54700

Основи безпеки життєдіяльності на уроках фізичної культури

Курсовая

Педагогика и дидактика

Техніка безпеки на уроках фізичної культури 1.1 Основи техніки безпеки на уроках фізичної культури 1.2 Профілактика травматизму як основний напрямок техніки безпеки на уроках фізичної культури 1.

Украинкский

2014-03-18

326.5 KB

76 чел.

Основи безпеки життєдіяльності на уроках фізичної культури.

Зміст
Введення
Глава 1.
Техніка безпеки на уроках фізичної культури
1.1 Основи техніки безпеки на уроках фізичної культури
1.2 Профілактика травматизму як основний напрямок техніки безпеки на уроках фізичної культури
1.2.1
Молодший шкільний вік і заходи профілактики травматизму на уроках фізичної культури
1.3 Надання першої долікарської допомоги при
травмах, що виникли в результаті недотримання техніки безпеки на заняттях з фізичної культури
Глава 2. Дослідно-експериментальна
робота
2.1
Організація і методи експерименту
2.2 Аналіз результатів дослідження
Висновок
Список використаної літератури
Додаток 1
Додаток 2

Введення

Актуальність теми. На сьогоднішній день безпеки в освітніх установах приділяють серйозну увагу організації роботи з охорони праці, попередження травматизму дітей та працівників. Але все ж таки безпека трудових і навчальних процесів в загальноосвітніх установах досі, на жаль, залишає бажати кращого.
Нещасні випадки з учнями і вихованцями, які сталися під час навчально-виховного процесу, були і залишаються трагедією, вони приносять горе батькам, педагогічним працівникам. Нещасний випадок тягне за собою величезні втрати робочого часу для надання першої допомоги і подальшого медичного лікування. Відволікається від своєї основної роботи велику кількість різних фахівців для розслідування нещасного випадку. Витрачаються кошти на оплату праці всім фахівцям, залученим у цей процес, на лікування і реабілітацію потерпілого.
Стан справ із забезпеченням безпеки навчально - виховного процесу в освітніх установах є катастрофічним. Шкільний травматизм становить 12-15% від загального травматизму дітей.
Травми, отримані на перервах, становлять до 80%, на уроках фізкультури - до 20%.
Органи охорони здоров'я, народної освіти та інших відомств стурбовані тим, що травматизм завдає великої шкоди здоров'ю дітей. За даними експертів ВООЗ, від різних травм і нещасних випадків на воді, в басейнах, водоймах, травм у побуті, вуличних, дорожньо -
транспортних, шкільних, в тому числі, на превеликий жаль, на уроках фізкультури, і при заняттях спортом дітей гине значно більше, ніж від дитячих інфекційних захворювань.
На заняттях фізичної культури
школярі входять до групи ризику, яка схильна до травматизму, тому що урок фізичної культури відрізняється від інших високим руховою активністю займаються, з використанням різного спортивного обладнання, інвентарю.
Хоча спортивні ушкодження і займають не перше місце в загальній структурі травматизму, проте але тяжкості і за питомою вагою
переломів кісток вони стоять на другому місці після дорожньо-транспортних травм. Тому дитячий травматизм (тим більше при заняттях фізкультурою і спортом) вимагає значно більшого, вивчення і впровадження профілактичних заходів на всіх етапах фізичного виховання.
Профілактика дитячого травматизму - одна з найважливіших завдань сучасного суспільства, яка повинна бути досягнута, в першу чергу, дотриманням техніки безпеки на заняттях фізкультури.
Ступінь розробленості проблеми. У розробку даної теми серйозний внесок внесли такі вчені, як: В. К. Велитченко, який написав книгу «Фізкультура без травм» у ній описані головні причини дитячого травматизму та рекомендації з техніки безпеки та профілактики. Величезне значення зраджував Башкіров В. Ф. «Профілактика травм у спортсменів», який склав багато комплексів і причин з профілактики
Проблема даної роботи полягає в строгому контролі за учнями на уроках фізкультури шляхом суворого дотримання техніки безпеки без відриву від діяльності з підвищення інтересу до уроків фізичної культури.
Об'єкт дослідження - уроки фізичної культури.
Предмет дослідження - техніка безпеки на уроках фізкультури як основний фактор формування інтересу до занять фізичною культурою дітей молодшого шкільного віку.
Мета дослідження: теоретично і практично обгрунтувати експериментальне спостереження на вироблення техніки безпеки учнів на уроках фізичної культури як чинника формування інтересу до занять.
Гіпотеза: Ми припускаємо, що проведення профілактичних заходів і дотримання техніки безпеки сприяють не тільки зменшення травматизму молодших школярів, але і викликають інтерес до занять:
1) Профілактичні заходи проводиться в системі і цілеспрямовано;
2) вчитель володіє методикою проведення профілактичних заходів;
3) враховуються вікові та індивідуальні особливості учнів;
4) уроки без травм сприяють стабільному інтересу до занять фізичною культурою, ситуації травматизму таки знижують даний інтерес.
Для
того, щоб розкрити тему випускної кваліфікаційної роботи, необхідно вирішити ряд поставлених нами завдань:
- Проаналізувати спеціальну психолого-педагогічну літературу з заявленої теми;
- Розкрити вікові особливості учнів середнього шкільного віку;
- Виявити вплив на інтерес учнів середнього шкільного віку;
Методи дослідження. У нашій дослідницькій роботі дана сутнісна характеристика такого педагогічному феномену, як проведення експериментального спостереження. Таким чином, лише при розкритті всіх перерахованих вище пунктів, при вирішенні всіх завдань можна розкрити тему даної випускної кваліфікаційної роботи.
Практична значимість дослідження полягає в:
- Застосування протягом тренувальних циклів раціональних засобів загальної та спеціальної фізичної підготовки; індивідуальний підхід з уточненням адекватної біомеханічної структури спортивних дій в обраному виді спорту;
- Строгому лікарсько-педагогічному відборі з урахуванням індивідуальних
морфологічних, функціональних і конституційних типологічних особливостей організму на відповідному етапі біологічного розвитку юних школярів;
- Суворе дотримання техніки безпеки на уроках фізкультури має сприяти стимулюванню інтересу до занять фізкультурою.

Глава 1 Техніка безпеки на уроках фізичної культури

1.1 Основи техніки безпеки на уроках фізичної культури

Проблемі дотримання техніки безпеки на уроках фізичної культури, безсумнівно, відводиться одне з важливих місць у системі організації навчально-виховного процесу школярів. Слідуючи загальноприйнятим нормам і стандартам, вчитель фізкультури повинен завжди чітко знати інструкцію з техніки безпеки. У дотриманні техніки безпеки як учителем так і школярами повинні бути обов'язково дотримані всі встановлені пункти, які повинні бути обов'язковими для кожного вчителя фізкультури при організації проведення навчальних та позакласних занять з фізичної культури і спорту.
Вчителі фізкультури зобов'язані дотримуватися норм і правил безпеки при проведенні занять фізичної культури і спортом, спортивних змагань та фізкультурно-спортивних видовищних заходів, не допускати заподіяння шкоди здоров'ю дітей [3, С. 43].
Загальні вимоги з техніки безпеки, пов'язані безпосередньо до вчителя з фізичної культури, включають в себе такі обов'язкові компоненти:
1. Вчителі фізкультури в своїй практичній діяльності з фізичного виховання повинні керуватися інструкцією з техніки безпеки, державними актами та документами з охорони праці, розробленими Міністерством освіти РФ, і здійснювати
контроль за дотриманням учнями правил та інструкцій але охорони праці.
2. Учитель фізкультури або інша особа, яка проводить заняття з фізичної культури і спорту, несе
відповідальність за збереження життя і здоров'я учнів вихованців.
3. Учитель фізкультури повинен:
- Проходити курси (не рідше 1 разу на 5 років) з охорони праці;
- Приймати участь у випробуванні
гімнастичних снарядів та обладнання;
- Вносити пропозиції щодо поліпшення умов проведення освітнього процесу;
- Організовувати вивчення учнями вихованцями правил з охорони праці в побуті і т.д.
4. Учитель фізкультури має знати:
- Підготовленість і функціональні можливості кожного учня;
- Медичну групу, до якої учні віднесені за результатами медичного огляду;
- Учнів, звільнених лікарем від фізичних вправ після хвороби, і відзначати учнями, відсутніх на уроці [10, С. 33].
Посадові особи фізкультурно-оздоровчих і спортивних споруд повинні забезпечувати належне технічне обладнання місць проведення спортивних занять та змагань
відповідно до правил безпеки та санітарно - гігієнічними нормами і повинні нести відповідальність за охорону здоров'я при проведенні занять фізкультурою і спортом, спортивних змагань та фізкультурно-спортивних видовищних заходів. Загальна техніки безпеки на уроках фізкультури так само включає в себе вимоги до технічного, санітарного, організаційного, просторовому, медичного і т. д. оснащенню уроків з фізичної культури:
1. Спортивний зал повинен
відповідати формам проведення фізкультури. Приміщення спортивних залів, розміщене в них обладнання повинні задовольняти вимогам будівельних норм і правил, а так само правилами з електробезпеки та пожежобезпеки для загальноосвітніх шкіл. Спортивний зал, як правило, розміщується на першому поверсі в прибудові. Його розміри передбачають виконання повної програми з фізичного виховання і можливість спортивних позаурочних занять. Особливі вимоги пред'являються до підлог, стін, стелі, освітленості, вентиляції спортивних залів, наявності шаф, роздягалень, плану евакуації, пожежного щита з набором ручного протипожежного інвентарю тощо;
2. Вологе прибирання повинна проводиться 2 рази на день;
3. Інвентар повинен знаходиться в хорошому стані. Усі спортивні снаряди та обладнання, встановлені у закритих або відкритих місцях проведення занять, повинні перебувати в повній справності і бути надійно закріплені. Надійність установки та результати випробувань інвентарю і обладнання повинні бути зафіксовані в спеціальному журналі. Розміщення обладнання повинно передбачати безпечну зону навколо кожного гімнастичного снаряда. Так само існують особливі вимоги до іншого спортивного інвентарю і обладнання: Дьордя брусів, грифів
перекладин, гімнастичним колодах, опор гімнастичного козла, гімнастичним матам, гімнастичним містках, канатів для лазіння, шведській стінці, гімнастичному ослоні, гімнастичної палиці, м'ячам набивним, вазі спортивних снарядів для метання, лижного інвентарю, баскетбольному щиту, баскетбольному м'ячу, волейбольним стійок, волейбольним сіток, волейбольним м'ячам і т.д. [21, С. 29];
4. Якщо в спортивному залі є які - то неполадки то заняття не проводяться;
5. Після кожного проведеного заняття зал повинен провітрюватися;
6. Не виконувати вправ на спортивних снарядах без викладача або його помічника, а також без страховки;
7.Соблюдать принципи доступності,
послідовності під час навчання учнів і відповідність даються вправ і навантажень навчальній програмі; проводити розминку і збільшувати час, відведений на неї, при сильному вітрі, зниженій температурі і підвищеній вологості;
8. Знижувати навантаження або збільшити час відпочинку при появі в учнів ознак втоми; забезпечувати страховку при виконанні учнями складних технічних елементів;
9. Стежити за виконанням учнями інструкцій, правил поведінки па уроці фізкультури і приймати рішення про відсторонення учнів від участі в навчальному
процесі за грубе порушення;
10.Організовивать учнів для прибирання спортивного інвентарю та обладнання в місця його зберігання;
11. Організовано виводити учнів з місця проведення заняття;
12.Проізводіть ретельний огляд місця проведення заняття, вимикає
освітлення, закривати на ключ всі підсобні приміщення та спортзал;
13.Доводіть до відома відповідального за спортзал і спортмайданчик повідомлення про всі недоліки в забезпеченні навчального процесу;
14. При скарзі на нездужання або погане самопочуття негайно направити учня до лікаря;
15. Оперативно повідомляти керівництво про кожний нещасний випадок;
16. При
пожежі в спортивному залі відкривати запасні виходи і організовано вивести учнів згідно з планом евакуації у безпечне місце, повідомляти про пожежу в пожежну частину і приступити до ліквідації вогнища загоряння [21. C. 33].
Для молодших школярів передбачаються наступні загальні вимоги з техніки безпеки на заняттях з фізичної культури, які вимагають від вчителя наступних дій:
1. Входити в зал після дозволу вчителя;
2. Добре ознайомити з правилами техніки безпеки;
3. Надати учням приміщення для переодягання (окремо
хлопчикам і дівчаткам окремо);
4. Переконатися в тому, що всі учні переодяглися, закрити роздягальні на ключ;
5. Слідкувати за дотриманням правил поведінки учнів у роздягальнях;
6. Забезпечувати безпечне проведення освітнього процесу;
7. Провести ретельний огляд місця проведення заняття;
8. Передбачити заходи безпеки при виконанні фізичних вправ;
9.Проверіть справність спортивного інвентарю, надійність установки і кріплення устаткування;
10. Провітрити приміщення за допомогою природної або примусової вентиляції;
11. При недостатньому природному освітленні включити освітлювальні прилади;
12.Проверіть стан запасного виходу при проведенні занять у спортзалі. Таким чином ми зібрали і підготували правила техніки безпеки для всіх школярів і для молодших школярів виділили найважливіші правила, які повинен знати кожен вчитель фізичної культури.
Існують певний обов'язковий перелік документів з техніки безпеки в освітній установі:
1. Інструкції з техніки безпеки на заняттях:
- Легкою атлетикою
- Спортивними іграми
-
Гімнастикою
- Лижної підготовки
-
Плаванням
- У тренажерному залі
- Видами єдиноборств
- На змаганнях
- З організації та проведення туристичних заходів.
2. Журнал реєстрації інструктажу з техніки безпеки на уроках фізичної культури.
3. Акт дозвіл на проведення занять:
- У спортивному залі
- У тренажерному залі
- На спортивному площинному спорудженні
- У басейні
4. Акт приймання спортивної споруди та інвентарю на готовність до початку нового навчального року.
5. Укомплектована медична аптечка, інструкція з надання першої долікарської допомоги при різних травмах та ушкодженнях.

6. Журнал реєстрації нещасних випадків з учнями та вихованцями (зберігається у фахівця з охорони праці).
7. Журнал про результати випробувань спортивного інвентарю та обладнання.
8. Сертифікат відповідності для спортивного інвентарю та обладнання [26, С. 40].
У кожному спортивному залі необхідно
мати інструкції з Маара безпеки при заняттях фізичною культурою, які затверджуються керівником освітнього закладу і переглядаються не рідше одного разу на п'ять років. Типова інструкція повинна містити наступні розділи:
- Загальні вимоги безпеки;
- Вимоги безпеки перед початком занять;
- Вимоги безпеки під час роботи;
- Вимоги безпеки в аварійних
ситуаціях;
- Вимоги безпеки після закінчення роботи.
При необхідності в інструкції можна включати додаткові розділи. Наприклад, в типових інструкціях може бути передбачений розділ "Вступ", що відображає основні положення, вказівки директивних органів, особливості методики викладу вимог безпеки в інструкціях для працівників, які розробляються на основі даної типової інструкції. У цьому ж розділі можуть бути наведені посилання на нормативні акти, які враховані при розробці інструкції, подано перелік цих актів, а також перелік актів, що втратили чинність.
Таким чином, вчителі фізкультури у своїй практичній діяльності з фізичного виховання повинні керуватися інструкціями з техніки безпеки та здійснювати контроль за дотриманням учнями правил та інструкцій з охорони праці. Вчителі фізкультури несуть відповідальність за збереження життя і здоров'я учнів вихованців.

1.2 Профілактика травматизму як основний напрямок техніки безпеки на уроках фізичної культури

Профілактика дитячого травматизму - одна з найважливіших завдань сучасного суспільства. Робота з профілактики травматизму, захворювань і нещасних випадків при заняттях фізичною культурою є однією з найважливіших завдань викладачів, директорів шкіл. Проте безліч випадків порушень організаційного, методичного, санітарно-гігієнічного характеру приводить учнів до травм і погіршення здоров'я.
Робота з профілактики травматизму, захворювань і нещасних випадків при заняттях фізичною культурою і спортом є однією з найважливіших завдань викладачів, тренерів, інструкторів, медичних працівників, дирекції шкіл. Однак не всі і не завжди проводять цю роботу регулярно і послідовно. Безліч випадків порушень організаційного, методичного, санітарно-гігієнічного характеру приводило і приводить учнів до травм.
Основні причини травматизму:
1.
Організаційні недоліки при проведенні занять. Це є непродумана організація уроку, проведення занять за відсутності вчителя, слабка дисципліна і підготовленість інвентарю, використовуваного на уроці. Це порушення інструкцій і положень щодо проведення уроків фізичної культури, некваліфіковане складання програми змагань, порушення їх правил, перевантаження програми і календаря змагань і т.д.
2. Помилки в методиці проведення уроку, пов'язані з порушенням дидактичних принципів навчання (регулярність занять, поступове збільшення навантаження, послідовність), відсутність індивідуального підходу, недостатній облік
стану здоров'я, статевих і вікових особливостей, технічна і фізична підготовленість учнів (форсування навантажень).
Часто причиною травм є зневажливе ставлення до підготовчої частини уроку, розминки, неправильне навчання техніці фізичних вправ, відсутність страховки, самостраховки, неправильне її застосування, форсування навантажень, перенесення засобів і методів тренування спортсменів на учнів школи.
Причиною травм можуть бути недоліки навчального планування, яке не може забезпечити повноцінну фізичну підготовку і спадкоємність у формуванні рухових навичок учнів.
3. Недостатнє
матеріально-технічне забезпечення, оснащення занять: погана підготовка місць занять і інвентарю, погане кріплення снарядів, відсутність табельного інвентарю і обладнання, малі зали, відсутність зон безпеки, жорстке покриття і нерівності доріжок.
4. Незадовільний санітарно-гігієнічний стан залів, майданчиків: погана
вентиляція, недостатня освітленість місць занять, запиленість, низька температура повітря і води басейну. Несприятливі метеорологічні умови: дощ, сніг, сильний вітер та ін Недостатня акліматизація учнів.
5. Низький рівень виховної роботи, порушення дисципліни, поспішність, неуважність вчителя і учнів.
6. Відсутність медичного контролю. Допуск до змагань без проходження лікарського огляду, невиконання вчителем лікарських рекомендацій по
термінах відновлення занять після захворювань, по обмеженню навантажень, комплектуванням груп залежно від ступеня підготовленості учнів [34, С. 17].
Як видно з вищевикладеного, причини травм та нещасних випадків - це порушення правил, обов'язкових при проведенні занять з фізичного виховання і тренувань у навчальному закладі. В основі боротьби з травматизмом і захворюваннями лежить суворе виконання цих вимог вчителями фізкультури, тренерами, учнями.
У переліку причин травмування особливо варто гіпокінезія. Більшість новонароджених отримують спадкову інформацію по гіпокінезії від батьків. Потім руховий
голод наростає (дитячий сад, школа). При вступі до школи в молодших класах, організована і неорганізована активність знижується на 50%. Будь-які відхилення у стані здоров'я у дітей, а вони неминучі у фізично ослаблених, можуть бути причиною травми. Так, погана постава підвищує ступінь ризику отримання різних травм і не тільки хребта, але й внутрішніх органів грудної клітини (оскільки вони займають несприятливе положення і мають знижену функцію) [39, С. 186].
На заняттях з фізичного виховання вчителі використовують різноманітне спортивне обладнання. Безпека таких занять залежить, перш за все, від твердих знань учнями правил установки в робочий і вихідне положення снарядів, навчання вчителем
прийомам страховки і самостраховки.
Щоб уникнути можливих травм необхідно виконувати наступні правила:
а) всі дії учнів з установки обладнання повинні організовуватися і здійснюватися тільки в присутності вчителя за його розпорядженням,;
б) після закінчення встановлення обладнання в робоче положення необхідно обов'язкове
випробування його снарядів.
Важливо також знати і деякі особливості операцій з установки секцій, грифів перекладин і жердин брусів, гімнастичних сходів, фіксаторів, хомутів, які потрібно наочно показати всім учням.
Так, при відсунення секцій від стіни до центру залу учні щоб уникнути
травми стопи повинні знаходитися збоку секції, штовхаючи її однією рукою.
Під час установки перекладин і брусів при опусканні хомутів, грифів та жердин, щоб виключити травму кистей рук, не можна триматися ними за вертикальну напрямну трубу секцій, а при відведенні в бік грифа або жердини необхідно дотримуватися
обережності, щоб не зачепити ними поруч стоїть учня.
Велику увагу необхідно приділити установці учнями стопорних болтів, які повинні до упору вставлятися 15 свої гнізда-отвори з подальшим загином фіксатора, що знаходиться на кінці кожного болта, тим самим виключаючи можливість його випадіння при роботі на снарядах.
Після установки снарядів у робоче положення потрібно під кожен снаряд покласти необхідну кількість гімнастичних матів.
Якщо многокомплектное спортивне обладнання встановлене на відкритій площадці, то важливою умовою безпечної роботи є попередня підготовка м'якого грунту (пісок з тирсою) йод снарядами. Перед заняттями необхідно розпушити пісок і трохи його зволожити.
При виконанні учнями фізичних вправ на снарядах біля спортивного обладнання не повинно бути яких-небудь сторонніх предметів.
З метою попередження травми учнів необхідно здійснювати технічний догляд за спортивним обладнанням.
Він полягає в систематичному контролі з боку вчителя фізичного виховання за цілісністю елементів снарядів, вузлів їх кріплень, а також в періодичній змащення всіх рухомих деталей (шарніри, підшипники тощо) [22, С. 59]
Всі заняття на спортивному обладнанні повинні проходити організовано і під безпосереднім
контролем вчителя фізичного виховання.
Для попередження травматизму необхідна, перш за все, систематична перевірка міцності установки снарядів, підвісних кілець, розтяжок для кріплень снарядів до підлоги, які страхують пристроїв. Для захисту долонь використовують спеціальні накладки, для профілактики пошкоджень променезап'ясткових суглобів - шкіряні манжети, для запобігання від ударів про снаряди окремих частин тіла - поролонові прокладки.
З метою безпечної роботи на спортивних снарядах важливе значення має фізична допомога, страховка і самостраховка учнів на заняттях.
Допомога полягає в фізичних зусиллях, які додаються вчителем або учням з метою правильного й успішного завершення частини або всього досліджуваного вправи. До основних видів фізичної допомоги належать: допомога проводкою; підтримка фіксацій; допомогу підштовхуванням.
Страховка - це готовність вчителя або учня надати допомогу займається, невдало виконуючому вправу. Страховка і допомога пов'язані між собою. Фізична допомога зводиться до мінімуму або припиняється на уроках вдосконалення фізичних вправ, коли учні виконують їх самостійно [14, С. 19].
Самостраховка - здатність займаються самостійно виходити з небезпечних ситуацій, припиняючи при цьому виконання вправи або змінюючи його для запобігання можливої ​​травми. Наприклад, при виконанні стійки на плечах на брусах у разі падіння вперед учень повинен зробити перекид вперед ноги нарізно; при зіскоках зі снарядів, що тягнуть за собою падіння, також виконати перекиди [] 14, С. 28.
Одна з найважливіших функцій
фізкультурних працівників - це профілактика спортивного травматизму. Причинами травматизму полягають, як правило, в порушеннях навчально-тренувального процесу та правил змагань, а також у порушення санітарно-гігієнічного характеру.
Найчастіше учні отримують травми через незадовільний стан покриттів у місцях занять: нерівний, твердий
грунт майданчиків, несправний або слизька підлога гімнастичних залів, нерівний лід, поганий стан місць відштовхування і приземлення для стрибків і т. д.
До недоліків обладнання місць занять відносяться:
- Погана якість або зношеність снарядів, матів;
- Наявність на місцях занять сторонніх предметів;
- Погана якість, несправність спортивного інвентарю або його неправильне зберігання;
- Невідповідність розмірів і маси інвентарю індивідуальним особливостям спортсменів
При заняттях гімнастикою можливі садна, потертості, удари і розтягування зв'язкового-суглобового апарату переважно верхніх кінцівок.
Використовують такі технічні засоби: поролонові ями, тренажери з поясом для вивчення оборотів на
перекладині, амортизуючі пояси для страховки при навчанні і виконанні складних комбінацій.
Травматизм при заняттях легкою атлетикою розрізняється залежно від вузької спеціалізації у видах спорту. Спринтери, наприклад, частіше страждають від розтягувань і надривів двоголового м'яза стегна, литкового м'яза, ахіллового сухожилля, розтягнень зв'язок гомілковостопного суглоба [12, С. 48].
Бар'єрний біг доповнюється ударами і розтягненнями зв'язок колінного і гомілковостопного суглобів, травматичних радикулітів. При бігу на середні і довгі дистанції виникають потертості стогін і промежини, хронічні захворювання сухожиль і м'язів стопи і гомілки.
Для баскетболістів
характерні травми зв'язкового апарату гомілковостопного суглоба, забиті місця, розтягнення бокових, хрестоподібних зв'язок, пошкодження менісків колінного суглоба, а також удари і розтягнення зв'язок пальців і кистей рук.
Травматизм у волейболістів: удари пальців кисті лучезапястного, плечового і ліктьового суглобів, удари тулуба, чаші пов'язані з дефектами обладнання, незадовільним санітарним станом залів.
При заняттях
футболом травмуються, як правило, нижні кінцівки, виникають хронічні артрити колінного суглоба, розтягнення зв'язок колінного та гомілковостопного суглобів, забиті місця, надриви і розриви м'язів задньої поверхні стегна і м'язів, травматичні періостити великої гомілкової кістки гомілки. Потрібно обов'язково стежити, щоб на полі, як і в інших місцях занять, не було каменів, скла та інших предметів, які можуть призвести до травм та падінь [5, С. 22].
Травматизм у лижників. Заняття на відкритому повітрі при низьких температурах небезпечні через можливість обмороження. Сильний вітер, підвищена вологість повітря, тісний і мокра
взуття можуть викликати обмороження навіть при нульовій температурі.
Таким чином, для профілактики спортивного травматизму вчителя фізичного виховання повинні суворо дотримуватися правил раціональної методики навчання і тренування, враховувати індивідуальні особливості займаються, забезпечувати необхідну страховку при виконанні вправ, навчати учнів правилам страховки, само - і взаімостраховкі.

1.2.1 Молодший шкільний вік і заходи профілактики травматизму на уроках фізичної культури

Людина у своєму розвитку проходить певні вікові періоди. В основу розподілу покладені анатомо-фізіологічні особливості, що об'єднують дітей суміжних віків в один період.
Розрізняють такі вікові групи [4, С. 51]:
переддошкільного вік - до 3 років
дошкільний вік -3-6 років
шкільний вік:
молодший -7-10 років
середній - 11 - 14 років
старший - 15 - 18 років
Такий поділ на вікові групи відповідає існуючій в даний час мережі дитячих виховно-оздоровчих установ та пі в якій мірі не суперечить схемою, прийнятою в міжнародній практиці.
Вивчення процесів росту і розвитку дітей показує, що темпи індивідуального розвитку неоднакові. Більшості дітей притаманні певні
відповідають віку темпи розвитку, але в будь-якій віковій групі існують індивідууми, що випереджають своїх однолітків у розвитку або відстають від них. Число таких дітей приблизно однаково, і цей факт необхідно враховувати при визначенні рухових режимів.
Молодший шкільний вік (7-10 років).
Розвиток дітей у молодшому шкільному віці йде досить інтенсивно і відносно рівномірно. В середньому щорічно у хлопчиків і дівчаток довжина тіла збільшується на 4-5 см, маса тіла - на 2-3 кг, окружність грудної клітки - на 1,5 -2 см.
Тривають окостеніння і ріст кістяка. Відбувається подальше окостеніння хребта (тіл хребців, остистих відростків), але завершується воно у більш пізньому періоді. Хребет все ще гнучкий і податливий. У зв'язку з цим тривале неправильне положення тіла дітей під час занять, носіння важких в одній руці, рання спортивна спеціалізація можуть призвести до
викривлення хребта і деформації грудної клітки, раннім остеохондрозу, внаслідок чого відбувається здавлювання кровоносних судин, що знаходяться між хребцями, що в свою чергу , призводить до погіршення живлення хребців і порушення їх розвитку [23, С. 30].
У молодшому шкільному віці відбувається подальший
розвиток і наростання м'язової маси, збільшується м'язова сила, більш інтенсивно, ніж в дошкільному віці, розвиваються великі м'язи. Цим пояснюється здатність дітей до рухів з великим розмахом і труднощі при виконанні дрібних, точних рухів. У 7 років дрібні м'язи кисті ще недостатньо розвинені [23, С. 31].
Дуже важливо враховувати, що глибокі м'язи спини в цьому віці ще слабкі, їх сухожилля недостатньо розвинені. Тривала статичне навантаження, неправильна поза справляє негативний вплив на
розвиток цих м'язів.
Слабкість м'язів поряд з піддатливістю хребта є одним з факторів, що сприяють розвитку
сколіозів і травматизму. У системі заходів профілактики для молодших школярів існують особливі методи:
1. Методика навчання та проведення занять у спортивному залі
2.
Організація і планування уроків в молодших класах
3. Спортивний інвентар у повному складі
4. Наявність медичної карти кожного учня
5. Правильно надати першу медичну допомогу у разі травми
6. Правильна організація при нещасному випадку.
Існує 3 групи засобів для відновлення:
Педагогічні: є складовою і невід'ємною частиною навчального процесу. Оптимізація навчальних навантажень і відпочинку, супроводжується перемиканням з одного виду на інший (активний відпочинок).
Медико-біологічні: до їх числа належить
раціональне харчування, фармакологічні препарати і вітаміни, білкові препарати, спортивні напої, кисневі коктейлі, фізіо-і гідротерапія, різні види масажу, лазні сауни, адоптогение препарати, що впливають на енергетичні процеси і т. д.
Психологічні: до них відноситься психорегулюючий навантаження на уроці фізкультури, вправи для м'язового розслаблення, навіяна сон-відпочинок і т. д. Саморегуляція - вплив людини на самого себе за допомогою самопереконання і самонавіювання. Між головним мозком м'язами існує двосторонній зв'язок: за допомогою імпульсів, що йдуть з головного мозку до м'язів, здійснюється управління м'язами, а імпульси, що йдуть від м'язів у головний мозок дають мозку інформацію про свій фізичний стан.
Знання анатомо-фізіологічних особливостей дітей і підлітків допомагає шкільним медичним працівникам правильно оцінити фізичний розвиток школярів, визначити їх біологічний вік, розподіляти на медичні групи для заняття фізкультурою. А вчителям фізкультури і тренерам шкільних секцій дає можливість більш раціонально і диференційовано підходити до проведення уроків, тренувальних занять і змагань з урахуванням морфофункціональних особливостей і типів нервової діяльності учнів.
Отже, у дітей в молодшому шкільному віці починається активний ріст, вони дуже енергійні, тому треба правильно підбирати проведення уроків, добре організовувати і правильно підходити до них, раціонально використовувати форми методів проведення занять.

1.3 Надання першої долікарської допомоги при травмах, що виникли в результаті недотримання техніки безпеки на заняттях з фізичної культури
Перша допомога - це «сукупність простих, доцільних заходів з охорони здоров'я і життя потерпілого від травми або раптово виниклого захворювання» [11, С. 4]. Правильно надана перша допомога скорочує час спеціального лікування, сприяє якнайшвидшому загоєнню ран і часто є вирішальним моментом при врятуванні життя потерпілого. Перша допомога повинна надаватися відразу на місці події швидко і вміло ще до приходу лікаря або до транспортування потерпілого до лікарні.
Кожна
людина повинна вміти надати першу допомогу в міру своїх здібностей і можливостей.
Сутність першої допомоги полягає у припиненні подальшого впливу травмуючих чинників, проведенні
найпростіших лікувальних заходів і в забезпеченні якнайшвидшої транспортування постраждалого до лікувального закладу, попередженні небезпечних наслідків травм, кровотеч, інфекцій і шоку.
При наданні першої допомоги необхідно:
1. Винести потерпілого з місця події.
2. Обробити пошкоджені ділянки тіла і зупинити кровотечу.
3.Іммобілізовать
переломи і запобігти можливим ускладненням (травматичний шок, западіння мови, аспірація і т. п.).
4.Доставіть або ж забезпечити транспортування потерпілого до найближчої лікувальної установи.
При наданні першої допомоги слід керуватися такими принципами:
1. Правильність і доцільність.
2. Швидкість.
3. Обдуманість, рішучість і спокій.
1. Вид і тяжкість травми
2. Спосіб обробки ропи, місця пошкодження.
3. Необхідні засоби першої допомоги в залежності від даних можливостей і обставин.
При наданні першої допомоги необхідно встановити:
1. Обставини, за яких сталася травма.
2. Час виникнення травми.
3. Місце виникнення травми. Звернення з потерпілим
При наданні першої допомоги необхідно вміти поводитися з постраждалим, зокрема вміти правильно зняти одяг. Це особливо важливо при
переломах, сильних кровотечах, при втраті свідомості. Перевертати і тягнути за вивихнуті та зламані кінцівки - це значить посилити біль, викликати серйозні ускладнення і навіть шок.
Потерпілого необхідно правильно підняти, а в разі потреби і перенести на інше місце. Піднімати
пораненого слід обережно, підтримуючи знизу. Для цього нерідко потрібна участь двох або трьох чоловік [11, С. 37].
При пошкодженні верхньої кінцівки одяг спочатку знімають зі здорової руки. Потім з пошкодженої руки стягують рукав, підтримуючи при цьому всю руку знизу. Подібним чином знімають з нижніх Кінцівок брюки.
Якщо зняти одяг із потерпілого важко, то її розпорюють по швах. Для зняття з постраждалого одягу і взуття необхідно
двоє осіб.
При кровотечах у більшості випадків досить просто розрізати одяг вище місця кровотечі. При опіках, коли одяг прилипає або навіть припікаються до шкіри, матерію слід обрізати навколо місця опіку; ні в якому разі її не можна відривати. Пов'язка накладається поверх обпалених ділянок.
Звернення з постраждалим є досить важливим фактором у комплексі першої допомоги. Неправильне поводження з пораненим знижує її ефективність.
При наданні першої допомоги не можна обійтися без перев'язувального матеріалу.
Відповідно до вимог першої допомоги налагоджено виробництво засобів першої допомоги: аптечок, шафок, санітарних сумок - які повинні бути в кожній сім'ї, в школах, в майстернях, в автомашинах.
Аптечки (шафки) першої допомоги оснащені
стандартними фабричного виробництва засобами першої допомоги: перев'язочним матеріалом, лікарськими препаратами, дезінфікуючими засобами і нескладними інструментами [23, С. 30].
Однак бувають такі випадки, коли замість цих
стандартних засобів доводиться застосовувати те, що малося в розпорядженні надає допомогу в даний момент. Мова йде про так званих імпровізованих підручних засобах.
При терміновому наданні першої допомоги у побуті, в полі, на автострадах доводиться застосовувати імпровізовані, тимчасові кошти. До них можна віднести чисту носову хустку, простирадло, рушник і
різне білизну. Для іммобілізації переламаних кінцівок можуть служити палиці, дошки, парасольки, лінійки і т. д. З лиж, санок і гілок дерев можна виготовити імпровізовані носилки.
Кровотеча - це закінчення крові з судин, що настає частіше всього в результаті їх пошкодження (травматичне кровотеча). Кровотеча може також виникнути при роз'їдання судин болючим вогнищем (туберкульозним, раковим, виразковим) (нетравматичні кровотеча).
Кровотечі, при яких кров витікає з ран або ж природних отворів тіла назовні, прийнято називати зовнішніми кровотечами. Кровотечі, при яких кров скупчується в порожнинах тіла, називаються внутрішніми кровотечами. Серед зовнішніх кровотеч Найчастіше спостерігаються кровотечі з ран, а саме
1.Капіллярное - виникає при поверхневих травмах;
кров з рани витікає по краплях.
2.Венозное - виникає при більш глибоких ранах, як, наприклад, різаних, колотих, при цьому виді кровотечі спостерігається рясне витікання крові темно-червоного кольору.
3. Артеріальний - виникає при глибоких рубаних, колотих ранах; артеріальна кров яскраво-червоного кольору, б'є струменем з пошкоджених артерій, у яких вона перебуває під великим тиском.
4. Змішаний кровотеча - виникає в тих випадках, коли в рані кровоточать одночасно вени і артерії, частіше за все таке кровотеча спостерігається при досить глибоких ранах.
Першим завданням при обробці будь значно рани, що кровоточить є зупинка кровотечі. Діяти при цьому слід швидко і цілеспрямовано, гак як значна втрата крові при травмі знесилює потерпілого і навіть представляє собою загрозу для його життя. Якщо вдасться запобігти великій крововтраті, це набагато полегшить стаціонарне лікування потерпілого, зменшить наслідки травми і
поранення.
При
капілярній кровотечі немає виражених ознак пульсації в рані, а втрата крові порівняно невелика. Така кровотеча можна швидко зупинити, наклавши на кровоточить ділянку чисту марлю (покривна пов'язка). Поверх марлі кладуть шар вати і рану перев'язують. Якщо в розпорядженні немає ні марлі, ні бинта, то кровоточить, можна перев'язати чистою носовою хусткою. Накладати прямо на рану волохату тканину не можна, тому що на її ворсинках знаходиться велика кількість бактерій, які викликають зараження рани. З цієї ж причини безпосередньо на відриту рану недоцільно накладати і вату. Зупинка венозного кровотечі [11, С. 30].
Небезпечним моментом венозного кровотечі, поряд із значним обсягом втраченої крові, є те, що при
пораненнях великих вен, особливо шийних, може статися засмоктування повітря в посудини через пошкоджені місця. Проник в судини повітря може потім потрапити в серце. У таких випадках виникає смертельне стан ~ повітряна емболія.
Венозна кровотеча найкраще зупиняється гнітючої пов'язкою. На ділянку, що кровоточить накладають чисту марлю, поверх неї нерозгорнуті бинт або складений кілька разів марлю, в крайньому випадку складений чисту носову хустку. Застосовані подібним чином засоби діють як давить чинника, який притискає зяючі кінці пошкоджених судин. При притисненні бинтом такого давить предмета до рани просвіт судин стискається і кровотеча припиняється.
У тому випадку, якщо у надає допомогу немає під рукою давить, причому потерпілий сильно кровоточить з ушкодженої вени, то кровоточить місце треба відразу ж притиснути пальцями нижче місця пошкодження, а потім туго перебинтувати. Найбільш зручними для цих цілей є кишенькова давить або індивідуальний пакет, які продаються в аптеках.
Артеріальна кровотеча є найнебезпечнішим з усіх видів кровотеч, тому що при ньому може швидко наступити повне знекровлення потерпілого. При кровотечах із сонної, стегнової або ж пахвовій артерій потерпілий може загинути через три або навіть дві з половиною хвилини.
Артеріальна кровотеча можна зупинити за допомогою пов'язки, що давить, але при кровотечі з великої артерії слід негайно зупинити приплив крові до пораненого ділянці, придавивши артерію пальцем вище місця поранення. Однак цей захід є лише тимчасовою. Артерію притискають пальцем до тих пір, поки не підготують і не накладуть давить. При кровотечі з великих (стегнова) артерій накладення однієї тільки давить, іноді виявляється недостатнім. У таких випадках доводиться накладати петлю джгут або ж імпровізований джгут. Якщо у надає допомогу під рукою немає ні
стандартного джгута, ні петлі, то замість них можна застосувати косинку, носовичок, краватка, підтяжки. Джгут або петлю на кінцівку накладають відразу ж вище місця кровотечі. Для цих цілей дуже зручна кишенькова пов'язка (індивідуальний пакет), виконуюча одночасно роль як покривної, так і гнітючої пов'язок. Місце накладення джгута або петлі покривають шаром марлі для того, щоб не пошкодити шкіру і нерви. Накладений джгут, повністю припиняє приплив крові в кінцівку, але якщо петлю або джгут на кінцівки залишити на тривалий час, то може навіть відбутися її відмирання. Тому для зупинки кровотеч їх застосовують тільки у виняткових випадках, а саме на плечі і стегні (при відриві кінцівки при ампутації). Відразу ж після накладення джгута його слід замаркірувати: число, місяць, рік, години, хвилини! Час безпечного дії джгута - не більше 2 годин, після чого його на 3-5 хвилин потрібно зняти або послабити щоб уникнути некрозу нижчерозташованими тканин.
При накладенні петлі або джгута потерпілого протягом двох годин в обов'язковому порядку слід доставити в лікувальний заклад для хірургічної обробки.
Кровотеча верхньої кінцівки можна зупинити за допомогою пакетика бинта, вкладеного в ліктьовий згин або в пахвову западину, при одночасному стягання кінцівки джгутом. Подібним чином діють при кровотечах з нижньої кінцівки, вкладаючи в підколінну ямку клин. Щоправда,
такий метод зупинки кровотечі останнім часом застосовується лише зрідка.
При кровотечі з головної шийної артерії - сонної - слід негайно здавити рану пальцями або ж кулаком; після цього рану набивають великою кількістю чистої марлі. Цей спосіб зупинки кровотечі називається тампонуванням [33, С.196].
Після шинування кровоточивих судин постраждалого варто напоїти яких-небудь безалкогольним напоєм і якомога швидше доставити в лікувальний заклад.
Першу допомогу доводиться надавати не тільки при кровотечах з ран, але і при інших видах зовнішніх кровотеч, серед яких деякі також відносяться до числа травматичних.
Кровотечі з носа. Така кровотеча виникає при ударі в ніс, при сильному сякання або ж чханні, при важких травмах черепа, а також при деяких захворюваннях, наприклад грипі, підвищеному артеріальному тиску. Постраждалого укладають на спину з дещо піднятою головою, на перенісся кладуть холодні компреси або ж лід.
При носовій кровотечі не можна сякатися і промивати ніс водою. Кров, яка тече в носоглотку, потерпілий повинен випльовувати. Якщо кров виділяється переважно через носові ходи, їх можна затомпонована ватними тампонами, змочивши їх
фізіологічним розчином (мін. водою) або судинозвужувальними краплями (адреналін, глазолін і т. п.)
Кровотеча після видалення зуба. При цьому виді кровотеч досить покласти на місце видаленого зуба грудочку марлі чи вати, який хворий потім затискає зубами.
Кровотеча з вуха. Кровотеча з вуха спостерігається при пораненнях зовнішнього слухового проходу і при переломах черепа. На поранене
вухо накладають чисту марлю, а потім його перев'язують. Потерпілий лежить з дещо піднятою головою. Робити промивання вуха не можна.
Кровотеча з легких. При сильних ударах у грудну клітку при переломах ребер, при
туберкульозі, коли вогнище захворювання роз'їдає будь-якої легеневий посудину, виникає легенева кровотеча. Постраждалі відкашлює яскраво-червону спінену кров; дихання утруднене.
Постраждалого укладають у напівсидячому положенні, під спину йому підкладають валик, на який він може спертися. На відкриту груди кладуть холодний компрес. Хворому забороняють говорити і рухатися [11, С. 53].
Кровотечі з травного тракту. Кровотеча зі стравоходу виникає при його поранення або ж при ушкодженні його вен, при деяких захворюваннях печінки. Кровотеча із шлунка спостерігається при шлункової
виразки або пухлини, які роз'їдають судини, що проходять в стінках шлунка, а також при травмах шлунка. Ознакою є блювота, при якій блювотні маси представляють собою темно-червону і навіть зсілу кров.
Постраждалого укладають у напівсидячому положенні із зігнутими в колінах ногами. На черевну область кладуть холодний компрес. Необхідний повний спокій. Потерпілому не можна давати ні пити, ні їсти.
Обидва види кровотеч вимагають негайного хірургічного втручання (термінова госпіталізація).
Кровотеча в черевну порожнину. Така кровотеча виникає при ударі в живіт; в ряді випадків при цьому спостерігається розрив печінки. У жінок внутрішньочеревна кровотеча буває при позаматкової вагітності.
Внутрішньочеревна кровотеча характеризується сильними болями в області живота. Постраждалий впадає в шоковий стан або ж втрачає
свідомість; живіт напружений, мало бере участь в диханні, хворобливий, може бути роздутим. Вологі, холодні шкірні покриви. Слабкий і частий пульс.
Хворого укладають на носилки без подушки, можна дати трохи води, потім транспортувати до лікарні.
Кровотеча в плевральну порожнину. Кровотеча такого типу виникає при ударі, пошкодженні грудної клітини. Кров накопичується в плевральній порожнині і в ураженій половині здавлює легеню, тим самим перешкоджаючи його нормальної діяльності. Постраждалий дихає насилу, при значній кровотечі навіть задихається. Його укладають на носилки на пошкоджену сторону. Якщо є порушення цілості шкірних покривів, накладається циркулярна пов'язка. Необхідно забезпечити негайну транспортування потерпілого до лікувальної установи.
У більшості випадків кровотеча можна зупинити, просто затискаючи рану носовою хусткою. Сильно кровоточить
поверхнева рана голови далеко не завжди так небезпечна, як здається на перший погляд: сильно кровоточити може невеликий поріз.
Слід притиснути рану шматком чистої сухої
тканини. Щільно, але обережно протягом 5-10 хвилин притискайте тканину до рани, поки кровотеча не зупиниться. Якщо кров просочилася через тканину, не потрібно прибирати її з рани, щоб не перешкодити формуванню кров'яного згустку. На перший шматок тканини необхідно накласти інший.
Якщо рана не глибока, слід промити її теплою водою з милом і просушіть. Непотрібно промивати глибокі і сильно кровоточать рани. Якщо кровотеча припинилося, нехай навіть і не зупинилося зовсім, перев'яжіть рану чистою тканиною.
Якщо призупинити кровотеча не вдається, потрібно перевірити, чи немає у потерпілого ознак шоку. Якщо у постраждалого паморочиться голова, якщо він втрачає свідомість, а
шкіра його стає блідою, холодною і вологою, якщо дихання у нього поверхневе і прискорене, а пульс слабкий і частий - не потрібно припиняти спроб зупинити кровотечу.
Якщо у хворого глибока рана і кровотеча зупинити не вдається, необхідно телефонувати 03.
Якщо виявиться, що рана велика і потрібно накласти шов, або якщо шляхом обмивання з неї не вдалося видалити бруд і пісок, доставте постраждалого у відділення невідкладної допомоги. Чим швидше почнеться лікування, тим легше уникнути інфекції.
Найчастіше носові кровотечі виникають через те, що потерпілий дихає повітрям, часто сякається і залазить пальцями в ніс, а також у результаті травми.
Необхідно заспокоїти постраждалого. Якщо потерпілий заспокоюється, кровотеча зменшується.
Слід попросити потерпілого нахилитися вперед і принаймні на 10 хвилин затиснути ніс, щоб утворився кров'яний згусток.
Не дозволяйте потерпілому сякатися і втягувати носом повітря протягом кількох годин. Якщо кровотеча не припиняється або відновлюється, потрібно попросити повторити прийом, описаний вище; накласти холодний компрес на область носа.
Якщо кровотеча припинилася, слід акуратно змастити обидві половини носа вазеліном за допомогою ватного тампона: це захистить слизову оболонку носа від пересихання.
Якщо через 15-20 хвилин після початку надання першої допомоги кровотеча не зупиняється або поновлюється, якщо кров, не перестаючи, стікає в горло, викличте лікаря [11, С. 176].
Пошкодження зв'язкового-сумковою апарату - розтягнення зв'язок, надриви і розриви.
Ознаки:
біль, набряк в області травми, припухлість суглоба, порушення функцій суглоба. При повному розриві зв'язок крім перерахованого спостерігається зміна осі кінцівки.
Перша допомога: впливати холодом на місце травми, накласти пов'язку, що давить, надійно фіксуючу суглоб. При необхідності суглоб іммобілізувати шиною! Біль можна притупити аерозолем (оксіетил і т. п.). Обов'язкова консультація травматолога.
Пошкодження м'язів і сухожиль - розтягнення, надриви, розриви.
Ознаки: біль, крововилив різного ступеня вираженості, ускладнення руху в суглобах через біль у м'язах, підвищена
щільність тканин або поглиблення під шкірою у поєднанні з валиком по краях.
При розтягуванні відбувається надрив або розрив зв'язки, м'язи або сухожилля. Необхідно влаштувати потерпілого зручніше, підняти травмовану кінцівку вище рівня серця: це зменшить набряк. Викласти на хворобливу область холодний компрес на 10-15 хвилин: це зменшить біль і набряк. Якщо кінцівку продовжує набрякати, міняйте холодні компреси кожні 20-30 хвилин, поки набряк не почне зменшуватися.
При необхідності слід дати болезаспокійливий засіб, використовувати дози препарату, зазначені в інструкції по його застосуванню.
Якщо травмована область гомілковостопного суглоба або колінного суглоба, треба накласти щільну (але не тугу) пов'язку.
Якщо травмовано плече, лікоть або зап'ясті, слід зафіксувати руку за допомогою косиночную пов'язки і прівязатье пов'язку до тулуба.
Через 48 годин, якщо біль не вщухне, а набряк спаде, треба попросити посувати травмованої кінцівкою в різні боки [11, С. 196].
Не слід дозволяти навантажувати травмовану кінцівку, поки біль при навантаженні не пройде повністю. При легких розтягненнях це займає 7-10 днів.
Якщо сильно болить і опухло місце пошкодження, рухливість у місці пошкодження втрачена частково або повністю, є деформація і, можливо, перелом кістки, біль у місці пошкодження не вщухає через 48 годин після травми або через 48 годин після травми рухова активність травмованої кінцівки не відновлюється, необхідно звернутися до лікаря.
Вивих - ненормальне стійке зміщення кісток за фізіологічекіе межі. При вивиху, як правило, розриваються суглобова сумка і зв'язки, пошкоджуються м'які тканини.
Ознаки: сильний біль, вимушене неприродне положення кінцівок, зміна форми суглоба і порушення його функцій.
Перша допомога: необхідно створити повну нерухомість і негайно госпіталізувати (неспеціалістові вправляти
вивих забороняється!).
Перелом - порушення цілості кістки під впливом гостро-механічної
травми (удар, падіння).
Ознаки: локальна болючість, викривлення або вкорочення кінцівки, неприродна рухливість у місці перелому, порушення
функції кінцівки.
Переломом називається порушення цілісності кістки, вивихом - порушення правильного положення кістки в суглобі.
Завжди потрібно фіксувати травмовану кінцівку в тому положенні, в якому вона знаходиться. Необхідно зупинити кровотечу, притиснувши рану шматком чистої сухої тканини. Зауважте рану чистою пов'язкою.
Якщо травмовано плече, то фіксувати слід руку за допомогою підтримуючої пов'язки.
Якщо травмована кисть або палець, потрібно зафіксувати їх в тому положенні, в якому вони перебувають, за допомогою
шини, обмотаною шматком тканини.
Якщо травмовано передпліччя, потрібно зафіксувати його шиною і накласти підтримуючу пов'язку, яку потім прив'яжіть до тулуба.
Носилками може служити будь-яка міцна дошка (наприклад, прасувальна), на якій потерпілий поміщається на весь зріст. Утримуючи голову, шию і спину на одній прямій лінії, потрібно повернути потерпілого на бік і підкласти під нього ноші. Слід перевернути потерпілого на ноші, підтримуючи голову і тулуб; між ніг покласти згорнуті рушники, ковдри або одяг; міцно прив'язати потерпілого до нош за допомогою мотузок, ременів, стрічок або смуг тканини; при транспортуванні утримувати носилки в горизонтальному положенні. Щоб зменшити біль і набряк, потрібно накласти холодний компрес [11, С. 200].
Істотну роль у профілактиці спортивного травматизму грає добре організований медичний контроль. Медичний персонал школи повинен сприяти використанню всіх засобів фізичної культури і спорту в інтересах зміцнення здоров'я учнів, підвищення їхньої фізичної підготовленості та покращення фізичного розвитку; забезпечувати розподіл учнів на медичні групи для занять фізичною культурою, контролювати відповідність фізичного навантаження станом здоров'я учнів; проводити лікарсько-педагогічні спостереження на уроках, визначати моторну щільність уроків, спільно з учителем фізкультури складати оздоровчі програми для ослаблених дітей, що страждають різними хронічними захворюваннями, після травм, при порушеннях опорно-рухового апарату, при ожирінні та ін; приймати участь в організації фізкультурно-оздоровчих заходів, контролювати їх проведення; стежити за забезпеченням належних умов для фізичного виховання учнів; здійснювати їх медичне обслуговування; поступово вести роботу щодо профілактики спортивного травматизму.
Роль медичної сестри в проведенні всієї цієї роботи особливо велика, оскільки вона безпосередньо (під керівництвом лікаря) здійснює контроль за суворим дотриманням всіх медичних вимог в організації при проведенні заходів, пов'язаних з фізичним вихованням школярів [20, С. 70].
Медична сестра школи повинна бути добре обізнана в питаннях організації та проведення всіх форм фізичного виховання - від уроку фізкультури, гімнастики до навчальних занять, фізкультурних хвилин на уроках, рухливих ігор та фізичних вправ на подовжених перервах, а також щоденних занять фізкультурою і спортом, умовно названих «спортивним часом», з учнями груп продовженого дня.
Медична сестра повинна виявляти перші ознаки втоми школярів під час уроку фізкультури, інформувати
про це викладача і лікаря; визначати щільність уроку, криву фізіологічного навантаження; перевіряти наявність необхідних матеріалів і засобів для надання першої допомоги у разі травми.
У визначенні відповідності фізичного навантаження станом здоров'я та рівнем підготовленості учнів за зовнішніми ознаками втоми медичному працівникові і вчителю допоможе таблиця 1.
До обов'язків медичного персоналу школи входить навчання школярів надання першої допомоги при різних травмах і нещасних випадках, непритомності, стомленні, а також накладання пов'язок, зупинення кровотечі, проведення штучного дихання, самоконтролю.
Медичний персонал школи повинен забезпечити лікарський контроль за школярами, що займаються фізкультурою і спортом, - це одне з найважливіших ланок профілактики травматизму.
Особливу увагу слід приділяти фізичному вихованню дітей, ослаблених внаслідок перенесених ними різних захворювань чи травм. У практиці часто; зустрічаються негативні наслідки і різні ускладнення при ранньому призначенні рухових режимів після перенесених захворювань чи травм [35, С. 105].
Так, наприклад, при запальному процесі в бронхах, легенях, під дією сильних ліків змащується клінічна картина.
Підліток відчуває себе здоровою, але патологічний процес приховано продовжується і на висоті фізичного навантаження (особливо змагальної - лижні гонки, крос, біг на ковзанах) може дати блискавичне загострення з явищами гострої серцево - судинної недостатності, аж до смертельного результату.
Тому слід суворо виконувати приписи лікарів з термінами початку занять фізкультурою. У практичній роботі шкільні медичні працівники можуть користуватися
таблицею 2, де вказані зразкові терміни відновлення занять фізкультурою після деяких захворювань і травм.

Глава 2. Дослідно-експериментальна робота

2.1 Організація і методи експерименту

Прийшовши на державну практику, я ознайомився з класом. Моя мета - була провести експериментальне спостереження в 2 класах. Один клас я взяв під спостереження з експериментом, другий клас під спостереження без експерименту. Моїм завданням було порівняти їх показники.
Спостереження проводилося під час занять фізкультури з дітьми 3 «а» та 3 «б» класу МОУ СЗШ школи № 38В 3 «а» класі 23 людини, з них 15 дівчаток та 8 хлопчиків, у 3 «б» класі 20 чоловік, з них 11 дівчаток і 9 хлопчиків.
Мета експерименту: практично обгрунтувати спостереження на підвищення інтересу учнів у школі шляхом суворого дотримання техніки безпеки і шляхом ознайомлення з нею школярів в МОУ СЗШ № 38 3 «а» класу на уроках фізичної культури.
Завдання експерименту:
1. Порівняти дані двох класів інтересу до уроків фізкультури в учнів на початок і кінець проведення занять з дотриманням техніки безпеки.
Для виявлення інтересу до занять фізичною культурою використовувалися
методи дослідження:
1.Беседа.
2.Анкетірованіе.
3.Урок фізкультури.
Антропометрія - це отримання даних про фізичний розвиток і
функціональний стан дітей і рівня володіння фізичними навичками.
Антропометрія дозволяє оцінити фізичний розвиток організму.
Анкетування - це отримання письмових відповідей на запитання, складені за певною формою, з метою вивчення практики роботи, виявлення суджень, думок, які стосуються проблем дослідження. Всі питання повинні складатися таким чином, щоб відповіді були чіткими, логічними.
Спостереження проводилося на базі школи МОУ СЗШ № 38 з учнями 3 «а» класу і 3 «б» Воно проводилося на уроках фізкультури. У спостереженні застосовувалася бесіда зі школярами були задані питання по темі травматизму, що вони знають, про нього який він буває. Застосовувалося
анкетування. Наше спостереження складалося з трьох етапів:
- Констатуючого
- Формуючого
-
Контрольного 

Етап

Терміни проведення

1. констатуючий

29.03.08.-07.04.08.

2. формуючий

07.04.08.-05.05.08.

3. контрольний

06.05.08.-10.05.08.

Тест
1. Щоб допомогти при невеликому ударі, потрібно:
а) додати що-небудь холодне;
б) накласти пов'язку;
2. Для того щоб скинути дроти з ураженого струмом людини, можна скористатися:
а) своїми руками;
б) дерев'яною ручкою від щітки;
3. Які речовини можуть знадобитися при опіку:
а) баночка з кремом;
б) холодна вода;
4. Зібрати пролиту
ртуть можна:
а) пилососом;
б) мідною фольгою;
5. Які дії ти можеш робити з телевізором:
а) натискати кнопки перемикання каналів;
б) замінити деталі;
Відповіді: 1 - о; 2 - б; 3 - б, 4 - б, 5 - о.
Базуючись на вікових особливостях розвитку фізичного потенціалу дитини та формування основ здорового способу життя, запропонований мною експериментальне спостереження вирішує найбільш актуальні в даний час проблеми дотримання техніки безпеки у відповідності з фізичним розвитком і зміцненням здоров'я учнів.
Ми працювали з початковою ланкою загальноосвітньої школи, тому що в молодшому шкільному віці закладаються основи фізичної культури людини, формуються інтереси,
мотивації і потреби в систематичній фізичної активності. Цей вік особливо сприятливий для оволодіння базовими компонентами культури руху, освоєння великого арсеналу рухових координації, техніки різноманітних фізичних вправ.
При цьому треба мати на увазі, що ритмічний, силовий і просторовий образи рухів молодші школярі сприймають перш за все у
відчуттях та узагальненнях вражень і меншою мірою - шляхом усвідомлення, продуманого освоєння технічної дії. Тому навчання цілісного вправі буде мати в цьому віці більший успіх, ніж розучування його по деталях. Діти цього віку майже самостійно, тільки постеживши за тим, як це робиться, можуть освоїти пересування на лижах, ковзанах, навчитися поводитися з м'ячем, проявляти спортивно-ігрову кмітливість.
Розподіл програмного матеріалу по уроках вирішувало такі завдання фізичного виховання учнів:
-Зміцнення здоров'я, сприяє гармонійному фізичному розвитку, вироблення стійкості до несприятливих умов зовнішнього середовища (заняття протягом усього періоду навчання ми намагалися проводити на відкритому повітрі, відмовляючись від цього лише при зовсім поганих погодних умовах: сильному вітрі, морозі, проливні дощі);
-Оволодіння основами рухів (з першого ж дня
хлопці привчалися правильно виконувати пропоновані вправи для якнайшвидшого формування рухового стереотипу і уникнути помилок при виконанні більш складних вправ);
-Розвиток координаційних (точність відтворення просторових, часових і силових параметрів руху: рівноваги, ритму, швидкості і точності реагування на
сигнали, узгодження рухів, орієнтування в просторі) та кондиційних (швидкісних, швидкісно-силових, витривалості та гнучкості) здібностей;
- Формування елементарних знань про особисту гігієну, режим дня, вплив фізичних вправ па стан здоров'я, працездатність і розвиток рухових здібностей;
- Вироблення уявлень про основні види спорту, снарядах і
інвентарі, про дотримання правил техніки безпеки під час занять;
-Прилучення до самостійних занять фізичними вправами, рухливим іграм, використання їх у
вільний час на основі формування інтересів до певних видів рухової активності;
- Виховання дисциплінованості, доброзичливого ставлення до
товаришів, сміливості і рішучості під час виконання фізичних вправ, сприяння у розвитку психічних процесів (уявлення, пам'яті, мислення та інших) у ході рухової діяльності.
Реалізація даної програми
відповідно до завдань та методами дослідження, по суті, і являла собою експеримент, мета якого - визначити за результатами тесту, який вплив чинять триразові заняття фізичною культурою в тиждень на фізичну підготовленість та стан здоров'я школярів.
Тестування серед хлопчиків проходило в кінці кожного уроку і служило підставою для виставляння їм оцінок з фізичної культури. Зміст тестів включало в себе контрольне вправу на розвиток основних рухових якостей: швидкості (біг на 30 м), сили різних м'язових груп (згинання рук в упорі, піднімання тулуба з положення лежачи на лаві), спритності (стрибки зі скакалкою, метання м'яча в ціль ) і витривалості (6-хвилинний біг).
Для більшої наочності і переконливості ми розглядали результати учнів експериментального класу в порівнянні з результатами їхніх однолітків.
За показниками фізичної підготовленості
школярів (особливо у швидкості і силі м'язів черевного преса) після кожного уроку можна бачити, що середні результати "нашого" класу ("Б"), були нижче на початку навчального року, в кінці-рівними, а за деякими параметрами навіть вище результатів контрольного класу ("А"), в якому проводилося два уроки фізичної культури на тиждень.
Результати експерименту наочно показали
перевагу 3-разових занять фізичною культурою при суворому дотриманні техніки безпеки на тиждень у поліпшенні показників фізичної підготовленості та стану здоров'я школярів.
Саме тому ми і рекомендуємо цю програму для реалізації в кожній школі, хоча всім зрозуміло, що при існуючій системі, що передбачає лише два уроки фізичної культури на тиждень, введення додаткового уроку для кожного з класів школи спричинить за собою фінансові витрати, збільшення викладацького складу, що більшість шкіл дозволити собі не можуть.
У ситуації, що склалася
вихід, на наш погляд, слід шукати у проведенні "уроків здоров'я", що ми й здійснювали у своїй практичній діяльності в школі. Відразу хочеться пояснити, що "урок здоров'я" не має нічого спільного з третім уроком фізкультури на тиждень, оскільки не варто на відміну від нього в сітці навчальних годин, а винесений за її межі і має факультативний характер. Одне з головних достоїнств "уроку здоров'я" в тому, що для його проведення не потрібен фахівець з фізичної культури: його роль виконує вчитель-предметник чи класний керівник.
З метою кращого засвоєння і
розуміння "уроку здоров'я", а також, що важливо, активної участі школярів у уроці новий матеріал необхідно задавати напередодні.
Наводимо схему занять в 3-му класі:
Тема: "Будова людини"
Необхідні речі: спортивний костюм, рушник, мило.
I частина. Побудова біля школи. Пояснення завдань уроку. Слідування до місця проведення заняття.
Після прибуття до місця заняття - виконання загальнорозвиваючих вправ. Біг підтюпцем 300 - 500 м, вправи з глибоким
диханням.
II частина.
Серце - один з найважливіших органів людини. Воно розташоване трохи лівіше центральної лінії тулуба. Найкраще його прослуховувати з лівого боку грудної клітини.
Учитель пропонує учням знайти його у себе, приклавши долоню до грудей. Потім пропонує прикласти вухо до лівої сторони грудей товариша. Так можна почути звуки, схожі на ритмічні удари барабана.
У здорової серця - постійна кількість ударів, яке називається пульсом. У 7-8-річному віці пульс становить 90 і більше уд / хв.
Після кожного удару настає пауза, під час якої
серце відпочиває.
У тих, хто займається фізичною працею, фізичними вправами і спортом, відбувається збільшення м'язи серця. У таких людей сильне, здорове серце. Воно
працює рідше, тобто виробляє менше ударів. Наприклад, у дорослого нетренованого людини кількість ударів пульсу може складати 76 - 82 уд / хв, у спортсменів - 42 - 62 уд / хв. Це дуже важливо для нашого серця, так як в житті воно розраховане на певну кількість ударів (3,5 млрд ударів). Довше живе той, у кого серце виробляє менше ударів.
Існує кілька способів
вимірювання частоти пульсу.
Учитель демонструє кожен спосіб і допомагає учням намацати пульс у себе. На це не треба шкодувати часу, так як учень повинен вміти знаходити і вважати свій пульс.
Перший спосіб: покласти три пальці лівої руки на променеву артерію біля основи великого пальця правої руки. Другий спосіб: намацати пульс на скроневій артерії. Третій спосіб: намацати пульс на сонній артерії. Четвертий спосіб: покласти долоню правої руки на область серця.
Далі вчитель пояснює, що заміряти свій пульс потрібно по його команді "Узяти пульс!". За наступній команді - "Стій!" - Учні повинні припинити рахунок (обов'язково продемонструвати). Потім вони виконують зазначені дії по команді. Освоївши ці дії, вчитель пропонує порахувати кількість ударів пульсу в спокої і після 10 присідань.
Не всі діти відразу зможуть знайти і правильно підрахувати пульс. Це не повинно турбувати. Початкове завдання - дати можливість зрозуміти і осмислити це. Систематично повторюючи ці дії на кожному уроці, дитина навчиться підраховувати свій пульс.
Рухлива гра "Стрибучі горобчики"
Опис гри. На землі чертится коло діаметром 4 - 6 м. Вибирається ведучий - "кішка", яка встає або присідає в середині кола. Решта грають - "горобчики" - знаходяться поза колом.
За
сигналом вчителя "У коло!" "Горобчики" починають встрибують і вистрибувати з нього. "Кішка" намагається зловити "горобця", що не встиг вистрибнути з кола. Коли "кішка" зловить три-чотири "горобця", за домовленістю з неспійманих вибирається нова "кішка". Спіймані "кішкою" знову стають "горобцями" і вступають у гру; гра починається спочатку. Перемагає той, кого жодного разу не зловили. Відзначається також "кішка", що зуміла швидше за інших зловити встановлене число "горобців".
Правила гри. 1. "Кішка" може ловити "горобців" тільки в колі. 2. Спійманим вважається "горобець", якого "кішка" торкнеться рукою, коли він знаходиться в колі хоча б однією ногою. Той, хто за командою вчителя не стрибнув у коло чи пробіг через коло, вважається спійманим.
Після гри учні пробігають підтюпцем 200 - 300 м і виконують кілька вправ з глибоким диханням.
III частина.
Повернення до школи.
Догляд за руками і нігтями. Руки, особливо нігті, - місце скупчення великої кількості бруду, пилу та різних мікробів. Тому вміст у чистоті рук - найважливіший елемент загальної гігієни. Зазвичай для цього достатньо миття їх холодною водою з милом. Лише при великому забрудненні слід користуватися гарячою водою. Руки витираються насухо м'яким рушником.
Обмивання, обтирання, розтирання тіла, переодягання.
Проведений нами
педагогічний експеримент показав, що проведення трьох уроків фізкультури на тиждень значно підвищує рівень фізичної підготовленості школярів. Травматизм у школі значно починає спадати
За відсутності умов для проведення трьох уроків фізичної культури на тиждень ми рекомендуємо проведення "уроку здоров'я" останнім уроком у
розкладі з виходом на природу.

2.2 Аналіз результатів дослідження

Для того щоб розкрити мету випускний кваліфікаційної роботи на констатирующем етапі ми ознайомилися з річним планом оздоровчих заходів, які проводяться в школі МОУ СЗШ № 38 Займалися підбором спеціальної літератури, розмовляли з учителем фізкультури, як проводять спортивні заходи, а так само з медичним працівником, який постійно працює в цій школі. Збирали дані з фізичного розвитку: ріст, вага, окружність грудної клітки; фізіометрія: на початок і кінець практики.
На жаль, більшість дітей не люблять відвідувати уроки фізкультури у зв'язку з випадками травматизму.
Ми з учителем фізкультури і класним керівником запланували провести експериментальне спостереження, з метою зацікавити дітей, прищепити
любов до уроків фізкультури, форму уроку ми вибрали спортивні заходи.
Мета заходу:
1) Підвищити
емоційний стан дітей,
2) Залучити дітей до працьовитості,
3) Підвищення інтересу у дітей до фізичної культури.
Після проведення експериментального спостереження, на
контрольному етапі ми повторно провели анкетування, щоб з'ясувати, чи змінилася думка дітей про уроки фізкультури і чи подобається їм їх відвідувати.

Рис.1 Інтерес до уроків фізичної культури на контрольному етапі
Хотілося б звернути увагу на те, що після проведення експериментального спостереження 11 осіб зазначили, що їм подобається відвідувати уроки фізкультури, на жаль, 3 людини відповіли, як і раніше, не подобається, можливо, часу пройшло дуже мало і якщо періодично проводити такі експерименти, то і ці діти будуть з задоволенням відвідувати уроки фізкультури. Можна виділити позитивні сторони проведеного експериментального спостереження, де одна дитина зміг визначитися з
відповіддю і відповісти на питання і полюбити заняття з фізичної культури. На мою думку, бажання займатися фізичною культурою залежить від самого учня від його працьовитості.
У результаті анкетування виявили, що діти, які регулярно займалися на спортивних заходах, з фізичної культури і спортом більш рухливі, енергійні, менше хворіють і з великим
бажанням займаються на уроці.
Завдяки спортивними цікавими заходами можна підвищити інтерес до уроків фізкультури, де діти із задоволенням відвідують уроки, а так само гармонійного розвитку організму дитини як фізично так і розумово. Заняття з фізичної культури і спорту дають високі показники фізичної підготовленості. Все це завдяки регулярним відвідинам занять з фізичної культури, секцій і дотримуючись режим дня.
Фізичні вправи сприятливо впливають на організм дитини. Внаслідок чого поліпшується серцево - судинна система,
дихальна система, центральна нервова система та інші системи. Виходячи з цього, можна сказати про хороші результати в навчанні, фізичному розвитку і вихованні, особливо це проявляється у тренованих дітей.
За даними анкетування, можна сказати, що у дітей проявляється інтерес з фізичної культури і спорту в ситуаціях відсутності травматизму за заняттях фізичною культурою, тому регулярно відвідують уроки все позаурочні
фізкультурні заходи, секції і самостійно займаються вдома з батьками.

Висновок

Вчителі фізкультури, тренери повинні враховувати, що дитячий організм відрізняється незавершеністю формування скелета, слабкістю зв'язкового апарату і мускулатури, нестійкістю нервової системи, тому окремі пошкодження, такі, як переломи кісток, травми суглобово-зв'язкового апарату, можуть призвести до тривалої втрати загальної та спортивної працездатності і важкої психологічної травми, а в ряді випадків і до спортивної чи загальної інвалідності.
Спортивні травми - основна причина тимчасової втрати спортивної працездатності і нестійких спортивних результатів, а так само причина незацікавленості школярів до занять фізкультурою. Спортсмен змушений переривати тренування або довгостроково тренуватися зі зниженою навантаженням. При цьому змінюється його реактивність і нервово-психічний стан, порушується властива тренованому організму стійкість адаптаційних механізмів до фізичних навантажень, подовжується період відновлення. На цьому тлі легше виникає перенапруження, розвиваються різні предпатологические та патологічні стани.
Особливо небезпечні травми для юних спортсменів, які поєднують напружене навчання зі спортивним удосконаленням. Травми порушують нормальний хід навчального процесу, ускладнюють засвоєння матеріалу, негативно позначаються на успішності, перешкоджають оволодінню руховими навичками за програмою фізичного виховання, технічним і тактичним майстерністю в обраному виді сирота.
Отже, при правильній організації техніки безпеки і виконання профілактичних заходів при заняттях фізкультурою і спортом можна знизити число травм до мінімуму. Наприклад, в американському
футболі, незважаючи на виражену швидкісно-силову спрямованість і агресивність ігри, важкі травми зустрічаються значно рідше, ніж в інших видах спорту, за рахунок високої культури техніки безпеки.
Введення в 1982 р. обов'язкового носіння захисних масок (сіток) для юних хокеїстів значно знизило кількість травм обличчя (різані рани, переломи кісток, носа, удари очного яблука). Поліпшення якості льоду також зіграло позитивну роль у зниженні кількості травм у хокеїстів.
Введення в юнацький
бокс спеціальних рукавичок і обов'язкове застосування масок у навчально-тренувальному і змагальному процесі, посилення вимог суддівства значно знизило травматизм серед підлітків, які займаються боксом.
Профілактика травм у школярів, які займаються фізкультурою і спортом, вимагає великої
організаційної роботи і є однією з важливих соціальних: щі дирекції шкіл, тренерсько-викладацького та медичного складу. Підводячи підсумки роботи, варто зазначити, що не завжди причиною травматизму є не компетентність викладача, багато що залежить і від наданих для роботи умов.
По-перше, недостатність навчальних площ. У багатьох навчальних закладах педагоги змушені проводити в одному спортивному залі заняття з декількома групами одночасно. Звідси скупченість, неможливість відстежити відразу всіх учнів, підстрахувати їх при виконанні особливо ризикованих вправ, вчасно звернути увагу на їх самопочуття.
Багатозначною причиною
фізкультурного травматизму є ~ фізичний юс спортзалів, навчальних приміщень, обладнання, інвентарю. Зношені підлоги, протікання, старий інвентар, не пройшли випробування снаряди не забезпечують належної ступеня надійності і безпеки.
Третій фактор травмоопасності - низький рівень кваліфікації великої кількості вчителів.
І нарешті, причина - медична. Лікарське обслуговування в багатьох навчальних закладах перебуває в незадовільному стані, головним чином через низьку зарплату медичного персоналу, нестачі кадрів. Розподіл учнів за медичними групами для занять фізкультурою своєчасно не вноситься до журналу
Таким чином, лише при розкритті всіх вище перечіслітельних пунктів і підведення гіпотези, при вирішенні всіх завдань можна розкрити тему нашої випускної кваліфікованої роботи.

Список використаної літератури

1. Алексєєв IIІ., Афанасьєв В.З., без суду А.І. та ін / За ред. А.П. Матвеева.Фізіческая культура: освітня програма для учнів середньої загальноосвітньої школи. - М.: Фрахт, 1995. - 45 с.
2. Бальсевіч В.К. Концепція альтернативних форм організації фізичного виховання дітей та молоді / /
Фізична культура: виховання, освіту, тренування, 1996, № 1. - С. 37-40
3. Бальсевіч В.К., Болишенков Вт, Рябін уев Ф.П. Концепція, фізичного виховання з оздоровчою спрямованістю учнів початкових класів общеобразовательнихшкол / / Фізична культура: виховання, освіту, тренування. 1996, № 2. - С. 42-46
4. Башкіров В. Ф. «Профілактика травм у школярів» М. 1987. - 109 с.

5. Велитченко В.К. Фізкультура без травм. М.: Просвещение, 1993. - 128 с.

6. Воронцов І.М. Закономірності фізичного розвитку дітей та методи його оцінки. Навчально - методичний посібник. - Л., 1996. - 40 с.
7. Державний освітній стандарт. Фізична культура. - М., 1993р. - 35 с.
8. Грачов О.К. Фізична культура: Навчальний посібник / За ред. Доцента О. В. Харламова. - М.: ІКЦ «Март», 2005. - 464 с.
9. Гуссмов А.Х. Фізкультурно-оздоровча група. - М.: «ФиС». 2000 -190 с.

10. Залєтаєв І.П, Муравйов В.А. Аналіз проведення уроку фізкультури: М.: СпортАкадемПресс, 2002. - 92 с.

11. Квартовкін К.К., Мандрик В.Б. Перша долікарська допомога при спортивних травмах, раптових захворюваннях і дії інших несприятливих факторів: Методичні рекомендації. Волгоград: ВМА, 1997 .- с. 16

12. Кенеман А.В., Хухлаєва Д.В. Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного та шкільного віку. - М.: Просвещение, 2002. - 201 с.
13. Комплексна програма фізичного виховання учнів 1 -11 класів. - М.,: «Просвещение», 1996р. - 61 с.
14. Концепція фізичного виховання і здоров'я дітей та підлітків. -М., 1993р. - 84 с.
15.
Литвинов О.М., Віленський М.Я., Турку нов Б. І. Програма фізичного виховання учнів 1-11-х. класів, заснована на одному з видів спорту (баскетболі). - М.: ФиС, 1996. - 219 с.
16. Лубишева Л.І. Концепція фізкультурного виховання: методологія розвитку та технологія реалізації / / Фізична культура: виховання, освіту, тренування. - 1996 - № 1. - С. 22-28
17. Лях В.І. Тести у фізичному вихованні школяра. - М, 1998р. - 64 с.
18. Лях В.К, Кофман Л.Б., Мейксон Г.Б. Комплексна програма фізичного виховання учнів 1-11-х класів загальноосвітньої школи. - М.: ФиС, 1996. - 93 с.

19. Масова фізична культура у вузі: Учеб. посо Бії / І.Г.Бердніков, А. В. Магльований, В. Н. Максимова та ін Під ред. В. А. Маслякова, В. С. Мятяжова. - М.: Вища школа, 1991. - 240 с.

20. Методика виховної роботи: Учеб. посібник для студ. вищ. пед. закладів / Л. А. Байкова, Л. К. Гребенкина, О. В. Єрьомкін та ін Под ред. В. А. Сластенина. - М.: Видавничий центр «Академія», 2002. - 144с.

21. Муравйов В.А., Созінова Н.А. Техніка безпеки на уроках фізичної культури. - М., 2001. - 96 с.
22. Немсадзе В.П., Амбернаді Г. Дитячий травматизм. - М., 1999. - 185 с.
23. Немсадзе В.П., Шастіна. Про методичні основи профілактики дитячого травматизму / / Школа здоров'я. - 1997. - № 2. - С. 29-34
24. Осокіна Т.П., Тимофєєва О.О., Фурміна Л.С. Ігри та розваги дітей на повітрі. - М.: Просвещение, 2004. - 190 с.
25. ОсокінаТ.І. Фізична культура в школі. - М.: Просвещение, 2003. - 170 с.

26. Поворожи Г.І. Настільна книга вчителя фізичної культури. 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Фізкультура і спорт, 2000. - 496 с.

27. Підласий І.П. Педагогіка: Підручник. - М.: Просвешеніе: Гуманит. вид. центр ВЛАДОС, 1996. 432 с.

28. Програма з фізичного виховання в загальноосвітній школі. - М.: ФиС, 1985. - 53 с.
29. Програма фізичного виховання з оздоровчою спрямованістю учнів сільських початкових малокомплектних шкіл. - М.: «Просвещение», 1992. - 138 с.
30. Програма фізичного виховання учнів 1-11 класів з спрямованим розвитком рухових здібностей. - М.,: «Просвещение», 1993. - 144 с.
31. Програма фізичного виховання учнів 1-11 класів, заснована на одному виді спорту (
баскетбол). - М.,: «Просвещение», 1996р. - 133 с.
32. Програми загальноосвітніх установ.
Фізичне виховання учнів 1-11 класів / В. І. Лях, Є. М. Литвинов та ін; Під ред. Ю. М. Соболєвої - М.: Просвещение, 1996. - 256 с.
33. Степаненкове Е.Я.
Теорія і методика фізичного виховання та розвитку дитини. - М, 2001. - 295 с.
34. Ступницька М. А. Травматизм у дітей шкільного віку: причина і профілактика / / Школа здоров'я. - 2001. - № 4. - 196 с.
35. Теорія і методика фізичного виховання: Учеб. посібник для
студентів фак. фіз. виховання пед. ін-тів / Б. А. Ашмарин, М.Я. Віленський, К.Х. Грантинь та ін; Під ред. Б. ААшмаріна. - М.: Просвещение, 1979. -360 С.
36. Теорія і методика фізичної культури: Підручник / Під. ред. Проф.Ю.Ф. Курамшина-2-е вид., Испр. - М.: Радянський спорт, 2004. - 401 с.
37. Фізична культура і спорт в загальноосвітній школі: Посібник для вчителя / В. П. Богословський, М. Н. Давиденко, В. І. Дробишев та ін; Чорний В. Г. «Спорт без травм» М. 1988. - 247 с.
38. Фонарьова М.І. Розвиток рухів дитини-дошкільника. - М.: Просвещение, 2005-107 с.

39. Холодов Ж.К., Кузнєцов В.С. Теорія фізичного виховання і спорту: Учеб. посібник. М.: Изд. центр «Академія», 2000. - 480 с.


Додаток 1

Найменування хвороби

Терміни 

Примітка

1

2

3

Ангіна

2-4 тижні

Для відновлення занять необхідно дополнтельное медичне обстеження. Уникати охолодження під час занять лижами, плаванням і т.п.

Гострі респіраторні захворювання

1-3 тижні

Уникати охолодження. Лижі, ковзани, плавання можуть бути тимчасово виключені. Взимку при заняттях на відкритому повітрі дихати тільки через ніс

Гострий отит

3-4 тижні

Забороняється плавання. Уникати охолодження. При хронічному перформативном отиті протипоказані всі водні види спорту. При вестибулярної нестійкості, що наступає часто після операції, виключаються також вправи, які можуть викликати запаморочення (різкі повороти, обертання, перевороти тощо)

Пневмонія

1-2 місяці

Уникати переохолодження. Рекомендується ширше використовувати дихальні вправи, а також плавання, веслування та зимові види спорту (із-за чистоти повітря, відсутність пилу та позитивного впливу на систему дихання)

Плеврит

1-2 місяці

Виключається строком до півроку вправи на витривалість і вправи, пов'язані з настуживания. Рекомендується плавання, веслування, зимові види спорту.

Грип

1-2 місяці

Необхідне спостереження лікаря, контроль ЕКГ

Гострі інфекційні захворювання (кір, скарлатина, дифтерія, дізентірія та ін)

1-2 місяці

Лише при задовільній реакції серцево-судинної системи на функціональні проби. Якщо були зміни з боку серця, то виключаються строком до півроку вправи на витривалість, силу та пов'язані з настуживания. ЕКГ - контроль.

Гострий нефрит

2-3 місяці

Назавжди забороняються вправи на витривалість і водні види спорту. Після початку занять фізкультурою необхідний регулярний контроль за складом сечі.

Ревмокардит

2-3 місяці

Заняття дозволяються лише за умови санації вогнищ хронічної інфекції. Не менш року займаються у спеціальній групі. Необхідний ЕКГ - контроль

Гепатит інфекційний

6-12 місяців (залежно від перебігу та форми захворювання)

Виключаються вправи на витривалість. Необхідний регулярний контроль за функціями печінки.

Апендицит (після операції)

1-2 місяці

У перший час слід уникати настуживания, стрибків і вправ, які дають навантаження на м'язи живота

Перелом кісток кінцівок

3 місяці

Не менше трьох місяців слід виключати вправи, що дають різке навантаження на пошкоджену кінцівку

Струс мозку

2-3 місяці і більше (залежно від тяжкості та характеру травми)

У кожному випадку необхідний дозвіл лікаря - невропатолога. Слід виключити вправи, пов'язані з різким струсом тіла (стрибки, футбол, волейбол, баскетбол та ін)

Розтягування м'язів і зв'язок

1-2 тижні

Збільшення навантаження і амплітуди рухів у пошкодженої кінцівки має бути поступовим

Розрив м'язів і сухожиль

Не менше 6 місяців після операційного втручання

Попереднє тривале застосування лікувальної гімнастики.


Додаток 2

Ознаки

Невелике фізіологічне стомлення 

Значне стомлення (гостре перевтома 1 ступеня)

Різке перевтома (гостре перевтома 2 ступеня)

Забарвлення шкіри

Невеликі почервоніння

Значне почервоніння

Різке почервоніння, збліднення, синюшність

Пітливість

Невелика

Велика (вище за пояс)

Особливо різка (нижче пояса), виступ солей

Дихання

Прискорене (до 22-26 в 1 хв. На рівнині і до 36 на підйомі)

Прискорене (38-46 в 1 хв.), Поверхневе

Різке (більше 50-60 в 1 хв.), Прискорене, через рот, минуще в окремі зітхання, що змінюються безладним диханням

Рух

Бадьора хода

Невпевнений крок, легке погойдування, відставання на марші

Різкі похитування, поява нескоорденірованних рухів. Відмова від подальшого руху

Загальний вигляд, відчуття

Звичайний

Втомлене вираз обличчя, порушення постави (сутулість, опущені плечі). Зниження інтересу до навколишнього

Виснажене вираз обличчя, різке порушення постави, апатія, скарги на різку слабкість (до прострації), сильне серцебиття, головний біль 


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

53724. Натуральные волокна животного происхождения и ткани из них 71.5 KB
  Цели и задачи урока: обучающие: ознакомить учащихся с натуральными волокнами животного происхождения; научить различать волокна по своему составу; научить определять ткани из натуральных шерстяных и шелковых волокон. Как называются...
53726. Управление денежными активами 25.5 KB
  Финансовый цикл – это промежуток времени между сроком платежа предприятия по своим обязательствам перед поставщиками и получением денег от покупателей. Иными словами финансовый цикл определяется как временной интервал между оттоком и притоком денежных средств в связи с осуществлением текущей производственной деятельности.
53727. По страницам Великой Отечественной войны 250 KB
  К конкурсу проводится предварительная подготовка. Вопросы даются заранее (кроме тех, которые имеют пометку “Кот в мешке”), но номера вопросов не называются. Многие вопросы предполагают, работу учащихся с дополнительной литературой, с источниками и документами. Учащиеся должны проявить эрудицию, находчивость смекалку
53728. Профессиональные интересы, склонности и способности 49.5 KB
  План урока: Проверка готовности к уроку 1 мин. Повторение изученного материала 5 мин. Сообщение темы и целей урока 2 мин. Изучение нового материала 27 мин.
53729. Открытка к празднику 8 марта 344.5 KB
  Ребята приближается первый весенний праздник женский день 8 марта. Слайд 2 Какое слово здесь зашифровано подарок Конечно какой же праздник без подарка Вот мы сегодня и изготовим подарок своими руками. Слайд 3 Такой подарок дорогого стоит Какой вниманием будет удостоен И трудно сказать что приятнее получать подарки или дарить их. Слайд 4 Чтобы сделать такую открытку нам понадобятся материалы: цветная бумага альбомный лист старые открытки; а также ножницы циркуль линейка...
53730. Art Exhibition 76.5 KB
  A rich American went to Paris and (buy-1) a picture by a modern artist. He( pay-2) a lot of money for the picture, so he thought the picture was very good. He came to the hotel where he (stay-3) and wanted to hang the picture. To his surprise he (cannot tell-4) what was the top and what was the bottom. So he (think-5) of a plan and invited the artist to dinner. The artist looked at the picture many times.
53731. Технология приготовления блинов, оладьев, блинчиков. Выпечка блинов 855 KB
  Такие блины как губка впитывают в себя растопленное масло, сметану, отчего делаются сочными, лоснящимися и вкусными. Блины различают и называют по тому виду муки или крупы, которые идут на их изготовление: ржаные, гречневые, гречнево-пшеничные, пшеничные, пшенные, манные. Таким образом, разнообразной может быть сама основа блинов. Но этого мало. Отличны по технологии, например, заварные блины. Кроме того, разнообразие в ассортимент блинов вносят и различные способы употребления их.
53732. Оригами с аппликацией 285 KB
  Цели занятия: выполнить поделку кленовый лист с аппликацией в технике оригами Задачи: Обучить: выполнять поделки в стиле оригами видами оригами приёмам складывания фактуре бумаги технике безопасности при использовании ножниц клее. Для учителя: ПТК поделки оригами с аппликацией фотографии оригами шаблоны конспект урока презентация Для учеников : ножницы цветная бумага картон клей.