53982

Prepositions of time, place, move

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Look at these time expressions. Some use in, some use on or at. Put them in the correct column.

Английский

2014-03-05

724 KB

5 чел.

‘Success doesn’t come to you! You have to go to it’

LESSON 2

Grammar topic: Prepositions of time, place, move

in

on

at

- parts of the day

in the morning

in the afternoon

in the evening

except   at night

- months of the year

 in October, ...

- seasons of the year

in (the) summer

in winter, ...

- years and centuries

in 1984

in the 20th century

- in a period of time

in ten days

in five minutes

- days of the week

on Monday

on Tuesday, …

- dates

on the 5th of May

on November 7th

- special days (specific)

on Christmas Day

on my birthday

- hours

at 9.30

- religious celebrations

at Christmas

at Easter

  except  on Christmas Eve

          on Easter Day

- meals

at breakfast

at lunch, …

- specific time

at the weekend

Prepositions of time and date

Notes  

on Wednesday, in the afternoon but on Wednesday afternoon

 

Question: When? – когда?

Example: When is birthday ?

When we talk about the events we use

 •  before the French Revolution

перед Французькою революцією

 •  during the Civil War

під час Громадянської війни

 •  after the World War II

        після Другої світової

Prepositions of place

behind                                                    in

Question: Where? – где?

Example: Where is the monkey?

 

in front of                                             under

on                                                         next to

             between

Prepositions of move

        

up the stairs                down the stairs       over the box              away from the box

         

toward the box              past the box                 into the box                   out of the box

        

around the box              onto the box            off the box                  across the bridge

  

Question: How? – как?каким способом?

Example: How can I reach the station?

through the tunnel                under the box

 1.  Look at these time expressions. Some use in, some use on or at. Put them in the correct column.

in

on

at

B. Put in the correct prepositions: in, on or at.

 1.  Dinner is usually _________ 7 o’clock.
 2.  We have long holidays_________ summer.
 3.  When have we got Biology? - _________ Friday mornings.
 4.  There is a school party _________ 31st January.
 5.  We are _________ the 21st century.
 6.  The game is _________ 9.45.
 7.  Is there a party _________ your brother’s birthday?
 8.  Where was he _________ the weekend?
 9.  Where is he _________ the moment?
 10.  Your teacher isn’t here _________ present.
 11.  There are usually a lot of parties _________ New Year’s Eve.
 12.  He wasn’t there _________ the end of the concert.
 13.  Where are you usually _________ the evening? And _________ night?
 14.  Do you get any presents _________ Christmas Day?
 15.  He was born _________ 1999.
 16.  We usually go there _________ weekends _________ spring.
 17.  He phoned me _________ Tuesday.
 18.  He gets up _________ 7 o’clock _________ weekdays.
 19.  She was in hospital _________ that time.
 20.  The school party is _________ June 8th _________ 8 o’clock _________ the evening.

To drink like a Cossack  by such idiom we identify a heavy drinker as someone who "drinks like a fish",

PRACTICE:

PUT THE RIGHT PREPOSITION

 1.  The socks are …………..the carpet.
 2.  The ball is…………….the stereo.
 3.  The TV is …………….the stereo.
 4.  The posters are………………..the bed.
 5.  The posters are………………….the wall.
 6.  The book is ……………the desk ad the socks.
 7.  The nightstand is …………………the bed and the bookshelf.
 8.  _________ there is a computer.
 9.  On__________there is a bed.

10.The cup is________the computer.

  11.The chair is_________the table.

12.The notebook is___________the green book.

 1.  There is a pillow _____________ of the bed.
 2.  There are some books __________ the book shelf.

TRUE/FALSE

 1.  The computer is under the desk.
 2.  The chair is under the jeans.
 3.  The socks are on the carpet.
 4.  The stereo is on the TV.
 5.  The headphones are between the boots and the bed.
 6.   The blanket is under the books.
 7.  The curtains are behind the window.
 8.  The porters are near the computer.

ON

IN

UNDER

NEAR

NEXT TO

BEHIND

ABOVE

IN FRONT OF

BETWEEN

IN THE CORNER

ON THE LEFT

ON THE RIGHT


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

53049. Господарство Франції 93 KB
  Фронтальна бесіда: Яка площа території Великобританії Скільки у країні проживає чоловік Яка офіційна назва країни Який адміністративнотериторіальний поділ Великобританії Який державний лад має Великобританія Що таке геополітичне положення країни 2. Офіціальною головою держави Великобританії є: А королева Б король В шейх 3. Рівень урбанізації в Великобританії складає: А 70 Б 80 В 76 Г 90 Д 45 5. Тваринництво Великобританії має переважно напрямок: А молочномясний Б молочний В мясний 7.
53050. Семья моего друга 47.5 KB
  Je vondrais te presenter ma copine Helene. Elle est ma meilleure amie. Helene est ukrainienne. Elle est en 5eme. Sa famille n`est pas grande. Ils sont quatre: sa mere, son pere, son frere et Helene. Elle a deux grands-meres et deuxgrands-peres. Mon amie Helene a une tante. Olga et un oncle Michel. Elle a aussi deux cousines: Anna et Panline. On s`amuse beaucoup. Helene adore sa famille.
53051. Інтерактивні методи на уроках французької мови 46 KB
  Схильність учня до активної творчої діяльності формується на уроках різних типів на яких учителі використовують досягнення передових педагогічних технологій інновації сучасні методи та прийоми навчання. Сучасне навчання це навчання мета якого розвиток гнучкого мислення учнів а знання є умовою реалізації цієї мети. Обов'язковими умовами такого навчання є висока активність учнів у навчальному процесі опора на їхній суб'єктний досвід створення на уроках проблемних ситуацій. Це й є інтерактивним навчанням.
53052. Різдво у Франції (La Fête de Noël, en France) 75.5 KB
  Мета: Ознайомити з традиціями та культурою країни, мова якої вивчається. Виховання добротою: перенести учнів у казковий світ зимової казки та чудових перетворень.
53053. Франція. Криза старого порядку і початок модернізації 88.5 KB
  Очікувані результати: учні зможуть називати час найвищої могутності абсолютизму у Франції імена найвидатніших представників епохи характерні риси абсолютизму пояснювати поняття протекціонізм описувати двір Людовіка 14 висловлювати думки щодо причин кризи абсолютизму. Абсолютна монархія Людовіка 14. Питання до класу: Пригадайте де розташовується Франція як географічне становище впливало на економічний розвиток країни в період нового часу На сьогоднішньому уроці ми дізнаємось про розвиток Франції в 17 на початку 18 століття за...
53054. СЦЕНАРИЙ МЕДИАУРОКА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 113.5 KB
  Задачи урока: Повторить изученные фразеологизмы. Развивать умение отличать фразеологизмы от свободных словосочетаний. Развивать умение употреблять фразеологизмы в речи. Залезать в бутылку означает сердиться злиться упрямиться по пустякам Итак какие фразеологизмы вам встретились Объясните как вы понимаете их значение ответы и объяснения после каждого стихотворения для учителя Что вы знаете о фразеологии Ответы учащихся.
53055. У світі крилатих слів» (використання фразеологізмів при вивченні орфографії у 5 класі) 27 KB
  Завдання: запишіть слова у дві колонки: 1 слова з мяким знаком; 2 слова без мякого знака. Завдання: запишіть слова у дві колонки: 1 слова з мяким знаком; 2 слова без мякого знака. Завдання: запишіть слова у дві колонки: 1 слова з апострофом; 2 слова без апострофа. Відповідь: набитий гаманець Наведені вище вправи органічно вплітаються в будьякий урок мови а завдяки закодованим висловам учитель має можливість при відповідному доборі мовного матеріалу реалізувати виховний потенціал стійких виразів.
53056. Работа на уроках над фразеологизмами 54 KB
  На доске рисунок Незнайки и запись: Переливать из пустого в порожнее. брать себя в руки спустя рукава заварить кашу выходить из себя засучить рукава расхлёбывать кашу первым делом на худой конец в лучшем случае в последнюю очередь К данному выражению нарисовать рисунок: Спустя рукава А к какой части речи относится слово рукава 6. Составьте по данным словам и рисунку выражения фразеологизмы...
53057. Внедрение аутентичных фразеологизмов в процессе обучения французскому языку 71.5 KB
  Знание французских пословиц и поговорок помогает учащимся усвоить образный строй языка развивает память приобщает к народной мудрости. Работая над пословицами и поговорками интерпретируя их посвоему учащиеся постигают вариативность языка его выразительные средства и образное содержание воспринимают и что особенно ценно присваивают язык творчески откликаются привнося кроме адекватного понимания свое личное отношение. Такие упражнения позволяют учащимся почувствовать эмоциональную выразительность французского языка развивают память...