53806

Стоимость капитала: понятие и сущность

Доклад

Менеджмент, консалтинг и предпринимательство

Капитал - долгосрочные источники финансирования. Общая сумма средств, которую нужно уплатить за использование определенного объема финансовых ресурсов, выраженная в процентах к этому объему, называется стоимостью капитала (cost of capital).

Русский

2014-04-01

26.5 KB

12 чел.

Стоимость капитала: понятие и сущность.

Капитал - долгосрочные источники финансирования. Общая сумма средств, которую нужно уплатить за использование определенного объема финансовых ресурсов, выраженная в процентах к этому объему, называется стоимостью капитала (cost of capital).

Стоимость капитала зависят от вида источника финансирования, используемого компаний и суммы привлеченных средств, от уровня инвестиционного риска, которым характеризуется деятельность компании-реципиента, от доходности альтернативных вариантов вложения. Концепция стоимости капитала является одной из базовых в теории капитала. Она не сводится только к исчислению относительной величины денежных выплат, которые нужно перечислить владельцам, предоставившим финансовые ресурсы, но также характеризует тот уровень рентабельности (доходности) инвестированного капитала, который необходимо обеспечивать для сохранения рыночной стоимости акций компании. Это означает, что при реализации инвестиционных проектов компания должна обеспечить их доходность на уровне не ниже стоимости капитала. Это обеспечит рост благосостояния собственников и стоимости бизнеса в целом.

Стоимость капитала количественно выражается в сложившихся в компании относительных годовых расходах по обслуживанию своей задолженности перед собственниками и инвесторами, т.е. это относительный показатель, измеряемый в процентах. Данная характеристика применяется как в отношении отдельного источника, так и в отношении их совокупности.

Для нахождения стоимости капитала компании определяется по следующей формуле:

R = R1*W1+ R 2*W2+… + R n*Wn, где R i – стоимость i-го ресурса, Wi – доля ресурса.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

59564. Знайомство з історією 38.5 KB
  Знаряддя праці зброя місце поховань храми фундаменти будівель це: а речові історичні джерела; б писемні історичні джерела; в усні історичні джерела. Які історичні джерела допомагають відтворити побачити минуле...
59565. Діагностика ПК за допомогою програм та утиліт 55 KB
  Програми подібного роду дуже часто працюють під управлінням операційної системи MS-DOS, оскільки вона для своєї роботи вимагає дуже мало системних ресурсів, що дозволяє звести до мінімуму вплив на результати тестів. Звично при запуску файлу, при спробі викачування його з Інтернету, пропонується створити завантажувальну дискету...
59569. Квіти в творчості Лесі Українки 37.5 KB
  Українка Конвалія Гордо палала троянда розкішна Найкраща з квіток Барвою й пахом вродливая пишна Красила садок. Українка Співець Ще маревом легким над нами витає Блакитна весняная мрія А в серці розкішно цвіте процвітає Золотистая квітка надія.
59571. Компаративний аналіз художнього твору на уроках зарубіжної літератури у 9 класі 44 KB
  З огляду на значне зростання обсягу навчального матеріалу доречнішим стає компаративний аналіз художніх творів. Якими ж шляхами йде шкільна компаративістика Поперше це порівняння творів зарубіжних письменників які належать до однієї або різних літературних епох.
59572. Корупція в давньоримській республіці 35.5 KB
  Порівняйте поведінку Цицерона й Віра коли вони займали важливі посади в Римській республіці. Одна група займається пошуком у документах фактів коли Цицерон обвинувачує Віра. Інша група намагається виявити причини такої поведінки Віра.