54482

Музика

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Мета: ознайомити учнів з лексичними одиницями і навчити оперувати ними у мовленні; вчити учнів взаємодіяти в заданій ситуації за змістом прочитаного тексту, повторити граматичний матеріал та тренувати учнів оперувати граматичними структурами у мовленні; розвивати логічне мислення і мовленнєву реакцію, розвивати навики читання; виховувати культуру спілкування, інтерес до культури країни, мова якої вивчається.

Украинкский

2014-03-15

55 KB

0 чел.

Урок №      Дата:

Тема: Музика

Мета: ознайомити учнів з лексичними одиницями і навчити оперувати ними у мовленні; вчити учнів взаємодіяти в заданій ситуації за змістом прочитаного тексту, повторити граматичний матеріал та тренувати учнів оперувати граматичними структурами у мовленні; розвивати логічне мислення і мовленнєву реакцію, розвивати навики читання; виховувати культуру спілкування, інтерес до культури країни, мова якої вивчається.

Обладнання: плакат, слова, тексти, підручник, завдання на картках


Хід уроку:

І. Початок уроку.

1. Greeting

1. Організаційний момент

Good morning, pupils!

How are you?

2. Warming up

2. Мовленнєва зарядка

T: Do you like music?

Who’s your favorite pop star?

Would you like to be a star?

3. Aims

T:  The topic of the today’s lesson is “The Famous Pop Stars”. Well, at the today’s lesson we’re speaking about people who want to be famous. You’ll read the text. You’re going to revise grammar (Past Simple and Present Perfect). By the end of the lesson you’ll be able to ask and answer the questions about pop idols.

II. Основна частина.

Grammar practice

1. T: Let’s continue our work.

Grammar Revision

Present Perfect and Past Simple

Vocabulary 

2. Ознайомлення з новою лексикою.

Введення в іншомовну атмосферу.

T: Pop Idol was a very popular British TV program. It was a musical competition. There were many contestants who took part in competition Will Young won in the pop Idol contest and his first singles went to number 1 in the charts.

3. Мозковий штурм. Введення лексичного матеріалу

T: Let’s do Brainstorming. What words do you associate with the word ‘music’?

4. T: Make up the sentences with these words.

Reading

Читання тексту

5. Pre-reading activity

T: Now, we’re going to read the text ‘Pop styles’


POP STYLES

Blues traditional black American music. "Blue" means "sad", and many blues songs are about how hard life was for black people.

Gospel religious music sung in churches in the southern USA.

Rhythm and Blues black workers in the USA moved from the farms to the Cities. They played the blues with electric guitars — this became "rhythm and blues".

Country and Western the music of poor white Americans in the 1930 and 1940s. It is still the most popular music in the southern USA.

Rock'n'Roll many radio stations in the USA in the 1950s would not play "black" music. Elvis Presley was one of the first white singers to mix "rhythm and blues" and "country and western". The result was rock'n'roll.

Soul a mixture of "gospel" and "rhythm and blues". The most successful soul singers are probably Stevie Wonder and Michael Jackson.

Heavy Metal a style based on "rhythm and blues", but with the instruments amplified so that they are extremely loud. Led Zeppelin was one of the first group to do this.

Reggae this started in Jamaica. It is a mixture of American styles "rhythm and blues". Bob Marley made it popular.

Rap in the 1980s, disc-jockeys in dance clubs began half singing and half talking over instrumental music — and "rap" music was born.

House 1990s dance music based on very fast rhythms and modern electronic sounds. There are now various sub-styles of "house music", such as "techno pop", "trance" and "jungle".

6. After-reading activity

T: And now let’s complete the words and equivalents.

7. Гра “Noughts and Crosses

На дошці – основа для гри

1  2  3

4  5  6

7  8  9

Учні поділяються на команди «хрестиків» і «нуликів». Кожна з них по черзі обирає цифру, а вчитель читає відповідне запитання. Якщо гравці відповідають правильно, то вчитель замість цифри ставить їхній значок. Перемагає команда, яка має 3 хрестики або 3 нулики підряд.

  1.  What kind of music is gospel music?
  2.  Who starts rhythm and blue music?
  3.  When did the country and western music start?
  4.  Which two styles of music influences rock'n'roll?
  5.  Which styles of music did Led Zeppelin develop?
  6.  Who made reggae music popular?
  7.  When did rap music originate?
  8.  What are the various sub-styles of "house music"?
  9.  What kind of music is soul music?

8. “My rap”

Складання римування “My rap”

Кожен заповнює пропуски у римуванні власними словами, потім усі по черзі читають свої віршики

9. Підбиття підсумків 

1. T: Lets sum-up.

What have we done at this part of the lesson?

III. Кінець уроку

1. Підсумок уроку.

1. Summarizing

T: Let’s sum up the results of our lesson. So today we’ve learnt new words, revised grammar material and made the dialogues. I think you’ve worked hard.

2. Домашнє завдання

2. Homework. Заповнити табличку    Instruments – People - Types of music

Заповнити таблицю, вписуючи у відповідний стовпчик назву інструменту, професію людини чи стиль музики:

classical music   drums   rock’n’roll   producer   lyrics   to play the piano   pop music    punk  jazz   heavy metal  catchy melody  folk song  violin   reggae songwriter   guitar   percussion band   arrangement  string instruments  beat   lover of music   wind instruments   guitarist   pop star  saxophone   tune   musician  singer

Instruments

People

Types of music


producer

rock’n’roll

jazz

pop music

to play the piano

ass guitar

punk

guitarist

singer

drums

classical music

MUSIC


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

64900. ТОНКІ ПЛІВКИ НАНОКРИСТАЛІЧНОГО КРЕМНІЮ, ЛЕГОВАНІ ЄВРОПІЄМ ТА ІТРІЄМ ДЛЯ ОПТОЕЛЕКТРОНІКИ 410.5 KB
  Останнім часом в оптоелектроніці намітився перехід до тонкоплівкових технологій через їх простоту та відносно низьку вартість. Найбільш перспективним матеріалом, як і в об’ємному виконанні, залишається кремній, завдяки дешевій та добре відпрацьованій інтегральній технології.
64901. Правове регулювання укладення шлюбів громадянами України у державах Європейського Союзу та їх визнання в Україні 403.3 KB
  Робота виконана у Харківському національному університеті внутрішніх справ Міністерство внутрішніх справ України. Пріоритетним завданням зовнішньої та внутрішньої політики України на початку ХХІ ст.
64902. ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ В УКРАЇНІ 1 MB
  Глобалізація економіки призводить до загострення низки негативних проблем, серед яких і відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом. Для кожної країни протидія легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, є питанням національної безпеки.
64903. ПРАВОВА ПРИРОДА ПОДАТКОВИХ СПОРІВ В УКРАЇНІ 144 KB
  Дослідження податкових спорів має вагоме практичне значення. На практиці виникає багато труднощів пов’язаних із відсутністю науково обґрунтованих методологічних підходів до розв’язання податкових спорів які становлять значну частину від загального об’єму адміністративних справ.
64904. АВТОМАТИЗАЦІЯ КЕРУВАННЯ ПРОЦЕСОМ АЕРОЗОЛЬНОГО НАНОКАТАЛІЗУ В СИСТЕМАХ УТИЛІЗАЦІЇ ВІДХОДІВ ХЛОРОРГАНІЧНОГО СИНТЕЗУ 195 KB
  Актуальною задачею в зв’язку з цим є подальший розвиток наукових досліджень в області автоматизації процесів аерозольного нанокаталізу з застосуванням сучасних методів керування та програмнотехнічних засобів що дозволило б суттєво підвищити екологічну безпеку утилізації...
64905. Мультигармонічні плазмо-пучкові супергетеродинні лазери на вільних електронах 668 KB
  Серед можливих конструкцій супергетеродинних лазерів на вільних електронах які найбільш перспективні для практичної реалізації необхідно виділити двопотокові та плазмопучкові ЛВЕ. Незважаючи на те що саме плазмопучкова версія супергетеродинного ЛВЕ була запропонована першою основний розвиток...
64906. БАНКІВСЬКЕ КРЕДИТУВАННЯ ЕКСПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ 258 KB
  У свою чергу умови кредитування є одним із чинників конкурентної боротьби окремих підприємств і держав у цілому на міжнародних ринках збуту оскільки кредит так само як ціна або якість продукції розширює можливості експортера щодо збуту а імпортера щодо придбання товарів та послуг.
64907. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИГОТОВЛЕННЯ ЗОВНІШНІХ НАПІВКРУГЛИХ ШЛІЦЬОВИХ КАНАВОК У ВАЛАХ ТА НАПРАВЛЯЮЧИХ 170 KB
  Для досягнення поставленої мети в роботі розв’язуються такі задачі: провести аналіз конструкцій і технологій виготовлення шліцьових валів і направляючих з аналізом їх на технологічність щодо виготовлення ремонтопридатності й експлуатаційної надійності та довговічності...
64908. АДМІНІСТРАТИВНІ ПРОЦЕДУРИ ПРОХОДЖЕННЯ СЛУЖБИ В ОРГАНАХ ВНУТРІШНІХ СПРАВ 178 KB
  Становлення правової держави в Україні вимагає реального утвердження принципу верховенства права, зміцнення законності та правопорядку в країні, забезпечення прав і свобод громадян. Вирішення цього завдання, з одного боку, потребує посилення правоохоронної функції держави...