53992

Визначні місця Великобританії

Конспект урока

Педагогика и дидактика

You are right. I’m sure that you’ve learned a lot about this country at your geography lessons, from TV programmes. At our lesson we’ll try to enlarge your knowledge about this country while doing different activities. But first of all I want you to answer my questions.

Английский

2014-03-05

48.5 KB

12 чел.

Тема: Визначні місця Великобританії

Підготувала: учитель англійської мови ЗОШ№24  Пономаренко Галина Дмитрівна


Тема:
Визначні місця Великобританії

Мета: активізувати вживання лексичних одиниць з теми. Практикувати у читанні тексту з метою розуміння всієї інформації. Розвивати увагу, пам'ять, уяву, швидку мовленнєву реакцію, комунікативність. Розширювати знання учнів про країну, мову якої вони вивчають. Виховувати почуття поваги до країни та її історії.

Очікувані результати для учнів: учні розширяють свій кругозір, ознайомляться з новими лексичними одиницями, продовжать відпрацювання навичок читання та  усного мовлення.

Тип уроку: комбінований, з елементами рольової гри.

Форма уроку:

Обладнання: підручник А. Несвіт, додатковий матеріал краєзнавчого характеру, картки, ноутбук з відеоматеріалами.

Хід уроку:

1.Оргмомент, знайомство з учнями.

2. Повідомлення теми уроку, актуалізація опорних знань, умінь та підготовка до сприйняття нової теми.

- Today we are going to speak about English-speaking country. The national flag of this country is called Union Jack. Can you guess the country’s name?

- The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.

- You are right. I’m sure that you’ve learned a lot about this country at your geography lessons, from TV programmes. At our lesson we’ll try to enlarge your knowledge about this country while doing different activities. But first of all I want you to answer my questions.

1) Where is the United Kingdom situated?

2) What countries make the United Kingdom?

3) What is the national language of the UK?

4) What is the capital?

5) Who is the head of the state?

6) What is the national currency?

7) What is the longest river?

8) What is the highest mountain?

- Well, you know a lot about this country. And today your knowledge will become richer.

3. (Knocking) at the door!

- Excuse me, we are exchange students from the UK. We are going to continue our study in Ukraine, school 18, the 9th form.

- We are very glad to meet you. Welcome, please. By the way, the topic of our lesson is “ The sights of the UK”. May be, you’ll tell us some words about this country.

- Oh, with pleasure. (презентація “London” The sights of Great Britain)

4. So, pupils answer my questions (about London)

5. Now, try to retell the story about London (one by one) Учні складають чи по ланцюжку розповідь про Лондон.

6. Фізхвилинка. You are tired. You may shut your eyes and imagine that you are travelling in Great Britain.

7. Now we are going to learn about one of the UK’s sights “Stonehenge”.

But first of all I want you to remember the words: custom, Stonehenge, metre, magic, Druid’s, holy, market.

- Read and translat the text (додаток I)

- Look at the pictures and translate them into your mother tongue (додаток II)

- Find the English equivalents in the text to the following Ukrainian and Russian words (додаток III)

- Decide if these statesments are true of false (додаток IV)

- Make up questions to the sentences (додаток V)

- Answer the questions (додаток VI)

8. Підбиття підсумків уроку:

So, our lesson is going to its end. I think you have enriched your knowledge about the country. You marks are. (коментування оцінок)

9. Домашне завдання

To search in the Internet and find the information about different sights in Great Britain. Prepare a short report on them.


(
додаток I)

Stonehenge

Midsummer’s Day, June 24th, is the longest day of the year. One that day you can see a very old custom at Stonehenge, in Wiltshire, England. It is one of Europe’s biggest stone circles. A lot of the stones are ten or twelve metres high.

The earliest part of Stonehenge is nearly 5,000 years old. But what was Stonehenge? A holy place? A market? A magic circle? Or it was a kind of calendar? Scientists believe that the Druids used it for a calendar.

The people who started Stonehenge were very primitive. They used no metal and their tools were made of stone, bone and wood.

The builders could not read or write, so they left no records of the work. There have been many theories about Stonehenge. Some people said that travelers from outer space had built it. Others said that it was a “powerhouse” as it had been built in the centre of enormous electrical energy.

The Druids were the priests in Britain 2,000 years ago. They used the sun and the stones at Stonehenge to know the start of months and seasons.

 


Додаток ІІ

1) простий/простой

2) будівельник/строитель

3) теорія/теорія

4) величезний/огромный

5) мандрівник/путешественник

6) звичай/обычай


Додаток
IІІ

  •  June, 20th is Midsummer’s Day.
  •  Stonehenge is in Great Britain.
  •  It’s about 6,000 years old.
  •  Stonehenge was built by aliens.
  •  Some cars were used to carry stones.
  •  The Druids were holy people.
  •  Stonehenge has a circular form.

 


Додаток І
V

1) Stonehenge is the biggest stone circle in Europe.

2) It’s very old.

3) The Druids used it for a calendar.

4) Primitive people started Stonehenge.

5) The builders couldn’t read or write.

6) Than monument was built in the centre of huge electrical energy.

7) Most of the stones are ten or twelve metres high.


Додаток
V

1) Have you read or heard anything about Stonehenge before? What?

2) How old is this historical monument?

3) Who built it?

4) Why was it built?

5) Which theory do you believe more and why?

6) What is the name of the famous stone?

7) Do you find this custom strange or not?


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

33081. Екзистенціалізм 14.48 KB
  exstenti існування. який визначив три рівні на шляху до справжнього існування: етичний акцентування обов'язку естетичний настанова на насолоду релігійний страждання прилучення до долі Христа як принцип життєвої діяльності. Екзистенціалісти акцентують увагу на індивідуальному самовираженні людини твердять що людина XX століття переживає абсурдність існування відчуженість тому невдоволена перебуває у відчаї. Онишкевич для повного осягнення справжнього сенсу свого існування людина повинна пройти такі етапи: етап відчуття...
33082. Позитивізм 14.25 KB
  Його шеститомна праця Курс позитивної філософії зявляється в 18301842 рр. Третя позитивна на якій відкинувши вигадки теології та метафізики мислителі переходять до дослідження світу конкретнонауковими способами завданням філософії стає констатація найбільш загальних законів які відкривають позитивні науки. Конт допускав існування філософії лише у вигляді загальних висновків з природничих та суспільних наук і претендуючи на подолання матеріалізму та ідеалізму відстоював феноменалізм. Отже позитивізм заперечував можливість пізнання...
33083. Феноменологія 13.77 KB
  Феноменологія буквально означає вчення про феномени. Феномен – це філософське поняття, яке означає: 1) явище, яке осягається в чуттєвому досвіді; 2) об'єкт чуттєвого споглядання на відміну від його сутнісної основи.
33084. Релігійна філософія 16.57 KB
  Жільсону належить відкриття оригінальності філософії буття у Томи Аквінського в порівнянні з усією попередньою філософією включаючи Арістотеля. Згідно з Жільсоном ця оригінальність полягає в розрізненні сутності та буття. Свою доктрину вони називають реалістичною на тій підставі що вона визнає зовнішній матеріальний світ як частину більш широкого загального буття Бога. Матеріальний світ залежить не від людської свідомості а від абсолютного буття.
33085. Постмодернізм 12.86 KB
  Цей напрям продукт постіндустріальної епохи епохи розпаду цілісного погляду на світ руйнування систем світогляднофілософських економічних політичних. Постмодерністи завдяки гіркому історичному досвідові переконалися у марноті спроб поліпшити світ втратили ідеологічні ілюзії вважаючи що людина позбавлена змоги не лише змінити світ а й осягнути систематизувати його що подія завжди випереджає теорію.
33086. Поява української філософії 16.81 KB
  На час хрещення Русі християнська думка у Візантії набула вже розвиненого деталізованого та витонченого характеру. Разом із християнством та книжковою премудрістю вони стали елементом духовної культури Київської Русі. Звичайно розглядаючи духовну культуру Київської Русі ми повинні враховувати й традиції попередньої язичницької культури.
33087. Філософія 16-17 століття 13.27 KB
  Проте філософське мислення і пошук відповідей на основні життєві питання були притаманні українському народові здавна вони пов'язувалися з його світоглядом і релігією ще за дохристиянських часів. Все ж слов'янськоукраїнська основа і підхід мислення менш спекулятивний радше контемплятивний визначили характер філософської думки в Україні та її поширення. Серед українців назагал знаходимо мало чистих філософів зате філософське мислення прикметне для багатьох письменників мистців істориків суспільних теоретиків. Так само властивою для...
33088. Філософські погляди Г.Сковороди 18.33 KB
  Сковорода 1722-1794. Науку про людину та її щастя Сковорода вважав найважливішою з усіх наук. Не втративши авторитету проповідника та вчителя Сковорода прагнучи навчити як власним прикладом так і словом закликав почати філософське освоєння світу з простого: пізнати віру та любов у всій їхній повноті бо це і є пізнання людини. Поділяючи світ надвоє на істинне та тлінне віддаючи перевагу Вічності Богу Сковорода по суті пропонує подвійне співвідношення духовного та тілесного.
33089. Інтерес української філософії до проблем людини, її духовного світу 24.53 KB
  Шевченко 18141861. Шевченко продовжував кращі традиції суспільної думки філософа і поета Г. Головну причину поневірянь народних мас Шевченко вбачав у кріпацтві і гнобленні самодержавства. Шевченко називав їх палачами людоїдами .