53857

Риск и доходность финансовых активов

Доклад

Менеджмент, консалтинг и предпринимательство

Под риском понимают вероятность возникновения непредвиденных финансовых потерь (снижение прибыли, дохода и даже потеря капитала инвестора) вследствие наступления неблагоприятных обстоятельств.

Русский

2014-04-01

30 KB

1 чел.

Риск и доходность финансовых активов.

Под риском понимают вероятность возникновения непредвиденных финансовых потерь (снижение прибыли, дохода и даже потеря капитала инвестора) вследствие наступления неблагоприятных обстоятельств.

Риски, связанные с вложением капитала подразделяются на:

  1.  Риски упущенной выгоды.
    1.  Риски снижения доходности.
    2.  Риски прямых финансовых потерь.

Доход от вложений в ценную бумагу, состоит из двух частей: дохода от изменения стоимости ценной бумаги (прироста капитала) и текущего дохода (дивиденда, процента), выплачиваемого с определенной периодичностью.

По акциям можно рассчитать следующие виды доходности ставка дивиденда, текущая доходность, конечная доходность:

Ставка дивиденда (Rc) определяется по формуле

Rc = D/N * 100%,

где Dвеличина выплачиваемых годовых дивидендов;

N — номинальная цена акции 

Текущая доходность акции для инвестора (Rt) рассчитывается по формуле

Rt = D / Pp * 100%,

где Рр - цена приобретения акции.

Текущая рыночная доходность (Rm) определяется отношением величины выплачиваемых дивидендов к текущей рыночной цене акции (Рm):

Rm = D / Pm х 100%,

где Pm– текущая рыночная цена акции.

Конечная доходность (RK) может быть рассчитана по формуле

RK = [(Ps – Pp)/ n + D c]/ Pp х100%

где D cвеличина дивидендов, выплаченная в среднем в год, n - количество лет, в течение которых инвестор владел акцией; Ps - цена продажи акции.

По облигациям можно рассчитать следующие виды доходности: купонная, текущая доходность, доходность к погашения:

Купонная доходность (RК) устанавливается при выпуске облигации и для ее расчета используется следующая формула:

RК=I/N,

где I — купонный доход, Nноминальная цена облигации.

Текущая доходность (RT) определяется как отношение величины процентного дохода к цене приобретения облигации:

RT= I /P,

где Iпроцентный доход, Рцена приобретения облигации.

Доходность к погашению:

R = [(N-P)/n+I]/[(N+P)/2],

где N — номинал облигации; Р— цена облигации; п — число лет до погашения облигации; Iежегодный процентный доход.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

59143. Українсько-московський договір 1654 року та його наслідки для України 64.5 KB
  Мета проекту: Розкрити внутрішнє й зовнішнє політичне становище Гетьманщини наприкінці 1653 року. Ознайомити учнів з подямиї 1654 року та їх наслідками для України. Результати проекту: Глибоке розуміння теми внутрішнє й зовнішнє становище Гетьманщини наприкінці 1653 року; Оцінювати діяльність Б.
59144. Урок-память: Муза болю, сумління і гнiвy. Присвячується поету-воїну Євгену Маланюку 60 KB
  Вчитель. Так думав старшина армії Української Народної Республіки у ті далекі трагічні дні 1920-го, коли разом із тисячами собі подібних змушений був покидати рідну землю після того, як більшовизм остаточно підімяв спроби утвердити Українську незалежну державу.
59145. Я народився і жив для добра і любові. (Життєвий і творчий шлях Олександра Довженка) 49.5 KB
  Він як самоцвіт: скільки не обертай його а в ньому починають світитися все нові і нові грані. Довженка порівнюють із видатними майстрами епохи Відродження які були водночас і живописцями і поетами і архітекторами і природознавцями.
59146. Поетизація римської доблесті, патріотичного служіння державі, величі Риму як провідні настанови й основний пафос поеми 362.5 KB
  Мета: узагальнити знання про римську культуру та літературу, перевірити знання біографії Вергілія, проаналізувати уривок із 6-ї книги Енеїди, розвивати вміння порівнювати та виділяти головне, за допомогою мистецтвознавчої паралелі дати характеристику головному герою...
59147. Ідеологія тоталітарного режиму очима Довженка. Щоденник - звинувачувальний документ системі 29.5 KB
  Довженко і саме своїм Щоденником зробив першу досить вдалу спробу становити в нашому національному телескопі головне дзеркало на місце усунути в ньому бодай найбільші дефекти. Клас ділиться на дві групи кожна з яких має змогу представити ворогуючі політичн...
59148. Правда, обпалена війною... (Аналіз кіноповісті Україна в огні) 28 KB
  Мета: ознайомити учнів зі змістом кіноповісті проаналізувати твір; закріпити вивчене про кіноповість характеротворення поетику; розвивати творчу уяву і аналітичне мислення; виховувати національну гідність.
59150. Написання рядкової літери н (ен), складів, слів із нею 30.5 KB
  Мета: Вчити учнів писати малу букву н, склади та слова з нею; розвивати вміння правильно розміщувати букви на рядках, закріплювати знання назв елементів букв, виховувати у дітей увагу, старанність, спостережливість.