54931

Национальное богатство, отраслевая и секторальная структура национальной экономики

Доклад

Экономическая теория и математическое моделирование

Ведущей отраслью хозяйства страны является промышленность, так как она дает больше 50% совокупного общественного продукта, в ней сконцентрировано половина основных фондов страны и она объединяет большую часть трудовых ресурсов.

Русский

2014-04-02

19.19 KB

17 чел.

Национальное богатство, отраслевая и секторальная структура национальной экономики.

Национальное богатство - важнейший показатель экономического состояния страны, характеризующий экономический потенциал общества.

В составе национального богатства выделяют 2 основные части:

  1. Производственная - материальное производство. Здесь осуществляется производство продукции и других материальных ценностей: промышленность, сельское хозяйство, лесное хозяйство, строительство, транспорт, связь, торговля и т.д.
  2. Непроизводственная - сфера услуг. В ней создаются услуги, информация, осуществляется управление: наука, управление, образование, здравоохранение, пассажирский транспорт, коммунально-бытовое обслуживание, культура.

Под национальным богатством понимается совокупность созданных трудом и накопленных материальных благ, имеющихся в стране. Эта совокупность включает:

  1. Производственные основные фонды (здания, машины, оборудование и т.д.);
  2. Непроизводственные основные фонды (жилища, а также здания и оборудование учреждений образования, здравоохранения и т.п.);
  3. Материальные оборотные средства;
  4. Личное имущество населения.

Отрасль - область экономической деятельности, объединяющая однородные предприятия по следующим признакам:

  1. Однородность выпускаемой продукции;
  2. Однотипность используемого оборудования и технологий;
  3. Однотипность специальностей, профессий, подготовки кадров.

Ведущей отраслью хозяйства страны является промышленность, так как она дает больше 50% совокупного общественного продукта, в ней сконцентрировано половина основных фондов страны и она объединяет большую часть трудовых ресурсов. Кроме того, она создает средства производства, обеспечивающие материально-техническую базу для всех других отраслей народного хозяйства. Промышленная деятельность - это добыча, переработка, обработка природных ресурсов и изготовление продукции, выступающей в качестве либо средств производства, либо предметов труда. Например: добывающая, обрабатывающая, машиностроение, тяжелая, легкая, пищевая промышленность.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

7893. Юридична відповідальність 48.5 KB
  Тема. Юридична відповідальність Мета: Розглянути поняття юридична відповідальність, ознаки, види, характеристика розвивати в учнів здатність застосовувати отримані на практиці виховувати в ліцеїстів правову культуру та законослухняність. Обладнанн...
7894. Історія Київської Русі 71 KB
  Історія Київської Русі 1.Київська Русь. Загальна характеристика. За часів князювання Володимира Великого (980-1015 рр.) було завершено формування території Київської Русі. Вона займала територію від Чудського, Ладозького й Онезького озер на пі...
7895. Правопорядок і правопорушення. Юридична відповідальність 57 KB
  Правопорядок і правопорушення Мета: Розглянути правопорядок, законність як важливі суспільно-правові явища, визначити зміст поняття правопорушення та його структуру формувати в учнів позитивну правосвідомість розвивати критичне мислення. Обладнанн...
7896. Правоохоронні органи України 58.5 KB
  Правоохоронні органи України Мета: закріплення знань про правоохоронні органи України, їхню структуру та функції розвиток вміння використовувати на. практиці знання, набуті на уроках з правознавства виховання поваги до органів державної влади (у ц...
7897. Орест Субтельний. Україна: Історія. 3.76 MB
  Орест Субтельний. Україна: Історія. Історія України Ореста Субтельного - ґрунтовний підручник з української історії нерадянського штабу, на якому згодом вчилося не одне покоління вітчизняних студентів. Підручник став справжньою класикою навчально-іс...
7898. Цінності та перспективи християнської моралі 97.16 KB
  Цінності та перспективи християнської моралі Зміст Вступ Поняття християнська мораль,її особливості тасутність Основні моральні цінності Перспективи християнської моралі Висновки Література Вступ Тема роботи,на мо...
7899. Поняття політики. Політика і влада 53 KB
  Поняття політика (від грецького поліс - місто-держава, і похідного від нього - політикос - усе, що повязано з містом — держава, громадянин, управління та ін.) має особливу історію. Загальновизнаною є думка, що цей термін набув поширення під впливом трактату Арістотеля Політика...
7900. Суспільний характер свідомості. Пізнання та його розуміння 66.5 KB
  Суспільний характер свідомості Природа свідомості, яка має різноманітні форми свого прояву, особливого статусу набуває в суспільному характері свого існування. І якщо раніше мова йшла насамперед про індивідуальну свідомість, то зараз ітиметься про...
7901. Кризові явища в Римській імперії. Солдатські та сенатські імператори. Вторгнення варварів 20.71 KB
  ТЕМА: Кризові явища в Римській імперії. Солдатські та сенатські імператори. Вторгнення варварів. МЕТА: створити умови для всебічного розуміння учнями всіх кризових явищ в Римській імперії розвивати вміння зіставляти та порівнювати інформацію з різн...