54894

Outdoor activities

Конспект урока

Педагогика и дидактика

You can take your seats. Let’ start our lesson. The topic of our lesson is “Outdoor activities. What can we do?” Слайд 1.Today we are going to identify outdoor activities, to practice telling somebody what you can or can’t do, to do many interesting task and of course, we’ll sing and play. Be attentive and active!

Английский

2014-03-19

46.5 KB

5 чел.

Розробка уроку за НМК “Family and Friends 2”(Oxford University Press)

Theme:  Outdoor activities.

Lesson objectives: to identify outdoor activities;

                               • to understand a short story;

                               • to write and tell about what you can/can’t do;

                               • to play some games.

Materials:  НМК “Family and friends 2”, презентація Power Point,  роздатковий матеріал, MultiROM.

Plan of the lesson

 1.  Організаційна частина уроку.
 2.  Greeting and aim.

T: Good-morning, boys and girls! I am glad to see you too. Good morning, dear guests. Nice to meet you! Let’s greet each other singing «Hello» song.  

Ps: Додаток 1.

T: You can take your seats. Let’ start our lesson. The topic of our lesson is Outdoor activities. What can we do?” Слайд 1.Today we are going to identify outdoor activities, to practice telling somebody what you can or can’t do, to do many interesting task and of course, we’ll sing and play. Be attentive and active! Слайд 2.

 1.  Warmer.

T: Let’s warm up at first and practice the English sounds which we’ll pronounce during our lesson.

Ps: Додаток 2.

 1.  Основна частина уроку.
 2.  Ознайомлення з новими ЛО.

a)Т:  Open your classbooks on page 20 and do ex.1. Listen аnd point. Додаток 3.

Ask children to look at the pictures of the different outdoor activities.

Play the first part of the recording for children to listen and point to the appropriate picture. Hold up the appropriate flashcard as each word or phrase is said.

Т: Now look at the monitor, please! Listen and repeat (in chorus). Слайды 3-5.

Play the second part of the recording, pausing after each word or phrase for children to repeat.

Play the recording all the way through for children to listen and repeat the words and phrases.

b) Т:  Listen and chant and mime the activities Додаток 4.

Play the recording and teach the chant.

Ask children to think of actions for each outdoor activities.

Play the chant again. Children do the actions as they say the words.     

c) T: Look at the screen again and tell what you can see (individually).   Слайд 6.  

2.  Подання нового граматичного матеріалу.  

а)   введення нових ГС: modal verb can.

T:       Of course each of you can or can’t do a lot of different activities.         Слайд 7.     Listen a story about these secret agents.

Cказка про глаголы can, cant.

 Сегодня нас в гостях секретные агенты Мистер CAN и Мистер cant. Мистер CAN  все умеет, все может и никогда не упускает возможности похвастаться. От него только и слышно – МОГУ! УМЕЮ!  Он настоящий хвастунишка! А Мистер cant  очень честный человек и не боится признать что он чего-то не умеет, что ему не все удается. Но он  стремиться к тому чтобы  у него как и у Мистера CAN все получалось, поэтому он много занимается, тренируется. И у него все обязательно выходит!

b) Робота з діалогом.

 T: Listen to the dialogue and say What Tim can and can't do. Listen carefully! Слайды 8-13.  

P1: Tim can swim                                              P4: Tim can’t ride a bike.

P2: Tim can skate

P3: Tim can skateboard.

c) Гра  I can”.

Т:  Take one of the cards and tell: Додаток 5.

I can….                                                                 I cant

d) Розвиток навичок писемного мовлення. 

a)  Гра “ А secret code( робота в групах).

Т:  Our agents Mr. Can and Mr. Can’t  have a special secret task for you. You should encode message using a secret code. Додаток 6.

b)   Write.

T: Open your classbooks on page 21. Let’s do exercise 3.

Ask children to look at the pictures. Point to each one for children to tell you what outdoor activity they can see.

Ask children to look at the first picture. Ask He, she, or they? (he); then ask Can or can't? (can). Draw attention to the example sentence He can ride a bike.

Он смеялся: хи-хи-хи.

Он – местоимение … he.

Она спешила! Не спеши!

Она – местоимение … she.

Они жалели всех людей,

Они – местоимение … they.

Allow time for children to look at the rest of the pictures and complete the sentences, using He / She / They with can or can't.

Слайди 17-22

 1.  He can ride a bike.
 2.  He can't ride a horse.
 3.  They can't play football.
 4.  She can skate.
 5.  They can play tennis.
 6.  She can't skateboard.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 7.  Фізкультхвилинка   “If you're tired and you know”…

T: I think you’re tired a little. Stand up, please! Let’s relax. MultiROM.

 1.  Заключна частина уроку.
 2.  Summarizing 

T: Our agents know that you study English for the second year and have sent the secret capsules with the tasks for you to check up your knowledge.  

 Коробка с секретными заданиями Додаток 7

T: Миссия выполнена и вы все получаете сертификаты от всеумеющего агента  мистера Can со своими оценками за урок и о зачислении вас  в секретное агенство  школы для участия в конкурсах и олимпиадах.

 1.  Hometask  Слайди 23-24

WB. Ex.1-2, p.20

T: That’s all for today. Thank you. Good-bye!


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

14844. Қазақ философиясы қалыптасуының тарихи ерекшеліктері 48.5 KB
  Қазақ философиясы қалыптасуының тарихи ерекшеліктері Кіріспе бөлімі Әдетте адамдардың барлығы да ізденуші өмірге қажеттінің бәрін өзімен бірге ала келген жоқ. Тарихты адам жасайды адамзат тарихы дегеніміз дарияның асау тасқыны да толқынға қарсы жүзетін кем...
14845. ҚАЗАҚ ФИЛОСОФИЯСЫ ТАРИХЫН ЛОГИКАЛЫҚ-ҚҰРЫЛЫМДЫ КЕСТЕЛЕР АРҚЫЛЫ ОҚЫТУ ӘДІСТЕМЕСІ 79.5 KB
  ҚАЗАҚ ФИЛОСОФИЯСЫ ТАРИХЫН ЛОГИКАЛЫҚҚҰРЫЛЫМДЫ КЕСТЕЛЕР АРҚЫЛЫ ОҚЫТУ ӘДІСТЕМЕСІ Р.Е. Джуншеев Тараз мемлекеттік педагогикалық институты Тараз қ. Философия пәнін оқытуды талдау барысында соңғы кезде академиялық сабақтардың әсіресе практикалық мазмұнында эмп...
14846. Мағжан дүниетанымы 77.5 KB
  Мағжан дүниетанымы Жиырмасыншы ғасырдың басы қазақ философиясының даму тарихы тұрғысынан әлі күнге дейін толық және терең зерттелмеген кезең. Бұл кезеңде әйгілі ақындар мен жазушылардан ғалымдар мен қоғам қайраткерлерінен құралған демократиялық бағыттағы қазақ ...
14847. Махаббат пен ғадауат 71 KB
  Махаббат пен ғадауат Рисала Біздің ұлық Абайымыз айтпаған сөз қалған ба Жасың ұлғайып дүние сырына бұрынғыдан тереңірек үңілген сайын Абайға барып жүгінуің жиілей береді. Жаныңды қинаған сұрақтарға жауап іздейсің. Өлсем орным қара жер сыз болмай ма Өткір...
14848. «Мұтылған» философиясы 38.5 KB
  Мұтылған философиясы Ғарифолла ЕСІМ академик. Шәкәрім өзінеөзі €œМұтылған€ ұмытылған Ғ.Е. деп ат қойған. Біздіңше бұл псевдоним. Мәселенің байыбына барсақ ақынның өзіне осылайша ат қоюында мән бар. Оның дәлелін €œМұтылғанның өмірі€ деген толғауөлеңнен ...
14849. Арифметикалық және геометриялық прогрессия 29 KB
  Арифметикалық және геометриялық прогрессия Ежелгі замандардан бастап адамзат арифметикалық және геометриялық прогрессиялардың заңдылықтарын қолдана білген.Мәселен Біздің заманымызға дейінгі ежелгі вавилондықтардың сына жазу клинопись кестелерінде ежелгі мысы...
14850. КВАДРАТ ТЕҢДЕУЛЕРДІ ШЕШУ ЖОЛДАРЫНЫҢ ӘР ТҮРЛІ ӘДІСТЕРІ 150.5 KB
  КВАДРАТ ТЕҢДЕУЛЕРДІ ШЕШУ ЖОЛДАРЫНЫҢ ӘР ТҮРЛІ ӘДІСТЕРІ З.Е.Темірғали Б.А.Қадырбаева І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті Талдықорған қ. Білім өркениеттіліктің әрі өлшемі әрі тетігі болып табылатындықтан кез келген мемлекеттің рухани және ә...
14851. Өлшеулер теориясының негізгі түсініктері 326 KB
  1 тақырып Өлшеулер теориясының негізгі түсініктері Дәрістер жоспары 1. Физикалық қасиеттері мен шамалар 2. Өлшеу және негізгі операциялар Қоршаған ортаның барлық объектілері өз қасиеттерімен сипатталады. Қасиет бұл объектінің құбылыстың процестің бір жағы о...
14852. Сызықтық функция 199 KB
  Сызықтық функция y = kx l мұндағы x тәуелсіз айнымалы k мен l нақты сандар түріндегі формуламен берілетін фуннкцияны сызықтық функция деп атайды. у = kx l функциясының анықталу аймағы барлық нақты сандар жиыны. Егер у = kx l сызықтық функциясындағы l = 0 бол