54499

La musique dans notre vie

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Практична: - повторення й активізування вживання ЛО та МФ за темою. - розвивати навички та вміння аудіювання; - розвивати вміння та навички діалогічного та морфологічного мовлення; - розвивати навички та вміння читання тексту з метою отримання необхідної інформації;

Другие языки

2014-03-15

46.5 KB

6 чел.

Урок

Тема: «La musique dans notre vie» .

                

Мета:

Практична:

- повторення  й активізування вживання ЛО та МФ за темою.

- розвивати навички та вміння аудіювання;

- розвивати вміння та навички діалогічного та морфологічного мовлення;

- розвивати навички та вміння читання тексту з метою отримання необхідної інформації;

Навчальна:

- ознайомити учнів з музичними жанрами;

- збагатити знання про країну, мова якої вивчається;

Розвивальна:

-  розвивати творчий потенціал учнів;

- розвивати допитливість;

Виховна:

- виховувати культуру спілкування та естетичні смаки;

- виховувати любов до прекрасного, формувати музичну культуру.

Обладнання: роздатковий матеріал, картинки з текстом, тематичні картини «Співаки і музиканти», картки з текстом пісні, картки з завданнями.

Хід уроку

I. Початок уроку.

1. Привітання. Повідомлення теми і мети уроку.

Professeur - Bonjour mes amis! Aujourd'hui nous allons parler de la musique dans notre vie et dans la vie des jeunes. Commen?ons notre le?on.

2. Фонетична зарядка(фонетичне відпрацювання віршів та пісні)

  1) Les po?sies.

  2) La chanson "je n'ai que deux pieds".

3. Мовна зарядка

Professeur - R?pondes aux questions:

 1.  Aimes-vous la musique?
 2.  Pr?feres-vous la musique classique ou l?g?re?
 3.  Ton ami aimes-t-il le rock ou le rep?
 4.  Qui est ton chanteur pr?f?r??
 5.  Visites-tu souvent le concert?

II. Основна частина уроку

4. Бесіда з учнями.

Professeur - L'homme ne peut pas vivre sans musique. La musique retenti partout. On distinque la musique classique et l?g?re. Il y a beaucoup de compositeurs connus dont la musique retentira toujours. La musique a la properi?t? de consoler au maleur et d'agrandir la joie. De l'humeur d?pend quelle musiques on pr?f?re. Les grandes personnes aiment le jazz, la pop-musique. La plupart des jeunes pr?f?rent la musique l?g?re. Elle se divise en pop, rock, disco, rep, et d'autres. Aujourd'hui nous allons discuter le probl?me des go?ts musicaux. Chacun de vous doit dire "pour" ou "contre" de la musique l?g?re. Vous devez me persuader que la musique l?g?re est belle, charme et m?lodieuse. Pour resoudre notre probl?me, nous discutons quelques situations.

Клас поділяється на шанувальників класичної та легкої музики та висловлює своє ставлення до улюбленого жанру.

 1.  Exprimez votre opinion. Donnez vos arguments.
 •  j'aime la musique classique parce que...
 •  j'aime la musique l?g?re parce que...
 1.  Dites si c'est vrai ou faux
 •  l'homme ne peut pas vivre sans musique;
 •  la chanson toujours refl?te l'?poque;
 •  la musique appartient au peuple;
 •  soul?ve beaucoup de probl?mes;
 •  chante de l'amour et l'amiti?;
 •  permet a resoudre les probl?mes;
 •  peut consoler au malheur et d'agrandir la joie.
 1.  Imaginez un dialogue avec les phrases donne?s.


5. Робота в групах

Choisissez une situation. Organisez un petit debat. Travaillez en groupes.

Situation 1

Vous allez voir? la t?l? plusieurs programmes: sport, musique, chanson fran?aise, iformations, publicit?s...Quel programme choisissez-vous et pourquoi?

Situation 2

Vous allez voir? la t?l? le concert des chanteurs fran?ais. Quelles chansons vous ont impressionn?es le plus et pourquoi?

Situation 3

Les?l?ves d'un lyc?e fran?ais qui sont en correspondance avec les?l?ves de votre?cole vous demandent de parler des artistes ukrainiens qui sont populaires dans notre pays.

Pouvez-vous les nommer?

6. Читання тексту «La chanson fran?aise». Робота з ними. На дошці записані нові ЛО.

Lisez le texte et faites attention aux questions:

 •  Quel est le titre du texte?
 •  D'o? il est tir??
 •  Quelle est l'id?e mo?tresse de ce texte?
 •  Quele est le role de la musique?
 •  Comment se divise la musique?
 •  Quels sont les chanteurs les plus connus?
 •  O? est n?e la po?sie des troubadours?

Repondez aux questions. Posez cinq questions d'apr?s le texte. Quel titre correspond le mieux au texte?

7. Письмове завдання

   1) Je veux savoir votre attitude envers la musique classique et l?g?re. Exprimez votre opinion par?crit.

   

2) Completez les phrases:

          -      La musique fran?aise a...

          -      Aux XI-XII si?cles, on gardait les noms de...

          -      La chanson litteraire fran?aises a d?j? presque...

          -       Elles inspirent les sentiments...

          -       La musique se divise en...

ІІІ. Заключна частина уроку.

8. Домашнє завдання:

Trouvez des informations sur internet sur la musique ou la chanson fran?aise.

9. Оцінювання роботи учнів.

10. Підбиття підсумків уроку.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

17703. ОСНОВИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА 483.5 KB
  ОСНОВИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА 1. Походження сутність та ознаки держави Відомо що держава існувала не завжди а її утворенню передував первіснообщинний устрій який являв собою стародавній тип колективного виробництва і був результатом слабкості окремої людин...
17704. ОСНОВИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ 554 KB
  ОСНОВИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ 1. Поняття предмет і джерела конституційного права України Етимологія слова конституція походить від лат. constitutio устрій установлення. Але ще у Стародавній Греції Арістотелем було сформоване уявлення про конституці...
17705. ОСНОВИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА УКРАЇНИ 544 KB
  ОСНОВИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА УКРАЇНИ 1. Управління як обєкт адміністративного права Адміністративне право обєктивно взаємоповязане з таким соціальним явищем як управління. Сам термін від лат. аdministratio управління став універсальним засобом для хар...
17706. ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ 354 KB
  ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ 1. Фінансове право України: поняття предмет правового регулювання та система Самостійність та особливість фінансового права як галузі права зумовлена наявністю предмета та методу правового регулювання. Фінансове право Ук
17707. ОСНОВИ БАНКІВСЬКОГО ПРАВА УКРАЇНИ 354.5 KB
  ОСНОВИ БАНКІВСЬКОГО ПРАВА УКРАЇНИ 1. Банківське право України: поняття та предмет правового регулювання Банківське право як і кожна інша галузь права має притаманний лише їй предмет і метод. Предметом банківського права є банківська діяльність. Що розумієт...
17708. ОСНОВИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ 881.5 KB
  ОСНОВИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ 1. Цивільне право України: поняття предмет правового регулювання та система. Цивільне законодавство Цивільне право це одна з провідних галузей національного права України яка регулює певну групу правових відносин за уча...
17709. ОСНОВИ СІМЕЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ 225.5 KB
  ОСНОВИ СІМЕЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ 1. Поняття сімейного права його принципи та джерела. Сімейне законодавство України Серед різноманітних суспільних відносин урегульованих правом виокремлюють сферу досить складних людських стосунків які засновані на родинн
17710. ОСНОВИ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА УКРАЇНИ 466 KB
  ОСНОВИ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА УКРАЇНИ 1. Поняття предмет та методи правового регулювання господарського права Господарське право це сукупність правових норм що регулюють суспільні відносини у сфері організації та здійснення господарської діяльності між ...
17711. ОСНОВИ ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ 485.5 KB
  ОСНОВИ ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ 1. Поняття предмет принципи та функції трудового права Протягом усього життя людина не може обійтися без використання результатів праці. Отже процес праці існує майже стільки скільки існує людство. Тількино дитина народилася