55025

Политическая карта мира. Изменение на политической карте мира в новейшее время

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Политическая карта мира. Изменение на политической карте мира в новейшее время. Сформулировать представления о разнообразии современного мира вспомнить классификацию стран показать место России в мире.

Русский

2014-03-21

158 KB

87 чел.

11 класс.

Введение.

1 урок. Политическая карта мира. Изменение на политической карте мира в новейшее время.

Цели: ознакомить учащихся со структурой курса, с источниками информации, напомнить особенность учебника.

Сформулировать представления о разнообразии современного мира, вспомнить классификацию стран, показать место России в мире.

Продолжать развивать умения слушать лекцию и вести записи конспекта материала урока.

Оборудование: политическая карта мира, атласы, учебник

Тип урока: вводная лекция.

Ход урока

Организационный момент

Вспоминаем:  опорные понятия, умения, ценностные ориентации – «дано»

Практикум – составление систематизирующей таблицы «государственный строй стран мира», работа с к/к

Домашнее задание

Вспоминаем!

Политическая карта мира — географическая карта, отражающая страны мира, их форму правления и государственного устройства. Политическая карта отражает главные политико-географические изменения: образования новых независимых государств, перемену их статуса, слияние и разделение государств, утраты либо приобретение суверенитета, изменение площади государств, замену их столиц, изменение названия государств и столиц, перемену форм государственного правления и т. д.

Изменения на политической карте бывают количественными (присоединение к государству вновь открытых земель, территориальные приобретения и потери после войн, объединение или распад государств, обмен государствами участков территории и т. п.) и качественными (приобретение суверенитета, смена формы правления и государственного устройства, образование межгосударственных союзов и т. п.). В настоящее время количественные изменения снижаются и в основном происходят качественные изменения на политической карте мира.

Формы правления, политические режимы и системы

Анархия

Аристократия

Бюрократия

Геронтократия

Демархия

Демократия

Деспотизм

Джамахирия

Диархия

Диктатура

Идеократия

Клептократия

Корпоратократия

Критархия

Критократия

Марионеточное государство

Матриархат

Меритократия

Милитократия

Монархия

Ноократия

Однопартийная система

Олигархия

Охлократия

Патриархат

Плутократия

Республика

Социализм

Талассократия

Теократия

Технократия

Тимократия

Тирания

Тоталитаризм

Хунта

Этнократия

Домашнее задание

Тема 1 - п. 1-4 прочитать

 


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

50212. Вивчення особливостей коливальної системи ультразвукових верстатів і визначення змін швидкості робочої подачі інструмента при прошиванні отвору 139.5 KB
  Перетворювача електричних коливань у механічні; Концентратора трансформатора пружних коливань який збільшує амплітуду коливань перетворювача та погоджує параметри перетворювача та навантаження; Виконують роль ланок резонансної довжини при пере дачі коливань від перетворювача інструмента та в робочу зону. Амплітуда коливань торця перетворювача звичайно не більше за 5.
50213. Дослідження властивостей напівпровідників методом ефекту Холла 75 KB
  Схема вимірювання питомого опору зразка і холлівської різниці потенціалів зображена на рис. – досліджуваний зразок; 1 – зонд для вимірювання холлівської напруги; 2 – зонд для вимірювання питомого опору. Зразки на яких проводяться вимірювання мають форму паралелепіпеда і закріплені на спеціальному держаку. Зонди для вимірювання питомого опору та холлівської напруги припаюють до зразка припоєм підібраним так щоб зменшити перехідний опір.
50215. Визначення радіуса кривизни лінзи допомогою кілець Ньютона 235 KB
  1 вміти описати утворення інтерференційних смуг однакової товщини та кілець Ньютона 2.5 Прилади і матеріали Мікроскоп плоскоопукла лінза великого радіуса кривизни плоскопаралельна пластинка освітлювач з блоком живлення світлофільтри Теоретичні відомості та опис установки Оптична схема для спостереження кілець Ньютона у відбитому світлі в даній лабораторній роботі наведена на рис. Якщо визначити експериментально радіуси темних – го і – го кілець Ньютона то із співвідношень 2.
50216. Проблеми та шляхи розвитку міжнародного ринку інформаційних технологій 557.5 KB
  Дослідження сутності міжнародного ринку інформаційних технологій та його ролі в світовій економіці; класифікація обʼєктів ринку інформаційних технологій; аналіз розвитку міжнародного ринку інформаційних технологій; знаходження механізму регулювання світового ринку інформаційних технологій; відображення напрямків розвитку міжнародного ринку інформаційних технологій.
50217. КЕРУВАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИМИ ПАРАМЕТРАМИ ЛАЗЕРНОЇ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ УСТАНОВКИ. ККД ЛАЗЕРА 702 KB
  ККД ЛАЗЕРА Ціль роботи: вивчити склад і пристрій електричної частини лазерної технологічної установки ЛТУ; ознайомитися з етапами перетворення енергії в лазерних установках і з методами виміру енергетичних параметрів лазерного випромінювання; зняти енергетичну характеристику ЛТУ залежно від параметрів схеми накачування; визначити ККД лазера при різних режимах його роботи. Устаткування й прилади Лазерна технологічна установка Квант16 ; вимірювальник енергії ИКГ1М; лазер газовий ЛГ105.1: індуктивноємнісний перетворювач...
50218. Развитие околоносовых пазух ребенка, связь со становлением зубной дуги. Причины воспалительных изменений околоносовых пазух и возможность внутричерепных осложнений 15.54 KB
  Околоносовые пазухи у новорожденных недоразвиты и формируются в процессе развития лицевых костей и роста ребенка. При рождении у ребенка имеются две околоносовые пазухи: достаточно хорошо развитая решетчатая и рудиментарная
50219. ИЗУЧЕНИЕ ЗАТУХАЮЩИХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ КОЛЕБАНИЙ В КОЛЕБАТЕЛЬНОМ КОНТУРЕ С ПОМОЩЬЮ ОСЦИЛЛОГРАФА 242 KB
  Цель работы: Изучение с помощью электронного осциллографа электромагнитных колебаний возникающих в колебательном контуре содержащем индуктивность емкость и активное сопротивление; изучение условий возникновения затухающих колебаний в контуре; расчет основных...
50220. Взаимодействие поля постоянного магнита и проводника с током для измерения силы тока 42.5 KB
  Цель работы: экспериментальное измерение основных характеристик гальванометра магнитоэлектрической системы. Наиболее удачной является конструкция гальванометра с радиальным магнитным полем: такое поле создано в узком зазоре между цилиндрическим полюсным наконечником N и S постоянного магнита и железным сердечником цилиндрической формы. S1=1 C1 – чувствительность гальванометра.