54499

La musique dans notre vie

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Практична: - повторення й активізування вживання ЛО та МФ за темою. - розвивати навички та вміння аудіювання; - розвивати вміння та навички діалогічного та морфологічного мовлення; - розвивати навички та вміння читання тексту з метою отримання необхідної інформації;

Другие языки

2014-03-15

46.5 KB

6 чел.

Урок

Тема: «La musique dans notre vie» .

                

Мета:

Практична:

- повторення  й активізування вживання ЛО та МФ за темою.

- розвивати навички та вміння аудіювання;

- розвивати вміння та навички діалогічного та морфологічного мовлення;

- розвивати навички та вміння читання тексту з метою отримання необхідної інформації;

Навчальна:

- ознайомити учнів з музичними жанрами;

- збагатити знання про країну, мова якої вивчається;

Розвивальна:

-  розвивати творчий потенціал учнів;

- розвивати допитливість;

Виховна:

- виховувати культуру спілкування та естетичні смаки;

- виховувати любов до прекрасного, формувати музичну культуру.

Обладнання: роздатковий матеріал, картинки з текстом, тематичні картини «Співаки і музиканти», картки з текстом пісні, картки з завданнями.

Хід уроку

I. Початок уроку.

1. Привітання. Повідомлення теми і мети уроку.

Professeur - Bonjour mes amis! Aujourd'hui nous allons parler de la musique dans notre vie et dans la vie des jeunes. Commen?ons notre le?on.

2. Фонетична зарядка(фонетичне відпрацювання віршів та пісні)

  1) Les po?sies.

  2) La chanson "je n'ai que deux pieds".

3. Мовна зарядка

Professeur - R?pondes aux questions:

 1.  Aimes-vous la musique?
 2.  Pr?feres-vous la musique classique ou l?g?re?
 3.  Ton ami aimes-t-il le rock ou le rep?
 4.  Qui est ton chanteur pr?f?r??
 5.  Visites-tu souvent le concert?

II. Основна частина уроку

4. Бесіда з учнями.

Professeur - L'homme ne peut pas vivre sans musique. La musique retenti partout. On distinque la musique classique et l?g?re. Il y a beaucoup de compositeurs connus dont la musique retentira toujours. La musique a la properi?t? de consoler au maleur et d'agrandir la joie. De l'humeur d?pend quelle musiques on pr?f?re. Les grandes personnes aiment le jazz, la pop-musique. La plupart des jeunes pr?f?rent la musique l?g?re. Elle se divise en pop, rock, disco, rep, et d'autres. Aujourd'hui nous allons discuter le probl?me des go?ts musicaux. Chacun de vous doit dire "pour" ou "contre" de la musique l?g?re. Vous devez me persuader que la musique l?g?re est belle, charme et m?lodieuse. Pour resoudre notre probl?me, nous discutons quelques situations.

Клас поділяється на шанувальників класичної та легкої музики та висловлює своє ставлення до улюбленого жанру.

 1.  Exprimez votre opinion. Donnez vos arguments.
 •  j'aime la musique classique parce que...
 •  j'aime la musique l?g?re parce que...
 1.  Dites si c'est vrai ou faux
 •  l'homme ne peut pas vivre sans musique;
 •  la chanson toujours refl?te l'?poque;
 •  la musique appartient au peuple;
 •  soul?ve beaucoup de probl?mes;
 •  chante de l'amour et l'amiti?;
 •  permet a resoudre les probl?mes;
 •  peut consoler au malheur et d'agrandir la joie.
 1.  Imaginez un dialogue avec les phrases donne?s.


5. Робота в групах

Choisissez une situation. Organisez un petit debat. Travaillez en groupes.

Situation 1

Vous allez voir? la t?l? plusieurs programmes: sport, musique, chanson fran?aise, iformations, publicit?s...Quel programme choisissez-vous et pourquoi?

Situation 2

Vous allez voir? la t?l? le concert des chanteurs fran?ais. Quelles chansons vous ont impressionn?es le plus et pourquoi?

Situation 3

Les?l?ves d'un lyc?e fran?ais qui sont en correspondance avec les?l?ves de votre?cole vous demandent de parler des artistes ukrainiens qui sont populaires dans notre pays.

Pouvez-vous les nommer?

6. Читання тексту «La chanson fran?aise». Робота з ними. На дошці записані нові ЛО.

Lisez le texte et faites attention aux questions:

 •  Quel est le titre du texte?
 •  D'o? il est tir??
 •  Quelle est l'id?e mo?tresse de ce texte?
 •  Quele est le role de la musique?
 •  Comment se divise la musique?
 •  Quels sont les chanteurs les plus connus?
 •  O? est n?e la po?sie des troubadours?

Repondez aux questions. Posez cinq questions d'apr?s le texte. Quel titre correspond le mieux au texte?

7. Письмове завдання

   1) Je veux savoir votre attitude envers la musique classique et l?g?re. Exprimez votre opinion par?crit.

   

2) Completez les phrases:

          -      La musique fran?aise a...

          -      Aux XI-XII si?cles, on gardait les noms de...

          -      La chanson litteraire fran?aises a d?j? presque...

          -       Elles inspirent les sentiments...

          -       La musique se divise en...

ІІІ. Заключна частина уроку.

8. Домашнє завдання:

Trouvez des informations sur internet sur la musique ou la chanson fran?aise.

9. Оцінювання роботи учнів.

10. Підбиття підсумків уроку.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

77618. Управление пассивными операциями коммерческого банка 385.09 KB
  Цель данной дипломной работы – раскрыть сущность управления пассивными операциями коммерческого банка. Для осуществления данной цели необходимо выполнить ряд задач. изучить теоретические основы формирования пассивных операций коммерческого банка...
77619. Оценка конкурентоспособности ООО «Инком-Арт» и разработка бенчмаркингового авант-проекта по повышению конкурентоспособности на мебельном рынке 1.45 MB
  Завоевать рынок, превзойти конкурентов, создать лучший продукт или услугу и получить прибыль хотят все организации. Можно решать подобные задачи самостоятельно, а можно воспользоваться опытом успешных организаций.
77620. Автоматизоване робоче місце диспетчера автогосподарства при УМВС України 863 KB
  Метою розробки є створення програмного продукту автоматизації робочого місця диспетчера гаража в автогосподарстві. Розроблений проект реалізує функції процесу обслуговування диспетчера в автогосподарстві. Програмний засіб забезпечує швидку та ефективну роботу працівників автогосподарства.
77621. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТОВАРНОЙ ПОЛИТИКИ СП «ФРОСТ И К» 1.25 MB
  В рамках развития рыночных отношений в Республике Беларусь, в период мощной экспансии европейских производителей перед предприятиями появился ряд вопросов, связанных с повышением рентабельности хозяйственной деятельности.
77622. ПРОЕКТ ЕЛЕМЕМНТIВ IНТЕР’ЄРУ КОРИДОРУ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ З ПРАКТИЧНИМ ВИКОНАННЯМ В МАТЕРIАЛI 241.05 KB
  Інформаційні стенди зараз дають докладну інформацію про будьяку подію застерігають зазивають тобто грають людським сприйняттям. Інформаційні стенди бувають декількох різновидів: пробкові маркерні фетрові поворотномобільні а так само готові стенди.
77624. Расчет оборудования для сборки и сварки механизированной крепи 1.46 MB
  Крепь применяется для поддержания и управления кровлей в горизонтальных и наклонных очистных выработках, разрабатываемых длинными очистными забоями, с вынимаемой мощностью пласта 0,9 – 3,0 м, способ управления кровлей – с полным обрушением, с частичной или полной закладкой выработанного пространства.
77625. ОЦЕНКА ДЕЙСТВИЯ БИОГУМУСА НА УРОЖАЙНОСТЬ ПШЕНИЦЫ 160.05 KB
  Цель работы - оценить влияние нового вида удобрения – биогумуса на показатели плодородия почв и на урожайность пшеницы. Задачи: дать агрохимическую характеристику биогумуса; исследовать изменения агрохимических показателей чернозема обыкновенного под действием разных доз биогумуса и птичьего помета...