54384

MISTER OF THE 5-В FORM

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Dear participants, guests, jurors. Thanks you for being so active, diligent and clever. It's high time to score the results of our contest and to announce the nominations.

Английский

2014-03-13

58.15 KB

0 чел.

MISTER OF THE 5-В FORM

Viktoriya Prots,

a teacher of English,

specialising secondary school # 5

named after I. Kokorudza,

Lviv

2012

MISTER OF THE 5-B FORM

Compare 1: Dear pupils, guests we have gathered to have a contest between the boys of our form. We hope to have your support and attention. Let's introduce our jurors and participants...

Compare 2: It's time to announce the plan of our competition. You'll have task. After each the jurors will count the points and sum up the results at the end.

Compare 1: Task 1        Introduction, motto        You should introduce yourself, describe your likes, dislikes, hobbies and wishes. The highest point will be 10 for each task.

Compare 2: Task2        Musical        You should prepare your favourite band

or song and the partners try to guess.

Compare 1: Task 3        Dancing       Listen and dance with the music but be prepared to continue your movement without it.

Compare 2: Task 4        Poetical Readings     You should recite the English poem you like

Compare 1: Task 5       Drawing      You should draw your future plans, dreams, wishes. After try to comment the things you have on your picture, (travelling, profession, flat, job, family, animals, sport)

Compare 2: Task 6       Sport Quest        Collect your attention and reaction to take your place on the chair. Be careful - the number of chairs is limited.

Compare 1: Dear participants, guests, jurors. Thanks you for being so active, diligent and clever. It's high time to score the results of our contest and to announce the nominations.

Compare 2: Let's listen to the head of jurors. So has 

Compare 1: Now dancing party continues our meeting. Compare 2: Thanks a lot for your active participation!

Motto, Introduction

Musical

Dancing

Poetical Reading

Drawing

Sport  Quest


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

53. Оцінка навчальної гігієни Технічного коледжа ТНТУ ім. І. Пулюя 121.5 KB
  Опитування студентів групи ОКС-406 з використанням хронометражного листа, ознайомлення з планом виховної роботи куратора групи. Аналіз розміщення меблів в навчальних приміщеннях та дослідження освітленості класів.
54. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт в редакторі КОМПАС-ГРАФІК для Windows 996 KB
  Робота з панелями графічного креслярсько-конструкторського редактора КОМПАС-ГРАФІК для Windows, Ввід даних і виразів в поля Стічки параметрів об’єктів. Використання допоміжних побудов. Проставлення розмірів в КОМПАС-ГРАФІК для Windows.
55. Харьковский украинский драматический театр имени Т.Г. Шевченко 381.5 KB
  Блестящий исполнитель комических ролей в пьесах русских и зарубежных классиков - Н.В. Гоголя, А.С. Грибоедова, Ж.Б. Мольера, — М. Щепкин стоял у истоков украинского национального театра. В историю харьковского театра Л.Ю. Млотковский вошел как организатор строительства первого каменного здания театра.
56. Устройство подземной части здания. Проектирование фундамента 456 KB
  Выбор комплекта машин для производства земляных работ. Технико-экономическое сравнение вариантов. Сводная ведомость объема земляных работ, подсчет объемов по устройству монолитных фундаментов. Расчет технико-экономических показателей комплексного процесса.
57. Создание фирменного стиля модельной студии Модерн 654.5 KB
  Концепция нового фирменного стиля модельной студии Модерн, расценки на услуги рекламной фирмы (нанесение изображения на жилет и диск). Расчет суммы, необходимой на реализацию предложенного фирменного стиля модельной студии \"Модерн\"
58. Отруйні речовини та їх вплив на організм людини 181.78 KB
  Сильнодіючими отруйними речовинами називаються хімічні сполуки, які в певних кількостях, що перевищують ГДК, надають шкідливий вплив на людей, сільськогосподарських тварин, рослини, викликаючи у них ураження різного ступеня.
59. ЗАСВОЄННЯ ОСНОВ РОБОТИ В СЕРЕДОВИЩІ ПРОГРАМИ ELECTRONIC WORKBENCH 5.0 209.34 KB
  Освоєння принципів складання електронних схем в середовищі програми ELECTRONIC WORKBENCH 5.0 (EWB5) на прикладі RC ланцюгів та електронних елементів, дослідження розподілу напруг /струмів постійного і змінного струму в ланцюгах схеми, дослідження форми сигналів, амплітудно-частотної і фазочастотної характеристик (АЧХ і ФЧХ)
60. Системний аналіз як науковий метод пізнання 243 KB
  Системний аналіз - науковий метод пізнання, що представляє собою послідовність дій з установлення структурних зв'язків між змінними або елементами досліджуваної системи. Спирається на комплекс загальнонаукових, експериментальних, природничих, статистичних, математичних методів.
61. Учебно-исследовательская деятельность по географии как фактор развития коммуникативных компетенций старшеклассников 994.5 KB
  Исследование как форма организации учебно-познавательной деятельности, коммуникативная компетенция как одна из ключевых компетенций школьников. Особенности формирования коммуникаций в ходе организации исследовательской работы в методике преподавания географии.