54323

МЕТОД ПРОЕКТІВ ЯК ТЕХНОЛОГІЯ НАВЧАННЯ

Научная статья

Педагогика и дидактика

Метод проектів це метод в основі якого лежить розвиток пізнавальних творчих навичок студентів умінь самостійно конструювати свої знання орієнтуватися в інформаційному просторі критично мислити. Мета застосування методу полягає у формуванні навичок ефективного використання різних джерел інформації при навчанні студентів за допомогою інноваційних педагогічних технологій якими передбачається самостійна індивідуальна чи групова дослідницькопошукова та творча діяльність студентів підвищення рівня комунікабельності. Завдання методу...

Украинкский

2014-03-12

257.5 KB

2 чел.

МЕТОД ПРОЕКТІВ ЯК ТЕХНОЛОГІЯ НАВЧАННЯ

Сучасний етап розвитку національної системи освіти та виховання характеризується поширенням інноваційних процесів, істотною особливістю яких є реальна варіативність, технологічність. Навчально-виховна практика потребує технологій, які б сприяли створенню умов для саморозвитку та самореалізації особистості, формуванню особистісної конкурентоздатності. Сьогодні на одне з перших місць у теорії та практиці освітньої діяльності виходить метод проектування.

Метод проектів - це метод в основі якого лежить розвиток пізнавальних, творчих навичок студентів, умінь самостійно конструювати свої знання, орієнтуватися в інформаційному просторі, критично  мислити.

Мета застосування методу полягає у формуванні навичок ефективного використання різних джерел інформації при навчанні студентів за допомогою інноваційних педагогічних технологій, якими передбачається самостійна (індивідуальна чи групова) дослідницько-пошукова  та творча діяльність студентів, підвищення рівня комунікабельності.

Завдання методу проектів полягає в:

спрямуванні навчально-пізнавальної діяльності студента на результат, який досягається шляхом вирішення тієї чи іншої практично або теоретично значущої для студента проблеми;

формуванні критичного та творчого мислення студентів;

вихованні соціально активної особистості, здатної до самовдосконалення.

Метод проектів не є принципово новим у світовій педагогіці. Він застосовувався як у вітчизняній дидактиці, так і в закордонній. Виник у 20-ті роки минулого століття у США. Цей метод пов'язують з ідеями гуманістичного напряму в філософії й освіті, висунутими американським філософом і педагогом Дж. Дьюї, а також його учнем В. Х. Килпатріком. Останнім часом цьому методу приділяється пильна увага в багатьох країнах світу. Метод проектів набув поширення і популярності завдяки раціональному поєднанню теоретичних знань і можливостей їх практичного застосування для розв'язування конкретних проблем дійсності в спільній діяльності студентів. "Все, що я пізнаю, я знаю, навіщо це мені потрібно, де і як я можу ці знання застосовувати" - основна теза сучасного розуміння методу проектів.

Цей метод припускає можливість вирішення будь якої проблеми. У ньому передбачається, з одного боку, необхідність використання різноманітних методів, засобів навчання, а з іншого - інтегрування знань, умінь з різних галузей науки і мистецтва. Методом завбачено певну сукупність навчально-пізнавальних прийомів, що дозволяють вирішити ту чи іншу проблему шляхом самостійних дій студентів з обов'язковою презентацією чи представленням отриманих результатів, що сприяє використанню дослідницьких, пошукових, проблемних методів, творчих за своєю суттю.

 Зовнішній результат можна буде побачити, усвідомити, застосувати на практиці. Цей результат можна оцінити самому, а також почути оцінку інших. Внутрішній результат - досвід діяльності - стане тим надбання, яке з'єднає знання та вміння, компетенції і цінності, збагатить духовний світ студента.

Отже, можна стверджувати, що метод еволюціонував, пристосувався до сучасних потреб суспільства, які вимагають від педагогів зробити процес навчання не тільки продуктивним, а й цікавим, розвивальним.


Серед основних вимог до використання даного методу доцільно виділити наступні:

- наявність значущої в дослідницькому або творчому плані проблеми чи задачі, для розв'язування якої потрібні інтегровані знання та дослідницький пошук;

- практична, теоретична, пізнавальна значущість передбачуваних результатів;

- самостійна (індивідуальна, парна, групова) діяльність студентів;

- визначення кінцевої мети проектів (спільних чи індивідуальних);

- визначення базових знань з різних галузей, необхідних для роботи над проектом;

- використання дослідницьких методів: визначення проблеми, дослідницьких задач, які випливають з проблеми, висунення гіпотез щодо їх розв'язування, обговорення методів дослідження, оформлення кінцевих результатів, аналіз отримання даних, підведення підсумків, корегування, висновки (використання в ході спільного дослідження методів мозкової атаки і "круглого стола", статистичних методів, творчих звітів, перегляду);

- результати виконаних проектів мають бути певним чином оформлені (відеофільм, газета, посібник, творча робота).

Під час реалізації проекту у студентів формуються навички мислення високого рівня, вони проводять самостійну дослідницьку діяльність, намагаються осмислювати та аналізувати свою роботу, і що найважливіше, ці неординарні завдання сприяють підвищенню пізнавального інтересу студентів. Реалізація такого проекту стимулює та мотивує застосування проблемної, творчої діяльності студентів, для здійснення якої передбачається використання інформаційно-комунікаційних технологій, що дає змогу працювати краще, плідніше та швидше. Студент виступає активним учасником колективної та групової роботи, він з повагою ставиться до інших студентів, здатний успішно співпрацювати з ними.

Після створення навчального проекту його необхідно продемонструвати. Для цього необхідно роздрукувати план проекту, буклет, форми представлення та оцінювання студентських робіт.

Робота з методу проектів потребує чіткого планування дій, наявності чи задуму гіпотези рішення цієї проблеми, чіткого розподілу ролей, тобто завдань для кожного учасника за умови тісної взаємодії.

Так, наприклад, при вивченні теми «Обмін речовин» студентам був запропонований метод проектів "Казка".

Мета: підвищення мотивації та пізнавального інтересу до теми, забезпечення роботи в групах, виявлення невідомих здібностей студентів, вміння інтегрувати знання та орієнтуватись в інформаційному просторі.

Завдання та організація. Вся  група була поділена на невеличкі підгрупи (3-4 студента). Кожна така підгрупа отримала завдання написати казку  на тему «Обмін речовин» на основі відомих творів, або склавши свої. Після написання вони повинні були надати свій твір на редагування викладачу, оформити з використанням інформаційно-комунікаційних технологій у вигляді газети, буклету та презентувати його перед групою. Оцінювались всі етапи виконання проекту (глибина розуміння теми, інтеграція знань, час виконання, кількість звернень до викладача, якість оформлення та презентації). Всім було дуже цікаво слухати твори інших, а також представляти свій. Пізнавальний інтерес студентів був дуже високий, що сприяло підвищенню мотивації до вивчення даної теми. При виконанні цього проекту були відкриті до цього невідомі здібності деяких студентів, що дало змогу підвищити їх самооцінку та оцінку одногрупників. Роботи ці також можна використовувати при проведенні санітарно-просвітницької роботи студентів у дошкільних та шкільних навчальних закладах. Творчі роботи були дуже різноманітні, деякі навіть віршовані. Ось деякі з них:

Корабель життя

   У безмежнім синім морі

   Під гірляндами вітрів,

   Йшов наш човен швидко й жваво

   У незвідані світи.

   На борту були присутні:

   Капітан Білок могутній,

   Декілька матросів Вітамінів,

   Боцман Жир – майстерний  він хлопчина

   Та кок – веселий кухар Вуглевод.

   Капітан мав добру славу,

   Гарно знав усі моря.

   Шанобливо називали всі його Білок – моряк.

   Човен ніс у даль команду,

   Загартовану в штормах.

   Ніщо не віщувало лиха,

   Світило сонце, було тихо,

   Легенький вітерець вітрила надував,

   Кричали чайки в чистім небі.

   Та надвечір все змінилось:

   Небо хмарами укрилось,

   Грізно вітер заревів,

   Чорні хвилі покотив…

   Хвилі бились об корму,

   Вітер шматував вітрила,

   Та, ледь тримаючись на плаву

   Корабель дочекався штилю.

   Капітан віддав команду: « Всім узятися

до діла, залатати усі діри та

напнути знов вітрила. »

Дружно взялись за роботу з гаслом:

« Нас пораниш,  ми загоїм».

Боцман взявсь латати діри,

Покликавши на поміч матросів Вітамінів.

Працювали довго й тяжко

Та згодом вичерпались сили.

Щоб поновити  сил  запас

Нагодився кок якраз.

Човен знову як новий,

Вітерець напнув вітрила,

І помчав по хвилях він

                                     До заповітних берегів.

Б.Ж.В.

У далекій, а може і недалекій країні, жив-був батько трьох синів Обмін. Старшого сина звали Білком, був він наймудрішим і найрозсудливішим. Середульшого брата звали Жирком, а найменшого і найенергійнішого – Вуглеводиком.

З дитинства Білок мріяв мати будівельну компанію. Братам ця ідея також сподобалася. Згодом їхня мрія здійснилася – відкрилася будівельна компанія “Б. Ж. В.”! Білок за фахом був будівельником, і так як був першозасновником, очолив компанію і був керівником. Жирок був фінансовим директором, а Вуглеводик відповідав за енергетичні системи компанії. Батько дуже пишався своїми синами.

На зруйнованих дисимільованих ділянках брати асимільовували нові міцні будівлі.

Компанія була величезна і самі  брати не упоралися б з усім. Тому їм допомагали 2 бригади помічників – Вітамінчики.

Одного разу один з помічників, якого звали Вітамін А почав лінуватися. Через це процес будівництва почав гальмуватися. Інші вітаміни не в змозі були робити за нього його справу, тому звернулися за допомогою до Білка.

Білок порадившись з братами вирішив поговорити з Вітаміном А:

Вітамінчик, поглянь, який наслідок того, що ти почав ледарювати. На всіх ділянках будівництво гальмується. Інші Вітаміни обурюються через твоє байдуже відношення до роботи.

Ти нам дуже потрібен, адже тобі заміни не має!

На цих словах розмова закінчилася. Соромно стало Вітаміну  і вибачився він перед всіма за свою недбалу поведінку. І швидко приступив до роботи.

Кампанія процвітає і досі. Тому що всі працівники знають своє місце і добре виконують свої функціональні обов’язки. =)

История одной Дистрофии.

В тридесятом царстве –в тридесятом государстве Метаболизм жили-были Король и Королева. Но не было у них детей. И решили они обратиться к черной магии.

 Вызвали они то ли волшебницу, то ли гадалку. Звали ее Анорексия. Слава о ней нехорошая шла, но они так хотели иметь детей, что не обратили на это внимания.

И попросили они у неё помощи, она не отказала, но предупредила: «Дочь у вас будет, так как вы помощи у меня просите, но девочка необычная будет…» - потом замолчала и исчезала.

А вскоре родилась дочь у них по имени Дистрофия. Росла быстро, и характер покладистый, но слабая была. С подружками гулять не ходила, на дискотеках королевских не появлялась. Худая-худая была. «Обмен веществ нарушен!» - таков был вердикт врачей. Слуг пугать начала, не ела ничего. И вот Дистрофии уже срок подходит замуж идти.

Королева расстроена:  «Кто ж ее возьмет?» Тогда король решил кастинг провести среди потенциальных женихов.

Объявления расклеил. Тут звонки начались. Парни приходить начали. Но страшно было принцам такую в жены брать, как ее пацанам покажешь?

Король даже не знает что и делать, уже и деньги платить собирался. Но принцы на такое не велись. Говорят, не по стандартам она, где 90-60-90?

И тут отца Дистрофии осенило, у него же есть знакомый хирург Силикон. Но даже он не помог. Сказал, что сначала вылечить надо, а потом он поможет.

«Я только здоровых красотками делаю. А она у вас какая? Волосы редкие, кожа шелушится, болеет часто, кожа да кости!»

Король совсем обезумел и рекламу в Контакт бросил:

«Помоги Дистрофии – получи полцарства, стабильный доход, место у царя.

Это не спам!

Передай это сообщение своим друзьям, помоги девочке»

И вот это сообщение в соцсетях увидели три брата-волшебника Липид, Белок и Углевод. И подумали они: «Ну что ж дело хорошее, надо браться, деньги то не лишние. Да и способности надо свои показать.» Позвали они с собой друга закадычного – Витамина. Он им во  всем помогал. Иммунитет поддерживал. От болезней защищал.

Начали они лечить Дистрофию. Питание ей сбалансированное назначили. Следили чтобы собакам еду не отдавала. Витамин зачастил к ней. Фруктами, овощами откармливал, на свежий воздух выводил, загорать заставлял. А через пару месяцев ей и Силикон не понадобился. Такая красота стала. Все в королевстве только и говорили о ней.

И узнала об этом Анорексия, разозлилась ужас как. Дай, думает, испорчу идиллию. Приехала к замку, только чтоб незаметной быть, ехала в карете с тонированными окнами. Она в это время раскрутилась. Уважаемым человеком стала среди таких же «целителей», страшные аферы прокручивала. Но братья тоже не лыком шиты, вычислили ее. Начали разбираться, Витамин пообещал выложить в Инете информацию о ее темных делах, если она не оставит в покое принцессу.  Анорексия решила не связываться с такими дружными и продвинутыми молодыми людьми и уехала вообще из Королевства.

А между Витамином и Дистрофией возникли взаимные чувства за время лечения. И остался он в Королевстве навсегда. И стали они жить-поживать да здоровья всем желать.

 А Липид, Белок и Углевод  тоже стали верными помощниками людей, но без Витамина они никуда.

Проектна технологія принципово відповідає за встановлення міцного зворотного зв'язку між теорією й практикою в процесі навчання, виховання й розвитку особистості.

Практикою доведено, що тільки активні дослідження та метод проектів перетворюють особистість на суб'єкт педагогічного процесу. Набуті в процесі реалізації проекту знання, вміння та навички не тільки здобувають особливу міцність і свідомість, а й асоціативно пов'язані з отриманням задоволення, що стає стимулом для нового пошуку.

Використання інноваційних педагогічних технологій формує стійкий інтерес до навчання, сприяє розвитку творчості, спрямованої на використання та підвищення мотивації студентів, розвиток навичок високого рівня та практичних життєвих навичок.

Джерела та література

1. Безпалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. – М.: Просвещение, 1989. – 192 с.

2. Безрукова В.С. Педагогика. Проективная педагогика. – Екатеринбург: Деловая книга, 1996. – 344 с.

3. Буйницька О. П. Інформаційні технології та технічні засоби навчання: [курс лекцій] / Оксана Буйницька. – Кам'янець-Подільський, 2010. – 184 с.

4. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: Навчальний посібник. – К.: Академвидав, 2004. – 352 с.

5.Зазуліна Л. В. Педагогічні проекти: науково-метод. посіб. / Л. В. Зазуліна. — Кам'янець-Подільський: Абетка — НОВА, 2006. — 40 с.

6. Косогова О.О. Метод проектів на уроках зарубіжної літератури.-Х.:

Веста: Видавництво "Ранок",2008.-144с.

7.Курицина В. Н. Метод проектов: вчера, сегодня, завтра // Образовательная технология как система, объединяющая теорию, практику и искусство. — Воронеж: ВГПУ, 2000. — С.59—63.

8. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка. – К.: ВАТ "КДНК", 2001. – 608 с.

9.Полат Е. Что такое проект? / Полат Е., Петрова И., Бухаркина М., Моисеева М. // Відкритий урок. —-2004. — № 5—6.

10. Інтернет- ресурси. 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

959. Описание торгово–технологического процесса продажи вареных колбас и меховых товаров 367 KB
  Технология продажи непродовольственных товаров. Описание организации товароснабжения непродовольственных товаров в магазин. Характеристика процесса приёмки непродовольственных товаров по количеству и качеству. Хранение продовольственных товаров в условиях магазина. Правила безопасных условий труда при работе на ККМ. Освещение вопросов материальной ответственности в магазине.
960. Исследование физических свойств механизма 449.5 KB
  Определение недостающих размеров механизма. Определение уравновешивающей силы методом рычага Жуковского. Геометрический расчет равносмещённого зубчатого зацепления. Определение скоростей и частот вращения звеньев. Синтез плоского кулачкового механизма.
961. История экономической мысли 521.5 KB
  Предмет и метод истории экономической мысли. Неолиберализм (западногерманский). Экономическая мысль древнего Китая. Российская экономическая мысль советского периода. Российский марксизм о развитии капитализма в России. Экономические теории последователей Кейнса (Харрод, Хансен, Сраффа). Элементы политики меркантилизма в России. Теория западного или индустриального капитализма.
962. Теория и практика бокса 185 KB
  Планирование тренировочных занятий боксеров. Физическая подготовка боксеров. Боевые позиции и боевая стойка. История возникновения бокса. Классификация технических действий боксеров. Биомеханические основы движений боксеров.
963. Разработка электропитающей установки 435.5 KB
  Выбор системы электропитания станционных устройств. Структурно-функциональный состав ЭПУ поста ЭЦ. Расчет преобразователя ппв-1 (полупроводниковый преобразователь выпрямитель). Расчет мощности рельсовых цепей и преобразовательных панелей ПП25-ЭЦК. Расчет вводной панели ПВ-ЭЦК, нагрузки на внешние сети переменного тока и выбор ДГА.
964. Разработка базы данных для книжного магазина 590 KB
  В магазине хранится огромное количество книг, услугами магазина пользуются довольно много людей. Для обеспечения оперативности ведения информации о книгах и клиентах необходима автоматизированная система, основанная на современной базе данных. Использование базы данных и автоматизированной системы для работы с базой данных существенно сократит время обслуживания клиентов и время работы с библиотекой по систематизации информации о книгах, по сбору информации о должниках и многие другие задачи.
965. Знакомство с предприятиями, специализирующихся на механической обработке древесины 177.5 KB
  ОАО Лесопильно - деревообрабатывающий комбинат №3. Завод клееной древесины ООО Кардинал. Архангельский фанерный завод. Новодвинская мебельная фабрика.
966. Разработка программы для гипотетического (иллюстрированного) микропроцессора 425 KB
  Задан массив из пяти элементов - целых положительных чисел. Необходимо написать программу для гипотетического (иллюстрированного) микропроцессора. Эта программа позволит выполнять различные манипуляции с элементами массива.
967. Изучение стандартных функций MS Excel, позволяющих автоматизировать процесс решения финансовых задач 873.5 KB
  Анализ предметной области финансовых задач. Описание средств электронной таблицы MS Excel для проведения экономических расчетов. Реализация технологии решения задачи с использованием электронного табличного процессора.