54828

Педагогіка орієнтована на дитину

Научная статья

Педагогика и дидактика

Що мається на увазі під поняттям діти с особливими потребами Це діти які в силу різних причин потребують посиленої уваги педагогів що здійснюють навчання виховання соціальну підтримку цих дітей тобто діти яких природа позбавила можливості на достатньому рівні сприймати світ й відчувати свою належність до нього через хвороби вади чи патологічний стан. Сьогодні ми поділимося досвідом як проходить процес навчання та виховання таких дітей у нашому закладі: якою повинна бути звичайна освіта для особливих дітей. Тому сьогодні на...

Украинкский

2014-03-19

89.5 KB

2 чел.

Орлова О.І.,

завідуюча шкільним методичним кабінетом,

учитель української мови та літератури

(спеціаліст вищої категорії, «вчитель-методист»)

Соледарської загальноосвітньої  школи І-ІІІ ступенів № 13

Артемівської міської ради Донецької області

Педагогіка орієнтована на дитину.

Конструктивне розуміння розвитку дитини з обмеженими можливостями здоров’я

(з досвіду роботи  щодо забезпечення потреб дітей з обмеженими  можливостями здоров’я, створення умов для їх повноцінного розвитку  та корекції в умовах загальноосвітнього навчального закладу)

Усі ми хочемо бачити дитину розумною, сильною, здоровою. Та статистика стану здоров’я школярів сьогодні, на жаль,  досить невтішна. Кількість здорових дітей в Україні постійно зменшується. За різними джерелами тільки 5 чи то 10% випускників закінчують школу здоровими. Підвищення рівня захворюваності дітей призводить до зростання кількості дітей-інвалідів. На сьогодні їх в Україні зареєстровано понад 150 тисяч.

Одним з найважливіших чинників розвитку суспільства є гуманне, дбайливе та милосердне ставлення до дітей і молоді, позбавлених повноцінного життя внаслідок вад фізичного та психічного розвитку і тяжкої хвороби.

Законом України «Про охорону дитинства» (статті 26,27) передбачено забезпечення реалізації прав дитини на життя, охорону здоров’я, освіту, соціальний захист та всебічний розвиток. Дітям з вадами розумового чи фізичного розвитку надається безоплатна дефектологічна і психологічна допомога, можливість отримати базову професійну та вищу освіту,  в тому числі в домашніх умовах, гарантується безоплатне забезпечення засобами індивідуальної корекції. Проблеми, які виникають у таких дітей, слід розв’язувати зусиллями багатьох дорослих.

Та багато чого можна зробити з малими витратами: оскільки система освіти має щоденний доступ до дитини, велика роль у підтриманні здоров’я дитини належить школі. «Якщо ти віднайдеш у своєму серці турботу про когось іншого, то досягнеш успіху»,-  саме ці слова відомої поетеси, правозахисниці можна вважати гаслом педагогіки, зорієнтованої на дитину.  

Що потрібно дитині, щоб розвиватися? Повага, довіра, відсутність насилля, порозуміння, почуття захисту і надійності, простір для набуття досвіду – ось те, що може дати дитині учитель, який повинен усвідомити, що немає ідеальних дітей і є ті кому, потрібна його підтримка. Педагогічна діяльність, орієнтована на дитину, - не «переробка» дитини, а визначення актуальних тем її розвитку, спостереження за нею і сумісна робота над подальшим розвитком.  

Що мається на увазі під поняттям «діти с особливими потребами»? Це діти, які в силу різних причин потребують посиленої уваги педагогів, що здійснюють навчання, виховання, соціальну підтримку цих дітей, тобто діти, яких природа позбавила можливості на достатньому рівні сприймати світ й відчувати свою належність до нього через хвороби, вади чи патологічний стан.

Сьогодні ми поділимося досвідом, як проходить процес навчання та виховання таких дітей у нашому закладі: якою повинна бути звичайна освіта для особливих дітей. Одним із альтернативних варіантів виховання дітей із особливими потребами є інтеграція в умовах загальноосвітньої школи загального розвитку. Наш заклад, як опорний на освітньому окрузі працює в цьому напрямку з метою забезпечення корекції психічного, розумового та фізичного розвитку.  

Коли діти з певними вадами виховуються та навчаються разом із здоровими учнями, у всіх них є рівні можливості досягти успіху. При цьому оцінюються конкретні досягнення дітей, незалежно від їх інтелектуального, фізичного, соціального чи емоційного стану.

Тому сьогодні на освітньому окрузі ми ставимо за мету:

 •  створення життєздатної системи безперервного навчання;
 •  забезпечення компенсації вад різновидами інтелектуальної діяльності, що дає можливість після певного періоду корекції успішно продовжувати навчання в звичайних умовах загальноосвітньої масової школи;
 •  забезпечення рівних можливостей для духовного та фізичного самовдосконалення особистості, професійної підготовки та інтеграції у сучасну систему соціальних відносин;

Цієї мети передбачається досягти шляхом вирішення таких основних завдань:

створення умов для безперервної освіти: співпраця всіх закладів на освітньому окрузі з метою підвищення ефективності їх діяльності.

 •  своєчасне виявлення дітей з вадами, їх діагностику та корекцію;
 •   підвищення професійного рівня фахівців, що працюють з дітьми, які мають вади розвитку;
 •  створення нових технологій, форм та методів для роботи з дітьми, які мають особливі потреби;
 •  розробка моделі, яка об’єднує дві системи навчання – масову і спеціальну;
 •  інтеграція освіти;
 •  створення умов для всебічного розвитку дітей з вадами, їх соціальний захист;
 •  здійснення моніторингу розвитку дітей з психофізичними відхиленнями.

Виконання освітніх завдань забезпечує створення реабілітаційного простору на окрузі, де діти з особливими потребами мають змогу повною мірою проявити свої здібності та мати необхідні умови для розвитку.

Звичайно, це потребує від учасників процесу певних знань і навичок, тобто участі в реабілітації команди фахівців, які б професійно сприяли розвитку дитини в різних сферах.

Робота з дітьми, що мають психофізичні вади розвитку, потребує спеціальних методів, форм та прийомів навчальної діяльності. Збільшення кількості учнів, які мають вади розвитку, у загальноосвітніх школах спонукає до пошуку «нових» знань для вчителів –знань із спеціальної освіти, бо у шкільних бібліотеках майже відсутня  література з методики навчання учнів з особливими потребами.

Всі ці обставини спонукали адміністрацію школи створити у педагогічному колективі творчу групу, яка б розробила рекомендації для вчителів з цієї теми. До складу творчої групи ввійшли практичні психологи школи та вчителі. Мета роботи творчої групи – створення рекомендацій щодо навчання і виховання дітей з вадами розвитку. Творчою групою було опрацьовано наявну в шкільній бібліотеці літературу. Результатом роботи стала добірка рекомендацій для роботи з дітьми із затримкою психічного розвитку, з порушенням слуху, з порушенням зору, з порушенням мовлення, з порушенням опорно-рухового апарату, з порушенням спілкування і поведінки, із складним (комбінованим) дефектом.

Практичними психологами школи розроблено рекомендації щодо організації корекційної роботи з учнями цієї категорії:

 •  «Діти з особливими потребами в загальноосвітній школі»

(у брошурі розкрито поняття «дитина з особливими потребами»,  висвітлюється, як проходить процес навчання та виховання таких дітей у закладі, як використовуються можливості навчального процесу для корекційної роботи).

 •  «Психокорекційна робота з учнями молодшого шкільного віку»

(у книзі висвітлено питання: корекція психологічної готовності дітей до школи, типологія дітей з труднощами у навчанні, корекція типів «невстигання» у навчанні учнів початкових класів).

 •  «Дитина з обмеженими можливостями»

(це знайомство з соціальною реабілітацією осіб з обмеженими можливостями, з проблемами інвалідності, з життєвим циклом сім’ї дитини).

Батьки на батьківських зборах та під час індивідуальних та групових консультацій можуть отримати необхідний мінімум відповідних знань із серії «Сімейна бібліотека», яка створена спеціально для них творчою групою вчителів. Це корисні поради щодо профілактики захворювань, загартування дитячого організму, надання першої допомоги, правильного харчування. Дотримуючись цих порад, батьки зможуть уберегти дітей від хвороб, зміцнити їхнє здоров’я.

Вся література, створена творчою групою, знаходиться у шкільній бібліотеці та методичному кабінеті. Учителі та батьки постійно користуються нею.

Система роботи школи щодо просвіти з проблемних питань навчання та виховання у загальноосвітній школі дітей з особливими освітніми потребами - це перший крок до успішної роботи з учнями цієї категорії.

Зупинимось на питаннях, пов’язаних з організацією індивідуального навчання в школі через призму управління, зокрема діяльності заступника директора з навчально-виховної роботи щодо управління процесом індивідуального навчання осіб з особливими потребами.

На думку спадає висловлювання Анрі Файоля «Управляти –це значить:передбачати, організовувати, розпоряджатися, узгоджувати, контролювати»

Як бачимо, автор виділяє найсуттєвіше, що властиве управлінню. Ефективність управління особливо залежить від того, наскільки послідовно та системно реалізуються функції управління, а саме:

 1.  Визначення цілей.
 2.  Планування.
 3.  Рішення.
 4.  Організація.
 5.  Оперативне регулювання.
 6.  Контроль.

Індивідуальна форма навчання в системі загальної середньої освіти є однією з форм організації навчально-виховного процесу і впроваджується для забезпечення права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти з урахуванням індивідуальних здібностей та обдарувань, організації їх навчання.

Організація індивідуального навчання в школі здійснюється відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» (1999 р.), Положення про загальноосвітній навчальний заклад (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 р. № 114), Національної доктрини розвитку освіти (2002 р.), Концепції державного стандарту освіти.

У своїй діяльності керуємося чинними нормативно-правовими документами:

Положенням про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах (наказ Міністерства освіти і науки України від 15.10.2004 р. № 732 «Про затвердження Положенням про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах», наказ Міністерства освіти і науки України від 15.10.2004 р. № 797 «Про внесення змін до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах»),

наказами «Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів» від 02.11, 03.11.2004 р. № 842, № 849, «Про внесення змін  до наказу Міністерства освіти і науки України від 03.11.2004 р. № 849» від 22.08.2005 р. № 489.

В умовах виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 15.10.2004 р.  № 797 «Про внесення змін до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах» та реалізації тимчасового Положення про організацію інтегрованого навчання дітей з особливими потребами в загальноосвітніх навчальних закладах особливо гостро постає проблема організації індивідуального навчання дітей, які неспроможні відвідувати шкільні заклади через стан здоров’я. Важливим в усіх випадках є питання раціональної організації індивідуального навчання з тим, щоб дитина отримала якісну освіту відповідно до вимог Державного стандарту відповідної освіти (загальноосвітньої, спеціальної).

Організація індивідуального навчання в школі регламентується такими документами:

річний план (розділ «Індивідуальне навчання»),

наказ «Про організацію індивідуального навчання в школі»,

  розпорядження «Про організацію індивідуального навчання в школі».

Наведемо приклади даних документів.

Так, даний розділ річного плану містить такі напрямки

І. Організація індивідуального навчання, що передбачає

ІІ. Забезпечення якісного проведення індивідуального  навчання.

ІІІ.  Внутрішкільний  контроль 

Вироблено певний алгоритм організації індивідуального навчання в школі:

Прийом документів ---- педагогічна рада ------- ПМПК------ наказ ------робочі навчальні плани ------ розпорядження ----- розклад ------- календарне планування.

І. Організація індивідуального навчання, що передбачає

 1.  Проведення  бесід  з класними керівниками, батьками, психологом з метою визначення дітей, які потребують індивідуального навчання.
 2.  Ознайомлення  батьків з Положенням про індивідуального навчання.
 3.  Збір необхідних  документів  для організації  індивідуального навчання.
 4.  Підготовка матеріалів для  відділу освіти (клопотання, заяви, довідки).
 5.  Видання наказу   по школі.
 6.  Складання розкладу  занять.
 7.  Ознайомлення учнів та їх батьків з розкладом, погодження  з ними, затвердження у директора.
 8.  Оформлення особових справ (навчальний план, заява, довідка), алфавітної книги.
 9.  Оформлення тематичної папки з нормативно-правовою базою

ІІ. Забезпечення якісного проведення індивідуального  навчання.

 1.  Проведення нарад  при заступниках директора та ознайомлення педагогічних працівників  з нормативно-правовою базою та науково-методичним забезпеченням організації  індивідуального навчання.
 2.  Складання   календарних  планів згідно з діючими програмами  відповідно вимогам.
 3.  Здійснення  постійного зв’язку  з батьками учнів.
 4.  Залучення дітей до участі  в роботі  класних  колективів.
 5.  Ознайомлення  вчителів з особливостями захворювань, перебігом  хвороби та впливом  на  поведінку учня.
 6.  Забезпечення  якісного проведення навчальних занять з учнями.
 7.  Здача  звітів  про результативність індивідуального навчання учнів.
 8.  Облік проведення занять  в спеціальних  журналах.
 9.  Здача  звітів  про виконання  навчальних програм.

ІІІ.  Внутрішкільний  контроль.

 1.  Перевірка та затвердження  календарних  планів.
 2.  Контроль за наявністю  та якістю  поурочних  планів.
 3.  Перевірка  дотримання  Єдиного  мовного  режиму.
 4.  Здійснення  перевірки виконання навчальних  програм.
 5.  Контроль  за веденням  обліку  проведених  занять  в спеціальних журналах.
 6.  Аналіз  результативності  учнів  за індивідуальною навчання.
 7.  Тримати  під  контролем якісне проведення навчальних занять з учнями.

У річному плані  зазначено  відповідні    форми  інформаційного забезпечення, зокрема: довідки, клопотання, накази, розпорядження, розклад,  календарні плани,  плани виховної роботи,  листи  здоров’я, книги внутрішньошкільного  контролю.

Наказом по школі визначено відповідальних, вказано терміни  виконання.

Згідно з наказом визначаються відповідальні за роботу з вище зазначеними дітьми (класні керівники чи інші педагогічні працівники), на яких  покладається

 •  відповідальність за перебування дітей в школі; 
 •  оформлення  чи переоформлення папки на учнів згідно з рекомендаціями    

   відділу   освіти;

 •  проведення вступних бесід з дітьми щодо безпеки життєдіяльності,   

 маршруту в школу та додому, погодження з батьками, оформлення маршрутних   

 листів, затвердження їх у директора;

 •  ознайомлення батьків з розкладом занять та місцем проведення (аудиторії),  

 погодженість підтвердити підписом;

 •  вивчення соціально-побутових умов дітей;
 •  тісний зв’язок з батьками, медсестрою, психологом, бібліотекою;    
 •  залучення  дітей до громадського життя в класі, школі (доручення, гуртки,         

  відвідування бібліотеки, різноманітних заходів, участь у конкурсах).

 •  надання звітів про результати навчання за встановленою формою

                                                                                         (І семестр, ІІ семестр, рік).

Учителі-продметники вивчають Положення про індивідуальне навчання, складають календарні плани згідно з вимогами, доповнивши їх інформацією про захворювання дитини (діагноз, перебіг хвороби),  домашню адресу, телефон, розклад, аудиторії тощо). Здійснюють індивідуальний підхід до дітей, враховуючи особливості захворювання. Звітують про виконання програмного матеріалу  за І семестр, ІІ семестр (за встановленою формою).

Адміністрація школи постійно тримає під контролем питання виконання програмного матеріалу, якість засвоєння, тому проводяться наради при директорі, заслуховується звіти вчителів, класних керівників за розробленими формами 

(див. додатки).

 Для забезпечення рівного доступу до якісної освіти осіб з особливими потребами в умовах індивідуального навчання при загальноосвітніх школах учителі мають бути обізнаними не тільки у фізичних та психічних особливостях учнів, але й у вимогах програм, що існують для спеціальних шкіл, та знати особливості навчання таких дітей. Саме тому акцентуємо увагу, крім діагнозу, на особливостях перебігу хвороби, на вмінні надання першої допомоги у разі необхідності. Для цього введено лист здоров’я дитини.

Треба наголосити, що найголовніше завдання вчителя  – це

забезпечення отримання освіти цієї групи дітей «відповідно до їх здібностей в адекватному їхньому здоров’ю середовищі навчання з метою адаптації та інтеграції цих осіб у суспільство.

Навчання повинно забезпечити створення умов для розвитку та корекції особистості, ось чому особистісно-орієнтоване навчання є превалюючим. Переорієнтація на методологію особистісно-орієнтованого навчання є закономірною. Стартові можливості кожної дитини з проблемами здоров’я різні і її особливі досягнення – це особиста перемога на шляху отримання суб’єктних знань, навчальних досягнень з урахуванням психофізичних можливостей. Тут важливі не тільки результати, але й процес досягнення поставленої навчально - корекційної мети.

Аналіз питання показує, що надзвичайно актуальним є науково-методичне, програмне забезпечення індивідуального навчання, яке повинно забезпечити психолого-педагогічний супровід навчання дітей з особливостями психофізичного розвитку, в умовах здійснення комплексної команди фахівців, до складу якої входять учителі індивідуального навчання, психолог,  логопед, батьки.

         ДОДАТКИ

З В І Т

про роботу з учнем __________ класу,

(Прізвище, імя)

що навчається за індивідуальною формою,

учителя ____________________________________________

(предмет)

П.І.Б.

у __   семестрі  20__ - 20__н.р.

1.Календарний план складено  за програмою (дані про чинну    в 20__ - 20__ н.р.  програму)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

        2.Заплановано в календарному плані _________ год.

_________

        3. Фактично проведено ________ год.,

                                                  з них учителем ________год.

                                                 заміна ________год.

        4. Програма за змістом

                 -  виконана повністю ___________

                 -  виконана з ущільненням  ________год.

_____________________________________________________________________

                ( вказати    через   які  причини )

       5. Практична частина виконана згідно з нормами, а саме (вказати відповідні форми контролю згідно з програмою та їх кількість):

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                     

  проте  є деякі зміни через    ____________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

6. Атестація проведена у формі _________________________________________,

яка мала на меті перевірити (згідно з програмою) _____________________________________________________________________________

6. Рівень навчальних досягнень у  __ семестрі  20__ - 20__  н. р.    ____балів

7.Стисла характеристика навчальних досягнень ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                  Учитель        ______________       __________________

                                                                                                                       ПІБ

З В І Т

про роботу з учнем __________ класу

                                                                                                                                    ,

(Прізвище, імя)

що навчається за індивідуальною формою,

класного керівника ___________________________________________________

П.І.Б.

                                            у___ семестрі  20___ -  20___   навчального  року

 1.  Учень (иця) навчається за індивідуальною формою ___________ рік.

 1.  Скільки разів спілкувалися з батьками, з яких питань.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1.  Яке доручення має? ______________________________________________________

_____________________________________________________________________________

У яких класних та шкільних заходах брав (ла) участь?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1.  Який гурток відвідує, чи подобається? (Якщо не відвідує, вказати причини)

_____________________________________________________________________________

6. Чи відвідує шкільну бібліотеку ______________     скільки книг прочитано

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

міську бібліотеку   ____________ скільки книг прочитано _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

   

   Класний керівник     __________   ____________

                                                  ПІБ      


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

37232. Техническое обеспечение социально-культурных мероприятий 87 KB
  Функции технических средств на каждом этапе подготовки мероприятия Технические средства и монтаж Заключение Введение В настоящее время всё больше актуализируется вопрос технического оснащения социальнокультурных мероприятий. При этом технические средства могут выступать не только в качестве оснащения социальнокультурной программы мероприятия но и содействовать при разработке этой программы от начального до завершающего этапа облегчать работу режиссёру творческой и технической группе. Если художественное оформление...
37233. Средства пожарной безопасности клубных помещений 75.5 KB
  Основные первичные средства пожаротушения: Огнетушители. Огнетушители предназначаются для тушения очагов горения в начальной их стадии а также для противопожарной защиты небольших сооружений машин и механизмов. Огнетушители бывают переносные и передвижные. Огнетушители с большим объемом заряда с массой не менее 20 но не более 400 кг; могут иметь одну или несколько емкостей с огнетушащим веществом относятся к передвижным их корпуса устанавливаются на специальные тележки.
37234. Разработка плана (схемы) технического оснащения учреждения культуры системой озвучивания 110 KB
  Важнейшей характеристикой колебаний звука является частота число показывающее сколько полных колебаний в секунду совершает например маятник часов струна и т. Система озвучивания зала в учреждении культуры представляет собой усилительную систему применяемую в случаях если звуковая мощность источника звука оратора актеров оркестра недостаточна для обеспечения нормальной слышимости на сравнительно большой зоне расположения слушателей или когда в этой зоне имеются значительные шумы или если у помещения плохие акустические свойства....
37235. Система озвучивания социально-культурных мероприятий 146.5 KB
  Система озвучивания социальнокультурных мероприятий 1. Система озвучивания На протяжении столетий в концертных залах театрах лекционных залах церквах и др. Все это вызвало существенные изменения в требованиях к акустическим параметрам современных больших залов многоцелевого назначения и привело к широкому использованию в них систем озвучивания и звукоусиления. Системой озвучивания называется комплекс электроакустических устройств состоящий из излучателей микрофонов усилителей различных корректоров и др.
37236. Теле и видео аппаратура в СКД 94 KB
  Сейчас весь мир пользуется множеством различных устройств, в разных сферах индустрии. Прогресс не стоит на месте, каждый год, месяц появляются различные устройства. Одними из таких устройств являются устройства теле и видео, которые в свою очередь считаются одними из популярных устройств
37237. Практика и перспективы использования технических средств в учреждениях культуры 73.5 KB
  В социальнокультурных мероприятиях речь идет не только о решении сценической площадки но и всего пространства: сцены зрительного зала фойе клубного здания и подходов к нему. Таким образом основными элементами сценографии в социальнокультурных мероприятиях выступают: художественнодекоративное решение интерьера и сценического пространства техника сцены световое звуковое решения. 1 Световое оборудование В оборудовании современной сцены освещение электротехническая часть играют весьма значительную роль. В зависимости от технического...
37238. Правовая охрана программ и данных. Защита информации 39 KB
  Программы по их юридическому статусу можно разделить на три большие группы: лицензионные условно бесплатные программы Shrewre и свободно распространяемы программы freewre. Лицензионные условно бесплатные и бесплатные программы Дистрибутивы лицензионных программ дискеты или CDROM с которых производится установка программ на компьютеры пользователей распространяются разработчиками на основании договоров с пользователями на платной основе проще говоря лицензионные программы продаются. Довольно часто разработчики предоставляют...
37239. А́вторское пра́во 96 KB
  Они приравнены к литературным произведениям и сборникам соответственно. приобретающие монопольное право на коммерческое использование произведения; если произведение создано служащим работающим по найму то исключительное право на произведение возникает у нанимателя; в случае создания произведения изобразительного искусства или фотопроизведения по договору заказа субъектом исключительного права становится заказчик. В связи с этим автор может взять на себя обязательства впредь моральные права не осуществлять Неимущественные авторские...
37240. История компьютеров. Краткий курс 57 KB
  IBM выпускает свой первый электронный компьютер IBM 701.DEC начала продавать PDP1 первый коммерческий миникомпьютер с монитором и клавиатурой.Денис Ритчи и Кеннет Томсон выпускают первую версию Unix; стараниями компании Xerox начинает свою работу лаборатория PRC при Стэнфордском университете; доктор Кодд публикует первую статью посвященную реляционной модели данных; а коллектив под руководством Алана Шугарта придумывает первый восьмидюймовый флоппидиск емкостью 80 Кбайт; появляются так называемые компьютеры 4го поколения.В недрах...