53983

To be. There is/are. To have. Pronouns

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Whether the weather be fine, or whether the weather be not. Whether the weather be cold, or whether the weather be hot. We'll weather the weather whether we like it or not.

Английский

2014-03-05

140.5 KB

0 чел.

Knowing what you cannot do is more important than knowing what you can.’

LESSON 3

Grammar topic: To be. There is/are. To have. Pronouns

To be – бути.

Subject

Main verb

 +

I

am

beautiful

He, she, it

is

beautiful

You, we, they

are

beautiful

_

I

am

not

beautiful

He, she, it

is

not

beautiful

You, we, they

are

not

beautiful

?

Am

I

beautiful ?

Is

He, she, it

beautiful ?

Are

You, we, they

beautiful ?

Example:

I am a student.

Я (є) студент.

She is a teacher.

Вона (є) викладач.

We are Ukrainian.

Ми (є) українці.

There is/are

Affirmative (+)

Negative (-)

Interrogative (?)

Long form

Short form

Long form

Short form

singular

There is

There’s

There is not

There isn’t

Is there?

plural

There are

There’re

There are not

There aren’t

Are there?

Example: There is one fridge in the kitchen. – на кухні один холодильник.

                There are nine planets in solar system. –  сонячна система нараховує 9 планет.  

To have – мати (дієсл.)

Affirmative (+)

Negative (-)

Interrogative (?)

Long form

Long form

Short form

I, you, we, they

have

Have not (no)

Do not have

Is there?

He, she, it

has

Has not (no)

Does not have

Are there?

Example:  I have a car. – у мене є машина (я маю машину)

I

my

мій

You

your

твій

He

his

його

She

her

її

It

its

його

We

our

наш

They

their

їхній

                He has some problems. – у нього деякі проблеми (він має деякі проблеми)

 Pronouns:                                                           Example:  You are my best friend.

                                                                                           Ти (є) мій найкращий друг

                                                                                            Her eyes are blue.

              ЇЇ очі – блакитні.

Look at the picture. Fill in with There is or there are.

 •  __________ a teacher in the classroom.
 •  __________ a blackboard in the classroom.
 •  __________ six boys in the classroom.
 •  __________ a map on the wall.
 •  __________ a ruler on the teacher’s desk.
 •  __________ four girls  in the classroom.
 •  __________ books in the classroom

Now ask and answer as in the example.

 •  Three boys?

Are there tree boys in the classroom? No, there aren’t.

There are six boys in the classroom.

 •  Two teachers?

           ____________________________________________

           ____________________________________________

 •  Tree maps?

____________________________________________

____________________________________________

 •  Four girls?

____________________________________________

____________________________________________

 •  One aquarium?

____________________________________________

____________________________________________

Tongue twisters:

 1.  A big black bug bit the big black bear, but the big black bear bit the big black bug back!

 1.   I scream, you scream, we all scream for ice cream!

 1.   There's a sandwich on the sand which was sent by a sane witch.

 1.  If two witches would watch two watches, which witch would watch which watch?

 1.  Whether the weather be fine, or whether the weather be not.
  Whether the weather be cold, or whether the weather be hot. We'll weather the weather whether we like it or not.

To be as fresh as a daisy - to be full of energy and enthusiasm.

1. Make negative sentences and questions:

 •  I am a student.
 •  _________________________________
 •  _________________________________
 •  She is nice.
 •  _________________________________
 •  _________________________________
 •  It is my new ball.
 •  _________________________________
 •  _________________________________
 •  We are Portuguese students.
 •  _________________________________
 •  _________________________________
 •  It is raining.
 •  _________________________________
 •  _________________________________
 •  She is my mother.
 •  _________________________________
 •  _________________________________
 •  Ann and Mark are teachers.
 •  _________________________________
 •  _________________________________


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

7924. Правобережна Україна в другій половині ХVIII століття 65.5 KB
  Тема уроку. Правобережна Україна в другій половині ХVIII століття. Мета уроку: охарактеризувати події другої половині ХVIII століття на території правобережної України розглянути особливості повстань на західній Україні розвивати вміння учнів анал...
7925. Радянсько-фінська війна 50.5 KB
  Тема уроку: Радянсько-фінська війна. Мета уроку: Розкрити зміст Радянсько-фінської війни навчити аналізувати історичні факти сприяти вихованню почуття патріотизму. Радянсько-фінська війна, або Зимова війна (фін. talvisota) - збройний конфлік...
7926. ІІІ універсал. Проголошення УНР 31.5 KB
  Тема уроку. ІІІ універсал. Проголошення УНР Мета. Розглянути основні положення ІІІ універсалу та передумови та причини виникнення УНР. розвивати навички аналізу історичних фактів, вміння виділяти головне, сприяти формуванню національної свідомості у...
7927. Розуміння методу та закону пізнання 54 KB
  Розуміння методу та закону пізнання Метод(від грецького метод - буквально: шлях до чогось) - у найширшому значенні - спосіб досягнення мети, певним чином упорядкована діяльність. Як засіб пізнання ме...
7928. Короткий нарис розвитку історичної науки в Україні 136.5 KB
  Короткий нарис розвитку історичної науки в Україні. Виникнення і розвиток історичних знань до кінця XVIII ст. Першоджерелом історичних знань, уявлень про минуле людського суспільства була усна народна творчість, яка знайшла своє відображення в істор...
7929. Україна напередодні Першої світової війни 41 KB
  Тема уроку. Україна напередодні Першої світової війни Мета: Порівняти плани країн Антанти та Троїстого союзу щодо України описати становище українського населення на початку війни та пояснити, яким було ставлення політиків України до війни. Охаракт...
7930. Воєнні дії на території України у 1914 році 20.4 KB
  Тема уроку. Воєнні дії на території України у 1914 році. Мета: розглянути хід воєнних дій на українських землях у 1914 р. розкрити суть політики російської адміністрації ознайомити учнів зі станом українського національного руху в Наддніпрянській ...
7931. Українська революція 1917—1920 pp. Проголошення ЗУНР і включення Східної Галичини до складу Польщі 118 KB
  Українська революція 1917- pp. Проголошення ЗУНР і включення Східної Галичини до складу Польщі Після розпаду Австро-Угорської імперії на зборах політичних і громадських діячів Галичини і Буковини у Львові 18 жовтня 1918 р. була ство...
7932. Становище населення України на початку ХХ століття 54.5 KB
  Урок №3. Становище населення України на початку ХХ століття. Мета уроку: Визначити соціальне становище на українських землях на початку ХХ століття. Діяльність політичних партій в Україні на початку ХХ століття розвивати вміння учнів отримувати нов...