54520

Расскажи сказку

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Кто их сочиняет Какие имена композиторов вы знаете А какие музыкальные сказки вы знаете Вы знаете что Пушкин написал Сказка о царе Султане а Римский Корсаков написал музыкальную сказку о Царе Султане Но сегодня мы будем говорить о С. Беседа Начнём сегодня сказочный урок с того что послушаем сказку Прокофьева. Внимательно слушаем а потом вы расскажете какую же сказку нарисовала музыка А весёлая это сказка или грустная Кто главные герои Няня стала рассказывать с самого начала или позже Так добрая это...

Русский

2014-03-16

48 KB

0 чел.

Тема: «Расскажи сказку».

Цель:  закрепление знаний, выработка умений и навыков.

Задачи:

- Образовательная: научить детей рабирать и чувствовать музыкальный текст.

- Воспитательная: воспитывать дисциплинированность.

- Развивающая: развивать слух и внимательность.

   

                                      

                               

                                      

                                                 

Этапы

Деятельность

учителя

Деятельность

учащихся

1. Организационный момент.

- Здравствуйте,

ученики! Меня зовут

Дарья Дмитриевна и я

проведу сегодня у вас

урок музыки.

Садитесь пожалуйста

за парты.  Уберите всё

лишнее с парты и

внимательно меня

слушайте.

Ученики садятся за парты и слушают.

2. Беседа о сказке.

- Любите ли вы сказки?

- Какие сказки вы знаете?

- Очень хорошо, а какие из них

страшные, а какие весёлые?

- Кто положительный герой, а кто

отрицательный?

- Кто писал сказки?

- Кого из них вы знаете?

- Но у нас сегодня музыкальный урок

и мы будем говорить о музыкальных

сказках.  

- Кто их сочиняет?

- Какие имена композиторов вы

знаете?

- А какие музыкальные сказки вы

знаете?

- Вы знаете, что Пушкин написал

«Сказка о царе Султане», а Римский-

Корсаков написал музыкальную

сказку о Царе Султане?

- Но сегодня мы будем говорить о

С.С.Прокофьеве и П.И.Чайковском.

- Кто знает какие музыкальные произведения написали эти композиторы?

- Да.

- «Колобок», «Красная Шапочка»…

- «Красная Шапочка»- страшная, так как там волк съел бабушку…

- Волк – отрицательный, Красная Шапочка – положительный.

- Народ, писатели, сказочники…

- Пушкин, Андерсен…

- Композиторы.

- Прокофьев, Чайковский…

3. Слушание сказок С.С.Прокофьева.

(Беседа)

- Начнём сегодня сказочный урок с

того, что послушаем сказку

Прокофьева.

- Внимательно слушаем, а потом вы

расскажете, какую же сказку

нарисовала музыка?

- А весёлая это сказка или грустная?

- Кто главные герои?

- Няня стала рассказывать с самого

начала, или позже?

- Так добрая это сказка или злая?

- Если вы плохо помните, то нам

придётся ещё раз послушать.

- Весёлая.

Дети отвечают.

- С начала.

- Добрая.

4. Слушание сказок

П.И.Чайковского.

(Беседа)

- А теперь послушаем сказку

Чайковского.

- Внимательно слушаем, а потом вы

расскажете, какую же сказку

нарисовала музыка?

- А весёлая это сказка или грустная?

- Кто главные герои?

- Так добрая это сказка или злая?

- Если вы плохо помните, то нам

придётся ещё раз послушать.

- Давайте дадим название этой сказке.

- Грустная.

Дети отвечают.

-

Злая.

5. Итог урока.

- Какие музыкальные сказки мы сегодня слушали?

- Какие композиторы их написали?

- Похожи ли эти сказки или нет?

- «Нянина сказка» и …

- Чайковский и Прокофьев.

6. Самостоятельное задание.

- А теперь сочините сказку и

нарисуйте её на листочках бумаги.

Дети выполняют.

Государственное общеобразовательное учреждение

Педагогический колледж №

Конспект

пробного урока по музыке

на тему: «Расскажи сказку.»

в 2«В» классе школы №

студентки  группы

Учитель класса:

Методист:

Оценка за конспект:

Оценка за проведение:

                                                               


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

47998. Соціологія та соціологічні теорії 219.5 KB
  Тобто людина не існує в одномірному просторі аналізує можливі альтернативи. Тобто будьяка людина є громадянином. Побачивши що всі тварини дбайливо всім забезпечені а людина гола і не взута без ложа і без зброї Прометей краде премудре вміння Гефеста і Афіни. Людина недостатня істота бо їй бракує надійної системи інстинктів що забезпечує автоматизм поведінкових реакцій як це здійснюється у тварин.
47999. Основи класичної фотографії 269.5 KB
  Після смерті Ньепса 1837 року відкрив надійний спосіб прояву і закріплення прихованого зображення на светлочутливій до світла срібній пластинці. На сучасному етапі розвитку фотографія з технічного способу фіксації зображення об'єктів зйомки перетворилася на спосіб створення справжніх витворів мистецтва і отримала широке застосування як спосіб наукового дослідження у всіх галузях науки і техніки. Після припинення дії світла результат його дії зберігається у вигляді так званого прихованого зображення.Можливість отримання геометрично точного...
48000. Основи метрології 1.46 MB
  Метрологією metron міра і logos поняття вчення називають науку про вимірювання фізичних величин і про способи забезпечення єдиності і необхідної точності цих вимірювань. Лансберг у передмові до першого тому âЕлементарного підручника фізикиâ писав що будьяка властивість яка вводиться у фізиці дістає конкретний зміст тільки тоді коли з нею повязується прийом спостереження й вимірювання без якого ця властивість не може застосовуватися в дослідженні реальних фізичних явищ. Отже вимірювання роблять властивості фізичних обєктів такими що до...
48003. Основи екологічного та земельного права України 169.5 KB
  Екологічна права та обовязки громадян. Загальна характеристика земельного права: поняття відносини та предмет правового регулювання. Гарантії права на землю.
48004. Основи права 372.5 KB
  Конституційне право України. Конституція України. Конституційне право України являє собою систему правових норм що регулюють відносини народовладдя. Через них забезпечується організаційна й функціональна єдність суспільства України як цілісної соціальної системи.
48005. Соціологія як наука про суспільство, соціальні закони та їх типологізація 451.5 KB
  Приступаючи до вивчення цього питання слід перш за все зясувати що являє собою соціологія як наука Поява соціології як самостійної науки була зумовлена розвитком суспільства й суспільствознавства наприкінці ХVIII на початку ХIХ ст. У цей час світ зазнав глибоких соціальних змін повязаних з переходом від традиційного до сучасного індустріального суспільства. статистика Розвиток і функціонування суспільства Предмет соціології Соціальна поведінка Соціальна структура Структурні особливості соціології як науки в єдності її предмета і...
48006. ТЕОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ ЯК НАУКА 388 KB
  Теорія літератури як наука. Теорія літератури серед інших літературознавчих дисциплін. Предмет теорії літератури як науки.