54273

Використання спеціальних засобів навчання на уроках української мови. Енциклопедія дидактичних матеріалів

Книга

Педагогика и дидактика

Вкажіть правильний варіант відповіді. Укажіть варіант правильного адресування. Укажіть правильний варіант перекладу. Вкажіть варіант у якому всі слова написано згідно з правилами правопису.

Украинкский

2014-04-02

394 KB

10 чел.

«Енциклопедія дидактичних матеріалів»

Номінація –

«Використання спеціальних засобів навчання на уроках української мови»


Анкета

учасника конкурсу

навчально-методичних розробок

«Енциклопедія дидактичних матеріалів»

Номінація –

«Використання спеціальних засобів навчання на уроках української мови»

Програма

для загальноосвітніх навчальних закладів

«Українська мова.

5 – 12 класи», 2005 р.

Район - Снігурівський

Навчальний заклад - Баратівська ЗОШ І-ІІІ ступенів

П. І. Б. учасника - Проценко Світлана Сергіївна

Посада - Учитель української мови та літератури

Стаж роботи на даній посаді - 18 років

Нагороди, відзнаки – Грамоти районного відділу освіти (2005, 2007, 2008 рр), грамоти адміністрації школи (2003, 2005 рр)

Участь в інших конкурсах, яких саме, коли, результати -

участь у заочному турі конкурсу «Учитель року – 2003» (серед учителів зарубіжної літератури);

участь у районному конкурсі «Мій кращий виховний захід» (2007 р., ІІ місце, 2009 р);

участь вихованців в районних конкурсах читців, літературних творів, авторської поезії.

Переможці: Кос Дарина, Боброва Людмила, Проценко Ірина .

Контактний телефон – 3 8096 779 25 45

План

І. Пояснювальна записка.

ІІ. Зміст дидактичного матеріалу.

Оголошення (6 клас)

Розписка ( 7 клас)

Протокол (8 клас)

Заява. Автобіографія. (9 клас)

ІІІ. Дидактичні матеріали для уроків у старшій школі.

Лексика ділового мовлення.

Фразеологія ділового мовлення.

Іменник, прикметник, числівник, дієслово, прийменник у діловому мовленні.

Особливості синтаксису ділового мовлення.

ІV. Памятки для учнів.

1. Короткий словник паронімів.

2. Види помилок.

V. Тексти для редагування.

Пояснювальна записка

Програму з української (рідної мови) для шкіл з українською мовою навчання розроблено на основі Закону України «Про загальну середню освіту» і Державного стандарту базової і повної середньої освіти.

Основна мета навчання рідної мови полягає у формуванні національно свідомої, духовно багатої мовної особистості, яка володіє вміннями й навичками, вільно, комунікативно доцільно користується засобами рідної мови – її стилями, типами, жанрами в усіх видах мовленнєвої діяльності. Тобто забезпечує належний рівень комунікативної компетенції.

Зміст навчальних матеріалів програми основної школи розподіляється на чотири змістові лінії: мовленнєву, мовну, соціокультурну і діяльнісну (стратегічну).

Зміст мовленнєвої змістової лінії викладається за принципом структурної систематичності, який передбачає поступове ускладнення і поглиблення мовленнєвознавчих понять та формування вмінь у всіх видах мовленнєвої діяльності.

Дві змістові лінії (мовна і мовленнєва) є основними, які визначають безпосередній предмет навчання, його структуру, супроводжуються вимогами до навчальних досягнень учнів, кількістю годин. Що виділяються на їх засвоєння.

Призначення мовленнєвої змістової лінії полягає в забезпеченні цілеспрямованого формування і вдосконалення вмінь та навичок в усіх видах мовленнєвої діяльності – аудіюванні, читанні, говорінні, письмі (мовленнєва компетенція).

Важливе місце під час вивчення змісту навчального матеріалу мовленнєвої змістової лінії відводиться урокам, на яких учні знайомляться з стилями мовлення, сферами їх вживання, видами висловлювань. Вважаю, що найбільше проблем виникає, коли учні вивчають особливості офіційно-ділового стилю. Відомо, що основною рисою стилю є точність, неприпустимість двозначності тлумачень. Специфіку стилю створюють також стереотипні мовні засоби, стандартні форми висловлювань. Серед інших ознак стилю можна назвати стислість викладу, високий ступінь уніфікації, безособовість, без емоційність.

Страшним і слабким є перо в руках людини, яка зневажає свою мову, ігнорує її правила і закони, її лексико-граматичне багатство та стилістичний потенціал. Відомий мовознавець В. В. Виноградов слушно зауважив: «Висока культура розмовного і писемного мовлення, гарне знання і чуття мови, вміння користуватися її виражальними засобами, її стилістичним різноманіттям – найкраща опора, найпевніша підмога, найнадійніша рекомендація для кожної людини в її громадському житті і творчій діяльності».

 

У збірці дидактичних матеріалів, які я підготувала для уроків української мови, розглядаються правила складання ділових паперів ( за шкільною програмою). Вивчення особливостей написання ділових паперів спирається на норми сучасної української мови.

Збірка має на меті допомогти учням, учителям у правильному вживанні в документах мовних засобів, застерегти від типових помилок, навчити знаходити найдоцільніші лексико-граматичні засоби. Тексти для редагування, які теж подаються у збірці, вплинуть на формування навичок роботи з текстом, аналізу складених висловлювань. При необхідності, можна звернути до таблиці, яка містить приклади основних видів помилок.

Витяг

з Програми для загальноосвітніх навчальних закладів

«Українська мова. 5 – 12 класи»

Мовленнєва змістова лінія

Клас

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

5

Належність висловлювань до певного стилю: розмовний, науковий, художній, публіцистичний, офіційно-діловий (загальне ознайомлення).

Учень розрізняє стилі мовлення, сферу їх використання.

6

Повторення відомостей про стилі мовлення. Поняття про офіційно-діловий стиль. План роботи. Оголошення.

Учень визначає стилі мовлення, сферу їх використання, складає план роботи, оголошення.

7

Повторення вивченого про стилі мовлення. Розписка.

Учень стисло характеризує особливості стилів мовлення, визначає тексти публіцистичного, офіційно-ділового стилів, пише розписку як один з ділових паперів.

8

Повторення відомостей про мовлення, текст, стилі, типи мовлення. Протокол.

Учень аналізує тексти офіційно-ділового стилю, пише протокол.

9

Повторення відомостей про стилі мовлення. Заява. Автобіографія.

Учень вміє наводити приклади текстів різних стилів, визначає їх особливості, складає заяву, автобіографію.

Клас - 6

Тема: Повторення відомостей про стилі мовлення.

Поняття про офіційно-діловий стиль. План роботи. Оголошення.

І. Гра «Довідкове бюро».

- Ознайомтесь з теоретичним матеріалом.

Підготуйте запитання для усної мовленнєвої розминки.

 У різних ситуаціях спілкування використовуються різні мовні стилі. Мовний стиль – це вибір слів, словосполучень, речень залежно від умов спілкування. Наприклад, відповідь на уроці за темою, висвітленою в підручнику, - це приклад науково стилю, виступи на мітингах належать до публіцистичного стилю, а готуючи документ (заяву, розписку, довідку), ви використовуєте офіційно-діловий стиль.

План в офіційному стилі – це документ, який визначає точний перелік запланованих робіт чи заходів, їх послідовність, обсяг і терміни проведення, називає виконавців. За терміном виконання плани поділяються на перспективні, річні, піврічні, тижневі, щоденні.

Оголошення – це повідомлення, у якому подається інформація про певний захід (офіційний, культурний, побутовий тощо). За змістом оголошення бувають двох типів:

Про майбутню подію;

Про потребу в послугах або їх надання.

За формою оголошення бувають писані, мальовані, друковані тощо. Оголошення бувають як від окремих організацій, підприємств, так і від приватних осіб.

Робота в парах. Поставте складені за змістом теоретичного матеріалу запитання сусідові по парті.

ІІ. Дидактичний матеріал.

1. Складіть власний план (на вибір):

а) роботи гуртка, який ви відвідуєте;

б) підготовки до класного свята;

в) проведення осінніх канікул.

№ з/п

Дата проведення

Зміст роботи

Відповідальний за виконання

Відмітка про виконання

При

мітка

2. Відредагуйте оголошення.

Неправильно

Правильно

Оголошення

Із завтрашнього

дня якщо хтось дозволить

собі прийти до

школи без змінного взуття,

нехай жаліється на себе.

Він довідається, де раки зимують.

Директор школи

3.Напишіть два оголошення про проведення новорічного свята:

текст першого – офіційно-діловий,

текст другого – з використанням образно-емоційних засобів.

4. Напишіть оголошення про послуги, що надаються певною фірмою або підприємством.

5.Напишіть оголошення про відкриття магазину у вашому населеному пункті.

6. Випишіть із періодичної преси зразки офіційних оголошень.

7. Проаналізуйте фрагменти оголошень, поданих громадянами для друку. Виправте речення, визначивши характер помилок.

 Прогулювати собак на території парку громадянам без намордників суворо забороняється. Продається коляска для дитини харківського виробництва. Продається корова за домовленістю з телям. Приймається часник від громадян першого сорту. Продається коляска для дитини синього кольору.

8. Виправте текс оголошення.

Обява

Шановні батьки!

Не залишайте малечу без доглядання. Не дозволяйте їм гуляти на проїжджих частинах міських вулиць. Переконливе прохання навчати їх дорожній грамоті, адже це може привести до трагічних наслідків. Ваше відношення до правил дорожнього руху – самий кращий приклад дітям.

 Транспортно-дорожня служба міста

9.Поясніть характер лексичних помилок, зроблених у текстах оголошень.

- Загубилося темне лоша з трьома білими ребрами на шиї. Хто зустрінеться з ним, прошу послати до мене.

- Пропала породиста собака з білими розводами по шоколадному полю. Хто найшов, той получить щедру розплату по Магістральній 5.

- Обіди у верхньому одязі не відпускаються.

ІІІ. Самостійна робота (12 б.)

1. Вкажіть правильний варіант відповіді. Оголошення – це:

а) документ, адресований конкретній особі і містить пропозиції щодо участі у заходах, подіях;

б)документ, в якому подається потрібна інформація, адресована певному колу зацікавлених осіб;

в)коротке повідомлення про якусь подію і пропозицію бути її учасником.

2. Оформлене оголошення про лекцію, виставу, концерт – це:

а) афіша; б) реклама; в) запрошення.

3.Формули ввічливості та подяки вживаються:

а) у запрошенні; б) в оголошенні; в) у рекламі.

4. Укажіть варіант правильного адресування.

а) м. Миколаїв б) м. Миколаїв в) м. Миколаїв,

вул. Соборна 25 вул. Соборна, 25 вул. Соборна, 25

будинок учителя Будинок Учителя Будинок учителя

5. Укажіть правильний варіант перекладу.

а) Запрошуємо Вас прийняти участь.

б) Запрошуємо Вас взяти участь.

в) Просимо Вас прийняти участь.

6. Вкажіть варіант, у якому всі слова написано згідно з правилами правопису.

а) кредитування, обов’язок, відрядженя;

б) дівіденти, інвестиція, мільйон;

в) труднощі, атестація, павільйон.

7.Вкажіть правильний варіант, у якому подані звертання до осіб у формі кличного відмінка.

а) Шановні: Ігор Степанович; Маріє Євгенівно, Оксано Іванівно.

б)Шановні: Андрію Ігоревичу, Валентино Сергіївно, Миколо Івановичу.

в) Шановні: Валентино Іванівна, Інно Яківно, Тетяно Юхимівна.

8. Зробіть правильний вибір слів.

У повідомленні вказати…

а) прізвища; б) фамілії; в) псевдоніми.

9. Утворіть моделі виразів:

Запрошуємо на

 

10.Перекладіть словосполучення і речення.

Поступили в продажу - _______________________   

Спешите заказати - __________________________

Состоится просмотр фильма - ______________________

11.Відредагуйте речення.

Державний учбовий комбінат запрошує на навчання випускників 11 класу.

Збори активу школи відбудуться 12 вересня в дві години.

Продається мебель по привабливих цінах.

12.Станьте учасником діалогу. Напишіть відповіді на подані запитання.

Кого б Ви хотіли запросити на свій день народження?

Які оголошення, вміщені у газетах, Вас найбільше цікавлять?

Вам доводилося писати оголошення? Якщо так, то про що?

Клас – 7

Тема: Повторення вивченого про стилі мовлення. Розписка.

І. Робота в групах.

Прочитайте і запам’ятайте відомості про розписку як різновид документу. Приготуйте презентацію свого повідомлення.

 Розписка – це документ, який підтверджує отримання документів, грошей, товарів тощо. Розписка оформляється за такою формою:

Назва виду документа.

Прізвище, імя, по батькові й посада того, хто дає розписку.

Прізвище, імя, по батькові й посада того, кому дається розписка.

Перелік того, що передається.

Дата.

Підпис отримувача.

Для матеріальних цінностей повинне даватися повне найменування, кількість отриманих предметів. Грошові суми обов’язково вказуються цифрами і прописом. Ось зразок розписки.

Розписка

Я, Матвійчук Василь Петрович, учень 7 класу Баратівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, отримав від вчителя фізкультури Калями Валерія Степановича 3 (три) волейбольні м’ячі для проведення тренувань.

10 вересня 2009 року  Матвійчук

ІІ. Тренувальні вправи.

1. Проаналізуйте наведену розписку. Запишіть виправлений текст.

Розписка

Мною, Мирончук Миколою Леонідовичем, що мешкає по адресу 241234 Київ-42, вул. Драгоманова 24, кв. 139, дійсно получено від Романченко Леоніда Івановича холодильник «Норд» сроком на 4 місяця. Обовязково поверну холодильник у визначений срок, тобто до 11. 11. 2009 р.

11.07. 2009 р.  Мирончук М. Л.

2.Напишіть розписку про отримання у бібліотеці 17 орфографічних словників для роботи на уроках української мови .

3.Вкажіть правильний варіант відповіді:

Розписка – це:

а) писемне підтвердження певної дії;

б) письмове підтвердження певної дії.

Напишіть правильний варіант визначення документа.

4. Визначте правильний варіант перекладу стандартних конструкцій, уживаних у тексті розписки.

Получили 2 (два) учебника:

а) одержали 2 підручники; б) одержали 2 підручника.

Складіть речення з правильним варіантом перекладу.

5.Відредагуйте речення, у яких є порушення лексичних норм слововживання.

До розписки входять такі реквізити:… . Розписка пишеться лише одним екземпляром. Для проведення сільськогосподарських робіт я одержав 3 граблі, 25 відрів, 6 лопат.

6.Виберіть слова, що у дужках, не порушуючи правил слововживання.

Ми (одержали, отримали) гроші ( в сумі, на суму) 437 (гривнів, гривень).

У розписці Ви не (зазначили, вказали) повного найменування матеріальних цінностей. Вам (доведеться, прийдеться) написати (другу, іншу) розписку.

7. Поставте наголоси у словах. Там, де слова мають два наголоси, поставте обидва.

Читання, помилка, ринковий, запитання, розписка, засвідчення, одинадцять, заголовок, користування, відомості, отримання, зобов’язання, вигода, предмет.

8. У кожному з наведених речень замість крапок вставте єдино можливе для даного випадку слово.

У розписці я не …………….. адреси, номера і серії паспорта того, хто……………….. гроші.

…………………… повернути всю суму 01.02.2010 р.

Мимоволі………………… на думку таке.

Скажіть, будь ласка, кому ви ………………… розписку?

9. Утворіть моделі

 Засвідчити

 Одержати

 Вказати

8 клас

Тема: Повторення відомостей про мовлення, текст, стилі,

типи мовлення. Протокол.

1. Прочитайте мовчки. Поясніть лексичне значення виділених слів. Доберіть до них українські відповідники.

 Офіційно-діловий стиль – це різновид літературної мови, що обслуговує сферу ділових стосунків.

Офіційно-діловому стилеві властиві такі ознаки:

точність, ясність, логічність, об’єктивність, лаконічність у викладі думок;

уживання слів тільки в прямому значенні;

прямий порядок слів у реченнях;

уживання спеціальної термінології;

уживання готових усталених формул і мовних зворотів;

відсутність індивідуальної манери викладу та емоційно забарвленої лексики.

Офіційно-діловий стиль реалізується у таких жанрах: закон, акт, статут, указ, наказ, розпорядження та канцелярське листування. В офіційно-діловому стилі складаються ділові папери: заява, розписка. Оголошення, план роботи, звіт, протокол тощо.

Будь-який діловий папір складають відповідно до встановленої форми. Навіть незначний відступ від зразка може зробити його недійсним.

2. Усна розминка.

Використавши подану в тексті інформацію, розкажіть про офіційно-діловий стиль.

З якими діловими документами вам доводилося мати справу? За яких обставин? Розкажіть про це.

3. Робота в парах. Прочитайте текст. Доведіть, що його складено в офіційно-діловому стилі.

Протокол № 5

зборів учнів 8 класу Баратівської ЗОШ І-ІІІ ступенів

 від 12 жовтня 2009 р.

Голова зборів – А. Плаксіна

Секретар – Ю. Мовчан

Присутні – 17 учнів, класний керівник С. С. Проценко, голова класного батьківського комітету С. П. Крутеус.

Відсутні –

Порядок денний

1.Про організацію екскурсії учнів класу до м. Канева.

Слухали:

С. П. Крутеус проінформувала про можливість придбання у туристичному бюро путівок для одноденної екскурсії до м. Канева, про передбачене путівкою відвідування могили Т. Г. Шевченка та філіалу

Національного музею Т. Г. Шевченка.

Ухвалили:

1. Інформацію взяти до уваги.

2. Просити батьківський комітет організувати придбання 18 путівок на осінні канікули 2009-2010 н.р.

Голова зборів (підпис) А. Плаксіна

Секретар (підпис) Ю. Мовчан

4. Робота в групах. Підготуйте стислі відповіді на запитання:

- За яких обставин і навіщо складають протокол?

- що фіксує цей діловий папір і яку роль може відіграти в житті людей?

5. Напишіть протокол засідання Учнівської ради , на якому розглядалися такі питання: а) проведення у школі конкурсу авторської поезії; б) учнівське самоврядування; в) чергування учнів по школі.

6. Подайте різні варіанти оформлення у протоколі виступу Президента Країни Добра і Радості з питання відзначення Дня вчителя.

7.Проаналізуйте фрагменти протоколів. Виправте речення, пояснивши характер помилок.

Розглядалися учні Кушніренко та Грицай, які несвоєчасно зявляються до школи.

Силами учнів був обладнаний спортмайданчик. Його привели в порядок й при допомозі адміністрації школи він працює непогано.

Ухвалили: заборонити учням палити на території школи і брати приклад з Сергія Іванова, який постійно палить йдучи додому.

На зборах присутні 18 чоловік і 2 вчителя.

У школі створено кімнату школяра, яка оформлена літературою, де проводяться засідання мерів класів, на підсумках аналізуються учні, що не встигають у навчанні.

8. Доберіть антоніми до поданих слів.

Присутні - _______________

Таємне голосування - ___________________

З лівого боку - _______________

Велика кількість присутніх ______________

До початку року - ______________

Позитивний відгук - _______________

Призначити збори - _________________

Розпочати обговорення - ____________

9. Дайте відповіді на поставлені запитання. Зробіть правильний вибір слів, що в дужках.

- О котрій годині (почнуться, розпочнуться) (звітно-виборні, звітно-виборчі) збори?

- Яке (саме важливе, найбільш важливе) питання (повістки дня, порядку денного)?

- Вам (приходилося, доводилося) писати протокол зборів? Яких саме, уточніть?

9 клас

Тема: Повторення відомостей про стилі мовлення.

Заява. Автобіографія

1. Мовленнєва розминка.

- Що таке документ?

- Які документи ви знаєте?

- У якому стилі складаються документи?

- Назвіть особливості офіційно-ділового стилю: де використовується, яка мета, чим відрізняються висловлювання, які слова і речення вживаються найчастіше?

2. Прочитайте. Перекажіть зміст прочитаного.

Заява – документ, який містить пропозицію або прохання однієї чи кількох осіб до керівної особи.

Заява – один з найпоширеніших ділових паперів. Заява завжди пишеться від руки і в одному примірнику – так передбачено стандартом.

Стандарт передбачає для заяви такі реквізити ( реквізит – обов’язковий елемент оформлення офіційних документів):

Назва організації, установи чи посади особи, яким подається заява.

Відомості про того, хто подає заяву.

Назва документа.

Текст заяви.

Дата й підпис.

Заяви бувають прості (містять лише прохання чи пропозицію) і складні, мотивовані ( подається обґрунтування прохання чи пропозиції, може наводитися перелік документів, що додаються до заяви).

3.Прочитайте текст заяви. Назвіть наявні в ній реквізити. Простою чи складною є подана заява? Свою відповідь аргументуйте.

Директорові

Баратівської ЗОШ І-ІІІ ступенів

Федчеровій Н. І.

учня 9 класу

Корженка Віталія Андрійовича

 Заява

Прошу звільнити мене від ДПА у зв’язку зі станом здоровя. довідку про стан здоровя додаю.

12 травня 2009 року  Корженко

4. Проаналізуйте текст та оформлення заяви. Запишіть виправлений варіант.

Деканові Інститута менеджменту

Кривенко Дмитру Іванвичу

Від студента Климко Сергія

 

 Заява

Прошу дозволити мені не здавати екзамен по філософії 20.06.2008 р., а перенести його на більш пізніший час, так як я із-за хвороби не встигаю підготуватись до нього. Додаю справку від доктора щодо хвороби.

 

5. Складіть і запишіть одну із заяв:

Про видачу документів для переведення до іншої школи у зв’язку з переїздом батьків.

Про зарахування на підготовчі курси у один із вищих навчальних закладів.

Про зарахування до 10 класу загальноосвітньої школи.

 

6.Підкресліть варіант, у якому утворені словосполуки відповідають нормам лексичної сполучуваності.

Прошу дати відпустку. Прошу надати відпустку.

По сімейним обставинам. За сімейними обставинами.

Відпустка за власний кошт. Відпустка за власний рахунок.

У випадку невиконання. У разі невиконання.

На протязі 10 днів. Протягом 10 днів.

7. У кожному з наведених речень знайдіть слово або вираз, що не відповідає лексичним нормам української літературної мови. Виправте і запишіть речення.

Прошу прийняти міри по охороні державного майна.

Прошу розглянути заяву про перевід у другу школу.

Медична справка прикладається.

Прошу звільнити мене з занімаємої посади.

8. Прочитайте текст. Використавши матеріал. Поданий нижче, складіть тематичні виписки на тему «Як писати автобіографію».

Автобіографія – життєпис якої-небудь особи, складений нею самою. Цей документ містить найбільше відомостей про людину.

Автобіографія повинна відображати найголовніші моменти життя особи, її трудової діяльності. Заголовок документа може бути з одного слова «автобіографія», яке записується посередині рядка. Тоді автобіографія розпочинається словами: «Я, (прізвище, імя, по батькові), народився…». Рідше зустрічається такий варіант: «Автобіографія Радченко Олени Миколаївни». Перший рядок тоді починається так: «Я народилася…»

В автобіографії мають бути такі реквізити:

Прізвище, імя, по батькові того, хто її склав.

Дата народження.

Місце народження.

Хто батьки.

Де жив.

Відомості про навчання.

Відомості про трудову діяльність.

Короткі відомості про склад сімї.

Дата. Підпис.

Кожне нове повідомлення слід починати з абзацу. Дата записується ліворуч під текстом, підпис автора – праворуч. Автобіографія пишеться від руки.

Цей документ – один з небагатьох, який складається від першої особи. Проте не слід зловживати займенником «я». Граматичне значення першої особи передається за допомогою особових закінчень дієслів.

Головну увагу слід приділяти фактам. Надійний спосіб уникнення суб’єктивної забарвленості документа – відмова від прикметників, що виражають оцінку. Об’єктивності розповіді сприяють вичерпність і лаконізм.

9. Прочитайте автобіографії. Визначте стиль кожної з них. У чому полягає відмінність між ними?

 Місто Ічня на Чернігівщині, де я народився, одно з кращих містечок на Україні. Вже багато минуло років, як я вимандрував з нього, проте ще й тепер я часто з вдячністю згадую іченські поля і ліси, стави між садами, навіть бур’яни… ( За С. Васльченком)

Автобіографія

Я, Проценко Олександр Володимирович, народився 22 липня 1991 року в селі Романо-Булгаково Снігурівського району Миколаївської області. У 1998 році пішов до 1 класу Баратівської ЗОШ І-ІІІ ступенів. З 2004 року навчався у Херсонському ліцеї Херсонської обласної ради, який закінчив у 2008 році.

Цього ж року вступив на філологічний факультет Херсонського державного університету. Зараз навчаюся на другому курсі.

Склад сімї:

Батько – Проценко Володимир Михайлович, водій ТОВ «Ареал-Снігурівка».

Мати – Проценко Світлана Сергіївна, учитель Баратівської ЗОШ І- ІІІ ст.

Сестра – Проценко Ірина Вролодимирівна, учениця 7 класу Баратівської ЗОШ І-ІІІ ст.

17 жовтня 2009 року  Підпис

10. Продовжіть думку, підтверджуючи факти своєї біографії

 Я народився (-лась) _______________________________________.

У __________році пішов(пішла) до школи.

Зараз навчаюся у ____ класі ________________________ ЗОШ .

Захоплююся ___________________________________________.

Старанно готуюся до ___________________________________.

11. Дайте відповіді на запитання. Уникайте помилок, допущених у змісті запитань.

Якого року Ви пішли до школи?

В олімпіадах з яких предметів Ви приймали участь?

Ваші любимі предмети?

Які суспільні доручення Ви виконували, навчаючись у школі?

Куди ви мрієте поступити після закінчення школи?

Які ваші батьки?

12. Напишіть свою автобіографію.

Лексика ділового мовлення

1. Вкажіть правильний варіант відповіді. Інші варіант – перекласифікуйте.

А) Терміни – слова або вислови, властиві мові певної вузької професійної (соціальної) групи людей.

Б) Професіоналізми – це слова або словосполучення, які вживають в досить специфічній (діловій, науковій та ін..) сфері мовлення для точного вираження спеціальних понять і предметів.

В) Іншомовні слова – це слова, засвоєні з інших мов.

Г) Книжні слова – слова, мовні штампи, що вийшли з ужитку.

Д) Застарілі слова – слова, що виражають загальнонаукові поняття, вживані у широкому, узагальненому значенні.

2. Допишіть до поданих визначень відповідний термін.

А) Слова, близькі за звуковим складом і вимовою, але різні за значенням – це

Б) Слова з протилежним значенням, що виражають несумісні поняття – це

В) Слова, різні за значенням, але однакові за звучанням і написанням, - це

Г) Слова, близькі або тотожні за значенням, які по-різному називають те саме поняття, - це

3. Зробіть правильний вибір слів, що в дужках. Підкресліть потрібне слово.

- загальний (обм, обсяг) матеріалу.

- (великий, високий) прибуток.

- (подовжити, продовжити) термін дії договору.

- було поставлено (завдання, задачу).

- (тактовний, тактичний) керівник.

- (численні, чисельні) дослідження.

- (вибрали, обрали) членом профспілки.

- (дотримувати, дотримуватися) порядку.

4 . Вкажіть правильний варіант перекладу.

Научный работник:

А) науковий робітник;

Б) науковий працівник.

Общественный долг:

А) громадський обовязок;

Б) суспільний обовязок.

Избирательный участок:

А) виборчий участок;

Б) виборча дільниця;

В) виборча ділянка.

Крупные хозяйства:

А) великі господарства;

Б) крупні господарства.

Разделять мнение:

А) розділяти думку;

Б) поділяти думку.

Показатель роста:

А) покажчик росту;

Б) показник росту.

Основан на доказательствах:

А) оснований на доказах;

Б) заснований на доказах.

5 . Будьте уважними, перекладаючи словосполучення.

Приносить неприятности -

Приносить пользу -

Пути следования -

Пути сообщения -

Лицевой счет -

Личный листок -

Общественное мнения -

Общественные отношения -

Экономическое положение -

Положение дел -

Открыть заседание -

Открыть двери -

6. Доберіть до іншомовних слів власне українські.

Локальний -

Екстаординарний -

Ретельний -

Рентабельний -

Адекватний -

Нейтралізувати -

Пролонгувати -

Лімітувати -

Контролювати -

7. Вкажіть правильний варіант розподілу термінів за галузями.

А) чисельник, множення, кут, знаменник, молекула, квадрат;

Б) драма, сюжет, персонаж, ізоляція, ямб, кульмінація;

В) банк, баланс, кредит, дебет, обігові кошти, дивіденти;

Г) купе, провідник, тамбур, експрес, кубрик, вагон;

Д) азот, хімічна реакція, ін’єкція, кисень, іонізація, водень.

8. Вкажіть варіант правильної сполучуваності слів.

А) комплект завдань; важлива задача; складна задача; вирішити задачу;

Б) навчальний приклад; навести приклад; показувати приклад; привести приклад;

В) громадянські інтереси; громадянські організації; громадянські доручення, громадянські права;

Г) дотримуватися правил; дотримуватися тиші; дотримуватися поглядів; дотримуватися принципів;

Д) особовий підпис; особиста симпатія; особова справа; особиста справа.

9. Вкажіть варіант, у якому правильно подано іменники чол..роду у родовому відмінку однини.

А) пріоритету, менеджмента, проспекту, інтересу, спеціаліста;

Б) ресурсу, процесу, менеджера, прибутку, авторитету, товару;

В) бізнеса, курсу, критерію, аргументу, кредиту, ринку;

Г) водню, балансу, контакту, квадрату, результату, способу;

Д) плану, стимула, договору, акта, ініціатора, обліку.

10. Доповніть речення, передбачаючи конкретну ситуацію

- під час екскурсії нас ознайомили

- кращих працівників включили

- треба своєчасно сплачувати

- настав час підбивати

11. Поставте наголоси у поданих словах і запишіть поруч синонімічну форму.

Вигода - _________  Вигода -__________

Мета - __________  Мета -____________

Дорога - __________  Дорога -___________

Заняття - ________  Заняття - ___________

Відомості -_________  Відомості -_________

Типовий - _______  Типовий - _________

Прошу - __________  Прошу - __________

Шляхом - __________ Шляхом - _________

12. Відредагуйте подані речення.

- У боротьбі за збільшення ефективності с.-г. виробництва рішучу роль відіграє орендний підряд.

- Мене було відновлено на посаді керівника господарства.

- Поступили у продаж вироби акціонерного товариства «Труд».

- Більшість запланованих заходів щодо реорганізації підприємства було виконано.

- Збори акціонерів проголосили відкритим.

13. Поясніть значення професійних жаргонів, дібравши синоніми.

- «Липовий звіт» -

- «Заморозити рахунки» -

- «Тверді ціни» -

- «Ліпити справу» -

- «Легкий хліб» -

Фразеологія ділового мовлення

1. Вкажіть правильний варіант визначення поняття «Фразеологія». В інших варіантах у дужках запишіть правильну відповідь.

А) Фразеологія – розділ мовознавства, який вивчає словниковий склад мови(?)

Б) Фразеологія - розділ мовознавства, що вивчає сталі звороти мовлення(?)

В) Фразеологія – розділ мовознавства, який являє собою досконалу систему засобів творення слів у мові(?)

Г) Фразеологія – розділ мовознавства, в якому вивчається звуковий склад мови(?)

Д) Фразеологія – розділ мовознавства, що вивчає форми словозміни, типи словосполучень і речень, правил і обєднання слів(?)

2. З наведених нижче прикладів доберіть фразеологізми у такому порядку:

А) сталі вислови з народної мови:

Б) професіоналізми:

В) переклади з інших мов:

Г) вислови з античної культури:

Д) біблійні та євангельські вислови:

Притча во язицех; закласти фундамент; ставити крапки над і; стати на ноги; як горохом об стіну; відігравати роль; гордіїв вузол; камінь спотикання; козел відпущення; надати гарантію; обоє рябоє; дивитися крізь пальці;відкладати в довгу шухляду.

3. Вставте замість крапок потрібні слова для утворення мовних кліше.

Нашому господарству було ________________ великої шкоди.

Договір ___________чинності з моменту його підписання .

Бюро ____________послуги з різних питань.

Необхідно дотримувати ______________протипожежної безпеки.

У засіданні ____________участь представники різних фракцій.

У тексті ____________ багато стилістичних помилок.

На сьогодні складним є економічне ______________в Україні.

4. Вкажіть правильний варіант перекладу.

Приложить все усилия:

А) прикласти всі зусилля;

Б) прикласти всіх зусиль;

В) докласти всіх зусиль;

Г) докласти всі зусилля.

Получить образование:

А) одержати освіту;

Б) здобути освіту;

В) дістати освіту;

Г) получити освіту;

Д) отримати освіту.

Подводить итоги работы:

А) підводити підсумки роботи;

Б) підбивати підсумки роботи.

Пользоваться авторитетом:

А) користуватися авторитетом;

Б) мати авторитет.

Приобретать опыт:

А) отримувати досвід;

Б) здобувати досвід;

В) набувати досвід;

Г) набувати досвіду.

Согласно штатному расписанию:

А) згідно штатному розпису;

Б) згідно з штатним розписом;

В) згідно зі штатним розписом;

Г) згідно до штатного розпису.

Задавать вопрос:

А) задавати питання;

Б) задавати запитання;

В) ставити питання;

Г) ставити запитання.

5. Правильно перекладіть подані нижче фразеологічні сполучення.

- обладать всеми правами -

- в случае необходимости -

- спорный вопрос -

- оказывать помощь -

- обратиться по адресу -

- затрагивать интересы -

- доказывать правоту -

- являться правозащитником -

- уделять должное внимание -

- расчетный счет -

6. Зробіть правильний вибір слів, що в дужках, підкресливши потрібне слово.

- брати на себе (зобовязання, обовязки).

- ми вирішили (взяти, прийняти) участь у дискусії.

- (підвищується, зростає) якість підготовки спеціалістів.

- підтримувати дипломатичні (відносини, стосунки, взаємини) з (іншими, другими) країнами.

- необхідно створити (організаційний, організаторський) комітет.

7. Вказати варіант, у якому подано фразеологізми, що вживаються у діловому мовленні.

А) увійти в роль; відіграти роль; виконувати роль; грати роль;

Б) брати участь; брати на себе відповідальність; брати до уваги; брати зобовязання;

В) поставити питання; поставити на порядок денний; поставити на лінійку готовності; поставити на стіл;

Г) давати слово; давати відсіч; давати гроші; давати обіцянку;

Д) викликати піднесення; викликати друга; викликати невдоволення; викликати реакцію.

8. Доберіть синоніми до поданих фразеологічних словосполучень.

- нести відповідальність -

- дійти згоди -

- висунути кандидатуру -

- взяти участь -

- ставити на голосування -

- відкрити засідання -

- погасити заборгованість -

- давати обіцянку -

- подавати скаргу -

9. Доберіть антоніми до нижчеподаних фразеологічних сполучень.

- ставити питання -

- оголосити подяку -

- укласти договір -

- призначити на посаду -

- втратити надію -

- видати наказ -

- відкрити засідання -

- через непорозуміння -

- мати вигоду -

10. Відредагуйте подані речення. Вкажіть варіант, у якому речення не потребує редакції.

А) Лектору було задано багато питань.

Б) Його лекції завжди користувалися успіхом.

В) усі без виключення прийшли на зустріч з відомим лектором.

Г) Лектор торкнувся важливих питань міжнародного розвитку.

Д) Ми з увагою заслухали його лекцію.

11. Доповнити речення, передбачаючи конкретну ситуацію.

- відбулося розширене засідання________________

- колектив критикували_________________

- необхідно створити______________

- настав час__________________

- слід підтримати_______________

12. Утворити фразеологічні моделі.

 

мати

взяти

глибокий

 

важливий

незважаючи на

підвищення

Іменник у діловому мовлення

1. Вкажіть правильний варіант відповіді.

Офіційними назвами посад, професій і звань служать іменники:

А) чоловічого роду;

Б) жіночого роду;

В) середнього роду.

Назви документів, незалежно від їх виду, пишемо:

А) з великої літери;

Б) з малої літери.

Іменники чол. роду в дав. відмінку однини можуть мати:

А) тільки закінчення –у, -ю;

Б) тільки закінчення –ові, -еві, -єві;

В) паралельні закінчення –ові, -єві, -еві і-у, -ю.

Іменники із закінченням збірності в род. відмінку мають:

А) закінчення –а, -я;

Б) закінчення –у, -ю;

В) паралельні закінчення –а, -я і –у, -ю.

Іменники у сполученні з числівниками 2,3,4 вживаються:

А) у родовому відмінку однини;

Б) у родовому відмінку множини;

В) у називному відмінку множини.

Іменники у сполученні з дробовими числівниками вживаються:

А) у називному відмінку множини;

Б) у називному відмінку однини;

В) у родовому відмінку однини;

Г) у родовому відмінку множини.

2. Вкажіть варіант, у якому правильно узгоджені іменники з числівниками.

А) півтора кілограма; два кілограма; три тонни; чотири відсотки; два з половиною місяці;

Б) одна ціла і пять десятих гектари; півтора року; три плуги; чотири центнери;

В) два літра; три літри; чотири з половиною тижні; одна третя аркуша;

Г) чотири гектари; півтора місяця; три з половиною місяці; два варіанти;

Д) три центнера; півтора тонни;чотири трактори; двадцять два причепи.

3. Вкажіть варіант, у якому правильно утворено форму родового відмінка іменників чол.роду.

А) зібрано соняшнику; викопано цукрового буряку; обмолочено гороху; заготовлено сінажа; зібрано з гектара;

Б) після закінчення інституту; внаслідок; у напрямку до Львова; щопонеділка;

В) виконання плану; близько майдану; зроблено з воску; гарного малюнка;

Г) без винятку; другого сорту; готуватися до екзамена; населеного пункту;

Д) без плаща; виступ лектора; звернутися до Івана Дорошенка; багато товара.

4. Підкресліть офіційні назви посад, професій, звань, які відповідають правилам їх вживання уживання у діловому мовленні (незалежно від статі)

- бухгалтер – бухгалтерка;

- секретар – секретарка;

- комбайнер – комбайнерка;

- директор – директриса;

- професор – професорша;

- завідувач кафедри – завідувачка кафедри;

- інженер – інженерка;

- працівник – інженерка;

- працівник – працівниця;

- лаборант – лаборантка – лаборантша;

- диспетчер – диспетчера – диспетчера.

5. Вкажіть правильний варіант перекладу.

Внимательное отношение к сотрудникам:

А) уважне відношення до співробітників;

Б) уважне ставлення до співпрацівників.

Отсутствие опыта работы:

А) відсутність досвіду роботи;

Б) відсутності досвіду праці;

В) брак досвіду роботи;

Г) брак досвіду праці.

Штатное расписание:

А) штатний розклад;

Б) штатний розпис.

Назначить своим заместителем:

А) назначити своїм заступником;

Б) призначити своїм заступником;

В) назначити своїм замісником;

Г) призначити своїм замісником.

Подготовить мероприятия:

А) підготувати мероприємства;

Б) підготувати заходи.

Текучесть кадров:

А) текучість кадрів;

Б) плинність кадрів.

Чрезвычайное положение:

А) надзвичайний стан;

Б) надзвичайне положення.

2. Перекладіть подані нижче синтаксичні конструкції.

- административное взыскание -

- бумажная волокита -

- по семейным обстоятельствам -

- писать сумму прописью -

- применить санкции -

- разделять мнение -

- удостоверить подписью -

- численное превосходство -

- в чем дело? -

6. Зробіть правильний вибір слів, що написані відповідно до правопису, підкресливши їх.

- специаліст – спеціаліст;

- коллектив – колектив;

- пріорітет – пріоритет;

- обьем - обєм;

- менеджер – мениджер;

- бухгалтер – бугалтер;

- рикомендація – рекомендація;

- апарат – аппарат;

- маркетинг – маркитинг;

- лізинг – лізінг;

- дилер – ділер;

- прирогатива – прерогатива.

7. Відредагуйте подані речення. Вкажіть варіант, який не потребує редакції.

А) Ця кандидатура в усіх відношеннях підходить нам.

Б) Нарада по проблемам охорони оточуючих середовища відбулося минулої неділі.

В) Ми провели ряд важливих міроприємств.

Г) Буря нанесла велику шкоду посівам.

Д) Треба докласти великих зусиль, щоб змінити ситуацію на краще.

8. Зробіть правильний вибір слів, що в дужках. Підкресліть потрібне слово.

- Ми виконали поставлені перед нами (завдання, задачі).

- Під час ревізії виявлено (нестачу, недостачу) матеріальних цінностей.

- Повідомлення надійшло на (ваш адрес, вашу адресу).

- Акт було складено у трьох ( примірниках, екземплярах).

- Його позбавили права власності на земельну (ділянку, дільницю).

9. Допишіть іменники, що є складовою частиною усталених синтаксичних конструкцій, які вживаються у документах.

- надати ___________, ____________, ___________;

- підбивати ____________;

- брати _______________;

- підвищити ____________, ______________;

- призначити ________________;

- покласти _______________;

- нести ________________;

- створити _______________.

Слова для довідок: підсумки, посада, обовязки, участь, рівень, допомога, можливість, умови, комісія, право, заступник директора.

10. Продовжіть думку, передбачаючи конкретну ситуацію.

Запрошуємо Вас взяти участь у ___________________

На засіданні правління ми заслухали _______________

Контроль за виконанням цього розпорядження було _________________________

Звертаймося до Вас із проханням ___________________________

11. Доберіть до поданих іменників слова-антоніми.

- стабілізація -

- задоволення -

- розподіл -

- дія -

- аргументи -

- висунення(кандидатури) -

- усунення(від роботи) -

- монополізація -

12. Які іменники допоможуть визначити вид документів?

- рекомендаційна - ?

- службовий - ?

- пояснювальна - ?

- статистична - ?

- позовна - ?

- доповідна - ?

- законодавчий - ?

- трудова - ?

- поштова - ?

- офіційне - ?

Прикметник у діловому мовленні

1. Вкажіть правильні варіанти відповідей.

Прикметники змінюються:

А) за родами;

Б) за числами;

В) за часами;

Г) за відмінками;

Д) за відмінами.

Ступені порівняння утворюються:

А) від відносних прикметників;

Б) від якісних;

В) від присвійних прикметників.

У діловому мовленні, як правило, вживається

А) певна форма;

Б) коротка форма прикметників.

Залежно від закінчення основи прикметники поділяються на:

А) тверду групу;

Б) мішану групу;

В) мяку групу.

Найчастіше прикметники сполучуються

А) з іменниками;

Б) з дієслова;

В) з числівниками;

Г) з прислівниками;

Д) з займенниками.

2. Перевірте свої знання про прикметник, доповнюючи початки фраз.

Прикметники змінюються за____________________

Прикметники можуть виражати різні ознаки: колір, розмір, _________________

За лексичним значенням прикметники поділяються на _____групи_____________

Якісні прикметники мають___________ ступені порівняння___________________

3. Вкажіть варіант, у якому правильно дібрані якісні прикметники.

А) великий розмір; важливе завдання; глибока криза; цікаві ідеї; сільська рада;

Б) тверді ціни; твердий грунт; високі ціни; вдалий вибір; приємне враження;

В) міський транспорт; вузький прохід; короткий термін; гарний на вигляд; поганий урожай;

Г) близька відстань; хороша земля; довга дорога; докладна інформація; великий прибуток.

4. Вкажіть варіант, у якому правильно утворено ступені порівняння прикметників.

А) найширший, найбільш широкий, найбільш ширший, дуже широкий;

Б) доцільний, самий доцільний, найдоцільніший, найбільш доцільний;

В) найзручніший, найменш зручний, значно зручніший, набагато зручний;

Г) найбільш зручний, найзручніший, набагато зручніший, більш зручний;

Д) найдосконаліший, самий досконаліший, найбільш досконалий, найменш досконалий.

5. Вкажіть варіант, у якому правильно написані складні прикметники.

А) електросиловий, суспільно-корисний, сільськогосподарський, електронно-обчислювальний, мясо-молочний;

Б) північно-західний, одноразовий, вище зазначений, загальнодержавний, мясозаготівельний;

В) агропромисловий, внутрішньогосподарський, матеріально-технічний, матеріально-відповідальний, середньодобовий;

Г) загальноосвітній, машинобудівний, нижчепідписаний, молочно-білий, діаметрально протилежний;

Д) народногосподарський, деревообробний, новоутворений, науковотехнічний, південно-східний.

6. Вставте пропущені орфограми у поданих прикметниках.

Суб..єктивний, р…нтабельний, …рендний, дружн…й, рац…ональний, українс…кий, зворотн…й, бе…господарний, еф…ктний, дорожн…й, пр…ватний, пр…синговий, незап…речний, ком…рційний.

7. Вкажіть правильний варіант перекладу.

Правильное решение:

А) правильне рішення;

Б) вірне рішення.

Подавляющее большинство:

А) подавляючи більшість;

Б) переважна більшість;

В) абсолютна більшість.

Бывший директор фирмы:

А) бувший директор фірми;

Б) колишній директор фірми.

Крупные хозяйства:

А) великі господарства;

Б) крупні господарства.

Заключительный этап:

А) заключний етап;

Б) конечний етап;

В) кінцевий етап.

Самый лучший вариант:

А) найкращий варіант;

Б) самий кращий варіант.

Многочисленные коллективы:

А) багато чисельні колективи;

Б) багаточисленні колективи;

В) чисельні колективи;

Г) численні колективи.

8. Утворіть прикметникові словосполучення, відповідно до законів лексичної сполучуваності.

Чисельний Численний

(перевага, господарство, дослід, загін, аналіз, аудиторія, колектив)

Крупний Визначний Видатний Широкий Великий

(зерно, спеціаліст, рогата худоба, план, колода, пісок, майстер, завод, планом, учений)

Економічний Економний

(район, розвиток, господиня, життя, журнал, криза, витрачання води, рух, рухи, система).

9. Зробіть правильний вибір прикметників, що в дужках. Підкресліть їх.

- Ця інформація надійшла з (імовірних, вірогідних) джерел.

- Усі перешкоди ми здолали (дружніми, дружними) зусиллями.

- Минулого тижня розпочалися (поновлювальні, відновлювальні) роботи.

- Умови договору були (приємливі, прийнятні).

- (Наступні, слідуючі) питання ми розглянемо іншим разом.

10. Продовжіть думку, передбачаючи конкретну ситуацію.

- Більшість студентів нашої групи________________________________

- Економічні показники нашого району свідчать ________________________

- Якщо я стану керівником господарства _____________________________

11. Дайте відповіді на запитання.

- Ви звертаєтеся до керівника з проханням надати відпустку. Яку відпустку може надати Вам керівник?

- Яких заходів треба вживати у відповідних виробничих ситуаціях?

- Як Ви охарактеризуєте себе як фахівця і як людину, вживаючи прикметникові форми?

12. Доберіть синоніми до слів.

- ідентичний -

- лаконічний -

- адекватний -

- ефективний -

- неординарний -

- хронічний -

- гуманний -

13. Поставте наголоси у поданих прикметниках.

Простий, господарський, валовий, найважливіший, добовий, вигідний, податковий, довгостроковий, пересічний, низькорентабельний, договірний, середньомісячний, кваліфікований, соромязливий, людяний.

Дієслово у діловому мовленні

1. Вкажіть правильні варіанти відповіді.

Дієслово має такі граматичні ознаки:

А) спосіб;

Б) час;

В) відмінок;

Г) число;

Д) особу.

Для ділових паперів характерна:

А) означена форма дієслова (оголошую, затверджую);

Б) неозначена форма дієслова (оголосити, затвердити).

У наказах, розпорядженнях, постановах уживаються дієслова:

А) дійсного способу;

Б) умовного способу;

В) наказового способу.

Неозначена форма дієслова (інфінітив) має:

А) лише закінчення –ти (відповідати);

Б) лише закінчення –ть (відповідать).

Недоконаний вид, як правило, позначається:

А) складеними формами (здійснюватимуть)

Б) складеними формами (будуть здійснювати).

2. Підтвердіть свої знання про дієслово, продовжуючи думку.

- У сучасній українській мові дієслова мають три способи:____________________

- Дієслово може означати __________, _____________,___________, ___________,____________.

- Накази, розпорядження, прохання, вказівки складання, як правило, від дієслів _________________

- Для творення дієслів найчастіше вживаються префікси _________, __________,_________ та суфікси _________, _____________, _____________

3. Утворіть дієслівні конструкції, які будете вживати, готуючи текст наказу.

 призначення на посаду;

 звільнення з посади;

 вживання заходів;

Наказую: покладання обовязків;

 надання відпустки;

 відрядження на курси;

 зарахувати до вузу.

4. Вкажіть правильний варіант перекладу дієслівних словосполук.

Подвести итоги работы:

А) підвести підсумки роботи;

Б) підбити підсумки роботи.

Применять меры:

А) вжити заходи;

Б) вжити заходів;

В) прийняти міри.

Относиться к обязанностям:

А) відноситися до обовязків;

Б) ставитися до обовязків.

Восстановить в должности:

А) поновити в посаді;

Б) поновити на посаді;

В) відновити на посаді;

Привести к потере:.

А) привести до втрати;

Б) призвести до втрати.

Заключать сделку:

А) заключати угоду;

Б) укладати угоду.

Поступить в продажу:

А) поступити в продаж;

Б) поступити в продажу;

В) надійти в продаж;

Г) надійти в продажу.

5. Перекладіть стандартні конструкції, що вживаються у документах.

- писать сумму прописью -

- подвести черту -

- привлечь к ответственности -

- разделять мнение -

- расторгнуть контракт -

- предоставить отпуск -

- совершать сделку -

- удовлетворить просьбу -

- соблюдать регламент -

6. Зробіть правильний вибір слів, що в дужках. Підкресліть потрібне слово.

- Правил дорожнього руху потрібно (дотримувати, дотримуватися).

- (Подати, дати, надати) допомогу малозабезпеченим.

- Керівники названих господарств ( не здійснюють, не виконують) своїх обовязків.

- Збори акціонерів (оголосити, проголосити) відкритими.

- У складанні тексту договору (брали, приймали) участь як фізичні, так і юридичні особи.

7. Відредагуйте подані речення.

- Дирекція зобовязана надати звіт зі своєї діяльності.

- Прохаємо вислати на наш адрес пропозиції щодо реорганізації підприємства.

- Група успішно здала іспитову сесію.

- Комісія здійснила велику роботу по забезпеченню незалежного контролю по дотриманню дисципліни праці.

- Досвід працівників ЗАТ «Ольвія» став швидко розповсюджуватися по області.

8. Вкажіть варіант, у якому немає помилок у написанні дієслівних префіксів.

А) розпустити, відтворити, зкомпрометувати, підтримувати, обґрунтувати, забезпечити;

Б) зекономити, скористатися, роскрити, підтвердити, переконати, зіставития;

В) скинути, зєднати, прикладати, скоїти, зігнорувати,перед платити;

Г) прекрутити, обпалити, розтягнути, зіткнутися, ствердити;

Д) сприймати, збудувати, зпланувати, відбудувати, розкрити, поінформувати.

9. Утворіть стандартні конструкції, добираючи до поданих дієслів іменники у відповідній граматичній формі.

Нести нагода

Мати допомога

Брати на меті

Порушувати чинність

Надати участь

Набувати відповідальність

Ставити комісія

Створити питання

10. Продовжіть думку, передбачаючи конкретну ситуацію

- Ми вважаємо за доцільне ______________________________

- На зборах було порушено питання про _________________________________

- Я пропоную ____________________________________________________

- Більшість господарств нашого району __________________________________

11. Доберіть синоніми до поданих дієслів.

- акцентувати -

- повідомити -

- редагувати -

- рекомендувати -

- ліквідувати -

- стимулювати -

- гарантувати -

- лімітувати -

12. Які дієслова допоможуть розкрити зміст послуг, що їх надає бюро?

Бюро надає такі послуги:

1. ______________ з питань оподаткування і бух обліку.

2. ______________ вести облік на персональному компютері.

3. ______________ на Вашому підприємстві правильність надходження платежі до бюджету.

4. ______________ Ваші інтереси в арбітражному суді.

5. ______________ економічний аналіз.

6. ______________ платоспроможність Ваших ділових партнерів.

7. ______________ інші аудиторські послуги.

Слова для довідок: надати, перевірити, захистити, навчити, проконсультувати (надати консультацію), провести.

Числівник у діловому мовленні

1. Вкажіть правильний варіант відповіді.

- Складні та складені числівники на початку речення записують

А) цифрами;

Б) словами.

- Інформація передається у вигляді

А) словесного запису;

Б) цифрового запису;

В) словесно-цифрового запису.

- Складні слова, перша частина яких – цифрове позначення, пишуться так:

- А) стопроцентний;

Б) 100-процентний.

Числівники 2,3,4 у сполученні з іменниками вживаються

А) у формі родового відмінка (два варіанти);

Б) у формі називного відмінка (два варіанти).

- З неозначено-кількісними числівниками (більшість, меншість, багато, частина) присудки мають таку форму:

А) більшість студентів склала іспит;

Б) більшість студентів склало іспит;

В) більшість студентів склали іспит.

- Якщо однозначне число вказує на одиниці виміру, воно пишеться:

А) цифрами 910 центнерів картоплі);

Б) словами (десять центнерів картоплі).

- Якщо однозначне число не вказує на одиниці виміру, воно записується

А) словами (випробування тривають три-пять місяців);

Б)цифрами (випробування тривають 3-5 місяців).

2. Вкажіть правильні варіанти узгодження числівників з іменниками.

А) до першого лютого;

Б) з першим лютим;

В) з першим лютого;

Г) на перше лютого;

Д) на перше люте.

А) півтора року;

Б) півтора роки;

В) півтора місяці;

Г) півтора місяця;

Д) два з половиною місяці;

Е) два з половиною місяця.

А) три процента;

Б) три проценти;

В) три девяті процента;

Г) три девятих процента.

3. Вкажіть правильний варіант написання числівників у формі орудного відмінка.

А) пятьома, двомастами, тисячою, трьома, тридцятьма;

Б) сорока, обидвома, сімома, сімдесятьма, кількадесятьма;

В) трьомастами, шістдесятьма, вісьма, сімнадцятьма, ста, пятьомастами;

Г) однією, девяноста, десятьма, сьома, пятидесятьма, восьмистам.

4. Вкажіть правильний варіант перекладу.

Пятьдесят процентов:

А) пятьдесят процентів;

Б) п’ятдесят процентів;

В) пятдесят процентів.

Поздравить с восьмидесятилетием:

А) привітати з восьмидесятиліттям;

Б) привітати з вісімдесятиліттям;

В) привітати з восьми десятиріччям;

Г) привітати з вісімдесятиріччям.

Двухдневный зароботок:

А) двухденний заробіток;

Б) дводенний заробіток;

В) двохденний заробіток.

Назначить деловую встречу на восемь часов вечера:

А) назначити ділову зустріч на вісім годин вечора;

Б) назначити ділову зустріч на восьму годину вечора;

В) призначити ділову зустріч на восьму година вечора;

Г) призначити ділову зустріч на вісім годин вечора.

Без двадцати минут десять:

А) без двадцяти хвилин десять;

Б) без двадцяти хвилин десята;

В) за двадцять хвилин десята;

Г) за двадцять хвилин десять;

Д) двадцять хвилин до десятої.

Двадцать два центнера с гектара:

А) двадцять два центнера з гектара;

Б) двадцять два центнера з гектара;

В) двадцять два центнери з гектара.

В ста семидесяти случаях:

А) в ста семидесяти випадках;

Б) у сто семидесяти випадках;

В) у ста сімдесяти випадках.

5. Правильно перекладіть подані числівникові словосполучення.

- Пятидесятикилометровое расстояние -

- На сорока девяти участках -

- Двумстам шестидесяти лучшим работникам -

- В ста восьмидесяти случаях на пятисот -

- На протяжении трехсот семидесяти дней -

- С двухнедельным испытательным сроком -

- Заготовить около четырехсот тонн сена -

6. Дайте відповіді на нижчеподані запитання. Числівникові форми запишіть словами.

- Якого року вистали учнем Баратівської ЗОШ?

- Скільки учнів навчається у вашому класі?

- Який відсоток учнів вашого класу мають достатній рівень навчальних досягнень?

7. Відредагуйте подані речення. Вкажіть варіант, який не потребує редагування.

А) 25 гектар загальної площі займають багаторічні трави.

Б) Біля 1/3 студентів поїхали на роботу в села Миколаївської області.

В) За пару днів розпочнуться весняно-польові роботи.

Г) Три з половиною місяця прийдеться працювати над дослідженням даної проблеми.

Д) Усі двадцять однин процент перевиконання плану свідчать про напружену роботу колективу.

8. Зробіть правильний вибір з поданих словосполучень.

Близько ста виробів чи Біля ста виробів

Половина працівників чи Одна друга працівників

Троє фірм, троє установ чи Три фірми, три установи

Два фахівці чи Два фахівця

Чотири відсотка чи Чотири відсотки

Пятдесятирічний стаж чи Пятидесятирічний стаж

9. Допишіть закінчення у поданих словосполученнях.

Два варіант…; чотири комбайн…; тридцять три центнер…; пять місяц…; перше лют…; чотири примірник…; двоє студент…; півтора тижн…; два з половиною тижн…; три літр…; два раз…; півтора кілограм…

10. Напишіть на місці крапок числівники (цифрами). В якому документі їх будете вживати? Запишіть назву документа.

Прошу надати мені з ____________________відпустку за власний рахунок на _____________робочих днів.

На Ваш запит від ___________________ цього року за № _________повідомляю, що наша угода про співробітництво зберігає чинність по ___________ ц.р.

Я, Кондратюк Ірина Степанівна, народилася ___________________ _______________ серпня ________________ року.

11. Поставте наголоси у поданих числівниках.

Чотирнадцять, сімдесят, одинадцятий, двадцятеро, вісімдесят, одинадцятеро, пятнадцятеро, девятсот, десятеро, чотирнадцятий, девятеро.

12. Вкажіть варіант, у якому числівники вживаються у переносному значенні.

А) Пятий кілометр Б) Пята влада

Сім днів тижня  Сім пятниць на тиждень

Пята заява  Пяте колесо до воза

Сім мішків зерна  Наговорити сім мішків гречаної вовни

13. У якому варіанті неправильно вжитий числівник у фразеологізмах?

А) Бути на сьомому небі;

Б) чекати до третього пришестя;

В) як дві краплі води;

Г) був за тридевять земель;

Д) опинитися між двох вогнів.

Прийменник у діловому мовленні

1. Вкажіть варіант правильної відповіді.

- Прийменник – це:

А) самостійна частина мови;

Б) службова частина мови.

- Прийменники є:

А) самостійними словами;

Б) несамостійними словами.

- У реченні прийменники:

А) не є його членами;

Б) є його членами.

- Прийменники з усіма словами:

А) пишуться разом;

Б) пишуться окремо.

2. Вкажіть правильний варіант перекладу.

- По собственному желанию:

А) по власному бажанню;

Б) за власним бажанням;

В) з власного бажання.

- В случае невыполнения условий контракта:

А) у випадку невиконання умов контракту;

Б) у разі невиконання умов контракту.

- Выслать письмо по адресу:

А) надіслати листа за адресою;

Б) надіслати листа по адресу;

В) надіслати листа на адресу.

- Несмотря на погодные условия:

А) не зважаючи на погодні умови;

Б) незважаючи на погодні умови;

В) не дивлячись на погодні умови.

- Благодаря общим усилиям:

А) завдяки спільним зусиллям;

Б) дякуючи спільним зусиллям.

- В соответствии с правилами:

А) у відповідності з правилами;

Б) відповідно з правилами;

В) відповідно до правил.

3. Будьте уважними, перекладаючи прийменникові конструкції.

Работать по понедельникам -

По предварительным данным -

Отпуск по болезни -

Ввести в состав -

По нашей инициативе -

Совершение проблемам -

Комиссия по делам молодежи -

По случаю праздника -

4. Відредагуйте подані речення. Зверніть увагу на прийменникові форми.

- У випадку розірвання договору статут втрачає юридичну силу.

- Головний бухгалтер призначається на посаду і звільняється від неї відповідно із умовами контракту.

- Розмір орендної плати встановлюється по домовленості сторін.

- Новостворені селянські господарства звільняються від плати на протязі трьох років.

- Не дивлячись на погодні умови, ми добилися бажаних результатів.

5. Утворіть словосполучення, добираючи прийменники, що в дужках.

- Працювати  - (на, у, в) фермі

 - (у, в, на) господарстві

 - (на, у, в) полі

 - (на, в, у) ділянці

 - (на, у, в) заводі

- Створити умови праці - (у, в, на) селі

 - (протягом, на протязі) двох років

 - (незважаючи, не дивлячись) на кризу

6. Вкажіть варіант, у якому прийменники написано згідно з правилами правопису.

А) Понад, з-поміж, наприкінці, задля, не зважаючи на, посеред;

Б) назустріч, попри, заради, внаслідок, завдяки, з-попід;

В) згідно з, відповідно до, ізза, поза, з-серед, у результаті;

Г) на протязі, щодо, в напрямку, з метою, з-понад, побіля;

Д) на відміну від, з огляду на, залежно від, з-посеред, згідно з, поруч з.

7. Вкажіть варіанти, в яких правильно вжиті прийменники.

- Ви готуєте заходи:

А) по поліпшенню умов праці;

Б) до поліпшення умов праці;

В) на поліпшення умов праці;

Г) для поліпшення умов праці;

Д) щодо поліпшення умов праці.

- Ви готуєте наказ:

А) організувати курси на вивчення української мови;

Б) організувати курси для вивчення української мови;

В) організувати курси по вивченню української мови.

- Ви пишете заяву з проханням:

А) надати відпустку по сімейних обставинах;

Б) надати відпустку за сімейними обставинами;

В) надати відпустку через сімейні обставини;

Г) надати відпустку по сімейним обставинам;

Д) надати відпустку у звязку з сімейними обставинами.

8. Зробіть правильний вибір прийменникових конструкцій.

Відповідно до закону чи У відповідності до закону

Згідно штатного розпису чи Згідно зі штатним розписом

Завдяки старанності чи Через старанність

У результаті аварії чи Внаслідок аварії

Комісія з питань економіки чи Комісія по питанням економіки

Працювати по контракту чи Працювати за контрактом

Викликати по службовим справам чи Викликати у службових справах

9. Продовжіть думку, передбачаючи конкретну ситуацію. Які прийменники допоможуть вам у цьому?

- Я написав (-ла) звіт ____________________________

- Група успішно склала іспит _____________________

- Було створено комісію __________________________

- Бригада не виконала умов договору _______________

10. Погрупуйте іменники з прийменниками. Будьте уважними в утворені прийменникових конструкцій.

Нестача  Згідно з

Хвороба  за

Праця  після

Доручення  по

службової справи через

Пропозиція  у звязку з

Повернення завдяки

Ініціатива  у

Закінчення

Рішення

11. Поміркуйте, як уникнути двозначності? Які прийменники ви використати?

- Матеріали дослідження - ??

- Лист організації - ??

- Перевірка бухгалтерії - ??

- Завдання комісії - ??

- Підтримка дирекції - ??

Особливості синтаксису ділового мовлення

1. Вкажіть правильний варіант відповіді.

- У ділових паперах, як правило, вживається:

А) прямий порядок слів;

Б) непрямий порядок слів.

- Підмет ставиться:

А) перед присудком;

Б) після присудка.

- Присудок переважно має форму:

А) минулого часу;

Б) теперішнього часу;

В) майбутнього часу.

- Особливістю ділового мовлення є вживання:

А) прямої мови;

Б) непрямої мови.

- Поширеними є:

А) пасивні форми (вимоги ставляться);

Б) активні форми (вимоги ставлять).

- Надається перевага:

А) простим реченням;

Б) складним реченням.

2. Доповніть речення, що визначатиме ваш рівень знань синтаксичних особливостей ділового мовлення.

- Типовими для ділових текстів є _________ і __________ звороти.

- Найчастіше в ділових паперах вживаються форми ________, _________________ відмінків.

- Необхідним мовним засобом ділового стилю є _________ іменники.

- Характерною особливістю ділового стилю є вживання ______________________ словосполучень.

3. Замініть однослівний присудок двослівним.

- Допомогти -

- Перемогти -

- Оглянути -

- Змагатися -

- Наїхати -

- Переговорити -

- Доручити -

- Звітувати -

- Зобовязати -

4. Вкажіть правильний варіант переклад.

- Причинять ущерб:

А) причинити збитки;

Б) завдати збитки;

В) завдавати збитків.

- Снабжать товарами:

А) постачати товарами;

Б) постачати товари.

- Поблагодарить директора:

А) подякувати директора;

Б) подякувати директорові.

- Случилось по вине:

А) трапилось з вини;

Б) трапилося по вині;

В) трапилося через провину.

- Поставить в пример:

А) поставити в (у) приклад;

Б) поставити за приклад.

- Нуждаться в помощи:

А) нуждаться в допомозі;

Б) потребувати допомоги,

- Принять на работу:

А) взятися за роботу;

Б) взятися до роботи;

В) прийнятися за роботу.

5. Будьте уважними, перекладаючи подані словосполучення і речення.

- Проживающий по адресу -

- Работать по совместительству -

- Обратиться за помощью -

- Принимать участие -

- Вступать в переговоры -

- Договор вступает в силу -

- Разрешать в судебном порядке -

- Оставить под вопросом -

6. Зробіть правильний вибір прийменників, що в дужках. Узгодьте, якщо потрібно, з іменниками.

- Пан Моторний І.В. навчається (у, на) заочному відділенні інституту.

- Було створено комісію (по, для) (складанню, складання) резолюції.

- (На, за) (вимогу, вимогою) податкового інспектора провели аудиторську перевірку.

- Мені надали відпустку (по, через) (сімейних обставин, сімейні обставини).

- (Завдяки, через) (наполегливості, наполегливість) колектив виконав планові завдання.

7. Вкажіть варіант, у якому правильно складено усталені словосполучення.

А) прийняти до відома; взяти участь; скласти повноваження;

Б) мати авторитет; відігравати роль; ставити запитання;

В) користуватися успіхом; вважати за доцільне; віддавати належне;

Г) заслуговувати уваги; мати значення; надавати право;

Д) приводити приклад; завдавати шкоди; дотримувати слова.

8. Зробіть правильний вибір словосполучень.

Збільшувати кількість чи Підвищувати кількість

Підвищувати рівень чи Збільшувати рівень

Підвищувати обсяг чи Збільшувати обсяг

Знижувати якість чи Втрачати якість

Мова йде про чи Мова йдеться про

Прийняти за основу чи Взяти за основу

Надсилати на адресу чи Посилати на адресу

Подавати на розгляд чи Подавати до розгляду

9. Вставте замість крапок потрібні слова.

- Юридичні сторони __________________ відповідальність _______________ законодавством.

- Матеріально відповідальна особа _______________________ на себе повну відповідальність за прийняті цінності.

- Даний договір __________________ чинності з дня його підписання.

- Члени комісії _________________ участь в обговоренні __________________ перевірки.

- Конференція закінчилася і настав час _________________________ підсумки її роботи.

10. Дайте відповіді на поставлені запитання.

- Від чого залежить успіх менеджера?

- Який вік менеджера є найбільш продуктивним? Чому?

- Які ділові якості менеджера є головними для успішного керівництва виробництвом?

11. Доберіть до іменників відповідні дієслова, утворивши фразеологічні словосполуки.

Допомогу - ?  Послуги - ?

Послугу - ?  Подяку - ?

Іспит - ?  Договір - ?

До відповідальності - ? Надії - ?

Освіту - ?  Листа - ?

Підсумки роботи - ? Увагу - ?

12. У тексті трапляються порушення як лексичних, так і граматичних норм сучасної української літературної мови. Знайдіть їх і виправте. Поставте потрібні розділові знаки.

Знання менеджера повинні бути не тільки теоретичними але й практичними. Загальний обєм комплекса цих знань залежить від тих функцій які здійснює менеджер. Чим крупніший підрозділ яким управляє

менеджер тим більшим комплексом знань він повинен володіти.

Обєм необхідних менеджерові знань в різних областях науки залежить від того яким участком виробництва він управляє.

Короткий словник паронімів

Авторитарний.

1. Який утверджується силою влади. Авторитарний лад. 2. Який прагне утвердити свій авторитет, свій вплив, владний. Авторитарний уряд. Авторитарне керівництво.

Авторитетний.

1. Який користується авторитетом, заслуговує на повне довіря. Авторитетна комісія. Авторитетний вчений. 2. Який не допускає запереч; владний. Авторитетний тон.

Адрес, -а. 

Письмове привітання особі, організації, переважно з нагоди ювілею. Вручити адрес з нагоди 50-річчя.

Адреса, -и.

Місце проживання чи перебування особи, місцезнаходження установи; напис на конверті, бандеролі тощо. Писати на чиюсь адресу.

Акціонерний.

Який стосується акцій, заснований на акціях. Акціонерне товариство. Акціонерний банк.

Акціонерський.

Який належить, властивий акціонерам. Акціонерські внески.

Асортимент, -у.

Набір, підбір товарів, предметів різних видів і сортів у виробництві, у торгівлі тощо. Ознайомитися з асортиментом товарів.

Сортимент, -у.

У виробництві лісоматеріалів добір продукції за розміром, профілем, маркою. Будівельні сортименти сировини.

Афект, -у.

Короткочасний максимальний за інтенсивністю емоційний стан, під час якого знижується ступінь самовладання. Вчинити злочин у стані афекту.

Ефект, -у.

1. Результат, наслідок яких-небудь дій, заходів. Бажаний ефект. 2. Сильне враження, спричинене ким-небудь або чим-небудь. Вражаючий ефект.

Барва, -и.

Природний колір, забарвлення. Барви квітів.

Фарба, -и.

Колір, штучно нанесений. Купувати фарбу.

Безоплатний.

За який не платять; який не має визначеної ціни. Безоплатна передача землі.

Безплатний.

Який не оплачують. Безплатний проїзд. Безплатна путівка.

Бережливий.

Ощадливий, економний, дбайливий. Бережлива жінка, бережливий керівник.

Бережний.

Який уміє берегти щось, дбайливо поводитись з чимось. Бережне ставлення до землі, до памяток архітектури.

Вдача, -і.

Характер людини.

Весела вдача.

Удача, -і.

Бажаний результат, щасливий збіг обставин, успіх. Удача в експерименті. Удача на конкурсі.

Виборний.

Який визначається, обирається голосуванням на якусь посаду або

для виконання певних обовязків. Виборний орган. Виборна посада.

Виборчий.

Який стосується виборів, їх організації та проведення. Виборча

дільниця. Виборчий бюлетень.

Виключати.

1. Усувати із складу чого-небудь, позбавляти чогось. Виключати з інституту. 2. Робити щось неможливим. Виключати можливість.

Вимикати.

Припиняти дію чого-небудь. Вимикати струм. Вимикати двигун.

Виключення.

Усунення зі складу чого-небудь, виведення зі складу якоїсь організації, колективу; позбавлення права навчатися в навчальному закладі. Виключення з технікуму.

Виняток, -тку.

Відхилення від звичайного, загального правила. Бути винятком з правила. Усі без винятку виступили.

Виключний.

Який поширюється тільки на когось, щось; єдиний. Виключне право. Виключне становище.

Винятковий.

Який становить виняток із загальних правил; надзвичайний. Винятковий випадок. Винятковий талант.

Виключно.

Лише, тільки.

Виключно для підлітків.

Винятково.

Дуже, особливо, надзвичайно, не так, як усі. Винятково цікава вистава. Винятково складні погодні умови.

Виконавський.

Який стосується виконання музичного, літературного твору, певної ролі в театральній виставі тощо. Виконавська майстерність. Виконавське мистецтво.

Виконавчий.

Який здійснює практичне керівництво чимось, виконання рішень, постанов. Виконавчий лист. Виконавча влада.

Випливати.

1. Підніматися з глибини води на поверхню або плавом вибиратися на берег. Випливати на берег. 2. Плисти водою звідкись, кудись.

З-за скелі виплив катер.

3. Виникати, зявлятися, ставати видимим. Правда випливла на поверхню. 4. Брати початок; витікати (про річку, струмок).

5. Бути логічним наслідком чого-небудь. З цього твердження випливає інше.

Витікати.

1. Текти, виливатися звідки-небудь струменем або виходити краплями (про рідину). Вода витікає з крана. 2. Брати початок (про річку, струмок).

Відкривати.

1. Забрати те, що закриває кого-, що-небудь. Відкрити хід. 2. Робити вільним вхід, доступ куди-небудь, у що-небудь. Відкривати кредит. 3. Виявляти, помічати когось(щось), раніше не помічене. Відкривати нові землі. 

4. Викривати, виявляти те, що було таємничим, невідомим; розкривати. Відкривати душу.

Відчиняти.

Відводити, відхиляти вбіг стулки дверей, вікон тощо, роблячи вільним вхід, доступ до чогось або вихід назовні. Відчинити кватирку. Відчиняти двері.

Включати.

Уводити до складу, приєднувати до кого-, чого-небудь. Включати до складу комісії.

Вмикати.

Зєднуючи з джерелом енергії, вводити в дію, пускати в хід. Вмикати телевізор. Вмикати третю швидкість. 

Громадський.

Який стосується суспільства, громади чи окремого колективу; який відбувається в суспільстві, або повязаний із суспільно корисною працею (у громаді, колективі). Громадська думку. Громадські організації. Громадський осуд.

Громадянський.

1. Який стосується правового стану громадян в державі. Громадянський закон.

2. Повязаний із громадянами, властивий свідомому громадянинові, спрямований на користь суспільства. Громадянський обовязок. Громадянська поезія.

Гуманізм, -у.

1. Ідейна течія епохи Відродження, яка утверджувала право людини на земне щастя. Італійський гуманізм. 2. Світогляд, пройнятий любовю до людини, піклування про її благо, повагою до її гідності. Принципи гуманізму. Ідеали гуманізму.

Гуманність, - ності.

Людяність. Гуманність лікаря. Формування гуманності.

Декваліфікація, ції.

Втрата професійних знань, навичок. Декваліфікація піаніста.

Дискваліфікація, -ції.

Позбавлення спортсмена або команди права брати участь у змаганнях. Дискваліфікація футболіста.

Дефективний.

Який має психічні або фізичні вади; ненормальний. Дефективна дитина.

Дефектний.

Який має дефект, ваду; неповноцінний. Зіпсований. Дефектний екземпляр. Дефектна лампочка.

Дисциплінарний.

Повязаний з нормами дисципліни, покаранням за їх порушення. Дисциплінарне покарання.

Дисциплінарний.

Який дотримується вимог дисципліни; організований. Дисциплінований студент.

Дійовий.

Здатний активно діяти або впливати на що-небудь; який дає бажаний результат. Дійова допомога. Дійова вдача.

Діяльний.

Здатний до кипучої діяльності; сповнений бажання активно і практично діяти. Діяльний мер.

Діловий.

1. Повязаний з роботою, заняттям, службовою діяльністю; який стосується суті справи, має практичне значення. Діловий папір. Діловий стиль. 2. Заповнений роботою, сприятливий для роботи; робочий. Діловий ранок.

3. Досвідчений у справах, практичний. Ділові кола. Ділова людина. 

Діловитий.

Працьовитий, знаючий; зайнятий справами. Діловитий юнак.

Досвідчений.

Який має велике знання в якій-небудь галузі, великий життєвий досвід. Досвідчений тренер.

Освічений.

Який має освіту, який здобув глибокі знання. Освічена дівчина.

Дружний.

1. Згуртований, одностайний. Дружна група. 2. Який відбувається одночасно, злагоджено, швидко. Дружні оплески.

Дружній.

Доброзичливий, прихильний, дружелюбний. Дружня усмішка. Дружня порада.

Ефективність, -ності.

Дієвість. Ефективність заходів. Ефективність навчання.

Ефектність, -ності.

Властивість ефектного, здатність викликати сильне враження. Ефектність виступу.

Завдавати.

Переважно чинити комусь щось неприємне; викликати, спричиняти щось неприємне; сполучається, як правило з іменниками негативного плану. Завдавати клопоту.

Задавати.

Основне значення – пропонувати, давати щось для виконная, вирішення або відповіді; робити, влаштовувати щось. Задавати задачі. Задавати урок.

Завдання.

Те, що визначено або заплановано для виконання. Посильне завдання. Секретне завдання.

Задача, -і.

Питання, переважно математичного характеру, яке розвязується за допомогою обчислень за визначеною умовою. Геометрична задача.

Загрожувати.

Становити небезпеку, створювати небезпеку. Загрожувати життю.

Погрожувати.

Грозити покаранням, залякувати чим-небудь, нахвалятися. Погрожувати палицею.

Засвоювати.

1.Сприймаючи щось нове, чуже, робити властивим, звичним для себе; запамятовувати, вивчати щось. Засвоювати ідеї. 

2. Поглинувши, перетравлювати (їжу, поживні речовини); вбирати в себе ( про живі організми). Засвоювати страву.

Освоювати

1. Робити придатним для використання; повністю використовувати, застосовувати. Освоювати заболочені землі. 2. За допомогою навчання опановувати щось. Освоювати суміжні професії.

Засуджувати.

1. Визнаючи когось винним, установлювати йому міру покарання. Засуджувати злодія. 

2. Не схвалювати, негативно ставитися до когось, чогось. Засуджувати нечесність.

Осуджувати.

1. Висловлювати невдоволення чиїмись діями, вчинками, негативно ставитися до когось, чогось. Осуджувати симулянтів. 2. Неславити, поширювати погані думки про когось. Осуджувати людину.

Здатний.

Який має можливість, силу, певні, дані щось зробити. Здатний до всякої роботи.

Здібний.

Який має природні здібності; обдарований, талановитий, кмітливий. Здібний учень.

Зумовлювати.

1. Бути причиною чогось, приводити до чогось, викликати щось. Зумовлювати успіхи. 

2. Будучи умовою існування, розвитку, формування чогось, визначати його характер, якість, специфіку. Зумовлювати погоду.

Обумовлювати.

Ставити в залежність від певних умов, обставин; визначати умови, термін виконання чогось. Обумовлювати причинами.

Кваліфікаційний.

Який стосується кваліфікації, встановлює або визначає її. Кваліфікаційна комісія.

Кваліфікований.

Який має високу кваліфікацію, добру підготовку до якого-небудь виду праці; досвідчений. Кваліфікований інженер.

Керівництво, -а.

1. Переважно спрямування діяльності людей, на чолі з якими здійснюється діяльність певного колективу. Колективне керівництво. 2. Керівний склад якоїсь установи, організації тощо. Районне керівництво.

Керівництво.

1. (рідко) Те саме, що керівництво у 1 значенні. Керування промисловістю. 2. Сукупність приладів, за допомогою яких керують механізми, машинами; спрямування руху, ходу, роботи чогось за допомогою пристроїв. Керування автомобілем.

Китайка, -и.

Шовкова або бавовняна тканина, яку привозила з Китаю. Червона китайка.

Китаянка, -и.

Представниця народу, що становить основне населення Китаю. У цій групі вчаться три китаянки.

Книжковий.

Який стосується книжки, призначений для неї; який випускає, виготовляє, книжки або торгує ними. Книжкова шафа.

Книжний.

Характерний для писемно-літературного викладу, невластивий живій розмовній мові. Книжковий стиль.

Консультативний.

Який має дорадчі права, дорадчий. Консультативна зустріч.

Консультаційний.

Який має поради з яких-небудь питань, призначений для консультацій. Консультаційний пункт.

Лікувати.

Застосовувати ліки для припинення болю, захворювання. Лікування хворого.

Лічити.

Вести підрахунки, називати числа в послідовному порядку.

 Лічити гроші.

Мотив, -у.

1. Підстава для певних дій. Мотиви людських вчинків. 2. муз. Основна музична побудова; мелодія. Мотив вальсу. 3. літ. Мотив літературного твору. Східні мотиви у поезії Лесі Українки.

Мотивація, -ції.

Сукупність мотивів; обґрунтування. Мотивація поведінки героя.

Нагода, -и.

Слушний момент, сприятливі обставини. Мати нагоду сказати. З нагоди ювілею.

Пригода, -и.

1. Те, що трапилось (здебільшого непередбачене, несподіване); подія, випадок. Нічна пригода. 2. переважно множина. Події, які трапляються під час подорожей, мандрівок. Мисливські пригоди.

На протязі.

Прийменник на з іменником протяг у значенні «різкий струмінь повітря, що продуває». Сидіти на протязі.

Протягом.

Прийменник, що вживається при позначенні часу тривання, існування якої-небудь дії, процесу. Протягом місяця.

Норма, -и.

1. Звичайний, узаконений, обовязковий порядок, стан. Входити в норму. 2. Установлена міра, розмір чогось. Добова норма виробітку.

Норматив, -у.

Показник норм, згідно з якими проводиться певна робота або здійснюється що-небудь. Науково обґрунтовані нормативи.

Одинарний.

Який складається з однієї частини; не подвійний. Одинарна штора.

Ординарний.

1. Звичайний, рядовий. Ординарна професія. 2. заст. Штатний: ординарний професор.

Ожеледиця, -і.

Тонкий шар льоду на поверхні землі. На дорогах ожеледиця.

Ожеледь, -і.

Кристали льоду-снігу, якими обростають стовбури та гілки дерев, дроти. Вкриватися ожеледдю.

Округ, -у.

Адміністративно-політичний, господарський, військовий підрозділ державної території. Виборчий округ. Військовий округ.

Округа, -и.

Навколишня місцевість; околиця. Про це знає вся округа.

Організаторський.

Який повязаний з організатором, властивий йому. Організаторські здібності.

Організаційний.

Повязаний з дією, спрямованою на організацію, згуртування, мобілізацію когось, чогось. Організаційна структура.

Особистий.

1. Який є власністю окремої особи, безпосередньо належить їй; персональний, власний. Особиста власність. 2. Який безпосередньо стосується якої-небудь особи, повязаний з нею. Особиста думка. 3. Який здійснюється безпосередньо, не через інших осіб. Особисте прохання.

Особовий.

1. Який стосується особи. Особове посвідчення. Особовий склад. 2. Який виражає граматичну категорія особи. Особові форми дієслова. 3. Бухг. Відкритий на окрему особу. Особовий рахунок.

Паливо, -а.

Горюча речовина (дрова, нафта, газ), яка використовується для одержання теплової енергії, тепла. Природне паливо.

Пальне, -ого.

Паливо для двигунів внутрішнього згорання ( бензин, нафта, газ). Очищене пальне.

Памятка, -и.

1. Предмет, що служить нагадуванням про кого-, що-небудь. 2. Предмет матеріальної культури минулого. Історична памятка. 3. Невеличка книжка чи аркуш з короткими настановами, правилами на якийсь певний випадок. Памятка туристові.

Памятник, -а.

Скульптура споруда в память чи на честь когось. Чого-небудь. Памятник Шевченкові.

Печатка, -и.

1. Гумовий чи металевий предметі вирізаними на ньому знаками для створення відбитку. Гербова печатка. 2. Відбиток цих знаків на папері, що засвідчує правильність, чинність документа. Поставити 2 печатки.

Печать, -і.

Характерна ознака кого-, чого-небудь. Печать генія.

Писемний.

1. Написаний, виражений за допомогою графічних знаків. Писемна памятка. 2. Властивий памяткам книжності; книжний (переважно про мову). Писемний стиль.

Письмовий.

1. Написаний (переважно в навчальній і діловій мові). Письмова робота з математики. 2. Який служить або вживається для написання. Письмовий стіл.

Підбір, -бору.

1. Дія за значенням підбирати. Підбір кадрів. 2. Склад кого-, чого-небудь дібраного. Гарний підбір кандидатів.

Підбор, -бору.

Деревяна, шкіряна набійка на підошві взуття. Поміняти підбори на черевиках.

Погідний.

1. Тихий, спокійний, погожий. Погідний день. 2. перен. Безтурботний, урівноважений. Погідний погляд.

Погодний.

Який стосується погоди. Погодні умови.

Подвижник, -а.

1. Людина, яка з релігійних міркувань позбавляє себе життєвих благ; аскет. Жити подвижником. 

2. Самовідданий трудівник. Подвижник мистецтва.

Сподвижник, -а.

Чийсь товариш у якійсь надзвичайно важливій справі. Сподвижники П. Сагайдачного.

Покажчик, -а.

1. Знак, що вказує на напрям руху, розташування чогось. Світловий покажчик. 2. Контрольно-вимірювальний прилад. Покажчик швидкості. 3. Довідкова книжка або довідковий список, доданий до книжки. Алфавітний покажчик.

Показник, -а.

1. Свідчення, доказ, ознака чого-небудь. Кількісний покажчик. 

2. Перен. мн. Наочні дані про результати якоїсь роботи, якогось процесу. Спортивні показники.

Приводити.

1. Супроводжуючи, вказуючи шлях, допомагати або примушувати йти за собою. Приводити до школи. 2. Доводити до якогось стану або наслідків. Приводити до перемоги.

Призводити.

1. Доводити кого-небудь до якогось стану, переважно негативного. Призводити до бійки. 2. Спричиняти наслідок, переважно негативний, своєї дії, впливу. Призвести до втрат.

Прикрість, -рості.

Те, що викликає негативні емоції, неприємність. Зробити прикрість.

Прикрощі, -щів.

1. Неприємні події, лихі пригоди, невдачі, злигодні. Не зважати на прикрощі. 2. Почуття невдоволення, досада. Прикрощі невдачі.

Свідоцтво, -а.

Офіційний документ, що підтверджує якийсь факт або містить відомості про когось. Авторське свідоцтво.

Свідчення.

1. Факт, річ, обставина, що підтверджують що-небудь. Переконливе свідчення. 

2. Показання свідка на суді або допиті. Правдиві свідчення.

Степінь, -пеня. мат.

Добуток кількох однакових співмножників. Степінь числа.

Ступінь, -пеня.

1. Порівняльна величина , що характеризує розмір, інтенсивність чого-небудь. Високий ступінь. 2. Посада, ранг, звання, чин. Науковий ступінь. 3. Складова частина ракети, яка відокремлюється в польоті після згорання в ній пального. Відпрацьований ступінь. 

Суворий.

1. Надзвичайно вимогливий до себе і інших. Суворі батьки. 2. Який не припускає ніяких полегкостей, поблажливості. Суворий закон. 3. Який має виконувати неухильно. Сувора дієта. 4. Дуже тяжкий, сповнений труднощів, випробувань. Сувора дійсність. 5. Несприятливий для життя, існування; холодний, морозний. Сувора зима.

Суровий.

Грубий, небілений (про тканину, нитки), сировий. Сурове полотно.

Талан, -у.

1. Доля, життєвий шлях кого-небудь. Гіркий талан. 2. Те саме, що талан у 1 значенні.

Талант.

1. –у. Видатні природні здібності людини, хист, обдаровання. Виявляти талант. 2.-а. Люди з видатними природними здібностями. Народні таланти. 

Уява, -и.

Здатність образно створювати або відтворювати кого-, що-небудь у думках, свідомості. Багата уява.

Уявлення.

Розуміння чого-небудь, знання чого-небудь, яке ґрунтується на досвіді, одержаних відомостях, якихось даних. Повне уявлення.

Хутровий.

Повязаний з розведенням, добуванням, обробкою, торгівлею хутра. Хутрова фабрика.

Хутряний.

Виготовлений, пошитий з хутра. Хутряний комір.

Церемоніал, -у.

Офіційно прийнятий розпорядок урочистих прийомів, процесій, обрядів тощо. Весільний церемоніал.

Церемонія, -нії.

1. Урочистий офіційний акт за встановленим порядком (церемоніалом). Церемонія посвячення у студенти. 2. Зовнішні умовності у поведінці; поведінка людини, яка надто дотримуватися приписів розпорядку. Без усякої церемонії.

Чисельний.

Виражений у якій-небудь кількості; кількісний.Чисельне зростання населення.

Численний.

Який складається з великої кількості кого-, чого-небудь; наявний у великій кількості; який відбувається часто; який здійснюється багато разів. Численні факти.

Чисельність, -ності.

Кількість; чисельний склад кого-небудь. Знати чисельність вчителів.

Численність, -ності.

Наявність чогось у великій кількості. Вражає численність аварій на шляхах.

Шанобливий.

Сповнений глибокої поваги, пошани до когось, чогось; який виявляє глибоку пошану до когось. Шанобливий чоловік.

Шановний.

Такий, якого шанують, поважають. Шановний колега.

Види помилок, які зустрічаються у вправах на редагування

Види помилок

Речення з помилкою

Виправлене речення

1.

Порушення принципу милозвучності

Я народився у Одесі.

Я народився в Одесі.

2.

- Вживання слова у невластивому значені

- Окремий випадок – не розрізнення паронімів

Ця газета має великий авторитет у киян.

На нараді йшлося про зміцнення виконавської дисципліни.

Ця газет має велику популярність у киян.

На нараді йшлося про зміцнення виконавчої дисципліни.

3.

Порушення сполучуваності слова

Наша команда завоювала ще одну серйозну перемогу.

Наша команда отримала ще одну серйозну перемогу.

4.

- Вживання русизмів

- Окремий випадок – калькування російських сталих словосполучень

Ми не підписалися на цей журнал.

У конференції прийняли участь провідні вчені галузі.

Ми не передплатили цей журнал.

У конференції взяли участь провідні вчені галузі.

5.

Невиправдані повторення слова

Делегація Києва перебувала з дружнім візитом у Чикаго з 23 по 28 лютого. З Чикаго Київ повязують давні дружні звязки.

Делегація Києва перебувала з дружнім візитом у Чикаго з 23 по 38 лютого. З цим американським містом столицю України повязують давні дружні звязки.

6.

- Мовна надмірність: а) плеоназм (вживання зайвих слів)

- б) тавтологія (повторення споріднених слів)

Напишіть свою автобіографію.

Слід розрізняти різні підходи до цієї проблеми.

Напишіть автобіографію.

Слід бачити різні підходи до цієї проблеми.

7.

Мовна недостатність

Запрошуємо на зустріч молодь 16 – 25 років.

Запрошуємо на зустріч молодь віком 16 – 25 років.

8.

Вживання слів, що не відповідають стилеві висловлювання

Я не купив молока з огляду на те, що магазин був зачинений.

Я не купив молока, тому що магазин був зачинений.

9.

Вживання неправильної форми іменника

Закуплено білу тюль.

Закуплено білий тюль.

10.

Вживання неправильної форми ступеня порівняння прикметника

Ця продукція більш дешевша.

Ця продукція дешевша (більш дешева).

11.

Неузгодження форми вищого ступеня у роді, числі з підметом

Ці вулиці тихіше від центральних.

Наша вулиця тихіша від вашої.

12.

Неправильне введення форми вищого ступеня прикметника (без прийменника або без сполучника)

Наші умови вигідніші ваших.

Наші умови значно вигідніші від ваших (ніж ваші; порівняно з вашими).

13.

Неправильне вживання особового займенника

Багато пропозицій внесли робітники цеху № 3. Застосування їх допоможе зменшити вартість будівельних монтажних робіт.

Робітники цеху № 3 внесли багато пропозицій, застосування яких допоможе зменшити вартість будівельно-монтажних робіт.

14.

Неправильне сполучення числівника з іменником

Маршрут обслуговують чотири автобуса.

Маршрут обслуговують чотири автобуси.

15.

Уживання ненормативної форми дієприкметника

Тимчасово непрацюючим вінничанам буде виплачена допомога.

Вінничанам, які тимчасово не працюють, буде виплачена допомога.

16.

Уживання ненормативної форми дієприслівника

Він розказував про проект, стоя біля дошки.

Він розказував про проект, стоячи біля дошки.

17.

Уживання неправильного прийменника

Улітку відпочивало біля 80 % працівників фірми.

Улітку відпочивало близько 80 % працівників фірми.

18.

Порушення норм керування

Необхідно вжити термінові засоби.

Необхідно вжити термінових заходів.

19.

Неправильний порядок слів

У нашому магазині побутова техніка продається лише така, яка відповідає сучасним вимогам.

У нашому магазині продається лише така побутова техніка, яка відповідає сучасним вимогам.

20.

Неправильне введення дієприслівника в речення

Гарно підготувавшись до іспитів, у тебе не буде проблем.

Гарно підготувавшись до іспитів, ти не матимеш проблем.

21.

Неправильні конструкції з парними сполучниками

Бібліотека надає не лише різноманітну літературу, й проводить цікаві зустрічі з відомими митцями.

Бібліотека не лише надає різноманітну літературу, а й проводить цікаві зустрічі з відомими митцями.

22.

Неправильне використання однорідних членів речення (поєднання як однорідних членів видових і родових понять, перехрещуваних або незіставлюваних понять, порушення керування )

Заняття лекторію проводитимуть досвідчені юристи, медики, батьки.

Заняття лекторію проводитимуть досвідченні юристи і медики. Серед них є батьки учнів нашої школи.

23.

Неправильна побудова складного речення

Головне, на що треба звернути увагу, це на якість продукції.

Головне, на що потрібно звернути увагу, це якість продукції.

Примітка: приклади 2-8 – лексико-стилістичні помилки;

 9-17 – морфологічні помилки;

 18-23 – синтаксичні помилки

Тексти для редагування

Текст 1. Вимоги до керівника

Керівник постійно повинен пам’ятати, що його особовий приклад являється самим найважливішим засобом впливу на підлеглих. Перш за все керівник не повинен допускати розходження слів і справ. Якщо ж не вдалось здержати дану обіцянку, то слід, вибачаючись, свою недоробку визнати, а не перекладати відповідальність за невиконання зобов’язання на других.

Перед тим як закликати і змушувати других працівників добре і якісно працювати, керівник повинен сам добросовісно виконувати свої службові обов’язки і вимоги морального кодексу фірми.

Менеджер має бути об’єктивним у спілкування з людьми і справедливим. керівник не має права бути злопам’ятним. Керівник має бути терпимим до звичок і слабостей працівників, не заважаючи роботі. Перед тим як наказувати підлеглих, слід розібратися у причинах їхнього поганого відношення до своїх службових обов’язків.

Працівникам приходиться часто звертатися до керівництва з різними проханнями. Менеджеру не можна індиферентно відноситись до них. Якщо відсутня можливість допомогти, доцільно пояснити причини відмови.

Менеджеру корисно володіти знаннями по психології. Використовуючи їх, будуються взаємовідношення з оточуючими людьми. Аби не доводити себе до стресових станів, менеджер повинен правильно влаштовувати свій робочий день, раціонально й ефективно використовувати вільний час, не переключатися на другі види діяльності.

Текст 2. Етика реклами

Реклама являється одним з самих найважливіших елементів маркетингу. Призначення реклами – інформувати покупців про те, що продукується фірмами і є в продажі.

Через рекламу покупець отримує можливість вибору і придбання найбільш престижніших виробів, володіння якими не лише задовольняє матеріальні потреби, але й духовні запити, наповнює їх впевненістю і почуттям підвищеного соціального статусу.

Реклама в умовах ринку – це знаряддя конкуренції, засіб боротьби за покупця.

Для розвитку на високому рівні реклами в країнах з ринковою економікою існує ряд етичних норм, що визначають взаємодію фірм, виробників, споживачів, комерсантів й їхніх клієнтів. Ці норми своє закріплення знайшли у Міжнародному кодексі рекламної практики, прийнятому М міжнародною торговою палатою.

Кодекс являється своєрідним інструментом самодисципліни і самоконтролю любого бізнесмена і продавця. Головні моральні принципи рекламної діяльності, закріплені в кодексі, - добропристойність, чесність і правдивість.

Етика реклами засуджує не тільки прямий, а й обман опосередкований. Реклама повинна правдиво й відверто вказувати дату випуску, строк придатності, споживчі властивості, діючу ціну товару. У кодексі вказані етичні правила, регулюючі взаємовідношення конкурентів. Ними заборонено кепкування, обмовляння фірм, а також зневажливий тон.

Тема 3. Мед

Якісний мед можна зберігати тривалий час. У Єгипті під час розкопок гробниць фараонів були знайдені посудини з медом, зовсім не втративши своїх власних властивостей. Однак таке можливе лише при умові правильного зберігання. Краще всього зберігати мед у глиняній або в скляній посудині, або в деревяній – з вільх, з лип, з осик, з тополь. Не можна зберігати мед у алюмінієвій або у цинковій посудині. Поєднуючись з алюмінієм, медом набуваються негативні якості: ослаблення функції нирок, зниження памяті, збільшення ризику захворіти атеросклерозом судин головного мозку. У цинковій посудині мед швидко темніє: цинк утворює з органічними кислотами меду шкідливі сполуки, руйнуючи вітаміни.

Оптимальна температура для зберігання меду – 5-10 градусів тепла. При більш вищій температурі дріжджові грибки, приступні в меді, викликають бродіння.

Купувати мед краще всього в людині, якій ви довіряєте. Виробниками і продавцями меду сьогодні досягнуто великого успіху., фальсифікуючи його. Такий продукт жодної цілющої властивості вже не має. Умілу фальсифікацію можна розрізнити у спеціалізованій лабораторії, однак є кілька рецептів домашнього застосування, за котрими можна визначити більш грубішу підробку.

Наприклад, можна положити у майонезну баночку 1 чайну ложку меду, додати дистилірованої води і 3-4 краплі столового оцту. Якщо рідина «закипить», значить в мед підмішана крейда.

Фальсифікація цукром визначається, додавши до 5-10-процентового розчину меду трохи ляпісу. При наявності цукру випаде білий осад.

Часто в мед підмішують сипучі речовини та патоку. З метою виявлення цих домішок у банку обємом півлітра треба положити столову ложку меду і додати дистиліровану воду. Коли мед повністю розчиниться, домішки або спливуть на поверхню, або випадуть в осад.

Самим найпростішим способом являється слідуючий. Потрібно затримати мед в роті на кілька секунд. Якщо в очних пазухах й носі не відчувається легке пощипування, то продукт є у кращому разі просто солодощами без бактерицидних властивостей.

Література

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. «Українська мова 5-12 класи». – 2005.

Збірник тестових завдань з практичного курсу «Українське ділове мовлення», В. Михайлюк. – Миколаїв, 2000.

Українська мова. Розвиток мовлення. Навчальні посібники для 6, 7,8,9 класів (Г. В. Баран). – Харків, 2004.

Ділова українська мова. Навчальний посібник з елементами практичної стилістики. Журнал «Українська мова та література» №29-31. – Шкільний світ, 2002.

Стилістика сучасної української мови. О. Д. Пономарів. – К.: Либідь, 1992.

Рідна мова. Підручник для 6 класу (С. Я. Єрмоленко, В. Г. Сичова). – К: Грамота, 2006.

Рідна мова. Підручник для 7 класу (С. Я. Єрмоленко, В. Г. Сичова). – К: Грамота, 2007.

Рідна мова. Підручник для 8 класу. – К: Грамота, 2006.

Рідна мова. Підручник для 9 класу (Г. Т. Шелехова, Я. І. Остаф,

Л. В. Скуратівський). – К: Освіта, 2000.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

67317. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ВЛАСНОСТІ 22.72 KB
  Питання про безпосередні об'єкти конкретних злочинів проти власності у літ. також вирішується по різному: значна частина авторів, вказує, що безпосередній об'єкт конкретного злочину проти власності є частиною (складовою) родового об'єкта. Олнпк видається що у данному випадку...
67318. Безопасность жизнедеятельности в специальных условиях 25.64 KB
  Мероприятия по предотвращению загрязнения окружающей среды в результате судоходства направлены прежде всего на предотвращение загрязнения моря и внутренних водоемов нефтью и другими вредными веществами которые перевозятся в качестве грузов а также сточными водами мусором и веществами...
67319. СИСТЕМА ПРАВА 168 KB
  Под системой права понимается определенная внутренняя его структура строение организация которая складывается объективно как отражение реально существующих и развивающихся общественных отношений. Фактический социальный строй общества государства определяет в конечном счете ту или иную систему права...
67321. Наслідування. Повторне використання коду 224.5 KB
  Повторне використання коду План Поняття про наслідування в класах Управління механізмом доступу до членів базового класу Наслідування один з трьох фундаментальних механізмів об'єктноорієнтованого програмування оскільки саме завдяки йому уможливлюється створення ієрархічних класифікацій.
67322. Планирование машинных экспериментов с моделями систем 236 KB
  Методы планирования эксперимента на модели. Эффективность машинных экспериментов существенно зависит от выбора плана эксперимента т. проведения с ней эксперимента. При планировании машинных экспериментов возникает целый ряд проблем взаимно связанных как с особенностью функционирования моделируемого...
67323. ОСТРАЯ НЕСПЕЦИФИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ ИНФЕКЦИЯ. ЗАНЯТИЕ ВТОРОЕ. СЕПСИС, ГНОЙНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ КОСТЕЙ И СУСТАВОВ, ГНОЙНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ КИСТИ 354.5 KB
  Крайне редко гнойные артриты развиваются в результате гематогенного заноса возбудителей инфекции в полость сустава. При попадании возбудителей инфекции в полость сустава первоначально инфекционный процесс разворачивается в синовиальной жидкости выработка которой...
67324. Организация и методы сопровождения программных средств 287.5 KB
  Организация и методы сопровождения программных средств В процессе эксплуатации версий программного продукта у каждого пользователя могут появляться некоторые претензии к функционированию которые квалифицируются им как ошибки или дефекты эталонной базовой или собственной версии.
67325. Коди автентифікації на основі БСШ та їх властивості 411.63 KB
  Визначення та класифікація кодів автентифікації повідомлень Коди автентифікації повідомлень КАП МАС коди відомі також як коди забезпечення справжності повідомлень є криптографічними примітивами що використовуються для забезпечення цілісності та автентичності даних.