53942

Посещение урока геометрии в 7-8 классах

Лабораторная работа

Педагогика и дидактика

Основное содержание: Подготовить тетрадь для записи урока по схеме: Школа № Класс Учитель Дата записи урока Тема Цель и задачи урока заполняется после анализа урока. Оборудование Ход урока: Учитель Ученик Доска После посещения урока детально осмыслите и опишите: приемы работы учителя для мотивации решения задачи изучения теоремы;...

Русский

2014-03-05

30.5 KB

1 чел.

47, ТиМОМ

 Захарова Т.В.

2010-2011 уч. год

Лабораторная работа №8

Тема: Посещение урока геометрии в 7-8 классах.

Цель: Провести наблюдение и записать деятельность учителя и учащихся на уроке; проанализировать деятельность учителя в процессе решения задачи (или работы над теоремой) с точки зрения приемов работы, используемых им на разных этапах решения задачи (или изучения теоремы); выяснить, какие умения формировал учитель у учащихся и каким образом это делал.

Общее задание:

1). Изучить учебный материал из учебного пособия Е.И. Лященко и др. Лабораторные и практические работы по МПМ: учеб. пособие  для студ. физ.-мат. спец. пед. ин-тов [с. 102-107].

2). Изучить учебный материал из учебного пособия Е.И. Лященко и др. Лабораторные и практические работы по МПМ: учеб. пособие  для студ. физ.-мат. спец. пед. ин-тов [с. 50-59].

Основное содержание:

  1.  Подготовить тетрадь для записи урока по схеме:

           Школа №…   Класс…   Учитель…

           Дата записи урока…

           Тема…

            Цель и задачи урока… (заполняется после анализа урока).

            Оборудование…

Ход урока:

Учитель

Ученик

Доска

  1.  После посещения урока детально осмыслите и опишите:

- приемы работы учителя для мотивации решения задачи (изучения теоремы);

 раскрытия содержания (осмысления текста) задачи, раскрытия содержания теоремы;

 поиска плана решения задачи (доказательства теоремы);

- осуществление плана решения и изучение найденного решения (доказательства теоремы);

- какие выводы были сделаны учителем вместе с учащимися из решенной задачи (доказанной теоремы);

- какие бы вы предложили свои приемы работы на каждом из этапов решения задачи (изучения теоремы);

- какие специфические умения у учащихся формировали бы вы в процессе проведения данного урока.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

83591. Поняття і принципи міжнародного економічного права. Джерела міжнародного економічного права 37.61 KB
  Сучасна практика свідчить, що основну частину МЕП складають норми, що регулюють міждержавні економічні відносини. Так, норми, спрямовані на регулювання правовідносин за участю фізичних та юридичних осіб, переважно регулюють відповідні...
83592. Сучасна система міжнародних економічних організацій 39.05 KB
  На універсальному рівні основними організаціями є ООН її спеціалізовані установи і СОТ. Незважаючи на важливу роль ООН в регулюванні міжнародних економічних відносиносновну роботу з розробки універсальних стандартів в галузі МЕП сьогодні здійснюють МВФ Група Світового банку та СОТ. СОТ була створена в 1994 р. Установчим документом СОТ є Марракешська угода про заснування СОТ 1994 р.
83593. Система і право Світової організації торгівлі. Угода про заснування СОТ. Функції, компетенція, структура СОТ. Багатосторонні угоди системи СОТ 42.96 KB
  Угода про заснування СОТ. Функції компетенція структура СОТ. Багатосторонні угоди системи СОТ. Світова організація торгівлі СОТ єдина міжнародна організація що опікується глобальними правилами торгівлі між країнами.
83594. Міжнародний валютний фонд 43.71 KB
  Міжнаро́дний валю́тний фонд МВФ англійською IMF спеціальне агентство Організації Об\'єднаних Націй ООН засноване 29ма державами[1][2] з метою регулювання валютнокредитних відносин країнчленів і надання їм допомоги при дефіциті платіжного балансу шляхом надання коротко і середньострокових кредитів в іноземній валюті. Штабквартира МВФ знаходиться в м. МВФ було створено 27 грудня 1945 року після підписання 29ма державами угоди розробленої на Конференції ООН з валютнофінансових питань 22 липня 1944 року. МВФ є інституційною основою...
83595. Поняття та джерела міжнародного екологічного права 37.32 KB
  Міжнародне екологічне право - галузь міжнародного права, принципи і норми якої регулюють відносини між його суб\'єктами в сфері охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів. Правове регулювання міжнародного екологічного права спрямоване на обмеження шкідливого антропогенного впливу на навколишнє середовище
83596. Принципи міжнародного екологічного права 37.97 KB
  Спеціальні (галузеві) принципи міжнародного права навколишнього середовища найбільш повно зафіксовані у Стокгольмській декларації з навколишнього середовища (26 принципів) і Декларації Ріо-де-Жанейро з навколишнього середовища і розвитку
83597. Міжнародна співпраця у області охорони навколишнього середовища 42.91 KB
  Тому проблема гармонізації відносин суспільства і природи охорони навколишнього середовища набула глобального значення. У межах міжнародного співробітництва в галузі охорони навколишнього природного середовища вирішуються найбільш складні проблеми і конкретні проекти. Особливу групу проектів складають наукові дослідження впливу діяльності людини на клімат передбачення землетрусів і цунамі роботи в галузі біологічних та генетичних наслідків забруднення оточуючого середовища.
83598. Охорона певних видів навколишнього середовища. Міжнародно-правова охорона атмосфери і озонового шару. Міжнародно-правова охорона флори і фауни 40.67 KB
  Особлива увага надається боротьбі з забрудненням нафтою Лондонська конвенція про запобігання забрудненню моря нафтою 1954 р. Конвенцією про запобігання забруднення моря викидами відходів ї інших матеріалів 1972 р. У Конвенції про запобігання забруднення моря з суден 1973 р. Охороні морських просторів присвячено і угодиукладені на регіональному рівні напри клад Гельсінська конвенція про захист морського середовища району Балтійського моря 1974 р.
83599. Поняття міжнародного права. Особливості міжнародного права 36.67 KB
  Міжнародне право - це самостійна система права, що складається з юридично обов\'язкових принципів і норм, які регулюють відносини між державами та іншими суб\'єктами міжнародного права з метою забезпечення мирного співіснування та міжнародної співпраці.