53822

Производственный и финансовый риски, их взаимосвязь с производственным и финансовым левереджем

Доклад

Менеджмент, консалтинг и предпринимательство

Производственный риск обусловлен структурой активов, в который фирма решила вложить свой капитал. Этот риск определяется многими факторами: отраслевыми и региональными особенностями бизнеса, конъюнктурой рынка, национальными традиции

Русский

2014-04-01

27.5 KB

10 чел.

Производственный и финансовый риски, их взаимосвязь с производственным и финансовым левереджем.

Производственный риск обусловлен структурой активов, в который фирма решила вложить свой капитал. Этот риск определяется многими факторами: отраслевыми и региональными особенностями бизнеса, конъюнктурой рынка, национальными традиции, уровнем развития инфраструктуры и т.п.

Риск, обусловленный структурой источников финансирования деятельности предприятия, называется финансовым. В этом случае речь уже не идет о том, куда вложены денежные средства, а о том, из каких источников получены средства и каково соотношение этих источников.

Основным результативным показателем деятельности компании служит чистая прибыль, которую можно представить как разницу между выручкой и расходами производственного и финансового характера. Взаимосвязь между прибылью и расходами, которые производятся для получения этой прибыли, характеризуются с помощью категории левериджа (рычага).

Производственный (операционный) леверидж определяет чувствительность прибыли от продаж (прибыли до вычета процентов и налогов) (EBIT) к изменению объема продаж. Его действие проявляется в том, что любое изменение выручки от реализации порождает более существенное изменение операционной прибыли. Производственный леверидж зависит от структуры себестоимости продукции – от соотношения между постоянными и переменными затратами. Производственный риск определяется уровнем производственного левериджа компании.

Финансовый леверидж определяет чувствительность чистой прибыли (NPNet Profit) к изменению прибыли от продаж. Он зависит от величины постоянных финансовых расходов. Финансовый леверидж и соответственно финансовый риск определяется соотношением собственных и заемных средств как источников долгосрочного финансирования деятельности предприятия.

Уровень финансового левериджа прямо пропорционально влияет на степень финансового риска компании и требуемую акционерами норму прибыли. Чем выше уровень финансового левериджа, тем выше финансовый риск компании.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

80602. Об’єми геометричних тіл. Вимірювання об’єму прямокутного паралелепіпеда і піраміди 46.5 KB
  Мета: Вивести формулу обчислення об’єму прямокутного паралелепіпеда. На конкретному прикладі показати відношення об’ємів прямокутного паралелепіпеда і піраміди. Розвивати логічне мислення, уміння застосовувати набуті знання на практиці.
80603. Домашні обереги 45.5 KB
  Розвивати увагу зв’язне мовлення; виховувати любов і шану до українських традицій до батьків до хліба. Обладнання: святково прибраний клас вишиті рушники хліб і сіль пиріжки вислови про хліб ноутбук. Але слово виспіване мамаю в колисковій повертає до рідного дому якого не можна зрадити як не можна зрадити...
80604. Добавление в случае нескольких слагаемых 80 KB
  Цель: ознакомить учащихся с разными способами вычисления значений выражений в случае нескольких слагаемых; формировать навыки устного счёта; закрепить умение письменного сложения многозначных чисел; совершенствовать умение решать составные задачи; развивать внимание, логическое мышление...
80605. Ми разом. We are Together 41 KB
  I am glad to see you, too! Thank you, sit down. The topic of our lesson is We are Together. Today we are going to remember and repeat everything we know and I’ll represent you English ABC. Тема нашого уроку «Ми разом».
80606. Закрепление вычислительных приёмов сложения и вычитания чисел в пределах 1000. Составление формулы здоровья 53 KB
  Цель: закрепить изученные приёмы сложения и вычитания трёхзначных чисел в пределах 1000 умение решать составные задачи простые и составные уравнения; развивать логическое мышление внимание; заботиться и оберегать своё здоровье.
80607. Поняття про числівник як частину мови 42.5 KB
  Консультанти знайомлять учнів з темами підготовленими вдома група: Кількісні числівники. група: Порядкові числівники. група: Прості і складні числівники. З якою частиною мови ми познайомилися Що означає числівник На які питання відповідає Які бувають числівники...
80608. Вправи на доцільне використання прикметників у мовленні. Спостереження за формами прикметників найвищого ступеня (без терміна, практично) 58 KB
  Мета: Ключові компетентності: формувати компетентність вміння вчитися організовувати своє робоче місце орієнтуватися в часі та берегти його доводити роботу до кінця; соціальну компетентність продуктивно співпрацювати з різними партнерами в групі підтримувати та керувати власними взаєминами з іншими.
80609. Порівняння числа та значення числового виразу. Складання задач за малюнками. Рівності 45 KB
  Обладнання: картки-підказки завдання від діда Цифроїда картка до ігор Цифри поховались Віночок Склади картинку бджілки маски Зайчика й Лисички. Лиска ця розумна дуже Додає все віднімає Знає лінії множини І задачі всі рішає Коли зробим всі завдання Частування поверне.віддає великий конверт вчителю...
80610. Слова, які звучать і пишуться однаково 39.5 KB
  Мета: ознайомити дітей з омонімами (без уживання терміну); вчити вдумливо сприймати мовлене і записане слово; розвивати інтерес до мови, до лексичних знань слів. Хід уроку Організація класу Перевірка домашнього завдання. Яке слово, що має багато значень є в вірші Що за коса?