54942

Формирование игровых навыков, ловкости, целеустремленности и потребности к систематическим занятиям физической культурой

Конспект урока

Педагогика и дидактика

5 повторов Лицом друг к другу на расстоянии 89 метров передачи в парах стоя на месте изза головы без удара об пол. 5 повторов Лицом друг к другу на расстоянии 89 метров передачи в парах стоя на месте одной рукой с ударом об пол. 5 повторов Обучение и закрепления броска с 2х шагов с правой стороны. 5 повторов Обучение и закрепления броска с 2х шагов с левой стороны.

Русский

2014-03-20

33 KB

0 чел.

План урока по физической культуре в 9-м классе по теме «Баскетбол».

Цель урока: Формирование игровых навыков, ловкости, целеустремленности и потребности к систематическим занятиям физической культурой.

Задачи урока:

 1.  Закрепить навыки общеукрепляющих упражнений.
 2.  Закрепить имеющие и развить новые навыки владения баскетбольным мячом.

Место проведения:  спортивный зал.

Инвентарь:  баскетбольные мячи.

Содержание:

 •  Вводно-подготовительная часть.

Построение, рапорт, сообщение задач урока «Сегодня на уроке мы с вами будем овладевать техникой передвижения, ловли и передачи баскетбольного мяча. Наша задача обучить и закрепить навык владения баскетбольным мячом, формирование двигательных умений и навыков».

Разминка:

 1.  Бег в быстром темпе. (2-3 круга)
 2.  Бег в медленном темпе. (1  круг)
 3.  Приставной шаг левым боком. (1/2 круга)
 4.  Приставной шаг правым боком. (1/2 круга)
 5.  Из класса выбираю ребёнка по желанию, который будет проводить разминку.
 •  Основная часть.

Приступаем к обучению элементов баскетбола.

 1.  Лицом друг к другу на расстоянии 8-9 метров, передачи в парах стоя на месте, от груди, без удара об пол. (5 повторов)
 2.  Лицом друг к другу на расстоянии 8-9 метров, передачи в парах стоя на месте, из-за головы, без удара об пол. (5 повторов)
 3.  Лицом друг к другу на расстоянии 8-9 метров, передачи в парах стоя на месте, одной рукой, с ударом об пол. (5 повторов)
 4.  Обучение и закрепления броска с 2-х шагов с правой стороны. (5 повторов)
 5.  Обучение и закрепления броска с 2-х шагов с левой стороны. (5 повторов)

 •  Заключительная часть.

Игра в баскетбол на два кольца. (По желанию два капитана мальчика и два капитана девочки делятся на 2 команды)


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

22990. Артикуляційна база мови 33 KB
  Робота органів мовлення тобто сукупність їх порухів при вимові певного звука називається артикуляцією від лат. excursio вибігання вилазка або приступ початковий рух органів мовлення підготовка органів мовлення до вимови звука. culmen вершина або витримка поло' ження органів мовлення в момент вимовляння звуків. recursio повернення або відступ повернення органів мовлення у вихідне положення.
22991. Будова мовного апарату і функції його найважливіших частин 36 KB
  Мовленнєвий апарат І порожнина рота; II глотка фаринкс; III порожнина носа; IV гортань; 1 трахея; 2 голосова зв'язка; 3 неправдива голосова зв'язка; 4 щитовидний хрящ; 5 персневидний хрящ; 6 під'язикова кістка; 7 надгортанник; 8 язик; 9 тверде піднебіння; 10 м'яке піднебіння. Верхній поверх надставна порожнина її ще називають надставною трубою до якої належать порожнини глотки фаринкс рота і носа. Коли м'яке піднебіння опущене порожнина рота змикається з порожниною носа і частина повітря проходить...
22992. Акустичний аспект вивчення звукової будови мови 30.5 KB
  Акустичний аспект вивчення звукової будови мови Акустика розрізняє в звуках силу висоту довготу і тембр. Сила звука залежить від амплітуди розмаху коливання: чим більша амплітуда тим звук сильніший. Так скажімо що сильніше ударити по струні то більшою буде й амплітуда коливання і відповідно сила звука. Висота звука залежить від частоти коливань за одиницю часу: чим більша частота коливань тим вищий звук.
22993. Типологія наголосу в мовознавстві 38 KB
  Типологія наголосу в мовознавстві Наголос виділення в мовленні певної одиниці в ряду однорідних одиниць за допомогою фонетичних засобів. Залежно від того з якою сегментною одиницею функціонально співвідноситься наголос розрізняють словесний тактовий фразовий логічний і емфатичний наголос. Словесний наголос буває динамічним музикальним і кількісним. Динамічний силовий експіраторний наголос виділення вимова одного із складів слова такту більшою силою тобто сильнішим видихом струменя повітря.
22994. Інтонація, основні складники, функції 32 KB
  Інтонація основні складники функції Інтонація рух зміна динаміка тну що супроводжує висловлювання ритмікомелодійний малюнокмовлення. Інтонація складається з мелодики інтенсивності пауз темпу і тембру мовлення. Мелодика мовлення від гр. pausa припинення перерва у звучанні зупинка в потоці мовлення.
22995. Лінгвістичний аспект дослідження звукової будови мови 31 KB
  Третім аспектом у вивченні звуків є лінгвістичний який розглядає функції звуків у мові. Так скажімо опозиція [а] [и] [у] в українській мові є релевантною бо вона розрізняє значення слів дам дим дум. В англійській мові релевантною є опозиція [е] [л] [і] [і:] [з] [о:] [аз] [u:]: bet [bet] заклад парі but [b t] але крім bit [bit] кусок трошки beat [bi:t] бити удар bot [bot] личинка овода bought [bo:t] купив bat [bast] кажан boot [bu:t] черевик . Як бачимо в українській мові довгота чи короткість звука...
22996. Фонема, її функції, принципи виділення 31.5 KB
  Фонема її функції принципи виділення Фонема мінімальна звукова одиниця мови яка служить для розпізнавання й розрізнення значеннєвих одиниць морфем і слів. Отже звуки [а] [и] [у] [ґ] [г] в українській мові є окремими фонемами бо вони як свідчать вищенаведені приклади служать для розрізнення слів так само як звуки [е] [а] [і] [і:] [о] [з:] [ав] [и:] в англійській [а:] [а] в німецькій. Іншими словами фонема це мінімальна релевантна звукова одиниця. Фонема виконує дистинктивну від лат.
22997. Система фонем мови. Диференційні та інтегральні ознаки фонем 43 KB
  Диференційні та інтегральні ознаки фонем. Диференційні ознаки від лат. differentia різниця відмінність ознаки фонеми за якими розрізняють значення слів чи морфем Недиференційні або інтегральні ознаки від лат. integralis нероздільно пов'язаний з цілістю ознаки фонем які не розрізняють значень слів чи морфем.
22998. Критерій класифікації голосних фонем 31 KB
  Однак описати голосні звуки за тембром дуже складну; через що найпоширенішою класифікацією голосних є артикуляційна тобто за ступенем просування язика вперед або назад і ступенем його підняття при їх творенні. За цими ознаками голосні поділяються на голосні переднього середнього та заднього рядів і низького середнього та високого піднесення. Більшість голосних це голосні переднього і заднього рядів. За положенням губ під час артикуляції звуків розрізняють лабіалізовані і нелабіалізовані голосні.