54542

Экономический либерализм и направления его исследований

Доклад

Экономическая теория и математическое моделирование

Формирования в развитых странах мира основ рыночных экономических отношений повлекло за собой государственное вмешательство в экономическую деятельность, которое являлось основной преградой в приумножении национального богатства и в достижении согласованности во взаимоотношениях хозяйствующих субъектов как на внутреннем

Русский

2014-04-02

17.37 KB

8 чел.

Экономический либерализм и направления его исследований.

Формирования в развитых странах мира основ рыночных экономических отношений повлекло за собой государственное вмешательство в экономическую деятельность, которое являлось основной преградой в приумножении национального богатства и в достижении согласованности во взаимоотношениях хозяйствующих субъектов как на внутреннем, так и на внешних рынках. Поэтому требовалось полного невмешательства государства в экономику, деловую жизнь или – экономический либерализм, который с конца XVII – начала XVIII в. превратился в своеобразный девиз рыночной либеральной экономической политики. И именно в этот период времени зарождается новая теоретическая школа экономической мысли, которая называется классической политической экономией.

«Классическая школа» вела решительную борьбу с протекционистской идеологией меркантилистов, обратившись к самым новым методологическим достижениям науки той эпохи и развернув поистине фундаментальные теоретические исследования. «Классики» заново сформулировали и предмет, и метод изучения экономической теории. Так, возросшая степень мануфактуризации экономики (затем и ее индустриализации) обусловила выдвижение на первый план предпринимателей, занятых в промышленном производстве, оттеснив на второй план капитал, занятый в торговле, денежном обращении и ссудных операциях. В этой связи в качестве предмета изучения «классики» считали главным образом сферу производства.

Что же касается метода изучения и экономического анализа, то его новизна в «классической школе» связана, как уже упоминалось, с внедрением новейших методологических приемов, которые обеспечивали достаточно глубокие аналитические результаты, меньшую степень эмпиричности и поверхностного, осмысления хозяйственной (деловой) жизни.

Можно отметить, что политическая экономия стала свершением еще одной исторического превращения в отношении наименования и назначения экономической науки. В период «классической школы» политическая экономия обрела черты подлинно научной дисциплины, изучающей проблемы экономики свободной конкуренции. «Классическая школа» со свойственной ей классовой направленностью «исследовала производственные отношения буржуазного общества», в учении «классиков» речь шла об анализе условий свободной хозяйственной деятельности.

Главной идеей «классической школы» и либерализма в целом был переход от практических рекомендаций и области хозяйственной практики к поиску взаимосвязей и закономерностей в развитии отдельных сфер экономики.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

59850. ВІДСОТКОВІ РОЗРАХУНКИ. ФОРМУЛА СКЛАДНИХ ВІДСОТКІВ 181 KB
  Ціну на товар знизили на 10 і він став коштувати 432 грн. Якою була початкова ціна товару а 4320 грн; б 480 грн; в 442 грн; г 4752 грн. Вкладник поклав до банку 20 000 грн під 10 річних. Скільки гривень буде в нього на рахунку через 2 роки а 20100 грн...
59851. Відсоткові розрахунки. Урок алгебри у 9 класі з поглибленим вивченням математики 1.55 MB
  Розвивальна: розвивати память логічне мислення мовлення учнів викликати інтерес до навчання. Мотивація навчальної діяльності учнів Серед прикладних задач які можуть бути розвязані методом математичного моделювання значне місце посідають...
59852. Відсоткове відношення двох чисел 65.5 KB
  Підготовка робочих місць учнів Організація уваги. Активізація пізнавальної діяльності учнів Кодовані завдання. Так здійснюємо мотивацію навчальнопізнавальної діяльності учнів. А як ви думаєте: що таке відсоткове відношення двох чисел відповіді учнів.
59855. На гостину до Весни 41 KB
  Хід заняття : Діти вітаються до гостей та підходять до вікна. Скажіть діти яке воно можливо сонечко тоді і зявиться. виставляю макет сонця Давайте діти всі разом привітаємось до сонця до своєї землі один до одного. Діти дістають та роблять опис пророщеної цибулини картоплі з пагонами квасолі.
59856. Що означає бути вихованим 34.5 KB
  Чому така проста норма етикету як вітання справила настільки сильне враження на хлопчика Обґрунтуйте свою думку Відповіді дітейПеревірка письмового завдання в робочому зошиті з теми Як наші вчинки впливають на наше життя 12. Чи згоден ти з твердженнями Вчинки наші дії Далеко не всі наші дії можна назвати моральними вчинками. Оцінюючи вчинки ми співвідносимо їх з 78. Скажіть як на вашу думку співвідносяться добро та вихованість Діти доходять висновку що в основі виховання гарних манер лежить повага до інших людей бажання...
59858. Дії з десятковими дробами. 6 клас 3.22 MB
  Зацвітають перші весняні квіти. Епіграф нашого уроку слова Максима Рильського: Люби природу не як символ душі своєї Люби природу не для себе люби для неї Сьогодні ми з вами повторимо дії з десятковими дробами подорожуючи країною квітів і дізнаємось багато цікавого про квіти.