54986

З початкової школи в основну: проблеми наступності

Научная статья

Педагогика и дидактика

Перехідний період з початкової школи в основну позначається на всіх учасниках освітнього процесу: учнів педагогів батьків адміністрації школи фахівців психологопедагогічної служби. Скоротити перехідний період пом'якшити пов'язані з ним фактори негативного характеру допомагає педагогічному колективу спеціально розроблена програма Спадкоємність яка створена з метою координації більш ефективної організації навчальновиховного процесу і психологопедагогічного супроводу учнів випускників початкової школи при переході їх в середню...

Украинкский

2014-04-02

104 KB

4 чел.

З початкової школи в основну: проблеми наступності

Перехід учнів з початкового в середню ланку школи - одна з педагогічно найбільш складних проблем, а період адаптації в 5-му класі - один з найважчих періодів шкільного навчання. В останні роки в педагогічній і психологічній літературі багато говориться про складності цього періоду навчання, що він став сприйматися мало не як об'єктивна криза розвитку дітей 9-10 років, що породжує серйозні педагогічні проблеми.

Підстав для такого твердження більш ніж достатньо: стан дітей в цей період з педагогічної точки зору характеризується низькою організованістю, іноді недисциплінованістю, зниженням інтересу до навчання та її результатами, з психологічної - зниженням самооцінки, високим рівнем ситуативної тривожності. Це означає, що збільшується число дітей, що зазнають значні труднощі при навчанні та адаптації до нових умов організації навчального процесу. Для них особливо важлива правильна організація адаптаційного періоду при переході з початкової школи в середню ланку.

Тому увага педагогічного колективу  школи, повинно бути  орієнтоване на забезпечення якості освіти як умови сталого розвитку шкільного співтовариства, постійно зростати увага  до проблем адаптації школярів.

Перехідний період з початкової школи в основну позначається на всіх учасниках освітнього процесу: учнів, педагогів, батьків, адміністрації школи, фахівців психолого-педагогічної служби. Часто наслідки бувають негативними, що обумовлено:

 •  зміною соціальної обстановки;
 •  зміною ролі учня;
 •  збільшенням навчальної навантаження;
 •  зміною режиму дня;
 •  різницею систем і форм навчання;
 •  нестиковкою програм початкової й основної школи;
 •  відмінністю вимог з боку вчителів-предметників;
 •  зміною стилю спілкування вчителів з дітьми.

Спостереження за учнями, спілкування з ними в цей період показує, що вони дуже розгублені, не можуть зрозуміти, як будувати стосунки з педагогами, які вимоги обов'язкові для виконання - до школяра вперше пред'являється багато вимог з боку багатьох людей. На п'ятикласника обрушується потік інформації з незрозумілими для нього словами, термінами. Є і така категорія дітей, які в силу свого емоційного стану, створюють безліч організаційних труднощів. Скоротити перехідний період, пом'якшити пов'язані з ним фактори негативного характеру допомагає  педагогічному колективу спеціально розроблена програма "Спадкоємність", яка створена з метою координації, більш ефективної організації навчально-виховного процесу і психолого-педагогічного супроводу учнів - випускників початкової школи - при переході їх в середню ланку. У школі склалася система спільної роботи адміністрації з педагогами і фахівцями психолого-педагогічної служби.

Завдання програми "Спадкоємність":

 1.  Продовжувати вивчати психологічні можливості дітей молодшого підліткового віку;
 2.  Розробити систему психологічного супроводу учнів у період адаптації;
 3.  Продовжувати роботу по підвищенню мотивації педагогів до оволодіння і пошуку засобів профілактики шкільної дезадаптації;
 4.  Скоординувати вимоги, методи і прийоми навчання учнів у 4-х і 5-х класах;
 5.  Розробити систему контролю успішності процесу адаптації учнів;
 6.  Знизити падіння успішності при переході в основну школу.

Система заходів з реалізації програми "Спадкоємність"

Початкова школа - основна школа

Зміст роботи

Час проведення

Відповідальні

Педконсіліум "Організація навчально-виховного процесу в адаптаційний період":

 •  вивчення матеріалів роботи з дітьми у початковій школі;
 •  вивчення особових справ учнів;
 •  узгодження норм оцінок і вимог до учнів;
 •  складання психолого-педагогічної характеристики класу;
 •  складання програми супроводу учнів у адаптаційний період;
 •  виявлення потреб педагогів потрібна допомога фахівців ППС

Серпень

Заступники директора з НВР I

і II ступені, фахівці

психолого-педагогічної

служби

Оцінка стану здоров'я і фізичного розвитку учнів

Вересень

Медична служба,

вчителі фізкультури

Індивідуальна робота з учнями, відчувають труднощі в період адаптації

Протягом року

Класні керівники,

вчителі -предметники

Визначення індивідуальних цілей вчителів 5 класів у вирішенні проблеми наступності (співбесіди з учителями)

Вересень

Адміністрація

Відвідування уроків у 5 класах. Мета: визначення рівня адаптації учнів

Вересень

Психологи, вчителі,

заступники директора

Тиждень відкритих дверей. Лекція для батьків "Проблеми психологічної адаптації дітей при переході з початкової школи в середню ланку"

Вересень

Адміністрація,

шкільний психолого-медико

- педагогічнийконсиліум

Вхідний адміністративний контроль. Мета: перевірити якість засвоєння навчального матеріалу попереднього класу

Жовтень

Заступники директора

Аналіз вхідного контролю

Жовтень

Методична рада школи

Діагностика адаптаційних процесів в учнів 5 класів

Вересень-жовтень

шкільний психолого-медико

-педагогічний консиліум

Підготовка до педрада: відвідування уроків, анкетування учнів і батьків, бесіди з вчителями, фахівцями ППС.

Вересень-жовтень

Адміністрація,

класні керівники

Мала педрада "Особливості адаптації п'ятикласників" з вчителями початкової школи та вчителями-предметниками, які працюють в 5 класах, фахівцями ППС. Мета: підведення підсумків I чверті

= Листопад

Заступники директора з

НВР I і II ступені

Засідання ПМПК "Психолого-фізіологічні аспекти адаптації учнів при переході з початкової школи в середню ланку"; аналіз результатів діагностики адаптаційних процесів

Листопад

Шкільний психолого –

медико – педагогічний

консиліум

Аналіз програм і методичних рекомендацій з спадкоємності викладання української мови. Мета: вивчення програми з української мови, вироблення єдиних вимог

Листопад

Методична рада школи

Взаємовідвідування уроків української мови і літератури. Мета: ознайомлення зі стилем, темпом, формами роботи вчителів майбутніх випускників початкової школи

Грудень

Заступники директора  і

заступники,

голови МО

Семінар для класних керівників 5 класів "Психологічні можливості дітей молодшого підліткового віку"

Грудень

Фахівці психолого-пед.

служби

Попередня розстановка кадрів у майбутніх п'ятих класах

Січень

Адміністрація

Знайомство учнів початкових класів з навчальним процесом у середній ланці

Січень-травень

Класні керівники 4 кл.

Аналіз програм, методичних рекомендацій з спадкоємності викладання математики. Мета: вивчення програми з математики, вироблення єдиних вимог

Січень

Методична рада школи

Взаємовідвідування уроків математики. Мета: ознайомлення зі стилем, темпом, формами роботи вчителів майбутніх випускників початкової школи

Січень-лютий

Заступники директора.

Засідання МО"Індивідуальні особливості учнів" групи ризику "та випускних класів початкової школи"

Січень

Голова шкільного МО

Аналіз програм, методичних рекомендацій з спадкоємності викладання дисциплін природничо-наукового циклу. Мета: вивчення програми з природознавства та історії, вироблення єдиних вимог

Березень

Методична рада школи.

Взаємовідвідування уроків природознавства та історії. Мета: ознайомлення зі стилем, темпом, формами роботи вчителів майбутніх випускників початкової школи

Березень

Голови МО,

заступники директора.

Аналіз програм, методичних рекомендацій з спадкоємності викладання іноземної мови. Мета: вивчення програми, вироблення єдиних вимог

Березень

Голови МО,

заступники директора.

Взаємовідвідування уроків іноземної мови. Мета: ознайомлення зі стилем і формами роботи вчителів майбутніх випускників початкової школи

Березень

Голови МО,

заступники директора.

Діагностика готовності учнів початкових класів до переходу в середню ланку

Березень-квітень

Фахівці психолого –

пед.служби

Засідання "Готовність учнів випускних початкових класів до переходу в середню ланку":

 •  попереднє комплектування класів;
 •  уточнення адаптаційного потенціалу учнів;
 •  складання індивідуальних програм адаптації

Квітень

Голова шкільного

психолого – медико –

педагогічного консиліуму

Знайомство класних керівників, вчителів - предметників середньої школи з учнями випускних класів початкової школи (відвідування уроків у 4-х класах вчителями середньої школи, участь викладачів середньої школи і майбутніх класних керівників у роботі батьківських зборів 4-х класів і т.д.)

Квітень-травень

Адміністрація,

класні керівники

Підсумкові контрольні роботи в 4-х класах з російської мови, математики та літературні читання. Спільний аналіз робіт

Квітень

Голови методичних

об'єднань.

Складання пакету документів на учнів класу.

Квітень

ПМПК (психолого – медико

-педагогічний консиліум)

Підсумкова контрольна робота в 4-х класах з ознайомлення з навколишнім світом. Спільний аналіз робіт.

Травень

Вчителі початкової школи,

вчителі предметно.

Спільне засідання МО вчителів початкової школи та основної школи за підсумками контрольних робіт

Травень

Голови методичних

об'єднань

Підготовка та проведення випускного свята у випускних класах.

Травень

Класні керівники

Спільне підсумкове батьківські збори.Мета: "Особливості адаптації п'ятикласників"

Травень

Адміністрація

Організація роботи з наступності починається ще в початковій школі, задовго до переходу дітей у п'ятий клас.

З метою забезпечення реальної єдності педагогічних вимог методичними об'єднаннями вчителів початкових класів та вчителів-предметників основної школи виділяються основні вміння та навички учнів з предметів. Потім складається план моніторингу на весь навчальний рік, куди включаються такі види робіт як диктанти, викладу, тести, контрольні зрізи та ін. Вони дозволяють визначити та оцінити рівень засвоєння навчального матеріалу, виявити рівень підготовки учнів у цілому. У кожного вчителя початкових класів є папка з документацією по своєму класу. У цій папці зібрані тексти всіх контрольно-вимірювальних матеріалів. За результатами кожної адміністративної контрольної роботи заповнюється бланк "Результати відстеження знань учнів", де фіксуються прогалини в знаннях кожного учня даного класу по всьому пройденого матеріалу. Завдяки цим бланків вчителям легше побачити, на відпрацювання яких умінь і навичок необхідно в першу чергу звернути увагу і спланувати диференційовану та індивідуальну роботу з учнями незасвоєного темами. Потім проводиться детальний аналіз, виявляються типові помилки, дуже ретельно аналізуються роботи учнів, які не справилися з роботою, намічаються заходи по усуненню виявлених пробілів. Тих тем, в яких виявлені прогалини в знаннях учнів приділяється більша увага в травні при повторенні вивченого в 4 класі, а також у 5 класі в вересні в темі "Повторення"; вони включаються в план МО на наступний рік, беруться під контроль адміністрацією школи та методичною радою школи.

Учитель, у якого будуть навчатися діти в 5 класі, знайомиться з класом заздалегідь, з'ясовує чому навчені діти в початковій школі, які є проблеми у дітей в засвоєнні матеріалу, робить висновки як йому будувати роботу далі. Влітку вчитель з урахуванням цих даних складає календарно- тематичне планування, яке затверджується на засіданні методичного об'єднання. Визначається вибір методів, засобів, форм роботи з дітьми, з якими він буде працювати далі.

Класний керівник 5-го класу на першому етапі роботи обов'язково з'ясовує:

 •  умови життя дитини;
 •  здоров'я дитини;
 •  індивідуальні особливості;
 •  його досягнення і можливості.

Які ж першочергові проблеми цього періоду?

1. Одна з основних проблем - добитися того, щоб для дітей була створена комфортна атмосфера на уроці, щоб діти не боялися ходити на урок.

2. Використовувати таку педагогічну технологію як створення ситуації успіху на уроці. Необхідно дати можливість дітям проявити себе по можливості. На основі діагностики вчитель визначає, кому яке завдання дати, щоб дитина обов'язково його виконав і пішов з уроку з почуттям власної гідності.

3. Завжди мати в центрі уваги вчителів вироблення єдиних педагогічних вимог. Вчителі, які працюють в 5-х класах, обов'язково запрошуються на засідання шкільної Психологомедико-педагогічного консиліуму "Готовність учнів початкових класів до переходу в середню ланку" в квітні, а також у серпні.

Попередній моніторинг рівня навченості учнів дає можливість спланувати і побудувати уроки так, щоб учні зі слабкою підготовкою отримували завдання репродуктивного рівня з обов'язковим коментарем вчителя і програмуванням на позитивну оцінку. Хлопці, які здатні працювати на конструктивному рівні, мають можливість вибрати собі завдання. Творчі завдання вчитель дає тільки в тому випадку, якщо впевнений, що клас готовий до виконання такого завдання. Для виконання будь-якого завдання дається чітка інструкція, а якщо потрібно, то зразок виконання. Це допомагає учнями в розумінні і виконанні завдання.

При вивченні нової теми матеріал викладається вчителем гранично простою мовою, максимально доступним всім учням. Якщо вчитель бачить, що діти не до кінця зрозуміли матеріал, то пояснення повторюється.

4. У роботі вчителів важливо обережно користуватися таким тонким інструментарієм як оцінка. Проблема - виробити єдину систему при оцінюванні учнів в початковій і основній школі. Оцінка - це необхідну дію педагога в роботі з дітьми. І тут дуже важливі професійні вміння вчителя.

Оціночні впливу будуть ефективними тільки при дотриманні ряду умов:

 •  емоційна врівноваженість педагога;
 •  доброзичливий тон при оголошенні позначки будь-якого рівня;
 •  порозуміння душевного стану дитини = не покарання відміткою,

Якщо все-таки трапляється так, що учень написав, наприклад, контрольну роботу на "2", то він запрошується на додаткові заняття, і йому дається таке завдання, яке не можна не виконати, бо воно розробляється персонально.

5. Психологічна підтримка учнів, тобто комплекс заходів як з класним колективом в цілому (відвідування уроків, анкетування, проведення групових методик, спостереження за дітьми на перервах та в позаурочний час, бесіди з учнями і вчителями), так і індивідуальна робота за показаннями. У школі велика психолого-педагогічна служба: психолог, логопед - дефектолог, які і здійснюють психологічну підтримку учнів. Кожним фахівцем психолого-педагогічної служби, на підставі проведених обстежень учнів, складається план корекційних заходів щодо усунення виявлених недоліків:

 •  індивідуальні або групові заняття з фахівцями;
 •  відстеження та проведення комплексних діагностичних обстежень;
 •  проведення корекційних занять;
 •  визначення освітнього маршруту;
 •  рекомендації класному керівнику та вчителі-предметники;
 •  підготовка матеріалів на Консиліум з характеристикою динаміки розвитку дитини і динаміки корекційної роботи;
 •  оцінка ефективності проведеної розвиваючої або корекційної роботи;
 •  рекомендації з подальшого вибору оптимальної для розвитку дитини навчальної програми.

Дуже велика робота проводиться фахівцями психолого-педагогічної служби з батьками: індивідуальні бесіди, консультації, семінари, виступи на батьківських зборах.

6. Здоров'язберігаючих технологій припускають не тільки розвантаження на уроці, але й уважне ставлення вчителя до навчального навантаження учнів в цілому. Адміністрація разом з вчителями дуже серйозно підходить до питання складання розкладу уроків, а також графіків контрольних робіт.

Питання про домашньому завданні займає одне з основних місць в процесі навчання., Часто вони приводять до різкого збільшення навантажень. І треба визнати, що медики цілком справедливо б'ють з цього приводу на сполох. Часто наші вчителі використовують диференційований підхід: домашнє завдання дається різного рівня, і учні самі вибирають, який варіант їм виконати. Природно, що якщо учень виконав завдання більш складного рівня, він заохочується.

Дуже важливо, щоб вплив вчителя здійснювалося не тільки на уроці, але і в позаурочний час. Уроки української мови і розвитку мовлення на свіжому повітрі - це ще одна форми роботи з учнями.

Також наші вчителі і в початковій школі проводять уроки-свята. До них діти готують питання для вікторини, малюнки, ребуси, твори.

 1.  Сучасному вчителю необхідно вміти педагогічно доцільно використовувати в корекційної -розвиваючої, профілактичної та діагностичну роботу ігрові технології. Саме гра сприяє створенню ситуації успіху для кожної дитини. Гра дозволяє зняти психічне напруження, так як у випадку невдачі гру можна повторити кілька разів. Навчальні ігри - це ігри сприяють засвоєнню текстової інформації, розвитку вмінь і навичок, необхідних для оптимального навчання, що розвивають сприйняття, увага, пам'ять. Інші особливості гри: активність учасників, цікавість, колективність, проблемність, творчий характер, емоційна забарвленість.
 2.  Вже в початковій школі вчителі широко використовують тестові технології. Наша школа працює над засвоєнням цих технологій. Це викликано потребою в отриманні незалежної об'єктивної інформації про навчальні досягнення учнів, про результати діяльності освітніх установ.
  Для вчителя подібна об'єктивна інформація служить не тільки основою для аналізу результатів навчання, прогнозування рівня досягнення державного стандарту, обґрунтованих висновків про ефективність використання тих чи інших інноваційних освітніх технологій, методів, дидактичних прийомів, організаційних форм навчання, а й засобом проектування власної педагогічної діяльності з конкретним контингентом учнів.
  Правильно організована робота за програмою "Спадкоємність" - запорука успіху навчання дітей в основній школі. Аналіз роботи за даною програмою дозволив нам прийти до висновку, що вона дає позитивні результати.
Исходный текст (русский):

Переход учащихся из начального в среднее звено школы – одна из педагогически наиболее сложных проблем, а период адаптации в 5-м классе – один из труднейших периодов школьного обучения. В последние годы в педагогической и психологической литературе много говорится о сложностях этого периода обучения, что он стал восприниматься чуть ли не как объективный кризис развития детей 9-10 лет, порождающий серьёзные педагогические проблемы.

Предложить лучший вариант перевода


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

25325. Высшая нервная деятельность 31 KB
  Синтетическая деятельность коры полушарий большого мозга обеспечивает объединение сигналов поступающих от различных анализаторов от органов чувств от функциональных центров нервной системы. Такая синтетическая деятельность мозга человека возможна благодаря многочисленным и разнообразным ассоциативным связям между различными отделами центральной нервной системы. Типы нервной системы Нервные реакции в организме у разных людей отличаются по силе подвижности и уравновешенности. На основании этих трех признаков в первую очередь силы нервных...
25326. Первая и вторая сигнальные системы 44 KB
  И у человека вырабатываются условные рефлексы на различные сигналы внешнего мира или внутреннего состояния организма если только различные раздражения экстеро или интерорецепторов сочетаются с какимилибо раздражениями вызывающими безусловные или условные рефлексы. И у человека при соответствующих условиях возникает внешнее безусловное или внутреннее условное торможение. И у человека наблюдается иррадиация и концентрация возбуждения и торможения индукция динамическая стереотипия и другие характерные проявления условнорефлекторной...
25327. Типы высшей нервной деятельности 36.5 KB
  Современное представление об анализаторах как сложных многоуровневых системах передающих информацию от рецепторов к коре и включающих регулирующие влияния коры на рецепторы и нижележащие центры привело к появлению более общего понятия сенсорные системы. 0036 Рецепторы и их свойства Рецепторами называются специальные образования преобразующие энергию внешнего раздражения в специфическую энергию нервного импульса. Все рецепторы по воспринимаемой среде делятся на экстерорецепторы принимающие раздражения из внешней среды рецепторы органов...
25328. Кожная рецепция 24 KB
  Ее рецепторы представляют собой свободные нервные окончания и сложные образования тельца Мейснера тельца Пачини в которых нервные окончания заключены в специальную капсулу. Это механорецепторы реагирующие на растяжение давление и вибрацию. При температуре кожи 3137С эти рецепторы почти неактивны. Ниже этой границы холодовые рецепторы активизируются пропорционально падению температуры затем их активность падает и совсем прекращается при 12 С.
25329. Интеро- и проприорецепция 30.5 KB
  Все эти рецепторы представляют собой механорецепторы специфическим раздражителем которых является их растяжение. Сухожильные рецепторы оплетают тонкие сухожильные волокна окруженные капсулой. Таким образом в отличие от мышечных веретен сухожильные рецепторы информируют нервные центры о степени напряжения мышц и скорости его развития.
25330. Двигательный анализатор 39.5 KB
  Интрафузалъные волокна подразделяются на два типа: 1 длинные толстые с ядрами в ядерной сумке которые связанны с наиболее толстыми и быстропроводящими афферентными нервными волокнами они информируют о динамическом компоненте движения скорости изменения длины мышцы и 2 короткие тонкие с ядрами вытянутыми в цепочку информирующие о статическом компоненте удерживаемой в данный момент длине мышцы. Другие суставные рецепторы возбуждаются только в момент движения в суставе т. посылают информацию о скорости движения.
25331. РЕГУЛЯЦИЯ ПИЩЕВАРЕНИЯ 37 KB
  Им был разработан новый метод изучения желудочной секреции. Парасимпатические влияния приводят к усилению кровотока и повышенной секреции слюны. В секреции желудочных желез выделено три фазы: сложнорефлекторная желудочная и кишечная. Возбуждение секреции во вторую фазу желудочного пищеварения обусловлено импульсами из механорецепторов передаваемыми в пищеварительный центр по центростремительным ветвям блуждающего нерва.
25332. Функции печени в связи с всасыванием 45.5 KB
  В процессах пищеварения она принимает весьма многообразное участие которое проявляется в следующем: желчь активирует ферменты выделяемые поджелудочной и кишечными железами наиболее сильно выражена активация липазы которая расщепляет примерно в 20 раз больше жира после прибавления желчи к раствору; желчь эмульгирует жиры чем способствует их расщеплению и всасыванию; желчь усиливает движения кишок и возбуждает при поступлении в кишечник секрецию поджелудочной железы. Все изложенное свидетельствует о важной роли желчи в пищеварении в...
25333. Обмен веществ, энергии и информации 27 KB
  В процессе обмена веществами энергией и информацией с внешней средой происходит формирование структур живого тела восстановление их снашивающихся элементов а также освобождение энергии для поддержания жизнедеятельности организма. Обмен энергии обеспечивает поддержание жизнедеятельностисохранение устойчивого неравновесного негэнтропийного состояния живого тела. ТЕРМОРЕГУЛЯЦИЯ ТЕПЛООБРАЗОВАНИЕ И ТЕМПЕРАТУРА ТЕЛА Способность организма человека поддерживать постоянную температуру обусловлена сложными биологическими и физикохимическими...