53983

To be. There is/are. To have. Pronouns

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Whether the weather be fine, or whether the weather be not. Whether the weather be cold, or whether the weather be hot. We'll weather the weather whether we like it or not.

Английский

2014-03-05

140.5 KB

0 чел.

Knowing what you cannot do is more important than knowing what you can.’

LESSON 3

Grammar topic: To be. There is/are. To have. Pronouns

To be – бути.

Subject

Main verb

 +

I

am

beautiful

He, she, it

is

beautiful

You, we, they

are

beautiful

_

I

am

not

beautiful

He, she, it

is

not

beautiful

You, we, they

are

not

beautiful

?

Am

I

beautiful ?

Is

He, she, it

beautiful ?

Are

You, we, they

beautiful ?

Example:

I am a student.

Я (є) студент.

She is a teacher.

Вона (є) викладач.

We are Ukrainian.

Ми (є) українці.

There is/are

Affirmative (+)

Negative (-)

Interrogative (?)

Long form

Short form

Long form

Short form

singular

There is

There’s

There is not

There isn’t

Is there?

plural

There are

There’re

There are not

There aren’t

Are there?

Example: There is one fridge in the kitchen. – на кухні один холодильник.

                There are nine planets in solar system. –  сонячна система нараховує 9 планет.  

To have – мати (дієсл.)

Affirmative (+)

Negative (-)

Interrogative (?)

Long form

Long form

Short form

I, you, we, they

have

Have not (no)

Do not have

Is there?

He, she, it

has

Has not (no)

Does not have

Are there?

Example:  I have a car. – у мене є машина (я маю машину)

I

my

мій

You

your

твій

He

his

його

She

her

її

It

its

його

We

our

наш

They

their

їхній

                He has some problems. – у нього деякі проблеми (він має деякі проблеми)

 Pronouns:                                                           Example:  You are my best friend.

                                                                                           Ти (є) мій найкращий друг

                                                                                            Her eyes are blue.

              ЇЇ очі – блакитні.

Look at the picture. Fill in with There is or there are.

 •  __________ a teacher in the classroom.
 •  __________ a blackboard in the classroom.
 •  __________ six boys in the classroom.
 •  __________ a map on the wall.
 •  __________ a ruler on the teacher’s desk.
 •  __________ four girls  in the classroom.
 •  __________ books in the classroom

Now ask and answer as in the example.

 •  Three boys?

Are there tree boys in the classroom? No, there aren’t.

There are six boys in the classroom.

 •  Two teachers?

           ____________________________________________

           ____________________________________________

 •  Tree maps?

____________________________________________

____________________________________________

 •  Four girls?

____________________________________________

____________________________________________

 •  One aquarium?

____________________________________________

____________________________________________

Tongue twisters:

 1.  A big black bug bit the big black bear, but the big black bear bit the big black bug back!

 1.   I scream, you scream, we all scream for ice cream!

 1.   There's a sandwich on the sand which was sent by a sane witch.

 1.  If two witches would watch two watches, which witch would watch which watch?

 1.  Whether the weather be fine, or whether the weather be not.
  Whether the weather be cold, or whether the weather be hot. We'll weather the weather whether we like it or not.

To be as fresh as a daisy - to be full of energy and enthusiasm.

1. Make negative sentences and questions:

 •  I am a student.
 •  _________________________________
 •  _________________________________
 •  She is nice.
 •  _________________________________
 •  _________________________________
 •  It is my new ball.
 •  _________________________________
 •  _________________________________
 •  We are Portuguese students.
 •  _________________________________
 •  _________________________________
 •  It is raining.
 •  _________________________________
 •  _________________________________
 •  She is my mother.
 •  _________________________________
 •  _________________________________
 •  Ann and Mark are teachers.
 •  _________________________________
 •  _________________________________


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

64272. Интеллект животных 27 KB
  В настоящее время под интеллектом животных понимается высшая форма психической деятельности животных которая заключается в отражении не только предметных компонентов среды но и их отношений и связей.
64273. ЕФЕКТИВНІСТЬ ПОРОДНО-ЛІНІЙНОЇ ГІБРИДИЗАЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ ЗАВОДСЬКИХ ЛІНІЙ СВИНЕЙ ХАРКІВСЬКОГО ТИПУ УКРАЇНСЬКОЇ М’ЯСНОЇ ПОРОДИ 329 KB
  Метою досліджень є визначення ефективності застосування породнолінійної гібридизації кнурів провідних ліній харківського типу української м'ясної породи свиней в умовах промислового комплексу з виробництва свинини.
64274. ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ РУХУ КРИСТАЛІЗАТОРА МАШИНИ БЕЗПЕРЕРВНОГО ЛИТТЯ ЗАГОТІВОК І ВДОСКОНАЛЕННЯ ЙОГО 1.21 MB
  Найважливішими завданнями розвитку процесу виробництва безперервнолитої заготівки й обладнання для його реалізації в сучасних умовах є підвищення якості, збільшення продуктивності, зниження енергоємності й собівартості одержання готової продукції.
64275. ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ ЗБІРНИХ ТВЕРДОСПЛАВНИХ РІЗЦІВ ВАЖКИХ ТОКАРНИХ ВЕРСТАТІВ 241 KB
  Тому наукове обґрунтування технології та режимів МІО вибір раціональних конструктивних параметрів інструменту підвищення його надійності є актуальною задачею. Від цього залежать характер протікання процесу різання забезпечення надійності роботи як різального інструменту...
64276. КЛІНІКО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАХОДІВ ПРИ ЛЕПТОСПІРОЗІ СВИНЕЙ 467.5 KB
  Лептоспіроз – одна з найбільш поширених антропозоонозних інфекцій, тому, зважаючи на природну вогнищевість та прихований перебіг серед свинопоголів’я, дослідження цього захворювання особливо важливе.
64277. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА: ВАРТІСНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД 323 KB
  Важливого значення набувають також проблемні питання вибору інтегрального критерію ефективності діяльності підприємства на який необхідно орієнтуватися менеджменту для оперативного прийняття господарських рішень...
64278. Влияние добавок водорода на технико-экономические и экологические показатели газовых и дизельных двигателей 763.5 KB
  Одним из направлений уменьшения токсичности ОГ и повышения топливной экономичности ДВС является применение водорода как в чистом виде так и совместно с углеводородным топливом.
64279. Антенные решетки, синтезированные по широкополосному сигналу, для средств связи беспилотных авиационных комплексов 241.5 KB
  Объект исследования антенные устройства наземной и бортовой составляющих в составе указанных комплексов. Задача решаемая в диссертации состоит в разработке методов повышения энергетического потенциала и помехозащищенности линии связи с беспилотным летательным аппаратом...
64280. МОДЕЛІ АРХІТЕКТУРНИХ РІШЕНЬ ТА МЕТОДИ ЇХ ОЦІНКИ В ПРОЦЕСІ РЕІНЖИНІРИНГУ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ 3.38 MB
  Цей контекст визначає важливість задачі забезпечення ефективної трансформації архітектури інформаційної системи. Саме адекватна архітектурна модель та її послідовна реалізація в процесі розробки інформаційної системи забезпечує логічну цілісність проекту...