53817

Прямокутна система координат. Координатна площина

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Мета та задачі уроку: сформувати поняття координатної площини координат точки на площині абсциси та ординати точки; сформувати вміння виконувати вправи що передбачають знаходження координат точки на координатній площині та побудову точки за її координатами; сприяти розвитку творчих здібностей учнів та їх естетичного сприйняття; підвищувати інтерес до математики. Відстань від початку відліку до точки на координатній прямій 15. Фронтальне опитування Що називається координатною прямою Що називається координатою точки...

Украинкский

2014-03-03

1.31 MB

8 чел.

Краснополянська ЗОШ І-ІІ ступенів

Великоновосілківської районної ради

Донецької області

 

Підготувала

вчитель математики

Кішкарук М.М.

2011 р.

Урок № 1

Мета та задачі уроку:

 •  сформувати поняття координатної площини, координат точки на площині, абсциси та ординати точки;
 •  сформувати вміння виконувати вправи, що передбачають знаходження координат точки на координатній площині та побудову точки за її координатами;
 •  сприяти розвитку творчих здібностей учнів та їх естетичного сприйняття;
 •  підвищувати інтерес до математики.

Тип уроку: засвоєння нових знань, умінь, навичок.

 

Хід уроку

 1.  Мотивація навчальної діяльності.

Вчитель:

Щоб дізнатися  над якою темою ми сьогодні будемо працювати на уроці («Прямокутна система координат. Координатна площина») розгадайте кросворд.

Завдання до кросворду:

1.   Число, яке має більш двох дільників

2.   Збільшити 50 у 2 рази

3.   Зменшити 100 у 25 разів

4.   Добуток чисел 20 і 2

5.   1 помножити на 1

6.   Частка чисел 66 і 6

7.   Числа при множенні

8.   Числа 1, 2, 3, ...

9.   Одиниця виміру відстані

10. Рівність, яка містить невідомі числа, позначені буквами

11. Одиниці виміру температури

12. Сума всіх сторін трикутника

13. 9 відняти 9

14. Відстань від початку відліку до точки на координатній прямій

15. Добуток ширини і довжини

16. Числа -7 і 7

17. Модуль числа - 13

18. Число 8 у виразі 2х+8

1

C

К

Л

А

Д

Е

Н

Е

2

С

Т

О

3

Ч

О

Т

И

Р

И

4

С

О

Р

О

К

5

О

Д

И

Н

6

О

Д

И

Н

А

Д

Ц

Я

Т

Ь

7

М

Н

О

Ж

Н

И

К

И

8

Н

А

Т

У

Р

А

Л

Ь

Н

І

9

М

Е

Т

Р

10

Р

І

В

Н

Я

Н

Н

Я

11

Г

Р

А

Д

У

С

12

П

Е

Р

И

М

Е

Т

Р

13

Н

У

Л

Ь

14

М

О

Д

У

Л

Ь

15

П

Л

О

Щ

А

16

П

Р

О

Т

И

Л

Е

Ж

Н

І

17

Т

Р

И

Н

А

Д

Ц

Я

Т

Ь

18

Д

О

Д

А

Н

О

К

Координатна площина має велике значення в нашому житті. Координати потрібні для визначення положення світил на небі та певних пунктів на землі, для складання зоряних та географічних карт, малювання різноманітних графіків. Тому дуже важливо, щоб ваші знання та вміння були міцними.

Під час уроку вам знадобляться спритність та кмітливість. Бажаю вам успіху.

 1.  Актуалізація опорних знань.

Фронтальне опитування

 1.  Що називається координатною прямою?
 2.  Що називається координатою точки?
 3.  Побудуйте координатну пряму й позначте на ній точки К(4), М(-2), Н(1,5), Р(-4,5), С(1 ).
 4.  Назвіть координати точок, зображених на рисунку:

     B    D          A    O               T                      C      N

 1.  Укажіть координати двох точок, які на координатній прямій віддалені від точки М(-2,5) на три одиничних відрізка.

 1.  Вивчення нового матеріалу.

План вивчення теми

 1.  Означення координатних осей, початку координат. Вісь абсцис і вісь ординат.

Вісь авсцис

Вісь ординат

Початок координат

 1.  Що таке прямокутна система координат? Означення координатної площини.

Площину, на якій

задана прямокутна

система координат,

називають

координатною

площиною

Прямокутна система координат

 1.  Як знайти координати точки на координатній площині? Абсциса і  ордината точки.

 3– абсциса точки А

 2– ордината точки А

 1.  Координати початку відліку і точок, що лежать на осях координат. Координатні чверті.

О – початок координат

D (-3;0)

M (0;1)

О (0;0)

Е (2;0)

N (0;-2)

Координатні чверті

Кожній точці          Будь-якій

координатної площини          упорядкованій парі  відповідає одна пара   чисел відповідає

 чисел – її абсциса й          одна точка площини,

ордината.            для якої ці числа є

       координатами.

 1.  Історична довідка.

Прямокутна система координат у вигляді квадратної сітки (палетки) була відома ще у стародавньому Єгипті. Нею користувалися художники доби відродження. Ідея застосування координат в математиці  належить французькому математику Рене Декарту.

 

      Рене Декарт (1596-1650)

          На честь Декарта прямокутну         систему  координат називають ще         прямокутною  Декартовою          системою координат.  

 1.  Засвоєння нових знань і вмінь.

 1.  Робота з підручником

1 група (слабкі учні)

2 група (сильні учні)

 1.  (№1329)

 1.  (№1330)

М(0;2), К(-3;0), Р(-2;-2), Т(1.5;-2)

 1.   (№1333)

Відповідь: проходить через точку Т та не проходить через точку М.

1. (№1338)

.

2.(№1347)

      б)

      в)            а)

3. (№1349)

Відповідь: т.Р(4;0), т.Т(0;-3).

 1.  Додаткові завдання  

Побудуйте малюнки на координатній площині за запропонованими точками.

 1.  (-1;1)         (       2.  (-1;-1)

( 2; 2)    (-1; 3)

(1;-2)    ( 3; 3)

(-1;1)    ( 2; 2)

  ( 3; 1)

       (-1; 1)

3.  (0; 1)         (             4.  (-3; 1)

( 1; 3)          ( 0;  3)

( 3; 3)          ( 3;  1)

(3;-3)         (2;-2,5)

(1;-3)          (-2;-2,5)

( 1; 1)             (-3;  1)

( 0; 1)

 1.  Підбиття підсумків уроку.
 2.    Домашнє завдання.
 3.  За підручником: п.39, а-№ 1331,1334;   б-№ 1346,1348
 4.  Додаткове завдання. На координатній площині побудуйте цікавий малюнок.

Урок № 2

Мета та задачі уроку:

 •  сформувати вміння виконувати вправи , що передбачають знаходження координат точки на координатній площині;
 •  сформувати вміння будувати точки за їх координатами та знаходити координати точок, заданих на координатній площині;
 •  самостійно застосовувати набуті знання в стандартних і не стандартних ситуаціях, а також робити висновки;
 •  сприяти розвитку колективної праці, активізуючи взаємодію між учнями;
 •  виховувати впевненість в своїх силах; зацікавленість предметом.

Тип уроку: застосування знань, формування вмінь та навичок учнів.

Хід уроку

 1.  Організаційний етап.
 2.  Перевірка  домашнього завдання.
 3.  Робота з домашнім завданням

Учні працюють в парах, будують малюнки за точками на координатній площині, які приготували їм сусіди по партах з наступною взаємоперевіркою.

 1.  Математичний диктант

Вставте пропущені місця в тексті.

 1.  Дві перпендикулярні прямі, що перетинаються в початку відліку, називаються ...
 2.  Координатну пряму, яку креслять горизонтально, називають віссю ... , а перпендикулярну до неї пряму, яка проходить через початок відліку, - віссю ...
 3.  У якій координатній чверті лежать точки К (-7; 3) і М (5; -2) ?
 4.  Відстань від точки А (-3; -6) до осі абсцис дорівнює ..., а до осі ординат - ....
 5.  Заповни таблицю.

Спіймавши потрібних метеликів, згадай прізвище великого французького математика. (Декарт)

(-3;8)

(4;-5)

(-9;-3)

(5;6)

(-3;-10)

(10;10)

 1.  Засвоєння знань, умінь, навичок.

 1.  Робота з підручником

1 група (слабкі учні)

 1.  група (сильні учні)

 1.  (№1335)

Відповідь: т.Д(-2;-3).

 1.  (№1341)

Відповідь: т.К(-2;3), т.Р(2;-3).

 1.  (№1337)

а)

Відповідь: S = 9

б)

Відповідь: S = 4.5

1. (№1350)

Відповідь:P = 20 см, S = 21 .

2. (№1353)

Відповідь: т.М(-4;-3), т.N(-5;0), т.Q(-4;3)

3. (№1337)

в)

Відповідь: S = 24

г)

Відповідь: S = 12

 1.  Додаткові завдання  

 Побудуйте малюнки на координатній площині за запропонованими точками.