54855

Тварини. Домашні улюбленці

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Boys and girls, today we are going to study a new topic Pets and animals, I am sure youll be very glad to study it, because all of you have some pets at home and love them very much. And by the end of the lesson youll be able to describe them in English. So, lets start our lesson.

Английский

2014-03-19

36 KB

1 чел.

Тема: Тварини.

Підтема: Домашні улюбленці

Мета:

Практична - розвиток навичок читання, говоріння, аудіювання та письма;

Навчальна - ознайомити учнів з новими лексичними одиницями по темі уроку та вчити використовувати їх в мовленні; навчати діалогічному мовленню; закріпити правильну вимову звуків еr [з:] та у [і];

Розвивальна - сприяти формуванню та розвитку пам'яті, уяви мислення та мовлення;

- Виховна - виховувати повагу до оточуючих, повагу до іншомовної культури.

 Тип уроку: комбінований.

Обладнання: підручник, плакати з малюнками та таблицею, магнітофон, аудіозапис пісні, картки з завданнями, кольорові фломастери.

Хід уроку

І. Введення в іншомовну атмосферу.

1. Greeting: ( Вітання)

Teacher: Good morning, Good morning, Good morning, to you,

              Good morning, dear children,

              I am glad to see you.

Children: Good morning, Good morning, Good morning, to you,

               Good morning, dear teacher,

               We are glad to see you.

  1.  Answering the question. (Відповіді на запитання .)

          What is your name?

          How old are you?

          Where do you live?

          How are you today?

  1.  Introductory talk: (Пред'явлення теми та мети уроку)

Boys and girls, today we are going to study a new topic " Pets and animals", I am sure you'll be very glad to study it, because all of you have some pets at home and love them very much. And by the end of the lesson you'll be able to describe them in English. So, let's start our lesson.

II. Основна частина уроку.

1. Presenting vocabulary. (Представлення нових лексичних одиниць). Гра « Ехо».

То describe your favourite pet you should know how to spell it in English. Some of the animals you know already, and some of them we'll learn today.

So, let's play a game "Echo". I will show you the animals and spell them in English, you will repeat the words after me and translate them into Ukrainian.

a dog - a cat

a parrot - a fish

a monkey - a humster

a rabbit - a pet

a mouse - a pig

a bear - a frog

O.K,  good for you. Now, I will show you three pictures. Look attentively, now close your eyes (teacher hides one picture), open them, and tell me - What animal is missing? Good for you, you are very attentive!

2. Checking up homework. (Перевірка домашнього завдання).

Now let's check up your homework. For today you were to repeat all the colours to be able to describe the pictures. So let’s see how well you know them. Complete my sentences please.

Малювалася картина із тваринками хатина,

Сіра мишка малювала, тільки не розфарбувала.

Діти люблять малювати, нумо мишці помагати.

Ось біжить руденький cat - обираємо фарбу (red).

А цих сірих мишей - намалюємо фарбою (grey).

Мавпу і ведмедик бравий - ми малюємо фарбою (brown).

Поросятко Хрюки-свинк - намалюємо фарбою.. .(pink ).

А собаку, що звуть Крег - замалюємо фарбою... .(black).

Дуже рибки й папуг я люблю - їх малюємо фарбою...(yellow, blue ).

Про хом’яка й кролика не забувай - замальовуй їх фарбою ...( white )

А щоб жабку розмалювати колір легко підібрати,

Бо для жабки він один - обираєм фарбу...( green).

От дарунок так дарунок, от малюнок так малюнок,

Мишка глянула з нори,

Хто назве всі кольори?

Well done children. I see you know the colours very well, so let’s go on.

  1.  Relaxation period. (Прослуховування пісні). And now, to relax a little, listen to the song, please, and try to say, what is it about .
  2.  Reading activity. ( Читання тексту.)

Now, children let’s read a short text about Bill and his family. So, who wants to be the first?

                                                               About Bill

  This is a boy. His name is Bill. He is ten. He has a big family. Bill has mother, father, sister and two brothers. His family is happy. He has a pet. It is a dog. Its name is Jack. It is clever and nice. This is a girl. Her name is Ann. She is Bill’s friend. She has a pet, too. Its name is Pinky. It is a rabbit. Pinky is lovely.

5. Phonetic drill. ( Фонетична вправа.)

Now look at me, listen to me attentively and spell correctly all together,

-    er [ з:] mother, father, sister, brother, hamster, clever;

- y [i] family, happy, very, Pinky, lovely.

  1.  Making up sentences using the table on the blackboard.

( Складання речень за табличкою  письмово в зошит)

6. Speaking activity. (Усне діалогічне мовлення, вправа 2, ст. 112 підручника). And now, children, open your books on page 112, exercise 2. Look listen and repeat.

Have you got a pet?

Yes, I have. It is a rabbit.

III. Заключна частина уроку.

  1.  Домашнє завдання. For the next time, children you have to draw your pet and to present it to the class.
  2.  And now, lets play a game "Chain". Гра «Ланцюжок».
  3.  Оцінювання. Thank you, very much, children, you were very active today and worked very well.

I am really proud of you. Now, stand up, please. Good bye, children. Have a nice day.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

48991. Основные проблемы теоретической фонетики 156.5 KB
  Британские типы произношения и их фонетические особенности. Фонетические особенности американского произношения G в сопоставлении с британским RP. Современные тенденции английского произношения. Классификация диалектов и вариантов произношения английского языка.
48992. Аналіз рентабельності окремих видів продукції 531.5 KB
  Теоретичні основи аналізу рентабельності окремих видів продукції. Рентабельність продукції як критерій формування виробничої програми. Фактори які впливають на рентабельність окремих видів продукції.
48995. Контурно-графічний аналіз результатів двохфакторного експерименту 396.5 KB
  Автоматизація господарського обліку з використанням баз даних Ключові слова: науковими програмами дослідження проблеми. Аннотация: Досліджено еволюцію існуючих форм і технологій ведення обліку. Визначено провідні тенденції в розвитку компютерних технологій ведення обліку й обгрунтовано підходи щодо їх побудови з використанням баз даних. Запропоновано архівнокомп'ютерну форму обліку на основі автоматизації банком поточного архіву електронних документів планового облікового та нормативнодоговірного характеру.
48996. Розробка шляхів підвищення ефективності операційного менеджменту ІФД УДППЗ «Укрпошта» 618 KB
  Теоретикометодичні основи дослідження системного аналізу Поняття системи і системного аналізу Сутність системного аналізу Класифікація методів та прийомів системного аналізу Аналітична частина.
48997. Массовые коммуникации (Public Relations) 204.56 KB
  Public Relations, СО, Связи с общественностью — комплекс мероприятий по продвижению человека, компании, общественного движения, партии и пр., основанных на предоставлении общественности информации и сотрудничестве с ней. На сегодняшний день, существует более пятисот определений PR.
48998. Профессиональная диагностика 532.5 KB
  Ставится задача создания системы специализированной подготовки профильного обучения в старших классах общеобразовательной школы ориентированной на индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся. Введение профильного обучения - одно из важных направлений модернизации российской школы. Создание системы информационной организационной и педагогической деятельности для профессиональной мотивации школьниками способствует определению ими профиля обучения и выбора сферы деятельности. С сентября 2003 года в школьную систему было...
48999. Оценка стоимости квартир 582.5 KB
  Искусственные нейронные сети НС имеет клеточную структуру и состоит из клеток нейронов сгруппированных в нейронные ансамбли и сети. Искусственные нейронные сети Нейронные сети представляют собой сеть элементов математических нейронов связанных между собой синоптическими соединениями. Работа сети состоит в преобразовании входных сигналов во времени в результате чего меняется внутреннее состояние сети и формируются выходные воздействия.