54562

Розробка уроків (пар) алгебри для 9-го класу з теми «Нерівності»

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Разом з розв’язаними вправами вправами для розв’язування біля дошки приклади для самостійного розв’язку учнями роботою з картками домашніми завданнями завданнями для повторення матеріалу за попередні класи та теми все це є єдиним цілим для вчителя який візьме дану розробку і буде спиратися на неї як на свій власний конспект. Включення ж до теми методу інтервалів є логічним кроком при розгляді теорії нерівностей адже він просто губиться при подальшому викладанні і при нагоді може слугувати методом розв’язування квадратичних...

Украинкский

2014-04-02

865 KB

178 чел.

Розробка уроків ( пар) алгебри для 9-го класу з теми «Нерівності» (16 годин)

Гончарук М.Д., учитель математики гімназії № 48 м. Києва

Слово до вчителя.

На сьогодні, велика кількість підручників та додаткового матеріалу, які є у своїй більшості надлишковими, тиснуть на вчителя, особливо молодого, у дидактичній правильності побудові уроку, підбору типів задач, їх кількість на кожен урок, проблемою домашнього завдання та його перевірки. Підручники – це, як правило, логічна подача матеріалу, ілюстрація прикладами та їх набір для самостійного виконання. Інколи цих завдань дуже забагато, а до підручника ще і додається відповідний збірник завдань. Вчитель губиться у такій кількості прикладів. Сформувати ще і урок за всіма принципами дидактики при викладенні матеріалу, вчасно зробити проміжну та кінцеву перевірку знань, швидко та ефективно перевірити домашнє завдання – все це викликає певні труднощі, особливо у вчителя з невеликим стажем роботи. Підготовка до уроку займає у нього досить немалий об’єм часу. В радянські часи була велика кількість методичного матеріалу, розробленими методистами для поурочного викладання математики. Сьогодні ж саме на кожного вчителя покладено цю роботу.

Пропонований матеріал є фактично детальним конспектом уроку та підручником водночас. Всі ті слова, зауваження, висновки, які ми говоримо дітям під час уроку, але чого немає у підручнику, тут присутні. Разом з розв’язаними вправами, вправами для розв’язування біля дошки, приклади для самостійного розв’язку учнями, роботою з картками, домашніми завданнями, завданнями для повторення матеріалу за попередні класи та теми, все це є єдиним цілим для вчителя, який візьме дану розробку і буде спиратися на неї, як на свій власний конспект. Звісно, у кожного вчителя є своє бачення подання матеріалу, своє бачення місця теми у викладенні математики, але основа у нього вже буде. За своїм бажанням він може переставити, змінити, зробити інший наголос.

Робота має деяку специфіку. Насамперед розроблені не уроки, а пари уроків. На моє переконання, учні 9 класу здатні сприймати уроки саме таким чином, а головне, є матеріал, який для свого логічного цілісного завершення та розуміння учнями потребує більше ніж 30-35 хвилин реального уроку. Адже організація уроку, перевірка домашнього завдання може зайняти досить не малий відрізок часу. Звісно кожен учитель може за необхідністю розбити викладення матеріалу поурочно.

Включення ж до теми методу інтервалів є логічним кроком при розгляді теорії нерівностей, адже він просто губиться при подальшому викладанні і при нагоді може слугувати методом розв’язування квадратичних нерівностей, які будемо розглядати пізніше, використовуючи графічний метод.  На свій розсуд учитель може не включати метод інтервалів у дану тему. Сам метод подається у дещо незвичній формі, без таблиць знаків, але ця форма є дієвою для запам’ятовування учнями і неодноразово якісно використовувалася при систематизації знань, особливо при підготовці до ЗНО.

Особливу увагу необхідно приділяти перевірці саме домашнього завдання, адже це один з головних елементів в особистому сприйнятті, розумінні теми учнями і можливість застосування знань, отриманих під час уроку, на практиці, бажано, звичайно, при самостійному виконанні.

Через це морально-етичний клімат на уроці має бути таким, щоб учні не боялися іти до школи з невиконаним завданням, адже все, що вони не зуміли розв’язати, не зрозуміли, буде пояснено, розв’язано.

Саме при перевірці домашніх робіт та для покращення динаміки роботи на уроці взагалі, повинно відігравати застосування інтерактивних мультимедійних технологій. Подача всього матеріалу, у тому числі і розв’язання домашнього завдання, аналіз самостійних, контрольних робіт повинно мати мультимедійний супровід.

Насамкінець хочеться сказати, що даний матеріал не є претензією на посібник чи підручник, він є виключно як продуманий, логічно, методично та дидактично правильно складений дуже конкретний конспект уроку. Вправи підібрані з різних підручників, посібників, багато є авторських. Хтось скаже, що дуже конкретний і буде правий. Хтось візьме і буде зразу працювати. Але саме такого практичного матеріалу не вистачає сьогодні учителю, навіть при наявності великої кількості друкованих розробок. Хтось, можливо, розробляє ще кращі уроки. Тож, до співпраці, колеги, для полегшення нашої праці.

План проведення занять:

Заняття №1. Числові нерівності. Основні властивості числових нерівностей.

Заняття №2. Нерівності зі змінними. Лінійні нерівності з однією змінною.

                      Числові проміжки.

Заняття №3. Система лінійних нерівностей з однією змінною. Розв’язування     

                      подвійних нерівностей та нерівностей з модулем.

Заняття №4.  Розв’язування нерівностей з модулями. Самостійна робота.

Заняття №5. Доведення нерівностей.

Заняття №6.* Розв’язування нерівностей виду (х-а)(х-b)≥0 та .                                                       Метод  інтервалів.

Заняття №7. Розв’язування типових вправ.

Заняття №8. Узагальнення та систематизація знань.  Контрольна робота.


Заняття №1 (2 години)

Тема: Числові нерівності. Основні властивості числових нерівностей.

Мета: Сформувати поняття числової нерівності; домогтися засвоєння основних властивостей числових нерівностей; формувати вміння застосовувати основні властивості числових нерівностей.

Тип уроку: Засвоєння нових знань, умінь та навичок.

Обладнання та наочність: мультимедійна інтерактивна дошка.

Хід уроку.

І. Засвоєння нового матеріалу.

Нагадаємо, що з двох чисел більше те, яке на числовій прямій знаходиться правіше.

                                                                                                       

Отже 6 більше 5, або 5 менше 6.

Ці факти можна записати за допомогою знаків нерівності: 6>5; 5<6.

Частина нерівності, що стоїть до знака нерівності називається лівою частиною, а та, що після  - правою.

Для запису факту «не більше» (менше або дорівнює) використовують знак .

Наприклад: 3≤5, 4≤4.

Для запису факту «не менше» (більше або дорівнює) використовують знак .

Наприклад: 13≥-5, 2≥2.

Знаки <, > називають знаками строгої нерівності, а знаки ≥, ≤ - знаками нестрогої нерівності.

Означення. Число а називається більшим за число b (а>b), якщо різниця а-b>0 (додатна);  число а називається меншим за число b (а<b), якщо різниця а-b<0 (від’ємна).

Наприклад, 8>5, тому, що 8-5=3>0.   -2<3, бо -2-3=-5<0.

Зауваження: дане означення порівняння двох чисел використовують при доведенні нерівностей.

Означення: два числа, з’єднані між собою знаками нерівностей, називають числовою нерівністю.

Числові нерівності бувають вірні (5>-2, 3≥3) та невірні (4≤-1, 8>8).

Нерівності а>b і с>d називають нерівностями одного знаку.

Розв’яжіть вправи усно:

 1.  Із чисел -5; -4,7; -4; -3,5 виберіть ті, які при підстановці замість х у нерівність х≤-3,8 утворюють вірну нерівність.
 2.  Поставте замість * знак > або < так, щоб утворилася правильна нерівність: 32,2*32,22;  -1,1*-2,1; .
 3.  Порівняйте числа а і b, якщо а-b=-3.
 4.  Чи можуть одночасно виконуватися нерівності а≥с і а≤с? Якщо так, то коли?

Властивості числових нерівностей.

 1.  Якщо а>b, то b<а. (Якщо число а більша за число b, то число b менше за число а).        

   Приклад. Якщо 12>10, то 10<12.

 1.  Якщо а>b і b>с, то а>с. (Якщо число а більша за число b, а число b більше за число с, то число а більше за число c).                                                                                                               Приклад. Якщо 3>2 і 2>1, то 3>1.
 2.  Якщо а>b, то а+с>b+с. (Якщо до обох частин вірної нерівності додати або відняти одне і те ж число, то отримаємо вірну нерівність).                                                                                

   Приклад. Якщо 2>-1, то 2+1>-1+1; 3 > 0.

 1.  Якщо а>b і с>0, то ас>bс. (Якщо  обидві  частини вірної нерівності помножити або поділити на одне і те ж додатне число, то отримаємо вірну нерівність).                                                                Приклад. Якщо 3>-2, то 3:2>-2:2;  1,5>-1.                                                                                                                Якщо а> b і с<0, то ас< bс. (Якщо  обидві  частини вірної нерівності помножити або поділити на одне і те ж від’ємне число і при цьому знак нерівності змінити на протилежний, то отримаємо вірну нерівність).                                                                                                              Приклад. Якщо 13>2, то 13:(-1) <2:(-1); -13<-2. 
 2.  Якщо а і b однакових знаків (обоє одночасно або додатні, або від’ємні) і а>b, то .                                                                                                                      Приклад. Якщо 3>2, то .
 3.  Якщо а> b і с>d, то а+с> b+d. (Якщо ліві і праві частини двох вірних нерівностей з однаковими знаками почленно додати або відняти, то отримаємо вірну нерівність). 

            Приклад. Якщо 2>-1 і 3>1, то 2+3>-1+1; 5>0.

 1.  Якщо числа а,b,с,d – додатні числа такі, що а>b і с>d, то ас>bd. (Якщо ліві і праві частини двох вірних нерівностей з однаковими знаками та додатними членами почленно помножити, то отримаємо вірну нерівність).                                                                                 Приклад. Якщо 12>1 і 3>2, то 36>2.

Зауваження: властивості 5-7 застосовують при оцінці суми, різниці, добутку та частки двох виразів.

Якщо величина може бути одночасно більша за одне значення, а менша за інше, то її можна записати у вигляді так званої подвійної нерівності.

Наприклад, зошит вартістю в х  копійок може коштувати більше 85 копійок, але не більше 1 гривні.

Даний факт можна записати так: х>85, х≤100 або 85<х≤100.

Розв’яжіть вправи усно:  

 1.  Якщо до обох частин нерівності -3<4 додамо 5, то отримаємо нерівність …
 2.  Обидві частини нерівності 7>-3 помножити на 4.
 3.  Обидві частини нерівності 12<18 поділити на -6.
 4.  Додайте почленно нерівності 7<11 і 1<5.
 5.  Перемножити почленно нерівності 10>2 і 5>4.
 6.  Відомо, що а>b>0. Замість * поставте правильний знак у нерівностях:                                                   -а*- b;      .

Розв’яжіть вправи:

 1.  Відомо, що а>4. Порівняйте з нулем значення виразу:   а-3; 2-а; (а-3)(а-2); (1-а)2(4-а).
 2.  Дано а> b. Порівняйте 2а-3 і 2b-3.
 3.  Додайте почленно нерівності 3<4 і а>b.
 4.  Перемножте почленно нерівності -3<-1 і -6>-8.

Розв’язуємо разом.

 •  Оцініть значення 2а; -b; а+b; 2а-b; аb; , якщо 2≤а≤5, 1≤b4.

Розв’язання.

 1.  2≤а≤5;

     4≤2а≤10.

 1.  1≤b4;

     -1≥-b-4;

     -4≤-b-1.

 1.  2≤а≤5,

    1≤b4,

    3≤а+b≤9.

 1.  2≤а≤5,              1≤b4,                                           4≤2а≤10;

   4≤2а≤10;           -1≥-b-4;                                       -4≤-b-1;

                              -4≤-b-1;                                     0≤2а-b9.

 1.  2≤а≤5,

    1≤b4;

    2≤аb20.

 1.  1≤b4,                                                       2≤а≤5,                                      

                                                

                                                

                                                                            

Зауваження: оцінку степенів виразів роблять аналогічно до множення.

Наприклад, щоб оцінити значення  а2, якщо 2≤а≤5, потрібно:

2≤а≤5,

2≤а≤5,

4≤а2≤25.

Розв’яжіть вправи:

 1.  Відомо, що 2,6<<2,7;  2,2 <<2,3.  Оцініть значення виразів:  
 2.  *Відомо, що 2≤х≤3;  4≤у≤5. Оцініть .

* - за наявності вільного часу.

Робота з картками.

І варіант

ІІ варіант

ІІІ варіант

Додайте почленно нерівності

1 < 4 та 3 > 1

Додайте почленно нерівності

5 < 6 та 2 > 1

Додайте почленно нерівності

2 < 3 та 2 > 1

Оцінити значення х - у, якщо

-2≤х≤3;  -1≤у≤0.

Оцінити значення х - у, якщо

-3≤х≤1;  -2≤у≤0.

Оцінити значення х - у, якщо

-1≤х≤3;  -2≤у≤2.

Оцінити значення -2а2, якщо

2≤а≤3;

Оцінити значення -3а2, якщо

1≤а≤4;

Оцінити значення -4а2, якщо

1≤а≤3;

ІІ. Завдання додому.

Знання теоретичної частини.

 •  Які є знаки нерівностей? 
 •  Назвіть серед них знаки строгої та нестрогої нерівності.
 •  Коли число а більше за число b?
 •  Яка нерівність називається числовою?
 •  Назвіть всі властивості числових нерівностей.

Розв’язати вправи.

 1.  Розташуйте у порядку зростання числа а, b, с і 0, якщо а>b, с<b, 0<b і 0>с.
 2.  Відомо, що -2<с<1. Порівняйте з нулем значення виразу:                                                                                   с+2; 1-с; (с-3)(с+3)(с-2)2.
 3.  Порівняйте числа а і с, якщо а>b і b>с+3.
 4.  Оцініть периметр паралелограма та його площу, якщо його сторони 12≤а≤15, 10≤b14.
 5.  Оцініть суму, різницю, добуток та частку двох чисел х та у, якщо 1≤х≤5, 10≤у24.
 6.  *Відомо, що 1<а<2. Оцініть значення виразу:
 7.  **Оцініть значення а, якщо відомо, що: а-с2=1;  а+IсI<3; а+IсI=2; а-с2>5.

Розв’яжіть вправи на повторення:

 1.  Обчислити
 2.  На скільки відсотків змінилася ціна товару, якщо її спочатку знизили на 10%, а потім підвищили на 10%?
 3.  *Знайти всі дійсні розв’язки рівняння 2+2у2+z2-8x-4y-4z+14=0.


Заняття №2 (2 години)

Тема:  Нерівності зі змінними. Лінійні нерівності з однією змінною. Числові проміжки.

Мета:  Сформувати поняття нерівності зі змінними, лінійної нерівності з однією змінною, розв’язку нерівності, числового проміжка, вміння знаходити об’єднання та переріз числових множників.

Тип уроку: Засвоєння нових знань, умінь та навичок.

Обладнання та наочність: мультимедійна інтерактивна дошка.

Хід уроку.

І. Актуалізація опорних знань  та перевірка домашнього завдання.                                          (запитання теоретичної частини домашнього завдання та додаток до заняття 1).

 •  Які є знаки нерівностей?
 •  Назвіть серед них знаки строгої та нестрогої нерівності.
 •  Коли число а більше за число b?
 •  Коли число а менше за число b?
 •  Яка нерівність називається числовою?
 •  Назвіть всі властивості числових нерівностей.

ІІ. Засвоєння нового матеріалу.

Означення. Нерівність, що містить змінну величину, називається нерівність зі змінною.

Наприклад, 5х-3≥4. 

Якщо у цю нерівність підставити замість х число 5, то отримаємо вірну нерівність 22≥4. Тоді кажуть, що число 5 є розв’язком нерівності. Таких чисел може бути декілька, безліч або не бути взагалі.

Означення.  Розв’язком нерівності з однією змінною називають значення змінної, яке перетворює її в правильну числову нерівність.

Розв’язати нерівність означає знайти всі її  розв’язки або довести, що їх немає.

Усі розв’язки нерівності утворюють множину розв’язків, яку можна позначити на числовій прямій або за допомогою числових проміжків.

 Наприклад:

            Якщо розв’язком нерівності є всі дійсні числа, тобто вона перетворюється в вірну при будь-якому дійсному значенню   змінної, то заштриховують всю числову пряму                              і вказують відповідь: .

             Наприклад, розв’язком нерівностей х2≥0 та  -|х|≤0 будуть всі дійсні числа, тобто відповіддю є числовий проміжок  .

Якщо ж нерівність  розв’язку немає, тобто немає дійсних значень змінної, які б переводили нерівність у вірну числову, то кажуть, що розв’язком нерівності є порожня множина чисел, яка позначається значком .

Наприклад, легко бачити, що нерівність (х-2)2<0 розв’язку немає, адже квадрат будь-якого числа не може бути від’ємним.

Означення.  Нерівності називаються рівносильними, якщо вони мають одну і ту ж саму множину розв’язків.

Наприклад, нерівності  х2≤0 і |х|≤0 є рівносильними, адже  розв’язком кожної з них є тільки число 0.

Нерівності, які не мають розв’язків також будуть рівносильними.

Наприклад,  0х>3 та х2<0 розв’язків не мають, отже є рівносильними.

Інколи потрібно знайти спільні розв’язки двох нерівностей,то кажуть, що слід знайти переріз відповідних числових множників.

Наприклад,  знайдемо спільні розв’язки нерівностей    -1<х≤10 та х≥3.     

Нанесемо на числову пряму обидві  множини чисел  

                                                                                                      звідки видно, що спільні розв’язки даних нерівностей належать  множині .

В деяких більш складніших вправах  під час відшукання розв’язків потрібно об’єднувати проміжки.

Наприклад, об’єднаємо розв’язки нерівностей х≤-1 та х>2.

Інколи в посібниках з математики можна знайти такий запис цього результату: . Тут значок означає об’єднання множин чисел.

Зауваження: під час об’єднання розв’язків нерівностей у відповіді ніколи не може бути порожньої множини, якщо хоча б одна з них має розв’язки.

Розв’яжіть вправи усно:

 1.  Укажіть три довільні розв’язки нерівності 4х>7.
 2.  Укажіть усі натуральні розв’язки нерівності х≤1.
 3.  Укажіть найменший цілий розв’язок нерівності х>-9,   х≥6,1.
 4.  Перевірте, чи є число 7 розв’язком нерівності .
 5.  Розв’яжіть нерівності: 0х>1; 0х>0; 0х>-1; 0х<2; 0х<-2; 0х≥-3.
 6.  Чи рівносильні нерівності  і х≥1?
 7.  Укажіть найменше ціле число, яке належить проміжку
 8.  Укажіть найбільше ціле число, що належить проміжку  

Розв’яжіть вправи:

 1.  Розв’яжіть нерівності:  (х-3)2≥0; (х-3)2≤0; (х-3)2>0;  (х-3)2<0 .
 2.  Розв’яжіть нерівності: |х|≤-1; |х|>-3.
 3.  Розв’яжіть нерівність
 4.  Використовуючи координатну пряму, знайдіть переріз множин:                                                      а) ;                б)  .
 5.  Покажіть на координатній прямій об’єднання проміжків:                                                                              а) ;  б)  ; в) .

Означення.  Нерівність ах+b>0 (ах+b≥0,  ах+b<0,  ах+b≤0), де а і b – деякі числа називають лінійною нерівністю з однією змінною.

Наприклад,    -3х-5≤0.

При розв’язуванні лінійних нерівностей ми можемо виконувати тільки рівносильні перетворення (кінцева нерівність повинна мати ті ж розв’язки, що і початкова, тобто вони повинні бути рівносильні). Для цього користуються    такими властивостями, які можна легко вивести з властивостей числових нерівностей:  

 1.  Під час розкривання дужок та при зведенні подібних доданків отримуємо рівносильні нерівності.
 2.  Якщо члени нерівності перенести з однієї частини в іншу і змінити їх знаки на протилежні, то отримаємо рівносильну нерівність.
 3.  Якщо поділити або помножити обидві частини нерівності на одне і теж додатне число, то отримаємо рівносильну нерівність.
 4.  Якщо поділити або помножити обидві частини нерівності на одне і те ж від’ємне число і змінити знак нерівності на протилежний, то отримаємо рівносильну нерівність.

Зауваження: дані властивості схожі на ті, які ми використовуємо при розв’язуванні рівнянь з урахуванням знака числа, на яке ми ділимо чи множимо ліву та праву частини нерівності.

Розв’язуємо разом.

 •  Розв’язати нерівність 2,7(х+3)<7,2(х-3).

Розкриємо дужки в обох частинах нерівності:

2,7х+8,1<7,2х-21,6.

Перенесемо доданки зі змінною в одну частину (як правило в ліву), а числа – в іншу (як правило в праву) та зведемо подібні доданки:

 2,7х-7,2х<-21,6-8,1;

-4,5х<-29,7.

Тепер поділимо обидві частини нерівності на -4,5 змінивши знак нерівності на протилежний:

х>6,6.

Отже, відповідь:                        .

Розв’яжіть вправи:

 1.  Розв’язати нерівність 2(3-2х)+3(2-х)≤-2.
 2.  Розв’язати нерівність
 3.  Знайти найбільше ціле значення змінної а, при якому різниця дробів  додатна.
 4.  Знайти розв’язки нерівності , які належать проміжку .
 5.  При яких цілих додатних значеннях змінної х вірна нерівність ?

Розв’яжіть вправу самостійно*:  (Відповідь:                      ).

 * За наявності часу.

Робота з картками.

І варіант

ІІ варіант

ІІІ варіант

Знайдіть переріз та об’єднання проміжків

(-3;5] та (0;5) 

Знайдіть переріз та об’єднання проміжків

[-1;3) та (-1;0]

Знайдіть переріз та об’єднання проміжків

[-2;0] та (-2;0]

Розв’язати нерівність

-8(х - 2) + 2х < 2х + 4.

Розв’язати нерівність

-2(1 - х) - 3х ≥ х - 5.

Розв’язати нерівність

-4(х + 2) + х ≤ -3х - 4.

Розв’язати нерівність

-(х2 + 4)(2х – 5) > 0

Розв’язати нерівність

-(х2 + 3)(10 - 2х) < 0

Розв’язати нерівність

-(5х2 + 14)(1-6х) > 0

ІІІ. Завдання додому.

Знання теоретичної частини.

 •  Означення розв’язку нерівності.
 •  Що означає розв’язати нерівність?
 •  Означення рівносильних нерівностей.
 •  Означення лінійної нерівності.
 •  Які властивості використовуються при розв’язуванні нерівностей?

Розв’язати вправи.

 1.  Розв’яжіть нерівності           
 2.  При яких значеннях n значення виразу 12n-5 не більші за -5?
 3.  Розв’язати нерівність .
 4.  Знайдіть найбільший розв’язок нерівності .
 5.  Скільки натуральних розв’язків має нерівність ?
 6.  При яких значеннях b рівняння 2 - 6х + b=0 має два різні дійсні корені?
 7.  *Знайти розв’язки нерівності  ах-5>10 відносно змінної х залежно від  параметра а.

Розв’яжіть вправи на повторення:

 1.  Розмістити числа в порядку зростання:
 2.  Спростити вирази      
 3.   **При яких цілих значеннях параметра а квадратне рівняння х2+2ах+3=0 має два цілі корені?


Заняття №3 (2 години)

Тема:  Система лінійних нерівностей з однією змінною. Розв’язування подвійних нерівностей. 

Мета:  Сформувати поняття системи нерівностей з однією змінною. Навчити учнів застосовувати знання властивостей нерівностей та вміння розв’язувати системи нерівностей до розв’язування подвійних нерівностей.

Тип уроку: Засвоєння та застосування нових знань, умінь та навичок.

Обладнання та наочність: мультимедійна інтерактивна дошка.

Хід уроку.

І. Перевірка домашнього завдання.  (запитання теоретичної частини домашнього завдання та додаток до заняття 2).

 •  Означення розв’язку нерівності.
 •  Що означає розв’язати нерівність?
 •  Означення рівносильних нерівностей.
 •  Означення лінійної нерівності.
 •  Які властивості використовуються при розв’язуванні нерівностей?

ІІ. Актуалізація опорних знань.

 1.  Знайти спільні розв’язки нерівностей  3х≥1 та -х>-2.
 2.  Об’єднати розв’язки нерівностей -2х>2 та х≤-5.
 3.  Показати на числовій прямій розв’язки подвійної нерівності -5<х≤1.
 4.  Знайдіть допустимі значення змінної виразів: а) ; б) .

ІІІ. Засвоєння нового матеріалу.

 1.  Системи нерівностей.

Якщо треба знайти спільні розв’язки кількох нерівностей, то кажуть, що  треба розв’язати систему нерівностей.

Наприклад, для знаходження області допустимих значень виразу потрібно знайти спільні розв’язки двох нерівностей: х-5≥0 та  8-х≥0. Розв’язком першої буде х≥5, а другої х≤8.  Звідки спільні розв’язки будуть: .

Означення.  Розв’язком системи нерівностей з однією змінною називають значення змінної, яке перетворює кожну нерівність у вірну числову.

Розв’язати систему нерівностей означає знайти всі її  розв’язки або довести, що їх немає.

Усі розв’язки системи нерівностей утворюють множину розв’язків системи нерівностей.

Щоб розв’язати систему нерівностей треба знайти перетин множин розв’язків нерівностей, які складають систему.

Розв’язуємо разом.

Наприклад, розв’язати систему нерівностей

       Відповідь:  .

Зауваження: розв’язком системи нерівностей, в якій всі нерівності зведені до найпростіших і одного знаку > або ≥ буде розв’язок самої сильнішої нерівності (більше більшого). Аналогічно, розв’язком системи зі знаками < або ≤  буде розв’язок (менше меншого).

Розв’язуємо разом.

Наприклад,  розв’язком системи    буде                                                                                                                                                             

Отже, відповіддю буде проміжок:

Система  має розв’язок

Розв’яжіть вправи:

 1.  Розв’яжіть систему нерівностей
 2.  Знайдіть множину розв’язків системи нерівностей
 3.  Знайти область допустимих значень виразу .
 4.  Подвійні нерівності.

Так як подвійна нерівність складається з двох умов, які повинні виконуватися одночасно, то її розв’язування також зводиться до розв’язування системи двох нерівностей.

Наприклад,  розв’язування подвійної  нерівності  –х+5 ≤  х-2 < 8 зводиться до розв’язування системи   Звідси  

Розв’яжіть вправи:

 1.  Розв’язати подвійну нерівність
 2.  Розв’язати подвійну нерівність
 3.  Розв’яжіть подвійну нерівність

Зауваження: подвійну нерівність, в якої змінна стоїть тільки в середній частині можна розв’язувати і без допомогою системи.

А саме, оперуючи середньою і правою та середньою і лівою частинами та спираючись на властивості нерівностей, потрібно виконати перетворення, при яких в середній частини залишиться тільки змінна.

Розв’язуємо разом.

Наприклад, нерівність  розв’яжемо іншим способом.

Помножимо всі частини нерівності на два:      

Віднімемо одиницю від усіх частин нерівності:   

Поділимо всі частини нерівності на  -2:           

Отже, відповіддю є проміжок  

 Робота з картками.

І варіант

ІІ варіант

ІІІ варіант

Знайти область допустимих значень виразу

Знайти область допустимих значень виразу

Знайти область допустимих значень виразу

Не зводячи до системи нерівностей розв’язати подвійну нерівність

Не зводячи до системи нерівностей розв’язати подвійну нерівність

Не зводячи до системи нерівностей розв’язати подвійну нерівність

 

ІV. Завдання додому.

Знання теоретичної частини.

 1.  Означення розв’язку системи нерівностей.
 2.  Що означає розв’язати систему нерівностей?
 3.  Якщо всі нерівності в системі, які зведені до найпростіших, виявилися одного знаку > або ≥, то розв’язком системи буде …?
 4.  Якщо всі нерівності в системі, які зведені до найпростіших, виявилися одного знаку < або ≤, то розв’язком системи буде …?

Розв’язати вправи.

 1.  Розв’яжіть систему нерівностей
 2.  Розв’яжіть систему нерівностей
 3.  При яких значеннях х має зміст вираз:                                                                                                      а) ; б) ?
 4.  Скільки цілих розв’язків має нерівність ?
 5.  Розв’язати подвійну нерівність

Розв’яжіть вправи на повторення:

 1.  Спростити вираз .
 2.  Спростити вираз  .
 3.  *Чому дорівнює сума виразів , якщо відомо, що їх різниця ?   


Заняття №4 (
1+1 години)

Тема1:  Розв’язування нерівностей з модулями.

Самостійна робота.

Мета:  Навчити дітей застосовувати геометричний зміст модуля до розв’язування нерівностей з модулями.                                                                                                                            Узагальнити та систематизувати знання учнів із теми «Лінійні нерівності та системи лінійних нерівностей. Перевірити проміжні знання з даної теми.

Тип уроку: Комбінований.

Обладнання та наочність: мультимедійна інтерактивна дошка.

Хід уроку.

І. Перевірка домашнього завдання.  (запитання теоретичної частини домашнього завдання до занять 1-3 та додаток до заняття 3).

 •  Означення лінійної нерівності.
 •  Які властивості використовуються при розв’язуванні нерівностей?
 •  Якщо всі нерівності в сист емі, які зведені до найпростіших, виявилися одного знаку > або ≥, то розв’язком системи буде …?
 •  Якщо всі нерівності в системі, які зведені до найпростіших, виявилися одного знаку < або ≤, то розв’язком системи буде …?

                 ІІ. Актуалізація опорних знань.

Розв’язати рівняння IхI=5 та показати розв’язки на числовій прямій.

ІІІ. Засвоєння нового матеріалу.

 1.  Нерівності з модулем.

Ми вже розглядали нерівності з модулями, в яких в правій частині стоїть нуль та від’ємні числа, які розв’язуються на основі означення модуля (IхI≥0).

Розв’яжіть вправи усно:

Розв’яжіть нерівності: IхI ≥-2; IхI >0;  IхI ≤-1; IхI ≤0.

Розглянемо нерівності вигляду  IхI≤а, IхI<а   та IхI≥а, хI>а, де а – додатне  число.

 Нагадаємо, що геометричний зміст модуля є відстань. Отже розв’язком нерівності IхI ≤ 3 буде відрізок, що не перевищує три одиниці ліворуч та вправоруч  від нуля:

 

Отже розв’язування нерівності  IхI ≤ 3 зводиться до розв’язування системи двох нерівностей                   

Інколи розв’язок записують у вигляді подвійної нерівності: -3≤х≤3. Але для розв’язування більш складних нерівностей слід розв’язувати саме з допомогою системи.

Відповіддю буде проміжок

Легко запам’ятати таке правило: нерівність з модулем IхI≤а або  IхI<а (де а – додатне число)   рівносильна системі двох нерівностей, в якій вираз, що стояв під  модулем,  більший від’ємного і менший додатного значення правої частини.

Використовуючи геометричний зміст модуля, розв’яжемо нерівність IхI>2:

Отже розв’язком даної нерівності буде об’єднання проміжків: .

В цьому випадку розв’язування нерівності зводиться до сукупності (об’єднання) двох нерівностей х>2 та х<-2.  В сукупності двох нерівностей як і в системи є своє позначення:

Легко запам’ятати таке правило: нерівність з модулем IхI≥а або  IхI>а (де а – додатне число)   рівносильна сукупності двох нерівностей, в якій вираз, що стояв під  модулем,  більший додатного  і менший  від’ємного значення правої частини.

Зауваження: аналогічно розв’язуються і нерівності з модулями, коли під модулем стоять будь-які вирази зі змінною, зведенням до системи та сукупності нерівностей.

                     Розв’яжіть вправи:

 1.  Розв’язати нерівність
 2.  Розв’язати нерівність

Зауваження: більш складніші вправи з модулями розв’язуються за допомогою розкриття модуля за означенням або на проміжках подібно до рівнянь.

Розв’язуємо разом.

 1.  *Розв’язати нерівність розкриттям модуля

Розкриваємо модуль за означенням двома шляхами:

                 або   

Отже, в першому  випадку отримали проміжок  , а в другому – система розв’язків немає. Об’єднавши ці два результати, отримаємо відповідь .

 1.  *Розв’язати нерівність |х+1|+|х-1|≤2.

х + 1 = 0,      х - 1 = 0,

х = - 1.          х = 1.        

При  х ≤ -1.    - х – 1 – х + 1 ≤ 2;  - 2 х ≤ 2; х ≥ -1.  Заданому проміжку належить х = -1.

При    -1 ≤ х ≤ 1.  х +1 – х + 1 ≤ 2;   2  ≤  0; х . Розв’язком є   -1 ≤ х ≤ 1

При   х ≥-1.     х +1 + х - 1 ≤ 2;   2 х ≤ 2; х ≥ -1.  Заданому проміжку належить х = -1.

Об’єднавши розв’язки, отримуємо відповідь: -1 ≤ х ≤ 1.

ІV. Завдання додому.

Розв’яжіть вправи.

 1.  Розв’язати нерівність: а) |7х+8| ≤2;    б) |10-3х|>5.
 2.  Розв’язати нерівність
 3.  Розв’язати нерівність |х+2|+3х≥5.
 4.  * Розв’язати нерівність |2х-1|+|3+х|>1.

Розв’яжіть вправи на повторення:

 1.  Звільнитися від ірраціональності в знаменнику дробу

    .

 1.  Спростити  

          

 1.  * Спростити вираз .

Тема 2.

І. Актуалізація опорних знань.

 1.  Які є знаки нерівностей?
 2.  Назвіть серед них знаки строгої та нестрогої нерівності.
 3.  Сформулюйте властивості числоіих нерівностей.
 4.  Означення розв’язку нерівності.
 5.  Що означає розв’язати нерівність?
 6.  Означення рівносильних нерівностей.
 7.  Сформулюйте властивості рівносильних перетворень.
 8.  Нерівність з модулем IхI≤а або  IхI<а (де а – додатне число)   рівносильна ….
 9.  Нерівність з модулем IхI≥а або  IхI>а (де а – додатне число)   рівносильна ….

Розв’яжіть вправи:

 1.  Нехай 2<х<10, 3<у<6. Оцініть вирази: 2х, х + у, х - у, ху, .
 2.  Розв’яжіть нерівності: 3х-6≥0; -х>3. 
 3.  Розв’яжіть систему нерівностей
 4.  Розв’яжіть подвійну нерівність -1<2х+1≤3.
 5.  Розв’яжіть нерівності з модулями: |х|≤3; |х|>1.

ІІІ. Самостійна робота.

Варіант 1.

 1.  Дано значення 6 < а  < 9,  0,3 < b  < 1,5. Оцінити значення виразів:                                    а) (1 бал) 2а + b;   б) (1 бал) а – b; в) (1 бал) . 
 2.  Розвязати нерівності:                                                                                                                                       а) (1 бал) -3х + 5 > 6(х-4); б) (2 бали) .
 3.  Розвязати подвійні нерівності:                                                                                                                     а) (1 бал) -3 ≤ 2х-1 <5; б) (2 бали) .
 4.  Розвязати систему нерівностей (1 бал)
 5.  Розвязати нерівність (1 бал)  ׀      - 1׀  > 5. 
 6.  *Розвязати нерівність  (1 бал) ׀1- ׀ + 5х.  

Варіант 2.

 1.  Дано значення 2 а ≤ 4,8,  0,6  b  ≤ 2. Оцінити значення виразів:                                     а) (1 бал) а +2 b;   б) (1 бал) а – b; в) (1 бал) . 
 2.  Розвязати нерівності:                                                                                                                                      а) (1 бал) 3 - 2х ≥ 10(3 + х); б) (2 бали) .
 3.  Розвязати подвійні нерівності:                                                                                                               а) (1 бал) -4 < 3х + 2 ≤ 11; б) (2 бали) .
 4.  Розвязати систему нерівностей (1 бал)
 5.  Розвязати нерівність (1 бал)  ׀      + 1׀  > 3. 
 6.  *Розвязати нерівність (1 бал)     ׀2 - х׀  - 4х.  

Варіант 3.

 1.  Дано значення 4,2 < а < 6,  2 < b  < 2,5. Оцінити значення виразів:                                     а) (1 бал) 2а + b;   б) (1 бал)  b; в) (1 бал) .  
 2.  Розвязати нерівності:                                                                                                                                       а) (1 бал) 1- 5х < 4 (2-х);                  б) (2 бали) .
 3.  Розвязати подвійні нерівності:                                                                                                              а) (1 бал) -1 <1+ 2х ≤ 1;                    б) (2 бали) .                                      
 4.  Розвязати систему нерівностей (1 бал)
 5.  1 бал Розвязати нерівність (1 бал)  ׀     1 + ׀  > 2. 
 6.  *Розвязати нерівність      ׀3 + ׀  + х < 1.  


Заняття № 5 (2 години)

Тема:  Доведення нерівностей.

Мета:  Формувати вміння застосовувати основні властивості числових нерівностей для доведення нерівностей.

Тип уроку: Засвоєння вмінь та навичок.

Обладнання та наочність: мультимедійна інтерактивна дошка.

Хід уроку.

І. Перевірка домашнього завдання.  (додаток до заняття 4).

ІІ.Актуалізація опорних знань.

 •  Коли число а більше за число b?
 •  Коли число а менше за число b?

ІІІ. Засвоєння нового матеріалу.

Розв’яжіть вправу (опорні нерівності).

 •  Порівняйте з нулем вирази: а2;  |а|; а2+…+с2;   , де a, b, …,c додатні числа.

Розв’яжіть вправи усно:

 1.  Порівняйте з нулем вирази: 2; (-а)2; -|а|; а2+10; |а|+1.
 2.  Подайте у вигляді квадрата двочлена вирази: а2-6а+9; 4с2+12ас+9а2.
 3.  Подайте у вигляді багаточлена вирази: (х-4)(х+5); (а+5)2.

Зауваження: для того, щоб довести нерівність, потрібно або оцінити різницю лівої та правої частин, або скористатися однією з опорних нерівностей, або застосувати раніше доведені нерівності.

Розв’яжіть вправи.

 1.  Доведіть, що при будь-якому дійсному значенні змінної є вірною нерівність (а+3)(а+1)>а(а+4).
 2.  Доведіть нерівність 2+4с+3>0.
 3.  Доведіть нерівність а3-6а2+а-6≥0, якщо а≥6.
 4.  Доведіть що, ас+1>а+с, якщо а>1 і с>1.
 5.  Доведіть, що коли а<с, то
 6.  Доведіть нерівність а22+6а-4с+13≥0.
 7.  Порівняйте суму квадратів двох додатних чисел  і квадрат їх суми.
 8.  Нехай дано три послідовних натуральних числа. Порівняйте квадрат середнього з цих чисел та суму квадратів двох інших.
 9.  Опорна задача. Доведіть, що сума двох взаємно-обернених додатних чисел  більше або дорівнює 2  ().
 10.  Опорна задача. Доведіть, що сума двох взаємно-обернених від’ємних чисел  менше або дорівнює -2  ().
 11.  Опорна задача. Доведіть, що середнє арифметичне двох чисел не менше їх середнього геометричного  – нерівність Коші.
 12.  Доведіть нерівність а55≥а4с+ас4 для всіх додатніх а і с.
 13.  Доведіть нерівність .

Зауваження: 

 1.  Записана нерівність Коші є лише частковим її випадком для двох доданків.
 2.  При доведенні більш складних нерівностей інколи використовують метод доведення від супротивного чи геометричну інтерпретацію нерівності.

Робота з картками.

І варіант

ІІ варіант

ІІІ варіант

Доведіть нерівність                        4а2 - 6а – 2 > -(2а + 6)

Доведіть нерівність                         3с2 - 3а  >  2с2 - 5 - а      

Доведіть нерівність                4а2 + 9а + 18  >2 + а

Доведіть нерівність                           а2с2 + а4 ≥  -(а2 + с2)                   

Доведіть нерівність                         а2к2 + 3а2 ≥  -( к4+3к2)                   

Доведіть нерівність                2р2 + 2с2 ≥  -( р2с24)                   

Доведіть, що для всіх додатних  а і b справедлива нерівність

Для всіх невід’ємних а і b доведіть нерівність                     ab(a + b) ≤ a3 + b3 

 Для катетів а і b та гіпотенузи с прямокутного                  трикутника доведіть нерівність

ІV. Завдання додому.

 1.  Доведіть нерівність 28а -32≤7а2-4.
 2.  Доведіть нерівність ас(с-а)≤а33, якщо а≥с.
 3.  Для трьох послівних натуральних чисел, порівняйте квадрат середнього з них і добуток двох інших.
 4.  Доведіть нерівність а22-16а+14с+114>0.
 5.  Доведіть нерівність .
 6.  *Доведіть нерівність .
 7.  **Доведіть нерівність ,  де  a, b, c  є відповідно  катетами  та гіпотенузою прямокутного трикутника.

Розв’яжіть вправи на повторення:

 1.  Спростити вирази
 2.  Спростити вираз  .
 3.  Спростити вираз


Заняття № 6 (2 години)

Тема:  Розв’язування нерівностей виду (х-а)(х-b)≥0 та . Метод інтервалів.

Мета: Формувати вміння розв’язувати нерівності даного типу методом інтервалів.

Тип уроку: Засвоєння та застосування нових знань, умінь та навичок.

Обладнання та наочність: мультимедійна інтерактивна дошка.

Хід уроку.

І. Перевірка домашнього завдання.  (додаток до заняття 5).

          ІІ. Актуалізація опорних знань.

 1.  Коли добуток двох множників додатний, а коли від’ємний?
 2.  Коли частка двох множників додатна, а коли від’ємна?
 3.  Розкласти на множники квадратний тричлен х2-5х+6, використовуючи формулу розкладу ах2+bx+c=a(x-x1)(x-x2), де x1, x2 корені відповідного квадратного рівняння.

Розв’язуємо разом.

Розв’язати нерівності: а) (х-4)(х+3)≥0;  б)  .

а) (х-4)(х+3)≥0. Так як добуток двох множників може бути додатним тоді і тільки тоді, коли множники одночасно або додатні або від’ємні. Враховуючи нестрогий знак нерівності, отримуємо:

       або    Розв’язком буде сукупність .

б) . Аналогічно міркуючи, отримуємо принцип розв’язку з урахуванням того факту, що знаменник нулю не дорівнює:

  або

Так як друга система розв’язку немає, то відповіддю буде проміжок:

Зауваження: зрозуміло, що розв’язувати таким шляхом нерівності, в яких лінійних множників більше двох нераціонально і це забере надто багато часу. Тоді застосовують так званий метод інтервалів чи «змійки».

                ІІІ. Засвоєння нового матеріалу.

В залежності від типу нерівності можна використати такі принципи розв’язку:

Розв’язуємо разом.

 •  Якщо нерівність містить лінійні множники з додатними коефіцієнтами при невідомих, то наносимо на числову пряму нулі кожного множника з урахуванням знаку строгості чи не строгості і починаючи справа розставляємо знаки «+», «» і так далі. (Знак «+» відповідає знаку «≥ 0», а знак «» відповідає знаку» ≤ 0»)

(х-1)(х+4)<0;    х-1=0; х=1. х+4=0; х=-4 – надалі виконуємо усно).

Відповідь: (-4; 1).

 •  Якщо нерівність містить множники з відємними коефіцієнтами при невідомих, то винісши за дужки знак    «» і поділивши на 1 ліву та праву частину нерівності, приходимо до попереднього типу.

       (х+3)(5-х)≤0; (х+3)(х-5)≥0;

Відповідь: .

 •  Якщо маємо строгу дробову нерівність з лінійними множниками, то розвязуємо як у першому випадку при множенні.

Відповідь: (-1; 0).

 •  Якщо дробова нерівність нестрога, то нулі чисельника включаємо, а нулі знаменника виключаємо.

Відповідь: .

 •  Якщо деякі лінійні множники в строгій нерівності стоять в парній степені, то розбиваючи на проміжки, їх пропускаємо, а далі діємо так само.

х2(х+1)(х-1)<0;

Відповідь: .

 •  Якщо ж нерівність нестрога, то поступаємо аналогічно, але до відповіді додаємо всі нулі  множників парних степенів, якщо вони туди не ввійшли.

;

Відповідь: , х=1.

Розв’яжіть вправи:

 1.  Розв’яжіть нерівності: а) ;  б) ; в)   
 2.  Розв’яжіть нерівності: а) ;  б)  х(х+7)(х+3)4≤0.
 3.  Розв’яжіть нерівності: а) ; б) 2+7х)(х2-25)≤0.

Зауваження: Можна сформулювати загальне правило: На ОДЗ виразів, що входять в нерівність,  знаходимо нулі множників, що входять у чисельник та знаменник та  наносимо їх на числову пряму з урахуванням знаку нерівності, звертаючи увагу на той факт, що деякі нулі можуть зустрічатися декілька разів (дивись метод інтервалів при парних степенях множників) та нерівність може  містити модуль як окремий множник (знак модуля і квадрата однаковий).  

Робота з картками.

І варіант

ІІ варіант

ІІІ варіант

Розв’язати нерівність                       х(2 – х) ≤ 0

Розв’язати нерівність                       (х – 1)(3 – х) ≥ 0

Розв’язати нерівність                       (х + 1)(1 – х) ≤ 0

Розв’язати нерівність                       

Розв’язати нерівність   

Розв’язати нерівність   

Розв’язати нерівність   

Розв’язати нерівність   

Розв’язати нерівність   

 1.  *Розв’яжіть нерівності: а) ; б) ;                                                                         в)  .
 •  За наявного часу.

 ІV. Завдання додому.

Розв’язати вправи.

 1.  Розв’язати нерівність .
 2.  Розв’язати нерівність .
 3.  Розв’язати нерівність .
 4.  Розв’язати нерівність .
 5.  Розв’язати нерівність .
 6.  Розв’язати нерівність .
 7.  *Розв’язати нерівність .

Розв’яжіть вправи на повторення:

 1.  Розв’язати рівняння:
 2.  Розв’язати рівняння:
 3.  Розв’язати рівняння   


Заняття № 7 (2 години)

Тема:  Розв’язування типових вправ.

Мета:  Узагальнити та систематизувати знання учнів із теми «Розв’язування лінійних нерівностей».

Тип уроку: Узагальнення та систематизація знань.

Обладнання та наочність: мультимедійна інтерактивна дошка.

Хід уроку.

          І. Перевірка домашнього завдання.  (додаток до заняття 6).

          ІІ. Актуалізація опорних знань.

Розв’язуємо вправи усно.

 1.  Додайте почленно нерівності х<3 та у<-1.
 2.  Оцінити добуток ас, якщо -1≤а≤1, 0≤с≤2.
 3.  Розв’яжіть нерівність 4-2х<2.
 4.  Розв’язати нерівність -1≤0,5х<2.
 5.  Розв’язати систему нерівностей
 6.  Розв’язати систему нерівностей
 7.  Розв’язати нерівність IхI≤0,5.
 8.  Розв’язати нерівність IхI>5.
 9.  Довести нерівність х2-50х+625+1>0.
 10.  Розв’язати нерівність х(х-2)≥0.
 11.  Розв’язати нерівність

          ІІІ. Розв’язання вправ.

Розв’яжемо вправи.

 1.  Розв’язати нерівність
 2.  При яких значеннях змінної х має зміст вираз .
 3.  Розв’яжіть нерівність -2,4≤4х+0,8<4.
 4.  Розв’язати нерівність I5х-4I≤3.
 5.  Розв’язати нерівність I13-5хI>9.
 6.  Довести, с3-2с2+с-2≥0, якщо с≥2.
 7.  Для додатних х та у довести, що
 8.  *Розв’язати систему нерівностей
 9.  * Розв’язати сукупність нерівностей
 10.    *Розв’язати подвійні нерівності:

*- за наявністю вільного часу

ІV. Завдання додому.

Розв’язати вправи.

 1.  Розв’язати нерівність 2,3х-0,8<1-0,4х.
 2.  При яких значеннях а рівняння х2-8х-3а=0 не має коренів?
 3.  *При яких значеннях а рівняння  (а+4)х=а2-16 має від’ємний корінь?
 4.  В лісі росли дуби, берези і клени, відношення кількості яких дорівнює 3:5:4 відповідно. Яка може бути найбільша кількість дубів, якщо всього дерев не більше 1000?
 5.  Розв’язати систему нерівностей
 6.  Розв’язати нерівність IхI≥х.
 7.  Довести, що при будь-якому значенні змінної правильна рівність а(а-2)>6(а-3).

Розв’яжіть вправи на повторення:

 1.  Розв’язати рівняння:

             

             .

 1.  Розв’язати рівняння:

             

 1.  *Складіть квадратне рівняння, корені якого є оберненими числами квадратів коренів рівняння х2+55х-45=0, не розв’язуючи останнього рівняння.


Заняття №
8  (1+1 години)

Тема:   Узагальнення та систематизація знань з даної теми. Контрольна робота.

Мета:  Узагальнити та систематизувати знання учнів із теми «Розв’язування лінійних нерівностей». Перевірити рівень засвоєння знань і вмінь учнів з даної теми.

Тип уроку: Узагальнення та систематизація знань. Контроль знань і вмінь.

Обладнання та наочність: мультимедійна інтерактивна дошка.

Хід уроку.

          І. Перевірка домашнього завдання.  (додаток до заняття 7).

          ІІ. Актуалізація опорних знань.

 •     Коли число а більше за число b?
 •     Коли число а менше за число b?
 •      Назвіть всі властивості числових нерівностей.
 •      Означення розв’язку нерівності.
 •      Що означає розв’язати нерівність?
 •      Означення рівносильних нерівностей.
 •       Які властивості використовуються при розв’язуванні нерівностей?
 •      Нерівність з модулем IхI≤а або  IхI<а (де а – додатне число)   рівносильна ….
 •      Нерівність з модулем IхI≥а або  IхI<а (де а – додатне число)   рівносильна ….

         Розв’яжіть вправи усно:

 1.  Додайте до обох частин нерівності х + 1 < у -2 число 2.
 2.  Скільки цілих чисел містить проміжок ?                

 1.  Розв’яжіть нерівність -2а + 6 < а.
 2.  Розв’яжіть нерівність -30 ≤ 2х < 16.
 3.  Знайдіть допустимі значення змінної для виразів:
 4.  Розв’яжіть нерівність (х – 1)2х > 0.

ІІІ. Контрольна робота.

І варіант.

1.  ( 1 бал) Яка з наведених нерівностей правильна, якщо а=b+1?

А

Б

В

Г

а<b

а≥b

а>b

Визначити неможливо.

2. ( 1 бал) Які з наведених чисел належать проміжку (-6;-3]?

А

Б

В

Г

-4 і -3

-6 і -5

-6 і 0

-1 і 0

3. ( 1 бал) Який із наведених проміжків є розв’язком нерівності 18<13-2х?

А

Б

В

Г

(-∞;-2,5)

(-∞;-2,5]

(-2,5; +∞)

(2,5; +∞)

4. ( 1 бал) Укажіть найменше ціле число, яке задовольняє умову -6<3а≤0. 

А

Б

В

Г

-6

-2

-1

0

5. ( 2 бали) Знайти найменший цілий розв’язок нерівності

6.  ( 2 бали) При яких значеннях х визначений вираз ?

7. ( 2 бали) Доведіть нерівність 16(а-1)≤-8а+9а2.

8.  ( 2 бали) Розв’язати нерівність

ІІ варіант.

1.  ( 1 бал) Яка з наведених нерівностей правильна, якщо а=b-7?

А

Б

В

Г

а>b

а<b

а≥b

Визначити неможливо.

2. ( 1 бал) Які з наведених чисел належать проміжку [-7;-4)?

А

Б

В

Г

-7 і -4

-7 і -5

-4 і -3

-4 і 0

3. ( 1 бал) Який із наведених проміжків є розв’язком нерівності 7-2x≤14?

А

Б

В

Г

(-∞;-3,5]

(-∞;9]

[-3,5; +∞)

(-3,5; +∞)

4. ( 1 бал) Укажіть найменше ціле число, яке задовольняє умову 5<4а≤15. 

А

Б

В

Г

5

3

4

15

5. ( 2 бали) Скільки натуральних розв’язків має нерівність .

6.  ( 2 бали) При яких значеннях х визначений вираз ?

7. ( 2 бали) Доведіть нерівність 8a(3-2a)≤64a+25.

8.  ( 2 бали) Розв’язати нерівність

ІІІ варіант.

1.  ( 1 бал) Яка з наведених нерівностей правильна, якщо –b=-а+5?

А

Б

В

Г

а<b

а≥b

а>b

Визначити неможливо.

2. ( 1 бал) Які з наведених чисел належать проміжку (-7;5]?

А

Б

В

Г

0 і 5

-7 і 0

-7 і 6

-7 і -16

3. ( 1 бал) Який із наведених проміжків є розв’язком нерівності 3,6>0,9-3x?

А

Б

В

Г

(0,9;+∞)

(-0,9;+∞)

[-0,9;+∞)

(-∞; -0,9)

4. ( 1 бал) Укажіть найменше ціле число, яке задовольняє умову -9≤2а<3. 

А

Б

В

Г

-5

-9

0

-4

5. ( 2 бали) Знайти найбільший від’ємний розв’язок нерівності .

6.  ( 2 бали) При яких значеннях х визначений вираз ?

7. ( 2 бали) Доведіть нерівність a6 + 8 ≥ 2(a4 - 2a2).

8.  ( 2 бали) Розв’язати нерівність


І
V. Завдання додому. (вправи для майбутньої теми)

 1.  Знайти допустимі значення змінної для виразів:                
 2.  Знайти невідомі значення змінних для функції у = 3х – 1

Х

-1

0

2

у

2

-3

0

 1.  За допомогою графіка функції (див. рисунок) знайти:

а) значення х, якщо у = -4; 3; 0;

б) значення у, якщо х = -1; 0; 7.

Розв’яжіть вправи на повторення:

 1.  У велосипеді ведуча шестерня має 44 зуби, а ведена – 20. Знайти найменше число обертів, що зробить ведуча шестерня, щоб шестерні зайняли первісне положення. Скільки оборотів зробить за цей час ведена шестерня?
 2.  Басейн наповнюється через першу трубу за 4 години, через другу – за 6 годин. Яку частину басейну залишиться наповнити після спільної роботи обох труб протягом двох годин і за скільки вони наповнюють весь басейн?
 3.  Від шматка проводу спочатку відрізали 55%, потім ще 40% остачі. Скільки відсотків шматка залишилося?
 4.  Скільки води варто долити до 7,5 кг 12% розчину солі, щоб одержати 10% розчин?


5

6


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

83875. Полость живота. Топографо – анатомические образования верхнего и нижнего этажей брюшной полости 51.31 KB
  В хирургической анатомии в малом сальнике выделяют лишь lig.hepatoduodenale и lig.hepatogastricum, поскольку они хорошо визуализируются во время операций. В составе lig. hepatoduodenale, между ее листками, в порядке справа налево располагаются следующие элементы: ductus choledohus (D) — крайнее правое положение, vena portae (V) — посередине
83876. Висцеральные ветви брюшной части аорты. Притоки воротной вены. Порто – кавальные анастомозы 55.17 KB
  Висцеральные ветви брюшной части аорты Непарные висцеральные ветви Чревный ствол короткая 2 см но толстая артерия которая отходит на уровне XII грудного позвонка в самом hitus orticus диафрагмы идет вперед над верхним краем pncres и тотчас делится на три ветви: . gstric sinistr левая желудочная артерия идет к малой кривизне желудка дает ветви как к желудку так и к prs bdominlis esophgi. gstroduodenlis проходит позади duodenum и делится на две ветви: .
83877. Малый сальник, сальниковая сумка, стенки, отверстие, связь с другими отделами. Способы осуществления доступа к поджелудочной железе 69.84 KB
  В зависимости от локализации патологического процесса и характера оперативного вмешательства производят различные разрезы передней брюшной стенки. Для обнажения тела и хвоста поджелудочной железы чаще применяют верхний срединный разрез который в случае необходимости можно расширить путем пересечения прямых мышц живота. Для подхода к головке поджелудочной железы особенно если одновременно предполагают вмешательство на желчных путях целесообразно применять разрезы С. Разрез проводят параллельно XII ребру справа если необходимо подойти к...
83878. Хирургическая анатомия печени. Связки, доли, ворота, кровеносные сосуды. Хирургическая анатомия печёночно – двенадцатипертной связки, элементы 54.27 KB
  Нижний край острый с двумя вырезками вдавление от желчного пузыря и вырезки круглой связки печени. Поперечная борозда соответствует воротам печени. Левая продольная борозда глубокая щель отделяющая левую долю печени от правой.
83879. Холецистэктомия. Лапароскопическая холецистэктомия. Треугольник Кало. Показания, техника выполнения, анатомические сложности 50.01 KB
  Границы треугольника: 1 пузырный проток латерально; 2 общий печеночный проток медиально; 3 правая ветвь собственной печеночной артерии сверху пузырная артерия сама нередко образует верхнюю границу треугольника Холецистэктомия Показания: воспаление желчного пузыря желчнокаменная болезнь опухоль желчного пузыря. Оперативный прием: существуют два способа выделения пузыря: от дна и от шейки. Холецистэктомия от шейки пузыря Выделение пузырного протока и пузырной артерии. Производят выделение и удаление желчного пузыря.
83880. Хирургическая анатомия желчного пузыря и желчных протоков. Варианты желчных протоков. Дренирование желчных протоков 78.03 KB
  Хирургическая анатомия желчного пузыря Желчный пузырь представляет собой грушевидной формы резервуар для желчи располагающийся между правой и квадратной долями печени. Шейка желчного пузыря продолжается в пу зырный проток направлена в сторону ворот печени и залегает вместе с пузырным протоком в печеночнодвенадцатиперстной связке. С\'келетотопия: дно желчного пузыря определяется спереди.
83881. Хирургическая анатомия желудка. Отделы, кровеносные сосуды, нервы и лимфатические пути 54.69 KB
  Отделы желудка Желудок имеет достаточно специфическую форму. В нем можно выделить несколько отделов которые отличаются в функциональном отношении и по своему гистологическому строению: кардиальный отдел дно желудка тело желудка и пилорический отдел. Кардиальный отдел или кардия желудка назван так за то что он располагается в непосредственной близости к сердцу.
83882. Хирургическая анатомия двенадцатиперстной кишки. Отделы, кровеносные сосуды. Большой и малый дуоденальные сосочки 50.97 KB
  Верхняя часть луковица двенадцатиперстной кишки располагается между привратником желудка и верхним изгибом двенадцатиперстной кишки. Нисходящая часть двенадцатиперстной кишки образует более или менее выраженный изгиб вправо и идет от верхнего до нижнего изгибов. В эту часть открываются обший желчный проток и проток поджелудочной железы на большом сосочке двенадцатиперстной кишки.
83883. Хирургическая анатомия поджелудочной железы и спленэктомия 51.49 KB
  Она имеет: переднюю поверхность к которой выше брыжейки поперечной ободочной кишки прилегает антральная часть желудка а ниже петли тонкой кишки; заднюю поверхность к которой прилегают правая почечная артерия и вена общий жёлчный проток и нижняя полая вена; верхний и нижний края. Тело имеет: переднюю поверхность к которой прилегает задняя стенка желудка; заднюю поверхность к которой прилегают аорта селезёночная и верхняя брыжеечная вены; нижнюю поверхность к которой снизу прилегает дена дцатиперстнотощекишечный изгиб; верхний...