54435

Пояснювальна записка до інтегрованого уроку (англійська, німецька мови, інформатика)

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Тема: Die Brücke vom Herzen zum Herzen The Bridge from Hert to Hert Міст від серця до серця Мета уроку: 1 практична: розвивати навички монологічного та діалогічного мовлення; стимулювати інтерес учнів до теми уроку активізуючи використання вивченого лексичного матеріалу з теми; повторити правила утворення ступенів порівняння прикметників тренувати їх вживання; розвивати навички читання пошуку потрібної інформації в тексті; повторити географічні назви країн та...

Другие языки

2014-03-13

115 KB

4 чел.

Пояснювальна записка до інтегрованого уроку

( англійська, німецька мови, інформатика )

Дана система уроків розроблена для групи учнів 6 класу (24 учні) на основі даних психолого-педагогічного аналізу. Група характеризується холерико-сангвіністичним типом темпераменту (учні швидко включаються в роботу), високим рівнем мотивації до навчання. Рівень сформованості розумових процесів та занальнонавчальних вмінь та навичок учнів групи також досить високий. У учнів добре розвинені пам’ять, мислення,   воля, здібності висловлювати думки, самостійно здобувати, систематизувати та аналізувати інформацію. Учні вміють брати на себе відповідальність, що особливо важливо при плануванні групової (проектної) діяльності,  вміють виконувати тривалі за терміном та об’ємні за змістом та його складністю завдання.

Тема уроку є цікавою та близькою підліткам. Окрім практичних цілей (практика в читанні та аудіюванні, відпрацювання діалогічних та монологічних висловлювань) велику роль відіграють цілі розвиваючі (розвиток мовленнєвих здібностей, вміння виділяти головне, узагальнювати та систематизувати) та виховні ( виховання допитливості, активності, уваги на уроці), що спрямовані на розвиток та вдосконалення  необхідних розумових операцій. Організаційний момент, мовленнєву зарядку та етап актуалізації знань сплановано з метою  зняття зайвої психологічної напруги в класі та підвищення інтересу до теми  інтегрованого уроку. Протягом уроку учні самі оцінюють свою діяльність, спираючись на консультації вчителів в обох групах. Це підвищує самооцінку учнів, розвиває почуття відповідальності, робить оцінку більш зручною та більш значущою. Час уроку максимально використовується для самостійної (усної чи письмової) роботи учнів (робота в статичних, дінамічних чи варіаційних парах, групах). На уроці використано такі методи як робота з текстом, відео, географічною картою, інтерактивне опитування, самостійна,  парна та групова робота. Урок проведений у формі гри. Протягом уроку учні мають можливість застосувати ті здібності, спиратись на ті нахили, які розвинені в них найбільше, оскільки підготовка включає різноманітні форми учнівської діяльності.  Метою цього уроку є розвивання навичок монологічного та діалогічного мовлення; стимулювання інтересу учнів до теми уроку, активізуючи використання вивченого лексичного матеріалу з теми; забезпечення активності і самостійності мислення та практичної діяльності учнів, визначення рівня сформованості їхніх знань і умінь практичного застосовування набутих знань.


Клас: 6

Тема: „Die Brücke vom Herzen zum Herzen

            „The Bridge from Heart to Heart“

            Міст від серця до серця

Мета уроку:

1) практична: -) розвивати навички монологічного та діалогічного мовлення;

-) стимулювати інтерес учнів до теми уроку, активізуючи використання вивченого лексичного матеріалу з теми;

-) повторити правила утворення ступенів порівняння прикметників, тренувати їх вживання;

-) розвивати навички читання, пошуку потрібної інформації в тексті;

-)повторити географічні назви країн та їх столиць німецькою та англійською мовами;

                        -) вдосконалювати навички групової та парної роботи;

                       -)навчити учнів підписувати вітальну листівку;

                        -) навчити учнів спілкуватися за допомогою програми чат та надсилати привітальні повідомлення;

2) освітня: розширити філологічний та країнознавчий кругозір учнів.

3) розвиваюча: -) сприяти розвитку пам’яті, уваги, процесів розумової діяльності, творчого мислення;

                           -) розвивати навички самоконтролю;

                          -) розвивати цікавість до вивчення іноземних мов як засобу спілкування між народами;

4) виховна: - виховувати увагу до співрозмовника в процесі спілкування;

                        - виховувати повагу до культури іншої країни.

- виховувати позитивне ставлення до вивчення іноземних мов.

Тип уроку: комбінований

Обладнання: - мовні кліше;

 •  Презентація Power Point;
 •  «конструктор» «Валентинка»;
 •  Картки з назвами країн та їх столицями;
 •  Тексти для читання;
 •  Текст пісні;
 •  Маршрутний лист «Routing sheet»/ «Das Marschrouteblatt»;
 •  Робочі картки.


План уроку

Початок уроку

 1.  Організація класу...........................................................................3 хв.
 2.  Актуалізація ……………………………………………………...3 хв.                                                                                                                  

Основна частина уроку

 1.  Мовна розминка  ........................................................................3 хв.
 2.   Гра «Мови і країни»………………………………............................4 хв.
 3.  Граматика. Ступені порівняння прикметників………......... 7 хв.
 4.  Гра  «Знайди пару»  …………………………………..……….7 хв.
 5.  Озвучування мультфільмів  …………………………………...8 хв.
 6.  Гра «Кохання з першого погляду»……………………………8  хв.
 7.  Конструктор «Валентинка»……………………………………..3 хв.
 8.  Робота за комп’ютерами …………………………………………10

Заключна частина уроку

 1.  Пояснення домашнього завдання...................................................1 хв.

 ХІІ. Самооцінювання…...…………….....................................................4 хв.

  VII  Пісня..............................................................................................2 хв.


Хід уроку

Етап уроку

Діяльність вчителя та учнів

Організація класу.

(повідомлення теми, мети, мотивація діяльності)

Актуалізація знань

T: Good day to everyone. Today we are going to have a combined lesson of English, Deutsch und Computer.

L:GutenTag, liebe Freunde. Heute haben wir eine ungewöhnliche Stunde.

Was erwartet ihr von der Stunde? Wie meint ihr, wird heutige Stunde interessant?

T What do you expect from a lesson?

L: Ihr habt kleine Aufkleber: Hände und Füße. Markiert! Wenn die Stunde interessant wird, klebt Aufkleber aufs rosa Papier, wenn nicht – aufs gelbe Blatt Ich beginne.

 The lesson will be interesting

Die Stunde wird interessant

The lesson will be boring

Die Stunde wird langweilig

L:Wer kann sagen, wie heißt unser Thema? Niemand? Was sollen wir machen?

Postman: Good morning! I’m a postman from Great Britain. I have a letter for the English team.

Briefträger: Guten Morgen! Ich bin ein Briefträger aus der BRD. Ich suche Klasse 6-A. Ich habe einen Brief für die Schüler.

(Учні складають зі слів тему уроку)

L: Ach so! Hier ist die erste Aufgabe unserer Stunde. In den Briefumschlägen habt ihr Bilder. Versucht mit Hilfe dieser Bilder das Thema heutiger Stunde  zu bestimmen.

T: You have to guess the topic of todays lesson with these pictures.

(Учні визначають тему уроку. Виходять до дошки. Презентують її)

L:Jetzt kontrollieren wir, ob ihr richtig seid.

T: Now we will see, are you right or not.

( на екрані перший слайд і тема уроку

Die Brücke vom Herzen zum Herzen

„The Bridge from Heart to Heart“

Міст від серця до серця)

T: You’ll get “the Routing sheets”.

L: Ihr bekommt die  Marschrouteblätter, um eure Leitungen zu bewerten und zu kontrollieren. So habt ihr einen Plan heutiger Stunde. Macht euch bekannt!

(Учні отримують оціночний лист. Ознайомлюються з ходом уроку )

Мовна розминка

 (вчителі переодягаються у журналістів)

T: Hi! My name’s Vitaliya.

L: Hallo! Ich heiße Anna. Und wir sind Schuljournalisten.

T:We are making a school programme devoted to learning foreign languages.

L:Und wir möchten den Schülern die Fragen stellen.

T: May I ask you. – How many languages do you study?

L: Wie lange lernt ihr die Fremdsprachen?

T: Is it difficult to learn foreign languages?

L: Warum lernt ihr die Fremdsprachen?

T: Is it interesting to learn foreign languages?

L: What are you going to be in future? Und jetzt möchten wir unsere Gäste fragen.

T: Is it important to learn foreign languages?

T: Thank you very much.

L: Vielen Dank. Und Sie, Frau Witalija, was denken Sie?

„Ist es wichtig, die Fremdsprachen lernen?“

T: Ja, natürlich. Fremdsprachen sind Brücken zwischen Menschen, Volker, Länder und Kulturen. Die Fremdsprachen spielen sehr große Rolle in unserem Leben.
L: I agree. Foreign languages are bridges which connect people of different nations and religions. Communicating people understand each other better, become friends and friends can’t betray. If people understand each other, the dream of many people will come true – We’ll live in piece.

Гра «Мови і країни»

L: Hier gibt es Karten von Großbritannien  und Deutschland. Welche Sprache spricht man in Deutschland?

Was ist die Hauptstadt Deutschlands?

T: What is the capital of GB? What language do they speak in GB?

L: Aber es gibt viele andere Länder, wo man Englisch und Deutsch spricht. Erfüllt die Tabelle. Wo spricht man Englisch, und wo spricht man Deutsch.

Gebraucht dabei folgende Redewendungen

Слайд 2

In __________ spricht man Deutsch.

Die Hauptstadt _____________ist __________.

They speak English in  _______________.

The capital city of ____________ is _________.

Deutsch                                                   English

Deutschland (Berlin)                Great Britain (London)

Die Schweiz (Bern)                  Canada (Ottawa)

Österreich (Wien)                     Australia (Canberra)

Liechtenstein ( Vaduz)             The USA (Washington)

Граматика. Ступені порівняння прикметників

T: We have two countries. The next task is the introduction of our teams. Present the members of your teams using superlative forms of adjectives.

L: Die nächste Aufgabe ist die Vorstellung der Mannschaften. Alla Menschen sind verschieden. Beschreibt die Menschen in eurer Mannschaft und verwendet dabei Superlative der Adjektive.

T: Let’s revise their forming

L: Wiederholen wir die Bildung und das gebrauch!

Слайд Ступені порівняння прикметників

L: Ihr bekommt die Adjektivliste. Bildet die Sätze nach dem Beispiel:

I am the lightest person in my country. I am  a ballerina.

Ich bin die leichteste Person in meinem Land. Ich bin Ballettänzerin.

1.klug                       der Detektiv

2. nützlich                 der Superman

3. schön                    das Top-Modell

4. cool                       der Popstar

5. glücklich               habe viele Freunde

6. interessant             der Schriftsteller

7. schwer                   der Bodybuilder

8. ehrlich                   der Priest

9. mutig                    der Feuerwehrmann

10. populär              der Präsident

11. laut                       der Sänger

12. süß                        arbeite in eine Konfektfabrik

13. beschäftig             der Geschäftsmann

 1.  Clever             a detective
 2.  Useful             a Superman
 3.  Beautiful         a top-model
 4.  Cool                 a popstar
 5.  Happy             have got many friends
 6.  Interesting             a writer
 7.  Heavy                  a bodybuilder
 8.  Honest                the priest
 9.  Brave                  a firefighter
 10.  Popular               the president
 11.  Loud                   a singer
 12.  Sweet                  work in the candy factory
 13.  Busy                  a businessman

Гра  «Знайди пару»  

T: Tomorrow we have Valentine’s day. For many  centures people think about love, they create poems, novels. There exist many quotations, proverbs and sayings about love. Can you find equivalents?

L:Wenn die Leute verliebt sind, sagen sie einander viele nette Wörter. Vereinigt bitte jetzt in zwei Gruppen. Jede Gruppe bekommt zwei Komplekte mit Redewendungen in Deusch und in Englisch. Findet die Äkvivalenten und bildet die Paare. Welche Gruppe am schnelsten und am richtigsten mit der Aufgabe fertig ist?

Are you thinking about me?

You're the sugar in my coffee.

You're the melody in my song.

You're the best

You're my darling.

You are dear to me.

You're so strong!

You are sweet.

You give my life meaning.

You look fantastic.

You're in my heart.

Believe in my love!

Smile, someone loves you.

I can only be happy with you.

Without you I'm nothing

I can't live without you..

Denkst du an mich?

Du bist der Zucker in meinem Kaffee.

Du bist die Melodie in meinem Lied.

Du bist die/der Beste

Du bist mein Schatz.

Du bist mir lieb.

Du bist so stark!

Du bist süß.

Du gibst meinem Leben Sinn.

Du siehst phantastisch aus.

Du, du liegst mir im Herzen.

Glaub an meine Liebe!

Lächle - jemand liebt dich.

Nur mit dir allein kann ich glücklich sein.

Ohne dich bin ich nichts!

Ohne dich kann ich nicht leben.

Озвучування мультфільмів  

L: Liebe ist eine internationalle Sprache. Sie ist für alle Alterstufen.

T: As children we liked to watch cartoons. We offer you to watch four cartoon pieces but without sound.

You have 4 dialogues on your desk. Watch and choose right dialogue for each piece. Then you have to sound the cartoons.

L: Ihr habt 4 Teile der Trickfilme. Seht sie euch an und findet richtige Dialoge für jeden Teil.

 1.  - Diese Blumen sind für dich, sollen dir sagen: Ich liebe dich! Schöne Blumen schenke ich dir, um zu beweisen, ich bin immer hier!
 •   Vielen Dank für die Blumen!

 1.  Wenn ich dir in die Augen sehe, ist es wie ein Traum (як сон)!

-Du bist die Sonne, die mein Herz erwärmt an kalten Tagen. Du bist der Stern, der meine dunklen Nächte erhellt. Du bist die Liebe meines Lebens.

 1.  –Ich denke nur an dich!

-Du hast ein schönes Gesicht! Jeden Tag denk nur an mich!

- Ich bin dein Held! Ich springe durch das Feld! Ich will dir Lieder singen und diesen Tag mit dir verbringen!

-Vielen Dank!

 1.  –Du machst mich glücklich und froh! Ich wünsche dir, was Liebe wünschen kann: Sei glücklich! Nimm von mir mein Herz voll Liebe an!

-Daaaaaaaanke!

A:-Oh, is that you, honey? Come here, please! I recognized you!

B:-Hello Foxy. No, thank you

A:-Why not? You have a very melodious voice! You have to sing a love song!

B:-No! I cannot trust you. I am too clever for you

A:-Lets go to the disco tonight!

B:-That’s an interesting joke!

A:-No, I really mean it!

B:-You are crazy!

A:- Yes, I am crazy about you!

A:-Hello, Ann. You look fantastic

B:-Do you say that every girl?

A:-No, I don’t. Can I call you? Don’t break my heart!

B:-Ok, I will not! Call me!

A:-Don’t be so sad! These flowers are for you!

B:-They are beautiful

A:-Can I hug you?

B:-Yes, you can!

Гра «Кохання з першого погляду»

L: Glaubt ihr an Liebe vom ersten Blick? 

T:  Do you trust in love at first sight?

L: Wir haben ein Paar. Der Junge lebt in Deutschland und das Mädchen lebt in England.

T:  One team reads the text about the boy, another – about the girl. Then you have to coplete the table asking each other about the texts.

Maria                                          Kurt

Das ist ein guter Junge. Er heißt Kurt. Er ist 21 Jahre alt.

Er lebt in Deutschland. Er wohnt in Köln. Er ist hoch, sportlich und attraktiv. Kurt hat kurze schwarze Haare, blaue Augen, kleine Nase und einen kleinen roten Mund.

Kurt trägt gewöhnlich ein T-Shirt, Jeans, Sportschuhe und eine Lederjacke.

Kurt arbeitet nicht. Er ist Student. Seine Hobbys sind Musik hören, Auto fahren und Sport treiben. Kurt hat Geschwister.

This is Maria. She is 19. She lives in London, England. She is a wonderful person. She is clever and kind. She is always happy. Maria is of medium height and she is slim. She has got wavy red hair. Her eyes are green. She has got a friendly smile. She usually wears jeans, T-shirts and trainers. Maria is a student. In her free time she likes to dance and to cook. She is an only child in her family.

Name

Maria

Kurt

age

address

appearance

clothes

study

hobby

L: Prüfen wir, ob unser Paar übereinstimmt.

T:  Let’s check, does the pair coincide.

Конструктор «Валентинка»

Wenn die Leute verliebt sind, sagen sie einander viele nette Wörter und schicken Valentinskarten.

Вчитель презентує порядок складання валентинки

Anwendung                            Reference

Gratulation                            congratulation

Wunsch                                  Wishes

Unterschrift                            Signature

Робота за комп’ютерами

А зараз слово вчителю інформатики, який розповість вам, як можна створити «валентинку» за допомогою комп’ютера та відправити її другові.

(Практична робота. Робота в чаті)

Пояснення домашнього завдання

Eure Hausaufgabe ist zu Hause Valentinskarte zu schreiben und Verwandten zu schenken.

Рефлексія 

Самооцінювання

Rechnen wir, wie viele Punkten habt ihr bekommen.

(учні рахують, заповнюють маршрутні листи  і отримують оцінки )

Підсумок уроку

L: Сьогодні ми з вами побудували ще один місток до нових знань. Чи вдалося нам це? Для чого потрібно будувати мости, спілкуватися? Так, щоб був мир у всьому  світі. І сьогоднішній урок ми закінчимо піснею, яку співають у всьому світі.

Es klingelt. Die Stunde ist zu Ende. Alles Gute!


«Routing sheet»/ «Das Marschrouteblatt»

(ім’я )________________________________________6 A клас

Завдання

Кількість балів

Ваші бали

Визначення теми уроку

2

Мовна розминка

3

Гра «Мови і країни»

2

«Представ свою країну» вищий ступінь порівняння прикметників

3

Гра «Знайди пару»

4

Мультфільми по-новому

5

Робота з текстами

5

Робота за комп’ютером

10

Пісня

2

Всього

+

-

Цікаво

34-36 -12 балів

31-33 – 11 балів

28-30 – 10 балів

25-27 – 9 балів

22-24 – 8 балів

19-21 – 7 балів

15-18 – 6 балів


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

33394. СУ класса PCNC «Микрос-12Т». Назначение, состав, структура 31 KB
  УЧПУ Микрос12Т предназначено для модернизации и комплектации токарных станков. УЧПУ построено по архитектуре промышленного компьютера с использованием собственной операционной системы жесткого реального времени. Конструктивно УЧПУ состоит из двух блоков: управления рис. Блочная конструкция УЧПУ позволяет расположить компактный пульт управления близко к зоне обработки детали.
33395. АЛУ ОМК КР1816ВЕ51 30.5 KB
  АЛУ состоит из регистра аккумулятора двух программнонедоступных регистров Т1 и Т2 предназначенных для временного хранения операндов сумматора дополнительного регистра В регистра слова состояния программы ССП схемы десятичной коррекции и схемы формирования признаков. Важной особенностью АЛУ является его способность оперировать не только байтами но и битами. Таким образом АЛУ может оперировать четырьмя типами информационных объектов: булевскими 1 бит цифровыми 4 бита байтными 8 бит и адресными 16 бит.
33396. Признаки регистра ССП КР1816ВЕ51 38.5 KB
  В таблице приводится перечень флагов ССП даются их символические имена и описываются условия их формирования. Формат регистра слова состояния программы ССП Символ Позиция Наименование и назначение флага C PSW.7 Флаг переноса.6 Флаг вспомогательного переноса.
33397. Граф возможных вариантов пересылки … КР1816ВЕ51 31 KB
  Возможны следующие виды пересылки: пересылка в аккумулятор из регистра и пересылка в регистр из аккумулятор; пересылка в аккумулятор прямоадресуемого байта и пересылка по прямому адресу аккумулятора; пересылка в аккумулятор байта из РДП и пересылка в РДП из аккумулятора; пересылка в регистр прямоадресуемого байта и пересылка по прямому адресу регистра; пересылка прямоадресуемого байта по прямому адресу; пересылка в аккумулятор байта из ВПД и пересылка в ВПД из аккумулятора; пересылка в аккумулятор байта из расширенной ВПД и пересылка в...
33398. Структура РПП и ВПП КР1816ВЕ51 28.5 KB
  Организация памяти в микроконтроллере иллюстрируется рисунке Память программ имеет 16битовую адресную шину ее элементы адресуются с использованием счетчика команд PC или инструкций которые вырабатывают 16разрядные адреса. Память программ доступна только по чтению. ОМЭВМ не имеют команд и управляющих сигналов предназначенных для записи в память программ.
33399. Структура РПД и ВПД КР1816ВЕ51 27.5 KB
  Организация памяти в микроконтроллере иллюстрируется рисунке Память данных делится на внешнюю и внутреннюю каждая из них имеет свое пространство адресов. В архитектуре MК51 пространство адресов внутренней памяти данных объединяет все внутренние программно доступные ресурсы. Это пространство размером 256 байт в свою очередь делится на пространство адресов внутреннего ОЗУ резидентная память данных РПД размером 128 байт и пространство адресов регистров специальных функций.
33400. Порты ввода-вывода КР1816ВЕ51 34.5 KB
  Каждый порт содержит управляемые регистрзащелку входной буфер и выходной драйвер. Выходные драйверы портов 0 Р0 и 2 Р2 а также входной буфер Р0 используются при обращении к внешней памяти ВПП и ВПД.5 Вход таймера счетчика 1 или тест вход.4 Вход таймера счетчика 0 или тест вход.
33401. Таймер/Счетчики КР1816ВЕ51 30 KB
  Для управления режимами работы Т С и для организации взаимодействия таймеров с системой прерывания используются два регистра специальных функций РРТС и РУСТ. РРТС определяет включение и выключение T C а также их режимы работы. Используются четыре режима работы Т С. Режим 0.
33402. Образ организации-работодателя 15.43 KB
  Профиль восприятия или имидж предприятия как работодателя в персоналмаркетингеmix называют персоналимиджем personlimge. Персоналимидж организации управляет поведением кандидата на наем ищущего работу. Сначала персоналимидж влияет на решение кандидата: можно ли вообще рассматривать организацию как работодателя. Если организация в итоге потенциальной для найма определяется то персоналимидж свое решающее влияние может оказать на претендента в процессе собеседования в результате которого у кандидата на должность сформируется...