54435

Пояснювальна записка до інтегрованого уроку (англійська, німецька мови, інформатика)

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Тема: Die Brücke vom Herzen zum Herzen The Bridge from Hert to Hert Міст від серця до серця Мета уроку: 1 практична: розвивати навички монологічного та діалогічного мовлення; стимулювати інтерес учнів до теми уроку активізуючи використання вивченого лексичного матеріалу з теми; повторити правила утворення ступенів порівняння прикметників тренувати їх вживання; розвивати навички читання пошуку потрібної інформації в тексті; повторити географічні назви країн та...

Другие языки

2014-03-13

115 KB

4 чел.

Пояснювальна записка до інтегрованого уроку

( англійська, німецька мови, інформатика )

Дана система уроків розроблена для групи учнів 6 класу (24 учні) на основі даних психолого-педагогічного аналізу. Група характеризується холерико-сангвіністичним типом темпераменту (учні швидко включаються в роботу), високим рівнем мотивації до навчання. Рівень сформованості розумових процесів та занальнонавчальних вмінь та навичок учнів групи також досить високий. У учнів добре розвинені пам’ять, мислення,   воля, здібності висловлювати думки, самостійно здобувати, систематизувати та аналізувати інформацію. Учні вміють брати на себе відповідальність, що особливо важливо при плануванні групової (проектної) діяльності,  вміють виконувати тривалі за терміном та об’ємні за змістом та його складністю завдання.

Тема уроку є цікавою та близькою підліткам. Окрім практичних цілей (практика в читанні та аудіюванні, відпрацювання діалогічних та монологічних висловлювань) велику роль відіграють цілі розвиваючі (розвиток мовленнєвих здібностей, вміння виділяти головне, узагальнювати та систематизувати) та виховні ( виховання допитливості, активності, уваги на уроці), що спрямовані на розвиток та вдосконалення  необхідних розумових операцій. Організаційний момент, мовленнєву зарядку та етап актуалізації знань сплановано з метою  зняття зайвої психологічної напруги в класі та підвищення інтересу до теми  інтегрованого уроку. Протягом уроку учні самі оцінюють свою діяльність, спираючись на консультації вчителів в обох групах. Це підвищує самооцінку учнів, розвиває почуття відповідальності, робить оцінку більш зручною та більш значущою. Час уроку максимально використовується для самостійної (усної чи письмової) роботи учнів (робота в статичних, дінамічних чи варіаційних парах, групах). На уроці використано такі методи як робота з текстом, відео, географічною картою, інтерактивне опитування, самостійна,  парна та групова робота. Урок проведений у формі гри. Протягом уроку учні мають можливість застосувати ті здібності, спиратись на ті нахили, які розвинені в них найбільше, оскільки підготовка включає різноманітні форми учнівської діяльності.  Метою цього уроку є розвивання навичок монологічного та діалогічного мовлення; стимулювання інтересу учнів до теми уроку, активізуючи використання вивченого лексичного матеріалу з теми; забезпечення активності і самостійності мислення та практичної діяльності учнів, визначення рівня сформованості їхніх знань і умінь практичного застосовування набутих знань.


Клас: 6

Тема: „Die Brücke vom Herzen zum Herzen

            „The Bridge from Heart to Heart“

            Міст від серця до серця

Мета уроку:

1) практична: -) розвивати навички монологічного та діалогічного мовлення;

-) стимулювати інтерес учнів до теми уроку, активізуючи використання вивченого лексичного матеріалу з теми;

-) повторити правила утворення ступенів порівняння прикметників, тренувати їх вживання;

-) розвивати навички читання, пошуку потрібної інформації в тексті;

-)повторити географічні назви країн та їх столиць німецькою та англійською мовами;

                        -) вдосконалювати навички групової та парної роботи;

                       -)навчити учнів підписувати вітальну листівку;

                        -) навчити учнів спілкуватися за допомогою програми чат та надсилати привітальні повідомлення;

2) освітня: розширити філологічний та країнознавчий кругозір учнів.

3) розвиваюча: -) сприяти розвитку пам’яті, уваги, процесів розумової діяльності, творчого мислення;

                           -) розвивати навички самоконтролю;

                          -) розвивати цікавість до вивчення іноземних мов як засобу спілкування між народами;

4) виховна: - виховувати увагу до співрозмовника в процесі спілкування;

                        - виховувати повагу до культури іншої країни.

- виховувати позитивне ставлення до вивчення іноземних мов.

Тип уроку: комбінований

Обладнання: - мовні кліше;

 •  Презентація Power Point;
 •  «конструктор» «Валентинка»;
 •  Картки з назвами країн та їх столицями;
 •  Тексти для читання;
 •  Текст пісні;
 •  Маршрутний лист «Routing sheet»/ «Das Marschrouteblatt»;
 •  Робочі картки.


План уроку

Початок уроку

 1.  Організація класу...........................................................................3 хв.
 2.  Актуалізація ……………………………………………………...3 хв.                                                                                                                  

Основна частина уроку

 1.  Мовна розминка  ........................................................................3 хв.
 2.   Гра «Мови і країни»………………………………............................4 хв.
 3.  Граматика. Ступені порівняння прикметників………......... 7 хв.
 4.  Гра  «Знайди пару»  …………………………………..……….7 хв.
 5.  Озвучування мультфільмів  …………………………………...8 хв.
 6.  Гра «Кохання з першого погляду»……………………………8  хв.
 7.  Конструктор «Валентинка»……………………………………..3 хв.
 8.  Робота за комп’ютерами …………………………………………10

Заключна частина уроку

 1.  Пояснення домашнього завдання...................................................1 хв.

 ХІІ. Самооцінювання…...…………….....................................................4 хв.

  VII  Пісня..............................................................................................2 хв.


Хід уроку

Етап уроку

Діяльність вчителя та учнів

Організація класу.

(повідомлення теми, мети, мотивація діяльності)

Актуалізація знань

T: Good day to everyone. Today we are going to have a combined lesson of English, Deutsch und Computer.

L:GutenTag, liebe Freunde. Heute haben wir eine ungewöhnliche Stunde.

Was erwartet ihr von der Stunde? Wie meint ihr, wird heutige Stunde interessant?

T What do you expect from a lesson?

L: Ihr habt kleine Aufkleber: Hände und Füße. Markiert! Wenn die Stunde interessant wird, klebt Aufkleber aufs rosa Papier, wenn nicht – aufs gelbe Blatt Ich beginne.

 The lesson will be interesting

Die Stunde wird interessant

The lesson will be boring

Die Stunde wird langweilig

L:Wer kann sagen, wie heißt unser Thema? Niemand? Was sollen wir machen?

Postman: Good morning! I’m a postman from Great Britain. I have a letter for the English team.

Briefträger: Guten Morgen! Ich bin ein Briefträger aus der BRD. Ich suche Klasse 6-A. Ich habe einen Brief für die Schüler.

(Учні складають зі слів тему уроку)

L: Ach so! Hier ist die erste Aufgabe unserer Stunde. In den Briefumschlägen habt ihr Bilder. Versucht mit Hilfe dieser Bilder das Thema heutiger Stunde  zu bestimmen.

T: You have to guess the topic of todays lesson with these pictures.

(Учні визначають тему уроку. Виходять до дошки. Презентують її)

L:Jetzt kontrollieren wir, ob ihr richtig seid.

T: Now we will see, are you right or not.

( на екрані перший слайд і тема уроку

Die Brücke vom Herzen zum Herzen

„The Bridge from Heart to Heart“

Міст від серця до серця)

T: You’ll get “the Routing sheets”.

L: Ihr bekommt die  Marschrouteblätter, um eure Leitungen zu bewerten und zu kontrollieren. So habt ihr einen Plan heutiger Stunde. Macht euch bekannt!

(Учні отримують оціночний лист. Ознайомлюються з ходом уроку )

Мовна розминка

 (вчителі переодягаються у журналістів)

T: Hi! My name’s Vitaliya.

L: Hallo! Ich heiße Anna. Und wir sind Schuljournalisten.

T:We are making a school programme devoted to learning foreign languages.

L:Und wir möchten den Schülern die Fragen stellen.

T: May I ask you. – How many languages do you study?

L: Wie lange lernt ihr die Fremdsprachen?

T: Is it difficult to learn foreign languages?

L: Warum lernt ihr die Fremdsprachen?

T: Is it interesting to learn foreign languages?

L: What are you going to be in future? Und jetzt möchten wir unsere Gäste fragen.

T: Is it important to learn foreign languages?

T: Thank you very much.

L: Vielen Dank. Und Sie, Frau Witalija, was denken Sie?

„Ist es wichtig, die Fremdsprachen lernen?“

T: Ja, natürlich. Fremdsprachen sind Brücken zwischen Menschen, Volker, Länder und Kulturen. Die Fremdsprachen spielen sehr große Rolle in unserem Leben.
L: I agree. Foreign languages are bridges which connect people of different nations and religions. Communicating people understand each other better, become friends and friends can’t betray. If people understand each other, the dream of many people will come true – We’ll live in piece.

Гра «Мови і країни»

L: Hier gibt es Karten von Großbritannien  und Deutschland. Welche Sprache spricht man in Deutschland?

Was ist die Hauptstadt Deutschlands?

T: What is the capital of GB? What language do they speak in GB?

L: Aber es gibt viele andere Länder, wo man Englisch und Deutsch spricht. Erfüllt die Tabelle. Wo spricht man Englisch, und wo spricht man Deutsch.

Gebraucht dabei folgende Redewendungen

Слайд 2

In __________ spricht man Deutsch.

Die Hauptstadt _____________ist __________.

They speak English in  _______________.

The capital city of ____________ is _________.

Deutsch                                                   English

Deutschland (Berlin)                Great Britain (London)

Die Schweiz (Bern)                  Canada (Ottawa)

Österreich (Wien)                     Australia (Canberra)

Liechtenstein ( Vaduz)             The USA (Washington)

Граматика. Ступені порівняння прикметників

T: We have two countries. The next task is the introduction of our teams. Present the members of your teams using superlative forms of adjectives.

L: Die nächste Aufgabe ist die Vorstellung der Mannschaften. Alla Menschen sind verschieden. Beschreibt die Menschen in eurer Mannschaft und verwendet dabei Superlative der Adjektive.

T: Let’s revise their forming

L: Wiederholen wir die Bildung und das gebrauch!

Слайд Ступені порівняння прикметників

L: Ihr bekommt die Adjektivliste. Bildet die Sätze nach dem Beispiel:

I am the lightest person in my country. I am  a ballerina.

Ich bin die leichteste Person in meinem Land. Ich bin Ballettänzerin.

1.klug                       der Detektiv

2. nützlich                 der Superman

3. schön                    das Top-Modell

4. cool                       der Popstar

5. glücklich               habe viele Freunde

6. interessant             der Schriftsteller

7. schwer                   der Bodybuilder

8. ehrlich                   der Priest

9. mutig                    der Feuerwehrmann

10. populär              der Präsident

11. laut                       der Sänger

12. süß                        arbeite in eine Konfektfabrik

13. beschäftig             der Geschäftsmann

 1.  Clever             a detective
 2.  Useful             a Superman
 3.  Beautiful         a top-model
 4.  Cool                 a popstar
 5.  Happy             have got many friends
 6.  Interesting             a writer
 7.  Heavy                  a bodybuilder
 8.  Honest                the priest
 9.  Brave                  a firefighter
 10.  Popular               the president
 11.  Loud                   a singer
 12.  Sweet                  work in the candy factory
 13.  Busy                  a businessman

Гра  «Знайди пару»  

T: Tomorrow we have Valentine’s day. For many  centures people think about love, they create poems, novels. There exist many quotations, proverbs and sayings about love. Can you find equivalents?

L:Wenn die Leute verliebt sind, sagen sie einander viele nette Wörter. Vereinigt bitte jetzt in zwei Gruppen. Jede Gruppe bekommt zwei Komplekte mit Redewendungen in Deusch und in Englisch. Findet die Äkvivalenten und bildet die Paare. Welche Gruppe am schnelsten und am richtigsten mit der Aufgabe fertig ist?

Are you thinking about me?

You're the sugar in my coffee.

You're the melody in my song.

You're the best

You're my darling.

You are dear to me.

You're so strong!

You are sweet.

You give my life meaning.

You look fantastic.

You're in my heart.

Believe in my love!

Smile, someone loves you.

I can only be happy with you.

Without you I'm nothing

I can't live without you..

Denkst du an mich?

Du bist der Zucker in meinem Kaffee.

Du bist die Melodie in meinem Lied.

Du bist die/der Beste

Du bist mein Schatz.

Du bist mir lieb.

Du bist so stark!

Du bist süß.

Du gibst meinem Leben Sinn.

Du siehst phantastisch aus.

Du, du liegst mir im Herzen.

Glaub an meine Liebe!

Lächle - jemand liebt dich.

Nur mit dir allein kann ich glücklich sein.

Ohne dich bin ich nichts!

Ohne dich kann ich nicht leben.

Озвучування мультфільмів  

L: Liebe ist eine internationalle Sprache. Sie ist für alle Alterstufen.

T: As children we liked to watch cartoons. We offer you to watch four cartoon pieces but without sound.

You have 4 dialogues on your desk. Watch and choose right dialogue for each piece. Then you have to sound the cartoons.

L: Ihr habt 4 Teile der Trickfilme. Seht sie euch an und findet richtige Dialoge für jeden Teil.

 1.  - Diese Blumen sind für dich, sollen dir sagen: Ich liebe dich! Schöne Blumen schenke ich dir, um zu beweisen, ich bin immer hier!
 •   Vielen Dank für die Blumen!

 1.  Wenn ich dir in die Augen sehe, ist es wie ein Traum (як сон)!

-Du bist die Sonne, die mein Herz erwärmt an kalten Tagen. Du bist der Stern, der meine dunklen Nächte erhellt. Du bist die Liebe meines Lebens.

 1.  –Ich denke nur an dich!

-Du hast ein schönes Gesicht! Jeden Tag denk nur an mich!

- Ich bin dein Held! Ich springe durch das Feld! Ich will dir Lieder singen und diesen Tag mit dir verbringen!

-Vielen Dank!

 1.  –Du machst mich glücklich und froh! Ich wünsche dir, was Liebe wünschen kann: Sei glücklich! Nimm von mir mein Herz voll Liebe an!

-Daaaaaaaanke!

A:-Oh, is that you, honey? Come here, please! I recognized you!

B:-Hello Foxy. No, thank you

A:-Why not? You have a very melodious voice! You have to sing a love song!

B:-No! I cannot trust you. I am too clever for you

A:-Lets go to the disco tonight!

B:-That’s an interesting joke!

A:-No, I really mean it!

B:-You are crazy!

A:- Yes, I am crazy about you!

A:-Hello, Ann. You look fantastic

B:-Do you say that every girl?

A:-No, I don’t. Can I call you? Don’t break my heart!

B:-Ok, I will not! Call me!

A:-Don’t be so sad! These flowers are for you!

B:-They are beautiful

A:-Can I hug you?

B:-Yes, you can!

Гра «Кохання з першого погляду»

L: Glaubt ihr an Liebe vom ersten Blick? 

T:  Do you trust in love at first sight?

L: Wir haben ein Paar. Der Junge lebt in Deutschland und das Mädchen lebt in England.

T:  One team reads the text about the boy, another – about the girl. Then you have to coplete the table asking each other about the texts.

Maria                                          Kurt

Das ist ein guter Junge. Er heißt Kurt. Er ist 21 Jahre alt.

Er lebt in Deutschland. Er wohnt in Köln. Er ist hoch, sportlich und attraktiv. Kurt hat kurze schwarze Haare, blaue Augen, kleine Nase und einen kleinen roten Mund.

Kurt trägt gewöhnlich ein T-Shirt, Jeans, Sportschuhe und eine Lederjacke.

Kurt arbeitet nicht. Er ist Student. Seine Hobbys sind Musik hören, Auto fahren und Sport treiben. Kurt hat Geschwister.

This is Maria. She is 19. She lives in London, England. She is a wonderful person. She is clever and kind. She is always happy. Maria is of medium height and she is slim. She has got wavy red hair. Her eyes are green. She has got a friendly smile. She usually wears jeans, T-shirts and trainers. Maria is a student. In her free time she likes to dance and to cook. She is an only child in her family.

Name

Maria

Kurt

age

address

appearance

clothes

study

hobby

L: Prüfen wir, ob unser Paar übereinstimmt.

T:  Let’s check, does the pair coincide.

Конструктор «Валентинка»

Wenn die Leute verliebt sind, sagen sie einander viele nette Wörter und schicken Valentinskarten.

Вчитель презентує порядок складання валентинки

Anwendung                            Reference

Gratulation                            congratulation

Wunsch                                  Wishes

Unterschrift                            Signature

Робота за комп’ютерами

А зараз слово вчителю інформатики, який розповість вам, як можна створити «валентинку» за допомогою комп’ютера та відправити її другові.

(Практична робота. Робота в чаті)

Пояснення домашнього завдання

Eure Hausaufgabe ist zu Hause Valentinskarte zu schreiben und Verwandten zu schenken.

Рефлексія 

Самооцінювання

Rechnen wir, wie viele Punkten habt ihr bekommen.

(учні рахують, заповнюють маршрутні листи  і отримують оцінки )

Підсумок уроку

L: Сьогодні ми з вами побудували ще один місток до нових знань. Чи вдалося нам це? Для чого потрібно будувати мости, спілкуватися? Так, щоб був мир у всьому  світі. І сьогоднішній урок ми закінчимо піснею, яку співають у всьому світі.

Es klingelt. Die Stunde ist zu Ende. Alles Gute!


«Routing sheet»/ «Das Marschrouteblatt»

(ім’я )________________________________________6 A клас

Завдання

Кількість балів

Ваші бали

Визначення теми уроку

2

Мовна розминка

3

Гра «Мови і країни»

2

«Представ свою країну» вищий ступінь порівняння прикметників

3

Гра «Знайди пару»

4

Мультфільми по-новому

5

Робота з текстами

5

Робота за комп’ютером

10

Пісня

2

Всього

+

-

Цікаво

34-36 -12 балів

31-33 – 11 балів

28-30 – 10 балів

25-27 – 9 балів

22-24 – 8 балів

19-21 – 7 балів

15-18 – 6 балів


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

84321. Расчет параметров солянокислотной обработки, выбор рабочих жидкостей, реагентов и оценка потенциального дебита скважины до и после проведения СКО 318.17 KB
  Проведение профилактических мероприятий по улучшению работы внутрискважинного, насосного и устьевого оборудования. Оптимизация работы насосного оборудования и оснащения (Замена типоразмера и изменение глубины подвески насосного оборудования). Ликвидация аварий обсадной колонны.
84322. Технология и организация механизированного строительства трубопровода комбинированной конструкции 155.2 KB
  Согласно исходным данным трубопровод прокладывается в условиях чередования участков вечномерзлых грунтов и участков болот, водоемов и сухих грунтов. В связи с этим чередоваться будет и конструктивная схема прокладки трубопровода.
84323. Культура речи и стилистика лекции 506 KB
  Предмет и задачи культуры речи. Языковая норма, её роль в становлении и функционировании литературного языка. Нормы современного русского литературного языка и речевые ошибки. Функциональные стили современного русского литературного языка. Научный стиль. Официально-деловой функциональный стиль. Основы риторики. Основы полемического мастерства. Принципы организации и проведения деловой беседы...
84324. Расчет параметров технологии горно-строительных работ 143.05 KB
  Талнахский рудный узел включает Октябрьское месторождение, расположенное к западу от Норильско-Хараелахского разлома, и Талнахское, охватывающее зону грабена Норильско-Хараелахского разлома и еговосточное крыло.Тектонические нарушения обусловливают в свою
84325. Совершенствование управления капиталом на ООО «Камешкирский комбикормовый завод» 113.91 KB
  Основные производственные фонды состоящие из зданий сооружений машин оборудования и других средств труда которые участвуют в процессе производства являются самой главной основой деятельности предприятия. Основной капитал предприятия состоит из следующих элементов: основные средства нематериальные...
84326. Анатомо-физиологические механизмы ощущений. Рецепторы и анализаторы 110.5 KB
  Анализатор состоит из трех частей: 1. Периферического отдела (рецептора), трансформирующего внеййннэю энергию в нервный процесс; 2. Проводящих нервных путей, соединяющих периферические отделы анализатора с его центром: афферентных (направленных к центру) и эфферентных (идущих к периферии); 3. Подкорковых и корковых отделов анализатора, где происходит переработка нервных импульсов, приходящих из периферических отделов.
84327. Методичні рекомендації: Економіко-математичне моделювання 173.5 KB
  Написання курсової роботи з математичних методів повинно полегшити студентам вибір математичного апарата для рішення фінансових і економічних проблем при виконанні дипломної роботи, тому тему курсової роботи із запропонованого переліку студент вибирає самостійно, відповідно до напрямку своїх досліджен...
84328. Развитие творческого воображения у детей старшего дошкольного возраста в процессе лепки 408.5 KB
  Развитие воображения у детей старшего дошкольного возраста в процессе занятий лепкой. Развитие творческого воображения у детей экспериментальной группы посредствам лепки. Конспект по изобразительной деятельности по лепке на тему: «Медведь»...
84329. Расчет и проектирование основных подразделений технической службы ГПС 920 KB
  Эффективное использование пожарной техники, ее надежная работа возможны только при условии отличного знания устройства пожарных автомобилей, их технических характеристик, особенностей обеспечения их боевой готовности и высокой оперативной подвижности.