54482

Музика

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Мета: ознайомити учнів з лексичними одиницями і навчити оперувати ними у мовленні; вчити учнів взаємодіяти в заданій ситуації за змістом прочитаного тексту, повторити граматичний матеріал та тренувати учнів оперувати граматичними структурами у мовленні; розвивати логічне мислення і мовленнєву реакцію, розвивати навики читання; виховувати культуру спілкування, інтерес до культури країни, мова якої вивчається.

Украинкский

2014-03-15

55 KB

0 чел.

Урок №      Дата:

Тема: Музика

Мета: ознайомити учнів з лексичними одиницями і навчити оперувати ними у мовленні; вчити учнів взаємодіяти в заданій ситуації за змістом прочитаного тексту, повторити граматичний матеріал та тренувати учнів оперувати граматичними структурами у мовленні; розвивати логічне мислення і мовленнєву реакцію, розвивати навики читання; виховувати культуру спілкування, інтерес до культури країни, мова якої вивчається.

Обладнання: плакат, слова, тексти, підручник, завдання на картках


Хід уроку:

І. Початок уроку.

1. Greeting

1. Організаційний момент

Good morning, pupils!

How are you?

2. Warming up

2. Мовленнєва зарядка

T: Do you like music?

Who’s your favorite pop star?

Would you like to be a star?

3. Aims

T:  The topic of the today’s lesson is “The Famous Pop Stars”. Well, at the today’s lesson we’re speaking about people who want to be famous. You’ll read the text. You’re going to revise grammar (Past Simple and Present Perfect). By the end of the lesson you’ll be able to ask and answer the questions about pop idols.

II. Основна частина.

Grammar practice

1. T: Let’s continue our work.

Grammar Revision

Present Perfect and Past Simple

Vocabulary 

2. Ознайомлення з новою лексикою.

Введення в іншомовну атмосферу.

T: Pop Idol was a very popular British TV program. It was a musical competition. There were many contestants who took part in competition Will Young won in the pop Idol contest and his first singles went to number 1 in the charts.

3. Мозковий штурм. Введення лексичного матеріалу

T: Let’s do Brainstorming. What words do you associate with the word ‘music’?

4. T: Make up the sentences with these words.

Reading

Читання тексту

5. Pre-reading activity

T: Now, we’re going to read the text ‘Pop styles’


POP STYLES

Blues traditional black American music. "Blue" means "sad", and many blues songs are about how hard life was for black people.

Gospel religious music sung in churches in the southern USA.

Rhythm and Blues black workers in the USA moved from the farms to the Cities. They played the blues with electric guitars — this became "rhythm and blues".

Country and Western the music of poor white Americans in the 1930 and 1940s. It is still the most popular music in the southern USA.

Rock'n'Roll many radio stations in the USA in the 1950s would not play "black" music. Elvis Presley was one of the first white singers to mix "rhythm and blues" and "country and western". The result was rock'n'roll.

Soul a mixture of "gospel" and "rhythm and blues". The most successful soul singers are probably Stevie Wonder and Michael Jackson.

Heavy Metal a style based on "rhythm and blues", but with the instruments amplified so that they are extremely loud. Led Zeppelin was one of the first group to do this.

Reggae this started in Jamaica. It is a mixture of American styles "rhythm and blues". Bob Marley made it popular.

Rap in the 1980s, disc-jockeys in dance clubs began half singing and half talking over instrumental music — and "rap" music was born.

House 1990s dance music based on very fast rhythms and modern electronic sounds. There are now various sub-styles of "house music", such as "techno pop", "trance" and "jungle".

6. After-reading activity

T: And now let’s complete the words and equivalents.

7. Гра “Noughts and Crosses

На дошці – основа для гри

1  2  3

4  5  6

7  8  9

Учні поділяються на команди «хрестиків» і «нуликів». Кожна з них по черзі обирає цифру, а вчитель читає відповідне запитання. Якщо гравці відповідають правильно, то вчитель замість цифри ставить їхній значок. Перемагає команда, яка має 3 хрестики або 3 нулики підряд.

  1.  What kind of music is gospel music?
  2.  Who starts rhythm and blue music?
  3.  When did the country and western music start?
  4.  Which two styles of music influences rock'n'roll?
  5.  Which styles of music did Led Zeppelin develop?
  6.  Who made reggae music popular?
  7.  When did rap music originate?
  8.  What are the various sub-styles of "house music"?
  9.  What kind of music is soul music?

8. “My rap”

Складання римування “My rap”

Кожен заповнює пропуски у римуванні власними словами, потім усі по черзі читають свої віршики

9. Підбиття підсумків 

1. T: Lets sum-up.

What have we done at this part of the lesson?

III. Кінець уроку

1. Підсумок уроку.

1. Summarizing

T: Let’s sum up the results of our lesson. So today we’ve learnt new words, revised grammar material and made the dialogues. I think you’ve worked hard.

2. Домашнє завдання

2. Homework. Заповнити табличку    Instruments – People - Types of music

Заповнити таблицю, вписуючи у відповідний стовпчик назву інструменту, професію людини чи стиль музики:

classical music   drums   rock’n’roll   producer   lyrics   to play the piano   pop music    punk  jazz   heavy metal  catchy melody  folk song  violin   reggae songwriter   guitar   percussion band   arrangement  string instruments  beat   lover of music   wind instruments   guitarist   pop star  saxophone   tune   musician  singer

Instruments

People

Types of music


producer

rock’n’roll

jazz

pop music

to play the piano

ass guitar

punk

guitarist

singer

drums

classical music

MUSIC


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

83483. Режим Антарктики. Секторальний принцип розподілу арктичних просторів 38.21 KB
  Природні ресурси військовостратегічна безпека міжнародні сполучення ось причини уваги яка приділяється режиму Арктики. Правовий режим Арктики встановлюється міжнародним правом а також законами приарктичних держав. Простори Арктики історично поділені між Росією Канадою США Данією та Норвегією на п\'ять секторів.
83484. Концепція загальної спадщини людства 38.35 KB
  З часом вона стала концепцією загальної спадщини людства поширивши захист на інтереси не тільки нинішнього але і майбутніх поколінь. У позитивне міжнародне право концепція загальної спадщини була введена Договором про принципи діяльності держав по дослідженню і Використанню космічного простору включаючи Місяць і інші небесні тіла 1967 р. Вони отримали право на участь у встановленні режиму загальної спадщини і в його використанні за ними закріплене праві виходу до моря через територію прибережних держав.
83485. Населення та громадянство в міжнародному праві 38.91 KB
  Населення будьякої держави складається з наступних категорій: громадян даної держави іноземних громадян осіб без громадянства. Виділяють наступні способи набуття громадянства: філіація; натуралізація укорінення; поновлення в громадянстві реінтеграція; дарування громадянства; оптація; трансферт. Філіація або набуття громадянства за народженням базується на двох принципах: права крові jus snguinis та права ґрунту jus soli. Різновидом натуралізації є спрощений порядок набуття громадянства певними категоріями осіб.
83486. Громадянство і підданство 33.42 KB
  У доктрині міжнародного права і національного законодавства деяких держав замість терміна громадянство використовується термін підданство причому в якості цілком рівнозначних. Підданство відрізняється від громадянства насамперед тим що воно: поперше є інститутом монархічної держави і означає політикоправовий зв\'язок підданого з монархом; подруге такий правовий зв\'язок характеризується не взаємним і рівнообов\'язковим як при громадянстві а одностороннім характером: підданий виконує перед монархом тільки обов\'язки а монарх щодо...
83487. Придбання і втрата громадянства 37.17 KB
  Виділяють наступні способи набуття громадянства: філіація; натуралізація укорінення; поновлення в громадянстві реінтеграція; дарування громадянства; оптація; трансферт. Філіація або набуття громадянства за народженням базується на двох принципах: права крові jus snguinis та права ґрунту jus soli. Різновидом натуралізації є спрощений порядок набуття громадянства певними категоріями осіб.
83488. Режим іноземців. Особи без громадянства 35.93 KB
  До іноземців окрім іноземних громадян також відносять осіб без громадянства. Режим правове положення іноземців визначають як сукупність прав та обовязків іноземців на території даної держави. Режим іноземців встановлюється внутрішнім законодавством держав з врахуванням їх міжнародних зобовязань.
83489. Біженці, вимушені переселенці. Право притулку 39.38 KB
  В якості біженців не розглядаються особи що винні у скоєнні: злочину проти миру воєнного злочину або злочину проти людяності; важкого злочину аполітичного характеру поза країною що надала притулок; дій що суперечать цілям та принципам ООН. Право притулку право кожної людини шукати притулок від переслідування в інших державах та користатися цим притулком а також право держави дозволяти вїзд та проживання на її території особі яка переслідується в іншій державі за політичними мотивами. Територіальний притулок означає що держави...
83490. Покоління прав людини 37.26 KB
  До першого покоління відносяться лише громадянські і політичні права. Тому права першого покоління іменуються негативними оскільки їх реалізація передбачає невтручання держави Початок формування другого покоління прав людини здебільшого повязують із прийняттям Веймарської конституції 1919 р. Друге покоління складають соціальні економічні та культурні права. Це покоління позитивних прав оскільки їх реалізація потребує втручання з боку держави та зі лежить від рівня економічного розвитку держави.
83491. Класифікація прав і свобод людини 34.69 KB
  До громадських відносяться наприклад право на життя і особисту недоторканністьправо дотримуватися своєї думки і вільно її висловлювати свобода пересування. До політичних прав перш за все відноситься право брати участь у веденні державних справ обирати і бути обраним на основі загального і рівного виборчого права. Зокрема виділяють: право на працю включаючи право на справедливі і сприятливі умови праці; право на створення профспілок і на проведення страйків; право на соціальне забезпечення право сімї на охорону і допомогу право на...