53982

Prepositions of time, place, move

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Look at these time expressions. Some use in, some use on or at. Put them in the correct column.

Английский

2014-03-05

724 KB

5 чел.

‘Success doesn’t come to you! You have to go to it’

LESSON 2

Grammar topic: Prepositions of time, place, move

in

on

at

- parts of the day

in the morning

in the afternoon

in the evening

except   at night

- months of the year

 in October, ...

- seasons of the year

in (the) summer

in winter, ...

- years and centuries

in 1984

in the 20th century

- in a period of time

in ten days

in five minutes

- days of the week

on Monday

on Tuesday, …

- dates

on the 5th of May

on November 7th

- special days (specific)

on Christmas Day

on my birthday

- hours

at 9.30

- religious celebrations

at Christmas

at Easter

  except  on Christmas Eve

          on Easter Day

- meals

at breakfast

at lunch, …

- specific time

at the weekend

Prepositions of time and date

Notes  

on Wednesday, in the afternoon but on Wednesday afternoon

 

Question: When? – когда?

Example: When is birthday ?

When we talk about the events we use

 •  before the French Revolution

перед Французькою революцією

 •  during the Civil War

під час Громадянської війни

 •  after the World War II

        після Другої світової

Prepositions of place

behind                                                    in

Question: Where? – где?

Example: Where is the monkey?

 

in front of                                             under

on                                                         next to

             between

Prepositions of move

        

up the stairs                down the stairs       over the box              away from the box

         

toward the box              past the box                 into the box                   out of the box

        

around the box              onto the box            off the box                  across the bridge

  

Question: How? – как?каким способом?

Example: How can I reach the station?

through the tunnel                under the box

 1.  Look at these time expressions. Some use in, some use on or at. Put them in the correct column.

in

on

at

B. Put in the correct prepositions: in, on or at.

 1.  Dinner is usually _________ 7 o’clock.
 2.  We have long holidays_________ summer.
 3.  When have we got Biology? - _________ Friday mornings.
 4.  There is a school party _________ 31st January.
 5.  We are _________ the 21st century.
 6.  The game is _________ 9.45.
 7.  Is there a party _________ your brother’s birthday?
 8.  Where was he _________ the weekend?
 9.  Where is he _________ the moment?
 10.  Your teacher isn’t here _________ present.
 11.  There are usually a lot of parties _________ New Year’s Eve.
 12.  He wasn’t there _________ the end of the concert.
 13.  Where are you usually _________ the evening? And _________ night?
 14.  Do you get any presents _________ Christmas Day?
 15.  He was born _________ 1999.
 16.  We usually go there _________ weekends _________ spring.
 17.  He phoned me _________ Tuesday.
 18.  He gets up _________ 7 o’clock _________ weekdays.
 19.  She was in hospital _________ that time.
 20.  The school party is _________ June 8th _________ 8 o’clock _________ the evening.

To drink like a Cossack  by such idiom we identify a heavy drinker as someone who "drinks like a fish",

PRACTICE:

PUT THE RIGHT PREPOSITION

 1.  The socks are …………..the carpet.
 2.  The ball is…………….the stereo.
 3.  The TV is …………….the stereo.
 4.  The posters are………………..the bed.
 5.  The posters are………………….the wall.
 6.  The book is ……………the desk ad the socks.
 7.  The nightstand is …………………the bed and the bookshelf.
 8.  _________ there is a computer.
 9.  On__________there is a bed.

10.The cup is________the computer.

  11.The chair is_________the table.

12.The notebook is___________the green book.

 1.  There is a pillow _____________ of the bed.
 2.  There are some books __________ the book shelf.

TRUE/FALSE

 1.  The computer is under the desk.
 2.  The chair is under the jeans.
 3.  The socks are on the carpet.
 4.  The stereo is on the TV.
 5.  The headphones are between the boots and the bed.
 6.   The blanket is under the books.
 7.  The curtains are behind the window.
 8.  The porters are near the computer.

ON

IN

UNDER

NEAR

NEXT TO

BEHIND

ABOVE

IN FRONT OF

BETWEEN

IN THE CORNER

ON THE LEFT

ON THE RIGHT


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

32620. Розрахунок конструктивної висоти сортувальної гірки на сортувальній станції 571.5 KB
  Профільна висота головної дільниці h1 встановлюється з урахуванням найбільшого використання допустимої швидкості входу Vвх розрахункового бігуна вагою 85 т ωо=05 Н кн. в уповільнювачах 1 ГП при сприятливих умовах скочування: де Vo найбільша швидкість розпуску приймається 25 м с; g′ох розрахунковий параметр для ОХ бігуна м с2; де g прискорення вільного падіння 981 м с2; n кількість осей бігуна ОХ 4; q вага бігуна ОХ 85 т; hωо1 hск1 питома робота сил опору основного і від стрілок та кривих в межах головного дільниці l1...
32621. Докладно описати питання щодо пасажирської технічної станції (ПТС): 1) призначення і класифікація; 2) основні пристрої; 3) основні операції, що виконують на станції; 4) умови застосування; 5) переваги та недоліки окремих ПТС 116.5 KB
  1 ПТС призначаються для переформування ремонту очищення і екіпірування пасажирських составів. Станції бувають крупні 1520 составів за добу і середні 815.20 составів. На технічних парках менше ніж 68 составів.
32622. Аналіз схем двосторонніх станцій с послідовним розташуванням основних парків. Описати системи гіркової автоматики 216.5 KB
  Для комплексної механізації і автоматизації процесу сортування вагонів сортувальні гірки обладнуються локальними системами автоматики ГАЦ ГПЗУ АРС АЗСР ТГЛ пристроями звязку телебачення сигналізації. Під час роботи в маршрутному режимі оператор натисканням кнопки яка відповідає номеру підгіркової колії встановлює маршрут для кожного відчепу перед розпуском його з гірки. Система АСУ РСГ дозволяє регулювати швидкість насуву і розпуску составів швидкість руху відчепів з гірки керувати маршрутами руху відчепів з контролем...
32623. Докладно описати такі питання: визначення спеціальної вантажної станції, спеціалізація спеціальних вантажних станцій,основні операції,які виконують на спеціалізованих вантажних станціях 677.5 KB
  Докладно описати такі питання: визначення спеціальної вантажної станції спеціалізація спеціальних вантажних станційосновні операціїякі виконують на спеціалізованих вантажних станціях. Спеціалізовані вантажні станції це вантажні станції що будуються в пунктах масової переробки однорідних вантажів і забезпечують ритмічність і потоковість обробки масових вантажів і прискорену обробку рухомого складу на станції ефективне використання вантажнорозвантажувальних механізмів і скорочення обсягу роботи сортувальних станцій за рахунок формування...
32624. Дати технічну характеристику колієпроводів 992.5 KB
  Минимальная длина путепроводной развязки в плане определяется в зависимости от радиуса кривой и угла пересечения. Рис 1 К расчету путепроводной развязки в плане. Длина путепроводной развязки в плане должна быть не менее длины развязки в профиле Lnл Lпp Длина путепроводной развязки в профиле зависит от характера подходов. Минимальная длина развязки в профиле: Lпр=lпод0.
32625. Особливості проектування вузлових дільничних станцій (ВДС). Принципи розташування основних пристроїв на дільничних станціях 98 KB
  Докладно описати такі питання: особливості проектування вузлових дільничних станцій ВДС; принципи розташування основних пристроїв на дільничних станціях; розрахунок числа приймальновідправних колій на ВДС При проектировании УУС следует выполнять такие требования: 1 на подходах к станции должны предусматриваться развязки маршрутов в одном или в разных уровнях; 2 расположение главных путей на подходах к станции конструкции горловин должны обеспечивать одновременный прием и отправление поездов со...
32626. Описати принципи і особливості проектування залізничних вузлів великих і столичних міст 559.5 KB
  В генеральной схеме развития узла особенно тщательно должна быть проработана охрана окружающей среды бережного отношения к природным ресурсам минимального использования земель и угодий ценных для других отраслей хозяйства отдыха населения и дальнейшего развития жилищного строительства. При проектировании железнодорожных узлов необходимо руководствоваться следующими принципами: общая эффективность комплексная оптимизация концентрация децентрализация специализация сохранение равновесия и пропорциональности развития отдельных...
32627. Описати принцип роботи системи КГМ-РИЗТ, а також основні системні задачі комплексу, основні достоїнства та недоліки 2.91 MB
  ВАГОННЫЙ ЗАМЕДЛИТЕЛЬ КЛЕЩЕВИДНОНАЖИМНОЙ ПОДЪЕМНЫЙ КНП5 Клещевиднонажимной подъемный двухрельсовый пневматический вагонный замедлитель используется преимущественно на спускной части сортировочных горок при новом строительстве и модернизации. Вагонный замедлитель КНП5 изготавливается пятизвенным шестисекционным. Вагонный замедлитель может имев следующие положения: отторможенное тормозная система занимает нижнее положение. Через вагонный замедлитель может пропускаться ся весь габаритный подвижной состав вагонного и локомотивного...