54855

Тварини. Домашні улюбленці

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Boys and girls, today we are going to study a new topic Pets and animals, I am sure youll be very glad to study it, because all of you have some pets at home and love them very much. And by the end of the lesson youll be able to describe them in English. So, lets start our lesson.

Английский

2014-03-19

36 KB

1 чел.

Тема: Тварини.

Підтема: Домашні улюбленці

Мета:

Практична - розвиток навичок читання, говоріння, аудіювання та письма;

Навчальна - ознайомити учнів з новими лексичними одиницями по темі уроку та вчити використовувати їх в мовленні; навчати діалогічному мовленню; закріпити правильну вимову звуків еr [з:] та у [і];

Розвивальна - сприяти формуванню та розвитку пам'яті, уяви мислення та мовлення;

- Виховна - виховувати повагу до оточуючих, повагу до іншомовної культури.

 Тип уроку: комбінований.

Обладнання: підручник, плакати з малюнками та таблицею, магнітофон, аудіозапис пісні, картки з завданнями, кольорові фломастери.

Хід уроку

І. Введення в іншомовну атмосферу.

1. Greeting: ( Вітання)

Teacher: Good morning, Good morning, Good morning, to you,

              Good morning, dear children,

              I am glad to see you.

Children: Good morning, Good morning, Good morning, to you,

               Good morning, dear teacher,

               We are glad to see you.

  1.  Answering the question. (Відповіді на запитання .)

          What is your name?

          How old are you?

          Where do you live?

          How are you today?

  1.  Introductory talk: (Пред'явлення теми та мети уроку)

Boys and girls, today we are going to study a new topic " Pets and animals", I am sure you'll be very glad to study it, because all of you have some pets at home and love them very much. And by the end of the lesson you'll be able to describe them in English. So, let's start our lesson.

II. Основна частина уроку.

1. Presenting vocabulary. (Представлення нових лексичних одиниць). Гра « Ехо».

То describe your favourite pet you should know how to spell it in English. Some of the animals you know already, and some of them we'll learn today.

So, let's play a game "Echo". I will show you the animals and spell them in English, you will repeat the words after me and translate them into Ukrainian.

a dog - a cat

a parrot - a fish

a monkey - a humster

a rabbit - a pet

a mouse - a pig

a bear - a frog

O.K,  good for you. Now, I will show you three pictures. Look attentively, now close your eyes (teacher hides one picture), open them, and tell me - What animal is missing? Good for you, you are very attentive!

2. Checking up homework. (Перевірка домашнього завдання).

Now let's check up your homework. For today you were to repeat all the colours to be able to describe the pictures. So let’s see how well you know them. Complete my sentences please.

Малювалася картина із тваринками хатина,

Сіра мишка малювала, тільки не розфарбувала.

Діти люблять малювати, нумо мишці помагати.

Ось біжить руденький cat - обираємо фарбу (red).

А цих сірих мишей - намалюємо фарбою (grey).

Мавпу і ведмедик бравий - ми малюємо фарбою (brown).

Поросятко Хрюки-свинк - намалюємо фарбою.. .(pink ).

А собаку, що звуть Крег - замалюємо фарбою... .(black).

Дуже рибки й папуг я люблю - їх малюємо фарбою...(yellow, blue ).

Про хом’яка й кролика не забувай - замальовуй їх фарбою ...( white )

А щоб жабку розмалювати колір легко підібрати,

Бо для жабки він один - обираєм фарбу...( green).

От дарунок так дарунок, от малюнок так малюнок,

Мишка глянула з нори,

Хто назве всі кольори?

Well done children. I see you know the colours very well, so let’s go on.

  1.  Relaxation period. (Прослуховування пісні). And now, to relax a little, listen to the song, please, and try to say, what is it about .
  2.  Reading activity. ( Читання тексту.)

Now, children let’s read a short text about Bill and his family. So, who wants to be the first?

                                                               About Bill

  This is a boy. His name is Bill. He is ten. He has a big family. Bill has mother, father, sister and two brothers. His family is happy. He has a pet. It is a dog. Its name is Jack. It is clever and nice. This is a girl. Her name is Ann. She is Bill’s friend. She has a pet, too. Its name is Pinky. It is a rabbit. Pinky is lovely.

5. Phonetic drill. ( Фонетична вправа.)

Now look at me, listen to me attentively and spell correctly all together,

-    er [ з:] mother, father, sister, brother, hamster, clever;

- y [i] family, happy, very, Pinky, lovely.

  1.  Making up sentences using the table on the blackboard.

( Складання речень за табличкою  письмово в зошит)

6. Speaking activity. (Усне діалогічне мовлення, вправа 2, ст. 112 підручника). And now, children, open your books on page 112, exercise 2. Look listen and repeat.

Have you got a pet?

Yes, I have. It is a rabbit.

III. Заключна частина уроку.

  1.  Домашнє завдання. For the next time, children you have to draw your pet and to present it to the class.
  2.  And now, lets play a game "Chain". Гра «Ланцюжок».
  3.  Оцінювання. Thank you, very much, children, you were very active today and worked very well.

I am really proud of you. Now, stand up, please. Good bye, children. Have a nice day.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

80334. Основні фонди та оборотні засоби сільськогосподарського підприємства 148 KB
  Амортизація основних фондів підприємства. Показники використання основних виробничих фондів підприємства. При цьому засоби праці знаходять своє вираження в основних фондах підприємства а предмети праці в оборотних фондах. До основних виробничих фондів належать такі фонди які беруть безпосередню участь у процесі виробництва і формуванні собівартості продукції.
80335. Персонал підприємства, продуктивність і оплата праці в сільському господарстві 144 KB
  Продуктивність праці і методика її визначення. Оплата праці персоналу підприємства. Із розвитком продуктивних сил чисельність працівників аграрного сектора економіки зменшується.
80336. Витрати виробництва і собівартість продукції 146.5 KB
  Вони й утворюють витрати підприємства. Тому витрати операційної діяльності виправдано трактувати як грошовий вираз ресурсів використаних виробничоспожитих у процесі виробництва і збуту продукції надання послуг виконання робіт та організації управління ним на всіх його ієрархічних рівнях. У даному випадку йдеться про поточні операційні витрати які підприємства здійснюють постійно для забезпечення безперервності виробництва.
80337. Економіка рослинництва. Економіка виробництва картоплі, овочів, плодів та ягід 66.5 KB
  Вирішальне значення для розвитку всіх галузей сільського господарства має нарощування виробництва зерна. На корм використовується і побічна продукція зернових солома полова відходи переробки зерна. Валове виробництво зерна у 2011 році 56747 тис тонн що порівняно із 1990 роком більше на 112 .
80338. Економіка тваринництва 85.5 KB
  Показниками ефективності галузі скотарства є: Технологічна ефективність: середньорічний надій молока від однієї корови; середньодобовий та річний приріст живої ваги ВРХ; затрати кормів на 1 ц молока та на 1 ц приросту живої ваги ВРХ. Економічна ефективність: трудомісткість виробництва 1ц молока та 1 ц приросту живої ваги ВРХ. собівартість виробництва 1 ц молока 1 ц приросту живої ваги ВРХ та 1 ц живої ваги ВРХ. середня ціна реалізації 1 ц молока 1 ц живої ваги ВРХ.
80339. Проектирование редуктора привода агрегатов средств наземного обслуживания 692 KB
  Основными недостатками передачи являются: большие габариты, что заставляет использовать ее исключительно для малонагруженных и высокооборотных передач; малая долговечность ремней, составляющая в среднем 1000 – 5000 часов; наличие скольжения, приводящего к непостоянству передаточного отношения.
80340. Обстеження публічно-недоступних місць, житла чи іншого володіння особи як негласна слідча (розшукова) дія 49.06 KB
  Обстеження публічнонедоступних місць житла чи іншого володіння особи як негласна слідча розшукова дія. Поняття суть мета правова основа та принципи обстеження публічнонедоступних місць житла чи іншого володіння особи. Саме тому єдиним джерелом доказової інформації є матеріали негласних слідчих розшукових дій зокрема обстеження публічнонедоступних місць житла чи іншого володіння особи. Це обумовлює необхідність детального вивчення правової основи вимог та принципів обстеження публічнонедоступних місць житла чи іншого володіння...
80341. Комунікації в команді 84.5 KB
  Дуже важливо, щоб кожен член команди знав або хоча б мав при бажанні можливість дізнатися про проект не менше, ніж його менеджер. І не варто нічого приховувати, ні проблем з замовником, ні розбіжностей з керівництвом. Важко очікувати самостійні, нестандартні та ефективні рішення від людини, яка бачить проблему тільки з одного боку.
80342. Спостереження за особою, річчю або місцем 32.9 KB
  Спостереження – один з основних способів пізнання світу. За його допомогою людина вивчає навколишню місцевість, розташовані на ній обєкти і предмети, визначає зміни, які на ній відбуваються, та на основі своїх спостережень вчиняє певні дії.