізу та проектування, методологій IDEF0 та DFD, середовища AllFusion Process Mod...
4120. Розробка і побудова бази знань для аналізу рентабельності комерційного банку 128.82 KB
  Розробка і побудова бази знань для аналізу рентабельності комерційного банку Опис предметної області Предметна область – рентабельність комерційного банку, що являє собою відносний показник економічної ефективності. У загальному вигляді рентабе...
4121. Розробка і побудова бази знань для аналізу рентабельності комерційного банку в середовищі SuperFinance 622.37 KB
  Розробка і побудова бази знань для аналізу рентабельності комерційного банку в середовищі SuperFinance Реалізація побудови бази знань та розробка системи підтримки прийняття рішень відбувалася в програмному середовищі SuperFinance, відповідний файл...
4122. Вивчення системи управління базами даних Access. Застусування фільтрів та формування запитів 160 KB
  Вивчення системи управління базами даних Access Мета роботи: Вивчення основ застосування фільтрів та формування запитів Завдання: Застосувати різні виді фільтрів та запитів для створеного раніше набору таблиць бази даних. Теоретична частина БД...
4123. Гендерні особливості конфліктності студентів технічного та гуманітарного спрямування 67.5 KB
  Гендерні особливості конфліктності студентів технічного та гуманітарного спрямування Актуальність Тема, яку ми досліджуємо є дуже актуальною сьогодні, адже в сучасному суспільстві молоді люди дуже часто конфліктують, особливо в процесі навчання, і...