53842

Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия, классификация задач анализа

Доклад

Менеджмент, консалтинг и предпринимательство

Анализ финансово-хозяйственную деятельность предприятия входит в число основных направлений деятельности финансового менеджера. Он формирует объективную основу успешного управления финансами организации.

Русский

2014-04-01

28.5 KB

1 чел.

Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия, классификация задач анализа.

Анализ финансово-хозяйственную деятельность предприятия входит в число основных направлений деятельности финансового менеджера. Он формирует объективную основу успешного управления финансами организации.

К числу целей финансового анализа относятся:

1. Выявление изменений показателей финансового состояния.

2. Определение факторов, влияющих на финансовое состояние предприятия.

3. Оценка количественных и качественных изменений финансового состояния.

4. Оценка финансового положения на определенную дату.

5. Определение тенденций изменения финансового состояния.

Существует различные подходы к классификации задач анализа:

1. По уровню проведения:

  •   внутренний финансовый анализ;
  •  внешний финансовый анализ;

2. По объему аналитического исследования:

  •  экспресс-анализ;
  •  полный финансовый анализ;
  •  тематический финансовый анализ;

3. По объекту финансового анализа:

• анализ финансовой деятельности предприятия в целом;

• анализ финансовой деятельности отдельных структурных подразделений предприятия;

• анализ отдельных финансовых операций предприятия;

4. По периоду проведения:

• прогнозный анализ;

• текущий (оперативный) финансовый анализ;

• ретроспективный финансовый анализ.

При проведении финансового анализа нашли применение ряд методов:

1. Горизонтальный финансовый анализ заключается в сравнении показателей отчетности с показателями предыдущих периодов.

2. Вертикальный (структурный) финансовый анализ. Он базируется на структурном разложении показателей финансовой отчетности предприятия и предусматривает расчет удельных весов отдельных структурных составляющих агрегированных финансовых показателей.

3. Трендовый анализ основан на сравнении показателей отчетности с аналогичными значениями предшествующих периодов и выявлении тренда.

4. Сравнительный финансовый анализ. Данный вид анализа базируется на сопоставлении значений отдельных групп аналогичных показателей между собой.

5. Анализ финансовых коэффициентов. Суть его состоит в расчете соотношений различных абсолютных показателей между собой.

6. Факторный анализ. Данный вид анализа представляет собой процесс оценки влияния факторов на результирующий показатель.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

38193. Психологічна боротьба на інформаційному рівні 99.5 KB
  Боротьба як правило ведеться у вигляді прихованих цілеспрямованих спеціальним чином організованих інформаційнопсихологічних операцій ІПсО. У широкому розумінні ІПсО це сплановане використання сучасних форм методів і засобів поширення інформації для здійснення впливу на інформаційне середовище та психологічний стан протидіючої сторони з одночасним захистом власного інформаційного середовища і психологічного стану. Вплив що здійснюється на інформаційне середовище та психологічний стан протидіючої сторони під час ІПсО отримав назву...
38194. Конфлікти рівня інформаційного суспільства 121.5 KB
  Конфлікти рівня інформаційного суспільства Заняття №1: Конфлікти рівня інформаційного суспільства Час: 2 години Мета заняття: формувати у курсантів риси необхідні військовому керівнику для професійної діяльності; сприяти розвитку почуття свідомої військової дисципліни відповідальності і цілеспрямованості;...
38195. Проблеми інформаційної безпеки України 161.5 KB
  Бурхливий розвиток інформаційних технологій наприкінці ХХ ст. призвів до зростання відносної важливості окремих аспектів суспільного життя. Внаслідок інформаційної революції основною цінністю для суспільства взагалі й окремої людини зокрема поступово стають інформаційні ресурси
38196. Засновники геополітики 203.5 KB
  Поняття глобального було введено в науковий обіг у другій половині XX століття американським науковцем Т.Левіттом, який охарактеризував ним феномен злиття ринків окремої продукції як нову тенденцію розвитку світової економіки; згодом це явище було інтерпретоване деякими домінуючими світовими силами в дусі ідеології обєднання світу в єдину економічну,
38198. Воєнна політологія як наука 134.5 KB
  Воєнна політика – частина загальної політики певних соціальних сил і спеціально створених ними інститутів влади, що спрямована на підготовку і використання (навмисне або змушене, військове або невійськове) засобів збройного насильства для досягнення тих або інших класових, національних або загальнолюдських інтересів, мети; для ведення війни або протидії.
38199. Аерократія та ефірократія 36.03 KB
  Мондіалістські центри мали своїх кореспондентів і в Москві. Ключовою постаттю був академік Гвішіані, директор Інституту Системних Досліджень, який був чимось подібним до філіалу “Трілатераля”
38200. Міграційні процеси і екологічний імператив як фактор світової політики 27.04 KB
  З врахуванням триваючої тенденції до росту чисельності населення можна припустити можливість своєрідного демографічного «перевантаження» нашої планети...
38201. Конфлікти та війни сучасності 55.19 KB
  Терміном «Близькосхідний конфлікт» (конфлікт на Близькому Сході) позначається серія міжнародних конфліктів, що протікають із 1940-х років в цьому регіоні. В цих конфліктах брали та досі беруть участь численні арабські держави, Ізраїль, Іран, Туреччина, зовнішні актори – США, СРСР, Росія, ЄС, міжнародні організації. Важливість Близькосхідного конфлікту завжди обумовлюється стратегічним значенням регіону – на Близький Схід