54323

МЕТОД ПРОЕКТІВ ЯК ТЕХНОЛОГІЯ НАВЧАННЯ

Научная статья

Педагогика и дидактика

Метод проектів це метод в основі якого лежить розвиток пізнавальних творчих навичок студентів умінь самостійно конструювати свої знання орієнтуватися в інформаційному просторі критично мислити. Мета застосування методу полягає у формуванні навичок ефективного використання різних джерел інформації при навчанні студентів за допомогою інноваційних педагогічних технологій якими передбачається самостійна індивідуальна чи групова дослідницькопошукова та творча діяльність студентів підвищення рівня комунікабельності. Завдання методу...

Украинкский

2014-03-12

257.5 KB

2 чел.

МЕТОД ПРОЕКТІВ ЯК ТЕХНОЛОГІЯ НАВЧАННЯ

Сучасний етап розвитку національної системи освіти та виховання характеризується поширенням інноваційних процесів, істотною особливістю яких є реальна варіативність, технологічність. Навчально-виховна практика потребує технологій, які б сприяли створенню умов для саморозвитку та самореалізації особистості, формуванню особистісної конкурентоздатності. Сьогодні на одне з перших місць у теорії та практиці освітньої діяльності виходить метод проектування.

Метод проектів - це метод в основі якого лежить розвиток пізнавальних, творчих навичок студентів, умінь самостійно конструювати свої знання, орієнтуватися в інформаційному просторі, критично  мислити.

Мета застосування методу полягає у формуванні навичок ефективного використання різних джерел інформації при навчанні студентів за допомогою інноваційних педагогічних технологій, якими передбачається самостійна (індивідуальна чи групова) дослідницько-пошукова  та творча діяльність студентів, підвищення рівня комунікабельності.

Завдання методу проектів полягає в:

спрямуванні навчально-пізнавальної діяльності студента на результат, який досягається шляхом вирішення тієї чи іншої практично або теоретично значущої для студента проблеми;

формуванні критичного та творчого мислення студентів;

вихованні соціально активної особистості, здатної до самовдосконалення.

Метод проектів не є принципово новим у світовій педагогіці. Він застосовувався як у вітчизняній дидактиці, так і в закордонній. Виник у 20-ті роки минулого століття у США. Цей метод пов'язують з ідеями гуманістичного напряму в філософії й освіті, висунутими американським філософом і педагогом Дж. Дьюї, а також його учнем В. Х. Килпатріком. Останнім часом цьому методу приділяється пильна увага в багатьох країнах світу. Метод проектів набув поширення і популярності завдяки раціональному поєднанню теоретичних знань і можливостей їх практичного застосування для розв'язування конкретних проблем дійсності в спільній діяльності студентів. "Все, що я пізнаю, я знаю, навіщо це мені потрібно, де і як я можу ці знання застосовувати" - основна теза сучасного розуміння методу проектів.

Цей метод припускає можливість вирішення будь якої проблеми. У ньому передбачається, з одного боку, необхідність використання різноманітних методів, засобів навчання, а з іншого - інтегрування знань, умінь з різних галузей науки і мистецтва. Методом завбачено певну сукупність навчально-пізнавальних прийомів, що дозволяють вирішити ту чи іншу проблему шляхом самостійних дій студентів з обов'язковою презентацією чи представленням отриманих результатів, що сприяє використанню дослідницьких, пошукових, проблемних методів, творчих за своєю суттю.

 Зовнішній результат можна буде побачити, усвідомити, застосувати на практиці. Цей результат можна оцінити самому, а також почути оцінку інших. Внутрішній результат - досвід діяльності - стане тим надбання, яке з'єднає знання та вміння, компетенції і цінності, збагатить духовний світ студента.

Отже, можна стверджувати, що метод еволюціонував, пристосувався до сучасних потреб суспільства, які вимагають від педагогів зробити процес навчання не тільки продуктивним, а й цікавим, розвивальним.


Серед основних вимог до використання даного методу доцільно виділити наступні:

- наявність значущої в дослідницькому або творчому плані проблеми чи задачі, для розв'язування якої потрібні інтегровані знання та дослідницький пошук;

- практична, теоретична, пізнавальна значущість передбачуваних результатів;

- самостійна (індивідуальна, парна, групова) діяльність студентів;

- визначення кінцевої мети проектів (спільних чи індивідуальних);

- визначення базових знань з різних галузей, необхідних для роботи над проектом;

- використання дослідницьких методів: визначення проблеми, дослідницьких задач, які випливають з проблеми, висунення гіпотез щодо їх розв'язування, обговорення методів дослідження, оформлення кінцевих результатів, аналіз отримання даних, підведення підсумків, корегування, висновки (використання в ході спільного дослідження методів мозкової атаки і "круглого стола", статистичних методів, творчих звітів, перегляду);

- результати виконаних проектів мають бути певним чином оформлені (відеофільм, газета, посібник, творча робота).

Під час реалізації проекту у студентів формуються навички мислення високого рівня, вони проводять самостійну дослідницьку діяльність, намагаються осмислювати та аналізувати свою роботу, і що найважливіше, ці неординарні завдання сприяють підвищенню пізнавального інтересу студентів. Реалізація такого проекту стимулює та мотивує застосування проблемної, творчої діяльності студентів, для здійснення якої передбачається використання інформаційно-комунікаційних технологій, що дає змогу працювати краще, плідніше та швидше. Студент виступає активним учасником колективної та групової роботи, він з повагою ставиться до інших студентів, здатний успішно співпрацювати з ними.

Після створення навчального проекту його необхідно продемонструвати. Для цього необхідно роздрукувати план проекту, буклет, форми представлення та оцінювання студентських робіт.

Робота з методу проектів потребує чіткого планування дій, наявності чи задуму гіпотези рішення цієї проблеми, чіткого розподілу ролей, тобто завдань для кожного учасника за умови тісної взаємодії.

Так, наприклад, при вивченні теми «Обмін речовин» студентам був запропонований метод проектів "Казка".

Мета: підвищення мотивації та пізнавального інтересу до теми, забезпечення роботи в групах, виявлення невідомих здібностей студентів, вміння інтегрувати знання та орієнтуватись в інформаційному просторі.

Завдання та організація. Вся  група була поділена на невеличкі підгрупи (3-4 студента). Кожна така підгрупа отримала завдання написати казку  на тему «Обмін речовин» на основі відомих творів, або склавши свої. Після написання вони повинні були надати свій твір на редагування викладачу, оформити з використанням інформаційно-комунікаційних технологій у вигляді газети, буклету та презентувати його перед групою. Оцінювались всі етапи виконання проекту (глибина розуміння теми, інтеграція знань, час виконання, кількість звернень до викладача, якість оформлення та презентації). Всім було дуже цікаво слухати твори інших, а також представляти свій. Пізнавальний інтерес студентів був дуже високий, що сприяло підвищенню мотивації до вивчення даної теми. При виконанні цього проекту були відкриті до цього невідомі здібності деяких студентів, що дало змогу підвищити їх самооцінку та оцінку одногрупників. Роботи ці також можна використовувати при проведенні санітарно-просвітницької роботи студентів у дошкільних та шкільних навчальних закладах. Творчі роботи були дуже різноманітні, деякі навіть віршовані. Ось деякі з них:

Корабель життя

   У безмежнім синім морі

   Під гірляндами вітрів,

   Йшов наш човен швидко й жваво

   У незвідані світи.

   На борту були присутні:

   Капітан Білок могутній,

   Декілька матросів Вітамінів,

   Боцман Жир – майстерний  він хлопчина

   Та кок – веселий кухар Вуглевод.

   Капітан мав добру славу,

   Гарно знав усі моря.

   Шанобливо називали всі його Білок – моряк.

   Човен ніс у даль команду,

   Загартовану в штормах.

   Ніщо не віщувало лиха,

   Світило сонце, було тихо,

   Легенький вітерець вітрила надував,

   Кричали чайки в чистім небі.

   Та надвечір все змінилось:

   Небо хмарами укрилось,

   Грізно вітер заревів,

   Чорні хвилі покотив…

   Хвилі бились об корму,

   Вітер шматував вітрила,

   Та, ледь тримаючись на плаву

   Корабель дочекався штилю.

   Капітан віддав команду: « Всім узятися

до діла, залатати усі діри та

напнути знов вітрила. »

Дружно взялись за роботу з гаслом:

« Нас пораниш,  ми загоїм».

Боцман взявсь латати діри,

Покликавши на поміч матросів Вітамінів.

Працювали довго й тяжко

Та згодом вичерпались сили.

Щоб поновити  сил  запас

Нагодився кок якраз.

Човен знову як новий,

Вітерець напнув вітрила,

І помчав по хвилях він

                                     До заповітних берегів.

Б.Ж.В.

У далекій, а може і недалекій країні, жив-був батько трьох синів Обмін. Старшого сина звали Білком, був він наймудрішим і найрозсудливішим. Середульшого брата звали Жирком, а найменшого і найенергійнішого – Вуглеводиком.

З дитинства Білок мріяв мати будівельну компанію. Братам ця ідея також сподобалася. Згодом їхня мрія здійснилася – відкрилася будівельна компанія “Б. Ж. В.”! Білок за фахом був будівельником, і так як був першозасновником, очолив компанію і був керівником. Жирок був фінансовим директором, а Вуглеводик відповідав за енергетичні системи компанії. Батько дуже пишався своїми синами.

На зруйнованих дисимільованих ділянках брати асимільовували нові міцні будівлі.

Компанія була величезна і самі  брати не упоралися б з усім. Тому їм допомагали 2 бригади помічників – Вітамінчики.

Одного разу один з помічників, якого звали Вітамін А почав лінуватися. Через це процес будівництва почав гальмуватися. Інші вітаміни не в змозі були робити за нього його справу, тому звернулися за допомогою до Білка.

Білок порадившись з братами вирішив поговорити з Вітаміном А:

Вітамінчик, поглянь, який наслідок того, що ти почав ледарювати. На всіх ділянках будівництво гальмується. Інші Вітаміни обурюються через твоє байдуже відношення до роботи.

Ти нам дуже потрібен, адже тобі заміни не має!

На цих словах розмова закінчилася. Соромно стало Вітаміну  і вибачився він перед всіма за свою недбалу поведінку. І швидко приступив до роботи.

Кампанія процвітає і досі. Тому що всі працівники знають своє місце і добре виконують свої функціональні обов’язки. =)

История одной Дистрофии.

В тридесятом царстве –в тридесятом государстве Метаболизм жили-были Король и Королева. Но не было у них детей. И решили они обратиться к черной магии.

 Вызвали они то ли волшебницу, то ли гадалку. Звали ее Анорексия. Слава о ней нехорошая шла, но они так хотели иметь детей, что не обратили на это внимания.

И попросили они у неё помощи, она не отказала, но предупредила: «Дочь у вас будет, так как вы помощи у меня просите, но девочка необычная будет…» - потом замолчала и исчезала.

А вскоре родилась дочь у них по имени Дистрофия. Росла быстро, и характер покладистый, но слабая была. С подружками гулять не ходила, на дискотеках королевских не появлялась. Худая-худая была. «Обмен веществ нарушен!» - таков был вердикт врачей. Слуг пугать начала, не ела ничего. И вот Дистрофии уже срок подходит замуж идти.

Королева расстроена:  «Кто ж ее возьмет?» Тогда король решил кастинг провести среди потенциальных женихов.

Объявления расклеил. Тут звонки начались. Парни приходить начали. Но страшно было принцам такую в жены брать, как ее пацанам покажешь?

Король даже не знает что и делать, уже и деньги платить собирался. Но принцы на такое не велись. Говорят, не по стандартам она, где 90-60-90?

И тут отца Дистрофии осенило, у него же есть знакомый хирург Силикон. Но даже он не помог. Сказал, что сначала вылечить надо, а потом он поможет.

«Я только здоровых красотками делаю. А она у вас какая? Волосы редкие, кожа шелушится, болеет часто, кожа да кости!»

Король совсем обезумел и рекламу в Контакт бросил:

«Помоги Дистрофии – получи полцарства, стабильный доход, место у царя.

Это не спам!

Передай это сообщение своим друзьям, помоги девочке»

И вот это сообщение в соцсетях увидели три брата-волшебника Липид, Белок и Углевод. И подумали они: «Ну что ж дело хорошее, надо браться, деньги то не лишние. Да и способности надо свои показать.» Позвали они с собой друга закадычного – Витамина. Он им во  всем помогал. Иммунитет поддерживал. От болезней защищал.

Начали они лечить Дистрофию. Питание ей сбалансированное назначили. Следили чтобы собакам еду не отдавала. Витамин зачастил к ней. Фруктами, овощами откармливал, на свежий воздух выводил, загорать заставлял. А через пару месяцев ей и Силикон не понадобился. Такая красота стала. Все в королевстве только и говорили о ней.

И узнала об этом Анорексия, разозлилась ужас как. Дай, думает, испорчу идиллию. Приехала к замку, только чтоб незаметной быть, ехала в карете с тонированными окнами. Она в это время раскрутилась. Уважаемым человеком стала среди таких же «целителей», страшные аферы прокручивала. Но братья тоже не лыком шиты, вычислили ее. Начали разбираться, Витамин пообещал выложить в Инете информацию о ее темных делах, если она не оставит в покое принцессу.  Анорексия решила не связываться с такими дружными и продвинутыми молодыми людьми и уехала вообще из Королевства.

А между Витамином и Дистрофией возникли взаимные чувства за время лечения. И остался он в Королевстве навсегда. И стали они жить-поживать да здоровья всем желать.

 А Липид, Белок и Углевод  тоже стали верными помощниками людей, но без Витамина они никуда.

Проектна технологія принципово відповідає за встановлення міцного зворотного зв'язку між теорією й практикою в процесі навчання, виховання й розвитку особистості.

Практикою доведено, що тільки активні дослідження та метод проектів перетворюють особистість на суб'єкт педагогічного процесу. Набуті в процесі реалізації проекту знання, вміння та навички не тільки здобувають особливу міцність і свідомість, а й асоціативно пов'язані з отриманням задоволення, що стає стимулом для нового пошуку.

Використання інноваційних педагогічних технологій формує стійкий інтерес до навчання, сприяє розвитку творчості, спрямованої на використання та підвищення мотивації студентів, розвиток навичок високого рівня та практичних життєвих навичок.

Джерела та література

1. Безпалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. – М.: Просвещение, 1989. – 192 с.

2. Безрукова В.С. Педагогика. Проективная педагогика. – Екатеринбург: Деловая книга, 1996. – 344 с.

3. Буйницька О. П. Інформаційні технології та технічні засоби навчання: [курс лекцій] / Оксана Буйницька. – Кам'янець-Подільський, 2010. – 184 с.

4. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: Навчальний посібник. – К.: Академвидав, 2004. – 352 с.

5.Зазуліна Л. В. Педагогічні проекти: науково-метод. посіб. / Л. В. Зазуліна. — Кам'янець-Подільський: Абетка — НОВА, 2006. — 40 с.

6. Косогова О.О. Метод проектів на уроках зарубіжної літератури.-Х.:

Веста: Видавництво "Ранок",2008.-144с.

7.Курицина В. Н. Метод проектов: вчера, сегодня, завтра // Образовательная технология как система, объединяющая теорию, практику и искусство. — Воронеж: ВГПУ, 2000. — С.59—63.

8. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка. – К.: ВАТ "КДНК", 2001. – 608 с.

9.Полат Е. Что такое проект? / Полат Е., Петрова И., Бухаркина М., Моисеева М. // Відкритий урок. —-2004. — № 5—6.

10. Інтернет- ресурси. 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

54488. Музичні захоплення 157.5 KB
  Many people like music but “lovers of music” love it and try to fill every minute of their life with music. As a rule they don’t have much free time so they are very categorical in their choice of favourite music. A real “lover of music” chooses the best. And what about you? Do you belong to the category of “Music lovers”.
54490. Система уроков по теме «Музыка» 275 KB
  Ученики отвечают на вопросы. Ученики задают вопросы ученику возле доски ученик отвечает. Ученики слушают отвечают на вопросы. Ученики работают у доски и с места.
54491. The magic world of music 34.5 KB
  It is difficult to imagine our life without music .It helps us to live and relax. We are going to speak about music because it plays a great role in our lives. Music is everywhere It is in the streets, in the shops, in the parks, on the television sets.
54492. Жанры украинской народной музыки 940 KB
  Цель. Закрепить представления учащихся о жанровых особенностях украинской народной музыки. Повторить календарно-обрядные, исторические, колыбельные, шуточные песни, учащиеся должны продемонстрировать знания песенных жанров народной песни, ее особенностей, характерных признаков. Развивать вокально–хоровые навыки, эмоционально-чувствительный опыт учащихся. Воспитывать интерес к народной песне и уважение к народным традициям. Воспитывать эстетический вкус учащихся.
54493. Загадки про музичні інструменти 81.5 KB
  УДАРНІ ІНСТРУМЕНТИ Живий мертвого бє Живий мовчить а мертвий реве Барабан Тратата тратата Зверху шкіра знизу теж Всередині пустота. Барабан В руки палочки беремНе желаем его бьемТрамтамтам трамтамтам. Барабан Его не жалко никому Колотят палкой по нему. Барабан Сам пустий голос густий Дріб вибиває дітей збирає.
54494. Musik in unserem Leben 239.5 KB
  Anne-Sophie Mutter ist eine weltberühmte Geigerin. Schon als Kind wusste sie, was sie wollte, und bald hat sie ihren Traum verwirklicht. Im Alter von 7 Jahren gewann sie den Wettbewerb „Jugend musiziert“. 1976 fiel sie dem bekannten österreichischen Dirigenten Herbert von Karajan auf. Ein Jahr später trat sie schon als Solistin seines Orchesters bei den Salzburger Konzerten auf. Diese Zusammenarbeit öffnete der Geigerin die Tür zum internationalen Erfolg.
54495. Musik. Die größten Komponisten der Ukraine und Deutschlands 97.5 KB
  Das Thema der heutigen Stunde lautet: Musik. Die größten Komponisten der Ukraine und Deutschlands. Lernziele sind: Wortschatz festigen und erweitern, Fragen stellen und beantworten, den Text lesen, Dialoge führen.
54496. Музика як мова почуттів 54.5 KB
  Мета уроку: Закріпити в учнів отримані на протязі вивчення теми знання про композиторів та їх творчість. Виявити рівень володіння і розуміння супутньої темі музичної термінології. На конкретних прикладах показати можливості музичного мистецтва виражати різноманітні настрої та почуття людини.