54576

Німецькомовні країни. Розвиток монологічного мовлення

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Über Deutschland, Österreich und die Schweiz haben wir vieles erfahren. Und noch gibt es zwei kleine Staaten, wo man deutsch spricht. Hört kleine Information über diese Staaten zu!

Другие языки

2014-03-16

48 KB

6 чел.

Конспект інтерактивного  уроку

німецької мови

Тема : Німецькомовні країни. Розвиток монологічного мовлення

Цілі :

Практичні: закріпити вживання лексичних одиниць теми; вчити висловлювати свою думку; узагальнити та розширити знання учнів про німецькомовні країни, тренувати у відтворенні прочитаного та прослуханого;

Освітні : розширити філологічний кругозір;

Розвиваючі: розвивати навички підготовленого та непідготовленого усного мовлення, навички аудіювання, комунікативні навички, мовленнєву реакцію та уяву учнів в умовах партнерської роботи.

Виховні: виховувати інтерес до предмету, повагу до традицій німецькомовних країн.

Обладнання уроку: карта Німеччини, карта Європи, малюнки, опорні схеми, набір кольорових карток, листок оцінювання, магнітофон, фотографії, таблиці, роздатковий матеріал.

Тип уроку : Чисто мовленнєвий урок

                 Хід уроку

І. Початок уроку

1. Організація класу

2. Мовленнєва розминка

а) Wo spricht man Deutsch? Wozu lernen wir Deutsch? Ist es wichtig? Ist es interessant?

b)  Der erste Eindruck ist der beste

Мозковий штурм. Пояснити зміст прислів’я , висловивши свою думку.

3.Фонетична зарядка

Das Gedicht von H. Heine  "Deutschland. Ein Wintermärchen"

Im traurigen Monat November war's,
Die Tage wurden trüber,
Der Wind riß von den Bäumen das Laub,
Da reist ich nach Deutschland hinüber.

Und als ich an die Grenze kam,
Da fühlt ich ein stärkeres Klopfen
In meiner Brust, ich glaube sogar
Die Augen begunnen zu tropfen.

Und als ich die deutsche Sprache vernahm,
Da ward mir seltsam zumute;
Ich meinte nicht anders, als ob das Herz
Recht angenehm verblute.

ІІ. Основна частина уроку

4.Повідомлення теми уроку. Очікувані результати

Ich will…

Ich möchte…

Ich denke…


5.Обговорення проблеми в загальному колі

Wir sind gute Geographen

Länder

 1.  Landschaftlich schönes Land mit vielen bewaldeten Bergen, blauen Seen, malerischen Städten und Dörfern; neutrales Land.  ( Österreich)
 2.  Staat der „ewigen Neutralität“, Sitz vieler internationaler Organisationen, „kleiner Gigant“, Land der Berge und der Seen.  ( Schweiz)

 1.  Heimat, meine Trauer, Land im Dämmerschein…

    ( Deutschland)                                         (J.R.Becher)

             Länder :                       Hauptstädte:

Die BRD                                     Wien

Österreich                                    Bern

Luxemburg                                 Vaduz

Die Schweiz                                Luxemburg

Lichtenstein                                 Berlin

6.Ажурна пилка

Домашні групи: Deutschland, Österreich, Schweiz

            Rot                                                      rot

blaugelb rot rot

                                                           Експертні групи:

7.Незакінчені речення

Wien ist…

Österreich besteht aus…

Das Miniaturland heißt…

Berlin hat viele…

Nicht weit vom Alexanderplatz ist…

Auf der Museumsinsel befinden sich…

8.Пауза для релаксації

Musikstück von L. Van Beethoven       „Mondscheinsonate

9.Аудіювання

Über Deutschland, Österreich und die Schweiz haben wir vieles erfahren. Und noch gibt es zwei kleine Staaten, wo man deutsch spricht. Hört kleine Information über diese Staaten zu!

Виконання завдання після прослухування

Ergänzt die Tabelle!

Staat

Grenze

Gründung

Fläche

Bevölkerung

Sprache

Hauptstadt

Liechtenstein

Luxemburg

10.Дерево рішень

Test „ Die Schweiz“

 1.  Die Schweiz befindet sich in den Alpen im Herzen Europas und grenzt an:
 2.  Deutschland
 3.  Russland
 4.  Italien
 5.  Frankreich
 6.  Slowenien

 1.  Die Schweizer sprechen vier Landsprachen: Deutsch,
 2.  Lateinisch
 3.  Rätoromanisch
 4.  Französisch
 5.  Englisch
 6.  Italienisch
 7.  Polnisch

 1.  Die Hauptstadt der Schweiz ist…
 2.  Zürich
 3.  Genf
 4.  Bern

 1.  Die Republik Schweiz besteht aus den…
 2.  Bundesländern
 3.  Bezirken
 4.  Kantonen

 1.  Die Schweiz ist durch Käse, ……..weltbekannt.
 2.  Autos
 3.  Uhren
 4.  Schiffe
 5.  Bücher
 6.  Banken
 7.  Schokolade

ІІІ. Заключна частина уроку

11. Мікрофон

12. Підведення підсумку уроку. Аналіз очікуваних результатів.

13. Домашнє завдання

Скласти анкету по темі «Німецькомовні країни»

Високий та достатній рівень  : 8- 10

Середній рівень : 5 – 7

Початковий рівень : індивідуальні картки


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

27237. Дайте порівняльну характеристику основних ринкових структур (моделей ринку) 18.7 KB
  Під яку з цих ринкових класифікацій підлягає: комунальне господарство міста метрополітен кабельне TV районна лікарня комерційний банк кав’ярня перукарня Характерні риси основних типів ринку Чиста конкуренція Монополія Монополістична конкуренція Олігополія Кількість фірм Дуже багато Одна Багато Декілька Тип продукту Однорідний Унікальний немає замінювачів Диференційо ваний Однорідний або стандартизов Контроль за ціною Відсутній Значний Деякий Обмежений взаємозалежи Умови входу і виходу Дуже легкі Заблоковано Досить легкі Істотні...
27238. Охарактеризуйте досконалу (чисту) конкуренцію. В чому полягає специфіка ціноутворення в умовах досконалої конкуренції 14.55 KB
  У другому випадку мінімізує збитки якщо виробляє продукцію. У третьому фірма мінімізує збитки якщо закриває підприємство. Фірма мінімізує свої збитки коли виробляє обсяг продукції за якого загальні витрати перевищують загальний виторг на мінімальну величину. Якщо загальний виторг не перевищує загальних змінних витрат за будьякого обсягу виробництва фірма мінімізує збитки призупинивши виробництво продукту.
27239. Поясніть формування загального (TR), середнього (AR) та граничного (MR) доходу і відобразіть їх графічно 118.37 KB
  Звичайний дохід фірми формується за рахунок грошових надходжень від основної діяльності.Капітальний дохід – це дохід фірми від перепродажу виробничих фондів землі майна та фінансових активів.Дивідендний дохід – це дохід від акцій інших фірм яким володіє фірма. Основним видом доходу фірми є звичайний дохід.
27240. Обґрунтуйте теоретично, алгебраїчно та графічно правило граничного випуску і правило закриття. Охарактеризуйте механізм їх дії на ринку досконалої конкуренції 39.34 KB
  конкурентної фірми для монополії існують також умова беззбитковості коли і умова закриття коли . Тому правило граничного випускуMR = MC яке ми визначили для конкурентної фірми є універсальною не обхідною умовою максимізації прибутку для всіх типів ринкових структур. Як і для конкурентної фірми для монополії існує закриття .З’ясувавши таким чином як зростає доход конкурентної фірми по мірі продажу додаткової одиниці товару можна перейти до розгляду того якими є умови визначення конкурентною фірмою обсягу пропозиції її продукції що...
27241. Виведіть рівновагу конкурентної фірми в короткому періоді при загальному та граничному підходах. За яких умов конкурентна фірма максимізує прибуток 33.33 KB
  Максимізація прибуткуконкурентною фірмою Мета фірми максимізація прибутку. Максимізація прибутку це максимізація різниці між валовим доходом і валовими витратами: ТК ТС. Передбачається що фірма враховує зміни величини витрат у процесі випуску продукції і вибирає той його обсяг який дасть максимум прибутку що і буде відповідати максимальній різниці ТR ТС. Основні підходидо визначеннямаксимізаціі прибутку Сукупнийаналіз використовує зіставлення сукупних величин.
27242. Проаналізуйте наступні варіанти вибору конкурентною фірмою оптимального випуску та оптимальної ціни: а) максимізації прибутку; б) мінімізації збитків; в) випадок незбитковості 32.41 KB
  Якщо ціна не менше від середніх змінних витрат Р =АVС то фірма повинна виробляти оптимальний рівень випуску. графік Максимізації прибутку конкурентною фірмою Максимізація прибутку досягається коли відрізок між TR і ТС найбільший відрізок АВ TR TC обсяг випуску Q. Точки С і D – точки критичного обсягу випуску продукції коли ТС = TR.
27243. Виведіть рівновагу на ринку досконалої конкуренції в довгому періоді. Яка умова цієї рівноваги? Як співвідносяться досконала конкуренція та ефективність 31.98 KB
  Вільний вхід і вихід з галузі; 5. Якщо умови діяльності несприятливі для фірми то вона може піти з ринку галузіДосконала конкуренція припускає рівний доступ всіх фірм до ресурсів у тому числі і до технологічної інформації. Тому в довгостроковому періоді кожна фірма може вибрати і реалізувати найефектніший варіант виробництва внаслідок чого криві загальних витрат всіх фірм однієї галузі буде ідентичний і можна говорити що в довгостроковому періоді галузь складається з однакових або типових фірм. Довгострокова крива галузі в цьому...
27244. Охарактеризуйте ознаки і причини існування монополії. Визначте ціну і обсяг виробництва в умовах чистої монополії 15.67 KB
  Визначте ціну і обсяг виробництва в умовах чистої монополії Економічна монополія є найпоширенішою. Коли монополіст вирішує підвищите ціну продукту йому нема чого турбуватися про конкурентів які знизивши ціну можуть захопити більшу частину ринку. Але це не означає що монополіст може призначати ціну яку він захоче. Призначаючи ціну нижче ціниконкуруючих фірм той або інший продавець може розраховувати на деякийзбільшення обсягу продажів.
27245. Як співвідноситься монополістична конкуренція з монополією та досконалою конкуренцією? Охарактеризуйте монополістичну конкуренцію і покажіть, як визначаються ціна та обсяг виробництва в умовах монополістичної конкуренції 18.2 KB
  монополі сти чно конкурентні фірми випускають подібні товари які мають багато замінників то попит на продукт кожної фірми є еластичний і подібно до монополії фірма займається пошуком оптимальної ціни і обсягу виробництва продукту які забезпечують їй максимальний прибуток Досконала конкуренція форма організації ринку яка передбачає конкуренцію великої кількості продавців і покупців і при цьому змагання між суб´єктами господарювання з метою отримання завдяки власним досягненням переваг над іншими суб´єктами господарювання відбувається...