54710

ДОПРОФІЛЬНА ОСВІТА В ОСНОВНІЙ ШКОЛІ – ЗАПОРУКА УСПІШНОСТІ ДІТЕЙ СТАРШОЇ ШКОЛИ

Научная статья

Педагогика и дидактика

Допрофільна та профільна освіта учнів загальноосвітньої школи представляє собою органічну частину системи виховання молоді її підготовки до самостійного трудового життя. Професійна орієнтація є науково практичною системою підготовки учнів до вільного та свідомого вибору професії. Професійна інформація необхідна для учнів та передбачає засвоєння учнями конкретною сукупністю знань про соціальноекономічні та психофізичні умови правильного вибору професії. Допрофільне навчання засіб диференціації та індивідуалізації навчання коли за...

Украинкский

2014-03-18

125 KB

3 чел.

PAGE  4

ДОПРОФІЛЬНА ОСВІТА В ОСНОВНІЙ ШКОЛІ – ЗАПОРУКА УСПІШНОСТІ ДІТЕЙ СТАРШОЇ ШКОЛИ

Проблема наступності між ступенями освіти стала особливо актуальною на сучасному етапі у зв`язку з переходом на новий зміст роботи з учнями (особистісно – орієнтований підхід до кожної дитини). Зміст кожної освітньої галузі впроваджується поетапно – початкова, основна, старша школи. У Державному стандарті базової та повної загальної середньої освіти зазначено, що відбір змісту предметів ґрунтується на принципі наступності між початковою та основною, основною та старшою школами. Забезпечення такої наступності та здійснення заходів, спрямованих на адаптацію дітей та особистісно – орієнтований підхід до кожної дитини основної школи, є важливою передумовою успішного навчання школярів та свідомого, відповідального вибору майбутньої професії.

Сьогодні у навчальних закладах апробуються моделі профільного навчання, серед яких найбільш поширеними є однопрофільні та багато профільні школи; школи, які співпрацюють із позашкільними навчальними закладами.

Допрофільна та профільна освіта учнів загальноосвітньої школи представляє собою органічну частину системи виховання молоді, її підготовки до самостійного трудового життя.

Професійна орієнтація є науково - практичною системою підготовки учнів до вільного та свідомого вибору професії. Основним об’єктом цієї системи є особистість школяра, від молодшого до старшого шкільного віку.

Професійна орієнтація включає в себе такі компоненти: професійну інформацію, професіографію, професійну консультацію, професійний відбір та адаптацію. Ці компоненти тісно пов’язані між собою та мають специфічний зміст, задачі та виконують відносно самостійні функції. Професійна інформація необхідна для учнів та передбачає засвоєння учнями конкретною сукупністю знань про соціально-економічні та психофізичні умови правильного вибору професії.

Допрофільне  навчання - засіб диференціації та індивідуалізації навчання, коли за рахунок змін у структурі, змісті та організації освітнього процесу більш повно враховуються інтереси, схильності і здібності учнів, створюються умови для творення старшокласників відповідно до їх професійних інтересів та намірами щодо продовження освіти.

Показниками, які свідчать про реалізацію цілей допрофільного навчання, служить не тільки готовність учнів до продовження освіти за обраним напрямом, але і «зрілість» у виборі способу його одержання після школи. Під «зрілістю» розуміється вибір, який, з одного боку, відповідає індивідуальним здібностям і потребам, а з іншого боку особистим можливостям і рівню практичної підготовки учнів.

Аналіз початкового періоду навчання на різних ступенях безперервної освіти показав, що існують три взаємозалежні групи труднощів, які інваріантні щодо змінюваних умов навчання. Ними виявляються: труднощі адаптації до нових умов навчання, труднощі самовиявлення особистісних якостей у нових умовах та труднощі оволодіння новими видами діяльності. З’ясовано, що роль школи при наявності цих об’єктивних труднощів є не тільки в тому, щоб озброїти учнів академічними знаннями, навчити певним уміннями і навичками, але й в тому, щоб забезпечити перехід свого випускника до більш сучасних типів освіти. 

Отже, для того, щоб учень зробив свій вибір, необхідно підвести до вірного напряму його здібностей, надавати необхідну літературу та звернути його увагу до професіографії, яка надає опис професій або спеціальностей, включаючи в себе основні вимоги, які вони подають до психологічним та фізичним якостям людини, а також фактори, які обумовлюють успішність або неуспішність, задоволення або незадоволення особистості даної професіональної діяльності.

Метою педагогічного та психологічного супроводу допрофільного навчання є розширення соціального досвіду старшокласника в процесі вибору профілю, освоєння практик в дорослому житті.

 Для того щоб отримати якісну допрофільну освіту та повною мірою засвоїти максимум знань, вмінь та розуміння про майбутні пофесії учнями необхідно, щоб з ними працювали підготовлені та націлені на свій предмет вчителі. Тому є необхідним впроваджувати систему формування професійної компетентності вчителів основної школи в межах системи наступності допрофільної освіти учнів. За  рахунок системи, цей процес здійснюватиметься за допомогою:

 •  врахування професійного досвіду, знань вчителів про допрофільну освіту, що були набуті ними під час професійної діяльності;
 •  дотримання сукупності організаційних умов, що забезпечують системність, результативність в підвищенні рівня професійної компетентності вчителів основної школи у системі наступності допрофільної освіти учнів;
 •  запровадження змістового та методичного забезпечення підвищення професійної компетентності вчителів основної школи щодо впровадження системи наступності до профільної освіти учнів.

Враховуючи характеристику сучасного стану розвитку допрофільної освіти в Україні. Необхідно своєчасно надавати психологічну допомогу та підтримку у розвитку системи підвищення рівнів професійної компетентності вчителів основної школи у допрофільній освіті учнів, в основі якого полягає особистісно-орієнтований підхід, який має реалізовуватися засобами саморозвитку та тренінгових занять. Оскільки по роботі з вчителями основної школи у допрофільній освіті учнів (5х-7х класів) тренінгова робота, психологічний супровід відсутній, ми розробили та провели апробацію на двох школах. Де отримали позитивний результат. Пропонуємо вам свої розробки.


ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ У МЕЖАХ СИСТЕМИ НАСТУПНОСТІ ДОПРОФІЛЬНОЇ ОСВІТИ УЧНІВ

Допрофільна освіта – запорука ефективного навчання в старших класах, вірний вибір професії, краще життя для всіх.

ТРЕНІНГОВЕ ЗАНЯТТЯ № 1

Тема: Підвищення психологічної та професіональної компетентності вчителів основної школи у межах системи наступності допрофільної освіти учнів.

Мета: Виявити проблеми; розробити інноваційні заходи, форми, методи, щодо впровадження системи наступності допрофільної освіти учнів?

.

Обладнання:

 •  стікери;
 •  ручки, папір з заготовленим текстом;
 •  фліп-чарт;
 •  запис релаксаційної музики;
 •  м’яч;
 •  двосторонній скоч;
 •  заготовки з кольорового паперу(пісковий годинник, віночок, смуги веселки)
 •  пам’ятки;

1. Вступне  слово тренера

Доброго дня, шановні учасники тренінгу! Усім відомо, що учительська професія нелегка і з кожним роком все ускладнюється та збільшується об’єм роботи. Тому  сьогоднішня тема є одною із актуальних проблем в сучасній освіті. Проблема наступності між ступенями освіти стала особливо актуальною на сучасному етапі у зв`язку з переходом на новий зміст роботи з учнями (особистісно – орієнтований підхід до кожної дитини). Зміст кожної освітньої галузі впроваджується поетапно – початкова, основна, старша школи. У Державному стандарті базової та повної загальної середньої освіти зазначено, що відбір змісту предметів ґрунтується на принципі наступності між початковою та основною, основною та старшою школами. Забезпечення такої наступності та здійснення заходів, спрямованих на адаптацію дітей та особистісно – орієнтований підхід до кожної дитини основної школи, є важливою передумовою успішного навчання школярів та свідомого, відповідального вибору майбутньої професії.

    На сьогодні у навчальних закладах апробуються моделі профільного навчання, серед яких найбільш поширеними є: однопрофільні та багатопрофільні школи; школи, які співпрацюють із позашкільними навчальними закладами тощо.                

Формування професійної компетентності вчителів основної школи у межах системи наступності допрофільної освіти учнів, має свої проблеми:

 •  збільшення різноманітності професій;
 •  мала уява про нововведені професії, (відповідність цих професій запиту конкретного регіону);
 •  роз`яснювальна робота з батьками (необхідність на цілення своєї дитини на вибір професії з молодшого шкільного віку за здібностями, витримкою, вподобаннями та інтересом). (Значення сім`ї для становлення особистості?);

виявлення та розвиток в учнів творчих здібностей до різних напрямів професій, на цілення їх здібностей у вдалий вибір майбутньої професії.

Сьогодні ми розглянемо основні підходи підвищення професійної компетентності вчителів основної школи у межах системи наступності допрофільної освіти учнів.

2. Очікування

          Візьміть стікери і напишіть на них, що ви очікуєте від нашого заняття. Після чого прикрасимо наш пісковий годинник очікувань.

3. Правила групи

     -  Відключені мобільні телефони;

     -  Конфіденційність;

     -  Активність;

     -  «Тут і тепер»;

     -  Толерантність;

     -  Критика думки а не людини;

     -  Тактовність;

4. Знайомство

Усі учасники заняття беруть по дві кольорові стрічки. На одній стрічці пишемо «Я найбільш компетентний ………», на другій стрічці пишемо «Я найбільш професійно компетентний ………», потім прикрасимо наш віночок.

Дякую вам за вашу творчість, відкритість, щирість, толерантність, професіоналізм та співпрацю.

5. Мозковий штурм

Ведучий кидає м’яч, а учасники тренінгу говорять свої асоціації, які виникають при фразі «Професійна компетентність вчителя у системі наступності допрофільної освіти учнів»: [додаток 1]

6. Інформаційне повідомлення  

    Компетентність випускника школи залежить від багатогранності завдань, які покликана вирішувати школа, зводиться до досягнення єдиної мети – формування покоління, духовно, інтелектуально, фізично підготовленого до самостійної життєдіяльності в соціумі.

    Продуктивність цієї роботи може бути оцінена лише за деякий час, коли вже зроблені певні життєві кроки. Тому орієнтиром шкільної діяльності і може бути модель життєво компетентного випускника школи.

    Починати націлювати на життя дітей необхідно з пелюшок. Спочатку дитина привчається самостійно їсти, потім проситися до туалету, слухати, розмовляти, співати, гратися, виконувати прохання. Керує цим процесом найрідніша в житті людина – МАМА.

    Згодом дитина йде до дитячого садочку де її привчають до дотримання та виконання певних правил. Залучають дітей до музичних та творчих занять, де розпочинається конкретніше виявлення дитячих здібностей та їх розвиток. Займаються більше дітьми вихователі, музичні керівники, фахівці з фізичної культури тощо.

    Молодший шкільний вік це період дитинства, де найголовнішим стає учбовий процес з дотриманням та виконання певних учнівських вікових правил та обов’язків. У процесі учбової діяльності дитина засвоює певні знання та уміння, вироблені людством але дитина їх не змінює тому, що предметом зміни в учбовій діяльності є сам її суб’єкт де він стає спеціальним предметом зміни. Другою особливістю цієї діяльності – є вироблення дитиною уміння підпорядковувати свою роботу на різних заняттях, масі обов’язкових усіх правил, як суспільно-виробленій системі. Основним нововведенням молодшого шкільного віку є відвернене словесно-логічне та розмірковуючи мислення. Другим важливим нововведенням цього віку можна назвати уміння дітей свавільно регулювати свою поведінку та управляти не., що стає важливою якістю особистості дитини. Найголовнішими мамами для дітей молодшого шкільного віку стають вчителі початкових класів.

                               Підлітковий вік налічує свої біологічні моделі:

 1.  10 років – дитина. урівноважена, довірлива, рівна з батьками, мало турбується про зовнішність, легко сприймає життя.
 2.  11 років – дитина. Імпульсивна, постійно змінює настрій, піднімає бунт проти батьків, сварки з однолітками.
 3.  12 років – дитина. Запальний характер частково проходить, відношення до світу більш позитивне, росте автономія від сімї, росте вплив однолітків, турбується про зовнішність, виростає інтерес до дівчаток.
 4.  13 років – підліток. Замкненість в собі (інтровертність), самокритичність частково выдсутня, чутливий до критики, критично відноситься до батьків, виборчий у дружбі.
 5.  14 років – підліток. Екстраверсія, енергійний, товариський, впевнений в собі, цікавиться іншими людьми, обговорює себе та порівнює з героями.
 6.  15 років – підліток. Набуває індивідуальні відмінності: дух незалежності, свободу від зовнішнього контролю. початок свідомого самовиховання. Розташований до шкідливого впливу.  
 7.  16 років – підліток. Врівноважений. Бунтарство поступається місцем життєрадісності, збільшується внутрішня самостійність, товариськість

Виділяють такі типи само відношення підлітка:

 1.  «Самооцінка» дитини є прямим відтворенням оцінки матері;
 2.  Змішана самооцінка (проти річні компоненти: перший - формуючий образ свого «Я»; другий – відголосок батьківського бачення дитини.);
 3.  Підліток відтворює точку зору батьків на себе, але надає їй іншу оцінку;
 4.  Підліток веде боротьбу проти думки батьків, але при цьому оцінює себе в межах тієї ж системи цінностей;
 5.   Підліток відтворює в самооцінці думку батьків про себе, однак при цьому підкреслює, що таким він і хоче бути;
 6.  Підліток не помічає негативної оцінки батьків;[додаток 2]

    У вітчизняній та зарубіжній дитячій психології багато накопичено значущого матеріалу на основі якого виділяють два різких переходи в психічному розвитку дітей (раннє дитинство – дитинство - підлітковий вік). Перехід від однієї епохи до слідкуючої проходить при виникненні невідповідності між  операційно-технічними можливостями дитини та задачами, і мотивами діяльності, на основі яких вони формувалися. Однак такі переходи від одного періоду до другого та від однієї фази до другої всередині періоду в психології вивчені на низькому рівні.  На цьому етапі, підліткового віку, для дітей, найголовнішими стають класні керівники, які часто що дуже прикро займаються з дітьми більше ніж самі батьки. В підлітковому віці необхідно більше приділяти уваги дитини, тому, що навколо неї змінюється увесь світ і їй конче потрібна не лише батьківська допомога та моральна підтримка але й шкільних вчителів предметників та класних керівників.

Підлітковий вік це другий період в житті дитини де вона заново починає себе шукати в нових образах, стилях поведінки, манерах сприйняття усієї інформації тощо. Ось і тому в цей час ми з вами повинні починати діяти по виявленню різнобічних творчих та інших здібностей дитини (через анкетування та діагностичний матеріал, проводить психолог та класні керівники за бажанням і вчителі предметники). Націлювати  та мотивувати дітей на необхідний розвиток і на далі його здібностей, а в майбутньому і вибору професії. Тобто, починати впроваджувати до профільну освіту учнів з п’ятого класу та розвивати його впродовж тих років що дитина буде прибувати у школі. Коли у дитини буде гарна мотивація та поставлена ціль щодо вибору майбутньої професії то вона буде краще навчатись, менше прогулювати уроки або взагалі не прогулювати і в майбутньому доб’ється більше успіху. Супроводжувати цей процес пліч о пліч мають батьки та вчителі.

 1.  Групове завдання  

Давайте об’єднаємось у дві групи. І кожна група має дати відповіді на запитання:[додаток 3]

Якими можуть бути інноваційними заходами, формами, методами, щодо впровадження системи наступності допрофільної освіти учнів?

А зараз я б хотіла щоб ми попрацювали разом та розділили ваші нароби на дві групи. Традиційні  форми та методи. Інноваційні форми та методи. [додаток 4]

 1.  Ділова гра;

Як працювати вчителю основної школи у межах системи наступності допрофільної освіти учнів?

Давайте об’єднаємось у дві групи. І кожна група має дати відповіді на запитання:

 •  Які проблеми існують в регіоні щодо вибору та запиту на робочі місця професій?
 •  Які існують проблеми або якими можуть бути проблеми у підготовці учнів до вибору профілю у закладі?
 •  Яке бачення найкращого підвищення професійної компетентності роботи вчителів основної школи у межах системи наступності допрофільної освіти учнів? [додаток 5]

Кожна група захищає свій проект. Таким чином, ділова гра допоможе краще зрозуміти як? Де? Коли? яким чином? Та  що необхідно робити? - для того, щоб підвищити професійну компетентність роботи вчителів основної школи у межах системи наступності допрофільної освіти учнів?

 1.  Рефлексія

     Звучить музика.  На додатку 6 пишемо свої результати очікування від заняття  (Справдились? Не справдились? Що нового дізнались? Щоб хотіли дізнатись? Ваші побажання? Інше.)

    Дякую усім учасникам за сумлінну працю, відкритість, надіюсь щирі відповіді та побажання та не даремно витраченого часу на саме заняття. Що стосується методичної літератури, діагностичного матеріалу виникнення проблем стосовно впровадження допрофільної освіти учнів та самої роботи, тощо. Звертайтесь  будь-ласка за допомогою. Зичу вам гарного настрою, багато кохання, плідної праці, вчасної гідної зарплатні, сімейного благополуччя та взагалі всього того що ви самі собі бажаєте щоб усе справдилося та збулося.


Додаток 1

5. Мозковий штурм:

- ___________________________________________________________________________________________

- ____________________________________________________________________________________________

-____________________________________________________________________________________________

- ____________________________________________________________________________________________

- ____________________________________________________________________________________________

-____________________________________________________________________________________________

- ____________________________________________________________________________________________

- ____________________________________________________________________________________________

-____________________________________________________________________________________________

- ____________________________________________________________________________________________


Додаток
2 (пам’ятка)  

  Підлітковий вік налічує свої біологічні моделі:

 1.  10 років – дитина. урівноважена, довірлива, рівна з батьками, мало турбується про зовнішність, легко сприймає життя.
 2.  11 років – дитина. Імпульсивна, постійно змінює настрій, піднімає бунт проти батьків, сварки з однолітками.
 3.  12 років – дитина. Запальний характер частково проходить, відношення до світу більш позитивне, росте автономія від сімї, росте вплив однолітків, турбується про зовнішність, виростає інтерес до дівчаток.
 4.  13 років – підліток. Замкненість в собі (інтровертність), самокритичність, чутливий до критики, критично відноситься до батьків, виборчий у дружбі.
 5.  14 років – підліток. Екстраверсія, енергійний, товаристський, впевнений в собі, цікавиться іншими людьми, обговорює себе та порівнює з героями.
 6.  15 років – підліток. Набуває індивідуальні відмінності: дух незалежності, свободу від зовнішнього контролю. початок свідомого самовиховання. Розташований до шкідливого впливу.  
 7.  16 років – підліток. Врівноважений. Бунтарство поступається місцем життєрадісності, збільшується внутрішня самостійність, товаристськість

 Виділяють такі типи само відношення підлітка:

 1.  «Самооцінка» дитини є прямим відтворенням оцінки матері;
 2.  Змішана самооцінка (проти річні компоненти: перший - формуючий образ свого «Я»; другий – відголосок батьківського бачення дитини.);
 3.  Підліток відтворює точку зору батьків на себе, але надає їй іншу оцінку;
 4.  Підліток веде боротьбу проти думки батьків, але при цьому оцінює себе в межах тієї ж системи цінностей;
 5.   Підліток відтворює в самооцінці думку батьків про себе, однак при цьому підкреслює, що таким він і хоче бути;
 6.  Підліток не помічає негативної оцінки батьків;


Додаток 3       

                     

 1.  Якими можуть бути інноваційні заходи, форми, методи, щодо впровадження системи наступності допрофільної освіти учнів?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Додаток
 4       

Традиційні  форми та методи                        

Інноваційні форми та методи


Додаток
 5  

8.  Кожна група захищає свій проект. Таким чином, ділова гра допоможе краще зрозуміти як? Де? Коли? яким чином? Та  що необхідно робити? - для того, щоб підвищити професійну компетентність роботи вчителів основної школи у межах системи наступності допрофільної освіти учнів?

      1. Які проблеми існують в регіоні щодо вибору та запиту на робочі місця професій?

      2. Які існують проблеми або якими можуть бути проблеми у підготовці учнів до вибору профілю у закладі?

      3. Яке бачення найкращого підвищення професійної компетентності роботи вчителів основної школи у межах системи наступності допрофільної освіти учнів?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________          


Додаток 6  

Результати очікування:

Справдились? __________________________________________________________________________

Не справдились? ________________________________________________________________________

Що нового дізнались? ______________________________________________

Щоб хотіли дізнатись? _____________________________________________

Ваші побажання? ___________________________________________________

Інше______________________________________________________________


ТРЕНІНГОВЕ ЗАНЯТТЯ
№ 2

Тема: Націлити на  підвищення психологічної та професіональної компетентності вчителів основної школи у межах системи наступності допрофільної освіти учнів у роботі з батьками.

Мета: Виявити основні проблеми по роботі з батьками, щодо впровадження  системи наступності допрофільної освіти учнів. Розробити  теми виховних заходів для батьків по усуненню цих проблем.

Обладнання:

 •  стікери; двосторонній скоч;
 •  ручки, папір з заготовленим текстом (додатки)
 •  фліп-чарт;
 •  запис релаксаційної музики;
 •  заготовки з кольорового паперу (пісковий годинник, скринька)
 •  пам’ятки;

Вступне  слово тренера:

         Доброго дня, шановні учасники тренінгу! Сьогодні ми з вами продовжимо працювати над одною з найактуальніших проблем сьогодення. Система підвищення професійної компетентності вчителів основної школи щодо впровадження системи наступності допрофільної освіти учнів, але по роботі з батьками.

         Тема є актуальною тому, що при своєчасній роботі з дітьми на тему «Вибір професії або ким бути у майбутньому?», ми націлимо дітей на гарне навчання, повагу до любої професії. Однак в більшості, без співпраці з батьками ми не отримаємо необхідного результату. Тому я пропоную сьогодні не лише виявити проблеми, але й розробити  теми виховних заходів.

Очікування:  

          Візьміть стікери і напишіть на них, що ви очікуєте від сьогоднішнього заняття та причепіть їх під нашу скриньку.

          Дякую вам і бажаю, щоб ваші очікування збулися.

Правила групи

     -  Відключені мобільні телефони;

     -  Активність;

     -  «Тут і тепер»;

     -  Толерантність;

     -  Критика думки а не людини;

     -  Тактовність

 

Знайомство: [додаток1] Написане будь ласка зачитайте та наповніть нашу скриньку вашими думками.

Звучить музика (…….). на папері ми пишемо, як би я не був(ла) вчителем то я…..

 •  я можу бути___________________________________________________
 •  я хотів(ла) бути________________________________________________
 •  я був би(ла б)_________________________________________________
 •  хочу щоб діти обирали професію_________________________________
 •  чого б я ніколи не порадив би(ла б)_______________________________
 •  ким хотіли бачити вас батьки____________________________________
 •  чи прислухались би ви, до порад батьків тепер_____________________
 •  інше ___________________________________________________________________

Отже, кожен з нас оригінальний, люблячий дітей, бажаючий їм найкращого. Дякую вам за щирість, відвертість, співпрацю.

Робота в групах:  

       Давайте об’єднаємось у дві групи. І кожна група має дати відповіді на запитання:[додаток 2]

 •  Які виникають проблеми по роботі з батьками взагалі?
 •  Як ви з ними пораєтесь?
 •  Які можуть виникнути проблеми, при роботі з батьками, щодо впровадження  системи наступності допрофільної освіти учнів?
 •  Презентуйте будь ласка свої відповіді…

Коментар тренера: кожна людина сприймає інформацію по різному, тому ми маємо бути з вами найбільш компетентні у своїй сфері діяльності. Особливо  при системи наступності допрофільної освіти учнів, та направленості у виборі профілю дітей при роботі з батьками.

Інформаційне повідомлення:  

Кожна професія – гарна.   Кожна професія – необхідна.   Кожна професія – це життя.   Кожна професія – це просто робота,  робота на якій заробляють гроші для прожиття. Однак:  ми хочемо щоб наші діти жили краще ніж ми живемо; ми хочемо щоб наші діти були розумніші за нас; ми хочемо щоб наші діти були самостійними, незалежними людьми. Для того щоб справджувалось все вище перераховане, нині в педагогічній науці та практиці є дві цілком різні стратегії, в рамках яких існують системи освіти: стратегія формування та стратегія розвитку.

Стратегія  формування – педагогічне втручання ззовні у внутрішній світ дитини, нав’язування дитині вироблених суспільством способів діяльності, оцінок.

Стратегія  розвитку -  розвиток особистісного потенціалу учня, його само актуалізація. Стратегія розвитку, або особистісно зорієнтована освіта, гірше розроблена з технологічного боку, тому, що це завжди вибір стратегії, пріоритетів, системи взаємодії та стилю роботи вчителя з учнем. Якщо у традиційній системі навчання вчитель і підручник були основними і найбільш компетентними джерелами знань, а вчитель був контролюючим суб’єктом пізнання, то під час застосування  особистісно зорієнтованих технологій учитель виступає більше в ролі організатора самостійної активної пізнавальної діяльності учнів, компетентного консультанта і помічника.

Ваші професійні вміння мають бути спрямовані не просто на контроль знань і вмінь школярів, а на діагностику їхньої діяльності, щоби своєчасно допомогти кваліфікованими діями подолати труднощі в пізнані й застосуванні знань. Ця роль значно складніша, ніж за традиційного навчання, й потребує від учителя високої майстерності.

Однак, як би вчителі не старалися, не прикладали свою педагогічну майстерність, компетентність, значимість, співробітництво батьків з вчителями відіграє велику роль у всій життєдіяльності дітей та учнів. Тому робота з батьками така необхідна, кропітка і в наш час важка. Пропоную зараз вам розв’язати декілька проблем, щодо роботи з батьками.

Робота в групах:   

Давайте об’єднаємось у дві групи. Кожна  група має розробити  тему з планом дій, виховного заходу для батьків по усуненню проблем, які ви описали в попередній роботі по питанню: «Які можуть виникнути проблеми, при роботі з батьками, щодо впровадження  системи наступності допрофільної освіти учнів? Як зацікавити батьків співпрацювати з вчителями заради своїх дітей?» [додаток 3]

      

 Презентуйте будь ласка свою тему.

Результати очікування:   

     Звучить музика.  На додатку 4 пишемо свої результати очікування від заняття  (Справдились? Не справдились? Що нового дізнались? Щоб хотіли дізнатись? Ваші побажання? Інше.)

    Дякую усім учасникам за сумлінну працю, відкритість, надіюсь щирі відповіді та побажання та не даремно витраченого часу на саме заняття. Що стосується методичної літератури, діагностичного матеріалу виникнення проблем стосовно впровадження допрофільної освіти учнів та самої роботи, тощо. Звертайтесь  будь-ласка за допомогою. Зичу вам гарного настрою, багато кохання, плідної праці, вчасної гідної зарплатні, сімейного благополуччя та взагалі всього того що ви самі собі бажаєте щоб усе справдилося та збулося.


Додаток
 1 

Як  би я не був(ла) вчителем то я…..

 •  я можу бути__________________________________________________
 •  я хотів(ла) бути_______________________________________________
 •  я був би(ла б)_________________________________________________
 •  хочу щоб діти обирали професію_________________________________
 •  чого б я ніколи не порадив би(ла б)_______________________________
 •  ким хотіли бачити вас батьки____________________________________

-    чи прислухались би ви, до порад батьків тепер_____________________

-    інше___________________________________________________________________


Додаток
 2 

Дайте  відповіді на запитання:

Які виникають проблеми по роботі з батьками взагалі?___________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Як ви з ними пораєтесь? ____________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Які можуть виникнути проблеми, при роботі з батьками, щодо впровадження  системи наступності допрофільної освіти учнів? ________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

     

Презентуйте будь ласка свої відповіді…


Додаток 3
 

Група  має розробити  тему з планом дій, виховного заходу для батьків по усуненню проблем, які ви описали в попередній роботі по питанню: «Які можуть виникнути проблеми, при роботі з батьками, щодо впровадження  системи наступності допрофільної освіти учнів? Як зацікавити батьків співпрацювати з вчителями заради своїх дітей?» 

Тема:_____________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Презентуйте будь ласка свою тему.


Додаток  4

Результати очікування:

 

Справдились ваші очікування?_______________________________________

Не справдились ваші очікування? Чому?_______________________________

__________________________________________________________________

Що нового дізнались? _______________________________________________

__________________________________________________________________

Щоб хотіли дізнатись? ______________________________________________

__________________________________________________________________

Ваші побажання? ___________________________________________________

Інше______________________________________________________________


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

35760. Хрящи гортани, особенности их строения и развития у детей, изменения в период мутации 15.64 KB
  Наибольший из них — непарный щитовидный хрящ, у которого различают две соединённых между собой под почти прямым (у мужчин) или тупым (120° у женщин) углом четырёхугольные пластинки. От задних краёв пластинок отходит две пары рожек (верхние и нижние).
35761. Ференц Ліст 315.5 KB
  Біографія Ференц Ліст народився в селі Доборьян австрійська назва Райдинг біля міста Шопрон Угорщина Батьки 1 Батьки Франца Ліста Адам Ліст 1776 1826 служив у князя Естергазі доглядачем поголів'я овець. Після закінчення католицької гімназії в Прессбурзі нині Братислава Адам Ліст став послушником в францисканському ордені але через два роки вирішив з нього піти. Він на все життя зберіг дружбу з одним із францисканців що як припускають деякі дослідники надихнуло його назвати сина Францем а сам Ліст також підтримуючи зв'язки...
35762. Вітраж «Вічність». Творчий проект 10.02 MB
  Історія вітража і вітражного мистецтва сягає своїм корінням у часи раннього середньовіччя. Спрощення стосується лише технології але не до художніх достоїнств вітража тут все залежить від здібностей і смаку. Розмір і форма вітража завжди залежать від того місця куди його встановлять. Слід зменшити краю шаблонів на товщину металу з якого виготовляють жилку що скріпляє окремі частини вітража.
35763. Виготовлення обладнання для бісеру 482.5 KB
  Ми не випадково для свого проекту обрали тему «Виготовлення обладнання для бісеру» , тому, що він є невідємною складовою для того, щоб зробити виріб з бісеру, а картини в усі вікі притягували до себе захоплені погляди. Картини , з бісеру, коритуютьсяч популярністю, бо є дуже оригінальними.
35764. ПРОЕКТ Тарелка. Техника «декупаж». (обслуживающий труд) 410.5 KB
  Техника декупаж. На уроках технологии я познакомилась с техникой декупаж. Декупаж это аппликация но аппликация особенная покрытая лаком она выглядит как роспись. В этом и вся прелесть декупажа полет фантазии не ограничен.
35765. Творческий проект. Последовательность выполнения проектов. 401 KB
  Проведение экологической экспертизы изделия или анализ экологических факторов влияющих на выбор решения проблемы исследования. Подсчет себестоимости изготовленного изделия предполагаемой прибыли и срока окупаемости или подробное рассмотрение экономических факторов влияющих на выбор решения проблемы. Разработка при необходимости бизнесплана рекламы товарного знака изделия или услуги. Проект может состоять из отдельных частей например эскизов рисунков чертежей на изготовление какоголибо изделия или разработки технологического...
35766. Вязание крючком. Творческий проект 1.16 MB
  Цель проекта: Связать крючком красивое аккуратное изделие которое обязательно должно понравиться бабушке. Задачи проекта: Провести исследование и анализ идей вариантов моего изделия Разработать эскиз моего проектного изделия Организовать рабочее место Подобрать инструменты и приспособления для различных операций Подобрать материал для изделия с правильным сочетанием цвета Контроль качества моей работы Оценка готового изделия Экологическое обоснование Вязание крючком. История и не только Вязание крючком очень известное и...
35767. Зубочелюстная система животных и человека 56.5 KB
  В процессе эволюции идет усиленная редукция первичного жевательного аппарата и первичного сустава. Фактически на смену примитивного зубочелюстного аппарата развивается новый вторичный жевательный аппарат у млекопитающих. Этот жевательный аппарат приобретает новые признаки.
35768. Творчий проект «Кухонна дошка» 492 KB
  2 Визначення собівартості виробу Матеріал Ціна одиниці вимірювання грн Витрата матеріалів Вартість витрат грн. Вмат Брусок липовий 1000 грн м3 00063 м3 63 Усього 63 3. г при тарифі на електроенергію 025 вартість спожитої електроенергії складає Ве=025 035=009 грн Матеріальні витрати Мв=ВматВс = 665 грн 009 грн = 674 грн.= 3132 грн.