53982

Prepositions of time, place, move

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Look at these time expressions. Some use in, some use on or at. Put them in the correct column.

Английский

2014-03-05

724 KB

5 чел.

‘Success doesn’t come to you! You have to go to it’

LESSON 2

Grammar topic: Prepositions of time, place, move

in

on

at

- parts of the day

in the morning

in the afternoon

in the evening

except   at night

- months of the year

 in October, ...

- seasons of the year

in (the) summer

in winter, ...

- years and centuries

in 1984

in the 20th century

- in a period of time

in ten days

in five minutes

- days of the week

on Monday

on Tuesday, …

- dates

on the 5th of May

on November 7th

- special days (specific)

on Christmas Day

on my birthday

- hours

at 9.30

- religious celebrations

at Christmas

at Easter

  except  on Christmas Eve

          on Easter Day

- meals

at breakfast

at lunch, …

- specific time

at the weekend

Prepositions of time and date

Notes  

on Wednesday, in the afternoon but on Wednesday afternoon

 

Question: When? – когда?

Example: When is birthday ?

When we talk about the events we use

 •  before the French Revolution

перед Французькою революцією

 •  during the Civil War

під час Громадянської війни

 •  after the World War II

        після Другої світової

Prepositions of place

behind                                                    in

Question: Where? – где?

Example: Where is the monkey?

 

in front of                                             under

on                                                         next to

             between

Prepositions of move

        

up the stairs                down the stairs       over the box              away from the box

         

toward the box              past the box                 into the box                   out of the box

        

around the box              onto the box            off the box                  across the bridge

  

Question: How? – как?каким способом?

Example: How can I reach the station?

through the tunnel                under the box

 1.  Look at these time expressions. Some use in, some use on or at. Put them in the correct column.

in

on

at

B. Put in the correct prepositions: in, on or at.

 1.  Dinner is usually _________ 7 o’clock.
 2.  We have long holidays_________ summer.
 3.  When have we got Biology? - _________ Friday mornings.
 4.  There is a school party _________ 31st January.
 5.  We are _________ the 21st century.
 6.  The game is _________ 9.45.
 7.  Is there a party _________ your brother’s birthday?
 8.  Where was he _________ the weekend?
 9.  Where is he _________ the moment?
 10.  Your teacher isn’t here _________ present.
 11.  There are usually a lot of parties _________ New Year’s Eve.
 12.  He wasn’t there _________ the end of the concert.
 13.  Where are you usually _________ the evening? And _________ night?
 14.  Do you get any presents _________ Christmas Day?
 15.  He was born _________ 1999.
 16.  We usually go there _________ weekends _________ spring.
 17.  He phoned me _________ Tuesday.
 18.  He gets up _________ 7 o’clock _________ weekdays.
 19.  She was in hospital _________ that time.
 20.  The school party is _________ June 8th _________ 8 o’clock _________ the evening.

To drink like a Cossack  by such idiom we identify a heavy drinker as someone who "drinks like a fish",

PRACTICE:

PUT THE RIGHT PREPOSITION

 1.  The socks are …………..the carpet.
 2.  The ball is…………….the stereo.
 3.  The TV is …………….the stereo.
 4.  The posters are………………..the bed.
 5.  The posters are………………….the wall.
 6.  The book is ……………the desk ad the socks.
 7.  The nightstand is …………………the bed and the bookshelf.
 8.  _________ there is a computer.
 9.  On__________there is a bed.

10.The cup is________the computer.

  11.The chair is_________the table.

12.The notebook is___________the green book.

 1.  There is a pillow _____________ of the bed.
 2.  There are some books __________ the book shelf.

TRUE/FALSE

 1.  The computer is under the desk.
 2.  The chair is under the jeans.
 3.  The socks are on the carpet.
 4.  The stereo is on the TV.
 5.  The headphones are between the boots and the bed.
 6.   The blanket is under the books.
 7.  The curtains are behind the window.
 8.  The porters are near the computer.

ON

IN

UNDER

NEAR

NEXT TO

BEHIND

ABOVE

IN FRONT OF

BETWEEN

IN THE CORNER

ON THE LEFT

ON THE RIGHT


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

81312. Поняття, види, зміст і форма виконавчого документа 28.75 KB
  Відповідно до цього Закону підлягають виконанню державною виконавчою службою такі виконавчі документи: виконавчі листи що видаються судами і накази господарських судів у тому числі на підставі рішень третейського суду та рішень Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торговопромисловій палаті і Морської арбітражної комісії при Торговопромисловій палаті...
81313. Стадії виконавчого провадження. Відкриття виконавчого провадження 36.12 KB
  Відкриття виконавчого провадження. Процес виконавчого провадження завжди складається із послідовності дій державного виконавця від відкриття виконавчого провадження до його закінчення. Перша стадія виконавчого провадження.
81314. Органи і посадові особи, які здійснюють виконавче провадження 26.83 KB
  Примусове виконання рішень покладається на державну виконавчу службу яка входить до системи органів Міністерства юстиції України. Примусове виконання рішень здійснюють державні виконавці визначені Законом України Про державну виконавчу службу далі державні виконавці. За наявності обставин що ускладнюють виконання рішення або у разі виконання зведеного виконавчого провадження у встановленому Міністерством юстиції України порядку можуть утворюватися виконавчі групи до складу яких включаються державні виконавці одного або кількох органів...
81315. Підстави для відкриття виконавчого провадження. Вимоги до виконавчого документа 26.92 KB
  У заяві про відкриття виконавчого провадження стягувач вправі зазначити відомості що ідентифікують боржника чи можуть сприяти примусовому виконанню рішення рахунок боржника місце роботи чи отримання ним інших доходів місцезнаходження його майна тощо а також шляхи отримання ним коштів стягнутих з боржника. У заяві про відкриття виконавчого провадження щодо виконання рішення про майнове стягнення стягувач має право просити державного виконавця накласти арешт на майно та кошти боржника та оголосити заборону на його відчуження. У...
81316. Відводи державного виконавця, експерта, спеціаліста, перекладача, суб’єкта оціночної діяльності - суб’єкта господарювання 25.8 KB
  Державний виконавець, експерт, спеціаліст, оцінювач, перекладач не можуть брати участі у виконавчому провадженні і підлягають відводу, якщо вони є близькими родичами сторін, їх представників або інших осіб, які беруть участь у виконавчому провадженні, або заінтересовані в результаті виконання рішення, або є інші обставини, що викликають сумнів у їх неупередженості.
81317. Місце виконання судових рішень та рішень інших юрисдикційних органів (посадових осіб) 26.46 KB
  Виконавчі Виконавчі дії проводяться державним виконавцем відповідного органу державної виконавчої служби який розташований: за місцем проживання роботи боржника фізичної особи або за місцезнаходженням його майна; за місцезнаходженням постійно діючого керівного органу або майна боржника юридичної особи; за місцем здійснення певних дій які зобовязаний вчинити боржник за відповідним рішенням суду або іншого органу посадової особи. Право вибору місця виконання між кількома органами державної виконавчої служби які можуть учиняти...
81318. Строки пред’явлення виконавчих документів до виконання 26.66 KB
  Виконавчі документи можуть бути предявлені до виконання в такі строки: виконавчі листи та інші судові документи протягом трьох років; посвідчення комісій по трудових спорах протягом трьох місяців; постанови органів посадових осіб уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення протягом трьох місяців; інші виконавчі документи протягом року якщо інше не встановлено законом. Строки встановлюються: для виконання рішень і вироків судів у частині майнових стягнень з наступного дня після набрання рішенням законної...
81319. Прийняття виконавчого документа до виконання. Строки здійснення виконавчого провадження 27.87 KB
  Строки здійснення виконавчого провадження. Державний виконавець зобовязаний прийняти до виконання виконавчий документ і відкрити виконавче провадження якщо не закінчився строк предявлення виконавчого документа до виконання і цей документ відповідає вимогам статті 18 Закону та предявлений до виконання до органу державної виконавчої служби за належним місцем виконання рішення. У разі помилкового надходження виконавчих документів не за територіальністю або підвідомчістю державний виконавець виносить постанову про відмову у відкритті...
81320. Підстави та порядок відмови у відкритті виконавчого провадження 25.99 KB
  Про відмову у відкритті виконавчого провадження державний виконавець виносить постанову протягом трьох робочих днів, а за рішенням, що підлягає негайному виконанню, - не пізніше наступного робочого дня з дня надходження виконавчого документа і не пізніше наступного дня надсилає її заявникові разом з виконавчим документом.