5463

Business activity. Ділова активність

Конспект урока

Иностранные языки, филология и лингвистика

Businessactivity. Ділова активність Вид заняття: лекція. Мета: спонукати студентів до висловлювання англ. мовою шляхом постановки проблемних питань, практикувати навички усного мовлення розвивати у студентів навички самостій...

Английский

2012-12-10

39.5 KB

31 чел.

Business activity. Ділова активність

Вид  заняття:  лекція.

Мета: спонукати студентів до висловлювання англ. мовою шляхом постановки проблемних питань, практикувати навички усного мовлення; розвивати у  студентів навички самостійної роботи.

Обладнання: дошка, словники, підручники, роздатковий матеріал.

Література: С.А. Шевелева, В. Е. Стогов «Elementary economics and bussiness”,стор. 34-58

Хід  уроку:

1.Вступ.Організаційний  момент. Повідомлення  теми  та  мети  уроку.

Dear  students! Today  we’ll  have  a  talk about Business activity.

2. Введення в мовне середовище. Бесіда: T=>Gr.

1. What is the difference between a general and a specific enquiry? Describe using examples.

2. What is the difference between a solicited and an unsolicited offer? Describe using examples.

3. What is an offer without engagement and when is it used? In the case of an offer without engagement, how is the sales contract concluded?

4. What is a firm offer and when is it used? In the case of a firm offer, how is the sales contract concluded?

5. What is the difference between a trial order and an initial order?

3. Введення нової лексики по темі та виконання лексичних вправ.

The standard working day in the United Kingdom and the USA starts at 9:00 a. m. and lasts till 5:00 p. m. with lunch time from 1:00 p, m. to 2:00 p. m. Many banks are usually open for customers from 9:30 a, m. to 3:30 p. rn. Some businesses and industries traditionally work different hours.

Most employees have a five-day working week, Monday through Friday. The working week is between 35 and 40 hours long. Overtime is quite common and is generally paid, often at a premium to the basic rate of pay. The weekend usually starts on Friday night and lasts till Monday.

Thus on Saturdays and Sundays most businesses are closed. But as to shops they are open on Saturdays and some of them are open on Sundays.

In Britain the law does not say what shops can be open on Sundays but it says what goods can be sold on Sundays. They are newspapers, magazines and fresh food. If the law is broken, criminal proceedings may be taken, Many officials and the public demand that the Sunday trading rules should be abolished in the UK.

Most businesses are closed on public or national holidays,

The main public .holidays of the UK are as follows:

New Year's Day Washington's Birthday Easter

Memorial Day Independence Day Labour Day Viterans' Day Thanksgiving Day Christmas Day

All the main public or national holidays in the US and UK are bank holidays, which means banks are closed on those days. Besides there are some other bank holidays, when banks and many other businesses are closed.

The bank holidays besides public or national holidays are:

• Spring or Summer

(Bank) Holiday in May or June

• Autumn (Bank) Holiday in August or September

It dates back to the nineteenth century when by the Bank Holiday Act and a Supplementary Act these days were constituted as bank holidays in the UK.

Exercises

Mark the sentences where the verbs are used in the Passive Voice, with a tick

 1.  The standard working day in many countries usually starts at
 2.  It lasts til! 5 or 6.
 3.  Overtime is generally paid.
 4.  On Sundays most shops are closed.
 5.  The law does not say what shops can be open.
 6.  The law does not say what goods can be sold on Sundays either.
 7.  If the iaw is broken criminal proceedings may start.
 8.  Criminal proceedings may be taken.
 9.  Many officials demand that the law should be abolished.
 10.  To my mind a similar law exists in many English speaking countries.

Find the answers to the following questions in the text:

 1.  When does the standard working day start and finish in the UK
  and the USA?
 2.  How long is the working week there?
 3.  Is overtime allowed and paid?
 4.  What are the usual working days?
 5.  What is a week-end?
 6.  What days are shops open in those two countries?
 7.  What goods can be sold on Sundays in the UK?
 8.  How do Englishmen treat the Sunday trading rules?

Write down the questions for the following answers:

 1.  Oh,   no.   Most   businesses   are closed on these days.
 2.  Yes. Al! the main national holidays are bank holidays.
 3.  Yes.   Banks  and  businesses are closed on these days.
 4.  They were  constituted  as bank holidays in the 19th century.

Sum up what the text says about:

the Sunday trading rules in the UK bank holidays public holidays working day and week overtime

What would you tell a foreigner about:

 •  our holidays
 •  time when our shops are open
 •  our working day and week

4. Підведення підсумків.

5. Домашнє  завдання:  читання та переклад тексту


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

20233. Рівняння стану Боголюбова М.М. 52 KB
  Рівняння стану – функціональний зв’язок між параметрами що характеризують термодинамічний стан системи. Будьякі властивості речовини знаходимо з рівняння стану. Рівняння стану потрібно для розрахунку рівноважних властивостей речовин.Переходимо до недеформованої системи : рівняння Боголюбова М.
20234. Розсіяння світла в рідинах. Формула Ейнштейна – Смолуховського 90 KB
  Розсіяння світла в рідинах. Розсіяння світла – це зміна якоїсь характеристики потоку оптичного випромінювання світла при його взаємодії з речовиною. Цими характеристиками можуть бути просторовий розподіл інтенсивності частотний спектр поляризація світла. Теорію пружного розсіяння світла розробив Ейнштейн базуючись на ідеях Смолуховського.
20235. Теплопровідність газів 36.5 KB
  При теплопровідності перенос енергії відбувається в результаті безпосередньої передачі енергії від часинок що володіють більшою енергією до частинок з меншою енергією. Теплопровідність газів описується рням Фур’є: æ=–коефіцієнт теплопровідності [æ]=Вт мК [q]=дж с=Вт де λ – середня довжина вільного пробігу молекули газа дорівнює шляху що пройшла молекула за час поділеному на кількість співударів за цей час де середня швидкість теплового руху молекули густина газу – кількість теплоти що переноситься за одиницю часу...
20236. Основи методу молекулярної динаміки 104.5 KB
  Вивчається положення та швидкість різних частинок комірки. Одночасна зміна положення частинок в усіх комірках. ABCDположення частинок в різні моменти часу. Задача: зв’язати ці положення: Ейлер запропонував замінити на кут який утворює дотична KA до траєкторії руху тої частинки в т.
20237. Ефект Джоуля-Томсона 88.5 KB
  Ефект ДжоуляТомсона Ефект ДжоуляТомсона – це зміна температури газу в результаті адіабатичного дроселювання€ – постійне протікання газу під дією постійного перепаду тиску газів крізь пористу перегородку яка розміщена на шляху потоку. В дослідах Джоуля і Томсона вимірювалась температура в двох послідовних перерізах неперервного і стаціонарного потоках газу до дроселя та за ним. Дійсно при взаємному притяганні молекул внутрішня енергія газу включає як кінетичну енергію молекул так і потенціальну енергію їх взаємодії. Робота...
20238. Поширення пружних хвиль у рідинах. Залежність швидкості поширення та коефіцієнта поглинання від термодинамічних параметрів 115.5 KB
  Щоб описати розповсюдження хвилі в середовищі необхідно записати хвильове рівняння. Для цього: 1 Записати рівняння руху частинки середовища – макроскопічно малого об’єму середовища лінійні розміри об’ємчику набагато менші довжини хвилі звука; 2 Записати реологічне рівняння для середовища. 3 Підставити реологічне рівняння в рівняння руху → хвильове рівняння для данного середовища. Реологічне рівняння – це рівняння яке пов’язує тензор напруг з тензором деформацій і тензором швидкості деформацій.
20239. Міжмолекулярна взаємодія в газах та рідинах 62.5 KB
  Вона базується на припущеннях: міжмолекулярна взаємодія є слабкою – розміри частинок набагато менше за відстань між ними; адіабатичне наближення – електростатичне поле сусідньої молекули збурює енергетичні стани лише електронів; наближення мультипольного розкладу – електричні заряди в молекулі по об’єму розповсюджені нерівномірно і можуть бути вільні заряди: монополі диполі квадруполі октуполі. Енергія міжмолекулярної взаємодії – це потенціальна енергія однієї молекули в електростатичному полі другої молекули. Маємо дві молекули А і В...
20240. Розсіяння нейтронів як джерело інформації про динаміку молекул 101 KB
  Розсіяння нейтронів як джерело інформації про динаміку молекул Існує загальний метод опису динаміки речовини – просторовочасові корелятивні функції. Одним із шляхів визначення корелятивних функцій є розсіяння нейтронів. Візьмемо двічі диференційний переріз розсіяння нейтронів – кількість нейтронів що вилетять із зразка під певним кутом в елемент тілесного кута і при цьому зміна енергії нейтронів потрапляє в інтервал від до де пр – пружне нп – непружне ког – когерентне нк – некогерентне. Наслідком цього є розбиття перерізу...
20241. Понятие, предмет, задачи дисциплины «охрана труда в отрасли» 108 KB
  Охрана труда как социально-экономический фактор и область науки. Этапы развития охраны труда. Понятие охраны труда в законодательстве Украины. Предмет, содержание и задачи дисциплины охраны труда в отрасли. Взаимодействие охраны труда с другими дисциплинами.