53956

Learning Foreign Language

Конспект урока

Педагогика и дидактика

I study English. Nowadays English has become the world’s most important language in politics, science, trade and culture relations. Over 300 million people speak English as a mother tongue. To know English today is absolutely necessary for every educated person, for every good specialist. English language is a wonderful language.

Английский

2014-03-05

25 KB

2 чел.

Lesson Plan on topic Learning Foreign Language (8th form) (Cultural Education)

Aims:

- to enrich children’s outlook and experience on topic “Foreign language”;

-  to develop speech competence;

- to give them understanding the necessity of learning foreign language (to develop socio-cultural competence);  

- to improve pupils’ skills in wring and speaking, developing logical thinking.

I. Warm-up.

1. Do you agree or disagree with the following proverb: So many languages you know so many times you are a man.

2. Complete the poem.

The more we study, the more we know.

The more we know, the more we forget.

The more we forget, the less we know

………………..(Why study?)

Try to learn it by heart. Make your own poem about sleeping, eating, training, fishing, listening the music etc.

II. Activate the vocabulary.

What foreign languages do you know? Do you speak the fluently? Which of them do you use more often? Where? In what situations?

III. Make a list of things that you do during the English lessons. (to read, to speak, to learn, to recite etc.)

  1.  Which activity is the most interesting for you? Why is it interesting for you?
  2.  Write on a separate sheet of paper the full answers to the questions?
  •  Do you like English language or not? Why?
  •  What do you like to do at the English lessons?
  •  Is English easy or difficult for you?
  •  Do you want to know English better? Why?

IV. Complete the list of rules you should follow to achieve success in English.

  •  listen to each other/to the teacher
  •   make/correct the mistakes
  •  do all home works and individual tasks
  •  Don’t scare to speak English……………………………

V. Pre-reading. (At the English Lesson)

Do you agree that learning a foreign language is not an easy thing? Why?

What once Goethe said?

At the English Lesson.

    Learning a foreign language is not an easy thing. It is a long and slow process that takes a lot of time and efforts. Nowadays it is especially important to know foreign language. The great German poet Goethe once said, “He, who knows no foreign language, does not know his own one”.

     I study English. Nowadays English has become the world’s most important language in politics, science, trade and culture relations. Over 300 million people speak English as a mother tongue. To know English today is absolutely necessary for every educated person, for every good specialist. English language is a wonderful language.

     To tell you the truth, I try to do my best to learn English. I work hard: do all home tasks, answer during the lesson, take part in class debates, discuss topics, read texts for home reading. I try to improve my English on each lesson. People say, “So many languages you know, so many times you are a man”.  

V. While-reading. Take a pen and underline the adjectives. Tell them and in form do they use in the text.

V. After-reading. 1) In what parts can we divide the text according to the ideas? Name them. (3parts: Learning foreign language; the world’s most important language; English during the class).

2) Find the key words to each of the parts. Retell the parts using the key words.

3) Do you agree with the idea in the 2nd abstract that “English become the world’s most important language. “

VI. Write the composition “My English lesson. How I learn foreign language in the lyceum.”(Home task)


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

80980. Методика проведення навчальних екскурсій 35.46 KB
  Екскурсія - це вид навчальної роботи, при якому навчання проводиться на натуральному природному або виробничому обєкті поза межами школи, чи класу. екскурсія – це наочний метод отримання певних знань, виховання шляхом відвідин по заздалегідь розробленій темі певних об’єктів (музей, завод, підприємство тощо) із спеціальним керівником (екскурсоводом).
80981. Класифікація текстів та особливості використання підручника на уроці історії 35.67 KB
  Важливим засобомнавчан ня історії є друкований текст. У навчанні історії застосовуються різні види текстів. У навчанні історії розрізняють такі типи інтерпретації: науковоісторична.
80982. Підготовка вчителя історії до написання плану конспекту уроку 34.45 KB
  Для того щоб вчитель міг підготувати план конспект уроку йому спочатку скласти тематичне планування. Безпосередня підготовка вчителя до уроку це планування уроку конкретизація тематичного планування стосовно кожного окремо взятого уроку осмислення та складання плану і конспекту уроку після того як визначено основний зміст і спрямованість уроку. План уроку необхідний кожному вчителю незалежно від його стажу і рівня педагогічної майстерності.
80983. Методика використання мультимедійних засобів навчання на уроках історії 34.47 KB
  Перш за все потрібно сказати що використання мультимедійних засобів навчання на уроках є актуальною проблемою Тому що не всі вчителі вміють використовувати технічні засоби за допомогою яких проводиться мульт. Урок. А для того щоб користуватися такими уроками їх потрібно розробити.
80984. Структура та методичне забезпечення підручника «Історія України» (9 клас) 31.48 KB
  Теорія та суспільні виклики в першій половині ХІХстТема№2Українські землі в складі Російської та Австрійської імперії наприкінці 18пер.третині 19стТема№3Соціальноекономічне життя народу та український національний рух у першій половині ХІХстТема№4культурне життя в Українських землях нап.половині 19ст;Тема№5модернізація укр.ХІХстТема№6Національна ідея в др.
80985. Значення історичних ігор на уроці історії 34.36 KB
  Здебільшого використовуються для перевірки знань учнів але також можуть бути використані у процесі актуалізації опорних знань. Основна цінність пропонованих навчальних ігор полягає в тому що вони суттєво сприяють зростанню інтересу учнів до вивчення історії. практика використання навчальних ігор з історії довела корисність та високу ефективність використання вищеназваних завдань і велику зацікавленість учнів у цих завданнях.
80987. Основні підходи до класифікації уроків історії 34.33 KB
  У цій класифікації розрізняють: уроки засвоєння нового навчального матеріалу; уроки формування і вдосконалення умінь та навичок; уроки закріплення та застосування знань умінь та навичок; уроки узагальнення та систематизації знань; уроки контролю і корекції знань вмінь та навичок; комбіновані уроки. Уроки вивчення нового навчального матеріалу. Уроки формування і вдосконалення вмінь та навичок. Уроки закріплення та застосування знань умінь та навичок передбачають наявність в учнів певної кількості попередньо засвоєних знань умінь та...