54451

Виховання пошани й любові до рідної мови

Научная статья

Педагогика и дидактика

Мирний У процесі вивчення української мови учнями початкових класів найважливіше місце посідає процес формування пошани й любові до рідного слова. Глибоке вивчення української мови можливе тільки тодіколи учень усвідомлює її як найдорожчий скарб в якому втілені національна самосвідомість характер історія народу. Так що сам педагог не повинен бути байдужий до мови або запобігливо уникати українського слова у вільному спілкуванні.

Украинкский

2014-03-15

73.5 KB

5 чел.

Рідна мова,

Рідне слово

Виховання пошани й любові до рідної мови

Тонких Л.М.,

вчитель початкових класів,

НВК «гімназія-школа» №1

м. Маріуполя

                                                                                   «Найбільше і найдорожче добро в

                                                                      кожного народу – це його мова, ота жива

                                                                         схованка його духу, його багата скарбниця,

                                                                         в яку народ складає і своє життя, і свої

                                                     сподіванки, досвід, почування»

П. Мирний

                  У процесі вивчення української мови учнями початкових класів найважливіше місце посідає процес формування пошани й любові до рідного слова. Глибоке вивчення української мови можливе тільки тоді,коли учень усвідомлює її як найдорожчий скарб, в якому втілені національна самосвідомість, характер, історія народу. «Найважливішим засобом впливу на дитину, облагородження її почуттів, думок, переживань є краса і велич, сила й виразність рідного слова. Роль цього засобу в початковій школі, де кожна зустріч з новим явищем навколишнього світу пробуджує в серцях дітей почуття захоплення, неможливо переоцінити» (В.О.Сухомлинський)

Виховати учня, який би саме так розумів значення рідного слова, справа, що потребує постійної щоденної роботи вчителя. Так що сам педагог не повинен бути байдужий до мови або запобігливо уникати українського слова у вільному спілкуванні. Інакше, як же він зможе навчити мови дітей, прищеплювати любов до неї, викликати інтерес до українського слова, до національної культури, до рідної землі.

                 У початкових класах для вивчення української мови навчальною програмою відводиться 200 годин. Багато це чи мало? Для здійснення мети, про яку йшлося попереду, мало. Тому, щоб викликати інтерес до слова, у вчителя виникає потреба використовувати нові методи та прийоми роботи або виходити за межі програми.

                 На допомогу приходять суміжні дисципліни – історія України, народознавство, образотворче й музичне мистецтво. Наприклад, вивчаючи дієслово, звертаємо увагу  на історію виникнення слова, специфіку його функціонування. А коли розповідаємо про синонімічне багатство нашої мови, можна заглибитися в мову як у цілісну систему засобів і способів називання предметів і явищ навколишнього світу:

                              сміливець-сміливий-смілива людина;

                              гімназист-учень гімназії-той, хто вчиться в гімназії.

                Це сприяє дитячому усвідомленню складного та довгого шляху розвитку мови, формуванню інтересу учнів до мови як до науки, збагаченню знань та їхньої мовної культури.

                Для глибшого засвоєння теоретичного матеріалу з кожного розділу варто запропонувати дітям цікаві, захоплюючі інноваційні форми навчальної діяльності: індивідуальні наукові розвідки, мовні проекти, мандрівки, лінгвістичні повідомлення. Використовувати такі вправи, як моделювання ситуацій, які спонукають до самостійного мислительського  дослідження, рольові ігри «Я-науковець, дослідник,казкар, поет…» персоніфікація термінів: «Діалог іменника з прислів’ям», «Зустріч із звертанням» і т. п.

                На уроках розвитку зв’язного мовлення доцільно формувати в учнів гостре чуття слова, критичне ставлення до того, що і як вони говорять, уміти чути самого себе.

                Переважна більшість школярів початкових ( і не тільки) класів російську мову переносять в українське мовлення, оскільки живуть в російськомовних сім’ях. Тому й чуємо «добранічь», «лікарь», «секретарь». Робота над орфоепією може бути успішною тоді, коли вона проводиться не лише на передбачених програмою заняттях, а постійно, під час вивчення всіх розділів програми з української мови, інших предметів, у позакласній діяльності.

                Тут допоможуть й створення мовленнєвих ситуацій з подальшим їх обговоренням, аналіз аудіо та відеозаписів фрагментів улюблених мультфільмів, телепередач, захист творчих проектів. Доцільними будуть вправи з використанням скоромовок, лічилок, забавлянок, діалоги, розвивальні ігри та інтерактивні методи: «Знаю все!», «Вислови свою думку», «Самооцінювання».

                Цікавою формою роботи є спостереження над слововживанням такого типу «мальчики», «реб’ята», пишемо на «дошке», читаємо на «сторінке», не лічимо, а «щитаємо, працюємо «хорошо», хочемо,щоб ніхто не «мішав».

                Запобігають уникненню таких огріхів спеціально дібрані вправи із завданням відредагувати текст, перекласти з російської мови українською, дидактичні ігри «Я-вчитель», «Я- телеведучий»,  «Я- редактор».

                Критичний аналіз власного мовлення має стати потребою кожного – як учня початкової школи, так і випускника навчального закладу.

                Прикладом бездоганної мови є слово українських письменників, яке повинне звучати на кожному занятті з рідної мови. Це - поетичні  мандрівки «На хвилях улюблених поезій», літературні хвилини із зачитуванням уривків, мовні розминки.

                Конкретні приклади, які ілюструють той чи інший мовний факт, синтаксичний розбір, бажано аналізувати тільки в контексті, щоб діти могли зрозуміти, про що йдеться мова та усвідомлено сприйняти думку автора.

                Шліфування мовної культури школярів триває протягом усього періоду навчання мови. Поет Д.Білоус стає помічником у роботі, коли вивчається тема «Дієслово» або відмінювання іменників, бо дітям краще за нього про відмінки ніхто не розповість (поезія «Це ж як вірш»), а частини мови у письменника - «злитки золоті»:

                         Як намистини,

                        диво калинове -

                        частини мови!

Правила правопису неперевершено висвітлено у віршованих формах жартівливого змісту Аллою Свашенко. А з віршами Ганни Сацької весело й просто виконуються різні вправи під час фізкультурних пауз, які, до речі, теж треба вміти проводити українською мовою.

               Вдячним матеріалом для формування любові й пошани до рідного слова є народна творчість та українська літературна спадщина. Варто залучити дітей збирати прислів’я, приказки, «крилаті» вислови, фразеологізми, висловлювання відомих людей про рідну мову. Не тільки збирати – вивчати й використовувати в процесі навчання та у вільному спілкуванні.

               Це стає улюбленою справою багатьох учнів. Матеріали складаються в тематичні збірки («Квітни, мово наша рідна», «Народ скаже як зав’яже», «Мовні мудри»), до яких і діти, і вчитель звертаються, коли готуються з будь-якого предмета, складають доповіді, проекти, проводять позакласні заходи, мовні ранки та беруть участь у предметних конкурсах, олімпіадах.

              Така робота спонукає учнів яскраво й делікатно поводитися з рідним словом, дає змогу кожному доторкнутися до мовної скарбниці.

              Зараз, коли закладається фундамент особистості дитини, формуються її погляди й якості, найбільш яскраві події залишають глибокий слід в емоційній пам’яті на все життя.

              Ось цю яскравість і невимушеність почуттів треба використовувати в навчанні. Такі форми роботи, як драматизація, інсценізація літературних творів, народних казок, віршованих текстів та поезій допомагають через театральне мистецтво залучати учнів до активної розумової й мовної діяльності, впливати на їх почуття за допомогою виразної образної мови. Діти люблять працю, у процесі якої створюється щось красиве, надзвичайне. Саме тому дитяча художня творчість має бути джерелом любові до навчання української мови, національної культури і з усією пристрастю має будити в дітях прагнення знати й оберігати рідну мову в усій її природній красі, мудрості й гармонійності.

               Рідне слово – страж гідності людини. Що означає воно для кожного з нас – про це йдеться у невеликій поезії В. Соколова:

 Навчила гарно, дуже гарно мати

 Малого соловейчика співати.

 Аж раптом він зачув – з нового тижня

 Шпачина мова більш престижна.

 Отак відтоді і не стало чути

 У лісовім концерті співака,

 Бо й соловейком перестав він бути,

 А не доріс талантом до шпака.

             Як тут не замислитись над тим, ким робить нас рідне слово. На який суспільний щабель стаємо, коли байдужіємо до нього? Чи можемо в такому разі претендувати на повагу інших до себе?

             Яким воно буде, ставлення до рідної мови наших дітей – майбутніх громадян -  залежатиме і від нас, учителів, теж!

Як прислів’я чудове

Йде від роду до роду,

Що народ – зодчий мови,

Мова – зодчий народу.

                  Дмитро Білоус

            Пропоную нетрадиційний урок з української мови в 4 класі з використанням поезій Д.Білоуса

Тема. Дієслово. Узагальнення.

          Використання дієслів Д.Білоуса в книжках «Чари барвінкові», «Диво калинове»

Мета: закріпити в учнів знання про дієслово, його морфологічні ознаки, синтаксичну  

          роль, закріпити вивчені правила та вміння виразного читання уривків з поезії;

          вміння знаходити      дієслово в знайомому і незнайомому текстах; розвивати

          культуру усного і писемного          мовлення учнів; виховувати   щирість,  

          ввічливість, охайність.

Обладнання: портрет Димитра  Білоуса, сигнальні картки, плакати з  висловлюванням

         про мову, фонограма пісні Н.Яремчука «Молюсь за тебе, Україно».

Словник: барвінок, інфінітив, небокрай, сутеніє.

Як намистини,

Диво калинове –

Частини мови!

Хід уроку

I. Організаційний момент.

День добрий, друзі, ще один урок

Прийшов до нас за розкладом сьогодні.

Отож давайте зробимо ще крок,

Щоб знов пірнути у мовну цю безодню.

II.Повідомлення теми й мети уроку.

   Розумове завдання: пройти мовними стежинками українських поезій Д.Білоуса.

III. Закріплення знань та формування вмінь і навичок.

  1. Стежинка  «Кмітлива»

Розбір дієслів як частини мови.

Хто швидше і правильніше розбере дієслово: по одному учню від кожного ряду  

біля  дошки, решта – записують розбір у зошиті.

Процвітай, українська мово!

Заквітчалась моя Україна.

Є в кожного до мови хист.

  2. Стежинка «Уважна»

     Вибірковий диктант.

Вчитель розповідає вірш Д.Білоуса «Найдорожче», учні записують у зошит  

дієслова, які зустрічаються в даній поезії.

Синів і дочок багатьох народів

Я зустрічав, які перетинали

Гірські й морські кордони і на подив

Багато бачили, багато знали.

Я їх питав із щирою душею:

- Яку ви любите найбільшу мову?-

І всі відповідали: - Ту, що нею

Співала рідна мати колискову.

  3. Стежинка «Ігрова».

    Диктатичні ігри.

«Яка особа?»

Вчитель називає дієслова, учні показують картками – сигналами, якої вони  

особи.

Малюєте, стрибала, назву, живу, співав, несеш, узнаю, люблю, мріє,

читають,  колисала, зустріну.

«Який час?»

            Вчитель читає уривки з поезії Д.Білоуса, діти називають дієслова і вказують,  

            якого вони часу.

Слова, що доти їх не знали,

Первісні трепетні слова,

Що зігрівали і єднали,-

І мова втрунилась жива

В щасливі і в тяжкі години –

Куди б нам  не стелився шлях –

Не гасне вогнище родинне,

В людських запалене серцях.

Плекаймо в серці кожне гроно,

Прозоре диво калинове.

Хай квітне, пломенить червоно

В сімї великій, вольній,новій.

І якби моя бабуся встали,

Здивувались теж би.

  4. Стежинка «Розумна»

      «Закінчи речення»

 •  Інфінітив – це…
 •  Не з дієсловами пишеться …
 •  Не з дієсловами пишеться окремо, крім таких слів…
 •  Дієслова любить, вчить, сидить належать до … дієвідміни.  
 •  Дієслова пише,малює,кохає належать до … дієвідміни.

  5. Стежинка – вікторинка «Мікрофон»

- Утворюються дієслова минулого часу? Як вони змінюються?

- Як змінюються дієслова теперішнього часу?

- Як утворюються й змінюються дієслова майбутнього часу?

            Наведіть приклади.

  6. Стежинка «Загадкова»

        Робота із загадками.

        Відгадати загадки, назвати дієслова, які в них є:

Завжди можу стати в пригоді,

Моїх вам порад не злічить,

І кажуть про мене в народі:

«Мовчить, а сто дурнів навчить»

                                     (Книга)

Я вам нею натякаю,

Нею думать спонукаю,

Щоб кмітливий врахував,

Що я нею приховав,

Вас морочачи навмисне

І тоді відгадка зблисне.

                                      (Загадка)

Звичайна, друзі, загадка для вас;

Вгадайте про яке слово мова:

Простий числівник це і водночас

Це – наказовий спосіб дієслова. (Три)

  7. Стежинка «Словотворча»

      Словотворчий аналіз.

      Назвати способи творення дієслів і навести приклади с поезії Дмитра Білоуса

Де позначило тесло

Біг коліс, полоззя,

Де цвілося ремесло –

Слово розцвілося.

Щоб ракету понесло

В зоряне між гроззя,

Де безмежне зір число –

Слово розцвіло ся.

Шлях на карті свій позначимо,

Помандруємо, покочуємо.

Скільки ми всього побачимо,

Скільки ми всього почуємо.

  8. Стежинка «Поетична»

     «Чарівні  рими»

Діти римують 4 рядки за поданими закінченнями на тему «Рідна мова»

______________ють

______________а

______________

______________

IV. Творча робота (під музичний супровід: тиха спокійна мелодія)

  Написати твір-мініатюру на одну з тем підкреслити дієслова.

Орієнтовні теми:

«Рідна мова є і вічно буде!»(Д.Білоус)

«У мови чари барвінкові: печаль і радість в ріднім слові!»(Д.Білоус)

«Ти - наше диво калинове,

 Кохана материнська мово!»(Д.Білоус)

V. Підсумок уроку. Рефлексія.  

     Презентація учнівських творів.

VI. Домашнє завдання.  

     Відредагувати текст-мініатюру.  

                                     Література:

 1.  Пометун О.І., Пироженко Л.В. Сучасний урок. Інтерактивні технології.-К.,2003.
 2.  Синиця І. З чого починається педагогічна майстерність. – К.,1972
 3.  Степанишин Б. Викладання української мови в школі: Методичний посібник для вчителя.- К.,1995
 4.  Сисоєва С. Основи педагогічної творчості вчителя: Навчальний посібник.- К.,1994
 5.  Рудницька О. Нетрадиційні завдання з української мови.- Тернопіль,2007.
 6.  Найдорожчий скарб. Слово про рідну мову.-К.,1990.

PAGE  6


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

45561. Специальные PR-мероприятия: виды и специфика проведения 85 KB
  Специальные мероприятия Specil Event – это события проводимые компаниями в целях привлечения внимания общественности к самой компании ее деятельности продуктам и услугам. БРИФИНГ короткая сжатая во времени инструктивная встреча руководства компании с журналистами с приглашением представителей органов государственной власти. 1 по цели проведения события: рабочие обучающие семинары конгрессы; информативные облеченные при этом в развлекательную форму выпуск первой партии товара награждение миллионного покупателя день...
45562. Спонсорство и благотворительность в системе СО 41 KB
  Спонсорство и благотворительность в системе СО Виды благотворительной деятельности: спонсорство; меценатство оказание безвозмездной помощи; патронаж оказание регулярной помощи без какоголибо обратного эффекта. 3 определено что спонсором является лицо предоставившее средства либо обеспечившее предоставление средств для организации и или проведения спортивного культурного или любого иного мероприятия создания и или трансляции теле или радиопередачи либо создания и или использования иного результата творческой деятельности....
45563. Понятие корпоративной социальной ответственности 62.5 KB
  Понятие корпоративной социальной ответственности. Согласно российским источникам корпоративная социальная ответственность – это добровольный вклад бизнеса в развитие общества в социальной экономической и экологической сферах связанный напрямую с основной деятельностью компании и выходящий за рамки определенного законом минимума1. Корпоративная социальная ответственность предполагает2: производство в достаточных количествах продукции и услуг качество которых соответствует всем обязательным нормам при соблюдении всех законодательных...
45564. Исследования в оценке эффективности 47 KB
  Мориарти данные о влиянии PR на показатели сбыта и прибыли если оно имело место служат наиболее надежной оценкой эффективности этого вида маркетинговых коммуникаций Вопервых количество подготовленных информационных продуктов среди которых следует выделить базовые информационные продукты справка о результатах исследования стратегическая концепция тактический план сценарий акции рабочая смета и оперативные информационные продукты информационный пакет письмо релиз анонсы приглашения и т. Вовторых количество лиц...
45565. Международные органы саморегулирования в области PR. Международные профессиональные кодексы 51 KB
  МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ ПАБЛИК РИЛЕЙШНЗ ИПРА Концепция Международной ассоциации ПР появилась в ноябре 1949г. Международная ассоциация ПР ИПРА была создана в Лондоне 1 мая 1955 г. Тогда же был официально принят ее Устав и избран Совет ИПРА. Сегодня ИПРА является всемирной профессиональной организацией которая служит катализатором развития высоких норм в области образования этики практики ПР.
45566. Структурный анализ активов и пассивов предприятия деятельности на ООО «Кавказстройсервис» 553.5 KB
  Собственники анализируют финансовые отчеты с целью поиска путей повышения доходности капитала, обеспечения стабильности положения фирмы. Кредиторы и инвесторы анализируют финансовые отчеты, чтобы минимизировать свои риски по займам и вкладам.
45567. Проект расчёта электрической машины постоянного тока 2.03 MB
  Цель работы – изучить устройство и принцип действия, а также зависимости между физическими величинами и геометрией машины, связи между отдельными физическими величинами, спроектировав двигатель постоянного тока.
45568. История PR в России 30 KB
  История PR как профессионального вида деятельность четко отделяется от предыдущих этапов развития коммуникационных технологий поскольку PR рассматривается прежде всего как рыночная деятельность направленная на формирование дополнительных конкурентных преимуществ организации или института хотя определенные традиции управления организационными коммуникациями имеют место. Особенности развития PR в России: Неравномерность развития в центре и на периферии Неравномерность развития в различных сферах бизнесе политике сфере...
45569. Интеллектуальная собственность 53.5 KB
  Несоблюдение письменной формы договора как теперь специально указано в статьях 1334 и 1235 ГК РФ повлечет признание договора недействительным за исключением случаев когда сам Кодекс допускает возможность заключения договоров без соблюдения письменной формы как это установлено например для: 1 договора о предоставлении права использования произведения в периодической печати который может быть заключен устно пункт 2 статьи 1286 ГК РФ при этом данная норма не распространяет свое действие на электронные СМИ; 2 лицензионного договора о...