54194

АКТИВІЗАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ З ВИКОРИСТАННЯМ ІКТ

Научная статья

Педагогика и дидактика

Активізація пізнавальної діяльності учня без розвитку його пізнавального інтересу не тільки важка, але й практично неможлива. От чому в процесі навчання необхідно систематично збуджувати, розвивати і укріплювати пізнавальний інтерес учнів і як важливий мотив навчання, і як стійку рису особистості, і як могутній засіб виховання.

Украинкский

2014-03-10

239 KB

119 чел.

 Пристанційна загальноосвітня школа І-ІІ ступенів

АКТИВІЗАЦІЯ  ПІЗНАВАЛЬНОЇ

ДІЯЛЬНОСТІ  УЧНІВ

НА  УРОКАХ  МАТЕМАТИКИ

З ВИКОРИСТАННЯМ ІКТ

( з досвіду  роботи )

        учитель математики

                                                                       Заруба Надія Миколаївна

2012

 

                                     Если ученик в школе не научился сам ничего творить, 

 то в жизни он всегда будет только подражать,

        копировать, т.к. мало таких которые бы научившись

                    копировать, умели сделать самостоятельное

    приложение этих сведений.

                                                                                                       Л.Н.Толстой.

  Сучасне інформаційне суспільство ставить перед вчителем завдання підготовки випускників, здатних:-орієнтуватися в мінливих життєвих ситуаціях, самостійно здобувати необхідні знання, застосовуючи їх на практиці для розв’язування різноманітних проблем, щоб  протягом життя мати можливість знайти в ньому своє місце;- самостійно критично мислити, бачити проблеми та шукати шляхи раціонального їх розв’язку , використовуючи сучасні технології;- чітко усвідомлювати, де і яким чином набуті ними знання можуть бути застосовані; бути здатним генерувати нові ідеї, творчо мислити;-грамотно працювати з інформацією;- самостійно працювати над розвитком  власного інтелекту, культурного рівня.                                                

   Активізація пізнавальної діяльності учня без розвитку його пізнавального інтересу не тільки важка, але й практично неможлива. От чому в процесі навчання необхідно систематично збуджувати, розвивати і укріплювати пізнавальний інтерес учнів і як важливий мотив навчання, і як стійку рису особистості, і як могутній засіб виховання.

   Активізувати – означає спонукати до активності,підсилюючи діяльність до активності, оживити (із тлумачного словника російської мови – С.І.Ожегов, Н.Ю.Шведов).

Виходячи з цього, провідною ідеєю в моїй педагогічній практиці є максимально розкрити перед дитиною застосування математичних знань через активізацію  пізнавальної діяльності.

       Не все про що йтиме мова є моїм  «винаходом», багато, що є результатом досвіду колег, а також із джерел корисної інформації, яку я почерпнула опрацювавши і опрацьовуючи  матеріали, які можна почерпнути з літератури та інтернету.

              Актуальність проблеми полягає в тому, що більшість учнів відрізняється об’єктивним неприйняттям математики, вважаючи її складною, а деякі учні-і неважливою в житті наукою.  Однак без математичної освіти сучасній людині не обійтися з деяких причин:

 •  Математика-спосіб інтелектуального розвитку людини;
 •  Математика застосовується в багатьох сферах нашого життя, починаючи від побутових завдань і закінчуючи всілякими справами. Елементи математики-невід’ємна частина загальної системи орієнтації у навколишньому середовищі.Кожній людині протягом життя доводиться постійно виконувати елементарні обчислення, підрахунки, читати графіки, робити прикидки, працювати з відсотками, осмислювати  статистичні дані.
 •  Математика розвиває творчі здібності, мислення, виховує інтелектуальну чесність , критичність мислення;
 •  Математика дозволяє розвивати гнучкість розуму, що потрібно для прийняття об'єктивного рішення будь-якої задачі.

    Тому перед кожним учителем математики виникає необхідність пошуку таких прийомів викладання  та організації навчального процесу, щоб не заставляти робити нецікаву справу, а щоб  в учня виникло бажання зрозуміти і вчити математику.

До всього сказаного слід додати, що сьогоденне навантаження учнів на уроках вимагає пошуку ефективних методів навчання і прийомів , які активізуватимуть діяльність школярів, стимулюватимуть їх до самостійного оволодіння знаннями.

    Основні задачі,які розв’язуються на уроках математики :

1.Засвоєння нових знань.

2.Закріплення вивченого.

3.Формування вмінь та навичок.

  Та не меш важливим є створення з перших хвилин уроку необхідної умови для успішної спільної діяльності вчителя і учнів в досягненні спільної мети .

ПРИТЧА ДО УРОКУ

Будь налаштований позитивно!

Жили-були собі маленькі жабенята, які організували змагання з бігу. їхньою ціллю було забратися на вершину вежі.

Зібралося багато глядачів, які хотіли подивитися на ці змагання і посміятися над їхніми учасниками. Змагання розпочалися.

Правда, те, що ніхто із глядачів не вірив, що жабенята зможуть забратися на вершину вежі. Чутні були такі репліки: «Це занадто складно!», «Вони НІКОЛИ не заберуться на вершину!» або «Немає шансів! Вежа занадто висока!». Маленькі жабенята почали падати. Одне за другим... за винятком тих, у яких відкрилося друге дихання, вони стрибали усе вище і вище... Юрба все одно кричала «Занадто важко!!! Жоден не зможе це зробити!». Ще більше жабенят утомилися й падали... Тільки ОДНЕ піднімалося усе вище й вище... Той єдиний не піддався!!!

       Надзвичайно   важливо  в 5-6 класах  дати учням не просто міцні знання, а не злякати їх строгістю науки, зацікавити їх цим предметом, показати , що за числом стоїть предмет, явище. А також одним з основних завдань  при вивченні математики є вироблення навичок усного  рахунку. Об’єднуючи  ці завдання приділяю значної уваги організаційній частині уроку, щоб інтерес до усного рахунку, як і до уроків не зникав, провожу  по різному організаційний момент.

                        Способи організації початку уроку

 •  Усний рахунок ,що включає задачі, які розв’язуються  з опорою на життєвий досвід учнів та їх кмітливість.
 •  Розв’язування ігрових і цікавих задач
 •  Даються задачі і відповіді до них серед яких є правильні і неправильні. Пропонується перевірити їх.   
 •  Традиційним способом записано на дошці розв’язання задачі. Пропонується  знайти  коротший.
 •  Перед учнями ставиться математична проблема, яку учні ще не обговорювали в класі. Учні намічають план пошуку її развязку.
 •  Тестування.
 •  Різноманітні ігри

                Результативність: нетрадиційний початок уроку дозволяє учням з перших хвилин включитися в роботу на розвиток  розумової діяльності, а це дає успіх всьому уроку.

    Значну увагу вчителеві математики слід приділяти усному рахунку з того моменту, коли  учні приходять до нього з молодшої школи. Бо саме в середній школі ми закладаємо основи навчання наших учнів. Добре розвинуті навички усного рахунку- одна з умов успішності навчання в старших класах.

     

                         Усний рахунок дозволяє:

 •  Вияснити чи добре засвоєний матеріал;
 •  Задіяти усіх учнів класу і цим самим оживити урок;
 •  Активізувати увагу,бажання одержати перемогу;
 •  Довести навички  виконання до автоматизму, що необхідно при виконанні більш складних,нестандартних завдань;

  Отже, усний рахунок –дуже важливий етап уроку. Саме на цьому етапі йде налагодження на весь урок. Усне  опитування прикрашає урок, робить його цікавим, покращує засвоєння програмового матеріалу.

                                        «КРУГОВІ ПРИКЛАДИ»

Кругові приклади, які дозволяють учням здійснювати самоконтроль, а вчителю легко перевіряти роботу учнів.

4,8+5,2          10:2,5                 9,5*2

1,9*5             14,4:4                  4-2,1

3,8+1 0,1       13,9-9,1              19-5,6

               

                  

                                        «МАГІЧНІ КВАДРАТИ»

Добре відоме всім завдання: заповнити порожні клітинки числами, щоб по вертикалі, діагоналі і горизонталі сума чисел була однакова.

-3

5

-8

13

7

9

-6

-1

-11

                          «МАТЕМАТИЧНІ АНАГРАМИ»

Анаграма-слово, в якому переставлені всі або декілька букв. Їх можна використовувати в процесі засвоєння математичних термінів.

 •  Наощпил,праям,цесна,укт   (площина, пряма,сцена, кут)
 •  Кціфуя,грікаф,шитоз,цисабас (функція,графік,зошит,абсциса)
 •  Сіягрепро,різцяни,знакименн,ченьу(прогресія, різниця,знаменник,учень)

         

                                «ПРИГАДАЙ ФІГУРУ» (5-7 клас)

      На екрані ПК ( дошці, аркуші паперу) зображені геометричні фігури: квадрат, трикутник, трапеція, ромб, коло. Поза фігурами зображені числа, а всередині записана дія, яку треба виконати. Учні впізнають відомі їм фігури, знайомляться з незнайомими , називаємо деякі властивості фігур, знайомимося з новими властивостями- це перші кроки до пізнання геометричних фігур.

                      3,7                       3,6                  10,7                              17,9

   

       1,2 9,8 12,5 54,3 9

    0,5 19                      0,31 8,5

                                              

           «ЗАВДАННЯ НА РОЗВИТОК ЛОГІЧНОГО МИСЛЕННЯ»

Задача 1. Ремонт дороги


Водіям необхідно обїхати даний участок  по запасному шляху, який відмічено на плані пунктиром. На скільки кілометрів збільшиться відстань?

(A)3 км;   (Б) 5 км;  (В) 6 км;    (Г) 10 км;   (Д)Неможливо визначити

          

Задача 2. Вкажіть одинакові картки. 

  Серед цих п’яти карток є три однакові. Назвіть їх. 

( A )1,2 и 3;   (Б) 2,3 и 5;   (В) 1, 3 и 4;     ( Г ) 2, 4 и 5;    ( Д )3, 4 и 5 ;   

Відповідь:3,4,5

                           

Задача 3. Знайти  останні цифри

Знайти три останні цифри добутку  1*2*3*4*…*17*18

Відповідь: в даному добутку число 5 зустрічається тричі як співмножник: в числах 5,10,15. Тому добуток перших 18-ти натуральних чисел закінчується трьома нулями.

Задача 4.Відновити приклади

1)4*78 + *5*6=721*

2)6*5* - *8*4=2856

3)3*86 + *2*7=804*

Задача 5.Вставити пропущене число.

                                    

                                           

                                    «ПЕРЕДАЙ ІНШОМУ»

       Клас ділиться на дві команди, учні по черзі виходять до дошки і розв’язують по одному прикладу, вертаються на місце, передаючи «чарівну» крейду (зазвичай кольорову, яскраву) наступному члену команди. Учні , які не ввійшли на цьому уроці до команд виконують ці завдання у варіантах. Після закінчення естафети саме ці учні перевіряють правильність виконання вправ і оцінюються. Виграє команда, яка швидше виконала завдання.

      Перевірка засвоєння формул скороченого множення у 7 класі

(a+b)(a-b) =                                                                                     (a+b)²=

(x-2)²=                                                                                            (x-2)(x+2)=

(2c-3)(2c+3) =                                                                                  (2c-3)²=

(+3y)І=                                                                                       ( a+3b)(3b-a)=

(2х-0,5)(4х²+х+0,25)                                                                 (2х+0,5)(4х²-х+0,25)

  

Перевірка навичок ділення і множення десяткових дробів на натуральне число у 5 класі.

 •  

 •  0,8 : 3=                                                                                          
 •  8,4 : 4 =
 •  6,3 : 7 =
 •  9,8 : 2 =
 •  3,6 : 4 =
 •  8,2 : 2 =
 •  9,6 : 6 =
 •  7,5 : 3 =

                

 •  0,8 *3=                                                                                          
 •  1,4 *2 =
 •  2,3 * 7 =
 •  9,8 * 2 =
 •  3,6 *4 =
 •  8,2 * 2 =
 •  5,6 * 6 =
 •  7,5 *3 =

        Повідомити готове швидше, ніж відкрити його разом з учнями. Від «прослуховування», як відомо, через 2 тижні в пам’яті залишається лише 20% інформації. Важливо, щоб учні самі були учасниками наукового пошуку. «Зараз ми зробимо геніальне відкриття». Так кожного разу ми з учнями говоримо, якщо разом відкриваємо формулу, правило.  Учні включаються в пошукову  діяльність.

              

     Тому вивчаючи новий матеріал організовую роботу так , що вивчення нового відбувається  в процесі активного обговорення питань, розв’язання яких здійснюється спільними зусиллями.

    Активізую пізнавальну діяльність,створюючи проблемну ситуацію,підводячи учнів до самостійних узагальнень і висновків.

Створення проблемних ситуацій набагато покращує засвоєння матеріалу учнями та розвиває в них увагу, гнучкість розуму, наслідком чого є висока активність учнів на уроці. Необхідно давати учням можливість експериментувати та не боятися помилок, виховувати у них сміливість не погоджуватись з учителем.

Наведу приклади таких завдань.

 •  7 клас,тема”Формули скороченого множення (а-b)(а+b)=а2-b2.

    Використовуючи правило множення многочленів,розв’язуючи цикл вправ учні самостійно роблять висновок  який потім назвемо формулою.

(х-у)(х+у)=

(2х-у)(2х+у)=

(2а-3в)(2а+3в)=

(1/3ху+1/5а)(1/3ху-1/5а)=

(0,2с+0,5b)(0,2с-0,5b)=

Після цих вправ учні зазвичай записують  формулу  (а-b)(а+b)=а2-b2 самостійно.

 •  5 клас,тема «Множення десяткових дробів на 0,1; 0,01 і т.д.

Декілька учнів біля дошки, клас у зошитах виконують множення стовпчиком

2,4*0,1                  2,38*0,1             123,45*0,1

2,4*0,01                2,38*0,01           123,45*0,01

2,4*0,001              2,38*0,001          123,45*0,001


Більшість учнів після двох, трьох вправ уже можуть сформулювати правило множення, і вже далі працюють, користуючись ним.

 •  6 клас, тема «Ділення звичайних дробів» пропоную  розв’язати рівняння

х=. Запис х=: учні записують всі   і  пропонують різні варіанти. Розглядаємо всі, але звертаємо увагу ось на що. Пропоную помножити ліву і праву частини рівняння на число, щоб в результаті в лівій частині рівняння стало 1х. Учні, знаючи властивість добутку обернених чисел, легко знаходять спосіб розв’язку

*х=*           1х=                   х=

Висновок: Щоб поділити звичайні дроби, треба ділене помножити на число обернене до дільника.

 •  На дошці  записується розв’язання рівняння. При цьому умисно робиться помилка:

(4х+6)*2-5=17,

      8х+12-5=17,

      8х=0,

      х=0.

  При перевірці відповідь не співпадає. Діти шукають помилку, таким чином розв’язують проблему.    Результат – уважність і зацікавленість учнів на уроці.

 •  На уроках геометрії вивчення нового матеріалу починаю з практичної роботи тривалістю до 10 хвилин, вона готує до сприйняття нового матеріалу. У 7 класі «Сума кутів трикутника», «Зовнішній кут трикутника», у 9 класі «Довжина кола», у 8 класі «Середня лінія трикутника, трапеції». Учні зазвичай самостійно роблять висновки, а вже потім доводимо теореми про суму кутів трикутника; довжину кола;  властивості середньої лінії трикутника,трапеції. На цьому етапі незамінним помічником для вчителя і учнів стане Пакет програм "Динамічна геометрія" ("DG"). «Не вивчати, а відкривати», тобто DG дозволить це зробити через можливості будувати геометричні моделі точно, швидко, наочно, а потім використовуватись для відкриття закономірностей. 

 Вивчення теми "Функції" займає  важливе місце в курсі математики, оскільки закладає основи аналітичного мислення, формує інтуїцію, розвиває уяву учня, формує наукову базу для подальшого  глибшого вивчення математики . Такі поняття, як функції, область визначення та область значень функції, графік функції формуються у 8 класі  і від якості їх опанування, глибини розуміння залежить подальше вивчення математики учнем в наступних класах.

За традиційною методикою вивчення теми дослідження властивостей функцій базується на побудові їхніх графіків за відомими точками. Дослідження впливу коефіцієнтів на розміщення графіків на координатній площині потребує багато

часу, який витрачається на складання таблиць значень, що гальмує процес сприймання та узагальнення матеріалу. Значно ефективніше та наочніше процес вивчення функцій проходитиме з використанням педагогічного програмного засобу.

Так побудова графіків функцій за допомогою ППЗ GRAN1 вивільнює час, що використовувався на складання таблиць значень функцій, і в свою чергу стимулює процес більш глибокого засвоєння матеріалу завдяки можливості проаналізувати

властивості певного типу функцій на значно більшому числі побудованих графіків. За рахунок використання зазначеного ППЗ у доступній формі досягається візуалізація зміни положення графіка функції на координатній площині в залежності від зміни коефіцієнтів та області визначення функції.Завдяки простоті у використанні ППЗ GRAN1 і вдало дібраній системі дидактичних вправ здійснюється принцип доступності в навчанні, що особливо важливо при засвоєнні

навчального матеріалу невстигаючими учнями. Для  таких учнів ППЗ GRAN1 є тим інструментом, за допомогою якого вони значно легше розв’язують задачі і  відкривають  для себе цікавий світ графічних побудов в новому баченні.

При вивченні  теми «Перетворення графіків функцій» використовую також програми  «Master Function 2.0» та  Advanced Grapher.

 •    Будуємо графіки функцій у=x²,  y=x²+b,   y=(x+m)², y=(x+m)²+n, y=aх²,

 y=-x2, у=׀  х2 ׀ .  Після практичної роботи учні самостійно роблять висновки про перетворення графіків функцій y=f(x)+n, y= f(x+m),  y= - f(x)  y=kf(x), y=׀f(x)׀, y=kf(x+m)+n

 •  Окрім постановки питання в звичній формі, наприклад, розв’язати рівняння                    5х+4=х-7, можна сформулювати питання по іншому: при яких значеннях х  вирази   5х+4 і х-7 рівні між собою?  

  Пояснення  нового матеріалу продумую і приділяю цьому достатньо часу. Якщо  тема нескладна, використовую  роботу з підручником: визначення головного з прочитаного; відповіді на запитання після параграфа, складання конспекту( в старших класах).

    Важливо при  вивченні нового матеріалу дати учням зрозуміти, це не  суха теорія, а така, що потрібна в житті і це вдається через розв’язування  прикладних задач.

                          Задачі пов’язані з життєвою практикою

Задача 1.Ділянку городу, що має форму прямокутника, одна сторона якого на 10 м більша від другої, треба обгородити огорожею. Визначити довжину огорожі, коли відомо, що площа ділянки дорівнює 1200 м2( Тема «Розв’язування задач за допомогою квадратних рівнянь»)

Задача 2. Скільки кг фарби потрібно для покриття підлоги в математичному кабінеті( у вашій кімнаті), якщо відомо, що на 1 м2 витрачається 0,2 кг фарби. ( Тема «Прямо пропорційні величини»).

Задача 3. Яку відстань пройде світло за 2,8*106 с, якщо швидкість світла   3*105 км/с(Тема «Стандартний вигляд числа»).

Задача 4. На щорічний ремонт одного старого станка завод витрачає 8000 грн. Більш сучасний новий станок працює  удвічі продуктивніше старого і буде працювати без ремонту 5 років. Але коштує дорого-75000 грн..Що дешевше-ремонтувати два старих станка чи замінити їх одним новим (Тема «Дії з натуральними числами»).

Задача 5. Купець порахував, якщо він буде продавати сукно по 3 грн. за аршин (71,1 см), то буде у збитку 18,5 грн;  якщо ж  продаватиме по 4 грн.. за аршин, то матиме прибуток 37 грн. Скільки аршинів сукна було у купця?

   Атмосфера колективного пошуку та обдумування розв’язання спільного для всіх навчального завдання,зацікавлює більшість учнів,зменшує кількість байдужих.

    Намагаючись досягти  належного підґрунтя навчально-виховного успіху при закріпленні вивченого використовую такі складові роботи:

 •  пропоную учням на вибір різні види навчальних  завдань і  форм роботи, заохочуючи самостійність у досягненні наміченого.

     На узагальнюючому уроці з теми ”Розкладання многочленів на множники різними способами” у 7 класі проводимо ділову гру “Естафета”. Клас ділиться на групи:

1. «Спільний множник»

2. «Формула»

3. «Групування»

                                           

                                  Розкласти на множники:

3+8х2у+4ху2-4ух2-8ху2-4у3=

=4(х3+2х2у+ху2-ух2-2ху23)=                        1 група

=4((х3+2х2у+ху2)-(ух2+2ху23)=                    3 група

=4(х(х2+2ху+у2)-у(х2+2ху+у2)=                       1 група

=4(х(х+у)2-у(х+у)2)=                                         2 група

=4(х+у)2(х-у)                                                     1 група

Кожна група вибирає самостійно своє завдання, перевіряє правильність виконання .

 •  самостійні роботи: за зразком, варіативні(різнорівневі) пошукові, лабораторні і практичні роботи, математичні логічні, числові кросворди, ребуси.

У 5 класі  при вивченні теми  «Прямокутний паралелепіпед» учні групуються в пари, кожна пари отримує моделі куба і прямокутного паралелепіпеда і самостійно знаходять:

а) довжину ребер;

б) площу кожної грані;

в) площу повної поверхні;

г) об’єм ;

д) на окремому аркуші накреслити розгортку кожної фігури;

е) чи вміститься у вашому паралелепіпеді 1 л води?

    6 клас, тема «Довжина кола». У кожної пари по три кола різного діаметра, нитка, лінійка. Виміряти довжину С (см) і діаметра d (см) кожного кола. Дані занести в таблицю:

Довжина кола

    С(см)

Довжина діаметра

         d(см)

Відношення

Висновок

Коло №1

Коло №2

Коло №3

      В результаті такої роботи нові знання є внутрішнім продуктом практичної діяльності учнів, тобто власне відкриття.    

      При вивченні десяткових дробів, звичайних дробів, раціональних чисел  пропоную завдання:

З наведених чисел виберіть такі, щоб їх сума дорівнювала 1.Запишіть ці вирази .

0,1

0,27

0,0634

0,83

0,0366

0,9

0,0366

0,09

0,73

 

   

-2

18

4

20,4

-17

-21,4

3

-19,4

     Ці завдання  дають змогу швидко перевірити первинне засвоєння вивченого, сприяють розвитку логічного мислення, формувати навички дослідницької діяльності.                                                                                                                         

 •  надаю індивідуальну допомогу учням у самостійному плануванні роботи

а)(х+4)22+2*х*4+422+8х+16

б)(а-2в)2=         -2*а*2в+

в)(5с+0,2р)²= + +

 •  вчу дотримуватись певних алгоритмів роботи.
 •  вчу співпрацювати у групі,парі,колективно.

     Для підвищення пізнавальної активності учнів використовую взаємоперевірку школярами письмових домашніх робіт,самостійних робіт. Така робота дуже подобається учням, вона допомагає інтенсифікувати роботу, виводячи учнів із стану пасивного сприймання інформації. Взаємоперевірка виконує і важливу виховну функцію:сприяє виробленню таких рис особистості, як правдивість, колективізм, виховання самоконтролю.       

    У своїй роботі намагаюся дати змогу висловитися кожному учневі:діти розповідають матеріал один одному, і кожен з них буває то слухачем, то оповідачем у системі “учень-учень”. Завершуючи вивчення теми ”Лінійна функція” у 7 класі, клас ділю на групи по 3-4 учні. Протягом 10-15 хвилин кожна група готує зв’язну розповідь про лінійну функцію, її властивості, графік, розміщення графіка в системі координат, пряма пропорційність, графік, властивості, приклади.  Команда,  яка першою справилася із завданням демонструє її класу, інші команди уважно слухають, доповнюють.

На цьому етапі байдужих дітей зазвичай немає, кожен намагається доповнити, навести свій приклад.

          Готуючись  до уроку добираю відомості, що доповнюють зміст підручника, знаходжу історичні факти, матеріали про вчених –математиків, що значно розширює кругозір учнів,підвищує їх загальну культуру.

           Допомагаю учням працювати самостійно з додатковою літературою,заохочую вихованців до пошуку цікавих фактів з історії математики, написання рефератів.

           Домогтися, щоб процес вивчення математики приносив дітям більше позитивних емоцій допомагає проведення нетрадиційних уроків(казки ,подорожі,конкурси).

  Значне місце в роботі займають дидактичні ігри,бо гра це творчість,праця.Під час гри в дітей виробляється звичка зосереджуватися,мислити самостійно,прагнути до знань,бажання докласти всіх зусиль,щоб не підвести товаришів.

              У момент гри на уроці процес навчання  стає цікавим,полегшує подолання труднощів у засвоєнні матеріалу.Гра робить урок живим і нестандартним.

             У різних класах можна застосовувати одну й ту ж гру.

1. «Магічні квадрати»-у 5 класі при додаванні і відніманні  десяткових дробів, у 6 класі при додаванні і відніманні додатних та від’ємних чисел.

-3

5

*

-8

13

7

*

*

*

*

9

-6

-1

*

*

-11

 2.Гра «Хто швидше» можна застосовувати на етапі «Актуалізація опорних знань», «Закріплення вивченого» у кожному класі.

3.Гра «Кращий художник»   

-19+7             45: (-9)                 24-37 81:27

-35-9               -21*4         -72:( -6)  -21*(-4)

38+( -60) 0-54 -34+51 -17+17

-44

-3

3

22

15

-13

-55

-72

64

-5

25

17

-12

-33

-54

-84

46

0

55

2

-17

84

21

12

-22

Виконуючи дії ,одержані результати учні знаходять у таблиці і зафарбовують

4.Розкодуй приказку, прислів’я, вислів про математику, ім’я видатного математика.

5.Вікторина-на будь-якому етапі уроку.

      Активізувати пізнавальну діяльність школярів допомагають міжпредметні зв’язки. Закінчуючи вивчати тему  «Скорочення дробів» у 6 класі  пропоную учням розглянути репродукцію картини російського художника  М.П. Богданова-Бєльського «Усний рахунок. В народній школі С.А. Рачинського». Після обговорення картини пропоную обчислити значення виразу (10·10+11·11+12·12+13·13+14·14):365 , яке знаходять учні трирічної школи. Зазвичай учні починають працювати письмово, деякі намагаються використати калькулятор, але все ж таки працюємо усно.

        Невміння вчитися-одна з головних причин відставання учнів у навчанні. Тому важливою умовою є допомога учням у формуванні самостійного   мислення,              раціональної організації праці. Вирішити цю проблему допомагає формування в учнів навичок самоконтролю. Пропоную учням завдання, які дають змогу здійснювати самоконтроль у процесі виконання завдання,одразу виправляти свої помилки. До завдань пропоную список відповідей,записані непослідовно.Учні записують тільки  номер завдання і букву правильної відповіді(1-а,2-г).

          Відповіді можна закодувати і тоді учні в результаті правильного розв’язання  отримують певне слово або словосполучення. Такий підхід дає змогу швидко визначити якість виконаної роботи та оцінити її швидко.             

              Важливу роль в активізації пізнавальної діяльності учнів відіграють «Тижні математики», які сприяють  вихованню  учнів , розширюють і поглиблюють здобуті знання на уроках,викликають в учнів інтерес до  предмета,збуджують прагнення знати більше,розуміти глибше.

      Працюючи над темою  « Aктивізація пізнавальної діяльності учнів на уроках математики» я зрозуміла, що традиційних способів передачі інформації далеко не достатньо.   У час становлення й розвитку системи національної освіти особливо

актуальними є питання вдосконалення форм, методів і технології навчання

математиці в навчальних закладах різних типів.

    Необхідний поворот від вербальних методів до інтеграції візуальних і

вербальних методів навчання. Адже давно відомо, що образна інформація

засвоюється краще, ніж текстова. Мудрість, сформульована древнім китайським філософом, говорить:

«Скажи мені - і я забуду,

Покажи мені - і я запам'ятаю.

Дай мені діяти самому - і я навчуся…»

        Залучення комп'ютерних технологій на різних етапах навчання допомагає

реалізувати основний принцип особистісно-орієнтованого підходу в освіті –

принцип діяльності. Сутність цього принципу полягає в стимуляції учнів до

освітньої діяльності, що забезпечує можливості саморозвитку, самовираження

і самоосвіти.

            Комплексне використання різних засобів навчання сприяє створенню

сприятливого пізнавального середовища. Поєднання традиційних форм і видів

роботи на уроці з комп’ютерною підтримкою дає можливість максимально

диференціювати та індивідуалізувати навчання, зробити процес навчання

творчим, дослідницьким. Застосування інформаційних технологій дає змогу

скоротити час на вивчення теми, підвищити рівень сприйняття і розуміння

учнями матеріалу. Позитивний результат гарантовано, бо молодь до

комп’ютерів ставиться дуже доброзичливо, вона їх любить, їм довіряє, навіть

їх обожнює. І треба розумно використати це ставлення учнів до комп’ютера

при плануванні навчального процесу.

          Використання комп'ютера під час вивчення математики дає наочні уявлення

про досліджувані поняття, закономірності, функції, геометричні фігури, що

сприяє розвитку образного мислення учнів.

        Важливі також деякі психологічні аспекти висвітлюваної теми. Учні

мають різний психологічний статус і багато хто з них хворобливо ставиться

до зауважень, дуже боїться зазнати фіаско на очах у класу. У діалозі з

комп'ютером нічого подібного не відбувається: комп'ютер не рахує, скільки

було невдалих спроб розв’язання задачі, не робить ніяких зауважень. Він ще й підкаже, що і як потрібно зробити. Таким чином формується ситуація

психологічного комфорту, яка створює можливість пізнавального та

емоційного розкріпачення учнів.

    Застосування ІКТ на уроках математики дає можливість вчителю скоротити час на вивчення матеріалу за рахунок наочності і швидкості виконання роботи, перевірити знання учнів в інтерактивному режимі, що підвищує ефективність навчання, допомагає реалізувати весь потенціал особистості - пізнавальний, морально-етичний, творчий, комунікативний і естетичний , сприяє розвитку інтелекту, інформаційної культури учнів.

      «Математика - наука для очей, а не для вух»- К.Ф. Гаус, тому вважаю, що математика - це один з тих предметів, в якому використання ІКТ може активізувати всі види навчальної діяльності: вивчення нового матеріалу, підготовка і перевірка домашнього завдання, самостійна робота, перевірочні і контрольні роботи, позакласна робота, творча робота.

 Використання різних форм ІКТ оживляє урок , та найбільш простою із них є презентація, коли комп’ютер виконує роль і дошки, і підручника, і дидактичного посібника.  Використання цієї форми дає  ряд переваг:

 1.  Можливість забезпечити учневі індивідуальний  режим роботи.
 2.  Більше можливості оформлення інформації: використання кольорової гамми при оформленні слайдів, різного роду шрифтів і, звичайно, ефекти анімації.
 3.  Оптимізація роботи вчителя при підготовці уроку (організація уроків, які потребують використання великої кількості дидактичного матеріалу-ілюстрацій, схем, діаграм, історичного матеріалу, міжпредметних зв’язків), при проведенні контролю знань (використання різних видів контролю і перевірки знань-завдання на співвідношення, знайти помилку, продовжити речення, тести)
 4.  В будь-який момент можна повернутися назад, особливо при вивченні нового матеріалу.
 5.  Використання на різних  уроках (при вивченні нового матеріалу, закріпленні вивченого, на уроках систематизації знань)

                6.   При проведенні усного рахунку ( можливість оперативно           демонструвати завдання і коректувати результати їх виконання) 

 Комп’ютерні презентації, виконані в різних програмних середовищах, органічно вписуються в будь-який урок, ефективно допомагають учителю за мінімальний час самостійно виготовити мультимедійний посібник до уроку, що унаочнює навчальний матеріал, дає можливість провести математичний диктант і його перевірку, продемонструвати способи розв’язання завдань тощо. Причому достатньо одного лише комп’ютера та проектора для використання презентацій на уроці математики , що є актуальним у сільських школах, за відсутності необхідної кількості ПК.

        У  вчителя  з’явилася можливість за допомогою сучасних комп’ютерних

технологій удосконалювати навчально-виховний процес. Але в силу існуючих економічних умов навчальні заклади не забезпечуються готовими програмними продуктами, а придбання останніх є дуже проблематичним.

      Використання комп’ютерних програм на уроках математики розвиває інтерес до вивчення предмета, підвищує ефективність їхньої самостійної роботи, індивідуалізації процесу навчання шляхом: покращення наочності навчання, сприяння формуванню абстрактних уявлень про математичні моделі, поглиблення самостійності вивчення курсу, створення комфортних умов проведення різних форм контролю знань, що допомагає в розробці індивідуальних заходів для корекції знань учнів у межах досягнення визначених цілей навчання.

    Комп’ютер допомагає розвивати розумові здібності: швидкість мислення, пам’ять, уміння переключати увагу. Використання комп’ютерних технологій: комп’ютерні презентації, комп’ютерне тестування. Програмні засоби використовуються у трьох напрямах: ілюстративному, схематичному та інтерактивному. Схематичний метод дозволяє скористатися можливостями комп’ютерних програм для побудови структурно – логічних схем та опорних конспектів. Після комп’ютерної обробки опорні конспекти стають більш наочними, цікавими. Цьому допомагає прикладна програма Power Point. Мультимедійні засоби навчання допомагають посилити мотивацію навчання, урізноманітнити форми подання інформації, посилити співтворчість учителя та учня на уроці, розширити самостійність учня.

          Основна мета ППЗ – активізувати пізнавальну діяльність учнів; посилити самостійність в опануванні знаннями, вміннями і навиками, мотивацію та інтерес до навчання геометрії і, тим самим, покращити навчальні досягнення учнів.

Мережа Інтернет надає можливість користування деякими такими програмами.

 •  ППЗ «Пакет динамічної геометрії»-потужний інструмент для побудови та дослідження динамічних геометричних моделей на площині, який створений для підтримки шкільного курсу геометрії у 7-9 класах. Дану програму можна використовувати у 5 класі при побудові  трикутників.
 •  Програмне середовище «Системи лінійних рівнянь» призначено для застосування в курсі алгебри ЗОШ при вивченні теми «Системи лінійних рівнянь з двома змінними». Дозволяє учневі зосередитися на логіці розв’язування систем лінійних рівнянь і отримати осмислений результат, дозволяє розв’язувати набагато більшу кількість задач, дозволяє диференціювати навчання, полегшує перевірку виконання завдань.
 •  Електронний практикум з теми «Координатна площина»-призначений для відпрацювання навичок роботи  з координатною площиною. Використовую при вивчення теми «Прямокутна система координат» у 6 класі, при повторенні перед вивчення теми «Функція» у 7 класі, на уроках в рамках тижня математики.
 •  Програма «Математика 5» призначена для розв’язування різноманітних математичних завдань: дії зі звичайними дробами, розв’язування квадратних  та лінійних рівнянь, побудова  графіків елементарних функцій, перетворення одиниць вимірювання.
 •  Програма  «Master Function 2.0». За її допомогою легко будувати графіки функцій в одній системі координат.

 •  Програма «Отличник v1.0»-тренажер математичних завдань. Зручна програма для використання у 5 класі в першому семестрі на відпрацювання усних обчислень. Після закінчення роботи автоматично виставляється оцінка.

    Названі програми прості у користуванні, оснащені зручним інтерфейсом, максимально наближеним до інтерфейсу найбільш поширених програм загального призначення. Від користувача не вимагається значного обсягу спеціальних знань з

інформатики, програмування тощо. Використання цих програм дає змогу

вчителю значно інтенсифікувати спілкування його з учнями та учнів між

собою, перекласти на комп’ютер рутинні, чисто технічні та нецікаві операції,

ручне виконання яких практично не розвиває інтелекту дитини, а часто навіть,навпаки, гасить його, коли дитина уподібнюється до робота чи комп’ютера, виконуючи замість нього обчислювальні, графічні та інші технічні операції.

    

    Застосовувати комп’ютерні програми можна на будь-якому етапі уроку: при вивченні нового матеріалу, при повторенні, на узагальнюючих уроках. Головне завдання вчителя це правильно організувати роботу учнів.

    Та все ж комп’ютерні програми не дають можливості легко оволодіти математикою. Легких шляхів в науку не буває. Але необхідно використати всі можливості для того, щоб дітям вчилось цікаво, щоб більшість школярів пізнали цікаві сторони математики, її можливості в удосконаленні здібностей, в подоланні труднощів.

   Урок в школі - це соціальне замовлення суспільства в системі освіти, який обумовлений соціально-психологічними потребами суспільства, рівнем його розвитку, етичними та моральними цінностями цього товариства. На жаль, процес модернізації в системі освіти проходить важко. Пов'язано це з тим, що педагоги націлюють учнів тільки на отримання твердих теоретичних знань, частина яких, на мій погляд, не отримає практичного застосування в майбутньому житті.

    Не секрет, що сформовану практику викладання математики характеризують традиційне вивчення математичних формул, абстрактність математичних понять, які зазвичай запам'ятовуються механічно.

На уроках математики заявлена проблема в якійсь мірі може бути вирішена шляхом використання комп'ютерних технологій, які, по-перше, мають у своїй основі суворий алгоритм дій учня. Адже не кожен учень, вивчивши правила, може ними користуватися. Використання алгоритмів, схем-карт, таблиць, тобто орієнтувальних схем, впорядковує процес навчання.

       У зв'язку з гострою проблемою економії часу в ході навчального процесу перед сучасною школою також ставиться завдання - знайти кошти і прийоми навчання, що дозволяють максимально економити час на уроці.

      Навчання з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, - це і рівнева диференціація, тому що в умовах цієї технології учень має право на вибір змісту своєї освіти, рівня засвоєння. При цьому діяльність вчителя повинна забезпечити можливість кожному школяреві опанувати знаннями на обов'язковому або більш високому рівні (за вибором учня).

       Застосування інформаційних технологій на уроках і в позаурочній діяльності розширює можливості творчості як вчителі, так і учнів, підвищує інтерес до предмета, стимулює освоєння учнями досить серйозних тем з інформатики, що, у підсумку , веде до інтенсифікації процесу навчання.

   Та попри все  при підготовці до уроку з використанням ІКТ вчитель не повинен забувати, що це УРОК, а значить складає план уроку виходячи з його цілей, при відборі навчального матеріалу він повинен дотримуватися основні дидактичні принципи: систематичності та послідовності, доступності, диференційованого підходу, науковості та ін. При цьому комп'ютер не замінює вчителя, а тільки доповнює його.

   Усі ці прийоми сприяють тому, що багато моїх вихованців беруть активну участь у районних олімпіадах, де займають призові місця.


-6,5

  *0,01

  :2

  +3,9

*3a³b²

(  )²

(  )³

    -2ab

a²b

0,32b³

xya

-3xab³

bx

0,2abc

a²b²z

¾ab³

-4ca²b

0,5ab

5ab³x²

*-3xab


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

4006. Основи екології. Конспект лекцій 1.43 MB
  Основні екологічні проблеми сучасності Визначення, завдання, значення і структура екології. Основні етапи розвитку екології. Українська екологічна школа. Основні екологічні проблеми сучасності. Джерела екологічної кризи сучасності та її вп...
4007. Педагогическая генетика 598.5 KB
  Педагогическая генетика Генетика и биология развития могут предложить довольно мощный резерв для перестройки современной педагогики – некую новую область знаний, которую мы назовем педагогической генетикой. Это новое направление основано на дву...
4008. Введение в экономическую теорию 116.5 KB
  Введение Экономические знания необходимы каждому человеку, так как они способствуют правильному пониманию происходящего, помогают ориентироваться в различных ситуациях, как на работе, так и в жизни. Домохозяйка рассчитывает, как распланировать доход...
4009. Сутність екологічного менеджменту 411 KB
  Антропогенний і техногенний вплив на природне середовище. Сучасний рівень порушення екологічної рівноваги на Землі Діалектика взаємодії суспільства і природи носить історичний характер і полягає в тім, що людство - складова частина природи, р...
4010. Економічна теорія. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи 945.5 KB
  Методичне видання складається з передмови, загальних вимог до самостійної роботи, тематичного планування самостійної роботи студентів, завдань на самостійну роботу і переліку питань самостійної роботи, які включені в екзаменаційні білети. Пере...
4011. Основні питання економічної теорії 1.08 MB
  Вступ У системі економічних дисциплін економічна теорія займає провідне місце, оскільки вона виступає методологічною базою для цілої системи економічних наук, розкриває основоположні базові поняття, економічні закони, категорії, принципи господарюва...
4012. Економічна теорія, її предмет, методи та функції 248.5 KB
  Економічна теорія, її предмет, методи та функції Економічна теорія: виникнення та етапи розвитку. Об’єкт і предмет економічної теорії (далі – ЕТ). Економічні закони та економічні категорії. Методи дослідження економ...
4013. Генетика. Учебно-методическое пособие для самостоятельных занятий 4.1 MB
  Иллюстрированное электронное пособие разработано профессором кафедры растениеводства A.M. Ленточкиным на основе требований образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению «Агрономия» при изучении дисциплины «генетика»...
4014. Генетика микроорганизмов 114.5 KB
  Генетика микроорганизмов Генетическая система бактерий состоит из ядерных и внеядерных структур. Аналог ядра прокариотов значительно отличается от ядра эукариотических клеток. Он представлен нуклеоидом, лишенным оболочки и включающем в себя почти вс...