54855

Тварини. Домашні улюбленці

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Boys and girls, today we are going to study a new topic Pets and animals, I am sure youll be very glad to study it, because all of you have some pets at home and love them very much. And by the end of the lesson youll be able to describe them in English. So, lets start our lesson.

Английский

2014-03-19

36 KB

1 чел.

Тема: Тварини.

Підтема: Домашні улюбленці

Мета:

Практична - розвиток навичок читання, говоріння, аудіювання та письма;

Навчальна - ознайомити учнів з новими лексичними одиницями по темі уроку та вчити використовувати їх в мовленні; навчати діалогічному мовленню; закріпити правильну вимову звуків еr [з:] та у [і];

Розвивальна - сприяти формуванню та розвитку пам'яті, уяви мислення та мовлення;

- Виховна - виховувати повагу до оточуючих, повагу до іншомовної культури.

 Тип уроку: комбінований.

Обладнання: підручник, плакати з малюнками та таблицею, магнітофон, аудіозапис пісні, картки з завданнями, кольорові фломастери.

Хід уроку

І. Введення в іншомовну атмосферу.

1. Greeting: ( Вітання)

Teacher: Good morning, Good morning, Good morning, to you,

              Good morning, dear children,

              I am glad to see you.

Children: Good morning, Good morning, Good morning, to you,

               Good morning, dear teacher,

               We are glad to see you.

  1.  Answering the question. (Відповіді на запитання .)

          What is your name?

          How old are you?

          Where do you live?

          How are you today?

  1.  Introductory talk: (Пред'явлення теми та мети уроку)

Boys and girls, today we are going to study a new topic " Pets and animals", I am sure you'll be very glad to study it, because all of you have some pets at home and love them very much. And by the end of the lesson you'll be able to describe them in English. So, let's start our lesson.

II. Основна частина уроку.

1. Presenting vocabulary. (Представлення нових лексичних одиниць). Гра « Ехо».

То describe your favourite pet you should know how to spell it in English. Some of the animals you know already, and some of them we'll learn today.

So, let's play a game "Echo". I will show you the animals and spell them in English, you will repeat the words after me and translate them into Ukrainian.

a dog - a cat

a parrot - a fish

a monkey - a humster

a rabbit - a pet

a mouse - a pig

a bear - a frog

O.K,  good for you. Now, I will show you three pictures. Look attentively, now close your eyes (teacher hides one picture), open them, and tell me - What animal is missing? Good for you, you are very attentive!

2. Checking up homework. (Перевірка домашнього завдання).

Now let's check up your homework. For today you were to repeat all the colours to be able to describe the pictures. So let’s see how well you know them. Complete my sentences please.

Малювалася картина із тваринками хатина,

Сіра мишка малювала, тільки не розфарбувала.

Діти люблять малювати, нумо мишці помагати.

Ось біжить руденький cat - обираємо фарбу (red).

А цих сірих мишей - намалюємо фарбою (grey).

Мавпу і ведмедик бравий - ми малюємо фарбою (brown).

Поросятко Хрюки-свинк - намалюємо фарбою.. .(pink ).

А собаку, що звуть Крег - замалюємо фарбою... .(black).

Дуже рибки й папуг я люблю - їх малюємо фарбою...(yellow, blue ).

Про хом’яка й кролика не забувай - замальовуй їх фарбою ...( white )

А щоб жабку розмалювати колір легко підібрати,

Бо для жабки він один - обираєм фарбу...( green).

От дарунок так дарунок, от малюнок так малюнок,

Мишка глянула з нори,

Хто назве всі кольори?

Well done children. I see you know the colours very well, so let’s go on.

  1.  Relaxation period. (Прослуховування пісні). And now, to relax a little, listen to the song, please, and try to say, what is it about .
  2.  Reading activity. ( Читання тексту.)

Now, children let’s read a short text about Bill and his family. So, who wants to be the first?

                                                               About Bill

  This is a boy. His name is Bill. He is ten. He has a big family. Bill has mother, father, sister and two brothers. His family is happy. He has a pet. It is a dog. Its name is Jack. It is clever and nice. This is a girl. Her name is Ann. She is Bill’s friend. She has a pet, too. Its name is Pinky. It is a rabbit. Pinky is lovely.

5. Phonetic drill. ( Фонетична вправа.)

Now look at me, listen to me attentively and spell correctly all together,

-    er [ з:] mother, father, sister, brother, hamster, clever;

- y [i] family, happy, very, Pinky, lovely.

  1.  Making up sentences using the table on the blackboard.

( Складання речень за табличкою  письмово в зошит)

6. Speaking activity. (Усне діалогічне мовлення, вправа 2, ст. 112 підручника). And now, children, open your books on page 112, exercise 2. Look listen and repeat.

Have you got a pet?

Yes, I have. It is a rabbit.

III. Заключна частина уроку.

  1.  Домашнє завдання. For the next time, children you have to draw your pet and to present it to the class.
  2.  And now, lets play a game "Chain". Гра «Ланцюжок».
  3.  Оцінювання. Thank you, very much, children, you were very active today and worked very well.

I am really proud of you. Now, stand up, please. Good bye, children. Have a nice day.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

48759. Полный курс высшей математики 3.49 MB
  Матрицей размера mn где m число строк n число столбцов называется таблица чисел расположенных в определенном порядке. Если число столбцов матрицы равно числу строк m=n то матрица называется квадратной. Матрица вида: = E называется единичной матрицей. Если mn = nm то матрица называется симметрической.
48760. Физическая культура и физическое воспитание студентов в техническом вузе 2.19 MB
  Социально-биологические основы физической культуры. Физическая культура и спорт, как социальные феномены общества. Индивидуальный выбор вида спорта или систем физических упражнений. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) студентов
48762. Вибір марки кабелю та розрахунок регенераційної ділянки в залежності від енергетичних та часових показників 308 KB
  Розрахунок максимальної довжини регенераційної дільниці за загасанням оптичного сигналу в кабелі на довжині регенераційної дільниці Якщо ми вибрали з таблиці максимальне допустиме значення загасання оптичного сигналу на регенераційній ділянці для вказаної системи передачі mx РД та загасання кілометричне для оптичного волокна для вибраної довжини хвилі α з таблиць 5. де: mx РД загасання вибране з вище наведених таблиць α коефіцієнт загасання загасання ОВ довжиною в 1 км для вибраного типу кабелю та...
48763. Задача о 8 ферзях 142.5 KB
  Задача состоит в нахождении всевозможных комбинаций расстановки восьми ферзей на пустой шахматной доске, в которой ни один из ферзей не находится под боем другого
48764. Темпи зростання та порівняння заробітної плати в Україні та інших країнах світу 537 KB
  З оплатою праці повязане розширення ємності внутрішнього ринку для стимулювання вітчизняних товаровиробників збільшення заощаджень населення як важливого джерела інвестицій в економічний розвиток. Нарешті необхідність належної збалансованості економічних інтересів учасників виробництва потребує збільшення частки оплати праці у структурі суспільного продукту. Отже для розвитку економіки збільшення інвестицій необхідне зростання рівня оплати праці.
48765. Поиск неисправностей 2.14 MB
  Методика поиска неисправностей и обозначение различных вариантов поиска Анализ неисправности на структурном уровне По структурной схеме СВ устанавливаем вероятный неисправный блок. Согласно внешним признакам проявления неисправности очевидно что неисправен может быть либо сам ПОУ СВ либо блок ВчУ структурный уровень так как только эти устройства участвуют в записи информации с ПОУ СВ на ВчУ. Анализ неисправности на функциональном уровне По функциональной схеме из альбома схем к курсу занятий по теме СВ устанавливаем вероятные...
48766. Поиск неисправностей 2.48 MB
  Методика поиска неисправностей и обозначение различных вариантов поиска Анализ неисправности на структурном уровне По структурной схеме СВ устанавливаем вероятный неисправный блок. Согласно внешним признакам проявления неисправности очевидно что неисправен может быть либо сам ПОУ СВ либо блок ВчУ структурный уровень так как только эти устройства участвуют в записи информации с ПОУ СВ на ВчУ. Анализ неисправности на функциональном уровне По функциональной схеме устанавливаем вероятные неисправные устройства блока ПОУ СВ и ВчУ. Учитывая...