54888

ПЛАНУВАННЯ УРОКІВ МИСТЕЦТВА

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Творчість це не окрема сторона педагогічної праці а найсуттєвіша і найнеобхідніша її характеристика. Планування уроків мистецтва розкривають сутність саме творчого вчителя. У календарному плані вчителів зазначено дату тему та тип уроку передбачено усі види діяльності: сприймання інтерпретація творів музичного та...

Украинкский

2014-03-19

83.5 KB

45 чел.

Рівненський обласний  інститут післядипломної  педагогічної освіти

Методичний  кабінет художньо – естетичних дисциплін

                         

        

ПЛАНУВАННЯ  УРОКІВ МИСТЕЦТВА

Підготувала

вчитель  інтегрованого  курсу

« Мистецтво»

Великоомелянського НВК

«школа – гімназія»

Рівненського району

Дзюра Р.А.

 

                                        

                                    ПЛАНУВАННЯ  УРОКІВ МИСТЕЦТВА

Творчість — це не окрема сторона педагогічної праці, а найсуттєвіша і найнеобхідніша її характеристика. Творчість — це здатність бачити, ставити і оригінально вирішувати педагогічні проблеми, швидко орієнтуватись у непередбачених педагогічних ситуаціях. Творчий процес педагога необхідно розглядати як діяльність, спрямовану на вирішення навчально-виховних завдань у мінливих умовах, під час якої педагог втілює у спілкуванні з дітьми оптимальні, органічні для педагогічної індивідуальності рішення.

Отже, творчість — це не те, що ми робимо, а те, як ми це робимо.

Планування  уроків мистецтва  розкривають  сутність саме творчого  вчителя.

Документи планування

Усі документи планування можна поділити на дві групи: державні документи і документи, що складаються вчителем.

Державні документи планування:

- навчальний план, що зумовлює кількість годин, відведених на предмет.

- навчальні програми (базова, регіональна).

Документи, що  складаються  вчителем:

- робочий  план (календарно – тематичний)

- конспект  уроку.

Календарно – тематичний  план (поурочний) складається безпосередньо перед початком чергового семестру з урахуванням досягнутого у попередньому.

Конспект уроку —  найконкретніший план роботи вчителя,  результат безпосередньої  підготовки його до уроку. Конспект містить конкретні завдання, які повинен розв'язати вчитель на уроці.

Конспект можна виконувати у вигляді рисунків і схем. Його написання є не метою, а засобом її досягнення.

       Нашим  державним навчальним  документом, згідно  якого здійснюється  календарно – тематичне планування, є програма  інтегрованого  курсу «Мистецтво» (авт. Масол Л.М. та  інш). У  Великоомелянській  гімназії курс  ведеться  у 5-8 кл. Викладання  здійснюється двома  вчителями - Дзюрою Р.А.- (компонент «Музичне мистецтво» ) та Хіночиком  В.П. ( компонент «Образотворче мистецтво»).

    У календарному  плані  вчителів  зазначено дату,  тему  та  тип  уроку,  передбачено  усі  види діяльності: сприймання -  інтерпретація творів музичного та  візуального мистецтва,  практична  художньо -  творча діяльність (хоровий спів,  малювання), творчі завдання,  засвоєння терміні й  понять, передбачені  Програмою для  формування  мистецьких  компетенцій, а також  синтез мистецтв – літературні та  поетичні твори, фрагменти кінофільмів, хореографічні  елементи тощо за  допомогою  яких ширше й  повніше  розкривається  тема  уроку.

          У 5  класі навчальний  матеріал  вибудуваний  з опорою на досвід та знання, засвоєні  учнями у попередні роки навчання,  на основну  тематику року -  «Види і жанри мистецтва».

       У 6  класі учні потрапляють у вир мистецтва давніх  цивілізацій – Єгипту,Сходу, Античності та мистецтва середньовіччя. З огляду на те, що зразки музичного мистецтва давніх  цивілізацій  до нас не дійшли,  ми пропонуємо учням ознайомлення з  музичними творами, створеними за мотивами давніх  літературних творів або  під впливом мистецьких  шедеврів, які  збереглися до наших днів. Наприклад, мистецтво  Стародавнього Єгипту репрезентує опера ДЖ.Верді «Аїда», мистецтво Арабського Сходу  представлено  симфонічною  сюїтою «Шехерезада»,  дітям пропонується  прочитати казку «Синбад – мореплавець», вивчається пісня «Шехерезада» з репертуару М.Магомаєва; на  уроці «Китай – колиска  східних   цивілізацій» вивчається  китайська народна пісня «Дощові  краплі», дітям пропонується  послухати народні мелодії  та  інтерпретувати їх ( «Мистецтво та освіта» №3/2010, музична  вкладка), порівняти  з  твором  композитора К.Дебюсі «Пагоди» та створити «сувій» за  мотивами китайського  живопису на  уроці образотворчого мистецтва.

        

    У 7 класі  учні  продовжують  « мистецькі мандри»  європейськими країнами, знайомлячись із різними стилями та напрямами від  ренесансу до  класицизму. Увага  учнів  акцентується на тому, що  стильові  особливості  по – різному  проявлялися у різних  видах мистецтва. Під  час сприймання й аналізу музичних творів  зосереджується  увага на  жанровій  характеристиці, особливостях розвитку музичних  образів у творах, їхній драматургії, учні  вчаться  визначити, яка музична  форма і жанр твору допомагають  композитору  втілити задум. У  вокально – хоровій  роботі  також  приділяється  увага створенню  відповідного образу, емоційного  стану,  втіленню  виконавського  плану пісні (П.Дворський, «Мама Марія»,  урок «Аве, Марія…Людина – вінець природи»; «Молитва» будь – якого  автора, урок  «Діалог духовного і світського», «М.Чурай, «Засвіт  встали  козаченьки», урок «Перлини  українського  бароко»).

   В  інваріантній  частині Типового  навчального  плану в 8 класі  передбачено  тільки

1 навчальну   годину на освітню галузь «Естетична  культура» і  цей  час  традиційно  присвячено  вивченню  музичного мистецтва. Тому  в   календарному  плані передбачена художньо – творча  діяльність лише  з музичного мистецтва. Сприйняття творів  візуального мистецтва  доповнюють  естетичні емоції й світоглядні уявлення  про мистецтво ХХ століття, розширюють художньо – естетичний досвід. Вчитель  пропонує учням створити  мистецький проект на  одну  із запропонованих  тем у підручнику.

    Особливістю і  важливою ознакою викладання  курсу «Мистецтво»  є  варіативність, що зумовлює вільний  вибір учителем  навчального художнього матеріалу з орієнтованого переліку творів для  сприйняття, орієнтовних  практичних  завдань, поданих у Програмі. За умови створення  власних варіантів поурочного  планування ці переліки доповнюються, збагачуються, твори при необхідності частково  замінюються на рівноцінні. Наприклад, у 5  класі на уроці «Народні танці» в програмі запропоновано твори  Л.Бетховена Тірольська пісня, Лендлер,  Е.Гріг Норвезька пісня, Халлінг. Вчитель замінив їх на Мазурку Ф. Шопена, Угорський танець Й. Брамса, а для  порівняння  пропонує дітям  послухати  українські народні танці Гопак, Козачок, Аркан.  На  уроці «Балет. Там, де панує рух»  пропонується сприйняття  фрагментів

балету І.Стравінського “Жар птиця”, проте вчитель  використовує для перегляду  DVD й  слухання  фрагментів з балету П.Чайковського «Лебедине  озеро».

      Принцип  варіативності  стосується і добору  відповідних  методик і технологій. Продумуючи рисунок уроку, перехід від одного твору до другого, прагнемо  підтримувати необхідний емоційний настрій, знайти прийоми переключення уваги учнів. При побудові уроку важливо враховувати ступінь фізичного, розумового та емоціонального навантаження учнів. Наприклад, складну пісню краще розучувати протягом декількох уроків, а не за рахунок збільшення навантаження і часу на одному чи двох уроках; після розучування важких музично-ритмічних рухів  не бажано починати спів, який вимагає спокійного, зрівноваженого дихання і зосередженості, а також слід враховувати місце уроку в розкладі – чи він є першим, третім чи шостим.

Методика викладання інтегрованого курсу “Мистецтво” передбачає пошук різноманітних зв’язків, художніх зіставлень, емоційно-образних аналогій і паралелей між видами мистецтв. Інтеграція змісту зумовлює застосування інтегративних технологій, системи творчих завдань, різноманітних форм роботи (колективних, групових, парних, індивідуальних, комбінованих), а також ігрових методів, засобів, прийомів, зокрема інтегрованого типу (ігри-вправи, ігри-імпровізації, кросворди, ребуси, практичні завдання пошукового характеру, звукові анкети та анкети-малюнки, роботу з комп’ютерними програмами тощо).

    Поряд з основними  типами  уроків,  які належать і до уроків  мистецтва - урок  введення  в тему, урок  розширення і поглиблення теми,  урок  узагальнення,  плануємо  нетрадиційні  уроки.

1.Урок-вікторина, - проводиться в кінці чверті з метою підсумувати відомості про вже відомі учнями музичні твори. Прослухавши той чи інший твір, учні визначають його назву, композитора. А хтось може продемонструвати й інші знання про цю музику: на яких інструментах вона виконується, в якій формі написана тощо. Цей урок можна провести і з метою перевірки музичної ерудиції учнів.

2.Урок-концерт, - проводиться в кінці півріччя, навчального року.

Програма планується завчасно: учні на такому уроці можуть виконувати пісні, які навчилися за півріччя. Різновид цього уроку – концерт на замовлення: на прохання учнів вчитель виконує різні твори. Значимість таких уроків велика: це і повторення вивчених пісень і розширення музичного світогляду учнів. Солісти, що беруть участь у концерті вчаться поводити себе на сцені. Особливо цінним є те, що в процесі таких уроків у школярів формується просвітницький інтерес, тобто бажання виконати музику і розповісти про неї своїм однокласникам. А цей інтерес може стати стимулом до подальшої музичної освіти учня, розвитку мовлення, артистизму. Також слід пам’ятати про складні психологічні особливості підліткового віку і про те, що кожному учневі треба дати можливість самоутвердитися. Якраз ці уроки і допоможуть в цьому. До таких уроків призначається ведучий (конферансьє).

3.Урок-інтерв’ю, як і  урок – прес-конференція виник на основі концерту, який доповнюється бесідою з виконавцями та  композиторами ( 7  кл, тема  уроку  «Враження – магія  імпресіонізму»,  8  кл.,  урок «Від джерела  до  океану. Зірки  української рок - музики»»)

4.Урок-конкурс базується на музично-виконавській діяльності учнів: співі грі, на музичних інструментах. Це може бути конкурс як виконавських колективів (класного хору, оркестру), так і солістів, співаків – інструменталістів:

5.Урок-гра, («Аукціон», «Музична карта»,  фольклорні ігри, дидактичні)  

   Урок – брейк –ринг (6  кл. Брейн - ринг «Кращі  знавці мистецтва Античності»)

6.Урок – вернісаж.

7.Урок – творча  майстерня.(5 кл. Урок «Аранжування в музиці. Аранжування квітів»)

8.Тематичні  уроки – ювілеї (7 кл,  урок   до 200-річчя з дня  народження Ф.Шопена «Геній  із  вразливою душею», «Шевченко та шевченкіана»)

         Аби  забезпечити діалогічне  спілкування на  уроках мистецтва  (замість   монологу  вчителя), використовуємо  інтерактивні педагогічні  технології: рольові  ігри (інсценізації пісень, «Картина  оживає»), роботу в малих  групах і парах,  фасилітовану  бесіду.

Наприклад:

Фасилітова   бесіда після  слухання  «Мелодії» Х.Ф.Глюка  з опери «Орфей і  Еврідіка » 6  кл

 •  Що відбувається  у  творі?
 •  Що ви можете  сказати про місце, де  все  відбувається?
 •  Музика  когось зображає чи щось  відображає? Що? (Почуття)
 •  Які почуття?
 •  Чому  композитор використав  як соло  інструмент саме флейту?
 •  Які засоби  музичної  мови  використав композитор, щоб передати почуття Орфея?
  •  Мелодія -
  •  Темп –
  •  Ритм -
  •  Динаміка -.

Як і всі  інші  шкільні предмети,  уроки мистецтва плануються з дотриманням дидактичних закономірностей. Його  структура:

Тема:....

                  Мета:.... навчити....

                            ...розвивати...

                               ...виховувати....

                                                                           Тип уроку....

                                                                           Тип  інтеграції…

                                                                            Між предметні зв’язки...

                                Обладнання та література:...


В ході уроку:

Організація класу:( музичне вітання)

Розспівування

Сприймання музичних, візуальних  творів та їх  інтерпретація

Подача нового матеріалу: ( розучування пісні, малювання)

Творчі класні  завдання

Рефлексія

Оцінювання

Творчі домашні завдання

Творчі завдання  займають вагоме  місце у роботі  наших  вчителів, тому що тема «Творчі завдання на  уроках мистецтва як стимул до розвитку і дітей  креативності та творчого  потенціалу»,  обрана ними для  самоосвіти й  поглиблення педагогічного  досвіду. На  уроках широко  використовується такий метод стимулювання  творчої  активності дітей,  як запитання відкритого  типу. Запитання відкритого типу передбачає  детальну  відповідь з  використанням  набутих знань. На такі  запитання  можна дати кілька варіантів  відповідей і усі вони будуть правильними та прийнятними. Таким  чином  стимулюються процеси мислення  вищого рівня.

ПРИКЛАДИ ЗАПИТАНЬ ВІДКРИТОГО ТИПУ НА  УРОКАХ ІНТЕГРОВАНОГО КУРСУ “МИСТЕЦТВО” В 5 КЛАСІ

 •  Тема “ Хорова музика. Мистецтво у  храмі ”.  Твори для  сприймання ”Х ерувимська” А.Веделя, Г.Сковороди, Б.Бортнянського.

- Як ви думаєте,  чи можливо  виконувати  духовну  музику одному  виконавцю(солістові)? Уявіть, яким був би тоді  твір.

-В житті людина переживає різні  почуття – радість, горе, тривогу, любов. Чи може музика “ Херувимської ”  стати супутником в житті людини?

 •  Що  могло  статися в житті  композитора в той  момент,  коли він написав  цей твір?
 •  Тема “ Музичні  цикли ”. Сприймання твору  Р. Шумана   “ Карнавал ”

- Уявіть, що зібрались  четверо друзів – однокласників,  які  не  бачились дуже  давно. Придумайте  історії про  дружбу чи  кохання,  які  вони  могли б розповісти один одному,  щоб музичні  п'єси з циклу “ Карнавал ”  могли  стати  супроводом  їхніх оповідей.

Для  планування  інтегрованого уроку «Мистецтво» Л. Масол пропонує   оволодіти алгоритмом роботи за  інтегрованою  технологією:

 1.  Визначити мету  уроку.
 2.  Зпрогнозувати  очікувані  результати.
 3.  Визначитись,  який  вид  інтеграції  буде використовуватись на  уроці –

(духовно – світоглядний  або  тематичний (зіставлення  і порівняння образів  у різних  видах мистецтва),естетико – мистецтвознавчий  ( застосування  споріднених понять і категорій для  різних  видів мистецтва) чи  комплексний). 

Оцінюючи навчальні досягнення учнів, враховуємо наявність як спеціальних показників з окремих видів мистецтва, так і узагальнених показників – розуміння учнями відмінних та споріднених рис у відображенні навколишнього світу засобами різних видів мистецтва, усвідомлення взаємозв’язків між ними, вміння застосовувати (переносити) набуті знання і вміння під час практичної діяльності з різною мистецько-видовою специфікою.  

        На забезпечення програм з дисциплін художньо-естетичного циклу користуємось підручниками:

«Мистецтво. 5 клас» авторів Л.М.Масол, О.В.Гайдамаки, О.В.Калініченко.  

«Мистецтво. 6  клас» авторів Л.М.Масол, О.В.Гайдамаки, О.В.Калініченко.

«Мистецтво» 8  клас    авторів Л.М.Масол, О.В.Гайдамаки, О.В.Калініченко.  

Сучасний урок – це насамперед урок, на якому вчитель вміло використовує всі сучасні технології для озброєння учнів глибокими й усвідомленими знаннями, використовує індивідуально-особистісний підхід до учнів, може  задіяти всі можливості учня для осмисленого засвоєння знань.

Ось чому якість підготовки учнів по тій або іншій учбовій дисципліні багато в чому визначається рівнем проведення уроку, його змістовною і методичною наповненістю, його атмосферою. Для того, щоб цей рівень був достатньо високим, в ході підготовки уроку

( планування) намагаємось зробити його своєрідним твором із своїм задумом, зав’язкою і розв’язкою подібно будь-якому витвору мистецтва.


Література  та  ІНТЕРНЕТ – ресурси:

 1.  Л.М.Масол. Методика  навчання мистецтва./ /Видавництво «Ранок».Веста2006.
 2.  Л.Масол. Ігрові художньо-педагогічні технології у процесі викладання інтегрованого курсу "Мистецтво" // Почат.шк.: наук.-метод. журн. - 2007. - № 01 (Січ.).
 3.  Методичні рекомендації Міністерства освіти України. Інтегрований курс «Мистецтво».  osvita.ua/legislation/Ser_osv/2617
 4.  Методичні рекомендації щодо вивчення мистецьких дисциплін у 2010-2011 навчальному

році.    www.mon.gov.ua/education/average/new_pr/0506/hd.doc

 1.  Н.Миропольська,С.Ничкало та інш. Уроки художньо – естетичного  циклу в школі: навчання і виховання. Посібник для  вчителя.//Тернопіль. Навчальна  книга  – Богдан. 2006
 2.  Нестандартні  уроки.  http://www.tnpu.edu.ua/kurs/60/d8.html.
 3.  Урок музики – основна  форма навчально – виховного процесу. http://ua.textreferat.com/referat-12986-1.html.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

72480. ЗУБЧАТЫЕ ПЕРЕДАЧИ 740.5 KB
  По форме профиля зуба различают: эвольвентные и круговые передачи. Наиболее распространен эвольвентный профиль зуба, предложенный Эйлером в 1760 году. Он обладает целым рядом существенных, технологических и эксплутационных преимуществ.
72481. РАСЧЕТ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ПЕРЕДАЧ 426.5 KB
  Преимущественное применение получили колеса с круговыми зубьями. Они менее чувствительны к нарушению точности взаимного расположения колес, их изготовление проще и производится на специальных станках для нарезания и шлифования этих колес в условиях как массового...
72482. ШПОНОЧНЫЕ, ЗУБЧАТЫЕ (ШЛИЦЕВЫЕ) И ПРОФИЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ 540.5 KB
  Шпоночные зубчатые шлицевые и профильные соединения служат для закрепления деталей на осях и валах. Соединения нагружаются в основном вращающим моментом. Все основные виды шпонок можно разделить на клиновые и призматические. Первая группа шпонок образует напряженные а вторая ненапряженные соединения.
72483. Соединения деталей машин 632 KB
  Резьбовые соединения Соединения деталей с помощью резьбы являются одним из старейших и наиболее распространенных видов разъемного соединения. Профиль резьбы контур Рис.1 сечения резьбы в плоскости проходящей через ось цилиндра.
72484. Основные сведения о конструкции и технологии заклепочных соединений, классификация, области применения 469 KB
  Заклепочное соединение является неразъемным. В большинстве случаев его применяют для соединения листов и фасонных прокатных профилей. Соединение образуют расклепыванием стержня заклепки, вставленной в отверстие деталей – рис.3.1, где 1 – обжимка; 2 – прижим при машинной клепке...
72485. Східні слов’яни. Зародження української державності. Київська Русь 78 KB
  На початку XII ст. Київська Русь розпадається на окремі князівства. Син Володимира Мономаха Мстислав продовжував справу свого батька, тримав укупі руські землі та зберігав владу Київського престолу. Але він був останнім київським правителем, якому це було під силу.
72486. Українські землі у складі Великого князівства Литовського та Речі Посполитої 100 KB
  Економічний розвиток та соціальний устрій українських земель у ХІV першій половині ХVІ ст. Литва здобула більшу частину білоруських українських частину російських земель. Політика Литви в українських землях Литовські князі щоб забезпечити управління величезними завойованими територіями...
72487. Ожоги, отморожения, отравления. Оказание ПМП 82.5 KB
  Первая медицинская помощь при термических ожогах. Первая медицинская помощь при химических ожогах. Первая медицинская помощь при отморожениях. Первая помощь в скрытом периоде: медленное согревание в ваннес с постепенным увеличением температуры.
72488. Электротравма. Утопление. Тепловой и солнечный удар. Инородные тела. Укусы животных, насекомых, змей. Оказание ПМП 79 KB
  Первая медицинская помощь при электротравме: устранить воздействие тока на пострадавшего выключить электроустановку откинуть электропровод и т.; осмотр пострадавшего; при потере сознания немедленно проводить искусственное дыхание при остановке сердца сочетать искусственное дыхание...