53983

To be. There is/are. To have. Pronouns

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Whether the weather be fine, or whether the weather be not. Whether the weather be cold, or whether the weather be hot. We'll weather the weather whether we like it or not.

Английский

2014-03-05

140.5 KB

0 чел.

Knowing what you cannot do is more important than knowing what you can.’

LESSON 3

Grammar topic: To be. There is/are. To have. Pronouns

To be – бути.

Subject

Main verb

 +

I

am

beautiful

He, she, it

is

beautiful

You, we, they

are

beautiful

_

I

am

not

beautiful

He, she, it

is

not

beautiful

You, we, they

are

not

beautiful

?

Am

I

beautiful ?

Is

He, she, it

beautiful ?

Are

You, we, they

beautiful ?

Example:

I am a student.

Я (є) студент.

She is a teacher.

Вона (є) викладач.

We are Ukrainian.

Ми (є) українці.

There is/are

Affirmative (+)

Negative (-)

Interrogative (?)

Long form

Short form

Long form

Short form

singular

There is

There’s

There is not

There isn’t

Is there?

plural

There are

There’re

There are not

There aren’t

Are there?

Example: There is one fridge in the kitchen. – на кухні один холодильник.

                There are nine planets in solar system. –  сонячна система нараховує 9 планет.  

To have – мати (дієсл.)

Affirmative (+)

Negative (-)

Interrogative (?)

Long form

Long form

Short form

I, you, we, they

have

Have not (no)

Do not have

Is there?

He, she, it

has

Has not (no)

Does not have

Are there?

Example:  I have a car. – у мене є машина (я маю машину)

I

my

мій

You

your

твій

He

his

його

She

her

її

It

its

його

We

our

наш

They

their

їхній

                He has some problems. – у нього деякі проблеми (він має деякі проблеми)

 Pronouns:                                                           Example:  You are my best friend.

                                                                                           Ти (є) мій найкращий друг

                                                                                            Her eyes are blue.

              ЇЇ очі – блакитні.

Look at the picture. Fill in with There is or there are.

 •  __________ a teacher in the classroom.
 •  __________ a blackboard in the classroom.
 •  __________ six boys in the classroom.
 •  __________ a map on the wall.
 •  __________ a ruler on the teacher’s desk.
 •  __________ four girls  in the classroom.
 •  __________ books in the classroom

Now ask and answer as in the example.

 •  Three boys?

Are there tree boys in the classroom? No, there aren’t.

There are six boys in the classroom.

 •  Two teachers?

           ____________________________________________

           ____________________________________________

 •  Tree maps?

____________________________________________

____________________________________________

 •  Four girls?

____________________________________________

____________________________________________

 •  One aquarium?

____________________________________________

____________________________________________

Tongue twisters:

 1.  A big black bug bit the big black bear, but the big black bear bit the big black bug back!

 1.   I scream, you scream, we all scream for ice cream!

 1.   There's a sandwich on the sand which was sent by a sane witch.

 1.  If two witches would watch two watches, which witch would watch which watch?

 1.  Whether the weather be fine, or whether the weather be not.
  Whether the weather be cold, or whether the weather be hot. We'll weather the weather whether we like it or not.

To be as fresh as a daisy - to be full of energy and enthusiasm.

1. Make negative sentences and questions:

 •  I am a student.
 •  _________________________________
 •  _________________________________
 •  She is nice.
 •  _________________________________
 •  _________________________________
 •  It is my new ball.
 •  _________________________________
 •  _________________________________
 •  We are Portuguese students.
 •  _________________________________
 •  _________________________________
 •  It is raining.
 •  _________________________________
 •  _________________________________
 •  She is my mother.
 •  _________________________________
 •  _________________________________
 •  Ann and Mark are teachers.
 •  _________________________________
 •  _________________________________


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

55670. Творча робота «Робота з обдарованими дітьми у Донецькому НВК № 91» 1.9 MB
  Удосконалення психологопедагогічного супроводу обдарованих дітей Завдання проекту Сприяти духовноморальному розвитку обдарованих вихованців шляхом самовдосконалення методом залучення особистості в інноваційні форми роботи...
55671. Роль педагога-організатора у створенні сприятливих умов для саморозвитку та самореалізації учнів – членів дитячої організації 568.5 KB
  Саме вона дає змогу учням відчути себе справжніми господарями школи і разом з тим зрозуміти настільки це важливо організувати роботу брати на себе відповідальність приймати рішення. Важлива також варіативність у діяльності педагогаорганізатора в залежності від вікової групи учнів підлітки чи юнацтво типу школи. У своїй роботі педагогорганізатор керується державними документами про школу освіту виховання Положенням про посадові обовязки педагогаорганзітора Статутом школи інструкціями та наказами вищестоячих органів та...
55672. Вивчення схильностей учнів до небажаних вчинків 7.01 MB
  Вивчити причини, що спонукають підлітків до вчинення протиправних дій та найбільш поширені шкідливі звички. За основу даного дослідження взято анкету «Молодь і протиправна поведінка» (автор Пачковський, І. Корнієнко).
55674. Натхненна спадщина. З історії розвитку культури м.Сміли Черкаської області 291 KB
  Факти такі. У 19 ст. в містечку існувало дві типографії, в одній із них 1885 року граф Олександр Олексійович Бобринський надрукував своє генеалогічне дерево. 1895 року почала діяти публічна бібліотека при Смілянському народному училищі. На ці ж роки припадає розквіт театру Бобринських.
55675. Використання міжпредметних зв’язків, як один із за 251.5 KB
  Специфіка викладання іноземної мови відкриває широкі можливості у використанні міжпредметних зв’язків з метою підвищення зацікавленості учнів до вивчення іноземної мови. Коли учні вчать іноземну мову, вони мимохідь знайомляться з новою для них країною, з її культурою, історією, літературою, новим способом життя.
55676. Розробка системи уроків геометрії у 9 класі профільної школи з теми: «Геометричні перетворення» 275.5 KB
  При вивченні цієї теми розглядаються деякі конкретні приклади перетворення фігур а також загальне питання руху. Перетворення геометрії є основою для введення подібності фігур. Поняття про перетворення фігур...
55677. Методи накладання покривних (бинтової, косинкової, пращоподібної і пластирної) пов’язок і давлючої бинтової пов’язки 188 KB
  Мета: дати поняття про загальні вимоги щодо накладання покривних повязок: бинтової косинкової пращоподібної пластирної та пояснити правила накладання давлючої бинтової повязки...
55678. Методи групової роботи при вивченні математики 169 KB
  Групові форми навчання основні відомості та загальні рекомендації Групова форма навчання це така форма організації навчальних занять за якої певній групі студентів ставиться єдине навчальне завдання для розвязання якого потрібне обєднання...