54744

Определение оптимального объема производства

Доклад

Экономическая теория и математическое моделирование

Предприятие, как правило, стремится получить максимальную прибыль. При прочих равных условиях наибольшее влияние на максимизацию прибыли оказывают объем производства (реализации) продукции и цена выпускаемого товара.

Русский

2014-04-02

17.2 KB

8 чел.

Определение оптимального объема производства.

Определение оптимального объема производства и реализации продукции методом сопоставления валовых показателей.

Предприятие, как правило, стремится получить максимальную прибыль. При прочих равных условиях наибольшее влияние на максимизацию прибыли оказывают объем производства (реализации) продукции и цена выпускаемого товара. Пройдя объем производства, соответствующий точке самоокупаемости, предприятие в последующем при увеличении объема производства будет получать определенную прибыль. Метод оптимизации - метод сопоставления валовых показателей. Его использование предполагает ряд допущений:

  1. Предприятие производит и реализует только один товар;
  2. Целью предприятия является максимизация прибыли в рассматриваемый период;
  3. Оптимизируются только цена и объем производства.

Суть действия этого метода, когда производитель не оказывает никакого влияния на формирование цены, сводится к определению количества товара, которое он может предложить покупателям по сложившейся на рынке цене. Метод сопоставления валовых показателей предполагает расчет прибыли при различных значениях объема производства и реализации продукции путем вычета суммы валовых издержек из валовой выручки.

Валовые издержки определяются умножением себестоимости единицы продукции на ее количество. Валовая выручка рассчитывается умножением цены на то же количество.

Определение оптимального объема производства и реализации продукции методом сопоставления предельных показателей.

Наряду с определением оптимального объема производства и реализации продукции методом сопоставления валовых показателей для этих же целей применяется метод сопоставления предельных показателей. При оптимизации объемов производства с помощью этого метода используются понятия предельный доход, предельные издержки и предельная прибыль.

Предельный доход - средняя величина уменьшения (увеличения) выручки в расчете на единицу товара в результате изменения объема производства и реализации продукции более чем на одну единицу. Он определяется как частное от деления разности последующей и предыдущей выручки на соответствующую разность объемов реализации в натуральных измерениях.

Предельные издержки - средняя величина издержек прироста (сокращения) на единицу продукции, возникшая как следствие изменения объемов производства (реализации) продукции более чем на одну единицу. Они определяются отношением разницы последующих и предыдущих валовых издержек к разнице соответствующих объемов выпуска продукции.

Предельная прибыль - средняя величина прироста (сокращения) прибыли на единицу продукции, возникшая вследствие изменения объемов производства продукции более чем на одну единицу. Предельная прибыль - разность между предельным доходом и предельными издержками.

Исходным положением метода сопоставления предельных показателей является то, что увеличение объема производства рентабельно до тех пор, пока величина предельного дохода превышает величину предельных издержек.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

57773. Програмне забезпечення ПК 432.5 KB
  Актуальність теми: Комп’ютер - універсальний пристрій призначений для опрацювання інформації. Утім сам по собі комп’ютер не володіє знаннями у жодній області свого використання. Якщо ми кажемо: комп’ютер зробив мається на увазі що на комп’ютері була виконана програма яка дозволила виконати ці дії.
57774. Різноманітність, значення та охорона плазунів 83.5 KB
  Мета: формувати такі компетентності учнів як: комунікаційну інформаційну логічну аналітичну продуктивну творчу діяльність дослідницьку технологічну мовленеву; ознайомити учнів з різноманітністю плазунів видами поширеними в Україні власному регіоні та рідкісними видами...
57775. Взаємне розміщення прямих на площині 3.51 MB
  Мета та задачі уроку: узагальнити й систематизувати знання учнів з теми; закріпити вміння застосовувати отримані знання під час розв’язування задач; розвивати логічне мислення, комунікативні навички...
57776. Отзвуки «Серебряного века» 93.5 KB
  Цели урока: познакомить учащихся с творчеством выдающихся поэтов и композиторов эпохи серебряного века; развивать умение вслушиваться в музыку стихотворений и музыкальных произведений развивать воображение творческие способности...
57777. Погода. Спостереження за погодою 1.21 MB
  Тип проекту: Пізнавальний дослідницький творчий Задачі проекту: розширити знання учнів про атмосферні явища шляхом узагальненого поняття погода; познайомитися з науковими дослідженнями прогнозування погоди виявити...
57778. Застосування похідної для побудови графіків функції 458.5 KB
  Яка функція називається опуклої вниз на інтервалі ; b Яка функція називається опуклою в гору на інтервалі ; b Що називається точкою перегину графіка функції Назвіть властивості графіків опуклості функції...
57779. ЗАСТОСУВАННЯ ПОХІДНОЇ ДО РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ПРИКЛАДНИХ ЗАДАЧ 201.5 KB
  МЕТА: перевірити знання учнями формул для знаходження похідної та вміння застосовувати метод диференціального числення до розв’язування прикладних задач вміння виділяти етапи в розв’язуванні прикладних задач...
57780. Экстремальные задачи 2.81 MB
  Цель: ознакомить учащихся с понятием экстремальные задачи; составить алгоритм их решения с помощью производной; раскрыть область применения производной, показать, что производная – способ исследования процессов действительности и современного производства.
57781. Застосування похідної до дослідження функції 582.5 KB
  На дошці учень виконую вправу: знайти максимум функції. Перше завдання детектива Кожен учень отримує картку із завдання дослідити функцію. За виконання цього завдання учень отримує різну зарплатню оцінку в залежності від складності завдання...