54113

Вплив автотранспорту та сільгосптехніки на довкілля

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Розвивати соціальні компетентно-комунікативні навички, приймати участь в дискусіях, співробітництві в групах, розвивати спостережливість, творчі, акторські здібності, розширювати кругозір студентів, викликати бажання до пошуку відповідей на запитання в книжках науково-пізнавального характеру, художній і народознавчій літературі, виховувати бережливе ставлення до природи.

Украинкский

2014-03-07

260 KB

0 чел.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Професійно-педагогічний коледж

Глухівського національного педагогічного університету

імені Олександра Довженка

Урок – подорож

Практичне заняття з організації та  методики  професійного навчання

(виробничого навчання)

Підготувала:

Викладач   Теорії і методики професійного навчання

Геращенко Н.М.

м. Глухів

        Люблю і знаю,

Знаю і люблю.

І тим повніше люблю,

Чим глибше знаю.

                               Ю.К. Ефремов

Практичне заняття з організації та  методики  професійного навчання

 Тема:                     Використання форм і методів екологічного виховання майбутніми  майстрами  виробничого навчання механізаторського профілю для формування всебічного розвитку особистості “Вплив автотранспорту та сільгосптехніки  на довкілля”

Мета  наукова:  

 •  Проаналізувати сучасний стан планетарних систем на порозі XXI століття;
 •  Розкрити негативний вплив антропогенного фактору на навколишнє середовище;
 •  Сформувати інформаційну компетентність – уміння отримувати і використовувати    інформацію із літературних джерел видатних педагогів, психологів, вчених минулого і сучасності;
 •  Теоретико-методологічний аналіз філософської та психолого-педагогічної літератури; узагальнення педагогічного досвіду з питання проектування;
 •  Синтез теоретичного матеріалу, концепцій і думок різних авторів з приводу екологічного виховання;
 •  Довести важливість і необхідність екологічного виховання у сучасних учнів;
 •  Розкрити сутність та цілі екологічного виховання;
 •  Визначити найефективніші методи виховання;
 •  Довести, що гра є одним з найефективніших засобів екологічного виховання учня;
 •  Повторити методи та прийоми здійснення экологічного виховання; 
 •  Висвітлити екологічні проблеми, які з'явилися у зв'язку з появою автомобіля, вплив різних видів автомобільного забруднення на здоров΄я людини, флору та фауну, екологію міста, стан грунту тощо.
 •  розробити заходи, спрямовані на покращення екологічного стану планети і можливі шляхи виходу з екологічної кризи.

розвиваюча:

 •  розвивати соціальні компетентно-комунікативні навички, приймати  участь в дискусіях, співробітництві в групах, розвивати спостережливість, творчі, акторські здібності, розширювати кругозір студентів, викликати бажання до пошуку відповідей   на запитання в книжках науково-пізнавального характеру , художній і народознавчій літературі, виховувати бережливе ставлення до природи.
 •  розвивати логічне мислення, вміння і навички працювати  з  додатковою літературою, знаходити інформацію в Інтернеті, систематизувати  та узагальнювати матеріал, вибирати головне, робити висновки, оформлювати  плакати,  таблиці.

виховна:  

 •  виховувати почуття відповідальності за долю рідної землі, за майбутнє планети, почуття патріотизму, прагнення до гармонії, людяності,  доброти, дбайливе ставлення до природи, особисту  відповідальність  за охорону навколишнього середовища.

Тип уроку: практичне заняття.

Форма уроку:    ділова гра.

Методи:   науково-пошукові, проблемні, репродуктивні, метод проектів.

Обладнання:          1) фонограми мелодій;

                                 2) плакати;

                                 3) плакати – вислови;

                                 4) картки – візитки;

         5) біологічні бюлетні, що відображають екологічну ситуацію;

         7) слайди з краєвидами куточків природи;

         8)  виставка літературних творів та публікацій із періодичних видань,

             присвячених охороні природи;

         9) виставка кращих рефератів студентів з екології;

         10) ТЗН.

Оформлення зали: зала прикрашена саморобними плакатами и малюнками на екологічну тему. Виставка рефератів студентів на екологічну тематику. На дошці показано маршрут подорожі.

МАРШРУТ    ПОДОРОЖІ

                                        

1 зупинка –                                      2  зупинка -                                  3  зупинка

автомобільна                                   с-г поле                                        ХУТІР на

    пробка                                                                                             автомагістралі       

Девіз уроку:           

Головним скарбом  життя є здоров΄я,

І щоб його зберегти, потрібно багато чого знати.

                                                                 Авіценна

План   уроку:

І.Організаційний момент.

ІІ. Вступ.

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.

ІV. Вивчення нового матеріалу.

 1.  Вплив автотранспорту на екологію міста.

2.   Екологічні проблеми грунтів при використанні с/г техніки.

           3.   Екологічна ситуація з використанням пестицидів.

           4.   Шляхи розв’язання екологічних проблем.                                                                                      V. Підсумки уроку.

Хід  уроку

Хто ж пожаліє      

                                                                                                                     людину,

                                                        Як не природа?

                                                       Хто ж пожаліє

                                                                                                                     природу,

                                                        Як не людина?

 1.    Організація групи

     ІІ.    Оголошення теми та мети уроку.

     ІІІ.   Мотивація  навчальної  діяльності.

(Звучить музика «Набат», учень читає вірш)

          Якщо ти віриш у майбутнє,

В його прийдешність, у життя,

Дзвони у дзвони, кричи людям,

Бо більш не буде вороття.

Віддай забуту свіжість травам,

Відмий від бруду всі хмарки,

Відреставруй нам синє небо

І дощ крізь сито проціди.

Хай оживе вода Дніпрова,

Правічні височать дуби

І хай полин, трава-чорнобиль,

Не стане іменем біди.

Хай шурхотить прозора хвиля

І золотиться чистий пляж,

І щоб не дихав так потужно

Наш океан у латках плям.

 

Викладач   

 Дорогі друзі, як Ви вважаєте про що буде йти мова на уроці? Так, сьогодні  ми поговоримо про наш спільний дім – про Землю, про нашу щиру, єдину для всіх матір – Україну. Поговоримо про довкілля нашої Батьківщини, про місце в ньому людини та про ті екологічні проблеми, які пов’язані з її діяльністю і сьогодні турбують не лише український народ, а й усе людство. А головне поговоримо про необхідність пропаганди екологічних знань та методи екологічного виховання.

Глобальні проблеми сучасності вимагають негайного переосмислення установки, що історично склалася в людській свідомості, направленої на споживацьке відношення до природи. Вступ людства до епохи нових взаємостосунків з природою вимагає зміни не тільки його поведінки, але, що особливо важливе, зміни його ціннісних орієнтирів. Саме тому однією з актуальних проблем сучасного суспільства є проблема формування екологічної культури.

Вам, як майбутнім майстрам в/н, необхідно вміти розвивати творчу діяльність учнів, їх самостійність через придбання екологічних знань із наступним упровадженням останніх у практичну діяльність. У зв΄язку з цим виникає необхідність по-новому підійти до сутності екологічної культури, її функціям і умовам формування.

Ваша робота сьогодні буде оцінюватись за допомогою карток-взаємооцінювання та самооцінювання у яких є критерії. Вони перед Вами.

І так,  тема уроку «Екологічне виховання учнів механізаторських професій». Задачею є вдосконалення знань про методи екологічного виховання. Сьогоднішнє заняття у нас буде проходити у нетрадиційній формі. Проведемо ми його у вигляді захисту проектів з екологічного виховання, де Ви продемонструєте різні форми і методи навчання, що можна застосовувати при формуванні екологічної культури і одночасно поясните ситуацію у запланованих місцях.

З цією метою зробимо подорож по рідному краю. Ітак, увага! Наша подорож починається. Перша зупинка  - автомобільна пробка на перехресті вулиць.

Тож надамо слово членам команди 1. Представтесь, будь ласка, використовуючи метод «Мікрофон».

Капітан  команди №1. Я – капітан команди… (ПІБ). Я хочу відмітити, що крім традиційних методів навчання, у практиці педагогіки вищої школи за останні двадцять років великого розповсюдження та застосування набули й інші методи навчання, які ми називаємо нетрадиційними. Особливістю їх є спонукання учня та майстра до активності, обов'язкову взаємодію в процесі навчання учнів між собою чи з іншими суб'єктами НВП.  

У практичній діяльності майстра в/н можна використати гру. “Гра для учнів– засіб навчитися тому, чому їх ніхто не може навчити. Гра створює особливі умови,  за яких розвивається  творчість учнів. Сутність цих умов заключається  у спілкуванні на рівних,  де зникає боязкість, виникає відчуття – “я теж можу”,  тобто у грі відбувається внутрішнє розкріпачення. Для навчання дуже важливо те, що гра  є класичним засобом навчання дією. В ній органічно закладена пізнавальна задача  та  відчувається самостійний пошук знань.

І так наша група проводить конференцію з елементами ділової гри.

Отже, наша зупинка – автомобільна пробка на перехресті вулиць. Яка ж тут екологічна  ситуація?  Пояснення нам дадуть спеціалісти. Сьогодні у нас присутні фахівці: група екологів, медики, хімік. (Спеціалісти сидять за столами, перед кожним таблички з написами: Хіміки, Медик, Екологи. Капітан ставить запитання «спеціалістам»).

 Капітан команди №1. Надамо слово екологам.

Еколог 1. Транспортна мережа в Україні доволі густа, кількість та активність автотранспорту в містах велика, й шкоду довкіллю він завдає дуже відчутну. Основні причини цього — застарілі конструкції двигунів, використовуване паливо (бензин, а не газ чи інші, менш токсичні речовини) та погана організація руху, особливо в містах, на перехрестях. У відпрацьованих газах, що їх викидають наші автомобілі, виявлено близько 280 різних шкідливих речовин, серед яких особливу небезпеку становлять канцерогенні бензпірени, оксиди азоту, свинець, ртуть, альдегіди, оксиди вуглецю й сірки, сажа, вуглеводні.

Еколог 2. За останні десятиріччя людство остаточно переконалося, що першим винуватцем забруднення атмосферного повітря – одного з основних джерел життя на нашій Планеті, є дітище науково-технічного прогресу – автомобіль. Автомобіль, поглинаючи такий необхідний для протікання життя кисень, разом з тим інтенсивно забруднює повітряне середовище токсичними компонентами, що завдають відчутної шкоди всьому живому і неживому. Внесок в забруднення навколишнього середовища, в основному атмосфери складає – інколи до 90%.

Утруднено розсіювання викидів автомобілів на тісних вулицях. У результаті практично всі жителі міста випробовують на собі шкідливий вплив забрудненого повітря.

Капітан команди №1..   А що з цього приводу нам скажуть медики?

Медик 1. — Емісія випарів свинцю вкрай негативно впливає на здоров'я людей. Проведені у США дослідження засвідчили, що в урбанізованих районах (до заборони етилованого бензину) із високим рівнем концентрації відпрацьованих газів чітко простежувалося зниження рівня коефіцієнта інтелекту дітей. І причина цього — випари свинцю.

Згідно гіпотезі інженера К. Арсеньєва причиною акселерації є збільшення в атмосфері вуглекислого газу.

Шум у великих містах скорочує тривалість життя людини. За даними австрійських дослідників, це скорочення коливається в межах 8-12 років.

Капітан команди №1.  А  що таке фотохімічний смог? Слово експерту-екологу.

Експерт-еколог. — Фотохімічний смог — таку назву отримали "сухі" тумани, які містять дуже токсичні вторинні забруднювачі, що утворюються внаслідок фотохімічних реакцій за сухої ясної безвітряної погоди. При фотохімічному смогу в людей запалюються очі, слизові оболонки носа і горла, з'являються симптоми ядухи, загострюються легеневі й нервові захворювання, бронхіальна астма, виникає корозія металів, руйнуються фарби, гумові й синтетичні вироби, псується одяг.

Капітан команди №1. Хотілося б почути думку хіміка.

Хімік 1.  Викиди сірчистого газу (SO2) і оксидів азоту  сприяє виникненню захворювань дихальних шляхів. Крім того, з'єднання азоту несприятливо діє на кров і кровоносні судини. Вважається, що оксиди азоту в 10 разів небезпечніші, ніж оксид вуглецю.

У викидах автомобілів вуглекислий і сірчистий гази, що містяться, і оксиди азоту, розчиняючись в дощовій воді, утворюють кислоти. Кислотні дощі викликають корозію металів, руйнують будівельні матеріали, що містять карбонат кальцію, приводять до утворення “кам'яного раку” архітектурних виробів.

При спалюванні палива утворюються і тверді викиди (сажа). Потрапляючи в поверхневі води вона сприяє підвищенню їх  лужної реакції. В сажі міститься і канцерогенна речовина – бензопірен.

Хімік 2.  Ще одним компонентом автомобільного вихлопу є свинець. Застосування тетраетилсвинцю для отримання этилованного бензину призводить до того, що в атмосферу викидається щорічно близько 200 тис. т. свинцю. Свинець – один з найтоксичніших елементів по міжнародній класифікації. В організмі людини затримується 30-40% свинцю, що потрапив, він викликає захворювання крові, порушення функції нирок, нервові розлади, негативно впливає на синтез білка і спадковість організму.

         На двигунах внутрiшнього згоряння автомобiлiв необхідно встановити спеціальнi каталiзатори для нейтралiзацiї чадного газу, які знижують рівень  токсичності викидів у 10 разів.

Капітан команди №1.  Слово просить експерт-еколог. Будь ласка.

Експерт-еколог.  Щоб покращити екологiчний стан планети сьогоднi, слід визначити пошуки бiльш “чистого’ палива для транспортних двигунiв. У пошуках альтернативних видiв палива проводяться роботи з газовим паливом, сиптетичними спиртами, амiаком та воднем. Водень, з точки зору эбереження довкiлля, є iдеальним паливом. Ресурси цього палива колосальнi i постiйно вiдновлюються, тому водень може стати унiверсальним паливом, паливом майбутнього.

А на сьогодні треба пам΄ятати, що рівномірний рух машин на вулицях, ліквідація заторів, скорочення затримок транспорту на перехрестях. Велику роль в цьому відіграє світлофор. Завдяки світлофору автомобілі менше простоюють на перехрестях, вхолосту витрачаючи пальне і забруднюючи повітря відпрацьованими газами.

Гранична швидкість руху в місті встановлена не 80, не 50, а 60 км/ч оскільки при цій швидкості відбувається мінімум шкідливих викидів. При збільшенні або зменшенні швидкості руху викид зростає більш ніж вдвоє.

Капітан команди №1.

Таким чином із розповіді фахівців ми дізналися про негативний вплив вихлопних газів на організм людини та екологію міста. Отже, ми повинні подумати яким буде автомобіль ХХІ ст..

Отже, ми вважаємо, що гра є прекрасним засобом активізації навчально-пізнавальної діяльності та самовдосконалення учнів. Тому актуальність обраної форми, а саме гри обумовила вибір методу.

Викладач. Наша подорож продовжується. Наступна зупинка– сільськогосподарське поле. Слово для доповіді капітану команди №2.

Капітан №2. Я – капітан команди… (ПІБ). Для майстрів в/н в ПТНЗ с/г профілю рекомендуються такі орієнтовні матеріали. Доцільно розглядати екологічні питання на ЛПЗ з предметів «Трактори», «Машини і обладнання». Слід пояснити учням, що транспортні засоби та інша с/г техніка під час численних роз′їздів насамперед діють на грунт, який є найпіддатливішою частиною біоценозу. Культуртехнічні роботи, оранка та інші види механічної обробки грунту докорінно змінюють його склад і структуру, розчавлюють чи ріжуть живі організми, створюють вібрацію, шум, забруднюють навколишнє середовище.  Майстер може запропонувати учням пояснити, які процеси впливу на грунт при роботі орних агрегатів, розглянути їх по пунктах і пояснити кожен з них.

Але, необхідно зауважити, що без автотранспорту, без с/г робіт, описаних вище, не отримати високих врожаїв, а значить і зменшиться кількість, якість та зросте вартість сільськогосподарської продукції, яка забезпечує добробут населення нашої країни.  Як бути в такому випадку?

Ми вирішили, що кращою формою активізації учнів з екологічного виховання буде один із  інноваційних методів - інтерактивний - «Займи позицію», який вчить вести дискусію, відстоювати свої переконання і думки. Ми розділилися на 2 підгрупи. Одна - шукала позитивні сторони проблеми, інша – негативні. Для виступу потрібно піднімаюти руку і брати мікрофон.

І.  Група «Проти». Учасник 1. Сільськогосподарське виробництво в Україні тепер більш негативно впливає на довкілля, ніж кілька десятиліть тому, що є наслідком нераціональної організації меліоративних робіт і необґрунтованого, технологічно нерегламентованого використання мінеральних добрив та отрутохімікатів, а також безгосподарного їх зберігання й транспортування.

Якщо так i далi буде, то у XXI столiтті людство втратитъ третину грунтiв.  

Група «За». Учасник 1. Так, але ж якщо  дотримуватися всіх вимог, то цих негативних явищ можна запобігти. Для вирішення даної проблеми необхідно майстрам в/н більше уваги приділяти екологічному вихованню учнів механізаторських професій.

ІІ. Група «Проти». Учасник 2. А я хочу зауважити, що людська діяльність посилює ерозію грунтів неправильно чи надмірно експлуатуючи їх, наприклад зрізаючи грунт, знищуючи захисний покрив тощо.

Група «За». Учасник 2. Знову дане твердження стосується невисокої культури праці та екологічної неграмотності працівників сільського господарства. Тому що обробітком грунту можна навіть зменшити дію природної водної ерозії грунтів наприклад проводячи обробіток впоперек схилів чи застосувавши терасовий обробіток грунту, організацію плодового саду. А вітрова ерозія здебільшого спостерігається на полях не зайнятих культурами. Надійним засобом захисту від вітрової ерозії є збереження на поверхні грунту післяжнивних решток (стерні), яка зменшує швидкість вітру на поверхні поля, сприяє нагромадженню снігу та зменшенню глибини промерзання грунту.

ІІІ. Група «Проти». Учасник 3. Всім відомо, що великої шкоди ґрунтам завдає використання на полях важкої сільгосптехніки, забруднення гpyнтiв вiдпpацьованими газами тpaктopiв, комбайнiв, автомобiлiв, мастилами i пальним, якi витiкаютъ з них пiд час роботи на полях. Відбувається регулярне переущільнення грунту, руйнування його структури, зниження насиченості повітрям, активності обмінних біохімічних процесів.

Група «За». Учасник 3. Так, але ж людина признає свої помилки. У багатьох країнах проводять роботу по насадженню захисних лісосмуг, гаїв; залишають біля поля культурного обробітку спеціальну зону, у якій могли б жити природні хижаки. Щоб зменшити дію техніки на грунт широко використовується запилення рослин бджолами. Для охорони деяких видів тварин і рослин організовані заповідники, національні парки.

Конструктори винайшли способи зменшити вагу сільгоспагрегатів. А ще для зменшення дії на грунт шляхом багаторазових переїздів застосовують  комбіновані агрегати, виконуючи кілька технологічних операцій під час одного проходу. Наприклад, передпосівну культивацію, сівбу, внесення добрив і гербіцидів.   

ІУ. Група «Проти». Учасник 2.  Я повинен наголосити, що величезну тривогу в світі викликає перезабруднення шкідливими газами атмосфери, що призвело до збільшення озонових дір і розвитку парникового ефекту на планеті.

Щороку землі України втрачають близько 24 млн. тонн гумусу.

Група «За». Учасник 5.   Але ж всі ми розуміємо, що без автомобіля сьогодні не обійтися. Необхідно вміти правильно ним користуватися. Зниженню шкідливих викидів автомобілів сприяють:

 •  Важливе виведення  з міської межі вантажних транзитних потоків.
 •  Необхідно уникати перевантажень.
 •  Кожний водій повинен знати, що причини “димления” автомобілів може бути:

несправність двигуна, неналагодженість систем живлення і запалювання.

 •  Погано накачані шини не тільки швидше зносяться, але і збільшують опір руху, а значить, спалюється більше пального.

Невміла поведінка водія за кермом: неправильний вибір швидкості руху, різкі розгони і гальмування, перевищення встановленої швидкості, збільшення частоти обертів на холостому ходу — все це приводить до забруднення атмосфери. Значить, потрібна роз'яснювальна робота серед водіїв.

Група «За». Учасник 1. Хочу доповнити думку свого колеги і нагадати, що екологічно чистими вважають електромобілі. Основна перевага електромобіля в тому, що виключається використовування нафти. Нафта — основний продукт для отримання бензину, належить до невідновлюваних джерел сировини. І спалювати її, як помітив ще Д.І. Менделєєв, все одно, що “топити піч асигнаціями”.

   Група «Проти». Учасник 5. Так, але  уявимо собі, що наступного року всі ми пересядемо на електромобілі. Чи здійснимо це?

Ні!  Якщо всі автомобілі перекласти на електротягу, на планеті не вистачить електрики для зарядки акумуляторів. Значить, треба побудувати нові електростанції. Адже сьогодні велику частину енергії (до 80%) виробляють ТЕС, спалюючи вугілля, мазут і викидаючи в атмосферу немало шкідливих речовин. Так що екологічно чистий електромобіль буде не таким уже й чистим.

Група «За». Учасник 1. — Але вихід є. Нинi серйозною альтернативою автомобiлю та автобусу на мiських та примiських маршрутах є транспортнi засоби на магнiтнiй пiдвiсцi.

Основними екологiчними перевагами цих систем є вiдсутнiсть забруднення повiтря i практична безшумність. Окрім високої швидкостi, можливо вiдзначити також плавнiсть руху (вiдсутнiсть вібрацій та поштовхiв).

Звучить пісня Р. Паульса «Вернісаж». Після затемнення ми бачимо композицію, що нагадує картину В. Васнецова Трьох багатирів. Артисти одягнені в змішаному стилі: спортивні костюми поєднуються з шоломами, накидками і т.д. Замість коней - іграшкові голови на палицях. Звучить пісня Я. Френкеля Російське поле.

( у центр класу виходять члени агiтбригади. Лине спокiйна, але тривожна музика)


Сценка  «ТРИ  БОГАТИРІ».


ІЛЛЯ МУРОМЕЦЬ. (дивлячись з-під долоні). Ех, полюшко-поле... Ні живо ні мертво ти стоїш, ніби після побоїща...
АЛЬОША ПОПОВИЧ. Тут щось написано: Наліво підеш - на хІм
завод потрапиш... Направо підеш - в забороненій зоні пропадеш..., прямо підеш - на бездоріжжі кісток не збереш... Ну і заїхали ми!

ДОБРИНЯ НИКІТИЧ. Дивіться, хиара чорна над полем стелиться – не на добро це! Невже сили темні на Україну напасти хочуть? Захистимо, братики, землю-матінку!
ІЛЛЯ МУРОМЕЦЬ. Стривай, не гарячися, Добриня! То не хмари
ворогів застилають  небо. А дим автомобілів і тракторів.
АЛЬОША ПОПОВИЧ. А скажи, Ілля Муромець, чому це поле мертве?
ІЛЛЯ МУРОМЕЦЬ. Тому, що багато літ йшла на цьому полі битва. І звалася ця битва - битва за урожай. Всю-то її, землю-матінку, пестицидами і нітратами замучили, а зараз ось і атомом, радіацією та вихлопними газами.
ДОБРИНЯ НИКІТИЧ. Це що ж! Дарма, значить, ми, багатирі, поля ці у
ворогов відбивали, кровиночкою своєю поливали?..

ІЛЛЯ МУРОМЕЦЬ. Ні, не дарма, Микито, а нумо, повертайте своїх коней, поїдемо до сільради віче зберемо! Мабуть, знову наш час прийшов - багатирський!.. (Виїжджають).

Капітан №2. Сподіваюсь наша команда справилась із завданням.  З підібраного матеріалу видно, що Україна, стає на шлях  оздоровлення довкілля та відновлення екологічної свідомості людей. Тому вважаємо, що метод «Займи позицію» є найкращим  у вихованні учнів, бо показує і проблему і шляхи її вирішення.

Дякуємо за увагу!

Викладач.  Продовжимо подорож.  Наступна зупинка – село на узбіччі автомагістралі. Вашій увазі інформація учасників команди 3.

Капітан команди №3.  Я – капітан команди… (ПІБ). Ми згодні з методикою запропонованою 1-ю командою. А також вважаємо, що  з метою розвитку  пізнавального інтересу до предмету як на позакласних заходах так і на уроках можна використовувати вірші, загадки, частівки, прислів΄я, сценки, кросворди тощо.

Однією з форм позаурочної екологічної роботи є тематичні вечори, наприклад «Природа і музика» - з прослуховуванням творів вітчизняних і зарубіжних композиторів про природу «Природа в образотворчому мистецтві» - з показом репродукцій картин, бесідою про історію їх створення. Поширити і розширити знання учнів допомагають екскурсії на виробничі об′єкти з метою привернути увагу майбутніх робітників до екопроблем, сприяти перетворенню екологічних знань на переконання про необхідність збереження і поліпшення навколишнього середовища.

Тому наш вибір прийшовся на роботу  екологічної агітбригади, яка б донесла до учнів механізаторського профілю усвідомлення і засвоєння необхідних екологічних знань. У зв΄язку з цим ми покажемо виступ агітбригади, в ході якої можна розкрити екологічну проблему.

( На середину класу виходять члени агітбригади, тихо звучить тривожна мелодія).

Учасник 1 Сучасна людина оголосила війну природі  і  природа відступає.

  “Вік XXI – планету не впізнати,

  Бо людина продовжує собі природу підкоряти.

 Учасник 2 Людино! Ти подивись, що в світі діється,

            Але за цим усім твоя діяльність криється!

 Учасник 3       Річки розведені стічними водами (показує плакат №1)     

                                                     

          Учасник 1      Усі грунти насичені відходами ( показує плакат №2)

                                                     

 Учасник 2       Яскрава квітка пахне гербіцидами,

              А від комах несе інсектицидами. ( показує плакат №3)

                                                 

 Учасник 3    Скрізь на планеті потеплішало ( показує плакат №4)

                                              

            Учасник 1      Повітря від чаду посірішало (показує плакат № 5)

                                              

(Ведучі виходять.

На сцені з'являються дві бабусі).

1-а бабуся

Люди милі, де ж та річка,

Що судна ходили?

Де ж та рибка подівалась,

Чи переловили?

Де поділись зелен-сади?

Чом не зацвітають,

Чом яблуні там не родять,

А лиш помирають?

2-а бабуся

А баштани які були!

Отакенні дині!

А городини якої!

Нема того нині.

Чи то сонце так не світить,

Чи мороз лютує?

І ми, мабуть, і природа з нами деградує.

(Бабусі виходять.

На сцені з'являються два куми).

1-й кум

Здоров, куме! Як врожай?

Пшениця вродила?

2-й кум

Що ти, куме, вже забули

Ми про теє диво!

Осот родить та свиріпа,

Між ними пшениця.

Є волошки, є ромашки

Та інша пашниця.

Земля наша хвора дуже,

їй без допомоги

Дуже важко хліб родити.

Та ще ж ті дороги...

Як та митниця з'явилась,

По полях усюди

Мчать машини на Росію,

Багатіють люди.

Цілі траси міжнародні

Полями лягають.

Душать землю, топчуть душу,

Сорому не мають.

1-й кум

Треба ж, куме, перед полем

Поставить табличку:

«Заміновано! Не можна підходити близько!»

   ( Забігає захекана баба,

                           з автобуса йде додому.  

                                  Її зустрічає дід).

Баба

Здоровенькі будьте, люди!

Оце з Сум я їду.

Скільки ж всього надивилась!..

Розкажу вже діду.

Ох, культура, скрізь удобства.

Що то город, люди.

Не Безлюдівка. Що балакать!

Тут того не буде.

Дід

Що верзеш ти? Не Безлюдівка...

В чому ж є різниця?

Кафе своє ми маємо,

Є у нас крамниця.

А в котеджах, на горі,

Суцільна цивілізація:

Вода в хаті, у дворі,

І є каналізація.

І тече усе ото

По ярочку в річку,

Терпить погань всю в собі

Річкова водичка.

Баба

Що ти, діду! Там машина

Сміття забирає.

А у нас перед хатами дехто викидає

Банки, склянки та ганчір'я літає усюди.

Ні, старий, мабуть, порядку тут таки не буде.

1-й ведучий. Необдуманими дiями в природi люди самi пиляють гiлку, на якiй сидять.

Поблизу автомагістралей свинець накопичується у грунті й рослинах техногенні свинцеві аномалії грунту фіксуються на відстані до 1000 м від автомобільних магістралей. Пшениця, ячмінь, картопля, морква можуть містити підвищені концентрації свинцю, який потрапляє до організму людини і викликає захворювання.

Не засмічуй воду,

Землю і повітря.

Бережи природу,

Предків заповіти.

Хай в душі і серці

Совість, матір, батько –

Всі ми на планеті

Рідні сестри й браття.

У лузі калина,

Як пісня свободи.

Не руш! Ти ж людина.

Живи для природи.

2-й ведучий.. Відпрацьовані гази двигунів містять багато оксидів вуглецю, діоксидів азоту й сірки, а також сажі. До того ж камери згоряння автомобільного двигуна – це своєрідний хімічний реактор, що синтезує отруйні речовини і викидає їх в атмосферу.

1-й ведучий. В холодну пору року, зупинившись для нічлігу на узбіччі дороги, недосвідчені водії іноді включають двигун для обігріву машини. Через проникнення окислу вуглецю в кабіну такий нічліг може виявитися останнім.

2-й ведучий. Надходження вуглеводнів в атмосферне повітря відбувається не тільки при роботі автомобілів, але і при розливі бензину.

Трохи пролили при заливці бензину в цистерну, забули щільно закрити кришку при перевезенні, плеснули на землю при заправці на автозаправній станції, і в повітря потягнулися різні вуглеводи.

(У центр аудиторії виходять члени агітбригади. Сценка).

Він. Ох і морока – каністра протікає, мало весь бензин не вилився.

Вона. То кинь її! А що з мотоциклом?

Він. Певно мотор не справний – бачиш, слід тягнеться. (Нюхає). Мазут.

Вона. Фу, який чад, дим стовпом… А сморід!… (Закриває носа).

Він. Нічого зараз буде все окей! (Черкає сірника, намагається запалити мазут).

1-й вартовий. Негайно зупиніться!

Він. Ой, хто це?

1-й, 2-й, 3-й вартові. Ми вартові природи!

Він. Оце так влипли…

Вона. А що власне сталось?

1-й вартовий. Ви порушили правила поведінки у природі!

Він. Які ще правила?

2-й вартовий. Правило перше. Заборонено заїжджати транспортом вглиб лісу.

3-й вартовий. Правило 2-е. Не можна отруювати навколишнє середовище.

1-й вартовий. Правило3-є. Не можна виливати горючі речовини і запалювати їх у лісі.

Вона. Вибачте, ми не подумали, що це – так серйозно.

2-й вартовий. У природі все – серйозно.

Ніщо на Землі не проходить безслідно.

Й багатства природи, на жаль не безмірні!

Так будь в ділах мудрішим,

Душею будь добрішим,

З Землею будь ніжнішим,

Й вона простить тобі.

3-й вартовий. Даємо вам шанс. Можливо – останній!

(Звучить мелодія «Молитва про Землю» Олексія Рагс У центр класу виходятъ члени агiтбригади, стаютъ пiвколом,.)

Учасник 1:

Я вірю в те, що Бог простить нас знов,

Що захистить Природа — рідна мати.

Що буде мир, і щастя, і любов,

І сонце буде білий світ ласкати.

Учасник 2:

Прости нас, Земле, все-таки прости,

Бо голова всьому живому — ти.

Можливо, розум людства не засне,

І він проснеться, і тебе спасе!

Члени агітбригади складаютъ руки і, як молитву, промовляютъ слідуючи слова):

Учасник 3

Пречиста Дiвo, збережи цей cвіт,

А в ньомунашу piднy Укpaїну.

Учасник 4

Сади i гори, рiки i моря,

Птaшину, i звiрину, i людину.

Учасник 1

Уciмхто є, yciмхто буде,

Даруй здоров'я, чистоту i вроду.

Учасник 2

Щоб їx iм'я, а в iмeнi  "любов"

Передавалися iз роду i до роду.

Капітан команди №3.    Дякуємо за увагу!

Вчитель

Та, мабутъ, вci ви розумієте, що при нинішньому стaвленнi до навколишнього середовища нас Пречиста Дiва не врятує. 3мiнити світ на краще можна тільки тоді, коли для кожної людини найвищим законом про охорону природи буде людська совість. Поміркуйте над цим.

IV. Пiдсумки уроку

Сьогодні на уроці ми повторили з Вами нетрадиційні методи навчання΄ що активізують роботу учнів та покращують їх пам΄ять, спонукають до самовдосконалення  через самостійну  роботу з літературними джерелами. Всі підготувалися непогано. А зараз послухаємо які оцінки Вам виставили Ваші колеги.  Слово капітанам команд…   (Командири повiдомляють кiлькiсть балiв набраних кожною командою, аргументують їх).

V. Домашнє завдання:

Повторити інтерактивні форми проведення занять та розробити   урок із фрагментами економічного виховання учнів механізаторського профілю з використанням одного із даних методів. З даної теми у бібліотеках коледжу та університету є методична література. Зверніть увагу на предметні журнали, а також  на посібник «Сучасний урок» за редакцією Пометун.

Дякую всім за увагу. Урок закінчений.

Література

 1.  Аксенов И.Я. Аксенов В.И.  Транспорт и охрана окружающей среды. – М.: Транспорт, 1986. – 176с.
 2.  Амбарцумян В.В., Носов В. Б., Тагасов В. И.. Экологическая безопасность автомобильного транспорта. – М.: ООО Издательство «Научтехлитиздат», 1999.
 3.  Акимова Т.А., Хаскин В.В. Экология. Человек – Экономика – Биота – Среда: Учебник для вузов. – 2-е изд., перераб. И доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2000 – 30с.
 4.  Барановський В.А.  Екологічні проблеми природних вод. / / Екологічний вісник. – 2002 – №3-4
 5.  Барановський В.А. Екологічні проблеми атмосферного повітря / / Екологічний вісник. – 2002 – №1-2
 6.  Луканин В.Н., Буслаев А.П., Трофименко Ю.В и др. Автотранспортные потоки и окружающая среда: Учебное пособие для вузов. М.: ИНФРА-М, 1998 – 408 с.

 

Примітка: використані вірші з джерел мережі ІНТЕРНЕТ (пошукова робота студентів)

  ДОДАТОК 1

КАРТКА ОЦІНЮВАННЯ ВИСТУПУ КОМАНДИ № …

По закінченні уроку прошу оцінити, наскільки успішним

був виступ опонентів

                                                   

                                              Оцінював(ла)_________________________________(ПІБ).

                                                   Команда № ….

КАРТКА ОЦІНЮВАННЯ ВИСТУПУ КОМАНДИ № …

По закінченні уроку прошу оцінити, наскільки успішним

був виступ опонентів

                                                   

                                              Оцінював(ла)_________________________________(ПІБ).

                                                   Команда № ….

                                                                                                                                 ДОДАТОК 2

КАРТКА САМООЦІНЮВАННЯ

Оцiнювання учнем власної участi в роботi групи:

Прiзвище, iм’я.____________________________________________________________

Оцiніть себе за кожним iз визначених напрямкiв вiд 0 до 2 балiв.

1. Ви брали активну участь у роботi групи _____________________________________

2. Ви вносили вдалi повідомлення у виступі групи ______________________________

З. Ви надавали пiдтримку iншим членам групи, заохочували їх до роботи___________

4. Ви висунули цiлком нову iдею, що сподобалась iншим _________________________

5. Ви вдало узагальнювали думки iнших i просували роботу групи вперед___________

Усього балiв: __________________               _____________________

                                                                                          (підпис)                                       

     

 ДОДАТОК 3

КАРТКА    ВЗАЄМОКОНТРОЛЮ   СТУДЕНТІВ

ДЛЯ    КАПІТАНІВ   КОМАНД

Оцініть роботу членів команди  за кожним iз визначених напрямкiв вiд 0 до 3 балiв.

Прізвище та ім΄я учня

Робота у групі

Захист групового завдання

Уміння виступити перед аудиторією

Оцінка капітана команди

Оцінка викладача

1

2

3

4

5

                                         Команда № ….

                              Капітан команди………………………………………….(ПІБ)

За що зняті бали досягнень:

 1.  Відсутня (або недостатня) активність при підготовці до уроку.
 2.  Відсутня (або недостатня) активність при проведенні виступу.
 3.  Недостатньо уміння спілкуватися в групі.
 4.  Недостатньо уміння виступати перед аудиторією.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

14712. Изучение магнитного поля соленоида баллистическим методом 50.5 KB
  ОТЧЕТ по лабораторной работе № 18б Изучение магнитного поля соленоида баллистическим методом Расчетные формулы: где k баллистическая постоянная гальванометра; С постоянная; N2 число витков катушки L2; R2=RкRмRг сумма соп
14713. Определение ЭДС источника тока компенсационным методом 33.5 KB
  ОТЧЕТ по лабораторной работе №13 Определение ЭДС источника тока компенсационным методом 1. Расчётная формула для определения величины x где ЭДС эталонного источника тока; компенсирующие длины реохорда. 2. Схема электрической цепи 3. Средств...
14714. Определение сопротивления проводников методом моста Винтстона 60.5 KB
  ОТЧЕТ по лабораторной работе № 12 Определение сопротивления проводников методом моста Винтстона 1. Расчетные формулы: Формулы для расчёта величина Rx: Rx = R2 ; где R2 известное сопротивление подбираемое для каждо...
14716. Определение вязкости жидкости по методу падающего шарика 87.5 KB
  ОТЧЕТ По лабораторной работе № 4 Определение вязкости жидкости по методу падающего шарика 1. Расчетная формула для измеряемой величины: где плотность материала шариков; плотность жидкости; ...
14717. Определение работы выхода электрона по прямым Ричардсона 323.5 KB
  ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 2 Определение работы выхода электрона по прямым Ричардсона по дисциплине Физика твердого тела Цель работы Построить график зависимости анодного тока от анодного напряжения при трех разных значениях тока като...
14718. Визначення втрат тепла з відпрацьованими газами двигуна внутрішнього згоряння 135.5 KB
  Лабораторна робота №5 Визначення втрат тепла з відпрацьованими газами двигуна внутрішнього згоряння Мета роботи: експериментальне визначення витрат тепла поршневого двигуна внутрішнього згоряння з відпрацьованими газами на різних режимах його роботи. Обладн
14719. Вплив регулювань системи запалювання на потужнісні характеристики автомобільного двигуна 356 KB
  Лабораторна робота №2 Вплив регулювань системи запалювання на потужнісні характеристики автомобільного двигуна Мета роботи: визначення впливу регулювань системи запалювання автомобільного двигуна на показники його потужності і приймістості. Обладнання: дви...
14720. Визначення втрат тепла через систему охолодження автомобільного двигуна 405.5 KB
  Лабораторна робота № 4 Визначення втрат тепла через систему охолодження автомобільного двигуна Мета роботи: Вивчення теплового балансу двигуна і практичне визначення втрат тепла через систему охолодження автомобільного двигуна. Обладнання: Двигун ЗІЛ 130 ...