53822

Производственный и финансовый риски, их взаимосвязь с производственным и финансовым левереджем

Доклад

Менеджмент, консалтинг и предпринимательство

Производственный риск обусловлен структурой активов, в который фирма решила вложить свой капитал. Этот риск определяется многими факторами: отраслевыми и региональными особенностями бизнеса, конъюнктурой рынка, национальными традиции

Русский

2014-04-01

27.5 KB

9 чел.

Производственный и финансовый риски, их взаимосвязь с производственным и финансовым левереджем.

Производственный риск обусловлен структурой активов, в который фирма решила вложить свой капитал. Этот риск определяется многими факторами: отраслевыми и региональными особенностями бизнеса, конъюнктурой рынка, национальными традиции, уровнем развития инфраструктуры и т.п.

Риск, обусловленный структурой источников финансирования деятельности предприятия, называется финансовым. В этом случае речь уже не идет о том, куда вложены денежные средства, а о том, из каких источников получены средства и каково соотношение этих источников.

Основным результативным показателем деятельности компании служит чистая прибыль, которую можно представить как разницу между выручкой и расходами производственного и финансового характера. Взаимосвязь между прибылью и расходами, которые производятся для получения этой прибыли, характеризуются с помощью категории левериджа (рычага).

Производственный (операционный) леверидж определяет чувствительность прибыли от продаж (прибыли до вычета процентов и налогов) (EBIT) к изменению объема продаж. Его действие проявляется в том, что любое изменение выручки от реализации порождает более существенное изменение операционной прибыли. Производственный леверидж зависит от структуры себестоимости продукции – от соотношения между постоянными и переменными затратами. Производственный риск определяется уровнем производственного левериджа компании.

Финансовый леверидж определяет чувствительность чистой прибыли (NPNet Profit) к изменению прибыли от продаж. Он зависит от величины постоянных финансовых расходов. Финансовый леверидж и соответственно финансовый риск определяется соотношением собственных и заемных средств как источников долгосрочного финансирования деятельности предприятия.

Уровень финансового левериджа прямо пропорционально влияет на степень финансового риска компании и требуемую акционерами норму прибыли. Чем выше уровень финансового левериджа, тем выше финансовый риск компании.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

53181. Велика Британія в 19 столітті – народження традицій 929 KB
  Queen Victoria came to the throne as a young woman in 1837 and reigned until her death in 1901. Because of the growth of parliamentary government she was less powerful than previous sovereigns but as queen and empress she ruled over more lands and peoples than any previous monarch. Furthermore, she enjoyed the respect and affection of her British subjects.
53182. Економічний бій 59 KB
  Товар який стихійно виділився з світу товарів щоб відігравати роль загального еквіваленту гроші. Яку функцію виконують гроші якщо їх віддають у банк під процент Чи діє закон попиту на монополістичному ринку Що станеться на товарному ринку з ціною на молоко якщо збільшиться кількість корів і зменшаться доходи споживачів Продовжіть прислів’я: Хочеш втратити друга.дай йому в борг гроші. Командам пропонується згадати прислів’я або приказки про гроші або про працю.
53184. Закріплення теми «Креслення в системі прямокутних проекцій» 43 KB
  Получение изображения предмета на чертеже воображаемыми лучами называют проецированием Изображение предмета на плоскости методом проецирования называют проекцией Плоскость на которой получают проекцию называютплоскость проекции Назовите методы проецирования центральное и параллельное. Какой метод проецирования более простой и удобный для получения проекций в черчении Где используется метод центрального проецирования в изобразительном искусстве. Назовите три плоскости проецирования фронтальная горизонтальная...
53185. Застосування різних способів розкладання многочленів на множники 75.5 KB
  Мета: узагальнити й систематизувати знання, вміння і навички учнів; розвивати пізнавальну активність, логічне мислення, увагу; виховувати культуру математичного мовлення, упевненість у своїх силах.
53186. Піраміди гіпотез – домовини фактів 92 KB
  Тема: Піраміди гіпотез – домовини фактів†Мета: систематизувати знання за темою Пірамідаâ€; розширити й поглибити пізнавальну активність з допомогою створення проблемних творчих завдань; створити змістовну базу для вивчення інших шкільних дисциплін – астрономії фізики біології; сприяти виробленню в учнів бажання і потреби ділового співробітництва взаєморозуміння; розвивати монологічне мовлення учнів загальні трудові уміння. Обладнання: газета Піраміди гіпотез – домовини фактівâ€; альбом кросвордів за темою...
53187. Решение уравнений. Урок – игра математики в 6 классе 49.5 KB
  Многие задачи из жизни решаются на математическом языке с помощью уравнений. Поэтому очень важно, чтобы ваши знания и умения решать уравнения были прочны. Во время урока вам пригодятся находчивость, смекалка и сообразительность, потому что мы проведём наш урок в виде игры- соревнований.
53189. ГРА НА УРОЦІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ШКОЛЯРІВ 83 KB
  У школярів молодшого віку переважають ігрові інтереси, довільна поведінка, наочнообразне мислення, практичне ставлення до розвязування завдань. Зважаючи на все це, доцільно у роботі з ними на уроках іноземної мови систематично застосовувати елементи гри у поєднані з бесідою, елементами самостійної роботи.