54855

Тварини. Домашні улюбленці

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Boys and girls, today we are going to study a new topic Pets and animals, I am sure youll be very glad to study it, because all of you have some pets at home and love them very much. And by the end of the lesson youll be able to describe them in English. So, lets start our lesson.

Английский

2014-03-19

36 KB

1 чел.

Тема: Тварини.

Підтема: Домашні улюбленці

Мета:

Практична - розвиток навичок читання, говоріння, аудіювання та письма;

Навчальна - ознайомити учнів з новими лексичними одиницями по темі уроку та вчити використовувати їх в мовленні; навчати діалогічному мовленню; закріпити правильну вимову звуків еr [з:] та у [і];

Розвивальна - сприяти формуванню та розвитку пам'яті, уяви мислення та мовлення;

- Виховна - виховувати повагу до оточуючих, повагу до іншомовної культури.

 Тип уроку: комбінований.

Обладнання: підручник, плакати з малюнками та таблицею, магнітофон, аудіозапис пісні, картки з завданнями, кольорові фломастери.

Хід уроку

І. Введення в іншомовну атмосферу.

1. Greeting: ( Вітання)

Teacher: Good morning, Good morning, Good morning, to you,

              Good morning, dear children,

              I am glad to see you.

Children: Good morning, Good morning, Good morning, to you,

               Good morning, dear teacher,

               We are glad to see you.

  1.  Answering the question. (Відповіді на запитання .)

          What is your name?

          How old are you?

          Where do you live?

          How are you today?

  1.  Introductory talk: (Пред'явлення теми та мети уроку)

Boys and girls, today we are going to study a new topic " Pets and animals", I am sure you'll be very glad to study it, because all of you have some pets at home and love them very much. And by the end of the lesson you'll be able to describe them in English. So, let's start our lesson.

II. Основна частина уроку.

1. Presenting vocabulary. (Представлення нових лексичних одиниць). Гра « Ехо».

То describe your favourite pet you should know how to spell it in English. Some of the animals you know already, and some of them we'll learn today.

So, let's play a game "Echo". I will show you the animals and spell them in English, you will repeat the words after me and translate them into Ukrainian.

a dog - a cat

a parrot - a fish

a monkey - a humster

a rabbit - a pet

a mouse - a pig

a bear - a frog

O.K,  good for you. Now, I will show you three pictures. Look attentively, now close your eyes (teacher hides one picture), open them, and tell me - What animal is missing? Good for you, you are very attentive!

2. Checking up homework. (Перевірка домашнього завдання).

Now let's check up your homework. For today you were to repeat all the colours to be able to describe the pictures. So let’s see how well you know them. Complete my sentences please.

Малювалася картина із тваринками хатина,

Сіра мишка малювала, тільки не розфарбувала.

Діти люблять малювати, нумо мишці помагати.

Ось біжить руденький cat - обираємо фарбу (red).

А цих сірих мишей - намалюємо фарбою (grey).

Мавпу і ведмедик бравий - ми малюємо фарбою (brown).

Поросятко Хрюки-свинк - намалюємо фарбою.. .(pink ).

А собаку, що звуть Крег - замалюємо фарбою... .(black).

Дуже рибки й папуг я люблю - їх малюємо фарбою...(yellow, blue ).

Про хом’яка й кролика не забувай - замальовуй їх фарбою ...( white )

А щоб жабку розмалювати колір легко підібрати,

Бо для жабки він один - обираєм фарбу...( green).

От дарунок так дарунок, от малюнок так малюнок,

Мишка глянула з нори,

Хто назве всі кольори?

Well done children. I see you know the colours very well, so let’s go on.

  1.  Relaxation period. (Прослуховування пісні). And now, to relax a little, listen to the song, please, and try to say, what is it about .
  2.  Reading activity. ( Читання тексту.)

Now, children let’s read a short text about Bill and his family. So, who wants to be the first?

                                                               About Bill

  This is a boy. His name is Bill. He is ten. He has a big family. Bill has mother, father, sister and two brothers. His family is happy. He has a pet. It is a dog. Its name is Jack. It is clever and nice. This is a girl. Her name is Ann. She is Bill’s friend. She has a pet, too. Its name is Pinky. It is a rabbit. Pinky is lovely.

5. Phonetic drill. ( Фонетична вправа.)

Now look at me, listen to me attentively and spell correctly all together,

-    er [ з:] mother, father, sister, brother, hamster, clever;

- y [i] family, happy, very, Pinky, lovely.

  1.  Making up sentences using the table on the blackboard.

( Складання речень за табличкою  письмово в зошит)

6. Speaking activity. (Усне діалогічне мовлення, вправа 2, ст. 112 підручника). And now, children, open your books on page 112, exercise 2. Look listen and repeat.

Have you got a pet?

Yes, I have. It is a rabbit.

III. Заключна частина уроку.

  1.  Домашнє завдання. For the next time, children you have to draw your pet and to present it to the class.
  2.  And now, lets play a game "Chain". Гра «Ланцюжок».
  3.  Оцінювання. Thank you, very much, children, you were very active today and worked very well.

I am really proud of you. Now, stand up, please. Good bye, children. Have a nice day.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

72052. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ОКРЕМИХ ПАТОБІОХІМІЧНИХ ТА ПАТОМОРФОЛОГІЧНИХ ЕКВІВАЛЕНТІВ ІШЕМІЧНО-РЕПЕРФУЗІЙНОГО ПОШКОДЖЕННЯ ГОЛОВНОГО МОЗКУ В ДОРОСЛИХ ТА СТАРИХ ЩУРІВ 469.5 KB
  З’’ясувати особливості деяких ланок патогенезу ішемічно-реперфузійного пошкодження структур нової кори та гіпокампа в старих самцівщурів за окремими гістохімічними патобіохімічними і патоморфологічними параметрами на...
72053. МЕДИКО-СОЦІАЛЬНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ФУНКЦІОНАЛЬНО-ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ПОЛІПШЕННЯ ЗДОРОВ’Я ШКОЛЯРІВ ВЕЛИКОГО ПРОМИСЛОВОГО МІСТА 306 KB
  Актуальність оптимізації діяльності зі збереження та поліпшення здоров’я дитячого населення посилюється необхідністю виконання Програми економічних реформ на 2011–2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» в частині реформування системи надання медичної допомоги.
72054. Методичні основи удосконалення проектування продукції графічного дизайну 208.5 KB
  Вирішення означених проблем фахівцями графічного дизайну вимагає постійного оновлення науковометодичної бази щодо форм і способів виготовлення та представлення продукції. У ній зазначено що зростання попиту на фахівців з дизайну обумовлено переходом суспільства від індустріальної до інформаційної стадії...
72055. ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН 181 KB
  Професійному спілкуванню нині приділяється значна частина робочого часу сучасних фахівців зокрема встановлення ділових контактів наради бесіди переговори вимагають комунікативної компетентності що сприятиме ефективному діловому та професійному взаєморозумінню.
72056. РОЗВИТОК ОСВІТИ І ПЕДАГОГІЧНОЇ ДУМКИ НА ПЕРЕЯСЛАВЩИНІ (ПОЧАТОК XVIII – ПЕРША ЧВЕРТЬ ХХ СТОЛІТТЯ) 506 KB
  Актуальність теми дослідження. Становлення нової освітньої системи в Україні відбувається в умовах розбудови державності, відродження культурних і духовних цінностей українського народу. Державна програма “Освіта” (Україна ХХІ століття), Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ ст.
72057. СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ КОНФЛІКТ В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ ПЕРІОДУ ТРАНСФОРМАЦІЇ: ФАКТОРИ ВИНИКНЕННЯ І ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ 140.5 KB
  Актуальність теми дослідження визначається в першу чергу системною трансформацією сучасного українського суспільства яка зумовила високий динамізм і конфліктогенність соціально-політичних процесів що потребують свого вивчення. Зміни політичного режиму балансу соціальних і політичних сил...
72058. Тактика ведення лактації при інтраамніальному інфікуванні 168 KB
  Мета та завдання дослідження. Метою дослідження було розробка тактики ведення лактації у жінок з різними формами і термінами перенесеної вірусної інфекції на основі вивчення в них медико-соціальних, мікробіологічних, біохімічних і функціональних особливостей...
72059. Методика навчання інформаційних технологій у позашкільних навчальних закладах 254.5 KB
  Вивчення наукових і методичних джерел засвідчило наявність широкого спектру досліджень з різних напрямів розвитку і застосування інформаційних технологій. Зокрема педагогічному потенціалу психологопедагогічним аспектам інформаційних...
72060. Роль блокування ренін-ангіотензин-альдостеронової системи в попередженні ремоделювання лівого шлуночка у хворих, що перенесли інфаркт міокарда з патологічним зубцем Q 446.5 KB
  В країнах що розвиваються у хворих які перенесли інфаркт міокарда ІМ з патологічним зубцем Q зміни структури і функції лівого шлуночка ЛШ серця що позначаються терміном постінфарктне ремоделювання ЛШ складають основу розвитку хронічної серцевої недостатності ХСН...