54384

MISTER OF THE 5-В FORM

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Dear participants, guests, jurors. Thanks you for being so active, diligent and clever. It's high time to score the results of our contest and to announce the nominations.

Английский

2014-03-13

58.15 KB

0 чел.

MISTER OF THE 5-В FORM

Viktoriya Prots,

a teacher of English,

specialising secondary school # 5

named after I. Kokorudza,

Lviv

2012

MISTER OF THE 5-B FORM

Compare 1: Dear pupils, guests we have gathered to have a contest between the boys of our form. We hope to have your support and attention. Let's introduce our jurors and participants...

Compare 2: It's time to announce the plan of our competition. You'll have task. After each the jurors will count the points and sum up the results at the end.

Compare 1: Task 1        Introduction, motto        You should introduce yourself, describe your likes, dislikes, hobbies and wishes. The highest point will be 10 for each task.

Compare 2: Task2        Musical        You should prepare your favourite band

or song and the partners try to guess.

Compare 1: Task 3        Dancing       Listen and dance with the music but be prepared to continue your movement without it.

Compare 2: Task 4        Poetical Readings     You should recite the English poem you like

Compare 1: Task 5       Drawing      You should draw your future plans, dreams, wishes. After try to comment the things you have on your picture, (travelling, profession, flat, job, family, animals, sport)

Compare 2: Task 6       Sport Quest        Collect your attention and reaction to take your place on the chair. Be careful - the number of chairs is limited.

Compare 1: Dear participants, guests, jurors. Thanks you for being so active, diligent and clever. It's high time to score the results of our contest and to announce the nominations.

Compare 2: Let's listen to the head of jurors. So has 

Compare 1: Now dancing party continues our meeting. Compare 2: Thanks a lot for your active participation!

Motto, Introduction

Musical

Dancing

Poetical Reading

Drawing

Sport  Quest


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

2349. Історія України у визначеннях, таблицях і схемах 7-9 класи 44.9 MB
  Київська Русь та Галицько-Волинська держава. Національно-визвольна війна та відродження Української держави. Наддніпрянська Україна в другій половині ХІХ століття. Культура України другої половині ХІХ століття.
2350. Усі уроки до курсу Всесвітня історія 9 клас 1.04 MB
  Вікторіанська Британія. Велика Французька революція кінця ХVIII ст. Франція під владою Наполеона. Модернізація Японії. Велика Британія в останній третині ХІХ ст. Завершення територіального поділу світу. Культура народів світу наприкінці ХVІІІ — у ХІХ ст.
2351. Сільське господарство та аграрні відносини на українських землях 33.5 KB
  Мета: показати процес занепаду кріпосницьких та зародження ринкових відносин в Україні у першій половині XIX ст., довести, що російський царизм намагався зміцнити феодально-кріпосницьку систему господарювання в Україні, ознайомити учнів із процесом визрівання ознак ринкової економіки в сільському господарстві, промисловості, торгівлі України.
2352. Початок промислової революції 59 KB
  Мета: дослідити занепад кріпосницьких та зародження ринкових вілносин в Україні в першій половині XIX ст., ознайомити учнів із процесом визрівання ознак ринкової економіки в промисловості, торгівлі.
2353. Повсякденне життя українців у селі та місті. 19.07 KB
  Мета: сформувати в учнів уявлення про повсякденне життя українських селян та міщан у першій половині XIX ст. Розпорядок робочого дня українських селян.
2354. Соціально-економічне становище українського населення під владою Австрійської та Російської імперій і соціальні рухи 41 KB
  Мета: проаналізувати причини розгортання селянського руху, розкрити хід і наслідки соціальної боротьби в Україні в першій половині XIX ст., довести, що колонізаторська політика Російської та Австрійської імперій на українських землях призвела до посилення національного та соціального гніту, з’ясувати форми й характер протесту українського населення.
2355. Утворення Кирило-Мефодіївського братства. 38 KB
  Мета: ознайомити учнів із процесом розвитку національної ідеї в суспільно-політичному русі України першої половини XIX ст., діяльністю першої української політичної нелегальної організації – Кирило-Мефодіївське братство, проаналізувати діяльність Т.Г. Шевченка, як суспільно-політичного діяча та його участь у братстві; проаналізувати програмні документи братства, розкрити значення діяльності кирило-мефодіївців у розвитку українського національного руху.
2356. Національно-визвольний рух на західноукраїнських землях під час революції 1848-1849 рр. в Австрійській імперії 42 KB
  Мета: з’ясувати причини розгортання революції 1848-1849 рр. на західноукраїнських землях; показати роль Головної руської ради в розгортанні українського національно-визвольного руху.
2357. Національно-визвольний рух на західноукраїнських землях під час революції в Австрійській імперії 53 KB
  Мета: з’ясувати досягнення української національної революції 1848-1849 рр. у Галичині, довести, що Україна як складова європейської цивілізації не стояла осторонь проблем, які в середині XIX ст. вирішувала Європа.