5387

Расчёт экономической эффективности внедрения нового типа ВС

Контрольная

Экономическая теория и математическое моделирование

Задание. Рассчитать экономическую эффективность сравниваемых типов ВС: Ту-214 и А-320 (количество пассажирских кресел - 160) на основании расчёта себестоимости рейса и квартальной программы полётов по следующим статьям расходов: Расходы н...

Русский

2012-12-08

83.5 KB

7 чел.

Задание.

Рассчитать экономическую эффективность сравниваемых типов ВС: Ту-214 и А-320 (количество пассажирских кресел – 160) на основании расчёта себестоимости рейса и квартальной программы полётов по следующим статьям расходов:

  •  Расходы на авиаГСМ;
  •  Расходы на амортизацию ВС и авиадвигателей;
  •  Расходы на периодическое ТО;
  •  Расходы на оплату труда лётного состава, бортпроводников и наземного персонала, в том числе отчисления на социальные нужды.

Рейс выполняется по маршруту: Москва (Внуково)-Нижнекамск (Бегишево)-Москва (Внуково).

Таблица 1

Исходные данные

Данные для расчёта

Ту-214

А-320

Протяженность по участкам, км:

 

Внуково-Бегишево

1800

1800

Бегишево-Внуково

1800

1800

Среднечасовой расход топлива, т/ч

3,3

2,6

Крейсерская скорость, км/ч

850

Стоимость 1 тонны авиаГСМ, руб/т

29300

Налёт часов в квартал, ч

330

Время на взлёт, посадку и набор, ч

0,12

Доп.расходы на непроизводительный налёт, % от расхода на авиаГСМ

3

Стоимость планера, тыс. руб

675000

1900000

Стоимость двигателя, тыс. руб

45000

105000

Количество двигателей, шт.

2

Налёт часов по данному типу ВС в год, ч

2000

3500

Объём работ по периодическому ТО за квартал, нормо-ч

3800

1500

Себестоимость нормо-часа периодического ТО по фактическим данным АТБ, руб/нормо-ч

790

810

Зарплата 1 члена экипажа повременная за квартал, руб

 

лётный состав

140700

бортпроводники

89000

Зарплата 1 члена экипажа сдельная за квартал, руб

 

лётный сотсав

72500

бортпроводники

51200

Расходы на содержание 1 члена экипажа за квартал, руб

 

лётный состав

31100

ботпроводники

25400

Коэф., учитыв-е расходы на оплату труда ком-лётного состава и руководящего состава службы бортпроводников, не учтённые в з/п

1

Численность экипажа, чел

 

лётный состав

3

2

бортпроводники

6

6

З/п назем. персонала за квартал, % от з/п за кв. ЛС и БП

15

ЕСН, %

26


1. Расчёт расходов на авиаГСМ.

Таблица 2

а/п вылета

а/п посадки

прот-ть уч-ов, км

время полёта по уч-ам, ч

расход ГСМ по уч-ам, кг

Расход ГСМ по уч-ам, руб

доп. расход непроизв. Нал., руб

всего расход на ГСМ, руб

Внуково

Бегишево

1800

2,1

6930

214652

6440

221092

Бегишево

Внуково

1800

2,1

6930

214652

6440

221092

Ту-214

Итого:

3600

4,2

13860

429304

12880

442184

Таблица 3

а/п вылета

а/п посадки

прот-ть уч-ов, км

время полёта по уч-ам, ч

расход ГСМ по уч-ам, кг

Расход ГСМ по уч-ам, руб

доп. расход непроизв. Нал., руб

всего расход на ГСМ, руб

Внуково

Бегишево

1800

2,1

5460

169120

5074

174194

Бегишево

Внуково

1800

2,1

5460

169120

5074

174194

А-320

Итого:

3600

4,2

10920

338240

10148

348388

Таблица 4

 

Ту-214

А-320

Расходы на ГСМ на рейс, руб

442184

348388

Расходы на ГСМ на кв, руб

34743029

27373343

2. Расчёт расходов на амортизацию ВС и авиадвигателей.

Таблица 5

 

Ту-214

А-320

Расход по амор-ии ВС и двиг-ей на кв., руб

10395000

16311429

Расход по амор-ии ВС и двиг-ей на рейс, руб

132300

207600

3. Расчёт расходов на периодическое ТО.

Таблица 6

 

Ту-214

А-320

Расход по ТО за кв., руб

3002000

1215000

Расход по ТО за рейс, руб

38207

15464

4. Расчёт расходов на з/п ЛС, БП, НП, в том числе отчисления в соц. фонд (ЕСН=26%).

Таблица 7

 

Ту-214

А-320

Расход по з/п (лс+бп+ нп + есн) за кв, руб

2501699

2147708

Расход по з/п (лс+бп+ нп + есн) за рейс, руб

31840

27334

5. Рсчёт экономической эффективности ВС.

Таблица 8

 

Ту-214

А-320 

 

рейс

квартал

рейс

квартал

Расходы на ГСМ, руб

442184

34743029

348388

27373343

Расход по амор-ии , руб

132300

10395000

207600

16311429

Расход по ТО, руб

38207

3002000

15464

1215000

Расход по з/п, руб

31840

2501699

27334

2147708

с/с, руб

644531

50641728

598786

47047480


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

48264. ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ ЕПІЗООТОЛОГІЇ 4.42 MB
  Епізоотологія наука яка вивчає об'єктивні закономірності процесів виникнення розвитку поширення і згасання інфекційних хвороб тварин та на основі пізнання загальних закономірностей а також сучасних даних суміжних наук розробляє раціональні заходи профілактики і ліквідації епізоотій. Назва науки Епізоотологія як вчення про заразні захворювання сільськогосподарських і диких тварин птахів риб бджіл складається з трьох грецьких слів: ері на zoon тварина і logos вчення. Тобто мова йде про значне ураження тварин...
48265. Редагування як вид професійної діяльності і складова редакційно-видавничого процесу 256 KB
  Редагування як вид професійної діяльності і складова редакційновидавничого процесу. План Предмет і завдання курсу Загальне редагування. Зміст поняття редагування.
48266. ЕКОНОМІЧНА ІНФОРМАЦІЯ І ЗАСОБИ ЇЇ ФОРМАЛІЗОВАНОГО ОПИСУ 186 KB
  ЕКОНОМІЧНА ІНФОРМАЦІЯ І ЗАСОБИ ЇЇ ФОРМАЛІЗОВАНОГО ОПИСУ Економiчна інформація ЕКІ це послiдовнiсть повiдомлень економiчного змiсту що можуть бути введенi вiдображенi збереженi обробленi переданi та загалом використанi для прийняття управлiнських рiшень на рiвнi окремих установ чи структурних одиниць так i економiки в цiлому. Економiчна інформація ЕКІ один з найбiльш масових рiзновидiв iнформацiї що вiдображає процеси виробництва розподiлу обмiну i споживання матерiальних благ та послуг. Види ЕКІ Вiдповiдно до виконуваних...
48267. Бюджетний механізм, його призначення та структура, роль в регулюванні соціально-економічних процесів у державі 45 KB
  Бюджетний механізм його призначення та структура роль в регулюванні соціальноекономічних процесів у державі. Бюджетний механізм може бути охарактеризований як комплекс спеціально розроблених і законодавчо закріплених у державі форм і методів створення і використання фінансових ресурсів для регулювання економічних і соціальних процесів. В економічній літературі відсутня єдина думка щодо визначення поняття фінансовий механізм . У працях провідних західних учених фінансовий механізм не вивчається як окремий об'єкт але всебічно досліджуються...
48268. Використання природи як засобу виховання в історії російської педагогіки 69.5 KB
  Мукачево 2011 Тема: Використання природи як засобу виховання в історії російської педагогіки. Концепція національного виховання âОсвітаâ. Теорія національного виховання.
48269. АВТОМАТИЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ТА ОБЄКТІВ В ЧОРНІЙ МЕТАЛУРГІЇ 15.25 MB
  Всі задачі контролю і регулювання вихідних параметрів процесів і обєктів класифікуються таким чином: 1 Задача стабілізації параметрів. Структура: 2 Задача програмного регулювання програмна зміна параметрів. 3 Задача слідкуючого регулювання співвідношення паливоповітря. Розглянемо задачу регулювання співвідношення паливоповітря для одної зони методичної печі.
48270. Понятие и классификация компьютерных вирусов 198 KB
  Так репликаторные программы благодаря своему быстрому воспроизводству приводят к переполнению основной памяти при этом уничтожение программ-репликаторов усложняется если воспроизводимые программы не являются точными копиями оригинала. В компьютерных сетях распространены программычерви. Например такая вирусная программа начинает работать после некоторого числа прикладной программы комплекса при наличии или отсутствии определенного файла или записи файла и т. Программы-мутанты самовоспроизводясь воссоздают копии которые явно отличаются...
48271. Банковское дело 797.5 KB
  Организационноправовые основы создания банка и его структурных подразделений 1. Понятие банка и его организационноправовая форма Банк кредитная организация которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности платности срочности открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц. БР устанавливает определенные требования к...