54742

Понятие средних издержек. Предельные издержки

Доклад

Экономическая теория и математическое моделирование

Средние издержки – это валовые издержки (валовые издержки – это сумма постоянных и переменных издержек. Они представляют собой денежные расходы фирмы на производство продукции), приходящиеся на единицу продукции.

Русский

2014-04-02

33.75 KB

4 чел.

Понятие средних издержек. Предельные издержки.

Производства без затрат не бывает. Издержки производства – это затраты предприятия на производство и реализацию продукции.

Средние издержки – это валовые издержки (валовые издержки – это сумма постоянных и переменных издержек. Они представляют собой денежные расходы фирмы на производство продукции), приходящиеся на единицу продукции.

Средние издержки можно рассчитывать на уровне и постоянных, и переменных издержек, поэтому все три разновидности средних издержек принято называть семейством средних издержек.

где ATC– средние общие издержки;

AFC– средние постоянные издержки;

AVC– средние переменные издержки;

Q– количество выпускаемой продукции.

Взаимосвязь средних издержек можно изобразить на графике (рис. 18.3).

18.3. Средние издержки фирмы

С – издержки фирмы; Q – количество выпускаемой продукции.

Предельные издержки. Предприниматель хочет знать не только минимум издержек на единицу продукции, но и на весь объем производства. Для этого необходимо рассчитать предельные издержки.

Предельные издержки – это дополнительные издержки, связанные с производством еще одной добавочной единицы продукции.

где МС – предельные издержки; ?TC – изменение общих издержек; ?Q – изменение выпуска продукции.

Расчет предельных издержек в сопоставлении со средними общими и переменными издержками позволяет предпринимателю определить объем производства, при котором его издержки будут минимальны. Фирма, увеличивая объем производства, идет на дополнительные (предельные) издержки ради дополнительной выгоды, дополнительного (предельного) дохода.

Предельный доход – это дополнительный доход, возникающий при увеличении производства на единицу продукции.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

55156. Поняття господарського обліку. Мета, завдання, та види обліку. Користувачі облікової інформації. Об’єкти обліку 118.5 KB
  Закон визначає право на його ведення, однак не визначає жодних правил його організації. Інформація є доступною для зовнішніх користувачів
55157. Основи роботи з Windows 1.01 MB
  Постановка загальної проблеми: Як знайти потрібну інформацію по роботі з операційною системою Windows використовуючи довідкову систему І. Знайти та ознайомитись з можливістю пошуку...
55158. Педагогічне спілкування як провідна складова професійно-педагогічної комунікації 57.5 KB
  МЕТА: Схарактеризувати педагогічне спілкування за функціями; з’ясувати що є запорукою продуктивного педагогічного спілкування; визначити бар’єри спілкування та оптимальні способи їх подолання.
55161. Вікові та індивідуальні особливості розвитку школярів та їх врахування в навчально-виховному процесільні особливості розвитку школярів та їх врахування в навчально-виховному процесі 71 KB
  Мета: розкрити необхідність врахування вікових та індивідуальних особливостей учнів у вихованні і навчанні. Знати: визначення виховання освіта навчання розвиток формування теорії розвитку особистості чинники рушійні сили розвитку і виховання особистості. Періодизація розвитку особистості у педагогіці. Нерівномірність розвитку.
55162. Социальная политика. Политика доходов и занятости 23.34 KB
  Цели социальной политики: повышение качества жизни населения, обеспечение приоритета социальных критериев создания и расширения производства, укрепление трудовой мотивации, обеспечение занятости, обеспечение благосостояния и социальной справедливости, полная реализация личных свобод и прав граждан, регулирование доходов, смягчение социальной напряженности.
55163. Робота з об'єктами в ОС Windows 2.11 MB
  Мета: Формування умінь та навичок по створенню, копіюванню, перейменуванню, знищенню та відновленню обєктів в операційній системі Windows. Постановка загальної проблеми: Як створювати, копіювати, перейменовувати, знищувати та відновлювати об'єктів в операційній системі Windows?
55164. Планування як функція управління 48.5 KB
  Мета: зясувати сутність планування як функції управління виділити основні етапи процесу планування та типи планів в організації класифікувати цілі управлінського планування зясувати механізм управління за цілями та визначити його сильні та слабкі сторони...