53856

Риск и доходность активов

Доклад

Менеджмент, консалтинг и предпринимательство

Все факторы риска можно разделить на две группы: объективные и субъективные. К объективным относятся факторы, не зависящие непосредственно от самой фирмы. В эту группу входят: инфляция, конкуренция, политические и экономические кризисы и т.д.

Русский

2014-04-01

29.5 KB

0 чел.

Риск и доходность активов.

В наиболее общем виде под риском понимается вероятность осуществления некоторого неблагоприятного события. Применительно к задачам финансового менеджмента под риском понимается вероятность финансовых потерь (снижение прибыли, дохода и даже потеря капитала) вследствие наступления неблагоприятных обстоятельств.

Все факторы риска можно разделить на две группы: объективные и субъективные. К объективным относятся факторы, не зависящие непосредственно от самой фирмы. В эту группу входят: инфляция, конкуренция, политические и экономические кризисы и т.д. К субъективным относятся факторы, непосредственно связанные с деятельностью фирмы. Это производственный потенциал, организация труда, уровень менеджмента и т.д.

Риск активов определяется на основе степени вариабельности получаемого от владения ими дохода. Доход в большинстве случаев складывается из денежных поступлений от владения активом и изменения его стоимости. Доходность – соотношение между инвестиционным доходом и инвестиционными затратами.

Доходность актива определяется текущими поступлениями от владения активами, а также его стоимости.

Rt = (Ct+Pt-Pt-1)/ Pt-1,

где Rt – доходность за период t,

Ct – денежные поступления от владения активом за период t,

Pt – цена актива в момент времени t,

Pt-1 – цена актива в момент времени t-1.

Показатели риска.

Наиболее известны две методики оценки риска. Первая методика измеряет риск степенью вариабельности доходности, которая определяется из следующего соотношения:

R = RmaxRmin

где ∆R — размах вариации доходности ценной бумаги, являющейся оценкой риска вложений;

Rmax, Rmin – оптимистическая и пессимистическая оценка доходности.

В рамках второй методики нашли применение несколько оценок риска:

  1. дисперсия, как мера разброса возможных значений доходности;
  2. стандартное отклонение, как мера разброса, выраженная в тех же единицах, что и результат (например, доходность);
  3. коэффициент вариации для ранжирования активов с различными значениями ожидаемой доходности.

Дисперсия:

σ2 = [(Ri - Rc)2*Pi], п — число возможных отклонений от ожидаемого значения, Ri - i–е значение доходности, Pi вероятность получения доходности, Rcожидаемое значение доходности. Если все значения Ri равновероятны, то последнее выражение может быть представлено в следующем виде

σ2 = [(Ri - Rc)2]/n.

Дисперсия измеряется в тех же единицах, что и результат, но возведенных в квадрат:

Для облегчения сравнения и анализа риска различных активов чаще используется квадратный корень из дисперсии – среднеквадратичное отклонение:

σ = корень из ơ²

Еще один показатель риска – это коэффициент вариации, который определяется из следующего соотношения V = σ/Rc. Экономический смысл данного показателя состоит в том, что он определяет количество риска на единицу доходности.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

52034. У світі цікавих чисел. Гра Склади нове слово, гра Цифробокс 265 KB
  Вдосконалювати обчислювальні навички учнів, розвивати знання, отримані на уроках математики, логічне мислення, творчу і просторову уяву, память і увагу; збагачувати словниковий запас учнів; виховувати патріотичні почуття, любов до математики.
52035. Механічна взаємодія тіл. Сила . Види сил у механіці 2.22 MB
  обота Ньютона спиралась на здобутки вчених – його попередників і містила основні поняття : маса сила кількість руху прискорення три закони механіки закон всесвітнього тяжіння Закони динаміки дозволяють зрозуміти принцип роботи машин і механізмів які застосовуються на виробництві у побуті . Сила – це векторна фізична величина яка характеризує механічну дію даного тіла на інше і є мірою цієї взаємодії .
52037. Дзвони Чорнобилю 62.5 KB
  1й ведучий: Чорнобиль. 2й ведучий: Для України для всіх хто прямо чи побічно причетний до трагедії Чорнобиля та її наслідків час ніби розділився на дві частини: до 26 квітня 1986 року і після нього. 1й ведучий: Ту мирну весняну українську ніч на берегах Прип’яті люди ніколи не забудуть. 1й ведучий: З руїн реактора виривається стовп зловіщого вогню палаючих шматків графіту.
52038. Свято першого дзвоника 45 KB
  звучить музика Рідна школа заходять 11ки Ведуча: Настав довгоочікуваний для дітвори день – 1 вересня – Свято першого дзвінка День знань. Перший дзвінок Ведуча: Перше шкільне свято нового навчального року оголошується відкритим звучить Гімн України Ведуча: Слово для зачитання наказу про зарахування учнів до першого класу надається заступнику директора з навчальновиховної роботи Л. Тищенко Ведуча: Зі словами привітання й побажання...
52039. 14 жовтня День Покрови - свято українського козацтва 21 KB
  У тому що ми українці сьогодні є народом нацією провідна роль належить козацтву яке із століття в століття було єдиним і могутнім форпостом що пильно сояв на сторожі свободи гідності і честі України.
52040. 14 лютого - МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ЗАКОХАНИХ 47 KB
  Можливо діти заздалегідь самі намалюють святкові газети вислови про кохання виготовлять “валентинки†значки і т. Від їх кохання залишилось одне свідоцтво про яке не забула легенда – невеличкий лист майже записочка “валентинка†яку склав юнак для неї сором’язливо підписавши: “Ваш Валентинâ€. Кожному гравцю роздається по конверту в якому знаходиться половинка паперового серця з висловом про кохання видатних відомих осіб.
52041. Правила поведінки під час уроків і на перервах. Поведінка в їдальні, в бібліотеці 44.5 KB
  Отже сьогоднi ми з вами почнемо розмову про нашу поведiнку пiд час урокiв розглянемо як вона впливає на наші успiхи у навчаннi навчимося поводити себе в колективi ознайомимося iз правилами культурної поведiнки. Яких би правил поведiнки ви б не хотiли дотримуватися тепер Якi правила на вашу думку необхiдно залишити у сучаснiй школi 2. Групою iз 4 6 чоловiк обговорiть i складiть правила для школярiв сьогоднiшнiх та з далекого майбутнього. 3робiть висновок про те для чого ми складали певнi правила поведінки.
52042. Звязок додавання і віднімання. Складання прикладів на віднімання з прикладів на додавання 171 KB
  Робота з індивідуальним матеріалом. «Учитель» викладає індивідуальний геометричний матеріал, а учень на основі цього складає приклад на додавання і два приклади на віднімання.